Sunteți pe pagina 1din 32

PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013


Numrul de referin al programului (CCI): 2007RO051PO001

CONDIII SPECIFICE
CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC
NR. 176

Romnia Start-up

AXA PRIORITAR 3
Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE 3.1
Promovarea culturii antreprenoriale

Octombrie 2014

Pagina 1 din 32

CUPRINS
Introducere................................................................................................................................3

Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic Romnia Start-up ......................................3


2.1

Justificarea lansrii prezentei cereri de propuneri de proiecte ............................................3

2.2

Condiii specifice.................................................................................................................5

2.3

Alocare financiar orientativ .............................................................................................6

2.4

Contribuia eligibil minim a solicitantului ........................................................................6

2.5

Ajutor de minimis ...............................................................................................................7

2.6

Transmiterea cererii de finanare........................................................................................8

3 Prevederi relevante ale DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale pentru prezenta cerere
de propuneri de proiecte ..................................................................................................................9
4

Condiii de eligibilitate .............................................................................................................10


4.1

Grup int eligibil ..............................................................................................................10

4.2

Activiti eligibile ..............................................................................................................10

4.3

Beneficiari (solicitani i parteneri) eligibili........................................................................13

4.4

Cheltuieli eligibile .............................................................................................................14

4.5

Indicatori de monitorizare si evaluare...............................................................................18

Procesul de evaluare i selecie................................................................................................19

Greeli frecvente la redactarea cererii de finanare: ................................................................19


6.1

Greeli care duc automat la respingerea cererii de finanare: ...........................................19

6.2

Greeli care duc la depunctarea cererii de finanare (n Faza B - Criterii de selecie): ........20

Contestaii ...............................................................................................................................21

Procesul de contractare ...........................................................................................................21

Anexa 1: Grila de evaluare FAZA A ..................................................................................................23


Anexa 2: Grila de evaluare FAZA B ..................................................................................................25
Tabel 1: Direciile de politic industrial menionate n Strategia Naional pentru Competitivitate
2014-2020 ........................................................................................................................................4

Pagina 2 din 32

Introducere

Acest document cuprinde Condiiile Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip
strategic nr. 176 Romnia Start-up.
Informaiile generale cu privire la:

documentele programatice,

eligibilitatea proiectelor, solicitanilor i partenerilor acestora,

eligibilitatea cheltuielilor,

completarea i transmiterea unei cereri de finanare,

evaluarea i selecia proiectelor,

contractul de finanare,

implementarea proiectelor

sunt prezentate n Ghidul Solicitantului Condiii generale aferent acestei cereri de propuneri de
proiecte.
Pentru a mri ansele proiectului dumneavoastr de a fi selectat, v recomandm ca nainte de a
ncepe completarea formularului electronic al cererii de finanare i a anexelor, s v asigurai c
ai citit toate informaiile prezentate n acest ghid i n Ghidul Solicitantului Condiii generale i
c ai neles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finanare nerambursabil.
De asemenea, v recomandm s consultai periodic pagina de internet a AMPOSDRU www.fonduri-ue.ro pentru a fi la curent cu eventualele modificri aduse Ghidului Solicitantului i cu
posibilele comunicri/informaii privind prezenta schem de finanare nerambursabil.

Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic Romnia Start-up

2.1 Justificarea lansrii prezentei cereri de propuneri de proiecte


Conform Strategiei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc 2014-20201, aprobat prin HG nr.
1071/2013, sporirea investiiilor n dezvoltarea antreprenoriatului constituie o prioritate, n
1

Textul strategiei este disponibil pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/programe-si-strategii/munca/ocuparea-formareaprofesionala-si-mobilitatea-fortei-de-munca/2640-%202013-02-04-documente-nationale

Pagina 3 din 32

special n sectoare cu valoare adugat ridicat. Conform Strategiei Naionale pentru


Competitivitate 2014-20202, direciile de politic industrial sunt:
Tabel 1: Direciile de politic industrial menionate n Strategia Naional pentru Competitivitate 2014-2020

Direcii de politic industrial3

Criterii de clasificare pentru


direciile de politic industrial
Rol economic important i cu
influen asupra ocuprii

Dinamica competitiv

Inovare, dezvoltare tehnologic i


valoare adugat

Turism i ecoturism

Textile i pielrie

Lemn i mobil

Industrii creative

Industria auto i componente

Tehnologia informaiilor i comunicaiilor

Procesarea alimentelor i a buturilor

Sntate i produse farmaceutice

Energie i management de mediu

Bioeconomie (agricultur4, silvicultur, pescuit5 i


acvacultur6), biofarmaceutic i biotehnologii

n Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc 2014-2020, antreprenoriatul este apreciat
ca fiind una dintre soluiile la problema omajului.
Necesitatea prezentului apel de propuneri de proiecte este justificat i din perspectiva
recomandrilor specifice de ar din 2014. Astfel, recomandarea nr 2 din documentul
RECOMANDAREA CONSILIULUI din 8 iulie 2014 se refer la punerea n aplicare a strategiei bugetare
pentru 20147. Strategia fiscal-bugetar pentru perioada 2014-2016 menioneaz necesitatea de a
2

Textul strategiei este disponibil pe site-ul Ministerul Economiei:


http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/index.html
3
http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/Strategia_Nationala_de_Competitivitate_iunie_2014.pdf,
pagina 13
4
n cazul domeniului agricultur, nu se vor acorda ajutoare de minimis ntreprinderilor pentru producia primar de
produse agricole, astfel cum sunt enumerate n Anexa 1 a Tratatului CE.
5
Nu se acord ajutoare de minimis ntreprinderilor care i desfoar activitatea n sectoarele pescuitului si
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea
comun a pieelor n sectorul produselor pescreti i de acvacultur, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
L 17/21.01.2000.
6
Idem.
7
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_council_romania_ro.pdf

Pagina 4 din 32

asigura implementarea unui pachet de msuri destinate stimulrii ocuprii forei de munc, care
trebuie s sprijine persoanele aflate n cutarea unui loc de munc n vederea consolidrii
capacitii individuale de ocupare (prin oferirea de programe de informare i consiliere n carier
personalizate, formare i perfecionare profesional i stimularea iniiativei antreprenoriale
individuale).8
n contextul Strategiei Europa 2020, Romnia i-a asumat ca int de ocupare naional de 70% rat
de ocupare n anul 2020 pentru grupa de vrst 20 64 ani.9 Prezentul apel contribuie la atingerea
acestei inte prin sprijinirea antreprenoriatului.

2.2 Condiii specifice


Valoarea total eligibil a proiectului va fi cuprins ntre: minim echivalentul n lei a 500.000 euro
i maxim echivalentul n lei a 2.000.000 euro
Cererile de finanare care nu se ncadreaz n limitele prevzute mai sus vor fi respinse.
Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii
octombrie 2014, disponibil pe pagina web:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.
ATENIE: Bugetul proiectului dumneavoastr va fi exprimat DOAR n lei.
Structura bugetului cererii de finanare se regsete n Ghidul Solicitantului Condiii Generale.
n cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate proiecte care ndeplinesc
condiia ca activitile proiectului s fie implementate la nivel multi-regional, n cel puin dou
regiuni de dezvoltare.
Ariile de implementare a proiectelor depuse de solicitani sunt organizate astfel:

Regiunea de Dezvoltare Vest - Regiunea de Dezvoltare Nord Vest

Regiunea de Dezvoltare Centru- Regiunea de Dezvoltare Nord Est

Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia - Regiunea de Dezvoltare Bucuresti Ilfov

Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia- Regiunea de Dezvoltare Sud Est

n cazul n care aria de implementare cuprinde alte asocieri de regiuni dect cele menionate mai
sus, proiectul va fi declarat neeligibil.

8
9

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/strategbug/Strategiafiscal_bugetara2014_2016.pdf, pagina 48
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_ro.pdf

Pagina 5 din 32

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprins ntre minim 6 luni i maxim 10 luni. Cererile
de finanare a cror durat de implementare este mai mic de 6 luni sau mai mare de 10 luni vor fi
respinse. Dac proiectul dumneavoastr are o durat ntre limitele specificate mai sus, n timpul
implementrii avei posibilitatea de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului,
fr ns a depi limita maxim admis pentru acest tip de cereri de finanare (10 luni).
Proiectele selectate n cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte vor asigura, pe langa
cerinele generale privind informarea i publicitatea prevazute n Ghidul Solicitantului Condiii
Generale i promovarea elementelor de identitate vizual specifice cererii de propuneri de
proiecte Romnia Start-up. Elementele de identitate vizual specifice acestei cereri de propuneri
de proiecte vor fi comunicate de AMPOSDRU/OI POSDRU.

2.3 Alocare financiar orientativ


Alocarea financiar orientativ pentru aceast cerere de propuneri de proiecte este de 100.000.000
Euro, din care Fondul Social European (contribuia comunitar la finanarea acordat) reprezint
100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurrilor sociale de
stat i ai bugetelor fondurilor speciale i entitile aflate n subordine sau n coordonare finanate
integral din bugetele acestora i 94% pentru celelalte categorii de beneficiari eligibili.
Alocarea financiar maxim pentru fiecare arie de implementare constituit din asocierea a dou
regiuni de dezvoltare (aa cum au fost descrise in seciunea 2.2) este de 25.000.000 euro.

2.4 Contribuia eligibil minim a solicitantului


n conformitate cu Documentul Cadru de Implementare al POSDRU (DCI), procentul contribuiei
dumneavoastr minime n calitate de solicitant este de:

Tipul beneficiarului

beneficiari ordonatori de credite ai


bugetului de stat, bugetului asigurrilor
sociale de stat i ai bugetelor fondurilor
speciale i entitile aflate n subordine
sau n coordonare finanate integral din

Contribuia eligibil
minim a solicitantului
din totalul costurilor
eligibile (%)

6%

Valoarea maxim a
finanrii publice
(UE+RO)
acordate din totalul
costurilor eligibile (%)

94%

Pagina 6 din 32

bugetele acestora
beneficiari instituii publice finanate
integral din venituri proprii sau finanate
parial de la bugetul de stat, bugetul
asigurrilor sociale de stat sau bugetele
fondurilor speciale,
beneficiari ordonatori de credite ai
bugetului local i beneficiari entiti
finanate integral din bugetele acestora;
beneficiari entiti publice locale finanate
integral din venituri proprii i/sau
finanate parial de la bugetele locale;
persoane juridice de drept privat fr scop
patrimonial.
persoane juridice de drept privat cu scop
patrimonial

2%

98%

5%

95%

Contribuia eligibil minim a solicitantului reprezint procentul din valoarea total eligibil a
proiectului propus, care va fi suportat de ctre dumneavoastr, n calitate de solicitant.
Contribuia proprie a solicitantului trebuie s fie realizat sub form financiar. n cadrul proiectelor
finanate din POSDRU, contribuia n natur nu este eligibil.
Pe parcursul implementrii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulrii
proiectului, precum i orice cheltuial suplimentar ce va aprea n timpul implementrii
proiectului vor fi suportate de ctre dumneavoastr n calitate de beneficiar.
Prezenta cerere de propuneri de proiecte include o schem de ajutor de minimis.
Pentru a completa corect bugetul proiectului n cererea de finanare, v rugm s avei n vedere
procentul contribuiei proprii pe care trebuie s o asigurai, precum i condiiile generale de
eligibilitate a cheltuielilor (detaliate n Ghidul Solicitantului Condiii Generale aferent prezentei
cereri de propuneri de proiecte).

2.5 Ajutor de minimis


Prezenta cerere de propuneri de proiecte include schema de ajutor de minimis Sprijin pentru
antreprenori.
Obiectivul schemei l constituie dezvoltarea competenelor antreprenoriale ale persoanelor care
doresc s dezvolte o activitate independen i care au vrsta peste 18 ani i subvenionarea
planurilor de afaceri ale acestora n vederea creterii ratei de ocupare, n mod sustenabil, n acord
cu sectoarele identificate ca fiind competitive.

Pagina 7 din 32

Solicitantul va avea responsabilitatea gestionrii schemei de minimis. Solicitantul va stabili criteriile


de selecie a planurilor de afaceri i va selecta planurile care vor beneficia de subvenii pentru
nfiinarea de ntreprinderi. Persoanele din grupul int care beneficiaz de programul de formare
au dreptul s depun planurile de afaceri elaborate n vederea obinerii de sprijin prin intermediul
schemei de ajutor de minimis.
Schema de ajutor de minimis nu se aplic pentru:
a) ajutoarele acordate ntreprinderilor care-si desfoar activitatea n sectoarele pescuitului si
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie
1999 privind organizarea comun a pieelor n sectorul produselor pescreti i de acvacultur,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000
b) ajutoarele acordate ntreprinderilor care-si desfoar activitatea n domeniul produciei
primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate n Anexa 1 a Tratatului CE;
c) ajutoarele acordate ntreprinderilor care-si desfoar activitatea n sectorul transformrii si
comercializrii produselor agricole, prevzute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, n urmtoarele
cazuri:

atunci cnd valoarea ajutorului este stabilit pe baza preului sau a cantitii produselor n
cauz achiziionate de la productorii primari sau introduse pe pia de ntreprinderile n
cauz;

atunci cnd ajutorul este condiionat de transferarea lui parial sau integral ctre
productori primari.

d) ajutoarele destinate activitilor legate de export ctre ri tere sau ctre state membre,
respectiv ajutoarele legate direct de cantitile exportate, ajutoarele destinate nfiinrii si
funcionrii unei reele de distribuie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea
de export;
e) ajutoarele subordonate folosirii mrfurilor naionale n locul celor importate;
f) ajutoarele pentru achiziia de vehicule de transport rutier de mrfuri.

2.6

Transmiterea cererii de finanare

TOATE cererile de finanare nerambursabil pentru POSDRU se completeaz i se transmit on-line


n limba romn; n acest scop, accesai pagina de internet a AMPOSDRU, seciunea Cerere de
propuneri de proiecte, link Actionweb www.fonduri-ue.ro. Cererile de Finanare transmise prin
orice alte mijloace vor fi respinse.

Pagina 8 din 32

Anexele cererii de finanare i bugetul proiectului se descarc din sistemul Action Web, se
completeaz, se ncarc dup completare n sistemul Action Web i vor fi transmise electronic n
mod automat o dat cu transmiterea cererii de finanare.
Anexele pentru aceast cerere de propuneri de proiecte sunt:

Declaraie de eligibilitate (Anexa 1);

Acordul de parteneriat, dac este cazul (Anexa 2).

Declaraia de eligibilitate i Acordul de parteneriat se descarc n format Word i se ncarc dup


completare n format .pdf, .tiff sau .jpeg (documente semnate, datate, tampilate i cu numr de
nregistrare).
Bugetul proiectului se descarc n format .xsl i se ncarc dup completare n format .xsl.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis n a 16-a zi de la data publicrii n Monitorul Oficial a
prezentului ghid, ora 10.00 pn n a 30-a zi de la data publicrii n Monitorul Oficial, ora 16.00
AMPOSDRU va informa pe site-ul www.fonduri-ue.ro data publicrii n Monitorul Oficial i data
nchiderii sistemului informatic.

Prevederi relevante ale DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale pentru


prezenta cerere de propuneri de proiecte

Acest DMI are ca scop promovarea culturii antreprenoriale n vederea creterii abilitii persoanelor
de a materializa ideile de afaceri. DMI 3.1 are ca obiectiv de a face din antreprenoriat o opiune de
carier pentru fiecare, prin furnizarea programelor de formare profesional care s dezvolte
competene manageriale i antreprenoriale.
Obiectivul operaional al DMI 3.1 este dezvoltarea competenelor antreprenoriale i manageriale
n vederea mbuntirii performanei i formrii profesionale actuale a persoanelor, pentru a
dezvolta spiritul antreprenorial i pentru a genera un numr crescut de afaceri.
Prin prezenta cerere de propuneri de proiecte se va pune accentul pe dezvoltarea competenelor
antreprenoriale i susinerea iniiativelor antreprenoriale ale acestora, n vederea stimulrii
ocuprii pe cont propriu.
Operaiunile orientative din cadrul DMI 3.1 relevante pentru prezenta cerere de propuneri de
proiecte sunt:
1. Creterea contientizrii i promovarea atitudinii pozitive fa de cultura antreprenorial;
2. Implementarea de programe i servicii inovatoare pentru ncurajarea antreprenoriatului i
dezvoltarea culturii antreprenoriale;

Pagina 9 din 32

3. ncurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin pentru iniierea unei afaceri.

Condiii de eligibilitate

4.1

Grup int eligibil

n cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, grupul int eligibil este format din persoane cu
vrsta peste peste 18 de ani, care doresc s iniieze o activitate independent.
Grupul int al proiectului trebuie s aib domiciliul/reedina n regiunile de implementare.
Pentru categoriile de persoane din grupurile int eligibile, dovada apartenenei la categoria de
grup int respectiv se va face prin furnizarea unei copii a actului de identitate.
Pe ntreaga durat de implementare a proiectului, n calitate de beneficiar vei transmite informaii
privind participanii, n conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 cu privire la
implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispoziiile generale cu privire
la Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si al
Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1080/2006 privind Fondul European de
Dezvoltare Regional.
n calitate de solicitant avei obligaia de a respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind
protecia persoanelor fizice n ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal i libera
circulaie a acestor date, transpus n legislaia naional prin Legea nr.677/2001, precum i
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecia vieii
private n sectorul comunicaiilor electronice, transpus n legislaia naional prin Legea
nr.506/2004.
Astfel, vei informa persoanele din grupul int al proiectului despre obligativitatea de a furniza
datele lor personale, cu respectarea dispoziiilor legale menionate.

4.2 Activiti eligibile


n conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a POSDRU 2007-2013, n
cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmtoarele activiti:
I.

Activiti eligibile cu caracter general pentru solicitantul

1. Dezvoltarea i implementarea campaniilor de informare i contientizare privind


oportunitile existente n vederea ncurajrii antreprenoriatului;

Pagina 10 din 32

2. Dezvoltarea schemelor de ajutoare i stimulente pentru a sprijini demararea activitilor


unei afaceri, antreprenoriatul i ocuparea pe cont propriu;
3. Promovarea activitilor dedicate implementrii interveniilor pilot privind schemele de
ajutoare i stimulente financiare, precum vouchere tehnologice i pentru formare
profesional pentru persoanele care iniiaz o afacere i pentru ntreprinztori;
4. Activiti integrate cuprinznd consiliere, sprijin pentru iniierea afacerilor, formare
profesional, activiti de asisten i post-asisten n sprijinul iniierii afacerilor i a
ocuprii pe cont propriu;
5. Activiti de formare profesional n vederea dezvoltrii i consolidrii noilor domenii de
ocupare i antreprenoriat (mediu, cultur, societate informaional, servicii
personale/individualizate etc.);
6. Activiti de asisten pentru crearea de afaceri i ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin
intermediul proiectelor de tip spin-off;
7. Activiti inovatoare, interregionale i transnaionale n vederea promovrii culturii
antreprenoriale.
Din lista activitilor eligibile cu caracter general, activitile 2, 4 i 5 sunt obligatorii. In
implementarea acestor activiti solicitantul va respecta urmatoarele condiii:
A. n conformitate cu activitatea eligibil nr. 5, solicitantul va avea obligatia sa asigure
implementarea unui program de formare n domeniul antreprenoriatului pentru un grup
int de minim 400 de persoane.
Din totalul grupului int participant la programul de formare, cel puin 50% va fi
reprezentat de persoane din categoria de vrst 18-25 ani, nmatriculai in nvmntul
superior.

B. n conformitate cu activitatea eligibil nr. 2, vor fi finanate planuri de afaceri dezvoltate de


persoane care fac parte din grupul int eligibil n domeniile menionate n Tabel 1 din
capitolul 2.1 din prezentul ghid.
Medolologie de organizare a concursului de idei de afaceri i cerine minime privind rezultatele
ateptate
In cadrul fiecrui proiect selectat se va finana un concurs de idei de afaceri.
Competiia de idei de afaceri va fi deschis publicului larg, nu doar persoanelor din grupul int care
au participat la programul de formare n domeniul antreprenoriatului in cadrul proiectului.
Ideile de afaceri vor fi selectate de ctre o comisie de selecie, pe baza unor criterii stabilite de
beneficiarul finanrii nerambursabile, n cadrul unui proces transparent i nediscriminatoriu.

Pagina 11 din 32

Comisia de selecie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un numr impar de membri din care
cel puin 3 vor fi reprezentani ai:
-

Mediului de afaceri;

Mediului financiar bancar;

Pantronatelor din aria de implementare a proiectului.

n cadrul comisiei va fi invitat obligatoriu un observator din partea Oficiului Teritorial pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din aria de implementare a proiectului.
n cadrul concursului de idei de afaceri vor fi selectate cel puin 40 de idei de afaceri, din care:
-

minim 2 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare jude din aria de implementare a
proiectului, inclusiv pentru municipiul Bucureti n cazul proiectelor implementate la nivel
multi-regional n care aria de implementare include regiunea Bucureti-Ilfov. (Asa cum au
fost stabilite ariile de implementare in capitolul 2.2 din prezentul Ghid).

minim 50% din ideile de afaceri selectate trebuie s fie dezvoltate de persoane din grupul
inta eligibil care aparin categoriei de vrst 18-25 de ani, nmatriculai in nvmantul
superior

Fiecare plan de afaceri selectat va fi finanat prin acordarea unei subvenii n cuantum de maxim
25.000 euro, subvenie care va face obiectul schemei de ajutor de minimis. n acest sens, v rugm
s consultai schema de ajutor de minimis asociat prezentului apel de propuneri de proiecte.
Fiecare ntreprindere infiinat n cadrul schemei de ajutor de minimis va trebui sa asigure
crearea a cel puin dou (2) locuri de munc.
Fiecare ntreprindere nou creat beneficiar de sprijin n cadrul schemei de minimis are obligaia
de a menine locurile de munc nou create cel puin 6 luni dup finalizarea proiectului.

C. n conformitate cu activitatea eligibila 4 pot fi nfiinate centre de sprijin pentru inierea


afacerilor.
Solicitantul va avea obligaia s asigure n cadrul proiectului cel puin:
-

dezvoltarea n implementarea proiectului a minim 1 centru de sprijin deja existente si


nfiinarea a minim 1 centru de sprijin pentru inierea afacerilor

dezvoltarea n implementarea proiectului a minim 2 centre de sprijin deja existente

nfiinarea a minim 2 centre de sprijin pentru inierea afacerilor

Pagina 12 din 32

Selecia beneficiarilor de subvenii n cadrul schemei de ajutor de minimis se va finaliza cel trziu la
4 luni dup semnarea contractului de finanare cu beneficiarul, n cadrul prezentei cereri de
propuneri de proiecte.
ntreprinderile nfiinate conform planurilor de afaceri selectate vor deveni operaionale cel mai
trziu la 2 luni de la semnarea acordului de finanare ntre beneficiarul proiectului i beneficiarul de
ajutor de minimis, conform art. 18 alin. (6) din Schema de ajutor de minimis asociat prezentei
cereri de propuneri de proiecte.

II.

Activiti eligibile n cadrul schemei de ajutor de minimis

1. Activiti de formare profesional i asisten pentru crearea i consolidarea noilor


ntreprinderi;
2. Activiti de formare profesional n vederea dezvoltrii i consolidrii noilor domenii de
ocupare i antreprenoriat (mediu, cultur, societate informaional, servicii
personale/individualizate etc.) pentru managerii/angajaii noilor ntreprinderi;
3. Activiti de asisten pentru crearea de afaceri i ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin
intermediul proiectelor de tip spin-off;
4. nfiinarea i dezvoltarea de ntreprinderi n scopul ocuprii pe cont propriu.
Lista activitilor care intr sub incidena schemei de ajutor de minimis este detaliat i n art. 6
Schema de ajutor de minimis Sprijin pentru antreprenori, asociat prezentului ghid.

4.3 Beneficiari (solicitani i parteneri) eligibili


Categoriile de beneficiari (solicitani i parteneri) eligibili n cadrul acestei cereri de propuneri de
proiecte sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ntreprinderi, indiferent de natura capitalului i forma de organizare;


Furnizori de FPC autorizai, publici i privai10;
Organizaii sindicale i patronate;
Membri ai Comitetelor Sectoriale i Comitete Sectoriale cu personalitate juridic;
Autoriti ale administraiei publice locale (uniti administrativ-teritoriale);
Asociaii profesionale;
Camere de comer i industrie;
ONG-uri

10

Conform Ordonanei nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesional a adulilor, cu modificrile i
completrile ulterioare.

Pagina 13 din 32

9. Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri i instituii/agenii/organizaii


subordonate/coordonate de acesta.
Solicitantul poate implementa proiectul n parteneriat, compus din una sau mai multe entiti cu
personalitate juridic, nregistrate n Romnia

4.4 Cheltuieli eligibile


Categoriile i subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte
sunt prevzute i detaliate n Ordinul pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor
eligibile n cadrul operaiunilor finanate prin POSDRU 2007-2013.
I.

Lista categoriilor i subcategoriilor de cheltuieli eligibile pentru aceast cerere de


propuneri de proiecte, pentru activitile cu caracter general:

1. Cheltuieli cu personalul implicat n implementarea proiectului


1.1 Salarii i asimilate acestora
1.2 Onorarii
1.3 Contribuii sociale aferente cheltuielilor salariale i cheltuielilor asimilate acestora
(contribuii angajai i angajatori)
2. Cheltuieli cu cazarea, transportul i diurna
2.1 Transport persoane (personal propriu, participani, alte persoane)
2.2 Transport materiale i echipamente
2.3 Cazare
2.4 Diurn (pentru personalul propriu)
3. Cheltuieli pentru derularea proiectului
3.1 Servicii de sonorizare
3.2 Traducere i interpretare
3.3 Prelucrare date
3.4 ntreinere, actualizare i dezvoltare aplicaii informatice
3.5 Achiziionare de publicaii, cri, reviste de specialitate relevante pentru operaiune, n
format tiprit i/sau electronic
3.6 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare
3.7 Materiale consumabile
4. Cheltuieli aferente activitilor subcontractate (externalizate)
4.1 cheltuieli aferente diverselor achiziii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are
expertiza necesar, inclusiv managementul proiectului i consultan juridic;

Pagina 14 din 32

4.2 cheltuieli aferente contractelor ncheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) n vederea
furnizrii unor servicii:
4.2.1
organizarea de evenimente,
4.2.2
pachete complete coninnd transport, cazarea i/sau hrana participanilor/
personalului propriu,
4.2.3
audit financiar extern,
4.2.4
expertiz contabil,
4.2.5
editarea i tiprirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare,
4.2.6
editarea i tiprirea de materialele publicitare;
5. Taxe
5.1 Taxe de certificare a competenelor (inclusiv taxe de certificare a competenelor
profesionale obinute pe alte ci dect cele formale)
5.2 Taxe de eliberare a certificatelor de calificare
5.3 Taxe pentru participarea la programe de formare / educaie
5.4 Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare
6. Cheltuieli pentru nchirieri i leasing, necesare derulrii activitilor proiectului:
6.1 nchiriere (locaii, bunuri):
6.2 Rate de leasing (operaional) pltite de utilizatorul de leasing
7. Subvenii (ajutoare, premii) i burse:
7.1 Subvenii (ajutoare, premii) pentru cursani pe perioada derulrii cursurilor
7.2 Premii n cadrul unor concursuri
7.3 Subvenii pentru nfiinarea de ntreprinderi11
8. Cheltuieli indirecte/ cheltuieli generale de administraie
8.1 Cheltuieli aferente personalului administrativ i personalului auxiliar
8.2 Utiliti
8.3 Servicii de administrare a cldirilor:
8.4 Servicii de ntreinere i reparare echipamente i mijloace de transport
8.5 Arhivare documente
8.6 Amortizare active
11

n contextul schemelor de ajutor de minimis, ntreprinderea reprezint orice entitate implicat ntr-o activitate
economic (generatoare de venituri pe o pia concurenial), indiferent de forma juridic a acesteia, inclusiv persoane
fizice care desfoar activiti economice n mod independent, asociaii familiale, parteneriate sau asociaii care
desfoar activiti economice, n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 care transpune Recomandarea CE nr.
361/2003 privind definirea microntreprinderilor si a ntreprinderilor mici si mijlocii, publicat n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L124/2003, denumit n continuare Recomandarea CE 361/2003.

Pagina 15 din 32

8.7 Cheltuieli financiare i juridice (notariale):


8.8 Multiplicare, cu excepia materialelor de informare i publicitate
8.9 Conectare la reele informatice
8.10
Cheltuieli aferente procedurilor de achiziie public
8.11
Abonamente la publicaii de specialitate
8.12
Materiale consumabile
9. Cheltuieli de informare i publicitate
10. Cheltuieli de tip FEDR
10.1
Instalaii tehnice
10.2
Mobilier, birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale
10.3
Alte cheltuieli pentru investiii
Decontarea costurilor salariale cu personalul (intern sau extern) implicat n managementul
proiectului se va face n limita unui procent de maxim 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectului.
Cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administraie se definesc n conformitate cu prevederile
Ordinului pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul
operaiunilor finanate prin POSDRU 2007-2013.
Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraie se calculeaz prin aplicarea unui
procent la valoarea total a costurilor directe, cu excepia cheltuielilor de tip FEDR. Acest procent
corespunztor cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraie este de maxim 5%.
Cu privire la eligibilitatea cheltuielilor cu salariile personalului implicat n managementul proiectului
i cheltuielile pentru achiziia de echipamente i pentru nchirieri i leasing, v rugm s avei n
vedere i plafoanele stabilite prin Ghidul solicitantului Condiii generale.
II.

Cheltuieli care intr sub incidena ajutorului de minimis, pentru ntreprinderile nou create

1. Taxe pentru nfiinarea de ntreprinderi


2. Subvenii pentru nfiinarea de ntreprinderi
2.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
2.1.1. Salarii
2.1.2. Contribuii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate
acestora (contribuii angajai si angajatori)
2.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna personalului ntreprinderilor nou nfiinate
2.2.1. Transport persoane
2.2.2. Transport materiale si echipamente
2.2.3. Cazare

Pagina 16 din 32

2.2.4. Diurn
2.3. Materiale consumabile i materii prime aferente funcionrii ntreprinderilor
2.4. Utiliti aferente funcionrii ntreprinderilor
2.5. Servicii de administrare a cldirilor aferente funcionrii ntreprinderilor
2.6. Servicii de ntreinere si reparare echipamente si mijloace de transport aferente
funcionrii ntreprinderilor
2.7. Arhivare documente aferente funcionrii ntreprinderilor
2.8. Amortizare active aferente funcionrii ntreprinderilor
2.9. Cheltuieli financiare si juridice (notariale) aferente funcionrii ntreprinderilor
2.10. Conectare la reele informatice aferente funcionrii ntreprinderilor
2.11. Cheltuieli de informare si publicitate aferente funcionrii ntreprinderilor
2.12. Cheltuieli de tip FEDR aferente funcionrii ntreprinderilor
2.12.1. Amenajri de terenuri
2.12.2. Construcii
2.12.3. Instalaii tehnice
2.12.4. Mobilier, aparatur, birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i
materiale
2.12.5. Alte cheltuieli pentru investiii
2.13. Cheltuieli pentru derularea proiectului
2.13.1. Prelucrare date
2.13.2. ntreinere, actualizare si dezvoltare aplicaii informatice
2.13.3. Achiziionare de publicaii, cri, reviste de specialitate relevante pentru
operaiune, n format tiprit i/sau electronic
2.13.4. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi si active similare
2.14. Cheltuieli aferente activitilor subcontractate (externalizate)
2.14.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziii de servicii specializate, pentru care
Beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesar;
2.14.2. Cheltuieli aferente contractelor ncheiate de ntreprindere cu operatori
economici (inclusiv PFA) n vederea furnizrii unor servicii:
a) organizarea de evenimente,
b) pachete complete coninnd transport, cazarea si/sau hrana personalului
structurilor de economie sociala,
c) editarea si tiprirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare,
d) editarea si tiprirea de materialele publicitare.
2.15. Taxe
2.15.1. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare
2.15.2. Taxe pentru participarea la programe de formare / educaie
2.16. Cheltuieli pentru nchirieri si leasing, necesare derulrii activitilor proiectului
2.16.1. nchiriere (locaii, bunuri).
Pagina 17 din 32

2.16.2. Rate de leasing operaional pltite de utilizatorul de leasing.12


Cu privire la eligibilitatea cheltuielilor pentru achiziia de echipamente i pentru nchirieri i leasing,
v rugm s avei n vedere i plafoanele stabilite prin Ghidul solicitantului Condiii generale.
ATENIE! Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, din
care reiese c TVA nedeductibila este eligibil, costurile care alctuiesc Bugetul proiectului conin i
TVA aferent acestora.

4.5 Indicatori de monitorizare si evaluare


Indicatorii proiectului dumneavoastr trebuie s contribuie DIRECT la atingerea indicatorilor de
monitorizare si evaluare definii n Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007 - 2013, cu
toate modificrile ulterioare13.
INDICATORI DE PROGRAM
Indicatori de realizare imediat (output):
1. Nr. de cursani pregtii pentru iniierea unei afaceri, dintre care:
- Femei
V rugm s avei n vedere c acest indicator este obligatoriu. Solicitantul va avea obligaia s
stabileasc o int de minim 400 cursani pregtii pentru iniierea unei afaceri. Dac nu
ndeplinete aceast condiie, proiectul propus de solicitant nu va fi admis pentru finanare.
2. Ponderea beneficiarilor de cursuri de formare care iniiaz noi afaceri (%)
V rugm s avei n vedere c acest indicator este obligatoriu. Solicitantul va avea obligaia s
stabileasc o int de minim 10% pentru ponderea beneficiarilor de cursuri de formare care
iniiaz noi afaceri (%). Dac nu ndeplinete aceast condiie, proiectul propus de solicitant nu va
fi admis pentru finanare.
INDICATORI ADIIONALI:
1. Numrul ntreprinderilor nou nfiinate n cadrul proiectului
Acest indicator este obligatoriu.
Limita minim pentru acest indicator este de 40 ntreprinderi nou nfiinate pentru fiecare
proiect.
2. Numrul locurilor de munc create in cadrul ntreprinderilor nou nfiinate
12

Se deconteaz doar leasingul operaional.


Documentul Cadru de Implementare se poate descrca utliznd urmtorul link: http://www.fonduriue.ro/posdru/index.php/posdru/programare
13

Pagina 18 din 32

Acest indicator este obligatoriu.


Limita minim pentru acest indicator este de 80 la nivel de proiect. (minim 2 locuri de munc
create pentru fiecare ntreprindere nou nfiinat).
3. Ponderea ideile de afaceri dezvoltate de persoane din grupul inta eligibil care
aparin categoriei de vrst 18-25 de ani din totalul ideilor de afaceri selectate
pentru finantare prin subvenie
Acest indicator este obligatoriu.
Limita minim pentru acest indicator este de 50% la nivel de proiect.
4. Ponderea persoanelor din grupul inta eligibil care aparin categoriei de vrst 18-25
care particip la programul de formare in domeniul antreprenoriatului din totalul
persoanelor participante la programul de formare
Acest indicator este obligatoriu.
Limita minim pentru acest indicator este de 50% la nivel de proiect.

Procesul de evaluare i selecie

Procesul de evaluare i selecie a cererilor de finanare este descris n Ghidul Solicitantului Condiii generale.
Procesul de evaluare si selecie al cererilor de finanare se face pe baza criteriilor prezentate n
grilele de evaluare anex la prezentul Ghid Condiii Specifice (Anexa 1 i Anexa 2).

Greeli frecvente la redactarea cererii de finanare:

6.1 Greeli care duc automat la respingerea cererii de finanare:

bugetul detaliat i anexele proiectului nu sunt ncrcate n sistemul Action Web odat cu
transmiterea cererii de finanare;

nencadrarea corect n obiectivele i activitile eligibile ale DMI (se introduc activiti
eligibile pe alte DMI) sau n categoriile de grupuri int eligibile.

nerespectarea cerinelor legate de indicatorii de program obligatorii stabilii pentru


prezenta cerere de propunere de proiecte

Pagina 19 din 32

6.2 Greeli care duc la depunctarea cererii de finanare (n Faza B - Criterii de selecie):

nedetalierea elementelor de valoare adaugat;

neatingerea tuturor problemelor/tematicilor menionate n grilele de evaluare i n Ghidul


Solicitantului Condiii Generale i Condiii Specifice

necorelarea informaiilor trecute de solicitant n diferite seciuni, de exemplu cele de la


activiti cu cele de la graficul activitilor, sau de la buget cu cele de la detalierea bugetului,
sau exista costuri care nu se regsesc corelate cu activitile, etc

justificri incomplete/ lipsa datelor statistice pentru justificarea problemei

dificultatea de a surprinde nevoile reale ale factorilor interesai

dificultatea de a identifica si de a descrie corect grupul/grupurile int (caracteristici,


cuantificri, nevoi specifice)

necorelri ale grupurilor int ntre diverse seciuni ale cererii de finanare

detalierea incomplet a bugetului, erori de calcul aritmetic

calcularea i/sau detalierea bugetului n alt moned dect lei (RON)

ncadrarea eronat n categoria de persoan juridic

ncadrarea eronat n categoria de finanare proprie (finanat parial sau finanat integral de
la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale)

costuri supraestimate (utilizarea eficient a fondurilor i un raport optim cost-eficien)

nerespectarea limitelor impuse pentru diverse categorii de cheltuieli:


o cheltuielile administrative
o cheltuielile tip FEDR
o plafoanele maxime de referin pentru stabilirea eligibilitii cheltuielilor cu
personalul

importana scazut acordat sustenabilitii

nentelegerea i/sau justificarea fr substan a principiilor i a temelor orizontale:


o egalitatea de anse
o dezvoltare durabil
o mbtrnire activ
o inovare / TIC

Pagina 20 din 32

o abordare interregional

meniuni cu caracter generic, fr claritate sau fr o legtur concret cu ceea ce trebuie


descris

copierea integral sau parial a prevederilor din DCI, ghiduri sau documente programatice.

Contestaii

Modalitatea de depunere i soluionare a contestaiilor este descris n Ghidul Solicitantului


Condiii Generale.
Pentru cererile de finanare care sunt respinse, contestaiile cu privire la rezultatele procesului de
evaluare vor fi:

depuse la registratura AMPOSDRU la adresa: Bdul Carol I, nr.34-36, sector 2 Bucureti sau

transmise prin fax la nr (+40 21) 315 02 06, n termen de maximum 3 (trei) zile lucrtoare de
la transmiterea Scrisorii de informare. Contestaia trebuie s cuprind aspectele punctuale
ale deciziei cu care nu suntei de acord i argumentele dumneavoastr cu privire la
problema contestat.

Contestaiile care ncearc s acrediteze ideea neprimirii scrisorii de informare de ctre solicitant
sau de ctre reprezentanii solicitanilor i pentru care exist confirmarea transmiterii acesteia
precum i pentru solicitanii care au transmis contestaia n afara termenului prevzut mai sus,
acestea nu vor face obiectul Comitetului de Soluionare a Contestaiilor, iar solicitanii vor fi
informai cu privire la aceste aspecte.

Procesul de contractare

Dac proiectul depus de dumneavoastr a fost propus spre finanare de ctre Comitetul de
Evaluare, va fi iniiat procesul de contractare cu organizaia dumneavoastr.
n acest sens va fi transmis ctre dumneavoastr, prin e-mail, o scrisoare prin care vei fi informat
cu privire la:

documentele pe care trebuie s le prezentai privind organizaia dumneavoastr;

condiiile de valabilitate a acestora;

termenul limit de prezentare a documentelor.

Pagina 21 din 32

Documentele minim solicitate pentru solicitant i parteneri ncheierea contractului de finanare


sunt:

Declaraie din care s reias numrul, tipul i anul emiterii actului de nfiinare al instituiei
respective, semnat i tampilat de ctre reprezentantul legal al solicitantului.

Ordin sau decizie/dispoziie a conductorului ierarhic superior pentru persoana desemnat


s semneze contractul, dac este cazul.

CV-urile echipei de management si ale experilor pe termen lung responsabili pentru


realizarea unei activiti sau unor activiti n cadrul proiectului pentru acele activiti care
nu sunt subcontractate, n limba romn, indicnd funcia/rolul n proiect, datate i semnate
de ctre titulari;

Declaraie privind evitarea dublei finanri;

Declaraie de angajament;

Declaraie privind eligibilitatea TVA aferent cheltuielilor ce vor fi efectuate n cadrul


proiectului propus spre finanare din instrumente structurale.

Pagina 22 din 32

Anexa 1: Grila de evaluare FAZA A


Nr. crt.

Criterii

01-CA-1

Bugetul detaliat (format tabelar) toate foile de calcul a fost ncrcat n


Action Web

02-CA-2

Anexa 1 i Anexa 2 dup caz au fost ncrcate n Action Web

03-EP-1

Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare si ale
domeniului major de intervenie.

04-EP-2

Toate activitile proiectului sunt in concordan cu condiiile specifice ale axei


prioritare, ale domeniului major de intervenie si ale cererii de propuneri de
proiecte.

05-EP-3

Toate categoriile de grup/grupuri int ale proiectului sunt in concordan cu


condiiile specifice ale axei prioritare, ale domeniului major de intervenie si
ale cererii de propuneri de proiecte.

06-EP-4

Valoarea eligibil a proiectului respect limitele (minim i maxim) prevzute


de cererea de propuneri de proiecte.

07-EP-5

Contribuia solicitantului este cel puin egal cu limita minim prevzut n


Ghidul Solicitantului - Condiii Generale i Ghidul solicitantului - Condiii
Specifice

08-EP-6

Bugetul alocat echipei de management a proiectului respecta limita maxim


stabilit conform GS CS

09-EP-7

Proiectul respecta prevederile din Ghidul Solicitantului Condiii Generale


privind informarea i publicitatea

10-EP-8

Perioada de implementare a proiectului respect limitele (minimum 6 luni si


maximum 10 luni) prevzute de cererea de propuneri de proiecte.

11-EP-9

Proiectul urmrete atingerea valorile minime stabilite pentru indicatorii de


realizare imediat (output) stabilii in Ghidul solicitantului Condiii Specifice

12-EP-10

Proiectul urmrete atingerea valorile minime stabilite pentru indicatorii


adiionali stabilii in Ghidul solicitantului Condiii Specifice

DA

NU

Proiectul este implementat in conformitate cu conditiile privind aria de


implementare multi-regionala stabilit prin Ghidul Solicitantului Conditii
Specifice
Aria de implementare corespunde uneia dintre urmtoarele asocieri de regiuni:

13- EP- 11

Regiunea de Dezvoltare Vest - Regiunea de Dezvoltare Nord Vest

Regiunea de Dezvoltare Centru- Regiunea de Dezvoltare Nord Est

Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia - Regiunea de Dezvoltare


Bucuresti Ilfov

Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia- Regiunea de Dezvoltare Sud Est

Pagina 23 din 32

14-EP-12

n cadrul proiectului sunt vizate pentru finanare prin schema de minimis cel
puin 2 idei de afaceri pe fiecare Judet din aria de implementare a proiectului,
inclusiv municipiul Bucureti n cazul proiectelor din aria de implementare care
include regiunea Bucureti-Ilfov.
Proiectul asigur dezvoltarea n implementarea proiectului a minim 1 centru
de sprijin deja existente si nfiinarea a minim 1 centru de sprijin pentru
inierea afacerilor
sau

15-EP-13

Proiectul asigur dezvoltarea n implementarea proiectului a minim 2 centre de


sprijin deja existente
sau
Proiectul asigur nfiinarea a minim 2 centre de sprijin pentru inierea
afacerilor
Solicitantul apartine cel putin uneia din categoriile de beneficiari eligibili in
conformitate cu Documentul Cadru de Implementare al POSDRU si cu Ghidul
Solicitantului Conditii Specifice, astfel:
ntreprinderi, indiferent de natura capitalului i forma de organizare
Furnizori de FPC autorizai, publici i privai
Organizaii sindicale i patronate

16-ES-1

Membri ai Comitetelor Sectoriale i Comitete Sectoriale cu personalitate


juridic
Autoriti ale administraiei publice locale (uniti administrativ-teritoriale)
Asociaii profesionale
Camere de comer i industrie
ONG-uri
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de
instituii/agenii/organizaii subordonate/coordonate de acesta

Afaceri

17-EPT-1

Fiecare din parteneri aparine uneia din categoriile de beneficiari/parteneri


eligibili in conformitate cu Ghidul Solicitantului Condiii Specifice

18-EPT-2

Parteneriatul demonstreaza capacitate operationala, prin existenta resurselor


administrative (conform algoritmului)

19-EPT-3

Parteneriatul demonstreaza capacitate financiara (conform algoritmului)

20-EPT-4

Fiecare dintre parteneri este implicat in cel putin doua din urmatoarele
aspecte: implementarea proiectului, furnizare de expertiza, resurse umane si
materiale, finantarea proiectului

Pagina 24 din 32

Anexa 2: Grila de evaluare FAZA B

Nr.

Punctaj
total
maxim

Criterii de selecie

Punctaj
acordat

100 puncte
1

RELEVAN (prin obiectivele sale proiectul contribuie la realizarea obiectivelor


POSDRU i DCI, politicilor i strategiilor naionale, regionale sau locale i la
soluionarea nevoilor specifice ale grupului int)

1.1

Relevana proiectului pentru politicile i strategiile naionale, POSDRU, axa prioritar i domeniul major de
intervenie:

1.2

1.3

1.4

1.5

maxim- 30
puncte
minim - 21
puncte

a. Proiectul descrie concret i argumentat contribuia acestuia fa politicile i


strategiile naionale, POSDRU, axa prioritar i domeniul major de intervenie

b. Proiectul descrie general i nu argumenteaz elementele prin care acesta este


relevant fa de politicile i strategiile naionale, POSDRU, axa prioritar i domeniul
major de intervenie

Cuantificarea grupului int inclus n proiect:


a. Grupul int este cuantificat corect i coerent n toate seciunile cererii de finanare

b. Grupul int este cuantificat parial i inexact n toate seciunile cererii de finanare

c. Grupul int nu este cuantificat corect n toate seciunile cererii de finanare

Descrierea grupului int


a. Grupul int este descris concret i corelat n toate seciunile cererii de finanare

b. Grupul int este descris concret, dar necorelat n toate seciunile cererii de
finanare

c. Grupul int nu este descris concret n seciunile cererii de finanare

Modalitile de identificare, recrutare, implicare i meninere a grupului int incluse n proiect:


a. Modalitile de identificare, recrutare, implicare i meninere n proiect a
persoanelor aparinnd grupului int sunt descrise concret i personalizat

b. Modalitile de identificare, recrutare, implicare i meninere n proiect a


persoanelor aparinnd grupului int sunt descrise parial

c. Modalitile de identificare, recrutare, implicare i meninere n proiect a persoanelor


aparinnd grupului int nu sunt descrise

Identificarea nevoilor grupului int


a. Nevoile grupului int sunt identificate concret prin furnizarea de date cantitative
i/sau calitative, studii sau analize statistice

b. Nevoile grupului int sunt doar descrise, nefiind identificate n urma unor date

Pagina 25 din 32

Nr.

Punctaj
total
maxim

Criterii de selecie

Punctaj
acordat

100 puncte
cantitative i/sau calitative, studii sau analize statistice
c. Nevoile grupului int nu sunt descrise
1.6

1.7

Relevana proiectului fa de nevoile grupului int i necesitatea implementrii proiectului


a. Activitile propuse n proiect rspund concret nevoilor identificate i contribuie la
satisfacerea acestora

b. Activitile propuse n proiect rspund doar parial nevoilor identificate i contribuie


la satisfacerea acestora

c. Activitile propuse n proiect nu rspund nevoilor identificate i nu contribuie la


satisfacerea acestora

Demonstrarea clar a valorii adugate a proiectului:


a. Proiectul descrie concret ceea ce aduce n plus fa de situaia deja existent

b. Proiectul doar enumer fr a descrie modalitatea prin care proiectul aduce ceva n
plus fa de situaia deja existent

c. Proiectul nu descrie ceea ce aduce n plus fa de situaia deja existent

Punctaj total criteriu "RELEVAN"

Max
30
puncte
Min
21
puncte

METODOLOGIE (proiectul este structurat coerent i este n msur s furnizeze


beneficii reale i sustenabile grupului int; proiectul are o structur logic i este
prezentat clar i coerent i va determina o mbuntire sustenabil a situaiei
grupului int)

2.1

Obiectivele proiectului:

2.2

Punctaj
maxim - 25
puncte
Punctaj
minim -18
puncte

Obiectivele proiectului sunt clare, realiste i pot fi atinse n perspectiva realizrii


proiectului.

Obiectivele proiectului pot fi parial atinse n perspectiva realizrii proiectului

Obiectivele proiectului nu sunt realiste n perspectiva realizrii proiectului

Indicatori proiectului
a. Indicatorii proiectului sunt msurabili, verificabili i corelai cu activitile proiectului

b. Indicatorii proiectului sunt msurabili, verificabili dar nu sunt corelai cu activitile


proiectului

c. Indicatorii proiectului nu sunt msurabili, verificabili i nu sunt corelai cu activitile


proiectului

Pagina 26 din 32

Nr.

Punctaj
total
maxim

Criterii de selecie

Punctaj
acordat

100 puncte
2.3

2.4

2.5

2.6

Rezultatele proiectului
a. Rezultatele proiectului sunt cuantificate/msurabile, corelate cu activitile i
descriu mbuntiri/beneficii reale care determin n mod direct realizarea obiectivelor
proiectului

b .Rezultatele proiectului sunt cuantificate/msurabile, dar nu sunt corelate cu


activitile i nu descriu mbuntiri/beneficii reale care determin n mod direct
realizarea obiectivelor proiectului

c. Rezultatele proiectului nu sunt cuantificate/msurabile, nu sunt corelate cu


activitile i nu descriu mbuntiri/beneficii reale care determin n mod direct
realizarea obiectivelor proiectului.

Planificarea eficient a activitilor proiectului:


a. Activitile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic i sunt corelate n cadrul
calendarului de realizare, cu atribuiile membrilor echipei de proiect, cu rezultatele
proiectului , indicatorii de realizare i intele stabilite .

b. Activitile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic i parial corelate n


cadrul calendarului de realizare, cu rezultatele proiectului i indicatorii de realizare.
precum si cu atribuiile membrilor echipei de proiect

c. Activitile proiectului nu descrise clar, sintetic, cronologic si nu sunt corelate nici n


cadrul calendarului de realizare, i nici cu atribuiile membrilor echipei de proiect i
sunt slab corelai cu rezultatele proiectului i indicatorii de realizare , iar intele stabilite
nu sunt fezabile.

Calificrile i experiena necesar a fiecrui membru din cadrul echipei de implementare:


a. Sunt descrise concret calificrile, competenele profesionale, experiena necesar
precum i atribuiile i responsabilitile fiecrui membru din echipa de implementare

b. Sunt descrise parial calificrile, competenele profesionale, experiena necesar


precum i atribuiile i responsabilitile fiecrui membru din echipa de implementare

c. Nu sunt descrise calificrile, competenele profesionale, experiena necesar precum


i atribuiile i responsabilitile fiecrui membru din echipa de implementare

Resurse alocate i achiziii de bunuri, servicii i lucrri necesare pentru implementarea proiectului
a. Sunt specificate concret bunurile, serviciile/lucrrile, dotrile i echipamentele
existente i care urmeaz a fi nchiriate sau achiziionate pentru implementarea
proiectului n raport cu activitile proiectului, care contribuie la obinerea rezultatelor
propuse

b. Sunt specificate concret bunurile, serviciile/lucrrile, dotrile i echipamentele


existente i care urmeaz a fi nchiriate sau achiziionate dar nu sunt corelate cu
activitile proiectului, care contribuie la obinerea rezultatelor propuse

c. Nu sunt specificate toate bunurile, serviciile/lucrrile, dotrile i echipamentele


existente i cele care urmeaz a fi nchiriate sau achiziionate pentru implementarea

Pagina 27 din 32

Nr.

Punctaj
total
maxim

Criterii de selecie

Punctaj
acordat

100 puncte
proiectului propus
2.7

2.8

Metodologia de implementare a proiectului:


a. Proiectul prezint clar modul de implementare a activitilor propuse, precum i o
metodologie concret pentru monitorizarea, coordonarea si organizarea manageriala si
financiara a proiectului, printr-o alocare eficient a resurselor.

b. Proiectul prezint clar modul de implementare a activitilor propuse, dar nu


prezint o metodologie concret pentru monitorizarea, coordonarea si organizarea
manageriala si financiara a proiectului, printr-o alocare eficient a resurselor.

c. Proiectul nu prezint clar modul de implementare a activitilor propuse i nu


prezint o metodologie concret pentru monitorizarea, coordonarea si organizarea
manageriala si financiara a proiectului, printr-o alocare eficient a resurselor.

d. Proiectul nu prezint modul de implementare a activitilor propuse i nu prezint o


metodologie pentru monitorizarea, coordonarea si organizarea manageriala si
financiara a proiectului, printr-o alocare eficient a resurselor.

Egalitate de anse:
Proiectul prezint concret modul n care principiul privind egalitatea de anse este
integrat n elaborarea i implementarea proiectului:

a1. n realizarea activitilor


b1. n managementul proiectului
c1. prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalitii de sanse i a
egalitii de gen
Proiectul prezint n mod ambiguu modul n care principiul privind egalitatea de anse
este integrat n elaborarea i implementarea proiectului:

a1. n realizarea activitilor


b1. n managementul proiectului
c1. prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalitii de sanse i a
egalitii de gen
Proiectul nu prezint modul n care principiul privind egalitatea de anse este integrat
n elaborarea i implementarea proiectului:

a1. n realizarea activitilor


b1. n managementul proiectului
c1. prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalitii de sanse i a
egalitii de gen
2.9

Contribuia proiectului la alte teme i obiective orizontale

Pagina 28 din 32

Nr.

Punctaj
total
maxim

Criterii de selecie

Punctaj
acordat

100 puncte
Proiectul prezint concret contribuia acestuia la cel puin 2 dintre obiectivele
orizontale:

a1.dezvoltare durabil
b1.inovare i TIC
c1.mbtrnire activ
d1.abordare interregional
Proiectul prezint concret contribuia acestuia la cel putin unul dintre obiectivele
orizontale:

a1.dezvoltare durabil
b1.inovare i TIC
c1.mbtrnire activ
d1.abordare interregional
Proiectul nu prezint contribuia acestuia la cel putin unul dintre obiectivele
orizontale:

a1.dezvoltare durabil
b1.inovare i TIC
c1.mbtrnire activ
d1.abordare interregional
Punctaj total criteriu "METODOLOGIE"

maxim- 25
puncte
minim 18
puncte

SUSTENABILITATE (prezentarea clar a modului de continuare a proiectului sau a


efectelor proiectului dup ncetarea sursei de finanare; prezentarea msurilor
actuale sau care vor fi luate pentru a se asigura faptul c progresul sau beneficiile
realizate pentru grupul/grupurile int vor fi garantate n viitor)

Punctaj
maxim15
puncte
Punctaj
minim 10
puncte

3.1

Contribuia proiectului la promovarea antreprenoriatului prin nfiinarea centrelor de sprijin pentru inierea
afacerilor.
a. Proiectul asigur nfiinarea a minim 2 centre de sprijin pentru inierea afacerilor si
asigur dezvoltarea n implementarea proiectului a minim 2 centre de sprijin deja
existente

b. Proiectul asigur nfiinarea a minim 1 centru de sprijin pentru inierea afacerilor si


asigur dezvoltarea n implementarea proiectului a minim 2 centre de sprijin deja

Pagina 29 din 32

Nr.

Punctaj
total
maxim

Criterii de selecie

Punctaj
acordat

100 puncte
existente
c Proiectul asigur nfiinarea a minim 2 centru de sprijin pentru inierea afacerilor si
asigur dezvoltarea n implementarea proiectului a minim 1 centru de sprijin deja
existente

d. Proiectul asigur dezvoltarea n implementarea proiectului a minim 1 centru de


sprijin deja existente si nfiinarea a minim 1 centru de sprijin pentru inierea afacerilor

sau
Proiectul asigur dezvoltarea n implementarea proiectului a minim 2 centre de sprijin
deja existente
sau
Proiectul asigur nfiinarea a minim 2 centre de sprijin pentru inierea afacerilor
3.2

3.3

Sustenabilitate financiar
a. Proiectul descrie concret sursele ulterioare de finanare (fonduri proprii, fonduri
externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale dup finalizarea
finanrii nerambursabile

b. Proiectul descrie ambiguu sursele ulterioare de finanare (fonduri proprii, fonduri


externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale dup finalizarea
finanrii nerambursabile

c. Proiectul nu descrie sursele ulterioare de finanare (fonduri proprii, fonduri externe


etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale dup finalizarea finanrii
nerambursabile

Sustenabilitate instituional
a. Proiectul descrie concret modalitile de funcionare a ntreprinderilor create prin
proiect dup finalizarea finanrii nerambursabile

b. Proiectul descrie ambiguu modalitile de funcionare a ntreprinderilor create prin


proiect dup finalizarea finanrii nerambursabile

c. Proiectul doar menioneaz modalitile de funcionare a ntreprinderilor create prin


proiect dup finalizarea finanrii nerambursabile fr o susinere clar a acestora

d. Proiectul nu descrie modalitile de funcionare a ntreprinderilor create prin proiect


dup finalizarea finanrii nerambursabile

Punctaj total criteriu "SUSTENABILITATE"

maxim- 15
puncte
minim 10
puncte

COST-EFICIEN (proiectul prezint clar rezultatele ateptate n raport cu resursele


utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor

maxim - 30
puncte

Pagina 30 din 32

Nr.

Punctaj
total
maxim

Criterii de selecie

Punctaj
acordat

100 puncte
managementului riguros)

4.1

4.2

4.3

4.4

Minim - 21
puncte

Completitudinea bugetului
a. Toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte i sunt reflectate n alocarea pe
activiti

a. Nu toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte, dar sunt reflectate n alocarea pe
activiti

a. Calculele din bugetul detaliat sunt parial corecte i sunt parial reflectate n alocarea
pe activiti

Detalierea bugetului:
a. Bugetul detaliat este structurat pe uniti i costuri unitare pentru toate categoriile
de cheltuieli incluse

b. Bugetul detaliat este parial structurat pe uniti i costuri unitare pentru categoriile
de cheltuieli incluse, dar permite o evaluare a modalitii de estimare a costurilor de
ctre aplicant

b. Bugetul detaliat este parial structurat pe uniti i costuri unitare pentru categoriile
de cheltuieli incluse, dar nu permite o evaluare a modalitii de estimare a costurilor de
ctre aplicant

b. Bugetul detaliat nu este structurat pe uniti i costuri unitare pentru categoriile de


cheltuieli incluse i nu permite o evaluare a modalitii de estimare a costurilor

Fundamentarea economico-financiar a costurilor


a. Valorile cuprinse n bugetul proiectului sunt susinute concret de o justificare
corect privind numrul de uniti (cantitatea, dup caz) i costul unitar, pentru fiecare
tip de cheltuial

b. Valorile cuprinse n bugetul proiectului sunt susinute concret de o justificare


corect privind numrul de uniti (cantitatea, dup caz) i costul unitar, doar pentru
anumite tipuri de cheltuieli

c. Valorile cuprinse n bugetul proiectului sunt susinute parial de o justificare corect


privind numrul de uniti (cantitatea, dup caz) i costul unitar, i doar pentru anumite
tipuri de cheltuieli

d. Valorile cuprinse n bugetul proiectului nu sunt susinute de o justificare corect


privind numrul de uniti (cantitatea, dup caz) i costul unitar

Modalitatea de estimare a costurilor


a. Toate costurile sunt realiste, sunt n conformitate cu preurile pieei i sunt corelate
cu complexitatea i natura activitii/achiziiei, n conformitate cu prevederile OUG
66/2011

Pagina 31 din 32

Nr.

Punctaj
total
maxim

Criterii de selecie

Punctaj
acordat

100 puncte

4.4

b. Toate costurile sunt realiste, sunt n conformitate cu preurile pieei, dar nu sunt
corelate cu complexitatea i natura activitii/achiziiei n conformitate cu prevederile
OUG 66/2011

c. Nu toate costurile sunt realiste i n conformitate cu preurile pieei, i nu sunt


corelate cu complexitatea i natura activitii/achiziiei n conformitate cu prevederile
OUG 66/2011

d. Costurile nu sunt realiste i n conformitate cu preurile pieei, i nu sunt corelate cu


complexitatea i natura activitii/achiziiei n conformitate cu prevederile OUG
66/2011

Utilizarea eficient a fondurilor:


a. Este justificat i fundamentat concret i corect valoarea total a proiectului printro analiz din care reiese c fondurile utilizate la finanare sunt corelate cu activitile i
indicatorii propui

b. Este insuficient justificat i fundamentat valoarea total a proiectului printr-o


analiz din care reiese c fondurile utilizate la finanare sunt corelate cu activitile i
indicatorii propui

c. Nu este justificat i fundamentat valoarea total a proiectului printr-o analiz din


care reiese c fondurile utilizate la finanare sunt corelate cu activitile i indicatorii
propui

Punctaj total criteriu "COST-EFICIEN"

Maxim- 30
puncte
minim - 21
puncte

SCOR TOTAL PROIECT

Maxim100 puncte
minim - 70
puncte

Comentarii evaluator

Pagina 32 din 32