Sunteți pe pagina 1din 1

Curs 6 Infractiuni prevazute de legi speciale

24.11.2014

ABUZUL IN SERVICIU- ARTICOLUL 297 NCP

Incadrarile faptelor
Din ce categorie de infractiuni face parte abuzul in serviciu si in ce categorie de infractiuni fac pa
rte infractiunile facute inainte?
Unele sunt infractiuni de coruptie iar altele fac parte din categoria infractiunilor de serviciu (TITLUL
V, CAPITOLUL I SI CAPITOLUL II NCP).
Art 13 indice 1, in cazul infractiunilor de santaj, in care este implicata o persoana din cele prevazu
te la art 1 din cele care exercita functii publice, atributii de control, limitele speciale ale pedepsei, s
e majoreaza cu o treime, prevazute de infractiunea de santaj.
Art 13 indece 2, in cazul infractiunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei, daca functio
narul public a obtinut pentru sine ori pentru altul , un folos necuvenit, limitele speciale se majoreaz
a cu o treime.
Inselaciunea- articolul 244 NCP
Deturnarea de fonduri- articolul 307 NCP