Sunteți pe pagina 1din 9

Exploataia agricol: SC BEST-VEGIES SRL

Distana medie: 5 km

Producia medie (t): 15


Suprafaa (ha):
3
Cultura premergtoare: Ceapa arpagic

FIA TEHNOLOGIC A CULTURII: SPANAC


Lucrri executate
Lucrri executate manual
Consum de material
mecanizat
Vol. Tarif
Chelt. Vol. Norm Grupa de Necesa Chelt.
Felul
UM Consum Pret
Total lei
Nr. Luna Lucrri tehnologice
lucrrii
lei/UM
cu
lucr.
lucr
a
de
complexit
rul
de
cu
fora
materialului
normat
lei/UM
crt.
n ordine
UM
mec. lei rii munc
ate
ZO
de
cronologic

munc
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3

VIII Grapat
VIII Transport apa pentru
dezinfectat sol
VIII Pregatit solutie

ha
t/km

3
4,5

mii l

0,9

V/1

0,13

ha

50

II/4

0,24

0,9

15

IV/4

0,24

0,9

15

IV/4

0,24

50

II/4

0,24

0,9

V/1

0,13

Sulfat de

27

CIII

0,9

Olticarb 75
PE

15

cupru 3%
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

VIII Alimentat masina de


stropit
VIII Dezinfectia solului
VIII Incarcat ingrasaminte
chimice
VIII Transport ingrasaminte
chimice
VIII Descarcat ingrasaminte
chimice
VIII Alimentat M.I.C +
fertilizat
VIII Transport apa pentru
erbicidat
VIII Pregatit solutie
VIII Erbicidat
VIII Mobilizare sol prin
frezare la 15-18cm

ha

t/km

4,5

t
ha
t/km

3
4,5

mii l
ha
ha

3
3

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

VIII
IX
IX
IX

Modelat sol
Alimentat semanatoare
Semanat
Amplasarea sistemului
de irigare prin
picurare
IX Irigare
IX Incarcat ingrasaminte
chimice
IX Transport ingrasaminte
chimice
IX Descarcat ingrasaminte
chimice
IX Alimentat M.I.C
IX Administrat
ingrasaminte chimice
(odata cu prasitul)
IX- Prasile mecaniceX2
X
IX- Prasile manuale X1
X
IX- Transport apa pt
X
tratamente
fitosanitare

ha
ha
ha
ha

ha
t

50

II/2

0.1

1.1

III/1

2,73

0,3

15

IV/4

0,08

0,3

15

IV/4

0,08

ha
ha

50

II/4

0,24

ha

6
3

0.80

III/1

3,75

t/km

11,25

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

IX-X Pregatire solutie X2


IX-X Alimentat masina de
stropit X2
IX-X Tratamente fitosanitare
X2
X-XI Recoltare
X-XI Conditionare si
ambalare
X-XI Incarcat
X-XI Transport
X-XI Descarcat
XI Adunarea sistemului de
irigare prin picurare
TOTAL

mii l
ha

2,25
6

7
50

V/1
II/4

0,32
0,48

t
t

45
45

0.07
0.4

III/1
III/1

643
112,5

t
t/km
t
ha

45

IV/3

19,3

45
3

7
1.1

IV/3
III/1

19,3
2,73

ha

kg

60

Apa
Azotat de
amoniu

m3
t

9000
0,3

Captadin 50
PU 0.3%

kg

2,7

Ronilan 50
WP 0,2%
Optimol 46

kg

1,8

kg

45

1,5

ha
t/km

Samanta

225

806

Exploataia agricol: SC BEST-VEGIES SRL.


Distana medie: 5 km

Producia medie (t): 10


Suprafaa (ha): 3
Cultura premergtoare: -

FIA TEHNOLOGIC A CULTURII: RIDICHI DE LUN

Nr. LunaLucrri tehnologice


crt.
n ordine
cronologic
0
1
2
3

VIII Arat
VIII Transport apa pentru
dezinfectat sol si
schelet
VIII Pregatit solutie

Lucrri executate
Lucrri executate manual
Consum de material
mecanizat
Vol. Tarif Chelt. Vol. Norm Grupa de Necesa Chelt.
Felul
UM Consum Pret Total lei
lucrrii
lei/UM
cu
lucr
a
de
complexit
rul
de
cu
fora
materialului
normat lei/UM
UM
lucr.
rii munc
ate
ZO
de
mec.

munc
lei
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ha
t/km

2.5
7.73

mii l

Sulfat de cupru m3

1.546

V/1

0.22

0.046

50

II/4

0.4

0.76

V/1

0.11

Devrinol WP

kg

7.5

2.5

50

II/2

0.1

Samanta

kg

150

2.5

1.1

III/1

2.27
Apa

m3

8 250

3%
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VIII Alimentat masina de


ha
stropit
VIII Dezinfectia solului si a ha
scheletului
VIII Transport apa pentru
t/km
erbicidat
VIII Pregatit solutie
mii l
VIII Erbicidat
ha
VIII Mobilizare sol cu
ha
freza
VIII Modelat sol
ha
VIII Alimentat semanatoare ha
VIII Semanat
ha
VIII Amplasarea sistemului ha
de irigare prin
picurare
VIII- Irigare
ha
X
IX Rarirea plantelor pe
ha
rand

5
3.8
2.5
2.5
2.5
2.5

2.5
2.5

0,04

II/1

62.5

16
17
18
19
20
21
22

23

IX

Incarcat ingrasaminte
t
chimice
IX Transport ingrasaminte t/km
chimice
IX Descarcat ingrasaminte t
chimice
IX Alimentat E.F X2
ha
IX Administrat
ha
ingrasaminte chimice
X2
IX Prasit manual
ha
VIII- Transport apa pt
t/km
IX
tratamente
fitosanitare X3

26

VIIIIX
VIIIIX
VIIIIX
X

27
28
29
30
31

X
X
X
X
X

24
25

Pregatire solutie X3
Alimentat masina de
stropit X3
Tratamente fitosanitare
X3
Recoltare

0.2

15

IV/4

0.05

0.2

15

IV/4

0.05

50

II/4

0.4

2.5

0.80

III/1

3.13

0.2

Onefon 90

kg

0.36

Fastac CE
0.02%
Sumicidin
0.03%

kg

0.36

kg

0.54

0.25

22.5

mii l

4.5

V/1

0.64

ha

7.5

50

II/4

0.6

500

III/1

500

25
29.16

3.30
7

III/1
IV/3

7.57
12.49

29.16
2.5

7
1.1

IV/3
III/1

12.49
2.27

ha

Complex III

7.5

mii
legaturi
Ambalare ridichi
t
Incarcat ridichi
t
Transport ridichi
t/km 145.8
Descarcat ridichi
t
Adunarea sistemului de ha
irigare prin picurare

Exploataia agricol: SC BEST-VEGIES SRL.


Distana medie: 5 km

Producia medie (t): 13


Suprafaa (ha): 3
Cultura premergtoare: Porumb zaharat

FIA TEHNOLOGIC A CULTURII: SPANAC


Lucrri executate
Lucrri executate manual
Consum de material
mecanizat
Vol. Tarif
Chelt. Vol. Norm Grupa de Necesa Chelt.
Felul
UM Consum Pret
Total lei
Nr. Luna Lucrri tehnologice
lucrrii
lei/UM
cu
lucr.
lucr
a
de
complexit
rul
de
cu
fora
materialului
normat
lei/UM
crt.
n ordine
UM
mec. lei rii munc
ate
ZO
de
cronologic

munc
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
X
Discuit
ha
2.5
1
X Nivelat
ha 2.5
2
X Incarcat gunoi de grajd t
125
19
IV/4
26.32
Gunoi de
t
125
3
grajd

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Transport gunoi de
grajd
Administrare g. de
grajd
Incarcat ingrasaminte
chimice

Transport ingrasaminte
chimice
X Descarcat ingrasaminte
chimice
X Alimentat M.A.
X Administrat
ingrasaminte chimice
X Aratura de toamna
VIII Grapat
VIII Transport apa pentru
dezinfectat sol
VIII Pregatit solutie

t/km

625

ha

2.5

1.80

II/2

2.77

2.05

15

IV/4

0.55

t/km

Superfosfat

1.25

Sare potasica

0.8

Sulfat de

m3

0.023

10.25

2.05

15

IV/4

0.55

ha
ha

2.5

50

II/4

0.2

2.5

ha
ha
t/km

2.5
2.5
3.75

mii l

0.773

V/1

0.10

ha

2.5

50

II/4

0.2

cupru 3%
16

VIII Alimentat masina de


stropit

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

VIII Dezinfectia solului


VIII Incarcat ingrasaminte
chimice
VIII Transport ingrasaminte
chimice
VIII Descarcat ingrasaminte
chimice
VIII Alimentat M.I.C +
fertilizat
VIII Transport apa pentru
erbicidat
VIII Pregatit solutie
VIII Erbicidat
VIII Mobilizare sol prin
frezare la 15-18cm
VIII Modelat sol
IX Alimentat semanatoare
IX Semanat
IX Amplasarea sistemului
de irigare prin
picurare
IX Irigare
IX Incarcat ingrasaminte
chimice
IX Transport ingrasaminte
chimice
IX Descarcat ingrasaminte
chimice
IX Alimentat E.F
IX Administrat
ingrasaminte chimice
(odata cu prasitul)
IX- Prasile mecaniceX2
X
IX- Prasile manuale X1
X
IX- Transport apa pt
X
tratamente
fitosanitare

ha
t/km

2.5

ha

2.5

t/km

3.75

mii l
ha
ha

2.5
2.5

ha
ha
ha
ha

2.5

ha
t

2.5

IV/4

0.2

CIII

0.75

0.75

15

IV/4

0.2

2.5

50

II/4

0.2

0.76

V/1

0.11

Olticarb 75
PE

12.5

2.5

50

II/2

0.1

Samanta

kg

50

2.5

1.1

III/1

2.27
Apa
Azotat de
amoniu

m3
t

7 125
0.175

Captadin 50
PU 0.3%

kg

2.25

Ronilan 50
WP 0,2%
Optimol 46

kg

1.5

kg

37.5

2.5

0.175

15

IV/4

0.05

0.175

15

IV/4

0.05

2.5

50

II/4

0.2

2.5

0.80

III/1

3.13

0.875

t
ha
ha

2.5

ha

ha
t/km

15

3.75

t/km

0.75

7.5

38
39
40
41

IX-X Pregatire solutie X2


IX-X Alimentat masina de

mii l
ha

1.54
5

7
50

V/1
II/4

0.22
0.4

42
44
45
46
47
48
49

stropit X2
IX-X Tratamente fitosanitare ha
X2
X-XI Recoltare
t
X-XI Conditionare si
t
ambalare
X-XI Incarcat
t
X-XI Transport
t/km
X-XI Descarcat
t
XI Adunarea sistemului de ha
irigare prin picurare

5
32.5
32.5

0.07
0.4

III/1
III/1

464.3
81.25

37.92

IV/3

16.25

37.92
2.5

7
1.1

IV/3
III/1

16.25
2.27

189.6

Exploataia agricol: SC BEST-VEGIES SRL.


Distana medie: 5 km

Producia medie (t): 10


Suprafaa (ha): 3
Cultura premergtoare: Pepene galben

FIA TEHNOLOGIC A CULTURII: RIDICHI DE LUN

Nr. LunaLucrri tehnologice


crt.
n ordine
cronologic
0
1
2
3

VIII Arat
VIII Transport apa pentru
dezinfectat sol si
schelet
VIII Pregatit solutie

Lucrri executate
Lucrri executate manual
Consum de material
mecanizat
Vol. Tarif Chelt. Vol. Norm Grupa de Necesa Chelt.
Felul
UM Consum Pret Total lei
cu
lucr a de complexit rul de cu fora materialului
normat lei/UM
UM lucrrii lei/UM
lucr.
rii munc
ate
ZO
de
mec.

munc
lei
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ha
t/km

2.5
7.73

mii l

1.546

V/1

0.22

50

II/4

0.4

Sulfat de cupru m3
3%

4
5

VIII Alimentat masina de


stropit
VIII Dezinfectia solului si a

ha
ha

0.046

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

scheletului
VIII Transport apa pentru
erbicidat
VIII Pregatit solutie
VIII Erbicidat
VIII Mobilizare sol cu
freza
VIII Modelat sol
VIII Alimentat semanatoare
VIII Semanat
VIII Amplasarea sistemului
de irigare prin
picurare
VIII- Irigare
X
IX Rarirea plantelor pe
rand
IX Incarcat ingrasaminte
chimice
IX Transport ingrasaminte
chimice
IX Descarcat ingrasaminte
chimice
IX Alimentat E.F X2
IX Administrat
ingrasaminte chimice
X2
IX Prasit manual
VIII- Transport apa pt
IX
tratamente
fitosanitare X3

26

VIIIIX
VIIIIX
VIIIIX
X

27
28

X
X

24
25

Pregatire solutie X3
Alimentat masina de
stropit X3
Tratamente fitosanitare
X3
Recoltare
Ambalare ridichi
Incarcat ridichi

t/km

3.8

mii l
ha
ha

2.5
2.5

ha
ha
ha
ha

2.5

ha

2.5

0.76

V/1

0.11

Devrinol WP

kg

7.5

2.5

50

II/2

0.1

Samanta

kg

150

2.5

1.1

III/1

2.27
Apa

m3

8 250

Complex III

0.2

Onefon 90

kg

0.36

Fastac CE
0.02%
Sumicidin
0.03%

kg

0.36

kg

0.54

2.5

ha

2.5

0,04

II/1

62.5

0.2

15

IV/4

0.05

0.2

15

IV/4

0.05

50

II/4

0.4

2.5

0.80

III/1

3.13

t/km

0.25

t
ha
ha

ha
t/km

22.5

mii l

4.5

V/1

0.64

ha

7.5

50

II/4

0.6

500

III/1

500

25
29.16

3.30
7

III/1
IV/3

7.57
12.49

ha
mii
legaturi
t
t

7.5

29
30
31

X
X
X

Transport ridichi
t/km
Descarcat ridichi
t
Adunarea sistemului de ha
irigare prin picurare

145.8
29.16
2.5

7
1.1

IV/3
III/1

12.49
2.27