Sunteți pe pagina 1din 30

6 Calculul contravantuirilor verticale dintre

stalpi
6.1 Amplasare
Pentru a nu impiedica dezvoltarea deformatiilor produse de variatiile de temperatura
in lungul halei ,portalul se amplaseaza in traveea centrala.
Portalul se incarca cu toate solicitarile orizontale ce se manifesta in lungul halei (vant,
franare-demarare pod rulant,seism in lungul halei si lovirea podurilor rulante in opritori).

6.2 Evaluarea incarcarilor


6.2.1 Gruparea fundamentala
Franare/Demarare poduri rulante

Coeficient partial de siguranta al incarcarii

ni=

1.3

ns=

0.95

L1n=
n
L2 =

20.1 kN

Coeficient de simultaneitate - 2 poduri rulante

20.1 kN

L1=ns*ni*L1n=
L2=ns*ni*L2n=

24.8 kN

L=L1+L2=

49.6 kN

24.8 kN

126

VANT IN LUNGUL HALEI


(Incarcare variabila cu efect predominant)

In calcul se ia o singura inaltime de referinta zmax


h=zmax=

15.755 m
25.5 m
84 m

b=24+1.5=
d=9*9+3=
h<b
h<d
Avem din calculul stalpului urmatoarele valori:
wp1(z)=qref*Ce1(z)*Cp=
ws1(z)=qref*Ce1(z)*CS=
wp2(z)=qref*Ce2(z)*Cp=
ws2(z)=qref*Ce2(z)*CS=
Cp=

0.8

C s=

0.5

h1=li

9.162 m

h2=ls

5.576 m

h3=

2
0.784 kN/m
2
0.490 kN/m
2
0.784 kN/m
2
0.490 kN/m

1.09 m

hgr_reazem=1.05m
Presiune de vant pe un perete de fronton
Wp2=wp2(z)*12.750*(h1/2+h2/2)=

73.7 kN

Wp1=wp1(z)*12.750*(h2/2+h3)=

27.9 kN

Suctiune de vant pe un perete de fronton


Ws2=ws2(z)*12.750*(h1/2+h2/2)=

47.8 kN

Ws1=ws1(z)*12.750*(h2/2+h3)=

9.9 kN

127

FRECARE VANT IN LUNGUL PERETILOR LATERALI

h4=
h5=ls=

9.162 m
5.576 m

Valoarea caracteristica a intensitatii vantului paralel cu suprafata expusa se determina


cu relatia:
2
v(z)=qref*Ce(z)*Cfr =
0.04071 kN/m
Cfr=coeficient de frecare care pentru suprafetele nervurate are valoarea
maxima de 0.04
Ce(z)=
2.04
qref=
Cfr=

0.5 m/s
0.04

128

F1=1.5*v(z)*d/2*(h5/hatic)=

8.43 kN

F2=1.5*v(z)*d/2*(h4+h5)=

18.90 kN

FRECARE VANT IN LUNGUL ACOPERISULUI

Fa=1.5*v(z)*d/2*b/3=

21.8 kN
Vom calcula eforturile in portalul din axul B-5-6
(5)=Fa+F1+Wp1=21.8+8.43+18.9=
49.13 kN
(7)=Fa+F1+Ws1=21.8+8.43+9.9=

40.13 kN

(3)=L+F2+Wp2=41.6+18.9+73.7=

134.2 kN

(4)=F2+Ws2=18.9+47.8=

66.7 kN

129

Eforturi axiale din gruparea fundamentala

N1=
N2=
N3=
N4=

48.72
70.43
29.79
212.3

kN
kN
kN
kN

130

6.2.2 Gruparea accidentala de incarcari


h2=li=

9.162 m

h1=li+ls=

14.738 m
25.5 m
84 m

b=
d=

Evaluarea greutatii constructie la nivelul acoperisului G1


1 .Greutatea proprie invelitoare
(qinvelitoare/cos)*b*d=
1006.74 kN
2
qinvelitoare=
0.47 kN/m
2 .Greutatea proprie pane +contravantuiri acoperis
0.20kN/m2*b*d=

428.4 kN

3 .Greutatea proprie ferme de acoperis


0.12kN/m2*b*d=

257.04 kN

4 .Greutatea proprie spatiu tehnic


qs.t.*b*d=
471.24 kN
2
0.22 kN/m

qs.t.=

5 .Greutatea proprie praf indutrial


qpraf industrial*b*d=

1071 kN
2

0.5 kN/m

qpraf industrial=

6 .Greutatea proprie pereti de inchidere


0.5*(hatic+ls/2)*2*(b*d)=
360.036 kN
hatic=
ls=

0.5 m
5.576 m

7.Greutate proprie stalpi de cadru


2.5*ls/2*n=
139.4 kN
n=
20 de stalpi

G1=

3733.856 kN

131

Evaluarea greutatii constructiei la nivelul grinzii de rulare G2


8.Greutate proprie cale de rulare
4.9kN/m*2*d=
823.2 kN
d=
84 m
9.Greutate proprie pasarela pereti de fronton
1kN/m*2*b=
51 kN
b=
25.5 m
10.Greutate proprie pereti inchidere+portale
0.5kN/m2*(ls/2+li/2)*2*(b+d)=
ls=
5.576 m
li=
9.162 m

806.9055 kN

11.Greutate proprie stalpi de cadru


2.5kN/m*(ls/2+li/2)*n=
368.45 kN
n=
20 ( numar stalpi )
12.Greutate proprie poduri rulante neincarcate
Gpod1+Gpod2=
538.8 kN
Gpod1=P1n+P2n+P3n+P4n-Q=
P1n=
P2n=
P3n=
P4n=
Q=

277.4 kN
71.3 kN
325.4 kN
93.3 kN
400 kN

Gpod2=P1n+P2n+P3n+P4n-Q=
n
P1 =
P2n=
n
P3 =
P4n=

367.4 kN

171.4 kN

97.2 kN
23.4 kN
108 kN

Q=

42.8 kN
100 kN

G2=

2588.3555 kN

132

Fb=*1*ag*(T)/q*+*Gtot=
Gtot=G1+G2=

2086.33 kN
6322.2 kN

1=

1 *Coeficient de importanta
(T1)=
2.75 *Coeficient spectral
pentru T1<Tc rezulta (T1)= 0=2.75
ag=
0.12 Alba Iulia
q=
1 *Factor de comportare
=
1
G1=
3733.9 kN
G2=

2588.3555 kN

Fb1=Fb*(G1*h1)/(G1*h1+G2*h2)=

1458.0 kN

Fb2=Fb*(G2*h2)/(G1*h1+G2*h2)=

628.3 kN
Fb1/6=
243.0 kN
Fb2/6=
104.7 kN
Deoarece avem 3 portale amplsate cate unul pe fiecare sir longitudinal de stalpi
impartim Fb la 3,fiecare dintre ele preluand o fratiune egala.

133

Eforturi axiale din gruparea accidentala

NS1=
NS2=
NS3=
NS4=

240.42
381.94
0
496.28

kN
kN
kN
kN

6.3.Calculul eforturilor axiale in elementele portalului


Ned,1=max(N1;NS1)=max(49.72,240.42)=

240.42 kN

Ned,2=max(N2;NS2)=max(70.43,381.94)=

381.94 kN

Ned,3=max(N3;NS3)=max(39.79,0)=

39.79 kN

Ned,4=max(N4;NS4)=max(212.3,496.28)=

496.28 kN

134

6.4 Alcatuire elemente portal


Elementele portalului se realizeaza din doua profile U mult departate solidarizate
zabrelute realizate din corniere.

h0=d-2*e
d=hwSUP=

800 mm

pentru E1 si E2

d=hwINF=

1200 mm

pentru E3 si E4

135

6.5.1.1 Dimensionare elemente portal E1


E1

Ned=

311.53 kN

X.5.1.1 Alegerea profilelor "U"


Se stabileste lungimea de flambaj in raport cu axa y-y
Lcr,y=t/2=
4500 mm
t=
9000 mm
Se evalueaza A propus
2

2945.9 mm

Apropus=Ned/(0.45*fy)

2
fy=
235 N/mm
Se alege din tabelul cu profile U astfel incat 2*Aprofil"U"Apropus

Aleg U12
A"U"12=

1700 mm2
2
3400 mm

Aeff=2*A"U"12=
tf=

7 mm
h=
120 mm
e=
16 mm
Se determina raza de inertie in raport cu axa y-y
4
Iy-y=2*Iy-y ,"U"=
7280000 mm
4
3640000 mm

Iy-y "U"=
iy=(Iy-y/Aeff)=

46.3 mm
Se calculeaza coeficientul de zveltete in raport cu axa y-y
y=Lcr,y/iy=
97.2

admisibil=150
y<admisibila

97.2 <150
Se determina coeficientul de zveltete relativa in raport cu axa y-y
E=*(E/fy)=
93.9
y=y/E=

1.04
Aceasta sectiune se incadreaza in curba de flambaj- C
y=0,5*1+y(y-0,2)+y2]=
1.241

y(C)=

0.49
Se determina capacitatea de rezistenta la flambaj a barei in raport cu axa y-y
NbRd=(y*Aeff*fy)/M1=
415.10 kN
y = 1/(y+(y2-y2))=
0.520
Verificare de stabilitate generala in raport cu axa y-y
Ned/NbRd=
0.75 <1.0

136

6.5.1.2 Dimensionare prindere cu sudura element portal


Se evalueaza forta la care se dimensioneaza prinderea cu sudura
Ns=1.1*M0*Nb=
570.8 kN
M0=

1.25 factor de suprarezistenta

Se propune grosimea cordonului de sudura


as=
5.5 mm
as<min(0.7tg;0.85tf)=
tg=

5.95 mm
12 mm

tf=

7 mm
Se determina lungimea cordonului de sudura
ls,nec=[Ns/(4*as*Fw,Rd)]+2*as=
202.22 mm
2
Fw,Rd=fy/((3)*M2*w)=
135.7 N/mm
M2=

1.25 coeficient partial de siguranta


w=
0.8 factor de corelare
Aleg ls,ef=
210 mm
Se verifica conditiile constructive
15*as
<
ls
<
60*as
82.5
ls>hprofil "U "

<

210

210

>

120

<

330

137

6.5.1.3 Dimensionare zabrelute de solidarizare


Se evalueaza forta taietoare
Se evalueaza
asociata flambajului(STAS10108-0/78)
forta taietoare asociata flambajului(STAS10108-0/78)
Ved=0.012*Aeff*fy/M1=
9.588 kN
Aeff=

3400

M1=

1
Se determina distanta dintre centrele de greutate ale profilelor
h0=d-2*e=
792 mm
d=
824 mm
e=
16 mm
i1=iz profil "U"=
15.9 mm
Se propune distanta a dintre doua puncte consecutive de solidarizare avand in vedere
umratoarele conditii
40*i1=
=arctg (a/h0)=

636 mm

Aleg a=
37.15

600 mm
30<<60

Se calculeaza forta de compresiune care apare intr-o zabreuta


Nzb,Ed=Ved/(2*cos)=
6.01 kN
Ved=
9.59 kN
Se detremina lungimea interax a unei zabrelute

138

ld=(h02+a2)=

994 mm

h0=

792 mm
a=
600 mm
Se propune un profil cornier pentru zabrelute
L40x40x4
2
A1=
308 mm
Aria sectiunii cornierului
i-=

7.8

Raza de inertie minima a sectiunii

Se calculeaza coeficientul de zveltete


=Lcr,/i=
127.4
Lcr,=ld=

994 mm

Se calculeaza coeficientul de zveltete relativa


=/E
1.36
E=

93.9
Aceasta sectiune se incadreaza in curba de flambaj- C
=0,5*1+(-0,2)+2]=
1.704

0.49
Se determina coeficientul de flambaj
= 1/(+(2-2))=
0.366
Se determina capacitatea de rezistenta a barei la flambaj
Nb,-=(*A1*fy)/M1=
26.47 kN
A1=

308 mm2
Verificare la stabilitate in raport cu axa -
Nzb,Ed/Nb,-=
0.23 < 1.0

139

6.5.2.1 Dimensionare elemente portal E2


E2

Ned=

510.93 kN

X.5.2.1 Alegerea profilelor "U"


Se stabileste lungimea de flambaj in raport cu axa y-y
Lcr,y=(0.5*t2+ls2)=(45002+58502)=

7380 mm

t=
9000 mm
Se evalueaza A propus
2
4831.5 mm

Apropus=Ned/(0.45*fy)

2
fy=
235 N/mm
Se alege din tabelul cu profile U astfel incat 2*Aprofil"U"Apropus

Aleg U18
A"U"18=

2
2800 mm
2
5600 mm

Aeff=2*A"U"18=
tf=

11 mm

h=
180 mm
e=
19.2 mm
Se determina raza de inertie in raport cu axa y-y
4
Iy-y=2*Iy-y ,"U"=
27000000 mm
Iy-y "U"=

4
13500000 mm

iy=(Iy-y/Aeff)=

69.4 mm
Se calculeaza coeficientul de zveltete in raport cu axa y-y
y=Lcr,y/iy=
106.3

admisibil=150
y<admisibila

106.3 <150
Se determina coeficientul de zveltete relativa in raport cu axa y-y
E=*(E/fy)=
93.9
y=y/E=

1.13
Aceasta sectiune se incadreaza in curba de flambaj- C
y=0,5*1+y(y-0,2)+y2]=
1.369

y=
0.49
Se determina capacitatea de rezistenta la flambaj a barei in raport cu axa y-y
Nb=(y*Aeff*fy)/M1=
615.31 kN
140

y = 1/(y+(y -y ))=
0.468
Verificare de stabilitate generala in raport cu axa y-y
Ned/Nb=
0.83 <1.0

6.5.2.2 Dimensionare prindere cu sudura element portal


Se evalueaza forta la care se dimensioneaza prinderea cu sudura
Ns=1.1*M0*Nb=
846.0 kN
M0=

1.25 factor de suprarezistenta

Se propune grosimea cordonului de sudura


as=
8 mm
as<min(0.7tg;0.85tf)=
tg=

8.4 mm
12 mm

tf=

11 mm
Se determina lungimea cordonului de sudura
ls,nec=[Ns/(4*as*Fw,Rd)]+2*as=
210.87 mm
2
Fw,Rd=fy/((3)*M2*w)=
135.7 N/mm
M2=

1.25 coeficient partial de siguranta


w=
0.8 factor de corelare
Aleg ls,ef=
220 mm
Se verifica conditiile constructive
15*as
<
ls
<
60*as
120
ls>hprofil "U "

<

220

220

>

180

<

480

141

6.5.2.3 Dimensionare zabrelute de solidarizare


Se evalueaza forta taietoare asociata flambajului(STAS10108-0/78)
Ved=0.012*Aeff*fy/M1=
15.79 kN
Aeff=

5600 mm2

M1=

1
Se determina distanta dintre centrele de greutate ale profilelor
h0=d-2*e=
785.6 mm
d=
824 mm
e=
19.2 mm
i1=iz profil "U"=
20.2 mm
Se propune distanta a dintre doua puncte consecutive de solidarizare avand in vedere
umratoarele conditii
40*i1=
=arctg (a/h0)=

808 mm

Aleg a=
45.52

800 mm
30<<60

142

Se calculeaza forta de compresiune care apare intr-o zabreuta


Nzb,Ed=Ved/(2*cos)=
11.27 kN
Ved=
15.79 kN
Se detremina lungimea interax a unei zabrelute
ld=(h02+a2)=
1121 mm
h0=

785.6 mm
a=
800 mm
Se propune un profil cornier pentru zabrelute
L40x40x4
2
A1=
308 mm
Aria sectiunii cornierului
i-=

7.8

Raza de inertie minima a sectiunii

Se calculeaza coeficientul de zveltete


=Lcr,/i=
143.7
Lcr,=ld=

1121 mm

Se calculeaza coeficientul de zveltete relativa


=/E
1.53
E=

93.9
Aceasta sectiune se incadreaza in curba de flambaj- C
=0,5*1+(-0,2)+2]=
1.998

=
0.49
Se determina coeficientul de flambaj
= 1/(+(2-2))=
0.305
Se determina capacitatea de rezistenta a barei la flambaj
Nb,-=(*A1*fy)/M1=
22.06 kN
A1=

308 mm2
Verificare la stabilitate in raport cu axa -
Nzb,Ed/Nb,-=
0.51 < 1.0

143

6.5.3.1 Dimensionare elemente portal E3


E3

Ned=

25.72 kN

X.5.3.1 Alegerea profilelor "U"


Se stabileste lungimea de flambaj in raport cu axa y-y
Lcr,y=t/2=
4500 mm
t=
9000 mm
Se evalueaza A propus
2
243.2 mm

Apropus=Ned/(0.45*fy)
2

fy=
235 N/mm
Se alege din tabelul cu profile U astfel incat 2*Aprofil"U"Apropus
Aleg U8
A"U"8=

1100 mm2
2200 mm2

Aeff=2*A"U"8=
tf=

8 mm
h=
80 mm
e=
14.5 mm
Se determina raza de inertie in raport cu axa y-y
4
Iy-y=2*Iy-y ,"U"=
2120000 mm
4
1060000 mm

Iy-y "U"=
iy=(Iy-y/Aeff)=

31.0 mm
Se calculeaza coeficientul de zveltete in raport cu axa y-y
y=Lcr,y/iy=
145.0

admisibil=150
y<admisibila

145.0 <150
Se determina coeficientul de zveltete relativa in raport cu axa y-y
E=*(E/fy)=
93.9
y=y/E=

1.54
Aceasta sectiune se incadreaza in curba de flambaj- C
y=0,5*1+y(y-0,2)+y2]=
2.021

144

y=

0.49
Se determina capacitatea de rezistenta la flambaj a barei in raport cu axa y-y
Nb=(y*Aeff*fy)/M1=
155.49 kN
y = 1/(y+(y2-y2))=
0.301
Verificare de stabilitate generala in raport cu axa y-y
Ned/Nb=
0.17 <1.0

6.5.3.2 Dimensionare prindere cu sudura element portal


Se evalueaza forta la care se dimensioneaza prinderea cu sudura
Ns=1.1*M0*Nb=
213.8 kN
M0=

1.25 factor de suprarezistenta

Se propune grosimea cordonului de sudura


as=
6.5 mm
as<min(0.7tg;0.85tf)=
tg=

6.8 mm
12 mm

tf=

8 mm
Se determina lungimea cordonului de sudura
ls,nec=[Ns/(4*as*Fw,Rd)]+2*as=
73.60 mm
2
Fw,Rd=fy/((3)*M2*w)=
135.7 N/mm
M2=

1.25 coeficient partial de siguranta


w=
0.8 factor de corelare
Aleg ls,ef=
100 mm
Se verifica conditiile constructive

145

15*as

<

ls

<

97.5
ls>hprofil "U "

<

100

100

>

80

60*as
<

390

6.5.3.3 Dimensionare zabrelute de solidarizare


Se evalueaza forta taietoare asociata flambajului(STAS10108-0/78)
Ved=0.012*Aeff*fy/M1=
6.20 kN
Aeff=

2200 mm2

M1=

1
Se determina distanta dintre centrele de greutate ale profilelor
h0=d-2*e=
1071 mm
d=
e=
i1=iz profil "U"=

1100 mm
14.5 mm
13.3 mm

Se propune distanta a dintre doua puncte consecutive de solidarizare avand in vedere


umratoarele conditii
40*i1=
=arctg (a/h0)=

532 mm

Aleg a=
25.03

500 mm
30<<60

146

Se calculeaza forta de compresiune care apare intr-o zabreuta


Nzb,Ed=Ved/(2*cos)=
3.42 kN
Ved=
6.204 kN
Se detremina lungimea interax a unei zabrelute
2 2
ld=(h0 +a )=
1182 mm
h0=

1071 mm
a=
500 mm
Se propune un profil cornier pentru zabrelute
L40x40x4
2
A1=
308 mm
Aria sectiunii cornierului
i-=

7.8

Raza de inertie minima a sectiunii

Se calculeaza coeficientul de zveltete


=Lcr,/i=
151.5
Lcr,=ld=

1182 mm

Se calculeaza coeficientul de zveltete relativa


=/E
1.61
E=

93.9
Aceasta sectiune se incadreaza in curba de flambaj- C
=0,5*1+(-0,2)+2]=
2.149

0.49
Se determina coeficientul de flambaj
= 1/(+(2-2))=
0.280
Se determina capacitatea de rezistenta a barei la flambaj
Nb,-=(*A1*fy)/M1=
20.29 kN
A1=

308 mm2
Verificare la stabilitate in raport cu axa -
Nzb,Ed/Nb,-=
0.17 < 1.0

147

6.5.4.1 Dimensionare elemente portal E4


E4

Ned=

536.61 kN

X.5.4.1 Alegerea profilelor "U"


Se stabileste lungimea de flambaj in raport cu axa y-y
Lcr,y=(t2+li2)/2=(90002+93102)/2=

6474 mm

t=
9000 mm
Se evalueaza A propus
2
5074.3 mm

Apropus=Ned/(0.45*fy)

2
fy=
235 N/mm
Se alege din tabelul cu profile U astfel incat 2*Aprofil"U"=Apropus

Aleg U18
A"U"18=

2800 mm2
2

5600 mm

Aeff=2*A"U"20=
tf=

11 mm
h=
180 mm
e=
19.2 mm
Se determina raza de inertie in raport cu axa y-y
4
Iy-y=2*Iy-y ,"U"=
27000000 mm
4
13500000 mm

Iy-y "U"=
iy=(Iy-y/Aeff)=

69.4 mm
Se calculeaza coeficientul de zveltete in raport cu axa y-y
y=Lcr,y/iy=
93.2

admisibil=150
y<admisibila

93.2 <150

148

Se determina coeficientul de zveltete relativa in raport cu axa y-y


E=*(E/fy)=
93.9
y=y/E=

0.99
Aceasta sectiune se incadreaza in curba de flambaj- C
y=0,5*1+y(y-0,2)+y2]=
1.187

y=

0.49
Se determina capacitatea de rezistenta la flambaj a barei in raport cu axa y-y
Nb=(y*Aeff*fy)/M1=
715.97 kN
2

y = 1/(y+(y -y ))=
0.544
Verificare de stabilitate generala in raport cu axa y-y
Ned/Nb=
0.75 <1.0

6.5.4.2 Dimensionare prindere cu sudura element portal


Se evalueaza forta la care se dimensioneaza prinderea cu sudura
Ns=1.1*M0*Nb=
984.5 kN
M0=

1.25 factor de suprarezistenta

Se propune grosimea cordonului de sudura


as=
8 mm
as<min(0.7tg;0.85tf)=
tg=

8.4 mm
12 mm

tf=

11 mm
Se determina lungimea cordonului de sudura
ls,nec=[Ns/(4*as*Fw,Rd)]+2*as=
242.75 mm

149

2
135.7 N/mm

Fw,Rd=fy/((3)*M2*w)=
M2=

1.25 coeficient partial de siguranta


w=
0.8 factor de corelare
Aleg ls,ef=
250 mm
Se verifica conditiile constructive
15*as
<
ls
<
60*as
120
ls>hprofil "U "

<

250

250

>

180

<

480

6.5.4.3 Dimensionare zabrelute de solidarizare


Se evalueaza forta taietoare asociata flambajului(STAS10108-0/78)
Ved=0.012*Aeff*fy/M1=
15.79 kN
Aeff=

5600 mm2

M1=

1
Se determina distanta dintre centrele de greutate ale profilelor
h0=d-2*e=
1061.6 mm
d=
e=
i1=iz profil "U"=

1100 mm
19.2 mm
20.2 mm

Se propune distanta a dintre doua puncte consecutive de solidarizare avand in vedere


umratoarele conditii
40*i1=
=arctg (a/h0)=

808 mm

Aleg a=
37.00

800 mm
30<<60

150

Se calculeaza forta de compresiune care apare intr-o zabreuta


Nzb,Ed=Ved/(2*cos)=
9.89 kN
Ved=
15.792 kN
Se detremina lungimea interax a unei zabrelute
ld=(h02+a2)=
1329 mm
h0=

1061.6 mm
a=
800 mm
Se propune un profil cornier pentru zabrelute
L40x40x4
2
A1=
308 mm
Aria sectiunii cornierului
i-=

7.8

Raza de inertie minima a sectiunii

Se calculeaza coeficientul de zveltete


=Lcr,/i=
170.4
Lcr,=ld=

1329 mm
Se calculeaza coeficientul de zveltete relativa
=/E
1.81
E=

93.9
Aceasta sectiune se incadreaza in curba de flambaj- C
=0,5*1+(-0,2)+2]=
2.543

0.49
Se determina coeficientul de flambaj
= 1/(+(2-2))=
0.231
Se determina capacitatea de rezistenta a barei la flambaj
Nb,-=(*A1*fy)/M1=
16.74 kN
A1=

308 mm2
Verificare la stabilitate in raport cu axa -
Nzb,Ed/Nb,-=
0.59 < 1.0

151

152

153

154

155

S-ar putea să vă placă și