Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

PROIECT

RECTIFICAREA BUGETAR PE ANUL 2014


- PREZENTARE SINTETIC

- DECEMBRIE -

CADRUL MACROECONOMIC INTERN


Indicatori

Produsul Intern Brut

UM

2013

2014
Bugetul
iniial

Bugetul
rectificat

mld. lei

639,3*)

658,6

674,3*)

3,5

2,2

2,6

Curs de schimb mediu

lei/euro

4,419

4,45

4,44

Inflaia - sfritul anului

1,55

3,0

1,6

- media anual

3,98

2,4

1,2

Numr mediu de salariai

mii pers

4.443,6

4.570

4.510

Numr de omeri nregistrai la sfritul anului

mii pers

512,3

435

485

5,65

4,8

5,3

lei/luna

2.163

2.298

2.279

Exporturile de bunuri rata de cretere

10,0

7,3

7,3

Importurile de bunuri rata de cretere

1,0

6,6

6,6

% din PIB

-0,8**)

-1,3

-1,0**)

Rata de cretere real

- Rata omajului nregistrat


Ctigul salarial mediu brut

Soldul contului curent


*) Conform SEC 2010
**) Conform BPM6

Not: Fa de bugetul iniial 2014, cadrul macroeconomic cuprinde pentru anul 2013 date actualizate de INS

REALIZRI N PRIMELE 10 LUNI 2014


Indicatori

UM

2013

2014

10 luni

An

Realizri
10 luni

Estimri
An

mld.lei

639,3

674,3

2,7

3,5

2,8

2,6

lei/euro

4,412

4,419

4,4447

4,44

4,45

3,98

1,07

1,2

Numr mediu de salariai

mii pers

4.443,6

4.510

Numr de omeri nregistrai la sfritul perioadei

mii pers

489,32

512,3

463,62

485

5,42

5,65

5,132

5,3

lei/luna

2.2231

2.163

2.3491

2.279

Exporturile de bunuri rata de cretere

8,81

10,0

7,11

7,3

Importurile de bunuri rata de cretere

-0,21

1,0

6,61

6,6

% din
PIB

0,13

-0,8

-0,73

-1,0

Produsul intern Brut*)


- Rata de cretere real

Curs de schimb mediu


Inflaia - media anual a perioadei (IPC)

- Rata omajului nregistrat


Ctigul salarial mediu brut

Soldul contului curent**)


*) Conform SEC 2010
**) Conform BPM6
1 9 luni
2 sfritul lunii octombrie
3 semestrul I

Not: Fa de bugetul iniial 2014, cadrul macroeconomic cuprinde pentru anul 2013 date actualizate de INS

Principalele aspecte privind rectificarea bugetar pe


anul 2014

Rectificarea bugetara a fost determinata de:


Analiza rezultatelor bugetare pe perioada 1 ianuarie 31 octombrie
2014 care scoate n eviden un excedent de 0,29% din PIB fa de un
deficit de 1,18% din PIB aferent aceleiai perioade a anului precedent;
Prognoza creterii economice pe ntregul an de 2,6%, fa de 2,2% ct
se estimase la elaborarea legii bugetului de stat;
Posibilitatea ca n acest an s se efectueze, parial sau integral, n
funcie de creditele bugetare disponibile n bugetele ordonatorilor de
credite, plata tranei aferent anului 2015 reprezentnd titluri
executorii avnd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului
din sectorul bugetar;
Necesitatea asigurrii fondurilor necesare unor ordonatori principali de
credite si unitarilor administrativ-teritoriale n vederea desfurrii
normale a activitii acestora pn la finele anului.
Necesitatea pltii de arierate

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT PE ANUL 2014


-propuneri rectificare-

Program 2014
% din
mili.lei
P.I.B.
P.I.B.

662.300

Influente +/% din


mili.lei
P.I.B.
674.300,0

Propuneri rectifcare
% din
mili.lei
P.I.B.
674.300,0

Venituri bugetare totale

217.506

32,8

1.321

0,2

218.827

32,5

Cheltuieli bugetare totale

232.219

35,1

1.321

0,2

233.540

34,6

Sold

-14.713

-2,2

0,0

-14.713

-2,2

Veniturile bugetului general consolidat


- pe tipuri de venit Program 2014
mil.lei
P.I.B.
Total, din care:
Impozit pe profit
Impozit pe venit
Impozite si taxe pe proprietate
Taxa pe valoarea adaugata
Accize
Alte impozite
Impozit pe comertul exterior
Taxe pe utilizarea bunurilor
Contributii de asigurari sociale
Venituri nefiscale
Venituri din capital
Donatii
Sume de la UE in contul platilor
efectuate

% din P.I.B.

662.300,0

Influente

mil.lei

Propuneri rectificare

% din P.I.B.

674.300,0

217.506
11.991
22.727

32,8
1,8
3,4

6.251
53.917
24.114
4.394
626
2.784
56.399
17.791
1.701
43

0,9
8,1
3,6
0,7
0,1
0,4
8,5
2,7
0,3
0,0

14.767

2,2

mil.lei

% din P.I.B.

674.300,0

1.321

0,2

307

0,0

1.014

0,2

-0,5

0,0

218.827
11.991
23.034

32,5
1,8
3,4

6.251
53.917
24.114
4.394
626
2.784
57.413
17.791
1.701
43

0,9
8,0
3,6
0,7
0,1
0,4
8,5
2,6
0,3
0,0

14.766

2,2

Cheltuielile bugetului general consolidat


- pe clasificatia economica Program 2014
mil.lei
% din P.I.B.
P.I.B.
Total, din care:
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Dobanzi
Subventii
Asistenta sociala
Alte transferuri
Cheltuieli de investitii

662.300,0
232.219
48.021
41.696
10.460
5.501
71.546
16.660
38.335

Influente
mil.lei
% din P.I.B.

35,1
7,3
6,3
1,6
0,8
10,8

674.300,0
1.321
2.453
90
-134
207
-2

2,5
5,8

863
-2.157

Propuneri rectificare
mil.lei
% din P.I.B.

0,2
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0

674.300,0
233.540
50.474
41.786
10.325
5.708
71.544

34,6
7,5
6,2
1,5
0,8
10,6

0,1
-0,3

17.523
36.179

2,6
5,4

BUGETUL DE STAT
PE ANUL 2014
Program 2014
mil.lei
% din
PIB
PIB milioane lei

Venituri
Venituri curente
Venituri fiscale
Impozit pe venit, profit si castiguri din
capital de la persoane juridice
Impozit pe profit
Alte impozite pe profit, venit si castiguri
din capital de la persoane juridice
Impozit pe venit, profit si castiguri din
capital de la persoane fizice
Impozit pe venit si salarii
Alte impozite pe profit, venit si castiguri
din capital
Impozite si taxe pe proprietate
Impozite si taxe pe bunuri si servicii
TVA
Accize
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
Impozit pe comertul exterior si tranzactiile
internationale
Alte impozite si taxe fiscale
Contributii de asigurari sociale
Venituri nefiscale
Venituri din capital
Donatii
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate

662.300
101.067,3
91.460,5
84.466,2

15,3
13,8
12,8

12.847,0
11.970,7

Influente
mil.lei
% din
PIB
674.300
-1.995,1
-1.995,1
-1.995,1

Propuneri rectificare 2014


mil.lei
% din
PIB
674.300
99.072,2
89.465,4
82.471,1

14,7
13,3
12,2

1,9
1,8

12.847,0
11.970,7

1,9
1,8

876,3

0,1

876,3

0,1

7.914,1
7.458,2

1,2
1,1

0,0
0,0

8.001,7
7.545,8

1,2
1,1

455,8
1.651,0
61.380,3
36.572,0
22.694,8
1.093,1

0,1
0,2
9,3
5,5
3,4
0,2

-0,3
-0,3

455,8
1.651,0
59.297,6
34.489,3
22.694,8
1.093,1

0,1
0,2
8,8
5,1
3,4
0,2

1.020,4

0,2

1.020,4

0,2

626,0
47,8
173,5
6.820,9
279,6
18,8
9.308,4

0,1
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
1,4

626,0
47,8
173,5
6.820,9
279,6
18,8
9.308,4

0,1
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
1,4

87,6
87,6

-2.082,7
-2.082,7

-0,3
-0,3
-0,3

BUGETUL DE STAT
PE ANUL 2014
Program 2014
mil.lei
% din
PIB
PIB milioane lei

Cheltuieli
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Dobanzi
Subventii
Transferuri incluse in bugetul general consolidat
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Alte transferuri
Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile postaderare
Asistenta sociala
Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile postaderare 2014-2020
Alte cheltuieli
Fonduri de rezerva
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
Cheltuieli de capital
Imprumuturi acordate
Rambursari de credite externe si interne

Deficit

Influente
mil.lei
% din
PIB

Propuneri rectificare 2014


mil.lei
% din
PIB

662.300
120.132,9
113.408,0
20.640,3
5.228,3
9.458,2
3.893,2
72.347,9
32.373,8
11.283,8

18,1
17,1
3,1
0,8
1,4
0,6
10,9
4,9
1,7

674.300
-75,0
55,9
779,9
64,9
-120,7
207,5
-809,5
-1.553,7
119,8

0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,2
0,0

674.300
120.057,9
113.463,9
21.420,2
5.293,1
9.337,4
4.100,7
71.538,4
30.820,2
11.403,6

17,8
16,8
3,2
0,8
1,4
0,6
10,6
4,6
1,7

12.611,7
13.786,3

1,9
2,1

60,0

0,0

12.611,7
13.846,3

1,9
2,1

64,5
2.227,8
155,4

0,0
0,3
0,0

564,3

0,1

64,5
2.792,1
155,4

0,0
0,4
0,0

1.684,7
3.023,7
114,6
3.586,6
-19.065,7

0,3
0,5
0,0
0,5
-2,9

-66,1
-73,6

0,0
0,0

-57,3
-1.920,1

0,0
-0,3

1.618,6
2.950,1
114,6
3.529,2
-20.985,7

0,2
0,4
0,0
0,5
-3,1

Principalele alocari de fonduri din Bugetul de stat

1 miliard lei pentru plata de titluri executorii avnd ca obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din administratia centrala, trana aferent anului 2015;
457,0 milioane lei pentru plata despgubirilor stabilite n sarcina Autoritii Naionale pentru
Restituirea Proprietilor prin titluri executori;
100 milioane lei pentru achiziii de materiale, active fixe, servicii, lucrri pentru efectuarea de
reparaii curente i reparaii capitale la tehnica de lupt i echipamente militare, n scopul creterii
capacitii operaionale a Armatei Romne;
30 milioane lei pentru plata de arierate a spitalelor din subordinea Ministerului Transportului,
Ministerului Sntii si Ministerului Justiiei;
165,0 milioane lei pentru plata primei de stat ctre bnci aferent depunerilor de la MDRAP,
conform O.U.G. 99/2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului;
152,1milioane lei pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA de la Ministerul Transportului i
Secretariatului General al Guvernului;
144,5 milioane lei pentru a finana contravaloarea sentinelor definitive i irevocabile ale Ageniei
Naionale de mbuntiri Funciare;
56,0 milioane lei pentru finanarea drepturilor asistenilor personali ai persoanelor cu handicap
grav;
20 milioane lei pentru asigurarea sumelor necesare titlurilor executorii i despgubiri civile
(aferente nerecoltrii masei lemnoase de proprietarii de pduri i pagubelor produse de animale
slbatice) la Ministerul Mediului;
16 milioane lei pentru asigurarea fondurilor determinate de intensificarea i creterea
complexitii atacurilor cibernetice asupra unor infrastructuri informaionale critice naionale,
precum i de necesitatea documentrii aciunilor ostile la adresa siguranei naionale la Serviciul
Romn de Informaii;
40,6 milioane subvenii pentru Societatea Comercial de Transport cu Metroul Bucureti
"Metrorex" - S.A., 60,0 milioane lei pentru decontarea biletelor speciale de cltorie gratuit de
care au beneficiat unele categorii sociale, 79.000 mii lei reprezentnd contravaloarea serviciilor de
navigaie aerian de rut efectuate de ROMATSA la Ministerul Transportului;
9,0 milioane lei pentru plata titlurilor executorii avnd ca obiect acordarea unor drepturi de natur
salarial, pentru finanarea restaurrii monumentelor istorice precum i pentru Palatul Culturii din
Iai;

Principalele diminuri
din Bugetul de Stat
Majorarea contribuiilor de asigurri sociale, determinat de plata
hotrrilor judectoreti avnd ca obiect drepturi salariale, au ca efect
majorarea veniturilor din contribuii a bugetului asigurrilor
sociale de stat, bugetului asigurrilor pentru omaj i a bugetului
fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
Ca urmare, bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale
i Persoanelor Vrstnice se diminueaz cu suma de -847,4
milioane lei, reprezentnd, n principal, transferuri de echilibrare
ctre bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetul asigurrilor pentru
omaj, iar bugetul Ministerului Sntii se diminueaz cu suma de
-251,2 milioane lei reprezentnd, in principal, transferuri de
echilibrare ctre bugetul fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate.
Bugetul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice se diminueaz cu suma de -667,4 milioane lei;

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT


PE ANUL 2014
Program 2014
mil.lei
PIB milioane lei

Venituri
Venituri curente
Contributii de asigurari sociale
Venituri nefiscale
Subventii

Cheltuieli
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Dobanzi
Subventii
Transferuri incluse in bugetul general consolidat
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Alte transferuri
Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile postaderare
Asistenta sociala
Cheltuieli de capital

Deficit

Influente

% din
PIB

662.300
52.329,1
38.042,9
37.940,6
102,3
14.286,2
52.122,1
52.117,2
166,4
388,2
15,0

7,9
5,7
5,7
0,0
2,2
7,9
7,9
0,0
0,1
0,0

51.547,7
1,0

7,8
0,0

19,5
51.527,2
4,9
207,0

0,0
7,8
0,0
0,0

mil.lei

% din
PIB

674.300
13,9
694,3
694,3

0,0
0,1
0,1

-680,4
9,0
9,0
9,0
-3,8
-6,0

-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9,8

0,0

9,8

0,0

4,9

0,0

Propuneri rectificare
2014
mil.lei
% din
PIB
674.300
52.343,0
38.737,2
38.634,9
102,3
13.605,8
52.131,1
52.126,2
175,4
384,4
9,0

7,8
5,7
5,7
0,0
2,0
7,7
7,7
0,0
0,1
0,0

51.557,4
1,0

7,6
0,0

19,5
51.537,0
4,9
211,9

0,0
7,6
0,0
0,0

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ


PE ANUL 2014
Program 2014
mil.lei
PIB milioane lei

Venituri
Venituri curente
Venituri fiscale
Impozite si taxe pe bunuri si servicii
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
Contributii de asigurari sociale
Venituri nefiscale
Subventii

Cheltuieli
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Dobanzi
Subventii
Transferuri incluse in bugetul general consolidat
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Alte transferuri
Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile postaderare
Asistenta sociala
Alte cheltuieli
Cheltuieli de capital

Deficit

Influente

% din
PIB

662.300
2.072,2
1.493,8
0,1
0,1

0,3
0,2
0,0
0,0

0,1
1.483,3
10,4
578,4
1.846,0
1.842,4
95,8
50,8
0,5
2,9
1.692,4
405,7
0,4

0,0
0,2
0,0
0,1
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,1
0,0

144,8
1.114,9
26,6
3,6
226,2

0,0
0,2
0,0
0,0
0,0

mil.lei

% din
PIB

674.300
-156,0
23,0

0,0
0,0

23,0

0,0

-179,0
-162,0
-162,0
10,3
-1,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-171,3
-40,0

0,0
0,0

-35,0
-90,3
-6,0

0,0
0,0
0,0

6,0

0,0

Propuneri rectificare
2014
mil.lei
% din
PIB
674.300
1.916,2
1.516,8
0,1
0,1

0,3
0,2
0,0
0,0

0,1
1.506,3
10,4
399,4
1.684,0
1.680,4
106,1
49,8
0,5
2,9
1.521,1
365,7
0,4

0,0
0,2
0,0
0,1
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,0

109,8
1.024,6
20,6
3,6
232,2

0,0
0,2
0,0
0,0
0,0

BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE


PE ANUL 2014
Program 2014
mil.lei
PIB milioane lei

Venituri
Venituri curente
Venituri fiscale
Impozite si taxe pe bunuri si servicii
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii
Contributii de asigurari sociale
Venituri nefiscale
Subventii
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate

Cheltuieli
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Dobanzi
Subventii
Transferuri incluse in bugetul general consolidat
Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile postaderare
Asistenta sociala
Cheltuieli de capital

Deficit

Influente

% din
PIB

662.300
22.884,9
18.698,4
1.490,0
1.490,0
1.490,0
17.176,8
31,6
4.153,0
33,5
22.884,8
22.869,9
163,5
21.308,3
13,0

3,5
2,8
0,2
0,2
0,2
2,6
0,0
0,6
0,0
3,5
3,5
0,0
3,2
0,0

1.385,1
21,6
1.363,5
14,9
0,0

mil.lei

Propuneri rectificare
2014

% din
PIB

674.300
17,3
256,7

0,0
0,0

256,7

0,0

-239,3

0,0

17,3
28,8
18,0

0,0
0,0
0,0

-7,5

0,2
0,0
0,2
0,0
0,0

mil.lei

% din
PIB

0,0

674.300
22.902,2
18.955,1
1.490,0
1.490,0
1.490,0
17.433,5
31,6
3.913,7
33,5
22.902,2
22.898,8
181,5
21.308,3
5,5

3,4
2,8
0,2
0,2
0,2
2,6
0,0
0,6
0,0
3,4
3,4
0,0
3,2
0,0

18,3

0,0

1.403,4

0,2

18,3
-11,5

0,0
0,0

21,6
1.381,8
3,4
0,0

0,0
0,2
0,0
0,0

BUGET GENERAL CENTRALIZAT AL AUTORITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE


PE ANUL 2014
Program 2014
mil.lei
PIB milioane lei

Venituri
Venituri curente
Venituri fiscale
Impozit pe venit, profit si castiguri din
capital de la persoane juridice
Impozit pe profit
Alte impozite pe profit, venit si castiguri
din capital de la persoane juridice
Impozit pe venit, profit si castiguri din
capital de la persoane fizice
Impozit pe venit si salarii
Alte impozite pe profit, venit si castiguri
din capital
Impozite si taxe pe proprietate
Impozite si taxe pe bunuri si servicii
TVA
Accize
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
Impozit pe comertul exterior si tranzactiile
internationale
Alte impozite si taxe fiscale
Contributii de asigurari sociale
Venituri nefiscale
Venituri din capital
Subventii
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si Donatii

Influente

% din
PIB

662.300
61.469,0
48.815,3
38.676,9

9,3
7,4
5,8

20,3
20,3

0,0
0,0

15.282,6
15.268,7

2,3
2,3

13,9
4.600,0
18.658,9
17.345,0

0,0
0,7
2,8
2,6

38,3

mil.lei
674.300
1.598,7
2.302,4
2.302,4

Propuneri rectificare
2014

% din
PIB

mil.lei

% din
PIB

674.300
63.067,7
51.117,7
40.979,3

9,4
7,6
6,1

20,3
20,3

0,0
0,0

0,0
0,0

15.502,3
15.488,4

2,3
2,3

0,3
0,3

13,9
4.600,0
20.741,6
19.427,7

0,0
0,7
3,1
2,9

0,0

38,3

0,0

1.275,6

0,2

1.275,6

0,2

115,1

0,0

115,1

0,0

10.138,4
249,3
8.213,1

1,5
0,0
1,2

10.138,4
249,3
7.509,4

1,5
0,0
1,1

4.191,3

0,6

4.191,3

0,6

219,7
219,7

2.082,7
2.082,7

-703,7

0,2
0,3
0,3

-0,1

BUGET GENERAL CENTRALIZAT AL AUTORITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE


PE ANUL 2014
Program 2014
mil.lei
PIB milioane lei

Cheltuieli
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Dobanzi
Subventii
Transferuri incluse in bugetul general consolidat
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Alte transferuri
Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile postaderare
Asistenta sociala
Alte cheltuieli
Fonduri de rezerva
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
Cheltuieli de capital
Imprumuturi acordate
Rambursari de credite externe si interne

Deficit

Influente

% din
PIB

662.300
63.173,8
52.194,9
19.797,0
15.873,4
988,4
1.604,6
13.931,5
434,0
686,0

9,5
7,9
3,0
2,4
0,1
0,2
2,1
0,1
0,1

8.398,0
3.690,4
723,1

1,3
0,6
0,1

9.879,2
1,2
1.098,5
-1.704,8

1,5
0,0
0,2
-0,3

mil.lei
674.300
598,7
1.556,0
1.556,0

Propuneri rectificare
2014

% din
PIB
0,1
0,2
0,2

-1.160,3

-0,2

203,0
1.000,0

0,0
0,1

mil.lei

% din
PIB

674.300
63.772,5
53.750,9
21.353,0
15.873,4
988,4
1.604,6
13.931,5
434,0
686,0

9,5
8,0
3,2
2,4
0,1
0,2
2,1
0,1
0,1

8.398,0
3.690,4
723,1

1,2
0,5
0,1

8.718,9
1,2
1.301,5
-704,8

1,3
0,0
0,2
-0,1

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adugat


ctre bugetele locale se suplimenteaz cu suma de
2.082,7 milioane lei astfel:
1.256,6 milioane lei pentru plata de titluri executorii
avnd ca obiect acordarea de drepturi salariale;
43,4 milioane lei pentru finanarea cheltuielilor de natura
salariala din nvmntul preuniversitar de stat;
56,0 milioane lei pentru finanarea drepturilor asistenilor
personali ai persoanelor cu handicap grav;
523,7 milioane lei n scopul achitrii arieratelor;
203 milioane lei n scopul achitrii ratelor de capital pe
anul 2014 i 2015, precum i pentru achitarea ratelor de
capital restante nregistrate pn la data intrrii n vigoare a
prezentei ordonane de urgen, aferente mprumuturilor
contractate de unitile/subdiviziunile administrativteritoriale din veniturile din privatizare;

S-ar putea să vă placă și