Sunteți pe pagina 1din 4

Cap.

IV
Dimensionarea i funcionalul staiei de incubaie
4.2. Calcule de dimensionare
4.2.1. Calculul efectivului anual de psri

a) Necesarul de ou pentru incubaie


No.i. = Necesarul de pui la populare x 100 : % ecloziune = (384379 x 100):
90,08 = 426709 ou
b) Necesarul de ou bune de incubat
No.b.i. = Necesar ou incubaie x 100 : % ou bune incubaie = (426709.. x 100)
: 97,4 = 438099.ou
c) Producia zilnic de ou
Pz.o. = Efectiv mediu gini x Intensitatea medie de ouat (%) : 100 = (2282. x
90,27) : 100 = 2060 ou
d) Producia de ou pe 7 zile
Po = Producia zilnic ou x 7 zile = 2060 x 7 = 14420 ou
e) Producia de ou/an
Poa= Producia de ou pe 7 zile x 52 sptmni = 14420.. x 52 = 749840..
ou
e) Ou disponibile pentru comercializare
Od = Producia de ou/an - Necesarul de ou bune pentru incubat = 749840
426709.. = 323131. ou
4.2.2. Calculul necesarului de aparate pentru incubaie

A.i. = (Producia de ou/7 zile : Capacitatea de incubaie) x Numr serii lunare


= (14420. : 3000 ou) x 4 serii lunare = 19,2 19 aparate

4.2.3. Calculul necesarului de energie electric

Ne.e. = Numr serii pui broiler/an x Ore funcionare x Numr aparate x Consum orar
= 6,5..serii x 516ore x 19. aparate x 850 Kw/or = 127452.KW
(*21.5 zile dezvoltare embrionar x 24 ore = 516 ore)
35

4.2.4. Repartiia la incubaie a produciei de ou

Plan de producie n staia de incubaie


ncrcare incubatoare
Transfer la eclozionat
ncheiere ecloziune
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Luna ziua nr.ou
L
Z
No
L
Z
No
L
Z
No
L
Z
No
L
Z
No
XII
10 14420
XII 28 14420
XII 30 12989
12989
XII
17 14420
I
4 14420
I
6 12989
XII
24 14420
I
11 14420
I
13 12989
XII
31 14420
I
18 14420
I
20 12989
Luna ziua nr.ou
L
Z
No
L
Z
No
L
Z
No
L
Z
No
L
Z
No
I
7 14420
I
25 14420
I
27 12989
I
14 14420
II
1 14420
II
3 12989
I
21 14420
II
8 14420
II
10 12989
I
28 14420
II
15 14420
II
17 12989
II
4 14420
II
22 14420
II
24 12989
II
11 14420
III
1 14420
III
3 12989
II
18 14420
III
8 14420
III 10 12989
II
25 14420
III 15 14420
III 17 12989
III
4 14420
III 22 14420
III 24 12989
III 11 14420
III 29 14420
III 31 12989
III 18 14420
IV
5 14420
IV
7 12989
III 25 14420
IV 12 14420
IV 14 12989
IV
1 14420
IV 19 14420
IV 20 12989
IV
8 14420
IV 26 14420
IV 28 12989
IV 15 14420
V
3 14420
V
5 12989
IV 22 14420
V 10 14420
V 12 12989
IV 29 14420
V 17 14420
V 19 12989
V
6 14420
V 24 14420
V 26 12989
V 13 14420
V 31 14420
VI
2 12989
V 20 14420
VI
7 14420
VI
9 12989
V 27 14420
VI 14 14420
VI 16 12989
VI
3 14420
VI 21 14420
VI 23 12989
VI 10 14420
VI 28 14420
VII 30 12989
VI 17 14420
VII 5 14420
VII 7 12989
VI 24 14420
VII 12 14420
VII 14 12989
VII 1 14420
VII 19 14420
VII 21 12989
VII 8 14420
VII 26 14420
VII 28 12989
VII 15 14420
VIII 2 14420
VIII 4 12989
VII 22 14420
VIII 9 14420
VIII 11 12989
VII 29 14420
VIII 16 14420
VIII 18 12989
VIII 5 14420
VIII 23 14420
VIII 25 12989
VIII 12 14420
VIII 30 14420
IX
1 12989
VIII 19 14420
IX
6 14420
IX
8 12989
VIII 26 14420
IX 13 14420
IX 15 12989
IX
2 14420
IX 20 14420
IX 22 12989
IX
9 14420
IX 27 14420
IX 29 12989
IX 16 14420
X
4 14420
X
4 12989
IX 23 14420
X
11 14420
X 13 12989
IX 30 14420
X 18 14420
X 20 12989
X
7 14420
X 25 14420
X 27 12989
X 14 14420
XI
1 14420
XI
3 12989
X 21 14420
XI 18 14420
XI 20 12989

36

X
XI
XI
XI
XI
XII
XII

28
4
11
18
25
2
9

14420
14420
14420
14420
14420
14420
14420

XI
XI
XI
XII
XII
XII
XII

15
22
29
6
13
20
27

14420
14420
14420
14420
14420
14420
14420

XI
XI
XII
XII
XII
XII
XII

17
24
1
8
15
22
29

TOTAL

4.2.5. Calcule economice la staia de incubaie

a) Cheltuieli efectuate
Ou de incubaie (material biologic)
ChO.I. = Ou bune pt. incubaie x Pre/ou = 426709.. x 1,1. RON =
469379,9.. RON
Energie electric
E = Necesar total energie electric (Kw) x 0,46 RON/Kw = 127452 KW x
0,46RON/Kw = 36961,08 RON
Medicamente i materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
6,5% x 469379,9. = 305096,93. RON
Materiale i piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic)
3% x 469379,9. = 14081,39 RON
Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
6,5% x 469379,9.. = 305096,93 RON
Alte cheltuieli materiale i servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
2,5% x 469379,9.. = 117344,97 RON
Cheltuieli cu personalul
(1 operator incubaie + 1 electromecanic) x salariu x nr. luni = 2. norme x
800 RON x 12 luni = 19200. RON
b) Venituri realizate:
Venituri din vnzarea oulor improprii incubaiei
Ou disponibile pentru comercializare x Pre/ou = 323131.. x 0,4 RON =
129252,4.. RON
Venituri din producia de pui de o zi
Pui de o zi livrai x 2,5 RON/cap = 384379. X 2,5 RON =
960947,5RON

37

12989
12989
12989
12989
12989
12989
12989

Bilanul economic la staia de incubaie


1 Cheltuieli totale de producie
1.1. Cheltuieli directe totale
1.1.1. Cheltuieli totale cu fora de munc
- salarii
- impozit pe salarii (16%)
CAS + alte impozite (20%)
1.1.2. Cheltuieli totale materiale
- material biologic
- alte consumuri
- energie electric
- medicamente + materiale sanitare
- materiale + piese de schimb
- transport
- alte cheltuieli + servicii
1.2. Cheltuieli indirecte totale
1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale)
1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale)
2. Venituri totale
2.1. Valoarea produciei secundare
(ou disponibile din incubaie)
2.2. Valoarea produciei de baz (pui de o zi)

38

1697608,3
1274073,2
26112
19200
3072
3840
1247961,2
469379,9
778581,3
36961,08
305096,93
14081,39
305096,93
117344,97
423535,1
169414,04
254121,06
1390199,9
129252,4
960947,5