Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar

1. Coninutul economic al trezoreriei


2. Trsturile de baz ale sistemului trezorerial
3. Funciile i rolul trezoreriei n sistemul bugetar
4. Evoluia sistemului trezorerial pe plan internaional
5. Evoluia sistemului trezorerial pe plan naional
6. Structura trezoreriei de stat a RM
7. Organizarea activitii trezoreriei de stat
8. Funciile Trezoreriei Centrale de Stat
9. Obligaiile i funciile Trezoreriei teritoriale
10. Structura contului pe venituri
11. Organizarea operaiunilor de ncasare a plilor
12. Evidena veniturilor n bugetele de toate nivelurile
13. Evidena sumelor achitate n plus sau incorect de ctre contribuabili
14. Distribuirea dobnzilor
15. Distribuirea mijloacelor de la conturile bancare ale UTS
16. Etapele executrii cheltuielilor publice
17. Efectuarea cheltuielilor prin numerar
18. Efectuarea plilor prin virament
19. Evidena contractelor de achiziie
20. Efectuarea altor cheltuieli bugetare
21. Executarea de cas a bugetelor UAT
22. Controlul financiar privind executarea bugetului general de stat
23. Controlul financiar privind executarea bugetelor UAT
24. Caracteristica general a fazelor procesului bugetar. Executarea i rectificarea bugetelor.
25. Controlul bugetar.
26. Executarea bugetului prin Trezorerie:
27. Caracteristica clasificaiei bugetare. Clasificaia bugetar a veniturilor i cheltuielilor.
28. Descifrarea cheltuielilor bugetare n conformitate cu clasificaia bugetar.
29. Descifrarea veniturilor bugetare n conformitate cu clasificaia bugetar.
30. Statutul ordonatorilor de credite
31. Drepturile ordonatorilor de credite
32. Responsabilitile ordonatorilor de credite

Bibliografie
1. Decretul Preedintelui Republicii Moldova cu privire la trezoreria de stat mr. 39 din 10.03.1993.
2. Hotrrii guvernului Republicii Moldova nr. 273 din 18.05.1993 despre aprobarea regulamentului
cu privire la trezoreria de stat.
3. Legea RM nr. 847 XIII din 24.05. 1996 privind sistemul bugetar i procesul bugetar. In:
Monitorul Oficial al RM nr. 248 253/996 din 19.12.2003
4. Legea RM privind finanele publice locale nr. 397 XV din 16.10.2003 In: Monitorul Oficial al
RM nr. 19 20/197 din 27.03.1997
5. Ordin cu privire la aprobarea normelor metodologice privind executarea de cas a mijloacelor
bugetului public naional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanelor nr. 98 din 28.11.2005.
In: Monitorul Oficial al RM nr. 13 15/39 din 24.01.2006
6. Ordin nr. 54 din 23.05.2011 cu privire la modul de achitare i eviden a plilor la bugetul public
naional prin sistemul trezorerial al Ministerului finanelor n anul 2011
7. Beju, V. Buget, contabilitate i audit public. Cluj-Napoca: Casa Cri de tiin, 2007, 308 p.
8. Manole, T. Finane publice locale: Rolul lor n consolidarea autonomiei financiare la nivelul
unitilor administrativ teritoriale. Chiinu: Epigraf SRL, 2003, 240 p.
9. Manole, T. Finane publice locale: teorie i aplicaii. Chiinu, Ed. Cartier, 2000, 264 p.
10.Mihalcea, L. Gestiunea finanelor publice locale: modelul francez. Bucureti, 2000, 127 p.
11.Moteanu, T. i alii. Buget i trezorerie public. Bucureti, Editura Universitar, 2007
12.Popovici, D., Popovici, C. Buget i trezorerie, ediia a II-a revizuit i adugit. Timioara,
Editura Mirton, 2002
13.Roman, C. Gestiunea financiar a instituiilor publice. Bucureti: Ed. Economic, 2000, 240 p.
14.Stoica, E., Grigore, M. Buget i trezorerie public. Bucureti, Editura Cartea
Studeneasc, 2006
15.Vacarel, I. i alii. Finane publice. Bucuresti, Editura Didactica i Pedagogica,
2003
16.Anghel, S. Asigurarea echilibrului trezorerial prin prisma fluxului financiar prin
sistemul trezorerial. In: Conferina tehnico-tiinific a colaboratorilor,
doctoranzilor i studenilor. 10 - 12 septembrie 2009, 441 442 p.
17.Bulgac, C. Efectuarea controlului financiar prin prisma trezoreriei de stat. In: Economic Growth
in conditions of internationalization. Intern. Sc. And Practical Conf., 5 th ed., oct. 21 22,
2010, vol. 1, 388 392 p.
18.Bulgac, C. Locul i rolul trezoreriei de stat n procesul gestionrii resurselor statului. In:
Conferina t. - intern. Dezvoltarea economic n contextual aspiraiei de integrare european.
Perspective i realizri 23 24 octombrie 2009, Chiinu, 2009, 366 370 p.
19.Bulgac, C. Trezoreria public vis--vis de bncile comerciale: asemnri i deosebiri. In:
Conferina tiinific internaional Competitivitatea i inovarea n economia cunoaterii, 24
25 septembrie 2010, vol. 2 an. 2011, 60 62 p.
20.Cernit, R. Gestiunea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial. In: Conferina
tiinific internaional Politici financiare de relansare a creterii economice n condiiile crizei
economice mondiale, 29 30 aprilie 2010, Chiinu vol 2, 2010, 142 150 p.
21.Cernit, R. Structura sistemului trezorerial n RM. In: Simpozionul internaional al tinerilor
cercettori, ediia a 8-a, 28-29 aprilie 2010, Chiinu, 2010, 218 220 p.
22.Manole, T., Anghel, S. Echilibrul trezorerial prin prisma echilibrului monetar.
In: Economica: Rev. t.-didactic, 2011, nr 1 (75), 86 98 p.
23.Petroaia, A., Bulgac, C. Gestionarea mijloacelor bugetului public naional prin contul unic
trezorerial al Ministerului Finanelor. In: Economica: Rev. t.-didactic, 2010, nr 3
(73), 22 31 p.
24.www.mf.gov.md