Sunteți pe pagina 1din 1

STRUCTURĂ PROIECT

”ANALIZA –DIAGNOSTIC A DOMENIULUI/ DEPARTAMENTULUI X

LA

S.R.L.

1. Prezentarea firmei (denumirea societății; forma juridică; obiect de activitate; nomenclatorul de produse și/sau servicii; prezentarea subdiviziunilor organizatorice și descrierea pe scurt a acestora; numărul total de angajați; principalii clienți, furnizori, concurenți; prezentare pe scurt a modului de promovare, distribuție; cifra de afaceri)

2. Descrierea domeniului/ departamentului X la

3. Identificarea principalelor puncte forte și slabe și a cauzelor care le generează în

S.R.L.

domeniul/ departamentul X la

S.R.L.

4. Determinarea puterii interne în domeniul/ departamentul X la

(MEFI).

S.R.L.

5. Analiza mediului extern (stakeholderi și factori contextuali).

6. Determinarea capacității de răspuns a

S.R.L. la provocările mediului

extern (MEFE).

7. Program de măsuri privind îmbunătățirea/ perfecționarea domeniului/

departamentului X la

S.R.L. minim 3

8. Anexe (organigrama, nomenclatorul de produse și servicii, fișe de post etc.)