Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele_______________________

Data____________

Test iniţial clasa a VII-a -geografie

I. Completaţi propoziţiile :
1. Cel mai lung fluviu din Europa este____________________________________
2. Limita vestică a Europei este________________________
3. Cel mai populat continent este_______________________
4. In România avem climă __________________________________
5. Satele pot fi____________________________________________
5 x 4= 20 p
II. Daţi cîte două exemple de resurse epuizabile şi de resurse inepuizabile 4x2,5= 10 p

III. Precizaţi cinci state europene si capitalele acestora. 5x4=20 p

IV. Realizaţi corespondenţa între elementele colonelor A şi B: 10p


A B
a. Paris 1. peninsulă în sudul Europei
b. Sicilia 2. tip de vegetaţie
c. Balcanică 3. oraş capitală
d. Munţii Ural 4. insulă
e. stepa 5. limită dintre Europa şi Asia

V. Caracterizaţi vegetaţia unei ţări din Europa la alegere. 10p

VI. Daţi exemple de cel putin cinci ţări cu ieşire la mare. 5x2=10 p

VII. Enumeraţi tipurile de climă din Europa. 4x2,5 =10 p

SE ACORDĂ 10 PUNCTE DIN OFICIU.

S-ar putea să vă placă și