Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lectie

Unitatea de invatamant: Scoala cu clasele I VIII Calinesti Oas


Arie curriculara: Om si societate
Disciplina: Geografie generala
Data si clasa: a V-a B, 15.02.2011
Unitatea de invatare: BIOSFERA si PEDOSFERA
Tema lectiei: Domeniile de viata de pe glob
Tipul lectiei: mixta
Propunator: Deac Raluca Simona
Numar ore/sapt: 1ora

COMPETENTE GENERALE:
1. Utilizarea limbajului specific n prezentarea i explicarea realitii geografice.
3. Transferarea unor elemente din matematic tiine i tehnologie n studierea mediului terestru.
6. Identificarea i explicarea dimensiunii sociale, civice i culturale a caracteristicilor spaiului
geografic.
8. Elaborarea unor modele i soluii de organizare a spaiului geografic din perspectiva
dezvoltrii durabile
COMPETENTE SPECIFICE:
1.1.: Recunoasterea termenilor geografici in texte diferite
1.2.: Precizarea, in cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baza
1.3.: Utilizarea temenilor geografici simpli in context cunoscute sau in context noi
3.1.: Transferarea datelor si elementelor din matematica in stiinte in domeniul geografiei, pentru
intelegerea si descrierea caracteristicilor planetei ca intreg
3.2.: Identificarea legaturilor intre elemente, fenomene si procese observabile
3.4.: Prezentarea structural a componentelor natural ale planetei ca intreg si ale orizontului local

4.3.: Pozitionarea corecta a elementelor natural si socio economice reprezentate pe un support


cartografic
5.1.: Identificarea informatiilor cu character cartografic in baze de date accesibile prin internet
6.1.: Explicarea importantei mediului geografic pentru om si societate
6.2.: Explicarea diversitatii natural si umane a lumii realizand corelatii cu informatiile dobandite
cu alte discipline scolare
7.3.: Identificarea reperelor observabile in timp
8.1.:Identificarea solutiilor de protective a mediului geographic din orizontul local sau indepartat

STRATEGII DIDACTICE
Strategii de invatare: dirijata, cognitiva, euristica
Metode de invatare: conversatia euristica, analiza, observatia, elaborarea posterului, comparatia
Mijloace de invatare: manualul de geografie, caietul de geografie, fisa de lucru.

Bibliografie:
1.
2.
3.
4.

Rodica Petrea, Didactica geografiei, Editura Unieversitatii din Oradea, Oradea, 2004
Rodica Petrea, Pedogeografie, Editura Universitatii din Oradea, Oradea, 2004
Octavian Mandrut, Atlas geografic scolar, Editura Corint, Bucuresti, 2004
Maria Eliza Dulama, Serafima Roscovan, Didactica geografiei, Editura Bons Offices,
Chisinau, 2007
5. Dorina Cheval, Constantin Furtuna, Geografie generala manual pentru clasa a V-a,
Editura Teora, Bucuresti, 2009
6. Harta politica a lumii
7. Planiglobul

OBIECTIVE OPERATIONALE. La sfarsitul lectiei toti elevii vor fi capabili :


O1: Sa numeasca principalele medii de viata ale terrei pe baza imaginilor prezentate
O2: Sa indentifice pe baza imaginilor prezentate caracteristicile mediului de viata acvatic
O3: Sa numeasca principalele conditii de viata din mediu subteran
O4: Sa precizeze 2 -3 diferente intre mediile de viata acvatic si cel terestru
O5: Sa numeasca 2-3 adaptari ale plantelor si animalelor la diferite conditii de viata

O1

O2

Dozare

Ob. Opert.

DESFASURAREA LECTIEI
Momentele
lectiei

Activ. de predare - invatare


Actv. prof.

Strategii
didactice

Evaluare

Actv. elevilor

Organiz. clasei

- verif. prezentei
elevilor
- aranj. materialului
necesar lectiei

Pregatirea caietelor si
a docum. scolare

Observarea

10

Verif. orala a
cunostint. din
lectia anter. cu
titlul
Biosfera
Caractere
generale prin
intreb. scurte

Adreseaza interogatii de
control privitoare la
continuturile predade si
invatate anterior
Se desfasoara frontal pe
baza unor ntrebari care
viza principalele
elemente geografice ale
orizontului local:

Asculta, analizeaza,
gandesc si formuleaza
raspunsurile asteptate,
fiind indrumati de
prof.

Dialogul

Analiza
raspunsurilor,
stimularea elevilor
si evaluarea
rezultatelor
invatarii

1 -2

Pregatirea
aperceptiva

Profesorul intreaba daca


plantele si animalele traiesc
toate pe uscat ( continent)
Dar in apa Oceanelor exista
viata ?
In Scoarta terestra este viata ?

Reflecteaza si raspund
sub indrumarea
profesorului

Conversatia
euristica

Observarea
comportamentului
elevilor,
stimularea
participarii
elevilor la
formularea
raspunsului

Anuntarea
temei

Ascult, accept, se
mobilizeaz, particip,
scriu titlul leciei n
caiet

Expunere,
lucrul la tabl

Observarea
comportamentului
elevilor;

20
25

Dirijarea
predarii invatarii

Precizeaz obiectivele i
strategia de rezolvare,
condiiile de lucru.
Scrie titlul leciei pe tabl:
Domeniile de viata ale terrei
Profesorul le prezinta
principalele domenii de viata
de pe suprafata Pamantului

Elevii reflecteaza si
raspund sub
indrumarea
peofesorului

Conversatia
euristica

Provoaca
participarea
tuturor elevilor si
ii determina sa
dialogheze

Sa indentificam conditiile de
viata din domeniul acvatic
urmarind imaginile prezentate.
De ce pestii din gropile abisale
sunt foarte turtiti si vazul
dezvoltat?

-Elevi sunt atenti la


imaginile prezentate si
numesc conditiile de
viata din domeniul
acvatic oceanic :
- presiunea apei din ce
in ce mai mare catre
adancul oceanului
- lumina solara
patrunde din ce in ce
mai putin caatreadanc,
- oxigenul se reduce
cantitativ odata cu
cresterea adancimii

Observatia
Conversatia
euristica

Atentionare
Aprecieri

Idem

O3

O4

3 4

Atingerea feedbackului

Profesorul le prezinta
conditiile de viata din mediul
subteran notandu- le pe tabla
si le cere elevilor sa dea
exemple de animale care
traiesc in acest mediu.
Ce simt il au mai putin
dezvoltataceste vietati ?

Elevii sunt atenti la


explicatiile
profesorului si noteaza
in caiete
Raspund : cartita,
liliacul,
Simtul cel mai putin
dezvoltat vazul

Sa indentificam 2-3 elemente


care fac diferenta dintre cele 3
domenii de viata ale planetei
noastre

Elevii prezinta
diferentele dintre
mediul acvatic si cel
subaerian
Si diferentele dintre
mediul terestru si cel
subteran
Analizeaza notitele si
raspund: Da dar cu
mai multe conditii

Credeti ca omul poate sa


traiasca in alt mediu decat cel
terestru ?

Idem

Analiza ,
Explicatia
Conversatia
euristica

Descoperirea

Conversatia
10
O5

1 2

Asigurarea si
intensificarea
retentiei si
transferului
cunostintelor
Precizarea
activitatilor pe
care elevii le
vor desfasura
acasa

Numiti cateva adaptari ale


plantelor si animalelor la
diverse medii de viata ?

Selecteaza informatiile
pentru formularea
raspunsurilor

Comunica sugestiile si
continuturile ce vor fi parcurse
spre studiu.
Tema pentru acasa.

Asculta si noteza.

Interogatiile
de control si
dialogul.

Explicarea

Provoaca
participarea
tuturor elevilor si
ii determina sa
dialogheze, sa se
autoevalueze sau
sa evalueze
raspunsurile date
de alti colegi.
Idem

Stimularea
participarii
elevilor, analiza
raspunsurilor si
evaluarea prin
note.
Evaluarea finala

Domeniile de viata ale Terrei

Mediile in care traiesc vietuitoarele constitue domeniile lor de viata


domeniul terestru ( pe uscat )
Pe Terra sunt 3 mari domenii de viata:

domeniul acvatic ( in apa )


domeniul aerian

Domeniul acvatic se imparte in

domeniul apelor oceanice


domeniul apelor continentale

Domeniul acvatic este cel mai bogat in vietuitoare . astfel vietuitoarele de aici se impart
in functie de modul de deplasare:
a) innotatoare pestii, balenele, meduzele,etc
b) plutesc purtate de curenti- planctonul
c ) fixate pe fundul apei coralii care formeaza colonii si ies la suprafata sub forma de insule

Domeniul terestru este cel mai cunoscut


Zonele biogeografie fiecarei zone de clima ii corespunde un tip de vegetatie iar fiecarei
tip de vegetatie ii corespunde anumite animale