Sunteți pe pagina 1din 1

GESTIUNEA STOCURILOR

S max S sg Sc Scp Sti Si


Ssg = stoc de siguran

n 2

Ca N
Cs T p d

n = stoc curent optim


N = necesarul anual

Sc = stoc curent
Scp = stoc de condiionare prealabil
Sti = stoc n transporturi interioare
Ca = cost efectiv de anul trecut aferent UNEI
aprovizionri
Cs = cheltuieli de stocare ale UNEI uniti de
msur pe zi
T = numr de zile pe an (360)
r = numr de reaprovizionri
t = intervalul dintre dou aprovizionri

Si = stoc de iarn.

p = pre aprovizionare
d = rata dobnzii bancare

n T T
N T
t

n t ;
N
r
tc-timpul de constituire a stocului curent=
NFRN toate _ materialele NFRN i NFRN diverse _ materiale

t sg 0.5 t c

360/numarul de reaprovizionare curent

N
N
N
Ni
S
S
S

t ti
t
t
cd
ir
ti
cd
ir
;
NFRN i T t c 0.5 t sg t cp tti ti pi T ;
T
T

NFRNi = NFRN pentru materialele


nominazlizate

NFRN diverse _ materiale NFRN i

Necesar _ valoric_ materiale_ diverse

Necesar _ valoric_ materiale_ no min alizate

Material

Nxp
necesarul anual x
pre
aprovizionare
unitar

Cat
cheltuieli de
aprovizionare totale

...

...

...

...

Ca=Cat/r
cost efectiv de anul trecut
aferent UNEI aprovizionri=
cheltuieli de aprovizionare
totale/ numr de
reaprovizionri
...

Cst
cheltuieli de
stocare totale

CsxT=Cst/N
cheltuieli de stocare ale UNEI uniti de msur
pe zi x360= numr de zile pe an =cheltuieli de
stocare totale x necesarul anual

...

...