Sunteți pe pagina 1din 49

HOTRRE Nr.

1389 din 28 decembrie 2010


pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de
asigurri sociale de sntate pentru anii 2011 - 2012
Text n vigoare ncepnd cu data de 29 martie 2011*)
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM
*) Aceast dat reprezint data intrrii n vigoare a modificrilor efectuate prin actele normative modificatoare
enumerate mai jos. Data intrrii n vigoare a Hotrrii Guvernului nr. 1389/2010 este prevzut la art. 7 din textul
actualizat.
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative modificatoare,
publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pn la 29 martie 2011.
Act de baz
#B: Hotrrea Guvernului nr. 1389/2010
Acte modificatoare
#M1: Hotrrea Guvernului nr. 304/2011
Modificrile i completrile efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei modificri
sau completri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma #M1.
#B
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 217 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1
Se aprob Contractul-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri
sociale de sntate pentru anii 2011 - 2012, prevzut n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre,
denumit n continuare contract-cadru.
ART. 2
(1) Casa Naional de Asigurri de Sntate elaboreaz, n temeiul art. 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006
privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, norme metodologice de aplicare a
contractului-cadru, denumite n continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romnia, a Colegiului
Medicilor Dentiti din Romnia, a Colegiului Farmacitilor din Romnia i a Ordinului Asistenilor Medicali
Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, a Ordinului Biochimitilor, Biologilor i Chimitilor,
precum i a organizaiilor patronale i sindicale reprezentative din domeniul medical, norme care se aprob prin
ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
(2) Casa Naional de Asigurri de Sntate avizeaz normele proprii de aplicare a contractului-cadru,
adaptate la specificul organizrii asistenei medicale, elaborate n termen de 30 de zile de la data intrrii n
vigoare a normelor prevzute la alin. (1) de Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei
Naionale i Autoritii Judectoreti i de Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor,
Construciilor i Turismului, care se aprob prin ordin al ministrului sntii i al minitrilor i conductorilor
instituiilor centrale cu reele sanitare proprii.
ART. 3
(1) Serviciile medicale, medicamentele cu i fr contribuie personal i unele materiale sanitare n
tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperrii unor deficiene organice sau funcionale n
ambulatoriu se acord n baza contractelor ncheiate ntre furnizori i casele de asigurri de sntate judeene,
respectiv a municipiului Bucureti, Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale
i Autoritii Judectoreti i Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i
Turismului, precum i ntre furnizori i Casa Naional de Asigurri de Sntate. Furnizorii negociaz contractele
cu casele de asigurri de sntate conform i n limita prevederilor legale n vigoare, cu respectarea modelelor de
contracte prevzute n norme.
(2) Casa Naional de Asigurri de Sntate calculeaz o cot de rezerv de 5% din prevederile aprobate
anual prin Legea bugetului de stat pe domenii de asisten medical, pe care o reine la dispoziia sa. Aceast
sum se repartizeaz caselor de asigurri de sntate i se utilizeaz n situaii justificate, pe parcursul execuiei
bugetare, n condiiile stabilite prin norme.
ART. 4
Criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asigurailor elaborate de Ministerul Sntii i Casa
Naional de Asigurri de Sntate i aprobate, n condiiile legii, au caracter obligatoriu pentru toi furnizorii care
au ncheiat contracte cu casele de asigurri de sntate.
ART. 5
Condiiile acordrii asistenei medicale i criteriile privind calitatea acestora se aplic n mod unitar att
furnizorilor publici, ct i celor privai.
1

ART. 6
(1) Raporturile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale i casele de asigurri
de sntate, respectiv Casa Naional de Asigurri de Sntate, sunt raporturi juridice civile care vizeaz aciuni
multianuale i se stabilesc i se desfoar pe baz de contract. n situaia n care este necesar modificarea sau
completarea clauzelor, acestea sunt negociate i stipulate n acte adiionale. Angajamentele legale din care
rezult obligaii nu pot depi creditele de angajament i creditele bugetare aprobate.
(2) Creditele bugetare aferente aciunilor multianuale reprezint limita superioar a cheltuielilor care urmeaz a
fi ordonanate i pltite n cursul exerciiului bugetar. Plile respective sunt aferente angajamentelor efectuate n
limita creditelor de angajament aprobate n exerciiul bugetar curent sau n exerciiile bugetare anterioare.
(3) Sumele nedecontate pentru serviciile medicale, medicamentele cu i fr contribuie personal i unele
materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperrii unor deficiene
organice sau funcionale n ambulatoriu efectuate n luna decembrie a anului precedent, pentru care documentele
justificative nu au fost nregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului
n curs i se nregistreaz att la pli, ct i la cheltuieli n anul curent din creditele bugetare aprobate.
(4) Totalul angajamentelor legale aferente serviciilor medicale, medicamentelor cu i fr contribuie personal
i unor materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu, dispozitivelor medicale destinate recuperrii unor deficiene
organice sau funcionale n ambulatoriu, efectuate n luna decembrie a anului precedent, la nivelul casei de
asigurri de sntate, nu poate depi media lunar a primelor 11 luni ale aceluiai an dect cu maximum 5%.
#M1
ART. 7
(1) Prezenta hotrre intr n vigoare la data de 1 iunie 2011.
#B
(2) Pn la data prevzut la alin. (1) se prelungete aplicarea prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 262/2010
pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de
asigurri sociale de sntate pentru anul 2010, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 207 din 1
aprilie 2010, cu completrile ulterioare, cu excepia prevederilor referitoare la programele naionale de sntate
care se abrog.
(3) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2011, programele naionale de sntate se realizeaz n conformitate cu
prevederile Hotrrii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naionale de sntate pentru anii
2011 - 2012.
(4) Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare i dispozitivelor medicale contractate
n cursul anului curent prin acte adiionale la contractele ncheiate n anul 2010 de casele de asigurri de sntate
cu furnizorii acestora se face din sumele prevzute pe domeniile de asisten medical corespunztoare,
prevzute n bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate pe anul curent.
ANEXA 1

CONTRACT-CADRU
privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri
sociale de sntate pentru anii 2011 - 2012
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
ART. 1
(1) n nelesul prezentei hotrri, termenii i noiunile folosite au urmtoarele semnificaii:
a) case de asigurri de sntate - casele de asigurri de sntate judeene, respectiv a municipiului Bucureti,
Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i Casa
Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului;
b) norme - normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;
c) Fond - Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate;
d) serviciu medical - caz - totalitatea serviciilor acordate unui asigurat pentru o cur de servicii de recuperarereabilitare a sntii n ambulatoriu, respectiv totalitatea serviciilor pentru o cur de servicii de acupunctur;
e) dispozitive medicale - dispozitivele medicale destinate recuperrii unor deficiene organice sau funcionale n
ambulatoriu.
(2) Definiiile care pot exista n alte acte normative i care sunt diferite de cele prevzute la alin. (1) nu se
aplic n cazul prezentei hotrri.
ART. 2
(1) Furnizorii i casele de asigurri de sntate aflai n relaie contractual au obligaia s respecte prevederile
prezentului contract-cadru i ale normelor.
(2) Nerespectarea obligaiilor contractuale de ctre pri conduce la aplicarea msurilor prevzute n
contractele ncheiate ntre furnizori i casele de asigurri de sntate.
ART. 3
(1) Modelele de contract pentru furnizarea de servicii medicale, de medicamente i unele materiale sanitare n
tratamentul ambulatoriu i de dispozitive medicale n ambulatoriu sunt prevzute n norme.
(2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; n cuprinsul contractelor pot fi prevzute clauze
suplimentare, negociate ntre prile contractante, conform i n limita prevederilor legale n vigoare.
ART. 4
(1) Casele de asigurri de sntate, respectiv Casa Naional de Asigurri de Sntate comunic termenele de
depunere a cererilor nsoite de documentele prevzute de actele normative n vigoare, necesare ncheierii i
negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente i unele materiale sanitare n
tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale n ambulatoriu, inclusiv termenul-limit de ncheiere a
contractelor, prin afiare la sediile instituiilor, publicare pe paginile web ale acestora i anun n mass-media, cu
minimum 5 zile lucrtoare nainte de termenele stabilite pentru fiecare dintre situaiile de mai sus.
(2) n cazul n care furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente i unele materiale sanitare i de
dispozitive medicale depun cererile nsoite de documentele prevzute de actele normative n vigoare, necesare
ncheierii i negocierii contractelor, la alte termene dect cele stabilite i comunicate de ctre casele de asigurri
de sntate, respectiv de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate i nu particip la negocierea i
ncheierea contractelor n termenele stabilite de ctre acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfura
activitatea respectiv n sistemul de asigurri sociale de sntate pn la termenul urmtor de contractare, cu
excepia situaiilor ce constituie cazuri de for major, confirmate de autoritatea public competent, potrivit legii,
i notificate de ndat casei de asigurri de sntate, respectiv Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
(3) Casele de asigurri de sntate, respectiv Casa Naional de Asigurri de Sntate pot stabili i alte
termene de contractare, n funcie de necesarul de servicii medicale, de medicamente i unele materiale sanitare
n tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale n ambulatoriu, n limita fondurilor aprobate fiecrui tip de
asisten.
ART. 5
(1) Casele de asigurri de sntate deconteaz contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor i a
unor materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu, precum i a dispozitivelor medicale destinate recuperrii unor
deficiene organice sau funcionale n ambulatoriu, conform contractelor ncheiate cu furnizorii.
(2) Refuzul caselor de asigurri de sntate de a ncheia contracte cu furnizorii, denunarea unilateral a
contractului, precum i rspunsurile la cererile i la sesizrile furnizorilor se vor face n scris i motivat, cu
indicarea temeiului legal, n termen de 30 de zile.
(3) Litigiile legate de ncheierea, derularea i ncetarea contractelor dintre furnizori i casele de asigurri de
sntate/Casa Naional de Asigurri de Sntate se soluioneaz de ctre Comisia de arbitraj care funcioneaz
pe lng Casa Naional de Asigurri de Sntate, organizat conform reglementrilor legale n vigoare, sau de
ctre instanele de judecat, dup caz.
ART. 6
3

(1) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate a ncetat din motive imputabile
furnizorilor, casele de asigurri de sntate nu vor mai intra n relaii contractuale cu furnizorii respectivi pn la
urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data ncetrii contractului.
(2) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate se modific prin excluderea din
contract a uneia sau mai multor persoane nregistrat/nregistrate n contractul ncheiat cu casa de asigurri de
sntate i care desfoar activitate sub incidena acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile
acestora, casele de asigurri de sntate nu vor accepta nregistrarea n niciun alt contract a
persoanei/persoanelor respective pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data
modificrii contractului.
(3) Dup reluarea relaiei contractuale, n cazul n care contractul nceteaz/se modific din nou, din motive
imputabile furnizorilor sau persoanelor prevzute la alin. (2), casele de asigurri de sntate nu vor mai ncheia
contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta nregistrarea persoanelor prevzute la alin. (2) n
contractele ncheiate cu aceti furnizori sau cu ali furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au
condus la ncetarea/modificarea contractului.
(4) n cazul n care furnizorii intr n relaii contractuale cu aceeai cas de asigurri de sntate pentru mai
multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate n contract, prevederile alin. (1), (2) i (3) se aplic n mod
corespunztor pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru.
ART. 7
(1) Organizarea i efectuarea controlului furnizrii serviciilor medicale, medicamentelor i a unor materiale
sanitare n tratamentul ambulatoriu i a dispozitivelor medicale acordate asigurailor n ambulatoriu n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate se realizeaz de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate i
casele de asigurri de sntate. La efectuarea controlului pot participa i reprezentani ai Colegiului Medicilor din
Romnia, Colegiului Medicilor Dentiti din Romnia, Colegiului Farmacitilor din Romnia i ai Ordinului
Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.
(2) La efectuarea controlului de ctre reprezentanii Casei Naionale de Asigurri de Sntate, respectiv ai
caselor de asigurri de sntate, acetia solicit participarea reprezentanilor Colegiului Medicilor din Romnia,
Colegiului Medicilor Dentiti din Romnia, Colegiului Farmacitilor din Romnia i ai Ordinului Asistenilor
Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, dup caz, situaie n care acetia particip la
efectuarea controlului.
(3) Controlul calitii serviciilor medicale acordate asigurailor de ctre furnizori se organizeaz de ctre Casa
Naional de Asigurri de Sntate i casele de asigurri de sntate pe baza criteriilor de calitate elaborate de
Ministerul Sntii i Casa Naional de Asigurri de Sntate, n condiiile legii.
(4) Controlul privind respectarea obligaiilor contractuale ale furnizorilor se organizeaz i se efectueaz de
ctre casele de asigurri de sntate cu care acetia se afl n relaii contractuale i, dup caz, de ctre Casa
Naional de Asigurri de Sntate.
(5) n cazul n care controlul este efectuat de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate sau cu
participarea acesteia, notificarea privind msurile dispuse se transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de
sntate n termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa
Naional de Asigurri de Sntate la casa de asigurri de sntate.
ART. 8
(1) Furnizorii au obligaia de a pune la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de sntate toate
documentele justificative care atest furnizarea serviciilor efectuate i raportate n relaia contractual cu casele
de asigurri de sntate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din Fond.
(2) Refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control toate documentele justificative care atest
furnizarea serviciilor raportate n relaia contractual cu casele de asigurri de sntate, respectiv toate
documentele justificative privind sumele decontate din Fond, conform solicitrii scrise a organelor de control n
ceea ce privete documentele i termenele de punere la dispoziie a acestora, se sancioneaz conform legii i
poate conduce la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii.
ART. 9
(1) Furnizorii de servicii medicale, cu excepia unitilor sanitare de medicina muncii - boli profesionale, cu
personalitate juridic, i a seciilor de boli profesionale, precum i a cabinetelor de medicina muncii aflate n
structura spitalelor, au obligaia s ntocmeasc evidene distincte pentru cazurile ce reprezint accidente de
munc i boli profesionale i s le comunice lunar caselor de asigurri de sntate cu care sunt n relaie
contractual. Pn la stabilirea caracterului "de munc" al accidentului sau a caracterului "profesional" al bolii,
conform prevederilor legale n vigoare, contravaloarea serviciilor medicale, precum i a medicamentelor i unor
materiale sanitare acordate persoanelor n cauz se suport din bugetul Fondului, urmnd ca, ulterior, sumele
decontate s se recupereze de casele de asigurri de sntate din contribuiile de asigurri pentru accidente de
munc i boli profesionale, dup caz. Sumele ncasate de la casele de pensii pentru anul curent reconstituie
plile. Sumele ncasate de la casele de pensii pentru perioadele anterioare anului curent se raporteaz n
conturile de execuie bugetar, partea de cheltuieli, cu semnul minus i nu pot fi utilizate pentru efectuarea de
pli.
(2) Furnizorii de servicii medicale au obligaia s ntocmeasc evidene distincte ale cazurilor prezentate ca
urmare a situaiilor n care le-au fost aduse prejudicii sau daune sntii de ctre alte persoane i au obligaia s
comunice lunar casei de asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual aceste evidene, n vederea
decontrii, precum i cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective, n
vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurri de sntate pentru cazurile respective. Sumele
restituite ctre casele de asigurri de sntate de ctre furnizorii de servicii medicale pentru anul curent
4

reconstituie plile. Sumele restituite ctre casele de asigurri de sntate de ctre furnizorii de servicii medicale,
pentru perioadele anterioare anului curent, se raporteaz n conturile de execuie bugetar, partea de cheltuieli,
cu semnul minus i nu pot fi utilizate pentru efectuarea de pli.
ART. 10
(1) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente i unele materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu,
precum i de dispozitive medicale destinate recuperrii unor deficiene organice sau funcionale n ambulatoriu,
unitile sanitare de medicina muncii - boli profesionale, cu personalitate juridic, seciile de boli profesionale,
precum i cabinetele de medicina muncii aflate n structura spitalelor au obligaia s ntocmeasc evidene
distincte pentru serviciile acordate i decontate din bugetul Fondului pentru pacienii din statele membre ale
Uniunii Europene/Spaiului Economic European i din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri,
convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care au dreptul i beneficiaz de
servicii medicale acordate pe teritoriul Romniei, i au obligaia s transmit lunar caselor de asigurri de
sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate cu care se afl n relaie contractual documentele justificative
care atest cheltuielile efectiv realizate, precum i documentele care au deschis dreptul la servicii medicale.
(2) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente i unele materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu,
precum i de dispozitive medicale n ambulatoriu, unitile sanitare de medicina muncii - boli profesionale, cu
personalitate juridic, seciile de boli profesionale, precum i cabinetele de medicina muncii aflate n structura
spitalelor au obligaia s ntocmeasc evidene distincte pentru serviciile acordate i decontate din bugetul
Fondului pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European, titulari ai
cardului european de asigurri sociale de sntate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise n baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate social, precum i din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri,
nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care beneficiaz de servicii
medicale acordate pe teritoriul Romniei, i au obligaia s raporteze lunar caselor de asigurri de sntate/Casei
Naionale de Asigurri de Sntate cu care se afl n relaii contractuale documentele justificative care atest
serviciile medicale acordate pentru aceast categorie de persoane.
ART. 11
Atribuiile ce revin potrivit prezentului contract-cadru direciilor de sntate public judeene i a municipiului
Bucureti sunt exercitate i de ctre direciile medicale sau de structurile similare din ministerele i instituiile
centrale cu reea sanitar proprie, precum i de ctre autoritile publice locale care au preluat managementul
asistenei medicale spitaliceti conform legii.
ART. 12
(1) Toate documentele depuse n copie, necesare ncheierii contractelor, sunt certificate pentru conformitate
prin sintagma "conform cu originalul" i semntura reprezentantului legal al furnizorului, pe fiecare pagin.
(2) Toate documentele necesare decontrii serviciilor medicale, a medicamentelor i a unor materiale sanitare
n tratamentul ambulatoriu, precum i a dispozitivelor medicale n ambulatoriu se certific pentru realitatea i
exactitatea datelor raportate prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
CAPITOLUL II
Dispoziii generale i condiii specifice pentru furnizorii de servicii medicale
SECIUNEA 1
Condiii de eligibilitate
ART. 13
n vederea intrrii n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale
trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s fie autorizai conform prevederilor legale n vigoare;
b) s fie evaluai potrivit dispoziiilor legale n vigoare;
c) s depun, n vederea ncheierii contractului, toate documentele necesare n termenele stabilite pentru
contractare.
SECIUNEA a 2-a
Documentele necesare ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale
ART. 14
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorul de servicii medicale i casa de asigurri de
sntate se ncheie de ctre reprezentantul legal, pe baza urmtoarelor documente:
a) dovada de evaluare a furnizorului valabil la data ncheierii contractului;
b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banc;
c) codul de nregistrare fiscal - codul unic de nregistrare sau codul numeric personal (copie buletin/carte de
identitate), dup caz;
d) dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, valabil la data ncheierii
contractului;
e) dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru personalul care i desfoar activitatea
la furnizor ntr-o form prevzut de lege i care urmeaz s fie nregistrat n contract i s funcioneze sub
incidena acestuia, valabil la data ncheierii contractului;
5

f) dovada plii la zi a contribuiei la Fond pentru asigurri sociale de sntate i a contribuiei pentru concedii i
indemnizaii, efectuat conform prevederilor legale n vigoare;
g) cererea/solicitarea pentru intrare n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(2) n vederea ncheierii contractelor de servicii medicale, casele de asigurri de sntate solicit documentele
prevzute n prezentul contract-cadru, precum i n norme.
SECIUNEA a 3-a
Obligaiile i drepturile generale ale furnizorilor de servicii medicale, precum i obligaiile generale ale caselor
de asigurri de sntate
ART. 15
n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale au urmtoarele
obligaii:
a) s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare;
b) s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii medicale i ale asiguratului referitoare la
actul medical;
c) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai, precum i intimitatea i
demnitatea acestora;
d) s factureze lunar, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, activitatea realizat
conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este nsoit de documentele justificative privind
activitile realizate n mod distinct, conform prevederilor prezentului contract-cadru i ale normelor de aplicare a
acestuia, att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de
Sntate;
e) s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii activitii n
asistena medical, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementrilor legale n vigoare;
f) s asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ar - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau
n vederea internrii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurri sociale de
sntate;
g) s completeze corect i la zi formularele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate, respectiv cele
privind evidenele obligatorii, cele cu regim special i cele tipizate;
h) s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a furnizorului;
i) s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate, cu avizul conform al
direciei de sntate public judeene sau a municipiului Bucureti, n baza unui formular al crui model este
prevzut n norme, program asumat prin contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate; avizul conform al
direciei de sntate public se depune la casa de asigurri de sntate n termen de maximum 30 de zile de la
data semnrii contractului;
j) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au stat la baza
ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale, n maximum 5 zile calendaristice de la data producerii
modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata derulrii contractelor;
k) s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor sociale de sntate;
l) s asigure utilizarea formularului de prescripie medical pentru medicamente cu i fr contribuie personal
din sistemul asigurrilor sociale de sntate, care este formular cu regim special, unic pe ar, s furnizeze
tratamentul adecvat i s prescrie medicamentele cu i fr contribuie personal de care beneficiaz asiguraii,
corespunztoare denumirilor comune internaionale aprobate prin hotrre a Guvernului, informnd n prealabil
asiguratul despre tipurile i efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaz s i le prescrie;
m) s asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, care este formular cu
regim special unic pe ar, i s recomande investigaiile paraclinice n concordan cu diagnosticul;
n) s asigure acordarea asistenei medicale n caz de urgen medico-chirurgical, ori de cte ori se solicit n
timpul programului de lucru, la sediul furnizorului, n limita competenei i a dotrilor existente;
o) s asigure acordarea serviciilor medicale asigurailor fr nicio discriminare, folosind formele cele mai
eficiente de tratament;
p) s acorde cu prioritate asisten medical femeii gravide i sugarilor;
q) s afieze ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care se afl n
relaie contractual, precum i datele de contact ale acesteia: adres, telefon, fax, e-mail, pagin web;
r) s asigure eliberarea actelor medicale, n condiiile stabilite n norme;
s) s solicite documentele justificative care atest calitatea de asigurat, documente stabilite n conformitate cu
prevederile legale n vigoare, n condiiile prevzute n prezentul contract-cadru i n norme;
) s respecte protocoalele de practic pentru prescrierea, monitorizarea i decontarea tratamentului n cazul
unor afeciuni, elaborate de Casa Naional de Asigurri de Sntate, conform dispoziiilor legale;
t) s utilizeze sistemul de raportare n timp real, ncepnd cu data la care acesta va fi pus n funciune;
) s asigure acordarea de asisten medical necesar titularilor cardului european de asigurri sociale de
sntate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European, n perioada de
valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise n baza Regulamentului (CE) nr.
883/2004, n aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din
Romnia; s acorde asisten medical pacienilor din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri,
6

convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de respectivele
documente internaionale;
u) s utilizeze Sistemul informatic unic integrat. n situaia n care se utilizeaz un alt sistem informatic, acesta
trebuie s fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure
confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor;
v) s asigure acordarea serviciilor medicale prevzute n pachetele de servicii medicale;
w) s ncaseze sumele reprezentnd fie contribuia personal pentru unele servicii medicale, fie coplata pentru
alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraii, cu respectarea prevederilor legale n vigoare;
x) s completeze formularele cu regim special utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate - bilet de
trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, bilet de trimitere pentru investigaiile paraclinice,
prescripie medical, cu toate datele pe care acestea trebuie s le cuprind conform prevederilor legale n
vigoare. n cazul nerespectrii acestei obligaii, casele de asigurri de sntate recupereaz de la acetia
contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu i fr contribuie personal prescrise, ce au
fost efectuate/eliberate de ali furnizori n baza acestor formulare i decontate de casele de asigurri de sntate
din Fond;
y) s recomande asigurailor tratamentul adecvat, cu respectarea condiiilor privind modalitile de prescriere a
medicamentelor, conform unui buget orientativ, al crui mecanism de aplicare se aprob prin ordin al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. Criteriile care stau la baza mecanismului se stabilesc de
ctre o comisie mixt format din reprezentani ai Casei Naionale de Asigurri de Sntate i reprezentani ai
medicilor;
z) s rennoiasc pe toat perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului, dovada
asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurrii de rspundere civil n
domeniul medical pentru personalul care i desfoar activitatea la furnizor.
ART. 16
n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale au urmtoarele
drepturi:
a) s primeasc la termenele prevzute n contract, pe baza facturii nsoite de documente justificative
prezentate att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de
Sntate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate i validate conform normelor, n
limita valorii de contract;
b) s fie informai de ctre casele de asigurri de sntate cu privire la condiiile de contractare a serviciilor
medicale suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate, precum i la eventualele modificri
ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de
asigurri de sntate;
c) s ncaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se deconteaz de casele de asigurri de sntate
din Fond, conform prevederilor legale n vigoare;
d) s negocieze, n calitate de parte contractant, clauzele suplimentare la contractele ncheiate cu casele de
asigurri de sntate, conform i n limita prevederilor legale n vigoare;
e) s ncaseze sumele reprezentnd fie contribuia personal pentru unele servicii medicale, fie coplata pentru
alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraii, conform prevederilor legale n vigoare;
f) s ncaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere.
ART. 17
n relaiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale, casele de asigurri de sntate au urmtoarele
obligaii:
a) s ncheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizai i evaluai i s fac publice n termen
de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii contractelor, prin afiare pe pagina web i la sediul casei de
asigurri de sntate, lista nominal a acestora, cuprinznd denumirea i valoarea de contract a fiecruia, n
cazul contractelor care au prevzut o sum ca valoare de contract, inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor
pe baza crora s-a stabilit valoarea de contract, i s actualizeze permanent aceast list n funcie de
modificrile aprute, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data operrii acestora, conform legii;
b) s deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevzute n contract, pe baza facturii nsoite de
documente justificative prezentate att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa
Naional de Asigurri de Sntate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate i
validate conform normelor, n limita valorii de contract;
c) s informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de contractare a serviciilor medicale
suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate, precum i la eventualele modificri ale
acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de
asigurri de sntate;
d) s informeze n prealabil ntr-un numr de zile similar celui prevzut la art. 4 alin. (1) furnizorii de servicii
medicale cu privire la condiiile de acordare a serviciilor medicale i cu privire la orice intenie de schimbare n
modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurri de sntate, precum i prin e-mail
la adresele comunicate oficial de ctre furnizori, cu excepia situaiilor impuse de actele normative;
e) s acorde furnizorilor de servicii medicale sume care s in seama i de condiiile de desfurare a
activitii n zone izolate, n condiii grele i foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit
prevederilor legale n vigoare;

f) s nmneze la momentul finalizrii controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii


medicale sau, dup caz, s le comunice acestora notele de constatare ntocmite n termen de maximum o zi
lucrtoare de la data prezentrii n vederea efecturii controlului;
g) s recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentnd contravaloarea acestor
servicii, precum i contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu i fr contribuie personal, materiale
sanitare i dispozitive medicale acordate de ali furnizori aflai n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate, n baza biletelor de trimitere eliberate de ctre acetia, n situaia n care nu au fost ndeplinite condiiile
pentru ca asiguraii s beneficieze de aceste servicii. Sumele astfel obinute se utilizeaz conform prevederilor
legale n vigoare;
h) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care constat neconformitatea documentelor
depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe propria rspundere.
ART. 18
(1) Serviciile care nu sunt decontate din Fond, contravaloarea acestora fiind suportat de asigurat, de unitile
care le solicit, de la bugetul de stat sau din alte surse, dup caz, sunt urmtoarele:
a) serviciile medicale acordate n caz de boli profesionale, accidente de munc i sportive, asistena medical
la locul de munc, asistena medical a sportivilor;
b) unele servicii medicale de nalt performan, altele dect cele prevzute n norme;
c) unele servicii de asisten stomatologic, altele dect cele prevzute n norme;
d) serviciile hoteliere cu grad nalt de confort;
e) coreciile estetice efectuate persoanelor cu vrsta peste 18 ani;
f) unele medicamente, materiale sanitare i tipuri de transport, altele dect cele prevzute n norme;
g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritile care prin activitatea lor au dreptul s cunoasc starea de
sntate a asigurailor i eliberarea de acte medicale la solicitarea asigurailor, cu excepia celor prevzute n
norme;
h) fertilizarea in vitro;
i) transplantul de organe i esuturi, cu excepia grefelor de piele prevzute n norme, a serviciilor medicale
aferente strii posttransplant;
j) asistena medical la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate n vederea expertizei capacitii de munc, a
ncadrrii i reevalurii gradului de handicap;
k) contravaloarea unor materiale necesare corectrii vzului i auzului: baterii pentru aparatele auditive,
ochelari de vedere;
l) contribuia personal din preul medicamentelor, al unor servicii medicale i al dispozitivelor medicale;
m) serviciile medicale solicitate de asigurat;
n) unele proceduri de recuperare i de fizioterapie, altele dect cele prevzute n norme;
o) cheltuielile de personal aferente medicilor i asistenilor medicali, precum i cheltuielile cu medicamente i
materiale sanitare din unitile medico-sociale;
p) serviciile acordate n cadrul seciilor/clinicilor de boli profesionale i cabinetelor de medicin a muncii;
q) serviciile hoteliere solicitate de pacienii ale cror afeciuni se trateaz n spitalizare de zi;
r) cheltuielile de personal pentru medici, farmaciti i medici dentiti pe perioada rezideniatului;
s) serviciile de planificare familial acordate de medicul de familie n cabinetele de planning familial din
structura spitalului;
) cheltuielile de personal pentru medicii i personalul sanitar din unitile sau seciile de spital cu profil de
recuperare distrofici, recuperare i reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA,
reorganizate potrivit legii;
t) activitile care prezint un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sntate public: dispensare TBC,
laboratoare de sntate mintal, respectiv centre de sntate mintal i staionar de zi psihiatrie;
) cheltuielile prevzute la art. 93 alin. (5) i, dup caz, alin. (5^1) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru unitile de primire a urgenelor i compartimentele de primire a urgenelor cuprinse
n structura organizatoric a spitalelor de urgen, aprobate n condiiile legii.
(2) Contribuia personal prevzut la alin. (1) lit. l) se stabilete prin norme.
SECIUNEA a 4-a
Condiii de reziliere, ncetare i suspendare a contractelor de furnizare de servicii medicale
ART. 19
Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliaz de plin drept printr-o notificare scris a casei de
asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii acestei msuri, conform
prevederilor legale n vigoare, ca urmare a constatrii urmtoarelor situaii:
a) dac furnizorul de servicii medicale nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la
data semnrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dac din motive imputabile furnizorului acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare de 30 de zile
calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a autorizaiei de
funcionare/autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv de la ncetarea valabilitii
acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a dovezii de
evaluare a furnizorului;
8

e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor nsoite de documentele justificative privind activitile


realizate conform contractului, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate a serviciilor
realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni ntr-un an;
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de Asigurri de Sntate
i ale caselor de asigurri de sntate actele de eviden financiar-contabil a serviciilor furnizate conform
contractelor ncheiate i documentele justificative privind sumele decontate din Fond;
g) la a doua constatare a nerespectrii oricreia dintre obligaiile contractuale prevzute la art. 15 lit. a), c), j),
l), m), n), r), ), ), u) i v), precum i a faptului c serviciile raportate conform contractului n vederea decontrii
acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii;
h) la a patra constatare a nerespectrii oricreia dintre obligaiile prevzute la art. 15 lit. b), e), f), g), h), i), k),
o), p), q), s) i t);
i) dac se constat nerespectarea programului de lucru prevzut n contract prin lipsa nejustificat a medicului
timp de 3 zile consecutive, n cazul cabinetelor medicale individuale; n cazul celorlalte forme de organizare a
cabinetelor medicale, inclusiv ambulatoriul integrat, contractul se modific n mod corespunztor prin excluderea
medicului/medicilor n cazul crora s-a constatat nerespectarea nejustificat a programului de lucru timp de 3 zile
consecutive.
ART. 20
Contractul de furnizare de servicii medicale nceteaz n urmtoarele situaii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a1) furnizorul de servicii medicale i nceteaz activitatea n raza administrativ-teritorial a casei de asigurri
de sntate cu care se afl n relaie contractual;
a2) ncetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau reprofilare a furnizorilor de servicii
medicale, dup caz;
a3) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al
casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se
dorete ncetarea contractului, cu indicarea motivului i a temeiului legal;
e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de sntate printr-o
notificare scris privind expirarea termenului de suspendare a contractului n condiiile art. 21 alin. (1) lit. a) - cu
excepia revocrii dovezii de evaluare a furnizorului.
ART. 21
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspend la data la care a intervenit una dintre urmtoarele
situaii:
a) ncetarea valabilitii sau revocarea de ctre autoritile competente a oricruia dintre documentele
prevzute la art. 14 alin. (1) lit. a) - c) i nerespectarea obligaiei prevzute la art. 15 lit. z), cu condiia ca
furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea opereaz pentru o
perioad de maximum 30 de zile calendaristice de la data ncetrii valabilitii/revocrii acestuia;
b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului de for
major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe baz de documente justificative prezentate casei de
asigurri de sntate;
d) nerespectarea de ctre furnizorii de servicii medicale a termenelor de plat a contribuiei la Fond, constatat
de ctre casele de asigurri de sntate din evidenele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori,
pn la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
suspendarea se face dup 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurri de sntate a efectuat
ultima plat ctre furnizor.
(2) Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate i validate conform contractelor ncheiate
se suspend de la data de nregistrare a documentului prin care se constat nesoluionarea pe cale amiabil a
unor litigii ntre prile contractante doar pn la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge
valoarea concurent sumei care a fcut obiectul litigiului, n condiiile stabilite prin norme.
SECIUNEA a 5-a
Condiii speciale
ART. 22
(1) Pentru categoriile de persoane prevzute n legi speciale, casele de asigurri de sntate deconteaz
serviciile medicale, n condiiile prevzute n norme, cu respectarea prevederilor art. 213 alin. (1) lit. c) i d) din
Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Pentru asiguraii prevzui la art. 218 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, din Fond se suport contravaloarea serviciilor medicale acordate acestora ca oricrui alt asigurat, iar
suma aferent contribuiei personale prevzute la unele servicii medicale, respectiv coplata pentru alte servicii
medicale de care au beneficiat asiguraii, stabilite conform prevederilor legale n vigoare, se suport din bugetele
ministerelor i instituiilor respective.
SECIUNEA a 6-a
9

Asistena medical primar - condiii specifice


1. Condiii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale n asistena medical primar
ART. 23
(1) Asistena medical primar se asigur de ctre medicii care au dreptul s desfoare activitate ca medici
de familie potrivit Legii nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, n cabinete medicale organizate
conform prevederilor legale n vigoare, inclusiv cabinete medicale care funcioneaz n structura sau n
coordonarea unor uniti sanitare aparinnd ministerelor i instituiilor centrale cu reea sanitar proprie, ca
furnizori de servicii medicale n asistena medical primar, autorizai i evaluai potrivit dispoziiilor legale n
vigoare.
(2) La contractare, furnizorul prezint lista cuprinznd persoanele nscrise la medicul de familie titular, n cazul
cabinetelor medicale individuale, i listele cuprinznd persoanele nscrise la fiecare medic de familie pentru care
reprezentantul legal ncheie contract de furnizare de servicii medicale, n cazul celorlalte forme de organizare a
cabinetelor medicale. Listele vor fi raportate pe suport hrtie i n format electronic, n cazul contractelor ncheiate
de furnizori pentru medicii nou-venii, i numai n format electronic, pentru medicii care au fost n relaie
contractual cu casa de asigurri de sntate n anul precedent. Furnizorii care prezint la contractare lista/listele
numai n format electronic au obligaia s depun i o declaraie pe propria rspundere privind corectitudinea
datelor de identificare ale persoanelor nscrise pe list la momentul ncetrii termenului de valabilitate a
contractului anterior, din punctul de vedere al conformitii i valabilitii acesteia/acestora. Modelul unic de
declaraie este prevzut n norme.
(3) Necesarul de medici de familie cu liste, att pentru mediul urban, ct i pentru mediul rural, precum i
numrul minim de persoane de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se ncheie contractul
de furnizare de servicii medicale din asistena medical primar, cu excepia situaiei furnizorilor care
funcioneaz n structura sau n coordonarea unor uniti sanitare aparinnd ministerelor i instituiilor centrale cu
reea sanitar proprie, se stabilesc pe uniti administrativ-teritoriale/zon de ctre o comisie format din
reprezentani ai caselor de asigurri de sntate, direciilor de sntate public, ai colegiilor teritoriale ale
medicilor, ai patronatului judeean al medicilor de familie i ai asociaiei profesionale judeene a medicilor de
familie, pe baza unor criterii care se aprob prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate. Criteriile aprobate n condiiile legii se public pe pagina web a Casei Naionale de
Asigurri de Sntate i a caselor de asigurri de sntate. La lucrrile comisiei poate participa, cu rol
consultativ, i un reprezentant al administraiei publice locale, dup caz.
(4) Comisia pentru stabilirea necesarului de medici i a numrului minim de persoane nscrise pe lista
medicului de familie, prevzut la alin. (3), se constituie prin act administrativ al preedintelui-director general al
casei de asigurri de sntate ca urmare a desemnrii reprezentanilor instituiilor menionate la alin. (3) de ctre
conductorii acestora i funcioneaz n baza unui regulament-cadru de organizare i funcionare unitar la nivel
naional, aprobat prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
Regulamentul-cadru aprobat n condiiile legii se public pe pagina web a Casei Naionale de Asigurri de
Sntate i a caselor de asigurri de sntate.
(5) n localitile urbane numrul minim de persoane nscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se
ncheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 1.000, cu excepia zonelor neacoperite din punctul de
vedere al numrului necesar de medici de familie, zone stabilite de comisia prevzut la alin. (3).
(6) Pentru medicii de familie al cror numr de persoane nscrise pe listele proprii se menine timp de 6 luni
consecutive la un nivel mai mic cu 20% din numrul minim de persoane nscrise pe list, stabilit pentru unitatea
administrativ-teritorial/zona respectiv de ctre comisia constituit conform alin. (3), n situaia cabinetelor
medicale individuale, contractul poate nceta, n condiiile legii, prin denunare unilateral de ctre reprezentantul
legal al casei de asigurri de sntate. Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, medicii de
familie respectivi pot fi exclui din contract prin modificarea acestuia. Persoanele nscrise pe listele acestora pot
opta pentru ali medici de familie aflai n relaie contractual cu o cas de asigurri de sntate.
(7) Numrul minim de persoane de pe listele medicilor de familie care i desfoar activitatea n cabinete
medicale care funcioneaz n structura sau n coordonarea unor uniti sanitare aparinnd ministerelor i
instituiilor centrale cu reea sanitar proprie se stabilete prin normele proprii de aplicare a prezentului contractcadru, adaptate la specificul organizrii asistenei medicale.
(8) Furnizorii de servicii medicale din asistena medical primar depun la contractare, pe lng documentele
prevzute la art. 14, i urmtoarele documente, dup cum urmeaz:
a) lista privind evidena bolnavilor cu afeciunile cronice prevzute n norme;
b) declaraie pe propria rspundere privind corectitudinea datelor de identificare ale persoanelor nscrise pe
list la momentul ncetrii termenului de valabilitate a contractului anterior, din punctul de vedere al conformitii i
valabilitii acesteia, pentru medicii care au fost n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate n anul
precedent.
(9) Pentru asigurarea calitii asistenei medicale, numrul maxim de persoane nscrise pe lista medicului de
familie este de 2.200. Condiiile acordrii i decontrii serviciilor medicale se stabilesc prin norme.
ART. 24
(1) Furnizorul, prin reprezentantul su legal, indiferent de forma sa de organizare, ncheie pentru medicii de
familie pe care i reprezint contract cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial i
are sediul cabinetul medical sau cu o cas de asigurri de sntate limitrof, respectiv cu Casa Asigurrilor de
Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti sau Casa Asigurrilor de
Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, dup caz.
10

(2) Un medic de familie figureaz ntr-un singur contract al unui furnizor de servicii medicale din asistena
medical primar i se poate regsi n contract cu o singur cas de asigurri de sntate.
(3) n cadrul relaiei contractuale cu o cas de asigurri de sntate, conform alin. (2), furnizorul ncheie un
singur contract.
ART. 25
Pentru realizarea unor servicii adiionale care necesit dotri speciale, medicii de familie pot ncheia contracte
cu furnizori de servicii medicale organizai conform prevederilor legale n vigoare, n condiiile prevzute n norme.
ART. 26
(1) Asiguraii n vrst de peste 18 ani au dreptul de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu
consecine majore n ceea ce privete morbiditatea i mortalitatea, n condiiile prevzute n norme.
(2) Ca urmare a controlului medical, medicul de familie va ncadra asiguratul ntr-o grup de risc i va
consemna acest lucru n fia medical.
ART. 27
Cabinetele medicale vor funciona cu minimum un asistent medical, indiferent de numrul de asigurai nscrii
pe list.
2. Programul de lucru al furnizorilor de servicii medicale din asistena medical primar
ART. 28
Furnizorii de servicii medicale din asistena medical primar acord servicii medicale n cadrul programului de
lucru stabilit de ctre acetia, cu respectarea prevederilor legale n vigoare.
ART. 29
Programul de activitate sptmnal al cabinetului medical individual, precum i al fiecrui medic de familie cu
list proprie care i desfoar activitatea n alte forme de organizare a cabinetelor medicale, organizat n funcie
de condiiile specifice din zon, trebuie s asigure 35 de ore pe sptmn, repartizarea acestuia pe zile i ore
fiind stabilit n funcie de condiiile specifice din zon. n cabinetele medicale i/sau n localitile unde i
desfoar activitatea cel puin 2 medici de familie cu list proprie, acordarea asistenei medicale se va asigura
att dimineaa, ct i dup-amiaza.
ART. 30
Pentru perioadele de absen a medicilor de familie se organizeaz preluarea activitii medicale de ctre un
alt medic de familie. Condiiile de nlocuire se stabilesc prin norme.
3. Medicii de familie nou-venii ntr-o localitate
ART. 31
(1) Medicul de familie nou-venit ntr-o localitate beneficiaz lunar, n baza unei convenii de furnizare de servicii
medicale, similar contractului de furnizare de servicii medicale, ncheiat ntre reprezentantul legal al cabinetului
medical i casa de asigurri de sntate, pentru o perioad de maximum 3 luni, perioad considerat necesar
pentru ntocmirea listei, de un venit care este format din:
a) o sum echivalent cu media dintre salariul maxim i cel minim prevzute n sistemul sanitar bugetar pentru
gradul profesional obinut, la care se aplic ajustrile prevzute n norme;
b) o sum necesar pentru cheltuielile de administrare i funcionare a cabinetului medical, inclusiv pentru
cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele i materialele sanitare pentru
trusa de urgen, egal cu venitul medicului respectiv, stabilit potrivit lit. a), nmulit cu 1,5.
(2) Dac la sfritul celor 3 luni medicul de familie nou-venit nu a nscris numrul minim de persoane pe list
stabilit conform art. 23 alin. (3) i (5), casa de asigurri de sntate ncheie contract de furnizare de servicii
medicale cu acesta pentru lista pe care i-a constituit-o pn la data ncheierii contractului, cu obligaia din partea
medicului de familie nou-venit ca n termen de maximum 3 luni de la data ncheierii contractului s nscrie
numrul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale stabilit conform art. 23 alin. (3) i (5).
n caz contrar, contractul ncheiat ntre medicul de familie nou-venit i casa de asigurri de sntate poate nceta
la expirarea celor 3 luni, n condiiile art. 23 alin. (6).
ART. 32
(1) Medicul de familie care preia un praxis de medicin de familie existent, n condiiile legii, preia drepturile i
obligaiile contractuale n aceleai condiii ca i deintorul anterior de praxis, la data prelurii acestuia.
(2) Medicul de familie care preia un praxis de medicin de familie, pentru respectarea dreptului asigurailor cu
privire la alegerea medicului de familie, are obligaia s anune asiguraii despre dreptul acestora de a opta s
rmn sau nu pe lista sa, n primele 6 luni de la data ncheierii contractului cu casa de asigurri de sntate.
Analiza cazurilor de preluare a unui praxis n ceea ce privete respectarea obligaiei prevzute mai sus se face de
ctre comisia constituit conform art. 23 alin. (3).
(3) Modificrile ce pot interveni n activitatea unui cabinet medical, indiferent de forma de organizare a
furnizorului, ca urmare a nfiinrii unui punct de lucru rezultat prin preluarea unui praxis pot face obiectul
contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate, n condiiile prezentului contract-cadru, la solicitarea
reprezentantului legal al acestuia, n condiiile prevzute n norme.
4. Obligaiile furnizorilor de servicii medicale din asistena medical primar i ale caselor de asigurri de
sntate
ART. 33
n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 15,
furnizorii de servicii medicale n asistena medical primar au urmtoarele obligaii:
11

a) s acorde servicii medicale de profilaxie, prevenie, curative, de urgen i de suport n limita competenei
profesionale;
b) s actualizeze lista proprie cuprinznd persoane nscrise ori de cte ori apar modificri n cuprinsul acesteia,
n funcie de micarea lunar, i s comunice aceste modificri caselor de asigurri de sntate; s actualizeze
lista proprie n funcie de comunicrile transmise de casele de asigurri de sntate; s comunice caselor de
asigurri de sntate datele de identificare a persoanelor crora li s-au acordat serviciile medicale;
c) s nscrie din oficiu copiii care nu au fost nscrii pe lista unui medic de familie, odat cu prima consultaie a
copilului bolnav n localitatea de domiciliu sau, dup caz, de reedin a acestuia. Nou-nscutul va fi nscris pe
lista medicului de familie care a ngrijit gravida, imediat dup naterea copilului, dac prinii nu au alt opiune
exprimat n scris;
d) s nscrie pe lista proprie gravidele i lehuzele nenscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultaie
n localitatea de domiciliu sau, dup caz, de reedin a acestora;
e) s nu refuze nscrierea pe list a copiilor, la solicitarea prinilor sau a aparintorilor legali;
f) s respecte dreptul asiguratului de a-i schimba medicul de familie dup expirarea a cel puin 6 luni de la
data nscrierii pe lista acestuia; n situaia n care nu se respect aceast obligaie, la sesizarea asiguratului, casa
de asigurri de sntate cu care furnizorul a ncheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua
actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul dorete s plece, prin eliminarea asiguratului de pe
list. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de transfer, conform modelului i condiiilor
prevzute n norme;
g) s prescrie medicamente cu sau fr contribuie personal i, dup caz, unele materiale sanitare, precum i
investigaii paraclinice numai ca o consecin a actului medical propriu. Excepie fac situaiile n care pacientul
urmeaz o schem de tratament stabilit pentru o perioad mai mare de 30 de zile calendaristice, iniiat de ctre
medicul de specialitate aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, prin prescrierea primei reete
pentru medicamente cu sau fr contribuie personal i, dup caz, pentru unele materiale sanitare, precum i
situaiile n care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicin a muncii.
Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum i medicul de medicin a muncii sunt
obligai s comunice recomandrile formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medical, iar la
externarea din spital recomandrile vor fi comunicate utilizndu-se formularul tipizat de scrisoare medical sau
biletul de ieire din spital, cu obligaia ca acesta s conin explicit toate elementele prevzute n scrisoarea
medical. Modelul formularului tipizat de scrisoare medical este stabilit prin norme. Pentru persoanele care se
ncadreaz n Programul pentru compensarea n procent de 90% a preului de referin al medicamentelor
acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pn la 700 lei/lun, medicul de familie prescrie
medicamentele recomandate de ctre ali medici aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate
numai dac acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale; n situaia n care medicul de familie prescrie
medicamente cu i fr contribuie personal la recomandarea altor medici, conform celor de mai sus,
responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul;
h) s recomande dispozitive medicale de protezare stomii i incontinen urinar numai ca urmare a scrisorii
medicale comunicate de ctre medicul de specialitate aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate;
i) s ntocmeasc bilet de trimitere ctre societi de turism balnear i de recuperare i s consemneze n acest
bilet sau s ataeze, n copie, rezultatele investigaiilor efectuate n regim ambulatoriu, precum i data la care au
fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea; n situaia atarii la
biletul de trimitere a rezultatelor investigaiilor, medicul va meniona pe biletul de trimitere c a anexat rezultatele
investigaiilor i va informa asiguratul asupra obligativitii de a le prezenta medicului cruia urmeaz s i se
adreseze;
j) s organizeze la nivelul cabinetului evidena bolnavilor cu afeciunile cronice prevzute n norme i s
raporteze aceast eviden casei de asigurri de sntate, att la contractare - lista, ct i modificrile ulterioare
privind micarea lunar a bolnavilor cronici. Condiiile desfurrii acestei activiti i lista afeciunilor cronice se
stabilesc prin norme;
k) n cazul ncetrii/rezilierii contractului/conveniei, respectiv al excluderii medicului/medicilor din
contractul/convenia ncheiat/ncheiat cu casa de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale din
asistena medical primar sunt obligai s anune casele de asigurri de sntate referitor la predarea
documentelor medicale, conform prevederilor legale n vigoare, ctre medicii de familie pentru care au optat
persoanele care au fost nscrise pe listele medicului/medicilor i care nu se mai afl n relaie contractual cu
casa de asigurri de sntate;
l) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dac este cazul;
m) s informeze persoanele asigurate n vrst de peste 18 ani nscrise pe lista sa cu privire la dreptul
acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecine majore n morbiditate i
mortalitate, n condiiile legii;
n) s efectueze i s raporteze vaccinrile obligatorii prevzute n cadrul Programului naional de imunizare al
Ministerului Sntii;
o) s informeze prinii asupra vaccinrilor i tipurilor de vaccinuri acordate n cadrul Programului naional de
imunizare al Ministerului Sntii; n cazul n care medicul recomand printelui efectuarea unui alt tip de vaccin
dect cel asigurat n cadrul Programului naional de imunizri, acesta are obligaia de a solicita consimmntul
informat al printelui pentru utilizarea, respectiv administrarea vaccinului recomandat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare;
12

p) s asigure realizarea altor vaccinri recomandate i reglementate de Ministerul Sntii ca aciuni prioritare
de sntate public.
ART. 34
n relaiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale din asistena medical primar, pe lng obligaiile
generale prevzute la art. 17, casele de asigurri de sntate au urmtoarele obligaii:
a) s confirme sub semntur, la nceputul contractului anual, lista persoanelor nscrise pe list, iar lunar, n
vederea actualizrii listelor proprii, s comunice n scris i sub semntur lista cu persoanele care nu mai
ndeplinesc condiiile de asigurat i persoanele nou-asigurate intrate pe list, n condiiile legii;
b) s fac public valoarea definitiv a punctului pe serviciu, rezultat n urma regularizrii trimestriale, valorile
fondurilor aprobate n trimestrul respectiv pentru plata punctelor per capita i per serviciu, prin afiare att la
sediul caselor de asigurri de sntate, ct i pe pagina electronic a acestora, ncepnd cu ziua urmtoare
transmiterii acesteia de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate, precum i numrul total naional de
puncte realizate, att per capita, ct i pe serviciu, afiat pe pagina web a Casei Naionale de Asigurri de
Sntate;
c) s in evidena distinct a persoanelor de pe listele medicilor de familie cu care au ncheiate contracte de
furnizare de servicii medicale, n funcie de casele de asigurri de sntate la care acetia se afl n eviden.
Pentru asiguraii care se afl n evidena Casei Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei
Naionale i Autoritii Judectoreti i a Casei Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor,
Construciilor i Turismului i care sunt nscrii pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de
asigurri de sntate judeene sau a municipiului Bucureti, confirmarea calitii de asigurat se face de Casa
Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i de Casa
Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, pe baz de tabel centralizator
transmis lunar, att pe suport hrtie, ct i n format electronic. Pentru persoanele beneficiare ale pachetelor de
servicii medicale care se afl n evidena caselor de asigurri de sntate judeene sau a municipiului Bucureti i
care sunt nscrise pe listele medicilor de familie aflai n relaie contractual cu Casa Asigurrilor de Sntate a
Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv cu Casa Asigurrilor de
Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, confirmarea dreptului de asigurare se face de
ctre casele de asigurri de sntate judeene sau a municipiului Bucureti, pe baz de tabel centralizator
transmis lunar, att pe suport hrtie, ct i n format electronic;
d) s informeze asiguraii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical, prin toate mijloacele de
care dispun;
e) s contracteze, respectiv s deconteze contravaloarea investigaiilor medicale paraclinice numai dac
medicii de familie au competena legal necesar i au n dotarea cabinetului aparatura medical
corespunztoare pentru realizarea acestora n condiiile prevzute n norme;
f) s contracteze servicii medicale, respectiv s deconteze serviciile medicale efectuate, raportate i validate,
prevzute n lista serviciilor medicale pentru care plata se efectueaz prin tarif pe serviciu medical, n condiiile
stabilite prin norme;
g) s monitorizeze perioadele de absen a medicilor de familie pentru care nlocuirea se asigur pe baz de
reciprocitate pentru perioada cumulat de maximum 60 de zile calendaristice pe an;
h) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale cu care se afl n relaie contractual numele i codul
de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
5. Decontarea serviciilor medicale din asistena medical primar
ART. 35
Modalitile de plat a furnizorilor de servicii medicale n asistena medical primar sunt:
a) tarif pe persoan asigurat - per capita;
b) tarif pe serviciu medical.
ART. 36
(1) Decontarea serviciilor medicale n asistena medical primar se face prin:
a) plata prin tarif pe persoan asigurat; suma cuvenit se stabilete n raport cu numrul de puncte, calculat n
funcie de numrul persoanelor nscrise pe lista proprie, conform structurii pe grupe de vrst, ajustat n condiiile
prevzute prin norme, numrul de puncte aferent fiecrei grupe de vrst, ajustat n funcie de gradul profesional
i de condiiile n care se desfoar activitatea i cu valoarea unui punct per capita, stabilite prin norme. Criteriile
de ncadrare a cabinetelor medicale n funcie de condiiile n care se desfoar activitatea se aprob prin ordin
al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. Numrul de puncte acordat pe
durata unui an pentru fiecare persoan corespunde asigurrii de ctre furnizorul de servicii medicale a unor
servicii medicale profilactice, curative, de urgen i a unor activiti de suport. Serviciile medicale care se asigur
prin plata per capita i condiiile n care acestea se acord se stabilesc prin norme. Numrul de puncte acordat pe
durata unui an n funcie de numrul de persoane nscrise pe lista proprie se ajusteaz gradual, cu excepia
zonelor defavorizate, n condiiile prevzute n norme. Valoarea punctului per capita este unic pe ar, se
calculeaz de Casa Naional de Asigurri de Sntate, este prevzut n norme i este asigurat pe durata
valabilitii contractului de furnizare de servicii medicale ncheiat;
b) plata prin tarif pe serviciu medical, stabilit n funcie de numrul de servicii medicale i de valoarea minim
garantat a unui punct per serviciu. Numrul de puncte aferent serviciului medical, ajustat n funcie de gradul
profesional, modalitatea de calcul al valorii definitive pentru un punct per serviciu i nivelul valorii minime
garantate pentru un punct per serviciu se stabilesc prin norme. Valoarea definitiv a unui punct per serviciu este
unic pe ar i se calculeaz de Casa Naional de Asigurri de Sntate prin regularizare trimestrial, conform
13

normelor, pn la data de 25 a lunii urmtoare ncheierii fiecrui trimestru. Aceast valoare nu poate fi mai mic
dect valoarea minim garantat pentru un punct, prevzut n norme i asigurat pe durata valabilitii
contractului de furnizare de servicii medicale ncheiat.
(2) Pentru stabilirea valorii unui punct per capita i a valorii minime garantate pentru un punct per serviciu,
fondul aferent asistenei medicale primare la nivel naional pentru anii 2011 - 2012 are urmtoarea structur:
a) sumele necesare pentru plata medicilor nou-venii ntr-o localitate care desfoar activitate n cabinete
medicale n condiiile stabilite prin norme;
b) 50% pentru plata per capita i 50% pentru plata pe serviciu, dup reinerea sumelor prevzute la lit. a).
(3) Pentru stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu, fondul anual aferent asistenei medicale primare
se defalcheaz trimestrial.
(4) Valoarea definitiv a unui punct per serviciu medical se stabilete trimestrial pn la data de 25 a lunii
urmtoare ncheierii fiecrui trimestru, ca raport ntre fondul aferent pentru trimestrul respectiv pentru plata per
serviciu a medicilor de familie i numrul de puncte per serviciu medical efectiv realizate, i reprezint valoarea
definitiv a unui punct pe serviciu medical unic pe ar pentru trimestrul respectiv.
(5) Fondul trimestrial luat n calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu medical se determin
astfel: din fondul aferent asistenei medicale primare pentru trimestrul respectiv se scade suma pentru plata per
capita, precum i venitul cabinetelor medicale n care i desfoar activitatea medicii de familie nou-venii ntr-o
localitate, pentru o perioad de maximum 3 luni, perioad pentru care medicul de familie are ncheiat o
convenie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate.
ART. 37
(1) Casele de asigurri de sntate au obligaia s deconteze n termen de maximum 20 de zile calendaristice
de la ncheierea fiecrei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor ncheiate ntre
furnizorii de servicii medicale din asistena medical primar i casele de asigurri de sntate, la valoarea pentru
un punct per capita, respectiv la valoarea minim garantat pentru un punct per serviciu, iar regularizarea
trimestrial se face la valoarea definitiv pentru un punct per serviciu, pn la data de 30 a lunii urmtoare
ncheierii trimestrului.
(2) Furnizorii vor depune lunar, pn la termenul prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale
ncheiat cu casa de asigurri de sntate, documentele necesare decontrii serviciilor medicale furnizate n luna
anterioar, potrivit normelor.
ART. 38
Raportarea eronat a unor servicii medicale se regularizeaz conform normelor, la regularizare avndu-se n
vedere i serviciile medicale omise la raportare n perioadele n care au fost realizate.
6. Sanciuni, condiii de reziliere, suspendare i ncetare a contractelor
ART. 39
(1) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea programului de lucru prevzut n
contract, precum i prescrieri de medicamente cu i fr contribuie personal din partea asiguratului i ale unor
materiale sanitare i/sau recomandri de investigaii paraclinice, care nu sunt n conformitate cu reglementrile
legale n vigoare aplicabile n domeniul sntii, inclusiv prescriere de medicamente cu i fr contribuie
personal din partea asiguratului fr aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurri de sntate/Casei
Naionale de Asigurri de Sntate, acolo unde este cazul, precum i transcrierea de prescripii medicale pentru
medicamente cu sau fr contribuie personal a asiguratului i pentru unele materiale sanitare, precum i de
investigaii paraclinice care sunt consecine ale unor acte medicale prestate de ali medici, n alte condiii dect
cele prevzute la art. 33 lit. g), se diminueaz valoarea punctului per capita, respectiv suma stabilit conform art.
31 n cazul medicilor nou-venii ntr-o localitate, pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de
familie la care acestea au fost nregistrate, dup cum urmeaz:
a) la prima constatare, cu 10%;
b) la a doua constatare, cu 20%;
c) la a treia constatare, cu 30%.
(2) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 15 lit. b), e)
- h), k), o) - q), s) i t) i la art. 33 lit. a) - e), j) i l), se diminueaz valoarea punctului per capita, respectiv suma
stabilit conform art. 31 n cazul medicilor nou-venii ntr-o localitate, pentru luna n care s-au produs aceste
situaii, pentru medicii de familie la care se nregistreaz aceste situaii, dup cum urmeaz:
a) la prima constatare, cu 10%;
b) la a doua constatare, cu 20%;
c) la a treia constatare, cu 30%.
(3) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la 15 lit. a), c), j),
l), m), n), r), ) i ) - v) i la art. 33 lit. n), o) i p), precum i c n urma controlului efectuat de ctre serviciile
specializate ale caselor de asigurri de sntate serviciile raportate conform contractului n vederea decontrii
acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, se diminueaz cu 30% valoarea
punctului per capita, respectiv suma stabilit conform art. 31 n cazul medicilor nou-venii ntr-o localitate, pentru
luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care se nregistreaz aceste situaii.
(4) Reinerea sumei conform prevederilor alin. (1) - (3) se face din prima plat care urmeaz a fi efectuat,
pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) - (3) se face prin plat direct sau executare silit pentru
furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
14

(6) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) - (3) se utilizeaz conform
prevederilor legale n vigoare.
(7) Pentru cazurile prevzute la alin. (1) - (3), casele de asigurri de sntate in evidena distinct pe fiecare
medic de familie.
ART. 40
Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliaz de plin drept printr-o notificare scris a casei de
asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii acestei msuri, ca urmare
a constatrii situaiilor prevzute la art. 19, precum i n urmtoarele situaii:
a) odat cu prima constatare dup aplicarea de 3 ori n cursul unui an a msurilor prevzute la art. 39 alin. (1)
i (2) pentru fiecare situaie, precum i odat cu prima constatare dup aplicarea msurii prevzute la art. 39 alin.
(3);
b) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 33 lit. f) i h).
ART. 41
Contractul de furnizare de servicii medicale nceteaz la data la care a intervenit una dintre situaiile prevzute
la art. 20, precum i n urmtoarele situaii:
a) de drept, la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a1) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua activitatea n
condiiile legii;
a2) medicul titular al cabinetului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al Colegiului
Medicilor din Romnia;
b) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul casei de asigurri de sntate, printr-o
notificare scris privind urmtoarea situaie: n cazul n care numrul persoanelor nscrise la un medic de familie
se menine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numrul minim stabilit pe unitate
administrativ-teritorial/zon de ctre comisia constituit conform art. 23 alin. (3), pentru situaiile n care se
justific aceast decizie.
ART. 42
Contractul de furnizare de servicii medicale se suspend la data la care a intervenit una dintre situaiile
prevzute la art. 21 alin. (1), precum i de la data la care casa de asigurri de sntate este ntiinat de decizia
colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciiul profesiei a
medicul titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale,
suspendarea se aplic corespunztor numai medicului aflat n contract cu casa de asigurri de sntate care se
afl n aceast situaie.
SECIUNEA a 7-a
Asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile clinice, paraclinice, asistena medical
dentar i asistena medical ambulatorie de recuperare-reabilitare a sntii - condiii specifice
1. Condiii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate
ART. 43
Asistena medical ambulatorie de specialitate se asigur de medici de specialitate, medici dentiti i dentiti,
mpreun cu alt personal de specialitate medico-sanitar i alte categorii de personal, precum i cu personalul
autorizat pentru efectuarea serviciilor conexe actului medical, i se acord prin:
a) cabinete medicale organizate conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea i
funcionarea cabinetelor medicale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, autorizate i evaluate
potrivit dispoziiilor legale n vigoare;
b) uniti sanitare ambulatorii de specialitate, cu sau fr personalitate juridic, autorizate i evaluate potrivit
dispoziiilor legale n vigoare, inclusiv cele aparinnd ministerelor i instituiilor centrale cu reea sanitar proprie;
c) societi de turism balnear i de recuperare, constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societile
comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care ndeplinesc condiiile prevzute de
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea i funcionarea societilor comerciale de
turism balnear i de recuperare, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 143/2003, autorizate i
evaluate potrivit dispoziiilor legale n vigoare;
d) laboratoare medicale de radiologie i imagistic medical, de analize medicale, explorri funcionale,
autorizate i evaluate potrivit dispoziiilor legale n vigoare;
e) centre de diagnostic i tratament i centre medicale - uniti medicale cu personalitate juridic, autorizate i
evaluate potrivit dispoziiilor legale n vigoare.
ART. 44
(1) Furnizorii de servicii medicale de specialitate ncheie contracte cu casele de asigurri de sntate pentru
medicii cu specialiti clinice confirmate prin ordin al ministrului sntii. n situaia n care un medic are mai
multe specialiti clinice confirmate prin ordin al ministrului sntii, acesta i poate desfura activitatea n baza
unui singur contract ncheiat cu casa de asigurri de sntate, putnd acorda i raporta servicii medicale aferente
specialitilor respective, n condiiile n care cabinetul medical este nregistrat n registrul unic al cabinetelor
pentru aceste specialiti i autorizat sanitar pentru acestea, cu respectarea unui program de lucru corespunztor,
stabilit prin contractul ncheiat.
(2) Cabinetele de planificare familial, altele dect cele din structura spitalelor, precum i cabinetele medicale
n care i desfoar activitatea medicii care au obinut competen/atestat de studii complementare de
acupunctur, fitoterapie, homeopatie, certificai de Ministerul Sntii, care lucreaz exclusiv n aceste activiti,
15

ncheie contract cu casele de asigurri de sntate n baza competenelor/atestatelor de studii complementare de


mai sus. Cabinetele medicale de planificare familial care se afl n structura spitalului ca uniti fr
personalitate juridic n care i desfoar activitatea medici cu specialitatea obstetric-ginecologie ncheie
contract cu casele de asigurri de sntate pentru furnizare de servicii de planificare familial.
(3) Furnizorii de servicii de medicin dentar ncheie un singur contract pentru furnizarea de servicii de
medicin dentar cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial i are sediul cabinetul
medical sau cu o cas de asigurri de sntate limitrof ori cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii
Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti sau cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului
Transporturilor, Construciilor i Turismului, dup caz, n condiiile stabilite prin norme.
(4) Numrul necesar de medici de specialitate i numrul de norme necesare pentru fiecare specialitate clinic
i pentru medicina dentar, pe judee, pentru care se ncheie contractul se stabilete de ctre comisia format din
reprezentani ai caselor de asigurri de sntate, direciilor de sntate public, respectiv ai direciilor medicale
ori ai structurilor similare din ministerele i instituiile centrale cu reea sanitar proprie, ai colegiilor teritoriale ale
medicilor, ai colegiilor teritoriale ale medicilor dentiti, ai organizaiilor patronale i sindicale i societilor
profesionale ale medicilor de specialitate din asistena medical ambulatorie pentru specialitile clinice,
reprezentative la nivel judeean, respectiv pentru medicina dentar, dup caz, pe baza unor criterii care se aprob
prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. Criteriile aprobate n
condiiile legii se public pe pagina web a Casei Naionale de Asigurri de Sntate i a caselor de asigurri de
sntate. Comisia stabilete numrul necesar de medici i numrul necesar de norme. Pentru specialitile
clinice, prin norm se nelege un program de lucru de 7 ore n medie pe zi i, respectiv, de 35 de ore pe
sptmn. Pentru asistena medical dentar, prin norm se nelege un program de lucru de 7 ore n medie pe
zi, din care 5 ore n medie pe zi la cabinet i dou ore n medie pe zi la laboratorul de tehnic dentar, i,
respectiv, de 35 de ore pe sptmn. Pentru un program de lucru mai mare sau mai mic de 7 ore n medie pe zi,
programul de lucru la cabinet att pentru specialitile clinice, ct i pentru medicina dentar inclusiv pentru
laboratorul de tehnic dentar se ajusteaz n mod corespunztor.
(5) Numrul necesar de investigaii medicale paraclinice pe total jude se stabilete de ctre comisia constituit
din reprezentani ai casei de asigurri de sntate, direciilor de sntate public, ai colegiilor teritoriale ale
medicilor, ai organizaiilor patronale i societilor profesionale ale medicilor de specialitate din asistena medical
ambulatorie pentru specialitile paraclinice, reprezentative la nivel judeean, pe baza unor criterii care se aprob
prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. Criteriile aprobate n
condiiile legii se public pe pagina web a Casei Naionale de Asigurri de Sntate i a caselor de asigurri de
sntate.
(6) Comisiile prevzute la alin. (4) i (5) se constituie prin act administrativ al preedintelui-director general al
casei de asigurri de sntate, ca urmare a desemnrii reprezentanilor instituiilor menionate la alin. (4) i (5),
dup caz, de ctre conductorii acestora, i funcioneaz n baza unui regulament-cadru de organizare i
funcionare unitar, la nivel naional, aprobat prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate. Regulamentul-cadru aprobat n condiiile legii se public pe pagina web a Casei Naionale
de Asigurri de Sntate i a caselor de asigurri de sntate.
(7) Numrul de puncte estimat pentru serviciile medicale ce pot fi efectuate de medici pentru specialitile
clinice, stabilit n condiiile alin. (4), se are n vedere la calculul valorii minime garantate pentru un punct n
asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile clinice.
(8) Serviciile publice conexe actului medical, furnizate n cabinetele de liber practic organizate conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea i funcionarea cabinetelor de liber practic
pentru servicii publice conexe actului medical, aprobat cu modificri prin Legea nr. 598/2001, i, dup caz,
conform Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liber practic, nfiinarea,
organizarea i funcionarea Colegiului Psihologilor din Romnia, se contracteaz de titularii acestor cabinete cu
furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate.
(9) Furnizorii de servicii medicale paraclinice ncheie contracte cu casele de asigurri de sntate pentru
medicii pe care i reprezint, n baza specialitii obinute de ctre acetia i confirmate prin ordin al ministrului
sntii. n situaia n care un medic are mai multe specialiti paraclinice confirmate prin ordin al ministrului
sntii, acesta i poate desfura activitatea n baza contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate,
putnd acorda i raporta servicii medicale aferente specialitilor respective, n condiiile n care furnizorul este
nregistrat n registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialiti i autorizat sanitar pentru acestea, cu
respectarea unui program de lucru corespunztor.
(10) Furnizorii de servicii de medicin dentar care au autorizaiile necesare efecturii serviciilor medicale
paraclinice de radiologie eliberate de Ministerul Sntii, Comisia Naional pentru Controlul Activitilor
Nucleare i Colegiul Medicilor Dentiti din Romnia pot contracta cu casa de asigurri de sntate servicii
medicale paraclinice de radiologie - radiografii dentare retroalveolare i panoramice din fondul alocat serviciilor
medicale paraclinice, ncheind n acest sens un act adiional la contractul de furnizare de servicii de medicin
dentar, n condiiile stabilite prin norme.
(11) Casele de asigurri de sntate ncheie cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, pentru
laboratoarele/punctele de lucru ale acestora, organizate ca urmare a procedurii de externalizare, contracte de
furnizare de servicii - investigaii medicale paraclinice n ambulatoriu, utiliznd sume din fondurile aferente
asistenei medicale spitaliceti. Valoarea de contract pentru aceti furnizori de servicii medicale paraclinice se
stabilete n aceleai condiii ca i pentru ceilali furnizori de servicii medicale paraclinice, utilizndu-se
metodologia prevzut n norme.
16

(12) Pentru a intra n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, toi furnizorii de servicii medicale
paraclinice trebuie s ndeplineasc criteriul de calitate prevzut n norme.
ART. 45
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorii de servicii medicale de specialitate prevzui la
art. 43 i casa de asigurri de sntate se ncheie n baza documentelor prevzute la art. 14, precum i a
urmtoarelor documente:
a) n cazul furnizorilor de servicii medicale pentru specialitile clinice:
a1) lista privind evidena bolnavilor cu afeciunile cronice prevzute n norme;
a2) actul doveditor privind relaia contractual dintre furnizorul de servicii medicale clinice i furnizorul de
servicii conexe actului medical, din care s reias i calitatea de prestator de servicii n cabinetul de practic
organizat conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 83/2000, aprobat cu modificri prin Legea nr.
598/2001, i, dup caz, conform Legii nr. 213/2004;
a3) actele doveditoare care s conin: datele de identitate ale persoanelor care presteaz servicii conexe
actului medical, avizul de liber practic sau atestat de liber practic eliberat de Colegiul Psihologilor din
Romnia, dup caz, programul de lucru i tipul serviciilor conform prevederilor din norme;
b) n cazul furnizorilor de servicii medicale paraclinice, la contract se ataeaz i documentele necesare pentru
ncadrarea acestora n criteriile de selecie conform condiiilor stabilite prin norme, precum i avizul de utilizare
sau buletinul de verificare periodic, emise conform prevederilor legale n vigoare, pentru aparatura din dotare,
dup caz;
c) n cazul furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sntii, la contract se ataeaz i lista
cu tipul i numrul de aparate aflate n dotare, personalul de specialitate i programul de lucru al acestuia.
(2) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale clinice ncheie un singur contract cu casa de
asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial i are sediul/punctul de lucru nregistrat i autorizat
furnizorul de servicii medicale sau cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei
Naionale i Autoritii Judectoreti sau cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor,
Construciilor i Turismului. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare-reabilitare
ncheie un singur contract cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial i are sediul,
filiale sau puncte de lucru nregistrate i autorizate furnizorul de servicii medicale i/sau cu Casa Asigurrilor de
Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i/sau cu Casa Asigurrilor de
Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii
medicale paraclinice ncheie un singur contract cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativteritorial i are sediul, filiale sau puncte de lucru nregistrate i autorizate furnizorul de servicii medicale
paraclinice i cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii
Judectoreti i cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului.
Furnizorii de servicii medicale paraclinice pot ncheia contracte i cu alte case de asigurri de sntate, n
condiiile prevzute la alin. (4), cu obligaia de a ntocmi evidene distincte i de a raporta distinct serviciile
realizate conform contractelor ncheiate. Prin punct de lucru nu se nelege punct extern de recoltare, prin urmare
casele de asigurri de sntate nu ncheie contracte distincte cu punctele externe de recoltare ale furnizorilor de
servicii medicale paraclinice.
(3) Casele de asigurri de sntate cu care furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de
specialitate pentru specialitile clinice i, respectiv, furnizorii de servicii de medicin dentar au ncheiat
contracte de furnizare de servicii medicale deconteaz contravaloarea serviciilor acordate asigurailor, indiferent
de casa de asigurri de sntate la care este luat n eviden asiguratul. Casele de asigurri de sntate
deconteaz furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au ncheiat contracte contravaloarea serviciilor
medicale acordate asigurailor, indiferent de casa de asigurri de sntate la care este luat n eviden asiguratul,
n condiiile respectrii prevederilor art. 49 alin. (2) lit. a) i numai n condiiile n care furnizorul respectiv nu are
contract ncheiat i cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii
Judectoreti i/sau cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului.
Casele de asigurri de sntate deconteaz furnizorilor de servicii de recuperare-reabilitare cu care au ncheiat
contracte contravaloarea serviciilor medicale acordate asigurailor astfel:
a) dac furnizorul are ncheiat contract att cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativteritorial i desfoar activitatea, ct i cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei
Naionale i Autoritii Judectoreti i cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor,
Construciilor i Turismului, fiecare cas de asigurri de sntate deconteaz contravaloarea serviciilor medicale
acordate asigurailor aflai n evidenele proprii. Pentru asiguraii aflai n evidena altor case de asigurri de
sntate decontarea serviciilor medicale se face de ctre casa n a crei raz administrativ-teritorial i
desfoar activitatea furnizorul;
b) dac furnizorul are ncheiat contract numai cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativteritorial i desfoar activitatea i cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei
Naionale i Autoritii Judectoreti sau cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor,
Construciilor i Turismului acestea deconteaz contravaloarea serviciilor medicale acordate asigurailor aflai n
evidenele proprii, iar pentru asiguraii aflai n evidena caselor de asigurri de sntate cu care furnizorul nu are
contract ncheiat contravaloarea serviciilor medicale se deconteaz de casa de asigurri de sntate n a crei
raz administrativ-teritorial i desfoar activitatea furnizorul;
c) dac furnizorul are ncheiat contract numai cu o cas de asigurri de sntate dintre cele prevzute la lit. a)
aceasta deconteaz contravaloarea serviciilor medicale acordate asigurailor, indiferent de casa de asigurri de
sntate la care este luat n eviden asiguratul. n acest sens, furnizorii de servicii medicale paraclinice i
17

furnizorii de servicii de recuperare-reabilitare au obligaia de a depune la casa de asigurri de sntate cu care


ncheie contract o declaraie pe propria rspundere cu privire la contractele ncheiate cu casele de asigurri de
sntate.
(4) n situaia n care n raza administrativ-teritorial a unei case de asigurri de sntate nu exist furnizori
care s efectueze unele servicii medicale paraclinice decontate de casele de asigurri de sntate, casa de
asigurri de sntate poate ncheia contract cu furnizori din alte judee, respectiv din municipiul Bucureti. n
acest sens, fiecare cas de asigurri de sntate prezint spre avizare la Casa Naional de Asigurri de
Sntate o list a acestor servicii. Contractele ncheiate de casele de asigurri de sntate cu furnizori din alte
judee, respectiv din municipiul Bucureti nceteaz sau se modific n mod corespunztor pentru acele servicii
medicale paraclinice din lista avizat, pentru care casele de asigurri de sntate ncheie ulterior contracte cu
furnizori din raza lor administrativ-teritorial.
(5) Fiecare medic de specialitate din specialitile clinice, de medicin dentar, paraclinice i de recuperarereabilitare a sntii, care acord servicii medicale de specialitate ntr-o unitate sanitar din ambulatoriul de
specialitate dintre cele prevzute la art. 43, i desfoar activitatea n baza unui singur contract ncheiat cu casa
de asigurri de sntate, cu posibilitatea de a-i majora programul de activitate n condiiile prevzute la art. 48
alin. (3). Excepie fac situaiile n care acelai furnizor are contract ncheiat i cu Casa Asigurrilor de Sntate a
Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i/sau cu Casa Asigurrilor de Sntate a
Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, avndu-se n vedere i prevederile art. 317 alin. (2) din
Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, dup caz, precum i medicii de specialitate cu
integrare clinic ntr-un spital aflat n relaie contractual cu o cas de asigurri de sntate, care pot desfura
activitate n afara programului de lucru din spital, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, ntr-un cabinet
organizat conform prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 124/1998, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, astfel nct ntreaga activitate desfurat n relaie cu casa de asigurri de sntate s nu
depeasc 70 de ore pe sptmn, cu respectarea legislaiei muncii.
ART. 46
n cadrul asistenei medicale ambulatorii de specialitate se acord servicii medicale de specialitate, n condiiile
prevzute n norme.
ART. 47
Reprezentantul legal al cabinetului medical organizat conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare, poate angaja medici, medici dentiti, dentiti, personal de specialitate
medico-sanitar i alte categorii de personal, n condiiile prevzute de aceeai ordonan, achitnd lunar toate
obligaiile prevzute de lege pentru personalul angajat. n situaia n care volumul de activitate al cabinetului
medical conduce la un program de lucru sptmnal de minimum 35 de ore al medicului/medicilor de specialitate,
ncadrarea personalului mediu sanitar este obligatorie.
2. Programul de lucru al furnizorilor de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate
ART. 48
(1) Cabinetele medicale de specialitate din specialitile clinice, inclusiv de recuperare-reabilitare a sntii,
indiferent de forma de organizare, i stabilesc programul de activitate zilnic, astfel nct s asigure accesul
asigurailor pe o durat de minimum 35 de ore pe sptmn, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilit prin
negociere cu casele de asigurri de sntate, cu excepia:
a) cabinetelor medicale de specialitate din specialitile clinice organizate n ambulatoriile integrate ale
spitalelor;
b) zonelor/unitilor administrativ-teritoriale deficitare din punctul de vedere al existenei medicilor de o anume
specialitate, numai pentru:
b1) cabinetele medicale ambulatorii de specialitate organizate conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, n care i desfoar activitatea medicul de specialitate cu
norm ntreag sau, dup caz, cu integrare clinic ntr-o secie a unui spital aflat n relaie contractual cu o cas
de asigurri de sntate, n cadrul unui program de activitate stabilit n afara celui din spital i care s nu
depeasc maximum 17,5 ore pe sptmn, cu obligaia ca ntregul program de activitate, n care medicul i
desfoar activitatea cu sau fr contract cu o cas de asigurri de sntate, s fie n conformitate cu
prevederile legislaiei muncii;
b2) cabinetele medicale ambulatorii de specialitate organizate conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, n care i desfoar activitatea medicul de specialitate
care are contract cu timp parial n spital, situaie n care acesta poate acorda servicii medicale ambulatorii de
specialitate n cadrul unui program de activitate stabilit n afara celui din spital i care poate fi de pn la 35 de
ore pe sptmn, cu obligaia ca ntregul program de activitate, n care medicul i desfoar activitatea cu sau
fr contract cu o cas de asigurri de sntate, s fie n conformitate cu prevederile legislaiei muncii.
(2) n situaiile care se ncadreaz la lit. b), casele de asigurri de sntate nu contracteaz i nu deconteaz
servicii medicale efectuate de aceti medici n cadrul ambulatoriului integrat al spitalului.
(3) n situaia n care necesarul de servicii medicale de o anumit specialitate presupune prelungirea
programului de lucru, medicii pot acorda servicii medicale n cadrul unui program majorat cu maximum 17,5 ore
pe sptmn pentru fiecare medic, cu obligaia ca ntreaga activitate desfurat de ctre medic, cu sau fr
contract cu o cas de asigurri de sntate, s nu depeasc 70 de ore pe sptmn, cu respectarea
legislaiei muncii. n situaia n care programul nu acoper volumul de servicii medicale necesare, se ntocmesc
liste de prioritate pentru serviciile programabile.
18

(4) Cabinetele medicale de specialitate din specialitile clinice, de medicin dentar i de recuperarereabilitare organizate n ambulatoriile integrate ale spitalelor intr n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate astfel:
a) pentru cabinetele de specialitate care asigur un program de minimum 35 de ore pe sptmn n
specialitatea respectiv, reprezentantul legal ncheie contract distinct pentru servicii medicale din specialitatea
respectiv, acordate n ambulatoriu, care sunt decontate din fondul alocat asistenei medicale ambulatorii de
specialitate, respectiv asistena medical dentar i asistena medical de recuperare-reabilitare n ambulatoriu.
Condiiile decontrii serviciilor medicale sunt stabilite prin norme;
b) pentru cabinetele de specialitate care asigur un program sub 35 de ore pe sptmn n specialitatea
respectiv, reprezentantul legal ncheie act adiional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceti,
care sunt decontate din fondul alocat asistenei medicale spitaliceti. Condiiile decontrii serviciilor medicale sunt
stabilite prin norme.
(5) Cabinetele de medicin dentar i laboratoarele medicale i vor stabili programul de activitate n funcie de
volumul serviciilor de medicin dentar i al serviciilor medicale paraclinice contractate.
(6) Serviciile medicale din specialitile clinice, inclusiv recuperare-reabilitare i paraclinice, se acord numai n
baza biletului de trimitere, formular cu regim special, i conform programrilor pentru serviciile programabile.
3. Drepturile i obligaiile furnizorilor, precum i obligaiile caselor de asigurri de sntate
ART. 49
(1) n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 15,
furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate sunt obligai:
a) s acorde servicii de asisten medical ambulatorie de specialitate asigurailor numai pe baza biletului de
trimitere, care este formular cu regim special utilizat n sistemul de asigurri sociale de sntate, cu excepia:
urgenelor, afeciunilor cronice prevzute n norme, pentru care se organizeaz evidena distinct la nivelul
medicului de familie i al medicului de specialitate din ambulatoriu, afeciunilor confirmate care permit prezentarea
direct la medicul de specialitate i pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare i tratament pentru
minimum 6 luni, serviciilor de medicin dentar, precum i a serviciilor de acupunctur, fitoterapie, homeopatie i
planificare familial. Lista cuprinznd afeciunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de
specialitate din unitile ambulatorii care acord asisten medical de specialitate pentru specialitile clinice se
stabilete prin norme. Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic European,
titulari ai cardului european de asigurri sociale de sntate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise
n baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de
specialitate nu solicit bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale n ambulatoriu, cu excepia
serviciilor medicale de recuperare-reabilitare i a investigaiilor medicale paraclinice;
b) s informeze medicul de familie, prin scrisoare medical expediat direct sau prin intermediul asiguratului,
cu privire la diagnosticul i tratamentele efectuate i recomandate; s finalizeze actul medical efectuat, inclusiv
prin eliberarea prescripiei medicale pentru medicamente cu sau fr contribuie personal, dup caz, a biletului
de trimitere pentru investigaii paraclinice, a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporar de
munc, dup caz, atunci cnd concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medical este un
document tipizat, care se ntocmete n dou exemplare, din care un exemplar rmne la medicul de specialitate,
iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului; scrisoarea medical
conine obligatoriu numrul contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate pentru furnizare de servicii
medicale i se utilizeaz numai de ctre medicii care desfoar activitate n baza acestui contract; modelul
scrisorii medicale este prevzut n norme;
c) s transmit rezultatul investigaiilor paraclinice medicului de familie care a fcut recomandarea i la care
este nscris asiguratul sau medicului de specialitate din ambulatoriu care a fcut recomandarea investigaiilor
medicale paraclinice, acesta avnd obligaia de a transmite rezultatele investigaiilor medicale paraclinice, prin
scrisoare medical, medicului de familie pe lista cruia este nscris asiguratul; transmiterea rezultatelor se poate
face i prin intermediul asiguratului;
d) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dac este cazul;
e) s utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fr contribuie personal i, dup caz, a unor
materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu i a recomandrilor pentru investigaii medicale paraclinice numai
formularele cu regim special aprobate, conform reglementrilor legale n vigoare, pentru cazurile pentru care s-au
efectuat servicii medicale conform contractului ncheiat;
f) s raporteze, n vederea contractrii la casa de asigurri de sntate, lista cu bolnavii cu afeciuni cronice
aflai n evidena proprie i, lunar, micarea acestora;
g) s verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind potrivit
prevederilor legale n vigoare;
h) s ntocmeasc evidene distincte i s raporteze distinct serviciile realizate, conform contractelor ncheiate
cu fiecare cas de asigurri de sntate, dup caz.
(2) n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale paraclinice, pe
lng obligaiile generale prevzute la art. 15 i cele de la alin. (1) lit. c), d) i h), sunt obligai:
a) s efectueze investigaiile medicale paraclinice numai n baza biletului de trimitere, care este formular cu
regim special utilizat n sistemul de asigurri sociale de sntate, cu condiia ca medicul care a eliberat biletul de
trimitere s se afle n relaie contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate cu care se afl n relaie
contractual furnizorul de servicii medicale paraclinice;
19

b) s verifice biletele de trimitere n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind
potrivit prevederilor legale n vigoare;
c) s utilizeze numai reactivi care au declaraii de conformitate CE emise de productori i s practice o
eviden de gestiune cantitativ-valoric corect i la zi pentru reactivi n cazul furnizorilor de investigaii medicale
paraclinice - analize medicale de laborator;
d) s fac mentenan i ntreinerea aparatelor din laboratoarele de investigaii medicale paraclinice - analize
medicale de laborator conform specificaiilor tehnice, iar controlul intern i nregistrarea acestuia s se fac
conform standardului de calitate SR EN ISO 15189 i SR EN ISO 17025;
e) s fac dovada ndeplinirii criteriului de calitate ca parte component a criteriilor de selecie, n condiiile
prevzute n norme, pe toat perioada de derulare a contractului; pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice
- analize medicale de laborator, lista de analize medicale care nsoete certificatul de acreditare reprezint cel
puin 50% din analizele medicale de laborator prevzute n pachetul de servicii medicale paraclinice de baz;
f) s pun la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de sntate documentele justificative facturi, certificate de conformitate UE, fie tehnice - cu privire la tipul i cantitatea reactivilor achiziionai i care
au fost utilizai pentru toate investigaiile medicale paraclinice efectuate n perioada pentru care se efectueaz
controlul -, investigaii medicale paraclinice de laborator raportate conform contractului ncheiat cu casa de
asigurri de sntate, precum i pentru orice alte investigaii efectuate n perioada pentru care se efectueaz
controlul; refuzul furnizorului de a pune la dispoziia organelor de control ale casei de asigurri de sntate
documentele justificative anterior menionate se sancioneaz conform legii i conduce la rezilierea de plin drept a
contractului de furnizare de servicii medicale. n situaia n care casa de asigurri de sntate sesizeaz
neconcordane ntre investigaiile medicale efectuate n perioada verificat i cantitatea de reactivi achiziionai
conform facturilor i utilizai n efectuarea investigaiilor, aceasta procedeaz la suspendarea contractului de
furnizare de servicii medicale paraclinice i sesizeaz mai departe instituiile abilitate de lege s efectueze
controlul unitii respective;
g) s asigure prezena unui medic cu specialitatea medicin de laborator sau biolog, chimist, biochimist cu grad
de specialist n fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru, respectiv a unui medic de radiologie i
imagistic medical n fiecare laborator de radiologie i imagistic medical/punct de lucru din structura
furnizorului, pe toat durata programului de lucru declarat i prevzut n contractul ncheiat cu casa de asigurri
de sntate pentru respectivul laborator/punct de lucru;
h) s prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulrii contractului de furnizare de servicii medicale:
avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodic, emis conform prevederilor legale n vigoare, pentru
aparatura din dotare, dup caz. Aceast prevedere reprezint condiie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele
respectiv(e), n vederea atribuirii punctajului conform metodologiei prevzute n norme;
i) s consemneze n buletinele care cuprind rezultatele investigaiilor medicale paraclinice - analizelor medicale
de laborator efectuate i limitele de normalitate ale acestora;
j) s stocheze n arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaiilor medicale paraclinice de radiologie
i imagistic medical, n conformitate cu specificaiile tehnice ale aparatului i n condiiile prevzute n norme,
pentru asiguraii crora le-au furnizat aceste servicii;
k) s nu ncheie contracte cu ali furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea investigaiilor
medicale paraclinice contractate cu casele de asigurri de sntate, cu excepia furnizorilor de servicii conexe
actului medical, organizai conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 83/2000, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 598/2001;
l) s transmit lunar, odat cu raportarea, n vederea decontrii serviciilor medicale paraclinice efectuate
conform contractului, un borderou centralizator cuprinznd evidena biletelor de trimitere aferente serviciilor
paraclinice raportate; borderoul centralizator este document justificativ care nsoete factura.
ART. 50
n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale n asistena medical
ambulatorie de specialitate ncaseaz de la asigurai:
a) contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaiile programabile, dac asiguratul solicit
efectuarea serviciilor respective naintea datei programate; n aceste situaii furnizorii de servicii medicale nu au
dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripii medicale utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate
i decontate de casele de asigurri de sntate;
b) suma corespunztoare coplii pentru unele servicii medicale, conform prevederilor legale n vigoare;
c) contribuia personal a asigurailor pentru unele servicii medicale, n condiiile prevzute n norme;
d) contravaloarea serviciilor medicale care nu sunt decontate din bugetul Fondului, conform prevederilor legale
n vigoare.
ART. 51
(1) n relaiile cu furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate, pe lng
obligaiile generale prevzute la art. 17, casele de asigurri de sntate sunt obligate:
a) s fac public valoarea definitiv a punctului, rezultat n urma regularizrii trimestriale, prin afiare att la
sediul caselor de asigurri de sntate, ct i pe pagina electronic a acestora, ncepnd cu ziua urmtoare
transmiterii acesteia de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate, precum i numrul total naional de
puncte realizat, prin afiare pe pagina web a Casei Naionale de Asigurri de Sntate;
b) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale cu care se afl n relaie contractual numele i codul
de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate;
c) s deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate n baza biletelor de trimitere utilizate
n sistemul asigurrilor sociale de sntate;
20

d) s deconteze contravaloarea serviciilor medicale i contravaloarea investigaiilor medicale paraclinice numai


dac medicii au competena legal necesar i au n dotarea cabinetului aparatura medical corespunztoare
pentru realizarea acestora, n condiiile prevzute n norme;
e) s contracteze servicii medicale, respectiv s deconteze serviciile medicale efectuate, raportate i validate,
prevzute n lista serviciilor medicale pentru care plata se efectueaz prin tarif pe serviciu medical/serviciu
medical-caz, n condiiile stabilite prin norme.
(2) Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i
Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului sunt obligate s ncheie
contracte cu cel puin un furnizor de servicii medicale paraclinice n localitile/zonele n care acestea au
contracte ncheiate cu furnizori de servicii medicale, astfel nct s se asigure accesul asigurailor la servicii
medicale paraclinice.
4. Decontarea serviciilor medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate
ART. 52
Modalitatea de plat a furnizorilor de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate este
tariful pe serviciu medical/serviciu medical-caz, exprimat n puncte sau lei.
ART. 53
(1) Decontarea serviciilor medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate se face prin:
a) plata prin tarif pe serviciu medical:
a1) exprimat n puncte, pentru specialitile clinice, stabilit n funcie de numrul de puncte aferent fiecrui
serviciu medical, ajustat n funcie de condiiile n care se desfoar activitatea, de gradul profesional al
medicilor i de valoarea unui punct, stabilit n condiiile prevzute n norme. Numrul de puncte aferent fiecrui
serviciu medical i condiiile de acordare a serviciilor medicale se stabilesc n norme. Criteriile de ncadrare a
cabinetelor medicale n funcie de condiiile n care se desfoar activitatea se aprob prin ordin al ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. Valoarea definitiv a punctului este unic
pe ar, se calculeaz de Casa Naional de Asigurri de Sntate prin regularizare trimestrial, conform
normelor, pn la data de 25 a lunii urmtoare ncheierii fiecrui trimestru i nu poate fi mai mic dect valoarea
minim garantat pentru un punct stabilit n norme;
a2) exprimat n puncte, pentru serviciile conexe actului medical, contractate i raportate de furnizorii de servicii
medicale clinice, stabilit n funcie de numrul de puncte aferent fiecrui serviciu medical i de valoarea unui
punct, n condiiile prevzute n norme. Contravaloarea acestor servicii se suport din fondul alocat asistenei
medicale ambulatorii pentru specialitile clinice. Numrul de puncte aferente fiecrui serviciu conex actului
medical i condiiile acordrii acestora sunt prevzute n norme;
b) plata prin tarif pe serviciu medical, exprimat n lei, pentru:
b1) serviciile medicale acordate n specialitile paraclinice. Suma cuvenit se stabilete n funcie de numrul
de servicii medicale i de tarifele aferente acestora. Condiiile acordrii serviciilor medicale i tarifele aferente
acestora sunt prevzute n norme. Suma contractat de furnizorii de servicii medicale paraclinice pe an se
defalcheaz pe luni i se regularizeaz lunar, conform normelor. Casele de asigurri de sntate contracteaz i
deconteaz servicii medicale paraclinice, la tarife negociate, care nu pot fi mai mari dect tarifele maximale
prevzute n norme. Tariful minim negociat devine tariful la care se contracteaz serviciile medicale paraclinice cu
toi furnizorii, n condiiile stabilite prin norme;
b2) serviciile medicale de medicin dentar. Suma cuvenit se stabilete n funcie de numrul de servicii
medicale i de tarifele aferente acestora. Condiiile acordrii serviciilor medicale i tarifele aferente acestora sunt
prevzute n norme. Suma contractat de medicii dentiti pe an se defalcheaz pe luni i se regularizeaz
trimestrial, conform normelor;
c) plata prin tarif pe serviciu medical - consultaie/caz, exprimat n lei, stabilit prin norme, pentru serviciile
medicale de recuperare-reabilitare i pentru serviciile de acupunctur. Contravaloarea acestor servicii se suport
din fondul aferent asistenei medicale de recuperare. Serviciile medicale de recuperare acordate n unitile
ambulatorii n care i desfoar activitatea medici angajai ntr-o unitate sanitar i n cabinetele medicale de
specialitate din structura unitilor sanitare aparinnd ministerelor i instituiilor din sistemul de aprare, ordine
public, siguran naional i al autoritii judectoreti, pentru care cheltuielile materiale se suport de ctre
unitile n structura crora funcioneaz, se deconteaz de casele de asigurri de sntate la tarife diminuate,
potrivit condiiilor stabilite prin norme.
(2) Casele de asigurri de sntate deconteaz serviciile medicale ambulatorii de specialitate, pe baza biletelor
de trimitere, eliberate n condiiile stabilite prin norme de ctre:
a) medicii de familie aflai n relaie contractual cu o cas de asigurri de sntate; medicii de specialitate din
unitile ambulatorii prevzute la art. 43, cu respectarea condiiilor de la alin. (7);
b) medicii din cabinetele medicale colare/studeneti, numai pentru elevii/studenii cu domiciliul n alt
localitate dect cea n care se afl unitatea de nvmnt respectiv;
c) medicii din cabinetele medicale de unitate aparinnd ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie din
domeniul aprrii, ordinii publice, siguranei naionale;
d) medicii care acord asisten medical din instituiile aflate n coordonarea Autoritii Naionale pentru
Persoanele cu Handicap, numai pentru persoanele instituionalizate i numai n condiiile n care acestea nu sunt
nscrise pe lista unui medic de familie;
e) medicii care acord asisten medical din serviciile publice specializate sau organisme private autorizate,
numai pentru copiii ncredinai ori dai n plasament i numai n condiiile n care acetia nu sunt nscrii pe lista
unui medic de familie;
21

f) medicii care acord asisten medical din alte instituii de ocrotire social, numai pentru persoanele
instituionalizate i numai n condiiile n care acestea nu sunt nscrise pe lista unui medic de familie;
g) medicii dentiti i dentitii din cabinetele stomatologice colare i studeneti, numai pentru elevi, respectiv
studeni;
h) medicii care i desfoar activitatea n dispensare TBC, laboratoare de sntate mintal, respectiv centre
de sntate mintal i staionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familial, cabinete de medicin dentar
care nu se afl n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, care se afl n structura spitalului ca
uniti fr personalitate juridic.
(3) Fac excepie de la prevederile alin. (2) urgenele i afeciunile confirmate care permit prezentarea direct la
medicul de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile clinice, precum i afeciunile cronice pentru care se
organizeaz evidena distinct la nivelul medicului de familie i al medicului de specialitate din ambulatoriu,
prevzute n norme, serviciile de medicin dentar, precum i serviciile de acupunctur, homeopatie, fitoterapie i
planificare familial. Pentru afeciunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din
ambulatoriu pentru specialitile clinice, precum i afeciunile cronice pentru care se organizeaz evidena
distinct la nivelul medicului de familie i al medicului de specialitate din ambulatoriu, serviciile de medicin
dentar, precum i serviciile de acupunctur, homeopatie, fitoterapie i planificare familial, medicii de
specialitate au obligaia de a solicita persoanelor respective documentele justificative care atest calitatea de
asigurat, pe care le ataeaz la fia medical. n cazul urgenelor se vor solicita documentele justificative care
atest calitatea de asigurat numai n situaia n care sunt acordate servicii din pachetul de servicii de baz.
(4) Pentru situaiile prevzute la alin. (2) lit. b), d), e) i f), casele de asigurri de sntate ncheie convenii cu
medicii respectivi, n vederea recunoaterii biletelor de trimitere eliberate de ctre acetia pentru serviciile
medicale clinice. Pentru situaia prevzut la alin. (2) lit. g), casele de asigurri de sntate ncheie convenii cu
medicii respectivi, n vederea recunoaterii biletelor de trimitere eliberate de ctre acetia pentru investigaii
medicale de radiologie dentar i pentru specialitile clinice, dac este necesar rezolvarea cazului din punct de
vedere orodentar. Pentru situaia prevzut la alin. (2) lit. h), casele de asigurri de sntate ncheie convenii cu
medicii respectivi, n vederea recunoaterii biletelor de trimitere eliberate de ctre acetia, att pentru serviciile
medicale clinice, ct i pentru serviciile medicale paraclinice. Medicii prevzui la alin. (2) lit. b), d), e), f), g) i h)
ncheie, direct sau prin reprezentant legal, dup caz, convenie cu o singur cas de asigurri de sntate,
respectiv cu cea n a crei raz administrativ-teritorial se afl cabinetul/unitatea n care acetia i desfoar
activitatea.
(5) Casele de asigurri de sntate deconteaz serviciile medicale de recuperare-reabilitare, n condiiile
stabilite prin norme, numai pe baza biletelor de trimitere, care sunt formulare cu regim special utilizate n sistemul
de asigurri sociale de sntate, eliberate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriu sau
medicii de specialitate din spital, aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(6) Biletele de trimitere pentru tratament de recuperare n staiunile balneoclimatice se elibereaz de ctre
medicii de familie, de ctre medicii de specialitate din ambulatoriu i medicii din spital, aflai n relaii contractuale
cu casele de asigurri de sntate, pentru perioade i potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperarereabilitare.
(7) Trimiterea asiguratului de ctre un medic de specialitate aflat n relaii contractuale cu casa de asigurri de
sntate ctre un alt medic de specialitate din ambulatoriu aflat n relaii contractuale cu casa de asigurri de
sntate se face pe baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat n sistemul de asigurri
sociale de sntate, numai n situaia n care asiguratul a beneficiat de serviciile medicale de specialitate din
partea medicului care elibereaz biletul de trimitere respectiv.
ART. 54
Casele de asigurri de sntate au obligaia s deconteze lunar, n termen de maximum 20 de zile
calendaristice de la ncheierea fiecrei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate n luna anterioar,
potrivit contractelor ncheiate ntre furnizorii de servicii medicale ambulatorii i casele de asigurri de sntate, pe
baza documentelor prezentate de furnizori pn la termenul prevzut n contractul de furnizare de servicii
medicale. Pentru serviciile medicale clinice decontarea lunar se face la valoarea minim garantat pentru un
punct, unic pe ar i prevzut n norme, iar regularizarea trimestrial, la valoarea definitiv, pn la data de 30
a lunii urmtoare ncheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori n luna urmtoare
trimestrului pentru care se face plata, potrivit normelor, pn la termenul prevzut n contractul de furnizare de
servicii medicale. Valoarea definitiv a unui punct nu poate fi mai mic dect valoarea minim garantat pentru
un punct, prevzut n norme i asigurat pe durata valabilitii contractului de furnizare de servicii medicale
ncheiat.
ART. 55
Raportarea eronat a unor servicii medicale clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical
exprimat n puncte se regularizeaz conform normelor. La regularizare se au n vedere i serviciile medicale
omise la raportare n perioadele n care au fost realizate.
5. Sanciuni, condiii de reziliere, suspendare i ncetare a contractului de furnizare de servicii medicale n
asistena medical ambulatorie de specialitate
ART. 56
(1) n cazul n care se constat nerespectarea programului de lucru stabilit, se diminueaz valoarea minim
garantat a punctului pentru luna n care s-au produs aceste situaii pentru medicii din ambulatoriu pentru
specialitile clinice la care se nregistreaz aceste situaii sau, dup caz, se diminueaz contravaloarea serviciilor
22

de medicin dentar, paraclinice ori de recuperare-reabilitare aferente lunii n care s-au produs aceste situaii,
dup cum urmeaz:
a) la prima constatare, cu 10%;
b) la a doua constatare, cu 20%;
c) la a treia constatare, cu 30%.
n cazul n care persoanele mputernicite de casele de asigurri de sntate constat prescrieri de medicamente
cu sau fr contribuie personal din partea asiguratului i de unele materiale sanitare i/sau recomandri de
investigaii paraclinice, care nu sunt n conformitate cu reglementrile legale n vigoare aplicabile n domeniul
sntii, inclusiv prescrieri de medicamente fr aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurri de
sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate, acolo unde este cazul, completarea scrisorii medicale prin
utilizarea unui alt formular dect cel prevzut n norme sau neeliberarea acesteia, precum i neeliberarea
prescripiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprins n
scrisoarea medical, se diminueaz valoarea minim garantat a punctului pentru luna n care s-au produs
aceste situaii pentru medicii la care se constat acestea sau, dup caz, se diminueaz contravaloarea serviciilor
de medicin dentar ori a celor de recuperare-reabilitare aferente lunii n care s-au produs aceste situaii, conform
prevederilor lit. a), b) i c), pentru fiecare dintre aceste situaii.
(2) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 15 lit. b), e), f), g), h), k), o), p), q), s)
i t) i la art. 49 alin. (1) lit. d), se va diminua valoarea minim garantat a punctului pentru luna n care s-au
nregistrat aceste situaii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitile clinice la care se nregistreaz aceste
situaii sau, dup caz, se va diminua contravaloarea serviciilor de medicin dentar, paraclinice ori de recuperarereabilitare aferente lunii n care s-au nregistrat aceste situaii, dup cum urmeaz:
a) la prima constatare, cu 10%;
b) la a doua constatare, cu 20%;
c) la a treia constatare, cu 30%.
(3) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 15 lit. a), c),
j), l), m), n), r), ), ), u) i v), precum i c n urma controlului efectuat de ctre serviciile specializate ale caselor
de asigurri de sntate serviciile raportate conform contractului n vederea decontrii acestora nu au fost
efectuate - cu recuperarea contravalorii acestor servicii, se diminueaz cu 30% valoarea punctului pentru luna n
care s-au nregistrat aceste situaii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitile clinice la care se
nregistreaz aceste situaii sau, dup caz, se va diminua contravaloarea serviciilor de medicin dentar,
paraclinice ori de recuperare-reabilitare aferente lunii n care s-au nregistrat aceste situaii.
(4) Reinerea sumelor conform prevederilor alin. (1) - (3) se face din prima plat care urmeaz a fi efectuat
pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(5) Pentru cazurile prevzute la alin. (1) - (3), casele de asigurri de sntate in evidena distinct pe fiecare
medic/furnizor, dup caz.
(6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) - (3) se face prin plat direct sau executare silit pentru
furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(7) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) - (3) se utilizeaz conform
prevederilor legale n vigoare.
(8) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiei prevzute la art. 49 alin. (1) lit. f), consultaiile,
respectiv serviciile raportate pentru asiguraii cu afeciuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de
specialitate nu se deconteaz de casa de asigurri de sntate.
ART. 57
Contractul de furnizare de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate se reziliaz de
plin drept printr-o notificare scris a caselor de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice
de la data aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii situaiilor prevzute la art. 19, precum i:
a) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 45 alin. (5) i la art. 49 alin. (1) lit. a), b), c) i h) i alin. (2)
lit. c), d), e), i), j) i k);
b) odat cu prima constatare dup aplicarea de 3 ori a msurilor prevzute la art. 56 alin. (1) i (2), pentru
fiecare situaie pentru obligaia prevzut la art. 49 alin. (1) lit. e), precum i la prima constatare dup aplicarea
msurii prevzute la art. 56 alin. (3); pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale, puncte
de lucru (prin punct de lucru nu se nelege punct extern de recoltare) n raza administrativ-teritorial a unei case
de asigurri de sntate, pentru care au ncheiat contract cu aceasta, odat cu prima constatare dup aplicarea
la nivelul furnizorului a msurilor prevzute la art. 56 alin. (1) de cte 3 ori pe an pentru nerespectarea
programului de lucru de ctre fiecare filial, respectiv punct de lucru din structura furnizorului; dac la nivelul
furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplic de 3 ori n cursul unui an msurile prevzute la art. 56 alin.
(1) pentru nerespectarea programului de lucru de ctre aceeai filial sau de ctre acelai punct de lucru din
structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului opereaz numai pentru filiala, respectiv numai pentru
punctul de lucru la care se nregistreaz aceste situaii i se modific corespunztor contractul;
c) n cazul nerespectrii obligaiei prevzute la art. 49 alin. (2) lit. g); pentru furnizorii de servicii medicale
paraclinice cu mai multe laboratoare, puncte de lucru (prin punct de lucru nu se nelege punct extern de
recoltare) n raza administrativ-teritorial a unei case de asigurri de sntate, pentru care au ncheiat contract cu
aceasta, rezilierea contractului opereaz numai pentru laboratorul, respectiv numai pentru punctul de lucru la care
se nregistreaz aceast situaie i se modific corespunztor contractul.
ART. 58
Contractul de furnizare de servicii medicale nceteaz la data la care a intervenit una dintre situaiile prevzute
la art. 20, precum i n urmtoarele situaii:
23

a) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;


b) medicul titular al cabinetului medical individual renun ori pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor
din Romnia sau, dup caz, al Colegiului Medicilor Dentiti din Romnia.
ART. 59
Contractul de furnizare de servicii medicale se suspend la data la care a intervenit una dintre situaiile
prevzute la art. 21 alin. (1) i la art. 49 alin. (2) lit. f), precum i de la data la care casa de asigurri de sntate
este ntiinat de decizia colegiului teritorial al medicilor/colegiului teritorial al medicilor dentiti de suspendare
din calitatea de membru sau suspendare din exerciiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical
individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, precum i pentru unitile sanitare
ambulatorii, centrele de diagnostic i tratament, centrele medicale i pentru laboratoarele aflate n relaii
contractuale cu casele de asigurri de sntate, suspendarea se aplic corespunztor numai medicului aflat n
contract cu casa de asigurri de sntate i care se afl n aceast situaie.
ART. 60
(1) Alte situaii ce determin rezilierea, suspendarea sau ncetarea contractului numai pentru filiala/punctul de
lucru, respectiv filialele/punctele de lucru ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice la care se nregistreaz
aceste situaii, prin excluderea/suspendarea lor din contract i modificarea corespunztoare a contractului, sunt
prevzute n norme.
(2) n situaia n care prin filialele/punctele de lucru excluse din contractele ncheiate ntre furnizorii de servicii
medicale paraclinice i casele de asigurri de sntate continu s se acorde servicii medicale paraclinice n
sistemul asigurrilor sociale de sntate, casele de asigurri de sntate vor rezilia contractele ncheiate cu
furnizorii respectivi pentru toate filialele/punctele de lucru cuprinse n aceste contracte.
SECIUNEA a 8-a
Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi
1. Condiii de eligibilitate n asistena medical spitaliceasc
ART. 61
(1) Asistena medical spitaliceasc se acord n uniti sanitare cu paturi, autorizate i evaluate conform legii.
(2) Casele de asigurri de sntate ncheie contracte cu spitalele numai pentru seciile/compartimentele care
ndeplinesc condiiile de desfurare a activitii n conformitate cu actele normative n vigoare elaborate de
Ministerul Sntii cu privire la personalul de specialitate, corespunztor specialitii seciei/compartimentului, i
cu privire la dotrile necesare pentru funcionare. Pentru spitalele n care n secii/compartimente personalul care
desfoar activitatea nu are norm de baz, casele de asigurri de sntate vor raporta Casei Naionale de
Asigurri de Sntate situaia nominal a acestora, forma n care i desfoar activitatea i locul normei de
baz.
(3) Asistena medical spitaliceasc se acord n regim de:
a) spitalizare continu;
b) spitalizare de zi.
(4) Asistena medical spitaliceasc se asigur cu respectarea urmtoarelor criterii de internare:
a) natere;
b) urgene medico-chirurgicale i situaiile n care este pus n pericol viaa pacientului sau care au acest
potenial, ce necesit supraveghere medical continu;
c) boli cu potenial endemo-epidemic care necesit izolare;
d) tratamentul bolnavilor psihic prevzui la art. 105, 113 i 114 din Codul penal i n cazurile dispuse prin
ordonan a procurorului pe timpul judecrii sau urmririi penale, care necesit izolare ori internare obligatorie;
e) diagnosticul i tratamentul nu pot fi monitorizate n ambulatoriu.
(5) Contractele de furnizare de servicii medicale dintre unitile sanitare cu paturi i casele de asigurri de
sntate se ncheie n baza documentelor prevzute la art. 14, precum i a:
a) listei afeciunilor care nu pot fi monitorizate n ambulatoriu i impun internarea conform prevederilor alin. (4);
b) listei materialelor sanitare i a medicamentelor- denumiri comune internaionale (DCI) i form farmaceutic
utilizate pe perioada spitalizrii, menionndu-se care DCI-uri pot fi recomandate, cu aprobarea medicului ef de
secie sau cu aprobarea consiliului medical. Lista materialelor sanitare i a DCI-urilor prezentat de spitale la
ncheierea contractului cuprinde lista cu DCI-urile medicamentelor de uz uman de care beneficiaz asiguraii n
tratamentul spitalicesc, care se va aproba prin hotrre a Guvernului, precum i DCI-urile din lista prevzut la
art. 97 alin. (1) pentru asigurarea continuitii tratamentului n ambulatoriu i are ca scop asigurarea tratamentului
pacienilor internai i monitorizarea consumului de medicamente pentru ntocmirea decontului de cheltuieli ce se
elibereaz pacientului;
c) structurii organizatorice aprobate sau avizate, dup caz, de Ministerul Sntii, n vigoare la data ncheierii
contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate;
d) documentelor necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat, a tarifului pe zi de spitalizare,
a tarifului pe caz pentru serviciile acordate n regim de spitalizare de zi, documente care se stabilesc prin norme;
e) indicatorilor specifici stabilii prin norme, precum i a nivelului indicatorilor de performan ai
managementului spitalului public asumai prin contractul de management, cu excepia spitalelor care au manageri
interimari;
f) declaraiei pe propria rspundere a managerului spitalului c folosete protocoalele terapeutice proprii
elaborate i validate conform prevederilor legale n vigoare.
24

(6) Casele de asigurri de sntate nu ncheie contracte de furnizare de servicii medicale cu unitile sanitare
cu paturi dac acestea nu prezint structura organizatoric aprobat sau avizat, dup caz, de Ministerul
Sntii, n condiiile legii.
(7) Spitalele care la data intrrii n vigoare a prevederilor prezentei hotrri nu asigur continuitatea asistenei
medicale cu cel puin o linie de gard organizat i aprobat n conformitate cu prevederile legale n vigoare nu
pot ncheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceti cu casa de asigurri de sntate, n condiiile
prezentului contract-cadru, cu excepia spitalelor de specialitate i a spitalelor pentru bolnavi cu afeciuni cronice.
ART. 62
(1) Reprezentantul legal ncheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceti cu casa de asigurri de
sntate n a crei raz administrativ-teritorial i are sediul sau cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii,
Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti ori cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului
Transporturilor, Construciilor i Turismului. Spitalele din reeaua aprrii, ordinii publice, siguranei naionale i
autoritii judectoreti, respectiv din reeaua Ministerului Transporturilor i Infrastructurii ncheie contracte de
furnizare de servicii medicale spitaliceti numai cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice,
Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului
Transporturilor, Construciilor i Turismului, avndu-se n vedere la contractare i decontare activitatea medical
acordat asigurailor, indiferent de casa de asigurri de sntate la care sunt luai n eviden.
(2) Fiecare medic de specialitate care acord servicii medicale de specialitate ntr-un spital i desfoar
activitatea n baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale spitaliceti ncheiat cu casa de asigurri
de sntate, cu excepia zonelor/localitilor deficitare din punctul de vedere al existenei medicilor de o anumit
specialitate, situaie n care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceti n cadrul a dou spitale, cu
respectarea legislaiei muncii.
(3) Stabilirea zonelor/localitilor deficitare din punctul de vedere al existenei medicilor de o anumit
specialitate se face de ctre o comisie format din reprezentani ai caselor de asigurri de sntate, direciilor de
sntate public, ai colegiilor teritoriale ale medicilor i ai administraiei publice locale pe baza unor criterii care se
aprob prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. Criteriile
aprobate n condiiile legii se public pe pagina web a caselor de asigurri de sntate i a Casei Naionale de
Asigurri de Sntate.
(4) Comisia prevzut la alin. (3) se constituie prin act administrativ al preedintelui - director general al casei
de asigurri de sntate ca urmare a desemnrii reprezentanilor instituiilor menionate la alin. (3) de ctre
conductorii acestora i funcioneaz n baza unui regulament-cadru de organizare i funcionare unitar la nivel
naional, aprobat prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
Regulamentul-cadru aprobat n condiiile legii se public pe pagina web a Casei Naionale de Asigurri de
Sntate i a caselor de asigurri de sntate.
ART. 63
(1) Serviciile medicale spitaliceti sunt preventive, curative, de recuperare i paliative i cuprind: consultaii,
investigaii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale i/sau chirurgicale, ngrijire, recuperare, medicamente,
materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare i mas.
(2) n unitile sanitare autorizate de Ministerul Sntii se pot acorda servicii medicale de tip spitalicesc spitalizare de zi pentru asiguraii care nu necesit internare continu, suportate din fondurile aferente asistenei
medicale spitaliceti, prin tarif pe serviciu medical i/sau tarif pe caz rezolvat, stabilit prin norme i n condiiile
prevzute n norme.
ART. 64
(1) Serviciile medicale spitaliceti se acord asigurailor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de
familie, medicul de specialitate din unitile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare, medicii din
unitile de asisten medico-social, medicii din centrele de dializ private aflate n relaie contractual cu Casa
Naional de Asigurri de Sntate, medicii care i desfoar activitatea n dispensare TBC, laboratoare de
sntate mintal, respectiv centre de sntate mintal i staionar de zi psihiatrie, cabinete de medicin dentar
care nu se afl n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, care se afl n structura spitalelor ca
uniti fr personalitate juridic, precum i de medicii de medicina muncii. Casele de asigurri de sntate
ncheie convenii cu unitile medico-sociale, cu spitalele pentru dispensare TBC, laboratoare de sntate
mintal, respectiv centre de sntate mintal i staionar de zi psihiatrie, cabinete de medicin dentar care nu se
afl n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, care se afl n structura spitalelor ca uniti fr
personalitate juridic, precum i cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale n
vigoare, n vederea recunoaterii biletelor de internare eliberate de ctre medicii care i desfoar activitatea n
aceste uniti.
(2) Fac excepie de la prevederile alin. (1) urgenele medico-chirurgicale i bolile cu potenial endemoepidemic, care necesit izolare i tratament, i internrile obligatorii pentru bolnavii psihic prevzui la art. 105,
113 i 114 din Codul penal, cele dispuse prin ordonan a procurorului pe timpul judecrii sau al urmririi penale,
precum i cazurile care au recomandare de internare ntr-un spital de la medicii din ambulatoriul integrat al
spitalului, respectiv aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
ART. 65
(1) Modalitile de contractare de ctre casele de asigurri de sntate a serviciilor medicale se stabilesc prin
norme.
(2) Valoarea total contractat de casele de asigurri de sntate cu spitalele se constituie din urmtoarele
sume, dup caz:
25

a) suma aferent serviciilor medicale spitaliceti a cror plat se face pe baz de tarif pe caz rezolvat - sistem
DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialiti, finanat din fondul alocat pentru asistena medical
spitaliceasc. Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialiti se stabilete prin negociere ntre furnizori i casele de
asigurri de sntate n condiiile prevzute n norme i nu poate fi mai mare dect tariful maximal prevzut n
norme;
b) suma aferent serviciilor medicale spitaliceti a cror plat se face pe baz de tarif/zi de spitalizare pentru
spitalele/seciile care nu se ncadreaz n prevederile lit. a), finanat din fondul alocat pentru asistena medical
spitaliceasc. Tariful pe zi de spitalizare se stabilete prin negociere ntre furnizori i casele de asigurri de
sntate i nu poate fi mai mare dect tariful maximal prevzut n norme;
c) suma aferent Programului naional cu scop curativ pentru medicamente i materiale sanitare specifice,
finanat din fondul alocat pentru programele naionale cu scop curativ, care face obiectul unui contract distinct, al
crui model se stabilete prin normele tehnice de realizare a programelor naionale de sntate, aprobate prin
ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate;
d) suma pentru serviciile de supleere renal, inclusiv medicamente i materiale sanitare specifice, transportul
nemedicalizat al pacienilor hemodializai de la i la domiciliul pacienilor, transportul lunar al medicamentelor i al
materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienilor, acordate n cadrul Programului naional
de supleere a funciei renale la bolnavii cu insuficien renal cronic din cadrul Programului naional cu scop
curativ, care face obiectul unui contract distinct, al crui model se stabilete prin normele tehnice de realizare a
programelor naionale de sntate, aprobate prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale
de Asigurri de Sntate;
e) sume pentru serviciile medicale efectuate n cabinete medicale de specialitate n oncologie medical, diabet
zaharat, nutriie i boli metabolice, n cabinetele de planificare familial n care i desfoar activitatea medici cu
specialitatea obstetric-ginecologie i n cabinetele de boli infecioase care se afl n structura spitalului ca uniti
fr personalitate juridic, precum i n cabinetele de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului, finanate
din fondul alocat asistenei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialitile clinice, respectiv din fondul
alocat asistenei medicale spitaliceti pentru cabinetele prevzute la art. 48 alin. (4) lit. b);
f) sume pentru investigaii paraclinice efectuate n regim ambulatoriu, n condiiile stabilite prin norme, finanate
din fondul alocat asistenei medicale spitaliceti;
g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate n regim de spitalizare de zi, finanate din fondul
alocat pentru asistena medical spitaliceasc, n condiiile prevzute prin norme, a cror plat se face prin tarif
pe serviciu medical, respectiv prin tarif pe caz rezolvat;
h) sume pentru serviciile medicale paliative efectuate n regim de spitalizare continu, dac acestea nu pot fi
efectuate n condiiile asistenei medicale la domiciliu, finanate din fondul alocat pentru asistena medical
spitaliceasc, n condiiile prevzute prin norme, a cror plat se face prin tarif pe zi de spitalizare. Tariful pe zi de
spitalizare se stabilete prin negociere ntre furnizori i casele de asigurri de sntate i nu poate fi mai mare
dect tariful maximal prevzut n norme.
(3) Cheltuielile ocazionate de activitile desfurate n camerele de gard i n structurile de urgen din cadrul
spitalelor, altele dect spitalele de urgen, pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continu sunt
cuprinse n structura tarifului pe caz rezolvat. Cazurile pentru care se acord servicii medicale n aceste structuri
din cadrul spitalelor sunt considerate cazuri rezolvate n regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile
neinternate prin spitalizare continu i sunt contractate distinct i decontate prin tarif/caz rezolvat. Sumele
contractate pentru cazurile rezolvate n regim de spitalizare de zi n cadrul acestor structuri se evideniaz distinct
n contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceti ncheiat cu casa de asigurri de sntate.
(4) Numrul de cazuri i tariful aferent serviciilor de spitalizare de zi se negociaz cu casele de asigurri de
sntate, fiind suportate din fondul aferent asistenei medicale spitaliceti, n condiiile prevzute n norme.
ART. 66
(1) La contractarea serviciilor medicale spitaliceti, casele de asigurri de sntate vor avea n vedere 94% din
fondurile aprobate cu aceast destinaie la nivelul casei de asigurri de sntate dup ce s-a dedus suma
aferent serviciilor medicale paraclinice ce se pot efectua n ambulatoriu de unitile sanitare cu paturi i de ctre
furnizorii de servicii medicale - investigaii paraclinice n laboratoarele/punctele de lucru din structura acestora
organizate ca urmare a procedurii de externalizare.
(2) Diferena de 6% din fondul cu destinaie servicii medicale spitaliceti ce nu a fost contractat iniial se
utilizeaz astfel:
a) 5% pentru decontarea serviciilor prevzute la art. 48 alin. (4) lit. b), pentru decontarea cazurilor externate
prevzute la art. 75, precum i pentru decontarea sumelor reprezentnd depirea valorii trimestriale de contract
cu maximum 5% din valoarea acesteia pentru spitalele de urgen, precum i pentru alte situaii justificate ce pot
aprea n derularea contractelor ncheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceti, dup caz;
b) 1% pentru complexitate suplimentar a cazurilor n ceea ce privete comorbiditatea i numrul de zile de
ngrijiri acordate n cadrul seciilor/compartimentelor de terapie intensiv, n condiiile stabilite prin norme.
2. Obligaiile i drepturile spitalelor, precum i obligaiile caselor de asigurri de sntate
ART. 67
(1) n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 15,
unitile sanitare cu paturi sunt obligate:
a) s informeze medicul de familie al asiguratului ori, dup caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin
scrisoare medical sau bilet de ieire din spital, cu obligaia ca acesta s conin explicit toate elementele
prevzute n scrisoarea medical, transmise direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul
26

stabilit, controalele, investigaiile, tratamentele efectuate i cu privire la alte informaii referitoare la starea de
sntate a asiguratului; scrisoarea medical sau biletul de ieire din spital sunt documente tipizate care se
ntocmesc n dou exemplare, dintre care un exemplar rmne la furnizor, iar un exemplar este transmis
medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul
asiguratului; s finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea la externare a prescripiei medicale
pentru medicamente cu sau fr contribuie personal i, dup caz, pentru unele materiale sanitare, recomandare
dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporar de munc, atunci
cnd concluziile examenului medical impun acest lucru;
b) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, pentru eficientizarea serviciilor
medicale, dup caz;
c) s prezinte casei de asigurri de sntate, n vederea contractrii, indicatorii specifici stabilii prin norme,
precum i nivelul indicatorilor de performan ai managementului spitalului public asumai prin contractul de
management, cu excepia spitalelor care au manageri interimari, numii prin ordin al ministrului sntii, n cazul
spitalelor publice din reeaua Ministerului Sntii sau, n cazul ministerelor i instituiilor cu reea sanitar
proprie, prin act administrativ al instituiilor respective;
d) s transmit instituiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate conform reglementrilor n
vigoare;
e) s afieze pe pagina web a Ministerului Sntii, n primele 5 zile lucrtoare ale lunii curente, cheltuielile
efectuate n luna precedent, conform machetei prevzute n norme;
f) s verifice biletele de internare n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind
potrivit prevederilor legale n vigoare;
g) s raporteze lunar casei de asigurri de sntate numrul cazurilor prezentate la structurile de primiri
urgene, cu evidenierea numrului cazurilor internate, n condiiile stabilite prin norme.
(2) n situaia n care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acord serviciile medicale de
urgen necesare, avnd obligaia s evalueze situaia medical a pacientului i s externeze pacientul dac
starea de sntate a acestuia nu mai reprezint urgen. La solicitarea pacientului care nu are calitatea de
asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de ctre acesta.
Spitalul are obligaia de a anuna casa de asigurri de sntate cu care a ncheiat contract de furnizare de servicii
medicale despre internarea acestor pacieni, lunar, printr-un centralizator separat, cu justificarea medical a
internrii de urgen. n aceast situaie, casele de asigurri de sntate deconteaz spitalului contravaloarea
serviciilor medicale n condiiile stabilite prin norme.
(3) Cazurile care fac obiectul internrii prin spitalizare de zi i au fost rezolvate prin spitalizare continu la
solicitarea asiguratului se raporteaz distinct la casele de asigurri de sntate i se deconteaz de ctre acestea
la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizrii de zi, diferena fiind suportat de asigurat.
ART. 68
n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate unitile sanitare cu paturi au dreptul s primeasc
contravaloarea serviciilor medicale realizate i validate de coala Naional de Sntate Public, Management i
Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti, n limita valorii de contract stabilite, precum i n conformitate cu
actele normative elaborate de Ministerul Sntii, n condiiile prevzute n norme.
ART. 69
n relaiile contractuale cu unitile sanitare cu paturi, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 17, casele
de asigurri de sntate au urmtoarele obligaii:
a) s deconteze, n primele 10 zile ale lunii urmtoare celei pentru care se face plata, contravaloarea serviciilor
medicale acordate asigurailor n luna precedent, pe baza facturii i a documentelor nsoitoare depuse pn la
data prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceti, cu ncadrarea n sumele contractate.
Pentru fiecare lun, casele de asigurri de sntate pot efectua pn la data de 20 decontarea lunii curente
pentru perioada 1 - 15 a lunii, n baza indicatorilor specifici realizai i n limita sumelor contractate, pe baza
facturii i a documentelor nsoitoare depuse pn la data prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale
spitaliceti; trimestrial se fac regularizri, n condiiile prevzute n norme;
b) s in evidena externrilor pe asigurat, n funcie de casa de asigurri de sntate la care este luat n
eviden asiguratul;
c) s deconteze contravaloarea serviciilor medicale spitaliceti; n cazul serviciilor medicale spitaliceti
acordate n baza biletelor de internare, acestea se deconteaz dac biletele de internare sunt cele utilizate n
sistemul asigurrilor sociale de sntate;
d) s monitorizeze activitatea desfurat de spitale n baza contractului ncheiat, astfel nct decontarea
cazurilor externate i raportate s se ncadreze n sumele contractate, n funcie de realizarea indicatorilor
negociai conform normelor.
3. Decontarea serviciilor medicale spitaliceti
ART. 70
(1) Modalitile de plat a serviciilor medicale spitaliceti contractate cu casele de asigurri de sntate se
stabilesc prin norme i pot fi, dup caz:
a) tarif pe caz rezolvat: sistem DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialiti stabilit n condiiile prevzute
la art. 65 alin. (2) lit. a);
b) tarif pe zi de spitalizare pe baz de indicatori specifici, stabilii prin norme, pentru spitalele/seciile la care nu
se aplic prevederile lit. a), inclusiv pentru seciile/compartimentele de ngrijiri paliative. Tariful pe zi de spitalizare
este cel stabilit n condiiile prevzute la art. 65 alin. (2) lit. b), respectiv lit. h);
27

c) tarif pe caz rezolvat/tarif pe serviciu medical pentru serviciile medicale de tip spitalicesc acordate n regim de
spitalizare de zi, prevzute n actele normative n vigoare.
(2) Spitalele beneficiaz, de asemenea, i de:
a) sume aferente Programului naional cu scop curativ pentru medicamente i materiale sanitare specifice, pe
baza unor contracte distincte ncheiate cu casele de asigurri de sntate, ale cror modele se stabilesc prin
normele tehnice de realizare a programelor naionale de sntate, aprobate prin ordin al ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate;
b) sume pentru serviciile de supleere renal, inclusiv medicamente i materiale sanitare specifice, transportul
nemedicalizat al pacienilor hemodializai de la i la domiciliul pacienilor, transportul lunar al medicamentelor i al
materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienilor, acordate n cadrul Programului naional
de supleere a funciei renale la bolnavii cu insuficien renal cronic din cadrul Programului naional cu scop
curativ, pe baza unor contracte distincte ncheiate cu casele de asigurri de sntate, ale cror modele se
stabilesc prin normele tehnice de realizare a programelor naionale de sntate, aprobate prin ordin al ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate;
c) sume pentru serviciile medicale efectuate n cabinete medicale de specialitate n oncologie medical, diabet
zaharat, nutriie i boli metabolice, boli infecioase i n cabinetele de planificare familial n care i desfoar
activitatea medici cu specialitatea obstetric-ginecologie care se afl n structura spitalului ca uniti fr
personalitate juridic, precum i n cabinetele de specialitate integrate ale spitalului, finanate din fondul alocat
asistenei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialitile clinice, n condiiile stabilite prin norme,
respectiv din fondul alocat asistenei medicale spitaliceti pentru cabinetele prevzute la art. 48 alin. (4) lit. b);
d) sume pentru investigaii paraclinice efectuate n regim ambulatoriu, finanate din fondul alocat asistenei
medicale spitaliceti, n condiiile stabilite prin norme.
(3) Sumele prevzute la alin. (2) lit. c) i d) se aloc prin ncheierea de acte adiionale la contractele de
furnizare de servicii medicale spitaliceti, ncheiate de spitale cu casele de asigurri de sntate.
ART. 71
(1) Casele de asigurri de sntate deconteaz serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale
spitaliceti, cu ncadrarea n sumele contractate, n funcie de realizarea indicatorilor negociai conform normelor,
n urmtoarele condiii:
a) pentru spitalele n care serviciile medicale furnizate se deconteaz pe baz de tarif pe caz rezolvat (DRG)
sau de tarif mediu pe caz rezolvat pe specialiti, decontarea se face n funcie de numrul de cazuri externate,
raportate i validate de coala Naional de Sntate Public, Management i Perfecionare n Domeniul Sanitar
Bucureti, conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate, n limita valorii de contract stabilite i n conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul
Sntii, n condiiile prevzute n norme. Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialiti este cel stabilit n condiiile
prevzute la art. 65 alin. (2) lit. a);
b) pentru spitalele/seciile n care serviciile medicale furnizate se deconteaz prin tarif pe zi de spitalizare pe
baza indicatorilor specifici, care sunt aceiai cu cei avui n vedere la contractare, cu condiia respectrii criteriilor
de internare i n condiiile stabilite prin norme, n limita valorii de contract stabilite i n conformitate cu actele
normative elaborate de Ministerul Sntii; numrul de cazuri externate se raporteaz i se valideaz de coala
Naional de Sntate Public, Management i Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti, conform regulilor de
validare specifice, stabilite prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. Tariful pe zi de
spitalizare este cel stabilit n condiiile prevzute la art. 65 alin. (2) lit. b);
c) suma aferent Programului naional cu scop curativ pentru medicamente i materiale sanitare specifice se
deconteaz la nivelul realizrilor, n limita sumei prevzute prin program pentru medicamente i materiale
sanitare specifice;
d) suma pentru serviciile de supleere renal, inclusiv medicamente i materiale sanitare specifice, transportul
nemedicalizat al pacienilor hemodializai de la i la domiciliul pacienilor, transportul lunar al medicamentelor i al
materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienilor, acordate n cadrul Programului naional
de supleere a funciei renale la bolnavii cu insuficien renal cronic din cadrul Programului naional cu scop
curativ, se deconteaz la nivelul realizrilor, n limita sumei contractate cu aceast destinaie;
e) sumele pentru serviciile medicale efectuate n cabinete medicale de specialitate n oncologie medical,
diabet zaharat, nutriie i boli metabolice, boli infecioase i n cabinetele de planificare familial n care i
desfoar activitatea medici cu specialitatea obstetric-ginecologie, efectuate n regim ambulatoriu, precum i n
cabinetele de specialitate integrate ale spitalului se deconteaz n condiiile specifice ambulatoriului de
specialitate;
f) suma pentru investigaii paraclinice efectuate n regim ambulatoriu se deconteaz n condiiile prevederilor
specifice ambulatoriului pentru specialiti paraclinice, n limita sumei contractate;
g) suma pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate n regim de spitalizare de zi, finanate din fondul
alocat pentru asistena medical spitaliceasc, n condiiile prevzute prin norme, se deconteaz n limita sumei
contractate;
h) suma pentru serviciile medicale paliative efectuate n regim de spitalizare continu, dac acestea nu pot fi
efectuate n condiiile asistenei medicale la domiciliu, finanate din fondul alocat pentru asistena medical
spitaliceasc, n condiiile prevzute prin norme, n limita sumei contractate. Tariful pe zi de spitalizare este cel
stabilit n condiiile prevzute la art. 65 alin. (2) lit. h).
(2) Cazurile internate n regim de spitalizare continu care nu au ndeplinit criteriile de internare nu se
deconteaz de casele de asigurri de sntate. Cazurile care fac obiectul internrii prin spitalizare de zi i au fost
28

rezolvate prin spitalizare continu la solicitarea asiguratului se deconteaz de casele de asigurri de sntate la
tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizrii de zi, diferena fiind suportat de asigurat.
(3) Decontarea cazurilor externate care se reinterneaz n aceeai unitate sanitar sau ntr-o alt unitate
sanitar, pentru patologie de acelai tip, ntr-un interval de 48 de ore de la externare, se realizeaz n procent de
50% din tariful pe caz rezolvat (DRG), din tariful mediu pe caz rezolvat, n condiiile stabilite prin norme.
(4) Decontarea cazurilor transferate ntr-o alt unitate sanitar, pentru patologie de acelai tip ntr-un interval
de 48 de ore de la internare, se realizeaz n procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG), din tariful mediu
pe caz rezolvat, n condiiile stabilite prin norme.
ART. 72
Spitalele au obligaia s asigure din sumele obinute conform prevederilor art. 71, cu excepia sumelor pentru
medicamente i materiale sanitare specifice, acoperite prin Programul naional cu scop curativ i pentru servicii
de hemodializ i dializ peritoneal, toate cheltuielile, potrivit legii, inclusiv pentru:
a) investigaiile paraclinice pentru bolnavii internai, efectuate n alte uniti spitaliceti sau n uniti ambulatorii
de specialitate, n situaiile n care spitalul respectiv nu deine dotarea necesar ori aparatura existent n dotarea
acestuia nu este funcional, n condiiile stabilite prin norme; pentru investigaiile paraclinice efectuate n alte
uniti sanitare, spitalele ntocmesc evidena distinct i raporteaz lunar ctre casele de asigurri de sntate cu
care au ncheiat contracte aceste investigaii, precum i unitatea sanitar unde au fost efectuate, utiliznd n
acest scop formularul prevzut n norme;
b) consultaii interdisciplinare pentru pacienii internai, efectuate n ambulatoriul/ambulatoriul integrat al
spitalului respectiv sau al altei uniti sanitare cu paturi, pe baza relaiilor contractuale stabilite ntre unitile
sanitare respective. Pentru consultaiile efectuate n alte uniti sanitare, spitalele ntocmesc evidena distinct i
raporteaz lunar ctre casele de asigurri de sntate cu care au ncheiat contracte aceste consultaii, precum i
unitatea sanitar unde au fost efectuate, utiliznd n acest scop formularul prevzut n norme;
c) transport interspitalicesc pentru asiguraii internai care necesit condiii suplimentare de stabilire a
diagnosticului din punctul de vedere al consultaiilor i investigaiilor paraclinice, cu excepia transportului efectuat
de serviciile publice de ambulan pentru pacienii care nu se afl n stare critic i care se afl n unitile sau
compartimentele de primiri urgene i care necesit transport la o alt unitate sanitar ori la o alt cldire
aparinnd unitii sanitare respective, n vederea internrii, investigrii sau efecturii unui consult de specialitate,
acesta fiind decontat de ctre casa de asigurri de sntate din fondul alocat asistenei medicale de urgen i
transport sanitar. Pentru transportul interspitalicesc al asigurailor internai care necesit condiii suplimentare de
stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaiilor i investigaiilor paraclinice, spitalele ntocmesc
evidena distinct i raporteaz lunar ctre casele de asigurri de sntate cu care au ncheiat contracte aceste
servicii, precum i unitatea autorizat care a efectuat aceste servicii, utiliznd n acest scop formularul prevzut n
norme;
d) servicii hoteliere standard (cazare i mas) pentru nsoitorii copiilor bolnavi n vrst de pn la 3 ani,
precum i pentru nsoitorii persoanelor cu handicap grav, n condiiile stabilite prin norme.
ART. 73
(1) Spitalele sunt obligate s suporte pentru asiguraii internai n regim de spitalizare continu i n regim de
spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente,
materiale sanitare i investigaii paraclinice, precum i pentru situaiile prevzute la art. 72 lit. a), b) i c).
(2) n situaia n care asiguraii, pe perioada internrii n spital, n baza unor documente medicale ntocmite de
medicul curant din secia n care acetia sunt internai i avizate de eful de secie i managerul spitalului, suport
cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare i investigaii paraclinice la care ar fi fost ndreptii fr contribuie
personal, n condiiile prezentului contract-cadru, spitalele ramburseaz contravaloarea acestor cheltuieli la
cererea asigurailor.
(3) Rambursarea cheltuielilor prevzute la alin. (2) reprezint o obligaie exclusiv a spitalelor i se realizeaz
numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii.
ART. 74
Spitalele ncaseaz de la asigurai suma corespunztoare coplii, conform prevederilor legale n vigoare.
ART. 75
Casele de asigurri de sntate deconteaz cazurile externate din unitile sanitare cu personalitate juridic de
medicina muncii - boli profesionale i din seciile de boli profesionale aflate n structura spitalelor, pentru care nu
s-a confirmat caracterul de boal profesional, n condiiile respectrii criteriilor de internare prevzute la art. 61
alin. (4) i n condiiile n care cazurile externate sunt persoane asigurate n sistemul asigurrilor sociale de
sntate. Casele de asigurri de sntate nu deconteaz mai mult de 40% din cazurile externate din unitile
sanitare cu personalitate juridic de medicina muncii - boli profesionale i din seciile de boli profesionale aflate n
structura spitalelor.
4. Sanciuni i condiii de suspendare i modificare a contractelor de furnizare de servicii medicale spitaliceti
ART. 76
(1) Nerespectarea oricreia dintre obligaiile unitilor sanitare cu paturi prevzute n contractul ncheiat cu
casa de asigurri de sntate atrage aplicarea unor sanciuni pentru luna n care s-au nregistrat aceste situaii,
dup cum urmeaz:
a) la prima constatare, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract
aferent lunii respective;
b) la a doua constatare, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de
contract lunar;
29

c) la a treia constatare i la urmtoarele constatri dup aceasta, reinerea unei sume calculate prin aplicarea
unui procent de 9% la valoarea de contract lunar.
(2) Reinerea sumei conform alin. (1) se face din prima plat care urmeaz a fi efectuat, pentru furnizorii care
sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(3) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) se face prin plata direct sau prin executare silit pentru
furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(4) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) se utilizeaz conform
prevederilor legale n vigoare.
(5) Casele de asigurri de sntate, prin Casa Naional de Asigurri de Sntate, anun Ministerul Sntii,
respectiv ministerele i instituiile cu reea sanitar proprie, odat cu prima constatare, despre situaiile prevzute
la alin. (1).
(6) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceti ncheiat cu casa de asigurri de sntate se
modific n sensul suspendrii sau excluderii unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare scris, n
urmtoarele situaii:
a) una sau mai multe secii nu mai ndeplinesc condiiile de contractare; suspendarea se face pn la
ndeplinirea condiiilor obligatorii pentru reluarea activitii;
b) ncetarea termenului de valabilitate la nivelul seciei/seciilor a autorizaiei sanitare de funcionare sau a
documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor
ntreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face pn la obinerea noii autorizaii sanitare de
funcionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare;
c) pentru cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului de
for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
d) la solicitarea furnizorului pentru motive obiective, pe baz de documente justificative prezentate casei de
asigurri de sntate.
(7) Prevederile art. 19 i 21 nu se aplic unitilor sanitare cu paturi.
(8) n cazul reorganizrii unitilor sanitare cu paturi, prin desfiinarea lor i nfiinarea concomitent a unor noi
uniti sanitare cu paturi distincte, cu personalitate juridic, contractele de furnizare de servicii medicale ncheiate
cu casele de asigurri de sntate i aflate n derulare se preiau de drept de ctre noile uniti sanitare nfiinate,
corespunztor drepturilor i obligaiilor aferente noilor structuri.
SECIUNEA a 9-a
Servicii medicale de urgen i transport sanitar
1. Condiii de eligibilitate n asistena medical de urgen i transport sanitar
ART. 77
(1) Asistena medical de urgen i transportul sanitar se acord i se efectueaz de uniti medicale
specializate, autorizate i evaluate.
(2) Modalitile de contractare de ctre casele de asigurri de sntate a serviciilor medicale de urgen i
transport sanitar se stabilesc prin norme.
(3) Valoarea bugetului global contractat de serviciile publice de ambulan cu casa de asigurri de sntate se
stabilete n funcie de tarifele pe cap de locuitor, numrul populaiei deservite din jude/municipiul Bucureti,
precum i de coeficienii de ajustare, n condiiile prevzute n norme.
(4) Tarifele pe cap de locuitor prevzute la alin. (3) sunt aprobate prin ordin al ministrului sntii, la
propunerea Comisiei de medicin de urgen i dezastre a Ministerului Sntii.
(5) Valabilitatea contractelor ncheiate ntre casele de asigurri de sntate i furnizorii de servicii medicale de
urgen i transport sanitar nu poate depi valabilitatea autorizaiei de funcionare emise de Direcia de sntate
public n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
2. Obligaiile furnizorilor de servicii medicale de urgen i transport sanitar i ale caselor de asigurri de
sntate
ART. 78
(1) n relaiile contractuale cu casa de asigurri de sntate, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 15,
unitile medicale specializate, autorizate i evaluate, care acord servicii medicale de urgen i de transport
sanitar, sunt obligate, dup caz:
a) s acorde ngrijiri medicale de urgen, n caz de boal sau de accident, din momentul solicitrii ori de la
locul accidentului i pn la rezolvarea strii de urgen, n limita competenelor, cu respectarea criteriilor de
calitate elaborate conform prevederilor legale n vigoare;
b) s asigure prezena personalului medico-sanitar propriu sau, n cazul urgenelor de cod rou i galben, s
alerteze i s solicite prezena personalului serviciilor mobile de urgen, reanimare i descarcerare (SMURD), n
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sntii publice i al ministrului internelor i reformei
administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul
naional de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma n
domeniul sntii;
c) s completeze i s depun la unitatea sanitar unde se transport bolnavul un exemplar al fiei medicale
potrivite nivelului de competen al echipajului pentru fiecare pacient asistat, n conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului sntii publice i al ministrului internelor i reformei administrative nr. 2.021/691/2008; n
cazul transferurilor interclinice ale pacienilor critici, s solicite de la spitalul care efectueaz transferul fia
30

medical de transfer interclinic al pacientului critic i s o nainteze spitalului care urmeaz s primeasc
pacientul, n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sntii publice nr. 1.091/2006 privind aprobarea
protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
d) s elibereze certificate constatatoare de deces, dup caz, conform normelor;
e) s asigure servicii medicale de urgen, utiliznd mijlocul de intervenie i transport adecvat i echipamentul
corespunztor situaiei respective, n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
f) s introduc monitorizarea apelurilor, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
(2) Serviciile de ambulan private au obligaia s asigure, la solicitarea serviciilor publice de ambulan,
consultaiile la domiciliu i activitile de transport sanitar neasistat contractate direct cu casa de asigurri de
sntate, n conformitate cu protocolul de colaborare ncheiat ntre serviciul public de ambulan i serviciile de
ambulan private, conform prevederilor legale n vigoare.
ART. 79
La contractare, pe lng documentele prevzute la art. 14, furnizorii de servicii medicale de urgen
prespitaliceasc i transport sanitar prezint:
a) lista cu personalul angajat;
b) lista cu tipurile de mijloace specifice de intervenie din dotare;
c) documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe solicitare pentru serviciile de ambulan private, n
condiiile prevzute prin norme;
d) autorizaia de funcionare emis de Direcia de sntate public, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare.
ART. 80
n relaiile contractuale cu uniti medicale specializate casele de asigurri de sntate au obligaia s
deconteze unitilor medicale specializate, n primele 10 zile ale lunii urmtoare celei pentru care se face plata,
contravaloarea serviciilor medicale de urgen i a serviciilor de transport sanitar acordate asigurailor n luna
precedent, n baza facturii i a documentelor justificative depuse pn la data prevzut n contractul de
furnizare de servicii medicale de urgen i transport sanitar, cu ncadrarea n sumele negociate i contractate.
Pentru fiecare lun, casele de asigurri de sntate pot efectua pn la data de 20 decontarea lunii curente
pentru perioada 1 - 15 a lunii, n baza indicatorilor specifici realizai i n limita sumelor contractate, pe baza
facturii i a documentelor justificative depuse pn la data prevzut n contractul de furnizare de servicii
medicale de urgen i transport sanitar.
3. Decontarea serviciilor medicale de urgen i de transport sanitar
ART. 81
(1) Modalitile de plat a serviciilor medicale de urgen i transport sanitar sunt:
a) pentru unitile medicale specializate publice autorizate i evaluate: buget global stabilit conform prevederilor
art. 77 alin. (3) i (4), n condiiile stabilite n norme;
b) pentru unitile specializate autorizate i evaluate private, pe baza apelurilor primite prin sistemul 112,
dispecerizate de dispeceratul medical public sau cel integrat, pentru cazurile de consultaii la domiciliu i a
activitilor de transport sanitar neasistat contractate, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
(2) Pentru unitile specializate prevzute la alin. (1) lit. b) plata se face astfel:
a) pentru consultaiile de urgen la domiciliu, prin tarif pe solicitare i tarif pe kilometru echivalent parcurs n
mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat n mediul rural sau mil parcurs pentru serviciile de transport
medical;
b) pentru alte tipuri de transport sanitar se utilizeaz tarif pe kilometru echivalent parcurs n mediul urban, tarif
pe kilometru efectiv realizat n mediul rural sau mil parcurs, dup caz.
(3) Tariful pe solicitare pentru consultaiile de urgen la domiciliu acordate de unitile specializate private se
negociaz ntre acetia i casa de asigurri de sntate, n condiiile stabilite prin norme, i nu poate fi mai mare
dect tariful maximal stabilit prin norme. Tariful minim negociat devine tariful la care se contracteaz consultaiile
de urgen la domiciliu cu toi furnizorii, n condiiile stabilite prin norme.
ART. 82
Sumele aferente serviciilor contractate cu unitile medicale specializate au n vedere toate cheltuielile aferente
care, potrivit legii, sunt suportate din Fond.
ART. 83
Modalitile i condiiile n care se face decontarea de ctre casele de asigurri de sntate a serviciilor
medicale de urgen i transport sanitar se stabilesc prin norme.
4. Sanciuni i condiii de suspendare a contractelor de furnizare de servicii medicale de urgen i transport
sanitar
ART. 84
(1) Nerespectarea oricreia dintre obligaiile unitilor medicale specializate prevzute n contractul ncheiat cu
casa de asigurri de sntate atrage diminuarea valorii de contract pentru luna n care s-au nregistrat aceste
situaii, dup cum urmeaz:
a) la prima constatare, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract
aferent lunii respective;
b) la a doua constatare, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de
contract lunar;
31

c) la a treia constatare i la urmtoarele constatri dup aceasta, reinerea unei sume calculate prin aplicarea
unui procent de 9% la valoarea de contract lunar.
(2) Reinerea sumei conform alin. (1) se face din prima plat ce urmeaz a fi efectuat, pentru furnizorii care
sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(3) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) se face prin plata direct sau prin executare silit pentru
furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(4) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) se utilizeaz conform
prevederilor legale n vigoare.
(5) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspend cu data la care a intervenit una dintre urmtoarele
situaii:
a) unul sau mai multe compartimente nu mai ndeplinesc condiiile de contractare; suspendarea se face pn
la ndeplinirea condiiilor obligatorii pentru reluarea activitii;
b) ncetarea termenului de valabilitate a autorizaiei de funcionare sau suspendarea acesteia, respectiv
ncetarea dovezii de evaluare, cu condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru
actualizarea acestora; suspendarea se face pn la obinerea autorizaiei de funcionare sau a documentului
similar, respectiv a dovezii de evaluare;
c) pentru cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului de
for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
d) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe baz de documente justificative prezentate casei de
asigurri de sntate.
(6) Prevederile art. 19 i 21 nu se aplic.
SECIUNEA a 10-a
ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative
1. Condiii de eligibilitate a furnizorilor de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative
ART. 85
(1) ngrijirile medicale la domiciliu i ngrijirile paliative se acord de ctre furnizorii de servicii de ngrijiri
medicale la domiciliu i ngrijiri paliative, persoane fizice sau juridice, autorizate i evaluate n condiiile legii, alii
dect medicii de familie, care ncheie contracte cu casele de asigurri de sntate pentru servicii de ngrijiri
medicale la domiciliu i ngrijiri paliative.
(2) Condiiile acordrii serviciilor de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative se stabilesc n norme.
(3) Casele de asigurri de sntate ncheie contracte cu furnizorii de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i
ngrijiri paliative pentru serviciile pentru care fac dovada funcionrii cu personal de specialitate, n condiiile
stabilite prin norme.
(4) La contractare, pe lng documentele prevzute la art. 14, furnizorii de servicii de ngrijiri medicale la
domiciliu i ngrijiri paliative au obligaia s prezinte:
a) lista cu personalul de specialitate autorizat i programul de lucru al acestuia;
b) lista cu echipamentele i/sau instrumentarul specific aflate n dotare i documentele care atest modalitatea
de deinere a acestora, conform legii.
2. Obligaiile furnizorilor de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i de ngrijiri paliative
ART. 86
Furnizorii de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i de ngrijiri paliative aflai n relaie contractual cu casele
de asigurri de sntate, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 15 i cuprinse n contractele ncheiate cu
casele de asigurri de sntate, sunt obligai:
a) s acorde asigurailor servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative conform recomandrilor
formulate de: medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate, medicii de specialitate din spitale la
externarea asigurailor, medicii de familie, aflai n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate, n
condiiile stabilite prin norme. Modelul formularului de recomandare este stabilit prin norme. Recomandarea
pentru ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative se face n concordan cu diagnosticul stabilit i n funcie
de patologia bolnavului i gradul de dependen al acestuia n condiiile prevzute n norme. Medicii care
recomand servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative nu pot fi reprezentani legali, angajai,
asociai sau administratori ai unui furnizor de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i de ngrijiri paliative;
b) s nu modifice sau s nu ntrerup din proprie iniiativ schema de ngrijire recomandat, pentru furnizorii de
ngrijiri medicale la domiciliu;
c) s comunice direct att medicului care a recomandat ngrijirile medicale la domiciliu i ngrijirile paliative, ct
i medicului de familie al asiguratului evoluia strii de sntate a acestuia;
d) s in evidena serviciilor de ngrijiri medicale i ngrijiri paliative furnizate la domiciliul asiguratului, n ceea
ce privete tipul serviciului acordat, data i ora acordrii, durata, evoluia strii de sntate;
e) s urmreasc prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ngrijit, atunci cnd acest lucru a
fost solicitat de medicul care a fcut recomandarea, i s nu depeasc din proprie iniiativ perioada de ngrijire
la domiciliu, care nu poate fi mai mare dect cea stabilit prin norme;
f) s acorde servicii conform unui plan de ngrijiri n conformitate cu recomandrile stabilite, zilnic, inclusiv
smbta, duminica i n timpul srbtorilor legale.

32

3. Sanciuni, condiii de reziliere i modificare a contractului de furnizare de servicii de ngrijiri medicale la


domiciliu i ngrijiri paliative
ART. 87
Contractul de furnizare de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative se reziliaz de plin drept
printr-o notificare scris a casei de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data
aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii situaiilor menionate la art. 19, n cazul nerespectrii situaiilor
prevzute la art. 86 lit. a) - d), la a patra constatare a nerespectrii obligaiei prevzute la art. 86 lit. f), precum i
la prima constatare dup aplicarea msurii prevzute la art. 88 alin. (2).
ART. 88
(1) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 15 lit. b), e), h), i), k), o), q) i t),
precum i n cazul nerespectrii obligaiei prevzute la art. 86 lit. f), suma cuvenit pentru luna n care s-au
nregistrat aceste situaii se diminueaz dup cum urmeaz:
a) la prima constatare, cu 10%;
b) la a doua constatare, cu 20%;
c) la a treia constatare, cu 30%.
(2) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 15 lit. a), c),
j), ), u) i v), precum i c n urma controlului efectuat de ctre serviciile specializate ale caselor de asigurri de
sntate serviciile raportate conform contractului n vederea decontrii acestora nu au fost efectuate - cu
recuperarea contravalorii acestor servicii, se diminueaz cu 30% suma cuvenit pentru luna n care s-au
nregistrat aceste situaii.
(3) Reinerea sumei conform alin. (1) i (2) se face din prima plat ce urmeaz a fi efectuat, pentru furnizorii
care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(4) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) i (2) se face prin plata direct sau executare silit pentru
furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(5) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) i (2) se utilizeaz conform
prevederilor legale n vigoare.
4. Decontarea serviciilor de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative
ART. 89
Furnizorul de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative depune la casa de asigurri de
sntate cu care se afl n relaie contractual factura lunar nsoit de documentele justificative, pn la data
prevzut n contract.
ART. 90
(1) Modalitatea de plat a furnizorilor de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative este tariful
pe caz. Prin caz se nelege totalitatea serviciilor de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative acordate
asigurailor, pentru un episod de ngrijire. Serviciile de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative, precum i
tarifele se stabilesc prin norme.
(2) Pentru ncadrarea n fondul aprobat pentru acordarea de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri
paliative i asigurarea accesului asigurailor la aceste servicii, casele de asigurri de sntate vor analiza lunar
numrul de cereri, respectiv numrul de decizii privind aprobarea serviciilor emise n luna anterioar, alctuind,
dup caz, liste de prioritate pentru asigurai.
(3) Criteriile de prioritate, precum i cele pentru soluionarea listelor de prioritate in cont de data nregistrrii
cererilor la casa de asigurri de sntate, de tipul i stadiul afeciunii pentru care a fost efectuat recomandarea
i de nivelul de dependen al bolnavului, se stabilesc de ctre serviciul medical al casei de asigurri de sntate,
cu avizul consiliului de administraie, se aprob prin decizie de ctre preedintele-director general i se public pe
pagina web a casei.
(4) Modelul unic de decizie pentru aprobarea acordrii de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri
paliative emis de casele de asigurri de sntate este prevzut n norme.
SECIUNEA a 11-a
Asistena medical de recuperare-reabilitare a sntii n uniti sanitare cu paturi
1. Condiii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sntii
ART. 91
(1) Asistena medical de recuperare-reabilitare se asigur n uniti medicale de specialitate, autorizate i
evaluate conform legii, respectiv n spitale de recuperare, secii/compartimente din spitale, sanatorii pentru aduli
i copii, preventorii, cu sau fr personalitate juridic, inclusiv furnizori constituii conform Legii nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sntii ca sanatorii
balneare sau au n structura avizat de Ministerul Sntii secii sanatoriale balneare.
(2) Furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sntii depun la contractare, pe lng
documentele prevzute la art. 14, i urmtoarele documente:
a) structura organizatoric aprobat sau avizat, dup caz, de Ministerul Sntii, n vigoare la data ncheierii
contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate;
b) documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe zi de spitalizare, documente care se stabilesc prin
norme;

33

c) indicatorii specifici stabilii prin norme, precum i nivelul indicatorilor de performan ai managementului
spitalului public asumai prin contractul de management, cu excepia spitalelor care au manageri interimari, dup
caz;
d) declaraia pe propria rspundere a managerului spitalului c folosete protocoalele terapeutice proprii
elaborate i validate conform prevederilor legale n vigoare.
2. Obligaiile furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sntii
ART. 92
n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 15,
furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare au urmtoarele obligaii:
a) s acorde servicii medicale asigurailor numai pe baz de bilet de trimitere, care este formular cu regim
special utilizat n sistemul de asigurri sociale de sntate, de la medicul de familie, de la medicul de specialitate
din ambulatoriu sau de la medicul din spital, aflat n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate;
b) s informeze medicul de familie al asiguratului, prin scrisoare medical sau biletul de ieire din spital, cu
obligaia ca acesta s conin explicit toate elementele prevzute n scrisoarea medical, trimise direct sau prin
intermediul asiguratului, despre tratamentul efectuat i despre orice alte aspecte privind starea de sntate a
acestuia; scrisoarea medical sau biletul de ieire din spital sunt documente tipizate care se ntocmesc n dou
exemplare, dintre care un exemplar rmne la furnizor, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct
sau prin intermediul asiguratului; s finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea la externare a
prescripiei medicale pentru medicamente cu sau fr contribuie personal i, dup caz, pentru unele materiale
sanitare, recomandri de dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate
temporar de munc, atunci cnd concluziile examenului medical impun acest lucru;
c) s verifice biletele de internare n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind
potrivit prevederilor legale n vigoare.
3. Decontarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sntii
ART. 93
Modalitile de plat n asistena medical de recuperare-reabilitare sunt:
a) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevzui n norme pentru serviciile medicale
acordate n spitalele de recuperare i n seciile/compartimentele de recuperare din spitale; contravaloarea
acestor servicii este suportat din fondul aferent asistenei medicale spitaliceti, n condiiile prevzute n
prezentul contract-cadru i n norme;
b) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevzui n norme pentru serviciile medicale
acordate n sanatorii/secii sanatoriale din spitale pentru aduli i copii, inclusiv cele balneare, i n preventorii.
Tariful pe zi de spitalizare se stabilete prin negociere ntre furnizori i casele de asigurri de sntate i nu poate
fi mai mare dect tariful maximal prevzut n norme. Contravaloarea acestor servicii este suportat din fondul
aferent asistenei medicale de recuperare-reabilitare. n cadrul sumelor negociate i contractate casele de
asigurri de sntate vor deconta n primele 10 zile ale lunii urmtoare sumele aferente lunii precedente. Pentru
fiecare lun, casele de asigurri de sntate pot efectua pn la data de 20 decontarea lunii curente pentru
perioada 1 - 15 a lunii, n baza indicatorilor specifici realizai i n limita sumelor contractate, pe baza facturii i a
documentelor nsoitoare. Trimestrial se fac regularizri, n condiiile stabilite prin norme. n cazul sanatoriilor
balneare, sumele negociate i contractate cu casele de asigurri de sntate sunt diminuate cu partea de
contribuie suportat de asigurai, care reprezint 30 - 35% din indicatorul specific, n funcie de tipul de asisten
medical balnear i de durata tratamentului, n condiiile stabilite n norme.
ART. 94
(1) Biletele de trimitere pentru tratament de recuperare-reabilitare n staiunile balneoclimatice se acord de
ctre medicii de familie, de ctre medicii de specialitate din ambulatoriu i medicii din spital, aflai n relaii
contractuale cu casele de asigurri de sntate, pentru perioade i potrivit unui ritm stabilite de medicul de
recuperare-reabilitare.
(2) Casele de asigurri de sntate deconteaz numai contravaloarea serviciilor medicale de recuperarereabilitare a sntii acordate n baza biletelor de internare utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate.
4. Sanciuni i condiii de modificare a contractelor de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare a
sntii n uniti sanitare cu paturi
ART. 95
(1) Nerespectarea oricreia dintre obligaiile contractuale de ctre furnizorii de servicii medicale de recuperarereabilitare, prevzute n contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate, atrage diminuarea valorii de
contract, dup cum urmeaz:
a) la prima constatare, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unei cote de 1% la valoarea de contract
aferent lunii n care s-au nregistrat aceste situaii;
b) la a doua constatare, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unei cote de 3% la valoarea de contract
lunar;
c) la a treia constatare i la urmtoarele constatri dup aceasta, reinerea unei sume calculate prin aplicarea
unei cote de 9% la valoarea de contract lunar.
(2) Reinerea sumei conform alin. (1) se face din prima plat ce urmeaz a fi efectuat, pentru furnizorii care
sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
34

(3) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) se face prin plata direct sau executare silit pentru
furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(4) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) se utilizeaz conform
prevederilor legale n vigoare.
(5) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare, ncheiat cu casa de asigurri de
sntate, se modific n sensul suspendrii unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare scris, n
urmtoarele situaii:
a) una sau mai multe secii nu mai ndeplinesc condiiile de contractare; suspendarea se face pn la
ndeplinirea condiiilor obligatorii pentru reluarea activitii;
b) ncetarea termenului de valabilitate, la nivelul seciei/seciilor, a autorizaiei sanitare de funcionare sau a
documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor
ntreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face pn la obinerea noii autorizaii sanitare de
funcionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare;
c) pentru cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului de
for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
d) la solicitarea furnizorului pentru motive obiective, pe baz de documente justificative prezentate casei de
asigurri de sntate.
(6) Prevederile art. 19 i 21 nu se aplic unitilor sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare.
CAPITOLUL III
Acordarea medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, precum i a unor
materiale sanitare specifice pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de
sntate cu scop curativ
SECIUNEA 1
Condiii de eligibilitate
ART. 96
(1) Medicamentele cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu se elibereaz de ctre farmaciile
autorizate de Ministerul Sntii, evaluate conform reglementrilor legale n vigoare, n baza contractelor
ncheiate cu casele de asigurri de sntate.
(2) Furnizorii de medicamente trebuie s fac dovada respectrii Regulilor de bun practic farmaceutic,
aprobate prin Ordinul ministrului sntii nr. 75/2010, drept criteriu de eligibilitate pentru a putea intra n relaie
contractual cu casa de asigurri de sntate. Dovada respectrii Regulilor de bun practic farmaceutic se
elibereaz de ctre Colegiul Farmacitilor din Romnia.
(3) Acordarea medicamentelor i a unor materiale sanitare specifice pentru tratamentul n ambulatoriu al
bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ se realizeaz n conformitate cu
prevederile Hotrrii Guvernului nr. 1.388/2010.
ART. 97
(1) Lista cuprinznd DCI-uri ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care
beneficiaz asiguraii pe baz de prescripie medical n tratamentul ambulatoriu, cu sau fr contribuie
personal, denumit n continuare list, se elaboreaz anual de Ministerul Sntii i Casa Naional de
Asigurri de Sntate, cu consultarea Colegiului Farmacitilor din Romnia, i se aprob prin hotrre a
Guvernului.
(2) Dup 3 luni de la intrarea n vigoare, lista se poate modifica/completa trimestrial prin hotrre a Guvernului,
n cazul n care nu mai corespunde nevoilor de sntate ale populaiei, pe baza analizei Ministerului Sntii, a
Casei Naionale de Asigurri de Sntate, cu consultarea Colegiului Farmacitilor din Romnia, adoptndu-se
msurile ce se impun pentru a asigura funcionarea n continuare a sistemului, avndu-se n vedere sumele
aprobate cu aceast destinaie.
ART. 98
(1) Casele de asigurri de sntate ncheie contracte cu reprezentanii legali ai societilor comerciale
farmaceutice pentru farmaciile autorizate i evaluate pe care acetia le reprezint, precum i cu cei ai farmaciilor
care funcioneaz n structura unor uniti sanitare din ambulatoriul de specialitate aparinnd ministerelor i
instituiilor din domeniul aprrii, ordinii publice, siguranei naionale i autoritii judectoreti, pe baza
urmtoarelor documente:
a) certificatul de nmatriculare la registrul comerului/actul de nfiinare, dup caz;
b) codul unic de nregistrare;
c) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banc;
d) dovada de evaluare a farmaciei;
e) dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, valabil la data ncheierii
contractului;
f) dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru personalul farmaceutic (farmacitii i
asistenii de farmacie) care i desfoar activitatea la furnizor ntr-o form prevzut de lege i care urmeaz s
fie nregistrat n contract i s funcioneze sub incidena acestuia, valabil la data ncheierii contractului;
g) dovada plii contribuiei la Fond, pentru asigurri sociale de sntate, i a contribuiei pentru concedii i
indemnizaii, efectuat conform prevederilor legale n vigoare;
h) cerere/solicitare pentru intrarea n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate;
35

i) dovada ndeplinirii criteriilor de selecie aprobate prin ordin al ministrului sntii, la propunerea Casei
Naionale de Asigurri de Sntate, n condiiile legii, pentru farmaciile care deruleaz programe naionale de
sntate;
j) dovada respectrii Regulilor de bun practic farmaceutic, eliberat de Colegiul Farmacitilor din Romnia.
(2) Casele de asigurri de sntate solicit documentele necesare ncheierii contractelor care sunt prevzute
n prezentul contract-cadru, precum i n norme.
(3) Clauzele contractului pot fi modificate prin acte adiionale.
(4) Contractele pot fi ncheiate de reprezentantul legal al societii comerciale farmaceutice cu casa de
asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial se afl sediul social al societii respective i/sau
Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti,
respectiv Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului. n situaia n
care n cadrul aceleiai societi comerciale farmaceutice funcioneaz mai multe farmacii, situate n judee
diferite, reprezentantul legal al societii comerciale ncheie contracte cu casele de asigurri de sntate
judeene, respectiv a municipiului Bucureti, n a cror raz teritorial se afl amplasate farmaciile respective
i/sau Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti,
respectiv Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului. n situaia n
care o societate comercial farmaceutic are deschise oficine locale de distribuie, nfiinate conform prevederilor
legale n vigoare, n alte judee, aceasta va ncheia contract cu casa de asigurri de sntate n a crei raz
administrativ-teritorial se afl oficina local de distribuie, n condiiile stabilite prin norme. Un farmacist i poate
desfura activitatea la un singur furnizor aflat n contract cu casa de asigurri de sntate n a crei raz
administrativ-teritorial i are sediul furnizorul i/sau cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice,
Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i/sau Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului
Transporturilor, Construciilor i Turismului.
(5) Reprezentanii legali ai furnizorilor care funcioneaz n structura unor uniti sanitare din ambulatoriul de
specialitate aparinnd ministerelor i instituiilor din domeniul aprrii, ordinii publice, siguranei naionale i
autoritii judectoreti ncheie contracte cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei
Naionale i Autoritii Judectoreti.
(6) n contractul de furnizare de medicamente cu i fr contribuie personal se va specifica valoarea
orientativ a acestuia, defalcat pe trimestre i luni. Valoarea orientativ a contractului se stabilete n baza
criteriilor prevzute n norme. Valoarea orientativ a contractelor pentru farmaciile din reeaua sanitar a
ministerelor i instituiilor din domeniul aprrii, ordinii publice, siguranei naionale i autoritii judectoreti, care
intr n relaie contractual cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i
Autoritii Judectoreti, se stabilete n baza criteriilor prevzute n normele proprii de aplicare a contractuluicadru.
SECIUNEA a 2-a
Drepturile i obligaiile furnizorilor de medicamente, precum i obligaiile caselor de asigurri de sntate
ART. 99
n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de medicamente evaluai au urmtoarele
obligaii:
a) s se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunztoare DCI-urilor prevzute n list, cu prioritate
cu medicamentele al cror pre pe unitatea terapeutic este mai mic sau egal cu preul de referin - pentru
medicamentele din sublistele A, B i C - seciunile C1 i C3;
b) s asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceluiai DCI, cu prioritate la preurile cele mai mici
din lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor; s se aprovizioneze, n maximum 24 de ore pentru bolile
acute i subacute i 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele din lista cu denumiri
comerciale ale medicamentelor, dac acesta/acestea nu exist la momentul solicitrii n farmacie;
c) s dein documente justificative privind intrrile i ieirile pentru medicamentele i materialele sanitare
eliberate n baza prescripiilor medicale raportate spre decontare;
d) s verifice prescripiile medicale n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind,
n vederea eliberrii acestora i a decontrii contravalorii medicamentelor;
e) s verifice dac au fost respectate condiiile prevzute n norme cu privire la eliberarea prescripiilor
medicale, referitoare la numrul de medicamente i durata terapiei n funcie de tipul de afeciune: acut, subacut,
cronic;
f) s transmit caselor de asigurri de sntate datele solicitate, utiliznd Sistemul informatic unic integrat. n
situaia n care se utilizeaz un alt sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu Sistemul informatic unic
integrat, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor.
ncepnd cu data implementrii sistemului de raportare n timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de
medicamente evaluai pentru ndeplinirea acestei obligaii;
g) s ntocmeasc i s prezinte caselor de asigurri de sntate documentele necesare n vederea decontrii
medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu - factur, borderou-centralizator,
prescripii medicale, cu nscrierea numrului de ordine al bonului fiscal i a datei de emitere a acestora, pe baza
crora au fost eliberate medicamentele n condiiile stabilite prin norme; sumele prevzute n factur i
medicamentele i materialele sanitare din documentele justificative nsoitoare, prezentate caselor de asigurri de
sntate de furnizorii de medicamente n vederea decontrii acestora, trebuie s corespund cu datele raportate
conform prevederilor lit. v);
36

h) s respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fr contribuie personal n tratamentul


ambulatoriu, n condiiile stabilite prin norme; s nu elibereze medicamente pentru care este necesar prescripie
medical, n lipsa acesteia;
i) s funcioneze cu personal farmaceutic autorizat conform legii;
j) s informeze asiguraii cu privire la drepturile i obligaiile ce decurg din calitatea de asigurat privind
eliberarea medicamentelor, precum i la modul de utilizare a acestora, conform prescripiei medicale; s afieze
la loc vizibil materialele informative realizate sub egida Casei Naionale de Asigurri de Sntate i puse la
dispoziie de ctre aceasta;
k) s respecte prevederile Codului deontologic al farmacistului, aprobat prin Decizia Adunrii Generale
Naionale a Colegiului Farmacitilor din Romnia nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmacitilor
din Romnia i a Codului deontologic al farmacistului, n relaiile cu asiguraii;
l) s i stabileasc programul de funcionare, pe care s l afieze la loc vizibil n farmacie, s participe la
sistemul organizat pentru asigurarea continuitii privind furnizarea medicamentelor cu i fr contribuie
personal n tratamentul ambulatoriu, n zilele de smbt, duminic i de srbtori legale, precum i pe timpul
nopii, i s afieze la loc vizibil lista farmaciilor care asigur continuitatea furnizrii de medicamente, publicat pe
pagina web a casei de asigurri de sntate. Acest program se stabilete n conformitate cu prevederile legale n
vigoare;
m) s elibereze medicamentele din prescripiile medicale asigurailor, indiferent de casa de asigurri de
sntate la care este luat n eviden asiguratul, n condiiile n care furnizorul de medicamente are contract cu
aceeai cas de asigurri de sntate cu care medicul care a eliberat prescripia medical a ncheiat contract sau
convenie n vederea recunoaterii prescripiilor medicale eliberate, n situaiile prevzute n norme;
n) s anuleze, prin tiere cu o linie sau prin nscrierea meniunii "anulat", DCI-urile/medicamentele care nu au
fost eliberate, n faa primitorului, pe toate exemplarele prescripiei medicale, n condiiile stabilite prin norme,
nefiind permis eliberarea altor medicamente din farmacie n cadrul sumei respective;
o) s nu elibereze medicamentele din prescripiile medicale care i-au ncetat valabilitatea;
p) s pstreze la loc vizibil n farmacie condica de sugestii i reclamaii; condica va fi numerotat de farmacie i
tampilat de casa/casele de asigurri de sntate cu care furnizorul se afl n relaie contractual;
q) s asigure prezena unui farmacist n farmacie i la oficinele locale de distribuie pe toat durata programului
de lucru declarat i prevzut n contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate;
r) s depun, n luna urmtoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu i fr contribuie personal
n tratamentul ambulatoriu, documentele necesare n vederea decontrii pentru luna respectiv, pn la termenul
prevzut n contractul de furnizare de medicamente;
s) s se informeze asupra condiiilor de furnizare a medicamentelor cu i fr contribuie personal n
tratamentul ambulatoriu;
) s elibereze medicamentele din sublistele A, B i C - seciunile C1 i C3, ale cror preuri pe unitatea
terapeutic sunt mai mici sau egale cu preul de referin, cu excepia cazurilor n care medicul prescrie
medicamentele pe denumire comercial sau la cererea asiguratului. n cazul n care medicamentele eliberate au
pre pe unitatea terapeutic mai mare dect preul de referin, farmacia trebuie s obin acordul informat i n
scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescripiei. n cazul n care medicamentele eliberate n cadrul
aceluiai DCI au preul de vnzare cu amnuntul mai mare dect preul de referin, farmacia trebuie s obin
acordul informat i n scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescripiei;
t) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai, precum i intimitatea i
demnitatea acestora;
) s anune casa de asigurri de sntate cu privire la modificarea oricreia dintre condiiile care au stat la
baza ncheierii contractului de furnizare de medicamente n tratamentul ambulatoriu, n maximum 5 zile
calendaristice de la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata
derulrii contractelor;
u) s acorde medicamentele prevzute n lista cu medicamente de care beneficiaz asiguraii cu sau fr
contribuie personal, care se aprob prin hotrre a Guvernului, i s nu ncaseze contribuie personal pentru
medicamentele la care nu sunt prevzute astfel de pli;
v) s transmit zilnic caselor de asigurri de sntate, n format electronic, situaia medicamentelor eliberate
conform formularelor de raportare aprobate prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate;
nerespectarea nejustificat a acestei obligaii pe perioada derulrii contractului conduce la rezilierea acestuia la a
patra constatare;
w) s nu elibereze prescripiile medicale care nu conin toate datele obligatorii pe care acestea trebuie s le
cuprind, precum i dac nu au fost respectate condiiile prevzute n norme privind eliberarea prescripiilor
medicale, referitoare la numrul de medicamente i la durata terapiei, excepie fcnd situaiile prevzute la art.
101 lit. c);
x) s utilizeze sistemul de raportare n timp real ncepnd cu data la care acesta va fi pus n funciune;
y) s ndeplineasc, pe toat perioada de valabilitate a contractului, criteriile aprobate prin ordin al ministrului
sntii, n condiiile legii, pe baza crora a fost selectat n vederea derulrii programelor naionale de sntate;
z) s respecte dreptul asigurailor de a-i alege farmacia care deruleaz programele naionale de sntate,
dintre cele selectate n condiiile legii;
aa) s rennoiasc pe toat perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a farmaciei i dovada
asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor - farmacii/oficine, precum i dovada asigurrii
de rspundere civil n domeniul medical pentru personalul farmaceutic (farmacitii i asistenii de farmacie) care
37

i desfoar activitatea la furnizor ntr-o form prevzut de lege i care urmeaz s fie nregistrat n contract i
s funcioneze sub incidena acestuia.
ART. 100
n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de medicamente au urmtoarele drepturi:
a) s primeasc de la casa de asigurri de sntate, la termenele prevzute n contract, contravaloarea
medicamentelor cu i fr contribuie personal eliberate conform facturilor emise i documentelor nsoitoare, n
condiiile prevzute n norme;
b) s se informeze i s fie informai asupra modalitii de furnizare a medicamentelor cu i fr contribuie
personal n tratamentul ambulatoriu, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurri de sntate;
c) s cunoasc condiiile de contractare a furnizrii de medicamente cu i fr contribuie personal n
tratamentul ambulatoriu, suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare, precum i eventualele modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor
noi acte normative;
d) s ncaseze de la asigurai contribuia personal reprezentnd diferena dintre preul de vnzare cu
amnuntul i suma corespunztoare aplicrii procentului de compensare a medicamentelor corespunztoare
DCI-urilor prevzute n sublistele A i B asupra preului de referin, respectiv diferena dintre preul de vnzare
cu amnuntul i preul de referin al medicamentelor, decontat de casele de asigurri de sntate;
e) s negocieze n calitate de parte contractant clauze suplimentare la contractele ncheiate cu casele de
asigurri de sntate, conform i n limita prevederilor legale n vigoare.
ART. 101
n relaiile contractuale cu furnizorii de medicamente, casele de asigurri de sntate au urmtoarele obligaii:
a) s ncheie contracte de furnizare de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu
numai cu furnizorii de medicamente autorizai i evaluai conform reglementrilor legale n vigoare i s fac
publice, n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii contractelor, prin afiare pe pagina web,
lista acestora i valoarea orientativ de contract pentru informarea asigurailor; s actualizeze pe perioada
derulrii contractelor, prin afiare pe pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate, modificrile
intervenite n lista acestora i a valorii orientative de contract, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data
ncheierii actelor adiionale;
b) Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i
Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului sunt obligate s ncheie
contracte cu cel puin o farmacie n localitile n care acestea au contracte ncheiate cu furnizori de servicii
medicale, astfel nct s se asigure accesul asigurailor la medicamente;
c) s nu deconteze contravaloarea prescripiilor medicale care nu conin datele obligatorii privind prescrierea i
eliberarea acestora; casele de asigurri de sntate deconteaz prescripii medicale care nu conin toate datele,
dar numai pentru afeciuni acute i dac se poate identifica medicul, asiguratul i dac se specific faptul c
tratamentul este prescris pentru afeciune acut. n aceast situaie casele de asigurri de sntate atenioneaz
medicii care prescriu reete fr toate datele obligatorii necesare n vederea eliberrii acestora i ncaseaz de la
medicii respectivi valoarea decontat pentru fiecare prescripie medical la care s-au constatat astfel de
deficiene. Sumele obinute din aceste ncasri se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare;
d) s deconteze furnizorilor de medicamente cu care au ncheiat contracte, contravaloarea medicamentelor
eliberate cu i fr contribuie personal, la termenele prevzute n prezentul contract-cadru, n condiiile
prevzute n norme;
e) s urmreasc lunar, n cadrul aceluiai DCI, raportul dintre consumul de medicamente, al cror pre pe
unitate terapeutic/pre de vnzare cu amnuntul, dup caz, este mai mic sau egal cu preul de referin, i total
consum medicamente; s urmreasc lunar evoluia consumului de medicamente cu i fr contribuie personal
n tratamentul ambulatoriu, comparativ cu fondul alocat cu aceast destinaie, lund msurile ce se impun;
f) s informeze furnizorii de medicamente n prealabil ntr-un numr de zile similar celui prevzut la art. 4 alin.
(1), cu privire la condiiile de contractare i la modificrile aprute ulterior ca urmare a modificrii actelor
normative, prin intermediul paginii web a casei de asigurri de sntate, precum i prin e-mail la adresele
comunicate oficial de ctre furnizori cu excepia situaiilor impuse de actele normative;
g) s nmneze la momentul finalizrii controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de medicamente
sau, dup caz, s comunice acestora notele de constatare ntocmite n termen de maximum o zi lucrtoare de la
data prezentrii n vederea efecturii controlului;
h) s aduc la cunotina furnizorilor de medicamente numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt
n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, cel mai trziu la data ncetrii relaiilor contractuale dintre
casa de asigurri de sntate i medicii respectivi;
i) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care constat neconformitatea documentelor
depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe propria rspundere;
j) s publice pe pagina web proprie lista farmaciilor cu care se afl n relaie contractual i care particip la
sistemul organizat pentru asigurarea continuitii privind furnizarea medicamentelor cu i fr contribuie
personal n tratamentul ambulatoriu n zilele de smbt, duminic i de srbtori legale, precum i pe timpul
nopii;
k) s aduc la cunotina furnizorilor de medicamente, prin publicare zilnic pe pagina web proprie, situaia
fondurilor lunare aprobate i a fondurilor disponibile de la data publicrii pn la sfritul lunii n curs pentru
eliberarea medicamentelor;
l) s publice lunar, pe pagina web proprie, totalul plilor efectuate n luna anterioar ctre furnizorii de
medicamente.
38

SECIUNEA a 3-a
Modalitile de decontare a medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, precum
i a unor materiale sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n
unele programe naionale de sntate cu scop curativ
ART. 102
(1) Suma maxim care se suport de casele de asigurri de sntate din Fond este cea corespunztoare
aplicrii procentului de compensare a medicamentelor asupra preului de referin.
(2) Suma maxim care se suport din Fond corespunztoare medicamentelor cu i fr contribuie personal
pentru afeciunile cronice prevzute n norme, pentru care se organizeaz eviden distinct la nivelul medicului
de familie, medicului de specialitate din ambulatoriu, va avea n vedere mecanismul cost - eficien - rezultat,
conform unei metodologii aprobate prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
(3) Procentul de compensare a medicamentelor corespunztoare DCI-urilor prevzute n sublista A este de
90% din preul de referin, al celor din sublista B este de 50% din preul de referin, iar al celor din seciunile C1
i C3 din sublista C este de 100% din preul de referin.
(4) Procentul de compensare a medicamentelor corespunztoare DCI-urilor prevzute n sublista B este de
90% din preul de referin, din care 50% se suport din bugetul Fondului i 40% din transferuri din bugetul
Ministerului Sntii ctre bugetul Fondului, pentru prescripiile a cror contravaloare la nivelul preului de
referin/prescripie este de pn la 330 lei/lun i de care beneficiaz pensionarii cu venituri numai din pensii de
pn la 700 lei/lun.
(5) Preul de referin pentru medicamentele cu i fr contribuie personal prescrise n tratamentul
ambulatoriu se definete pentru fiecare sublist pe baza unei metode de calcul care s asigure creterea
accesului asigurailor la medicamente n condiiile utilizrii eficiente a Fondului, lund n calcul urmtoarele
elemente: grupele terapeutice sau DCI, dup caz, formele farmaceutice asimilabile, doza zilnic standard stabilit
conform regulilor OMS sau cantitatea de substan activ, dup caz.
(6) Lista preurilor de referin pe unitate terapeutic aferente medicamentelor - denumiri comerciale din
catalogul naional al preurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia (CANAMED), aprobat
prin ordin al ministrului sntii, elaborat de Casa Naional de Asigurri de Sntate i metoda de calcul
pentru sublistele A, B i C - seciunile C1 i C3 din sublist se aprob prin ordin al preedintelui Casei Naionale
de Asigurri de Sntate. n list se cuprind preurile de referin aprobate prin ordin al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate. Medicamentele din CANAMED, pentru care deintorul autorizaiei de punere
pe pia nu face dovada prezenei pe pia a acestora n ultimele 3 luni, nu se cuprind n procedura de calcul a
preului de referin i implicit n Lista preurilor de referin pe unitate terapeutic aferente medicamentelor denumiri comerciale.
(7) Decontarea pentru activitatea curent a anului 2011 se efectueaz n ordine cronologic, pn la 180 de
zile calendaristice de la data validrii facturilor conform alin. (9).
(8) Decontarea contravalorii medicamentelor care se elibereaz prin farmaciile cu circuit deschis n cadrul unor
programe naionale de sntate cu scop curativ se face n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr.
1.388/2010 privind aprobarea programelor naionale de sntate pentru anii 2011 - 2012.
(9) n termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de ctre farmacie la casa de asigurri de
sntate, aceasta se va valida n sensul acordrii vizei "bun de plat" de ctre casa de asigurri de sntate, ca
urmare a verificrii facturilor i a borderourilor centralizatoare, n condiiile respectrii prevederilor art. 99 lit. g) i
v).
(10) Din fondul total aprobat consumului de medicamente cu i fr contribuie personal, casa de asigurri de
sntate stabilete sume distincte pentru medicamentele eliberate pentru asiguraii cu afeciuni cronice, n
condiiile stabilite prin norme.
(11) Decontarea contravalorii medicamentelor care se elibereaz prin farmaciile cu circuit deschis n cadrul
programelor naionale de sntate cu scop curativ finanate prin transferuri din bugetul Ministerului Sntii ctre
bugetul Fondului se face n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 1.388/2010.
ART. 103
(1) Modalitile de prescriere, de eliberare i de decontare a medicamentelor cu i fr contribuie personal n
tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune
internaionale DCI, iar n cazuri justificate medical, prescrierea se face pe denumire comercial, cu precizarea pe
prescripie i a denumirii comune internaionale (DCI) corespunztoare. Cu excepia cazurilor n care medicul
recomand o anumit denumire comercial, recomandarea farmacistului pentru denumirile comerciale aferente
DCI-ului prescris de medic se face n ordine cresctoare a preului, ncepnd cu medicamentul cel mai ieftin din
cadrul DCI-ului respectiv. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu i fr
contribuie personal, cu respectarea urmtoarelor condiii:
a) pentru sublistele A i B - o singur prescripie lunar, cu maximum 7 medicamente. Valoarea total a
medicamentelor din sublista B, calculat la nivelul preului de referin, este de pn la 330 lei pe lun;
b) n situaia n care ntr-o lun se prescrie un medicament din sublista B notat cu #, cu o valoare maxim a
tratamentului pe o lun, calculat la nivelul preului de referin, mai mare de 330 lei, nu se mai prescriu n luna
respectiv i alte medicamente din sublista B;
c) o singur prescripie din sublista B lunar pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de pn la 700
lei/lun, a crei contravaloare la nivelul preului de referin este de pn la 330 lei pe lun/prescripie, i un
numr de maximum 3 medicamente, situaie n care nu beneficiaz de medicamente din sublista B n condiiile
39

prevzute la lit. a) i b), cu compensare de 90% din preul de referin. n acest caz, se pot prescrie maximum 7
medicamente din sublistele A i B;
d) pentru sublista C seciunea C1 - pe fiecare cod de boal, o singur prescripie lunar, cu maximum 3
medicamente;
e) pentru sublista C seciunea C3 - o singur prescripie lunar, cu maximum 4 medicamente.
(2) Prin excepie, n cazul medicamentelor prevzute n tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 privind
regimul juridic al plantelor, substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope, cu modificrile i completrile
ulterioare, se pot emite pentru acelai asigurat mai multe prescripii, conform reglementrilor legale n vigoare.
(3) Casele de asigurri de sntate sunt obligate s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale i
asigurailor cazurile n care s-a eliberat mai mult de o prescripie medical pe lun, att pentru medicamentele
cuprinse n sublista A, ct i pentru cele cuprinse n sublista B, precum i cazurile n care s-a eliberat mai mult de
o prescripie medical pe lun pentru fiecare cod de boal, pentru medicamentele cuprinse n sublista C
seciunea C1, i mai mult de o prescripie medical pe lun, pentru medicamentele cuprinse n sublista C
seciunea C3; n aceast situaie, asiguraii respectivi nu mai beneficiaz de o alt prescripie medical pentru
perioada acoperit cu medicamentele eliberate suplimentar, cu excepia situaiei prevzute la alin. (2).
(4) Pentru persoanele prevzute n legile speciale, care beneficiaz de gratuitate suportat din Fond, n
condiiile legii, casele de asigurri de sntate suport integral contravaloarea medicamentelor al cror pre pe
unitatea terapeutic este mai mic sau egal cu preul de referin, corespunztoare medicamentelor cuprinse n
sublistele pentru care se calculeaz pre de referin pentru forme farmaceutice asimilabile, cu respectarea
prevederilor referitoare la prescrierea medicamentelor.
(5) Pe acelai formular de prescripie se pot nscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile ntocmesc un
borderou centralizator cu eviden distinct pentru fiecare sublist, cu excepia medicamentelor corespunztoare
DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experi ai Casei Naionale de Asigurri de
Sntate, precum i a medicamentelor corespunztoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care
beneficiaz de prescripii n condiiile prevzute la art. 102 alin. (4), n condiiile prevzute n norme, pentru care
medicul utilizeaz formulare de prescripie distincte, iar farmacia completeaz borderouri distincte.
(6) Copiii cu vrsta cuprins ntre 0 i 12 luni beneficiaz de medicamente gratuite, fr plafonare valoric i
cantitativ. Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afeciunilor copiilor cu vrsta cuprins ntre 0 i
12 luni se suport din Fond, conform prevederilor legale n vigoare.
(7) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de 3 - 5 zile n afeciuni acute, de 8 - 10 zile n
afeciuni subacute i de pn la 30 de zile pentru bolnavii cu afeciuni cronice. Pentru bolnavii cu boli cronice
stabilizate i cu schem terapeutic stabil, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o perioad de
pn la 90 de zile, perioada fiind stabilit de comun acord de medicul prescriptor i asiguratul beneficiar al
prescripiei medicale. Asiguraii respectivi nu mai beneficiaz de o alt prescripie medical pentru boala cronic
respectiv pentru perioada acoperit de prescripia medical.
ART. 104
(1) Medicamentele cu i fr contribuie personal pentru tratamentul n ambulatoriu se acord pe baz de
prescripie medical eliberat de medicii care sunt n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate.
(2) Pentru elevii i studenii care urmeaz o form de nvmnt n alt localitate dect cea de reedin, n
caz de urgen medical, medicul din cabinetul colar sau studenesc poate prescrie medicamente numai pentru
afeciuni acute, pentru maximum 3 zile. Medicii respectivi au obligaia s transmit prin scrisoare medical
medicului de familie la care este nscris elevul sau studentul diagnosticul i tratamentul prescris; scrisoarea
medical va fi un document tipizat care se ntocmete n dou exemplare, din care un exemplar rmne la medic,
iar un exemplar este expediat medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului. Medicii dentiti din
cabinetele stomatologice colare i studeneti pot prescrie medicamente numai pentru afeciuni acute, pentru
maximum 3 zile. Medicii din cminele de btrni pot prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile, pentru
bolnavii nedeplasabili sau cu afeciuni acute din aceste instituii, dac nu sunt nscrii n lista unui medic de
familie. Medicii din instituiile aflate n coordonarea Autoritii Naionale pentru Persoanele cu Handicap pot
prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afeciuni acute din
aceste instituii, n situaia n care persoanele instituionalizate nu sunt nscrise n lista unui medic de familie.
Medicii din unitile i compartimentele de primire a urgenelor din cadrul spitalelor ce sunt finanate din bugetul
de stat pot prescrie medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu numai pentru
afeciuni acute, pentru maximum 3 zile. Medicii care i desfoar activitatea n dispensare TBC, laboratoare de
sntate mintal, respectiv centre de sntate mintal i staionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare
familial, cabinete de medicin dentar care nu se afl n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate,
care se afl n structura spitalului ca uniti fr personalitate juridic, pot prescrie medicamente cu i fr
contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, corespunztor DCI-urilor prevzute n Hotrrea Guvernului nr.
720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinznd denumirile comune internaionale corespunztoare medicamentelor
de care beneficiaz asiguraii, cu sau fr contribuie personal, pe baz de prescripie medical, n sistemul de
asigurri sociale de sntate, cu modificrile i completrile ulterioare. Casele de asigurri de sntate ncheie
convenii cu medicii/medicii dentiti din cabinetele colare i studeneti, medicii din cminele de btrni, medicii
din instituiile aflate n coordonarea Autoritii Naionale pentru Persoanele cu Handicap, cu unitile sanitare
pentru medicii care i desfoar activitatea n dispensare TBC, laboratoare de sntate mintal, respectiv
centre de sntate mintal i staionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familial, cabinete de medicin
dentar care nu se afl n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, care se afl n structura spitalului
ca uniti fr personalitate juridic, i cu medicii din unitile i compartimentele de primire a urgenelor din
cadrul spitalelor ce sunt finanate din bugetul de stat, n vederea recunoaterii prescripiilor medicale pentru
40

medicamente cu i fr contribuie personal eliberate de ctre acetia. Modelul conveniei este cel prevzut n
norme. Prin medici/medici dentiti din cabinetele colare i studeneti se nelege medicii din cabinetele medicale
i stomatologice din coli i uniti de nvmnt superior, finanate de la bugetul de stat.
SECIUNEA a 4-a
Sanciuni, condiii de reziliere, suspendare i ncetare a contractelor de furnizare de medicamente cu i fr
contribuie personal n tratamentul ambulatoriu
ART. 105
Contractul de furnizare de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu se reziliaz
de plin drept printr-o notificare scris a casei de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile
calendaristice de la data aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii urmtoarelor situaii:
a) dac farmacia evaluat nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data
semnrii contractului;
b) dac, din motive imputabile farmaciei evaluate, aceasta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare de
30 de zile calendaristice;
c) n cazul expirrii perioadei de 30 de zile calendaristice de la retragerea de ctre organele n drept a
autorizaiei de funcionare;
d) la expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a dovezii de
evaluare a farmaciei;
e) dac farmacia evaluat nlocuiete medicamentele i/sau materialele sanitare neeliberate din prescripia
medical cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;
f) odat cu prima constatare, dup aplicarea de 3 ori n cursul unui an a msurilor prevzute la art. 109 alin.
(1); pentru societile comerciale farmaceutice n cadrul crora funcioneaz mai multe farmacii/oficine locale de
distribuie, odat cu prima constatare, dup aplicarea la nivelul societii a msurilor prevzute la art. 109 alin. (1)
de cte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de ctre fiecare farmacie/oficin local de
distribuie din structura societii farmaceutice; dac la nivelul societii comerciale se aplic de 3 ori n cursul
unui an msurile prevzute la art. 109 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de ctre aceeai
farmacie/aceeai oficin local de distribuie din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului
opereaz numai pentru farmacia/oficina local de distribuie la care se nregistreaz aceste situaii i se modific
corespunztor contractul;
g) n cazul nerespectrii termenelor de depunere a facturilor nsoite de borderouri i prescripii medicale
privind eliberarea de medicamente conform contractului, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de
sntate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni ntr-un an;
h) la a doua constatare a nerespectrii n cursul unui an a oricreia dintre obligaiile prevzute la art. 99 lit. c),
f), h), m), o), q), t), ), u), w) i z);
i) la a patra constatare a nerespectrii n cursul unui an a oricreia dintre obligaiile prevzute la art. 99 lit. a),
b), e), g), j), k), l), n), p), r), s), ), v) i x); pentru nerespectarea obligaiei prevzute la art. 99 lit. b) nu se reziliaz
contractul n situaia n care vina nu este exclusiv a farmaciei, adus la cunotina casei de asigurri de sntate
de ctre aceasta printr-o declaraie scris;
j) n cazul refuzului furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de Asigurri de
Sntate i ale caselor de asigurri de sntate actele de eviden financiar-contabil a medicamentelor i/sau
materialelor sanitare eliberate conform contractelor ncheiate i documentele justificative privind sumele
decontate din Fond;
ART. 106
(1) Contractul de furnizare de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu se
suspend cu data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a) ncetarea valabilitii sau revocarea de ctre autoritile competente a oricrui act dintre documentele
prevzute la art. 98 alin. (1) lit. a) - d) i nerespectarea obligaiei prevzute la art. 99 lit. aa) cu condiia ca
furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea opereaz pentru o
perioad de maximum 30 de zile lucrtoare de la data ncetrii valabilitii/revocrii acestuia;
b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului de for
major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe baz de documente justificative prezentate casei de
asigurri de sntate;
d) nerespectarea de ctre furnizorii de medicamente a termenelor de plat a contribuiei la Fond, de la data
constatrii de ctre casele de asigurri de sntate din evidenele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate
de ctre acestea la furnizori pn la data la care acetia i achit obligaiile la zi ori pn la data ajungerii la
termen a contractului; suspendarea se face dup 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurri de
sntate a efectuat ultima plat ctre furnizor.
(2) Decontarea medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu eliberate de farmacii
conform contractelor ncheiate se suspend de la data de nregistrare a documentului prin care se constat
nesoluionarea pe cale amiabil a unor litigii ntre prile contractante doar pn la data la care contravaloarea
acestor medicamente atinge valoarea concurent sumei care a fcut obiectul litigiului, n condiiile stabilite prin
norme.
ART. 107
41

Contractul de furnizare de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu nceteaz


n urmtoarele situaii:
a) de drept la data la care a intervenit una din urmtoarele situaii:
a1) furnizorul de medicamente se mut din raza administrativ-teritorial a casei de asigurri de sntate cu
care se afl n relaie contractual;
a2) ncetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare a furnizorului de medicamente;
a3) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
b) din motive imputabile furnizorului prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al farmaciei sau al casei de asigurri de
sntate, printr-o notificare scris i motivat, n care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice
anterioare datei de la care se dorete ncetarea contractului;
e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de sntate printr-o
notificare scris privind expirarea termenului de suspendare a contractului n condiiile art. 106 alin. (1) lit. a), cu
excepia revocrii dovezii de evaluare a furnizorului.
ART. 108
(1) Pentru societile comerciale farmaceutice n cadrul crora funcioneaz mai multe farmacii/oficine locale
de distribuie, condiiile de reziliere a contractelor prevzute la art. 105 lit. f), g) i h) pentru nerespectarea
prevederilor art. 99 lit. f), m) i ), condiiile de reziliere a contractelor prevzute la art. 105 lit. i) pentru
nerespectarea prevederilor art. 99 lit. r) i condiiile de reziliere a contractelor prevzute la art. 105 lit. i) pentru
nerespectarea prevederilor art. 99 lit. g) i v) se aplic la nivel de societate; restul condiiilor de reziliere prevzute
la art. 105 se aplic corespunztor pentru fiecare dintre farmaciile/oficinele locale de distribuie la care se
nregistreaz aceste situaii, prin excluderea lor din contract i modificarea contractului n mod corespunztor.
Prevederile art. 106 i 107 referitoare la condiiile de suspendare, respectiv ncetare se aplic societii
comerciale farmaceutice sau farmaciilor, respectiv oficinelor locale de distribuie, dup caz.
(2) n situaia n care prin farmaciile/oficinele locale de distribuie excluse din contractele ncheiate ntre
societile comerciale farmaceutice i casa de asigurri de sntate continu s se elibereze medicamente cu
sau fr contribuie personal n cadrul sistemului asigurrilor sociale de sntate, casa de asigurri de sntate
va rezilia contractele ncheiate cu societile comerciale respective pentru toate farmaciile/oficinele locale de
distribuie cuprinse n aceste contracte.
ART. 109
(1) n cazul n care se constat nerespectarea nejustificat a programului de lucru comunicat casei de asigurri
de sntate i prevzut n contract, suma cuvenit pentru luna n care s-au nregistrat aceste situaii se
diminueaz dup cum urmeaz:
a) cu 8% la prima constatare;
b) cu 12% la a doua constatare;
c) cu 16% la a treia constatare.
(2) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 99 lit. a), b), e), g), j), k), l), n), p), r),
s), ) i v), suma cuvenit pentru luna n care s-au nregistrat aceste situaii se diminueaz dup cum urmeaz:
a) la prima constatare, cu 8%;
b) la a doua constatare, cu 12%;
c) la a treia constatare, cu 16%.
Pentru nerespectarea obligaiei prevzute la art. 99 lit. b) nu se aplic diminuri ale sumei cuvenite pentru luna
n care s-a nregistrat aceast situaie, dac vina nu este exclusiv a farmaciei, fapt adus la cunotina casei de
asigurri de sntate printr-o declaraie scris.
(3) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 99 lit. c), f), h), m), o), q), t), ), u), w)
i z) se diminueaz cu 16% suma cuvenit pentru luna n care s-au nregistrat aceste situaii.
(4) Reinerea sumei conform alin. (1) - (3) se face din prima plat ce urmeaz a fi efectuat pentru furnizorii
care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) - (3) se face prin plat direct sau executare silit pentru
furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(6) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) - (3) se utilizeaz conform
prevederilor legale n vigoare.
CAPITOLUL IV
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperrii unor deficiene organice sau funcionale n ambulatoriu
SECIUNEA 1
Condiii de eligibilitate a furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperrii unor deficiene organice sau
funcionale n ambulatoriu
ART. 110
Dispozitivele medicale se acord, pentru o perioad determinat ori nedeterminat, de ctre furnizorii de
dispozitive medicale avizai de Ministerul Sntii i evaluai potrivit dispoziiilor legale n vigoare.
ART. 111

42

(1) Contractul de furnizare de dispozitive medicale se ncheie ntre furnizorul de dispozitive medicale avizat,
evaluat, prin reprezentantul legal sau mputernicitul legal al acestuia, dup caz, i casa de asigurri de sntate,
pe baza urmtoarelor documente:
a) certificatul de nregistrare cu cod unic de nregistrare i certificatul de nscriere de meniuni, dac este cazul,
sau actul de nfiinare conform prevederilor legale n vigoare;
b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banc;
c) dovada de evaluare, pentru sediul social i pentru punctele de lucru, valabil la data ncheierii contractului;
d) certificatul/certificatele de nregistrare a dispozitivelor medicale, emis/emise de Ministerul Sntii, i/sau
declaraia/declaraiile de conformitate CE, emis/emise de productor, dup caz;
e) avizul de funcionare, dup caz, emis de Ministerul Sntii;
f) dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, valabil la data ncheierii
contractului;
g) lista preurilor de vnzare cu amnuntul i/sau a sumelor de nchiriere pentru dispozitivele prevzute n
contractul de furnizare de dispozitive medicale ncheiat cu casa de asigurri de sntate;
h) dovada plii contribuiei la Fond pentru asigurri sociale de sntate i a contribuiei pentru concedii i
indemnizaii, efectuat conform prevederilor legale n vigoare;
i) cerere/solicitare pentru intrarea n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate;
j) dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru personalul medico-sanitar care i
desfoar activitatea la furnizor ntr-o form prevzut de lege i care urmeaz s fie nregistrat n contract i s
funcioneze sub incidena acestuia, valabil la data ncheierii contractului.
(2) Casele de asigurri de sntate solicit documentele necesare ncheierii contractelor care sunt prevzute
n prezenta hotrre, precum i n norme.
SECIUNEA a 2-a
Drepturile i obligaiile furnizorilor de dispozitive medicale, precum i obligaiile caselor de asigurri de sntate
ART. 112
n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de dispozitive medicale evaluai au
urmtoarele obligaii:
a) s respecte prevederile legale privind condiiile de introducere pe pia, de comercializare i de punere n
funciune a dispozitivelor medicale;
b) s livreze dispozitivul medical n conformitate cu recomandarea medicului i s asigure service pentru
dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale n vigoare, n cazul dispozitivelor medicale care necesit
service;
c) s livreze dispozitivele medicale i s desfoare activiti de protezare numai la sediul social sau la
punctul/punctele de lucru pentru care dein dovada de evaluare;
d) s verifice la livrare, dup caz, adaptabilitatea i buna funcionare a dispozitivului medical;
e) s livreze dispozitivul medical comandat la termenul specificat n nota de comand, astfel nct datele avute
n vedere de ctre medicul specialist la emiterea recomandrii medicale s nu sufere modificri, n condiiile n
care asiguratul respect programarea pentru prob i predarea dispozitivului medical la comand;
f) s transmit Casei Naionale de Asigurri de Sntate, n vederea calculrii preurilor de referin i a
sumelor de nchiriere, preurile de vnzare cu amnuntul i sumele de nchiriere ale dispozitivelor medicale care
trebuie s fie aceleai cu cele prevzute la art. 111 alin. (1) lit. g), nsoite de certificatele de nregistrare a
dispozitivelor medicale emise de Ministerul Sntii i/sau de declaraiile de conformitate CE emise de
productori, dup caz;
g) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai, precum i demnitatea i
intimitatea acestora;
h) s emit, n vederea decontrii, i s depun la casa de asigurri de sntate, pn la data prevzut n
contractul de furnizare de dispozitive medicale, facturile nsoite de: copia certificatului de garanie, declaraie
privind dispozitivele cu scopuri speciale pentru dispozitivele fabricate la comand, dup caz, conform prevederilor
legale n vigoare, audiogramele efectuate dup protezarea auditiv de ctre acelai furnizor autorizat i evaluat
care a efectuat audiograma iniial pentru stabilirea diagnosticului, taloanele lunare pentru dispozitivele de
protezare stomii i incontinen urinar, fotoliile rulante i aparatele pentru administrare continu cu oxigen, dup
caz, dovada verificrii tehnice, dup caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semntura beneficiarului
ori a aparintorului acestuia (membru al familiei - printe, so/soie, fiu/fiic, mputernicit legal), cu specificarea
domiciliului, a actului de identitate i a codului numeric personal sau a documentelor ce confirm expedierea prin
pot, curierat, transport propriu ori nchiriat i primirea la domiciliu. Cheltuielile cu transportul dispozitivului
medical la domiciliul asiguratului nu se deconteaz de casele de asigurri de sntate; mputernicitul legal al
asiguratului nu poate fi reprezentant legal, asociat, administrator, angajat sau persoan care i desfoar
activitatea ntr-o form legal de exercitare a profesiei la furnizorul de dispozitive medicale ori la furnizorul de
servicii medicale la care i desfoar activitatea medicul prescriptor;
i) s respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale n mod nediscriminatoriu;
j) s anune casa de asigurri de sntate, n cazul dispozitivelor medicale la comand, despre primirea
deciziilor de aprobare, n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data primirii acestora;
k) s utilizeze Sistemul informatic unic integrat. n situaia n care se utilizeaz un alt sistem informatic, acesta
trebuie s fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure
43

confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor. ncepnd cu data implementrii sistemului de raportare n


timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de dispozitive medicale evaluai pentru ndeplinirea acestei obligaii;
l) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au stat la baza
ncheierii contractului de furnizare de dispozitive medicale, n maximum 5 zile calendaristice de la data producerii
modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata derulrii contractelor;
m) s respecte toate prevederile legale n vigoare privind certificarea dispozitivelor medicale, prezentnd, n
acest sens, casei de asigurri de sntate cu care ncheie contract documentele justificative;
n) s rennoiasc, pe toat perioada de derulare a contractului, dovada de evaluare a furnizorului i dovada
asigurrii de rspundere civil pentru furnizor - att pentru sediul social, ct i pentru punctele de lucru, precum i
dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru personalul medico-sanitar care i desfoar
activitatea la furnizor ntr-o form prevzut de lege i care urmeaz s fie nregistrat n contract i s funcioneze
sub incidena acestuia.
ART. 113
n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de dispozitive medicale au urmtoarele
drepturi:
a) s primeasc de la casa de asigurri de sntate contravaloarea dispozitivelor medicale furnizate, conform
facturilor emise i documentelor nsoitoare, inclusiv sumele de nchiriere, n termen de 30 de zile de la data
validrii documentelor necesare a fi depuse n vederea decontrii. Validarea documentelor de ctre casele de
asigurri de sntate se face n termen de 10 zile lucrtoare de la data depunerii acestora;
b) s fie informai ori de cte ori este nevoie asupra modalitii de ncheiere a contractelor de furnizare a
dispozitivelor medicale, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurri de sntate;
c) s ncaseze contribuie personal de la asigurai, n condiiile prevzute n norme.
ART. 114
n relaiile contractuale cu furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurri de sntate au urmtoarele
obligaii:
a) s ncheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale autorizai i evaluai, astfel nct s se asigure
punerea n aplicare a prevederilor prezentei hotrri i s se fac public n termen de maximum 10 zile
lucrtoare de la data ncheierii contractelor, inclusiv pe site-ul casei de asigurri de sntate, lista n ordine
alfabetic a acestora, cu indicarea datelor de contact pentru sediul social i punctul de lucru din judeul respectiv,
pentru informarea asiguratului; s actualizeze toate modificrile fcute la contracte prin acte adiionale, pe
perioada derulrii contractelor, prin afiare pe pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate a listei
acestora i a datelor de contact, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data ncheierii actelor adiionale;
b) s informeze n prealabil ntr-un numr de zile similar celui prevzut la art. 4 alin. (1) furnizorii de dispozitive
medicale asupra condiiilor de contractare, precum i la modificrile aprute ulterior ca urmare a modificrii
actelor normative, prin intermediul paginii web a casei de asigurri de sntate, precum i prin e-mail la adresele
comunicate oficial de ctre furnizori cu excepia situaiilor impuse de actele normative;
c) s emit decizii privind aprobarea procurrii/nchirierii dispozitivului medical, conform prevederilor legale i n
limita bugetului aprobat; modelul deciziei pentru aprobarea procurrii/nchirierii de dispozitive medicale este
prevzut n norme;
d) s precizeze n decizia de procurare/nchiriere a dispozitivului medical preul de referin/suma de nchiriere
suportat/suportat de casa de asigurri de sntate din Fond pentru dispozitivul medical i s specifice pe
versoul deciziei, n ordine alfabetic, lista furnizorilor de dispozitive medicale care furnizeaz dispozitivul medical
aprobat n decizie, cu care casa de asigurri de sntate se afl n relaii contractuale, cu indicarea datelor de
contact pentru sediul social i punctul de lucru din judeul respectiv, pentru informarea asiguratului;
e) s respecte dreptul asiguratului de a-i alege furnizorul de dispozitive medicale;
f) s efectueze decontarea dispozitivelor medicale pentru care au fost validate documentele justificative, pe
baza facturilor emise de ctre furnizor i a documentelor obligatorii care le nsoesc. Validarea documentelor
justificative se efectueaz n termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii documentelor;
g) s verifice dac emitentul prescripiei medicale se afl n relaii contractuale cu o cas de asigurri de
sntate. Prin emitent se nelege furnizorul de servicii medicale i nu cel de dispozitive medicale;
h) s sesizeze organelor abilitate, n vederea soluionrii, situaiile n care constat neconformitatea
documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe propria
rspundere.
i) s nmneze, la momentul finalizrii controlului, procesele-verbale de constatare furnizorilor de dispozitive
medicale sau, dup caz, s comunice acestora notele de constatare ntocmite n termen de maximum o zi
lucrtoare de la data prezentrii n vederea efecturii controlului.
SECIUNEA a 3-a
Decontarea dispozitivelor medicale
ART. 115
Suma maxim care se suport de casele de asigurri de sntate din Fond pentru fiecare dispozitiv medical
sau tip de dispozitiv medical este preul de referin ori, dup caz, suma de nchiriere. Preul de referin i suma
de nchiriere se stabilesc conform unei metodologii care se aprob prin ordin al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate. Dispozitivele medicale care se acord pentru o perioad determinat, prin nchiriere, se
stabilesc prin norme. Suma de nchiriere este suma pe care o deconteaz casele de asigurri de sntate pentru
dispozitivele acordate pentru o perioad determinat.
44

ART. 116
(1) Casele de asigurri de sntate deconteaz integral preul de vnzare cu amnuntul al dispozitivului
medical, dac acesta este mai mic dect preul de referin. Dac preul de vnzare cu amnuntul al dispozitivului
medical este mai mare dect preul de referin, diferena se suport de asigurat prin contribuie personal i se
achit direct furnizorului, care elibereaz chitan i bon fiscal sau, la cererea asiguratului, i factur.
(2) Casele de asigurri de sntate deconteaz integral suma de nchiriere a dispozitivului medical, dac
aceasta este mai mic dect suma de nchiriere stabilit conform metodologiei aprobate prin ordin al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate. Dac suma de nchiriere a dispozitivului medical este mai mare dect
suma de nchiriere stabilit conform metodologiei aprobate prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri
de Sntate, diferena se suport de asigurat prin contribuie personal i se achit direct furnizorului, care
elibereaz chitan i bon fiscal sau, la cererea asiguratului, i factur.
(3) Pentru persoanele prevzute n legi speciale, care beneficiaz de gratuitate din Fond n condiiile
prevederilor legale n vigoare, n situaia n care pentru un dispozitiv medical preurile de vnzare cu amnuntul
ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflai n relaie contractual cu aceeai cas de asigurri de
sntate sunt mai mari dect preul de referin al acestui dispozitiv medical, casa de asigurri de sntate
deconteaz contravaloarea dispozitivului medical la preul cel mai mic de vnzare cu amnuntul. n situaia n
care pentru un dispozitiv medical, preurile de vnzare cu amnuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive
medicale aflai n relaie contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate sunt mai mici sau mai mari dect
preul de referin, casele de asigurri de sntate deconteaz integral preul de vnzare cu amnuntul al
dispozitivului medical dac acesta este mai mic dect preul de referin, respectiv preul de referin, dac preul
de vnzare cu amnuntul al dispozitivului medical este mai mare dect preul de referin.
(4) Pentru persoanele prevzute n legi speciale, care beneficiaz de gratuitate din Fond n condiiile
prevederilor legale n vigoare, n situaia n care pentru un dispozitiv medical sumele de nchiriere ale tuturor
furnizorilor de dispozitive medicale aflai n relaie contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate sunt mai
mari dect suma de nchiriere a acestui dispozitiv medical, stabilit conform metodologiei aprobate prin ordin al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate, casa de asigurri de sntate deconteaz suma de
nchiriere cea mai mic. n situaia n care pentru un dispozitiv medical sumele de nchiriere ale tuturor furnizorilor
de dispozitive medicale aflai n relaie contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate sunt mai mici sau
mai mari dect suma de nchiriere stabilit conform metodologiei aprobate prin ordin al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate, casele de asigurri de sntate deconteaz integral suma de nchiriere a
dispozitivului medical, dac aceasta este mai mic dect suma de nchiriere stabilit conform metodologiei
aprobate prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate, respectiv suma de nchiriere
stabilit conform metodologiei aprobate prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate, dac
suma de nchiriere a dispozitivului medical este mai mare.
ART. 117
(1) Pentru ncadrarea n fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale i asigurarea accesului
asigurailor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurri de sntate vor analiza lunar numrul
de cereri, respectiv numrul de decizii privind aprobarea procurrii/nchirierii dispozitivelor medicale emise n luna
anterioar, alctuind, dup caz, liste de prioritate pentru asigurai, pe categorii de dispozitive medicale.
(2) Criteriile de prioritate, precum i cele pentru soluionarea listelor de prioritate in cont de data nregistrrii
cererilor la casa de asigurri de sntate i de nivelul de urgen, se stabilesc de ctre serviciul medical al casei
de asigurri de sntate, cu avizul Consiliului de administraie, se aprob prin decizie de ctre preedinteledirector general i se public pe pagina web a casei de asigurri de sntate.
ART. 118
(1) Dispozitivele medicale se acord n baza prescripiei medicale eliberate de medicul de specialitate aflat n
relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, direct sau prin reprezentantul legal, i a cererii scrise
ntocmite de asigurat, de ctre unul dintre membrii de familie (printe, so/soie, fiu/fiic), de ctre o persoan
mputernicit legal n acest sens de ctre asigurat sau de ctre reprezentantul legal al asiguratului. mputernicitul
legal al asiguratului nu poate fi reprezentant legal, asociat, administrator, angajat sau persoan care i
desfoar activitatea ntr-o form legal de exercitare a profesiei la furnizorul de dispozitive medicale ori la
furnizorul de servicii medicale la care i desfoar activitatea medicul prescriptor. Prescripia medical va
conine n mod obligatoriu numele casei de asigurri de sntate cu care medicul care elibereaz prescripia
medical se afl n relaie contractual i numrul contractului. Prescripia medical va fi ntocmit n limita
competenei medicului prescriptor. Cererea se nregistreaz la casa de asigurri de sntate n ale crei evidene
se afl asiguratul. Medicul sau reprezentantul legal al medicului reprezint furnizorul de servicii medicale, i nu
cel de dispozitive medicale.
(2) Pentru dispozitivele de protezare stomii i incontinen urinar recomandarea se poate face i de ctre
medicul de familie pe lista cruia se afl nscris asiguratul, aflat n relaie contractual cu aceeai cas de
asigurri de sntate unde este n eviden i asiguratul, n baza scrisorii medicale, conform modelului prevzut
n norme sau biletului de ieire din spital transmise de ctre medicul de specialitate aflat n relaie contractual cu
casele de asigurri de sntate. Prescripia medical va conine n mod obligatoriu n acest caz i numele casei
de asigurri de sntate cu care medicul de specialitate care a transmis scrisoarea medical/biletul de ieire din
spital se afl n relaie contractual i numrul contractului ncheiat de ctre acesta sau reprezentantul legal.
(3) Modul de prescriere, procurare/nchiriere i decontare a dispozitivelor medicale se stabilete prin norme.
(4) Termenele de nlocuire se stabilesc prin norme.

45

(5) Medicii de specialitate aflai n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, care prescriu
dispozitive medicale i i desfoar activitatea n cadrul unei uniti sanitare autorizate i evaluate, nu pot
reprezenta interesele unui furnizor de dispozitive medicale.
SECIUNEA a 4-a
Sanciuni, condiii de reziliere, ncetare i suspendare a contractelor de furnizare de dispozitive medicale
ART. 119
Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliaz de plin drept printr-o notificare scris a casei de
asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii acestei msuri ca urmare a
constatrii urmtoarelor situaii:
a) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la retragerea de ctre organele n drept a avizului de
funcionare a furnizorului de dispozitive medicale;
b) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a dovezii de
evaluare a furnizorului;
c) furnizarea de dispozitive medicale pentru care furnizorul nu deine certificat de nregistrare a dispozitivului
medical, emis de Ministerul Sntii i/sau declaraia de conformitate CE emis de productor, dup caz;
d) la a doua constatare a nerespectrii n cursul unui an a oricreia dintre obligaiile prevzute la art. 112 lit. a),
b), c), d), g), i), k) i l);
e) la a patra constatare a nerespectrii oricreia dintre obligaiile prevzute la art. 112 lit. e), h) i j);
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de Asigurri de Sntate
i ale caselor de asigurri de sntate toate documentele justificative i cele de eviden financiar-contabil
privind livrarea, punerea n funciune i service-ul dispozitivelor medicale furnizate conform contractelor ncheiate
i documentele justificative privind decontarea din Fond;
g) dac din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad
mai mare de 30 de zile calendaristice.
ART. 120
Contractul de furnizare de dispozitive medicale nceteaz n urmtoarele situaii:
a) de drept, la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a1) ncetarea, prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, a furnizorului de dispozitive medicale;
a2) ncetarea definitiv a activitii caselor de asigurri de sntate;
b) din motive imputabile furnizorului prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale sau
al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris i motivat, n care se va preciza temeiul legal, cu 30
de zile calendaristice anterior datei de la care se dorete ncetarea contractului;
e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de sntate printr-o
notificare scris privind expirarea termenului de suspendare a contractului n condiiile art. 121 alin. (1) lit. d), cu
excepia revocrii dovezii de evaluare a furnizorului i a retragerii avizului de funcionare a furnizorului.
ART. 121
(1) Contractul de furnizare de dispozitive medicale se suspend ncepnd cu data la care a intervenit una
dintre urmtoarele situaii:
a) pentru cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului de
for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
b) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective pe baz de documente justificative prezentate casei de
asigurri de sntate;
c) nerespectarea de ctre furnizori a termenelor de plat a contribuiei la Fond, de la data constatrii de ctre
casele de asigurri de sntate din evidenele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate de ctre acestea la
furnizori, pn la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
suspendarea se face dup 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurri de sntate a efectuat
ultima plat ctre furnizor;
d) ncetarea valabilitii sau revocarea de ctre autoritile competente a oricruia dintre documentele
prevzute la art. 111 alin. (1) lit. a), b), c) i nerespectarea obligaiei prevzute la art. 112 lit. n), cu condiia ca
furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru actualizarea/dobndirea acestuia; suspendarea
opereaz pentru o perioad de maximum 30 de zile calendaristice de la data ncetrii
valabilitii/retragerii/revocrii acestuia.
(2) Decontarea dispozitivelor medicale acordate conform contractelor ncheiate se suspend de la data de
nregistrare a documentului prin care se constat nesoluionarea pe cale amiabil a unor litigii ntre prile
contractante doar pn la data la care contravaloarea acestor dispozitive medicale atinge valoarea concurent
sumei care a fcut obiectul litigiului, n condiiile stabilite prin norme.
ART. 122
(1) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 112 lit. e), h) i j), suma cuvenit
pentru luna n care s-au nregistrat aceste situaii se diminueaz dup cum urmeaz:
a) la prima constatare, cu 10%;
b) la a doua constatare, cu 20%;
c) la a treia constatare, cu 30%.
46

(2) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 112 lit. a), b), c), d), g), i), k) i l), se
diminueaz cu 30% suma cuvenit pentru luna n care s-au nregistrat aceste situaii.
(3) Reinerea sumei conform alin. (1) i (2) se face din prima plat ce urmeaz a fi efectuat, pentru furnizorii
care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(4) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) i (2) se face prin plat direct sau executare silit, pentru
furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(5) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) i (2) se utilizeaz conform
prevederilor legale n vigoare.
CAPITOLUL V
Dispoziii finale
ART. 123
(1) Lista serviciilor medicale i lista dispozitivelor medicale de care beneficiaz asiguraii n cadrul sistemului de
asigurri sociale de sntate sunt prevzute n norme.
(2) Serviciile medicale de consultaii i diagnostic ce pot fi furnizate la distan i modalitile de acordare sunt
prevzute n norme.
ART. 124
Centrele de sntate cu personalitate juridic nfiinate de Ministerul Sntii, care au n structur paturi de
spital i ambulatoriu, ncheie contract direct cu casele de asigurri de sntate pentru activitatea medical
desfurat n calitate de furnizor de servicii medicale. Aceste centre de sntate sunt asimilate cu spitalele
comunale. Pentru serviciile medicale acordate se aplic aceleai prevederi prevzute n prezentul contract-cadru
i n norme, referitoare la serviciile medicale spitaliceti i serviciile medicale ambulatorii.
ART. 125
Pentru centrele de sntate cu paturi, fr personalitate juridic, nfiinate de Ministerul Sntii, care se afl
n structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia n calcul la ncheierea contractului de
furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate i activitatea medical desfurat n centrul de
sntate, considerat secie a spitalului respectiv.
ART. 126
Pentru centrele de sntate fr paturi i fr personalitate juridic, nfiinate de Ministerul Sntii, care se
afl n structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia n calcul la ncheierea contractului de
furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate i activitatea medical desfurat n centrul de
sntate.
ART. 127
Casele de asigurri de sntate ncheie contracte cu centrele de sntate multifuncionale separat pentru
fiecare tip de asisten medical, conform prevederilor prezentului contract-cadru i ale normelor, pentru tipurile
de asisten medical respective.
ART. 128
ncepnd cu data intrrii n vigoare a dispoziiilor prezentei hotrri, contractele de furnizare de servicii
medicale, de medicamente, cu i fr contribuie personal, n tratamentul ambulatoriu i de dispozitive medicale
se ncheie pn la data de 31 decembrie 2012. Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor i a
dispozitivelor medicale aferente lunii decembrie a anului n curs se poate efectua n luna decembrie pentru
serviciile efectuate i facturate pn la data prevzut n documentele justificative depuse n vederea decontrii,
n limita bugetului aprobat, urmnd ca diferena reprezentnd servicii realizate i nedecontate s se deconteze n
luna ianuarie a anului urmtor.
ART. 129
Decontarea serviciilor medicale contractate pentru trimestrul IV 2010 se face lunar, n limita creditelor bugetare
deschise, urmnd ca serviciile medicale realizate i raportate conform contractului de furnizare de servicii
medicale i rmase nedecontate s se deconteze ealonat n anul 2011, n limita creditelor de angajament
aprobate pentru anul 2010.
ART. 130
Contractele ncheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente i de dispozitive medicale pentru anul
2010 se prelungesc prin acte adiionale pn la ncheierea noilor contracte. Suma nscris n actul adiional va fi
consemnat distinct ca sum inclus n valoarea total n contractul pe anii 2011 - 2012. Condiiile acordrii
asistenei medicale n baza actului adiional sunt cele prevzute n actele normative n vigoare pe perioada
derulrii actelor adiionale.
ART. 131
(1) Sunt incluse n lista de medicamente (denumiri comerciale) de care beneficiaz asiguraii n tratamentul
ambulatoriu, cu sau fr contribuie personal, pe baz de prescripie medical, n sistemul de asigurri sociale
de sntate, care se aprob prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate, numai
medicamentele cu studii de bioechivalen, cu excepia situaiilor n care medicamentul respectiv nu este inclus n
lista medicamentelor care necesit studii de bioechivalen, conform normelor n vigoare, i a situaiilor n care
pentru o anumit denumire comun internaional nu exist medicamente care dein astfel de studii.
(2) Criteriile prevzute la alin. (1) se aplic i n cazul medicamentelor prescrise pentru tratamentul afeciunilor
persoanelor prevzute la art. 213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
precum i pentru femeile gravide i luze.
ART. 132
47

Furnizorii de servicii medicale au obligaia de a respecta ghidurile i protocoalele de practic medical


elaborate conform dispoziiilor legale n vigoare.
ART. 133
(1) Este interzis eliberarea n cadrul cabinetelor medicale, aflate n relaie contractual cu casele de asigurri
de sntate, indiferent de forma lor de organizare, a medicamentelor corespunztoare DCI-urilor prevzute n
Hotrrea Guvernului nr. 720/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia situaiilor expres
prevzute de legislaia n vigoare. n urma oricror sesizri privind eliberarea n cadrul cabinetelor medicale a
medicamentelor, cu excepia celor prevzute de legislaia n vigoare, reprezentanii Colegiului Farmacitilor din
Romnia au dreptul de a participa la verificrile fcute de organele de control ale Casei Naionale de Asigurri de
Sntate/caselor de asigurri de sntate.
(2) n cazul nerespectrii prevederilor alin. (1) de ctre cabinetele medicale individuale, contractul de furnizare
de servicii medicale nceteaz cu data la care casa de asigurri de sntate constat aceast situaie.
(3) Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, n cazul nerespectrii prevederilor alin. (1),
contractul de furnizare de servicii medicale se modific prin excluderea din contract a medicilor la care se
nregistreaz aceast situaie, ncepnd cu data la care situaia este constatat de ctre casa de asigurri de
sntate.
(4) Este interzis eliberarea fr prescripie medical a medicamentelor corespunztoare DCI-urilor prevzute
n Hotrrea Guvernului nr. 720/2008, cu excepia situaiilor expres prevzute de legislaia n vigoare.
ART. 134
Furnizorii de servicii medicale sunt obligai s transmit direciilor de sntate public judeene, respectiv a
municipiului Bucureti datele de identificare ale persoanelor nregistrate la acetia, pentru cazurile prevzute de
Hotrrea Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare i de colectare a datelor pentru
supravegherea bolilor transmisibile i de Ordinul ministrului sntii publice nr. 1.466/2008 pentru aprobarea
circuitului informaional al fiei unice de raportare a bolilor transmisibile.
ART. 135
Casele de asigurri de sntate sunt obligate:
a) s raporteze Casei Naionale de Asigurri de Sntate datele solicitate privind activitatea desfurat de
furnizorii de servicii medicale, pe baza contractelor ncheiate cu acetia, precum i evidena asigurailor i a
documentelor justificative utilizate n formatul i la termenele prevzute;
b) s respecte termenele de raportare stabilite de Casa Naional de Asigurri de Sntate; s raporteze Casei
Naionale de Asigurri de Sntate, pn la data de 15 a lunii urmtoare ncheierii fiecrui trimestru, datele
solicitate n vederea calculrii valorilor definitive ale punctelor;
c) s monitorizeze pe baza codului numeric personal al fiecrui asigurat numrul serviciilor medicale acordate
de furnizorii cu care se afl n relaie contractual i s afieze lunar pe pagina web un raport privind neregulile
constatate n acest sens;
d) s monitorizeze lunar consumul de medicamente cu i fr contribuie personal, pe medic i pe asigurat,
pe baza raportrilor validate de aceasta;
e) s in evidena deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale i a serviciilor de ngrijiri medicale la
domiciliu/ngrijiri paliative pe fiecare asigurat, precum i evidena dispozitivelor medicale/zile de ngrijiri medicale
la domiciliu/ngrijiri paliative decontate pe fiecare asigurat;
f) s controleze actele de eviden financiar-contabil ale serviciilor medicale furnizate conform contractelor
ncheiate i documentele justificative privind sumele decontate din Fond;
g) s verifice prescrierea medicamentelor i recomandarea investigaiilor paraclinice de ctre furnizorii de
servicii medicale, n conformitate cu reglementrile n vigoare, i s afieze lunar pe pagina web informaii
semnificative n acest sens, cu respectarea prevederilor legale n vigoare;
h) s verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor ncheiate cu acetia;
i) s efectueze controlul serviciilor medicale acordate asigurailor conform contractelor ncheiate cu furnizorii de
servicii medicale;
j) s controleze furnizorii de medicamente privind modul de desfurare a activitii ce face obiectul contractului
ncheiat cu casa de asigurri de sntate;
k) s utilizeze Sistemul informatic unic integrat;
l) s afieze pe pagina web proprie toate formularele tipizate, fr regim special, conform modelelor
standardizate prevzute n norme;
m) s organizeze evidena contractelor pe care furnizorii din ambulatoriul de specialitate clinic le au ncheiate
cu furnizorii de servicii conexe actului medical, organizai n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
83/2000, aprobat cu modificri prin Legea nr. 598/2001, i, dup caz, conform Legii nr. 213/2004, respectiv cu
furnizorii de servicii conexe actului medical care i desfoar activitatea ntr-o form legal la furnizorul din
ambulatoriul de specialitate pentru specialitile clinice;
n) s respecte prevederile Hotrrii Guvernului privind aprobarea Planului naional de paturi pentru perioada
2011 - 2013;
o) s ncheie, pentru anul 2011, contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceti pentru maximum 90%
din cazurile de spitalizare continu contractate n anul 2010.
ART. 136
Casele de asigurri de sntate i furnizorii de servicii medicale, de medicamente n tratamentul ambulatoriu,
precum i de dispozitive medicale au obligaia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile
i completrile ulterioare.
48

ART. 137
Lista de servicii medicale acordate la nivel regional, precum i modalitatea de ncheiere a contractelor de
furnizare de servicii medicale cu mai multe case de asigurri de sntate dintr-o anumit regiune se stabilesc prin
norme.
ART. 138
Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit n termenele de depunere a cererilor nsoite de
documentele prevzute de actele normative n vigoare, necesare ncheierii i negocierii contractelor sau dup
data semnrii contractului/conveniei i care mpiedic executarea acestuia/acesteia, este considerat for
major i exonereaz de rspundere partea care o invoc. n nelesul prezentului contract-cadru, prin for
major se nelege: rzboi, revoluie, cutremur, marile inundaii, embargo. Partea care invoc fora major trebuie
s anune cealalt parte, n termen de 5 zile calendaristice de la data apariiei respectivului caz de for major, i
s prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competent din propriul jude, respectiv municipiul Bucureti,
prin care s se certifice realitatea i exactitatea faptelor i mprejurrilor care au condus la invocarea forei
majore.
ART. 139
Documentele justificative privind raportarea activitii realizate se stabilesc prin ordin al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate.
ART. 140
Furnizorii nu au dreptul s cesioneze n tot sau n parte drepturile lor n baza contractelor ncheiate cu casele
de asigurri de sntate, fr acordul prealabil scris al caselor de asigurri de sntate i n lipsa avizului Casei
Naionale de Asigurri de Sntate. n acest sens casele de asigurri de sntate au obligaia de a transmite
Casei Naionale de Asigurri de Sntate, pentru fiecare cerere n parte, documentele prevzute prin Ordin al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate pentru a obine avizul din partea acesteia.
ART. 141
(1) n situaia n care medicii de familie nu ncheie contractele de furnizare de servicii medicale n asistena
medical primar la termenele i n condiiile prezentului contract-cadru, pentru asigurarea accesului nengrdit al
asigurailor la asisten medical, medicii de specialitate din ambulatoriu pot acorda serviciile medicale prevzute
pentru asistena medical primar.
(2) Condiiile de acordare i decontare a serviciilor din asistena medical primar furnizate de medicii de
specialitate din ambulatoriu se stabilesc prin norme.
ART. 142
(1) n vederea acordrii serviciilor medicale, medicamentelor i dispozitivelor medicale, ncepnd cu data
implementrii sistemului cardului naional de asigurri sociale de sntate, furnizorii au obligaia de a solicita
acest document titularilor acestuia.
(2) Serviciile medicale, medicamentele i dispozitivele medicale acordate n alte condiii dect cele prevzute la
alin. (1) nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate.
---------------

49