Sunteți pe pagina 1din 17

1

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

M
MAINI
I I ECH
HIPAME
ENTE DE
D INJE
ECIE N
N MATR
RI
Pentru reealizarea pieselor
p
innjectate n
n condiii tehnico - economicce optime, o
importtan deossebit o arre alegereaa celei maai adecvatee maini dde injectat.. Criteriul de
baz nn alegereaa mainii de injectaat trebuie s
s l consttituie conccordana ct
c mai buun
a perfoormaneloor mainii cu caracteeristicile piesei
p
caree urmeaz a fi obinu
ut
Exempple de maini de injecie:

UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

n figuraa de maai jos sunnt reprezeentate schhematic pprincipalele elemennte


compoonente alee unei maini de injeecie.

UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

Maina de in
njecie siisteme de comand
UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

1. Uniitatea de injectare
i
Unitattea de in
njectare - servete la plastifi
fierea materialului, introduceerea acestuuia
sub prresiune n matri i meninereea presiun
nii n stadiiul de com
mpresie.

e
ajustaajul din capul cilin
ndrului dee injectaree prin care materiaalul
Duza - este
matria de injectaat.
plasticc trece dinn cilindru n

Melcul - este organnul activ al


a mainii de injectaat i este cconstruit n
mai muulte
ompune diin: cap, coorp i coad
da melculuui.
variannte. Melcuul unei maini de injectat se co

Corpul melcului
m
see caracterizzeaz prin
n urmtoarrele mrim
mi :
pul mainnii;
diametrull melculuii D, depenndent de tip
L se defiinete ca raport
r
ntrre lungimeea activ L a melcuului
lungimeaa relativ Lr,
i diametrrul melcullui D;
f
le i lung
gimea lor.. Se distiing urmttoarele zoone
numrul zonelor funcional
funcionaale:
UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

zona de
d alimenttare care are
a lungim
mea La;
zona de
d tranziiee care are lungimea Lt;
zona de
d dozare care
c are lu
ungimea Ld.
L
raportul de
d compreesie rc, se definete
d
ca raport ntre

voluumul cupriins n prim


mul
pas din zoona de alim
mentare ii cel cupriins n ultim
mul pas al zonei de pompare:
rc=Vi/Ve=S
= i/Se
unde:
Si seciuunea la ieire;
Se seciuunea la inttrare.
geometriaa canaluului melccului se adapteazz propriietarilor materialelor
prelucratee:
capul mellcului are un rol impportant in procesul de injectaare:
- orienteaaz materiialul dozatt spre centtrul cilindrrului de innjectare;
- omogeenizeaz temperaturra materiaalului toppit ieit ddin zona de
d dozaree a
melcului;
- mpiediic materiaalul plastiic ramas n
n cilindruu s fie anntrenat n
n micare de
rotaie la o nou cuurs de doozare, ceeaa ce ar connduce la deegradarea sa termicc.
c
v a melcuului care sse pune n
n legtur cu
coada meelcului estte partea constructiv
sistemele de acioonare, caree determiina micrrile melcuului. Coada melcuului
ndeplineete mai multe
m
funcii :
- preia micarea
m
dee rotaie dee la sistem
mul de aciionare;
- preia micarea
m
dee translaiee de la sisttemul de acionare;
a
- servetee la rezem
marea melccului.
Cilindrull - mpreuun cu meelcul cilindrul form
meaz cupllul activ al
a mainii de
injectaat. El trebbuie s assigure ncclzirea ii omogennizarea maaterialuluii, precum i
generaarea presiuunii necesare.
Plnia de
d alimenttare - a unei maiini de injjectat estee aezata pe cilindrrul
mainii de injecctat n zonaa gurii dee alimentaare a melcului.
mecanic pe care se
Masa maainii de injectat este un ansamblu
a
s monteaaz
mentare, aparatura
a
d msuraa i contro
de
ol, etc. Maasa
unitateea de injectare, plnnia de alim
mainii are ca rool principaal punereaa n legtu
ur a cilinddrului de iinjectare cu
c matria de
injectaare astfel nct maaterialul plastic
p
top
pit din cillindru s ajung, ca
c urmaree a
presiuunii de injeectare, n matria
m
de injectat.
2. Un
nitatea dee nchiderre - desch
hidere
Un
nitatea de nchideere - desschidere a unei maini
m
de injectat ndeplinete
urmtooarele funncii:
2 realizeaaz nchideerea celor dou pri ale matrriei;
2 asigur fora de nnchidere a matriei n timpul injectrii cu presiun
ne ridicat a
materiallului plasttic n matrri;
UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

2 realizeaaz deschidderea matriei dup solidificaarea pieseii n matri;


2 asigur eliminareea piesei innjectate diin matri.
Prile prrincipale ale
a unei unniti de n
nchidere deeschidere sunt:
sistemul de
d nchideere;
sistemul de
d reglare a cursei de
d nchideere;
coloanelee de ghidarre;
platourilee de prindeere;
sistemul de
d aruncarre a pieseii din matrii.

mul de ncchidere pooate fi un


u sistem cu acionnare hidroomecanic. La aceste
Sistem
sistem
me acionarrea este hiidraulica, iar nchid
derea i deeschiderea matriei se
s realizeaaz
prin elemente constructiv
c
ve mecaniice. Acestte sisteme se aplicaa att la mainile
m
m
mici
ct i la
l mainile mari atuunci cnd nu
n este neecesar o cursa
c
maree a platoullui mobil.
Sisstemul dee reglare a cursei de
d nchideere. La o main dde injectaat este strrict
necesaar reglarea distanttei ntre platoul
p
mo
obil i plaatoul fix ca urmare a folosiirii
matrielor de injjectat caree au nlim
me diferit.
Cooloanele de
d ghidare si platourrile de prin
ndere. O mare
m
impoortanta asu
upra calitii
constrructive a unei
u
maiini de injectat o au
u coloaneele de ghiidare i platourile
p
de
prindeere. Ele traansmit forre de nchhidere nttre platourri fiind solicitate n principall la
ntindeere datoritt forei dee nchiderre maximee.
Plaatoul fix al
a mainiii este aezzat n parrtea cilindrrului de iinjectare. n platou se
fixeazz cele patrru coloanee de ghidaare cu ajuttorul unor piulie filetate.
Plaatoul mobbil al maainii se mic
m
n coloanelee de ghidare fiind acionat de
mecannismul de nchideree. n zonna centralaa, platoull este prevzut cu o gaura de
centraare pentru inelul parii mobile a matrieii de injecttat.
Plaatoul de capt
c
al mainii
m
estte sprijiniit pe batiuul mainiii, pe ghid
daje, pe caare
poate s se mite acionat de sistemul de reglare
r
al cursei dee nchiderre. Micarrea
platouului pe colooane se faace pe bucce de ghid
dare confeecionate ddin bronz.
UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

Sisstemul de aruncare.. n timpuul cursei de


d nchideere trebuiee realizat i aruncaare
piesei injectate din matrii. Sistem
mul de aru
uncare cu acionare hidraulicc prezint o
d avantaje:
serie de
2 permite exeecutarea cursei
c
de aruncare
a
dup
d
deschhiderea com
mplet a matriei;
m
2 permite exeecutarea unor
u
micri program
mate supliimentar;
2 asigur funncionarea n ciclu automat
a
a mainii
m
dee injectat.
3. B
Batiul mainii
Baatiul maainii esste construcia mecanic
m
care sservete ca suport
subanssambluriloor compoonente alee mainii. Batiul susine sistemul de
d injectaare,
sistem
mul de nchhidere, sisstemul de acionaree hidrostattic, bazinuul de ulei, sistemul de
acionnare electriic, sistemuul de comaand electtric, aparattura de msur i co
ontrol.
4. E
Elemente auxiliare
a
ale main
nii de injeectat
n arar de prile principale
p
ale maiinii de innjectat, m
maina neccesit i ale
a
n
procesulu
ui tehnologic: sisstemul dee protecie,
instalaaii, dispozitive necesare
dispozzitivele dee prindere a matriei, dispozitiive de trannsport i uuscare a grranulelor.
Aplicaaii:

UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

PARAM
METRI DE
D FUNC
CIONAR
RE AI MA
AINII DE
E INJECIE
Controlull calitii parametril
p
lor tehnolo
ogici ai mainii
m
i ddatelor opeeraionale,, i
nu pee ultimul plan asiggurarea calitii
c
in
ntegrale i
controluul producciei, perm
mit
reduceerea timpuului mort necesar
n
peentru verifficarea aceestora.
Acestea sunt
s
cerinnele impuuse unei maini
m
de injectat m
mase plastiice moderrne
din puunctul de vedere al
a reglajuului i con
ntrolului. De asem
menea n funcionar
f
rea
sistem
mului de coontrol i reglarea
r
m
mainii
inttr i datooria de reccunoateree a abaterillor
param
metrilor priincipali i presortareea pieselo
or turnate cu
c erori dde form i de calitaate.
Pe de alta parte maina trebuie s aib
a
i possibilitatea de reglaree n procesul de lucrru.
Piesele defecte
d
treebuie s fie
f depisttate nc din primaa faz naite de a fi
u
fazz de finissare a acesstora, penttru a perm
mite evitareea costurilor
ndrepptate spre ultima
suplim
mentare dee produciee n processul de fabricaie.
n speciaal pentru evitarea acestor erori
e
de fabricaie
f
sunt elab
borate uneele
mbunntiri alee processelor de depistare a eroriloor, aceasta fiind posibil
p
prrin
suprappunerea errorilor nccadrndu-lle n cmp
puri de tollerane. N
Nu pe ultim
mul loc este
i conntrolul caliitii i paarametrilorr de funciionare a mainii,
m
caare influen
neaz direect
processul de injeectare.
Paraametrii mainii
m
Turaaia transportorului elicoidal
e
Presiunea hidrraulic, prresiunea inn repaus
Tem
mperatura cilindrului
c
i
Tem
mperatura masei plastice
p
inn incintaa
transsportoruluui elicoidall
Surpplusul de material
m
duup injectaare
Tem
mperatura duzei
d
de innjectare
Vitezza de naaintare a masei plastice
p
n
n
lunggul axului transporto
t
orului;
Foraa de nchidere;
Tem
mperatura medie
m
Timppurile de funcionar
f
re
Depllasrile

Parametrii de fu
uncionarre
Presiunnea n incinnta utilaju
ului
Temperratura massei plastice in utilaj
Temperratura pereeilor utilajului;
Viteza frontal
f
de curgere;;
Volumuul specificc;
Grosim
mea stratuluui de marg
gine

Toi paraametri infflueneaz n msu


ur mai mare sauu mai miic calitattea
supraffeei piesselor turnnate. Pentrru obinerrea calitii bune pieselor turnate este
necesaar supravvegherea tuuturor parrametrilor n ansambblu i/sau reglarea lor.

UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

Parametri reglabiili pot fi de


d exempllu:
tuuraia trannsportoruluui elicoidaal;
p
presiunea
h
hidraulic,
, presiunea in repau
us si presiuunea dup ncheiereea procesuului
d turnare;
de
v
viteza
de nnaintare a masei plaastice in lu
ungul axullui transpoortorului;
foora de ncchidere;
teemperaturra cilindrului.

Parametrri care treebuie s fie


f suprav
vegheai pot
p fi de exxemplu:
p
presiunea
incinta utilajului;
n
u
;
p
presiunea
h
hidraulic
suurplusul de
d materiall dup injeectare;
v
viteza
de innjectare a materialuului;
p
presiunea
d obturarre a matrieei;
de
p
presiunea
i
integral
a mainii.

Parametrii de funccionare ai
a mainii de injecie sunt pparametri care pot fi
introduui, pentruu obinereea unor foorme ale pieselor
p
cuu anumite caliti biine stabiliite.
Acetii parametrri nu pot fi transfeerai de laa o main de injeccie la altaa cu aceeai
corecie ntre prrocedeul de
d finisare i caracteeristicile de
d form alle piesei tu
urnate.
Parametriii processului descriu processul de turrnare din punctul de
d vedere al
formeii, de exem
mplu presiiunea i coomportam
mentul tem
mperaturii n procesu
ul de turnaare
al matterialului, temperattura pereiilor maiinii, densitatea i ggrosimea materialuului
injectaat n cazuul n carre procesuul de injeecie a foost ntreruupt. Dac paramettrii
processului sunt reprodui atunci pieesa are aceeleai caraacteristici..
gate de strructura innterna a piesei,
p
pott fi
Caracteristicile intterne, caree sunt leg
greutaatea moleccular, orientarea, teensiunea intern,
i
grradul de ccristalizaree, mprirrea
si orieentarea aggregatelor pentru m
mbuntireea curgeriii si cristaliizarea.
Caracteristicile extterne suntt: dimensiiunile si toleranele
t
e, forma, calitatea de
supraffaa (rugoozitatea), caracterissticile meecanice, optice
o
si electrice. Ele pot fi
modifficate num
mai prin moodificarea caracterissticilor intterne.

1. Tempeeratura pereilor mainii


m
dee injecie
Temperattura pereiilor maiinii este teemperaturra pereiloor in perio
oada cicluului
de injeectare.
UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011

10

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

Temperattura pereiilor mainnii este o mrime


m
cee influeneeaz timpu
ul de finisaare
al proccesului dee injectare i calitateea formei injectate.
i
Cretereaa temperatturii pereiilor main
nii de injeccie duce lla:
- m
mbuntirrea processului de crristalizare si o structtur consttant;
- m
mbuntirrea supraffeei piesei turnate;
- posibilitate
p
ea scderiii tensiunii interioaree;
- posibilitate
p
ea scderiii efectului de polarizzare;
- sccurtarea tiimpului dee ntrzierre;
- m
mbuntirrea supraffeei piesei din puncctul de veddere al preeciziei de execuie;
e
- sccderea teensiunilor de curgere;
- riidicarea timpului dee rcire (ccca 2% la un
u grad).
mbuntete
Nu numaai temperaatura ridiccat a perreilor maainii de iinjectat m
calitile pieseloor ci i rccirea omoggen a ntrregii supraafee.
Msurarrea tempeeraturii
Partea dee plastificcare a mainii
m
aree ca sarccin omogenizareaa termic i
mecannic a massei plasticee i livrareea maselorr constantee de materrial pentru
u injectaree.
Temperratura este influenat de:
n
n cilindru
Temperratura pereilor cilindrrului Presiunnea
la merss in gol
Viteza unghiular a transportoorului Timppul
de umpplere al cilinndrului

n maain
Tim
mpul de transsfer al mateerialului n canalul
c
fierb
binte
Tem
mperatura caanalului fierrbinte
Tem
mperatura cuuitului
Tem
mperatura peereilor agregatului cu masa plastiic

Creterea temperatur
C
t
rii msuraate duce laa:
m
mbuntirrea processului de crristalizare;;
reeducerea vscozit
v
ii;
reeducerea polarizrii
p
i;
reeducerea pierderii
p
d presiunee in cavitaate;
de
m
mbuntirrea ncrccrii termicce a maseii plastice micornd
m
d posibilitaatea bulelor
d gaze n pies;
de
crreterea tiimpului dee rcire (pn la 0.3 % pe grad).

Temperaatura cilin
ndrului
Temperattura cilinndrului este
e
temp
peratura aproape de duzza. Datorrit
consum
mului ridiicat de ennergie, 60-85%, tem
mperatura cilindruluui poate fi
f influenaat
foarte puternic datorit
d
traansformrrii energieei in energie termic.

UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011

11

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

Pentru effectuarea unui transfer mai bun de cldura de la pereiii cilindruului


ctre masa
m
plasstic nainnte de racoord cu du
uza de injeectare ciliindrul cap
pt o form
m
speciaal:
- pentru
p
perm
miterea trrecerii debbitului maai mare de
d materiaal ntr-un timp ct se
p
poate
de mic
m pentru rcire;
- laa transporttoarele cuu o spiral adnc.
la transferr de clduur profiluul duzei trrebuie s fie
L masele plastice receptive
La
r
preluccrat pentruu pierderii mai micci de tem
mperatur. Acesta poate fi atins i n
momeentul n carre timpul de ncrcaare a mateerialului esste destul de mare:
- tiimpul de rcire
r
este mare;
- o poriune foarte scuurt a transsportorulu
ui care estee utilizat in timpul injectrii..
Temperattura n locul
l
aproopiat de locul dee injectarre, adic duza, este
hotrtoare penntru obineerea formei perfectte a pieseii. Coeficientul de frecare
f
nntre
granulle i perettele cilinddrului depiinde de teemperatur. Pentru ppunerea n
n eviden a
raportuului care influeneaaz frecarea, tempeeratura la punerea n funciun
ne a maiinii
trebuiee s fie aleas ca fiind mediee. Acesta mai
m influeeneaz cuursa transp
portoruluii i
constaanta timpuului de plastificare.
Presiunea la mers in gol
Presiuneaa de merss n gol este
e
presiu
unea n perioada
p
nn care nu
u mai exist
acionnarea transsportoruluui elicoidaal i n perioada
p
d plastifiicarea a materialul
de
m
lui.
Presiuunea poatee fi modifficat (varriat) prin variaia presiunii
p
hhidraulicee la cilindrrul
hidrauulic.
Presiuneaa de mers n gol estee pentru:
- omogeniza
o
area termic a maseei plasticee, n princcipal la grranulele materialuului
nnc neplasstificate;
- omogeniza
o
area mecannic, spre exemplu amestecar
a
rea cu conncentratelee de culoarre.
P
Procesul
d plastifficare se micoreazz (perioada de pplastificaree crete) la
de
presiuunea de mers
m
n gool crescut. Mrimeea presiunnii de meers n gol depinde de
vscozzitatea maasei plasticce i de seensibilitateea acesteiaa la modifi
ficrile tem
mperaturii..
Turaia transport
t
torului eliicoidal
Turaia trransportorrului elicooidal estee numrull de rotaii ale traansportoruului
d regul ntr-un

minut.
efectuuate ntr-unn interval de timp, de
Acceleraia unghiuular a trannsportorullui elicoiddal este raaportul ntrre diametrrul
cilindrrului, timppul de rotaaie i num
mrul de ro
otaii efecttuate (v = d x x n)).
Procesul de plasttificare see efectueaaz n tim
mpul n care are loc rotirrea
transportorului. Criteriul pentru
p
rottaie este viteza
v
unghiular a ttransporto
orului.
p mari ale rotaieei transporrtorului duuc la:
Valorile prea
d
a termic a transporttorului;
- distrugerea
UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011

12

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

- sccurtarea faazelor de plastificar


p
re;
- riidicarea uzzurii cilindrului si trransportorrului elicooidal.
Pentru pllastificare poate fi utilizat
u
tott timpul procesului
p
i. Pentru procesul de
plastificare estee mai binee de folosit transporrtorul cu spiralul
s
tiat mai ad
dnc sau cu
diameetrul mai mare
m
penttru mrireea eficienei de plasstificare, ddac nu este
e necesaar
micoorarea pressiunii de mers
m n gool.
Viteza unnghiular a transpoortorului poate
p
fi dee la 0.1 m
m/s, la maaterialele cu
transffer bun de temperatuur i pnn la 1 m/ss, la materrialele cu coeficienttul ridicat de
curgere. Lucrul cu rotaiiile mari ale transp
portorului este limittat datoriit prezennei
meneii dee culoare i/ sau additivii utiliizai contrra inflamrii
aditivvelor cum ar fi pigm
masellor plastice.
Dezavvantaje 1D
D Tronsoon de dozare
Tronson
T
de dozare 33D Dezaavantaje
- prea mare timppul de ntrziere
- apariia bbulelor de aer
- timppul de rspundere este desstul de - material termic neoomogen
mare
Punctul de
d oprire
Punctul de
d oprire poate fi n
cavitate ntre sffritul dee form ii punctul de
presiuune a compprimrii materialulu
m
ui unde se poate efecctua i regglajul.
Punctul prea
p trziuu de opriree poate fi imediat
i
reccunoscut lla sens inv
vers de meers
mplere volu
umic va fi
al trannsportorullui. La opprirea preea rapid cavitateaa de um
umpluut parial,, naintea declanri
d
ii perioadeei de presiiune suplim
mentare.
Urmtoarrele cantitti por fii atinse
U
Dac oprirea este cu nttrziere
Dac
D
opriirea este p
prea rapid
d
presiuuni mari fr necesittatea acesttora;
cdere
c
de presiune;
p
injectaarea prea lung;
l
form
me compllicate; o alimentaare incompplet a utillajului;
formelle pieselorr cu tensiuunile ridicate;
forme
f
simpple;
polarizzarea interrioar neddorit a
umplerea
u
s presiuune suplim
sub
mentar;
materiialului
marcajul
m
d curgere;
de
deterioorarea mainii;
sudura
s
de calitate scczut la trrecerea dee
o ncrcare supllimentar a zonei dee
la o supraffa la altaa;
separaare;
greutatea
g
o
oscilant;
scurgeri
s
m
mari;
locuri suprrancrcatee;
Pentru nnceput, de la porniree, poziia de opriree trebuie ss fie aleaas destul de
mare. Aceasta poate
p
fi reddus sub form
f
de trepte
t
de laa o nchiddere la altaa.
UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011

13

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

Timpul de
d rcire
Timpul de
d rcire fizic
f
nceppe la sfrritul cicluului de um
mplere a formei
f
i se
mentul desschiderii mainii
m
dee injectaree. Partea rrmas a timpului de
terminn la mom
rcire,, ce este preselectat
p
t n maiina de injeecie este practic m
micorat datorit
d
fazzei
de preesiune adugat. Aceasta
A
nccepe la sffritul fazzei de preesiune adugat i se
terminn cu deschiderea mainii
m
de injecie.
i
Partea rmas
r
a tim
mpului de rcire
r
= Tim
mpul de rcire fizic - Tiimpul fazei de presiunee adugat

n mom
mentul n care timppul de rcirre este preea mic:
- see mrete ntrziereea;
- see mresc deformaii
d
ile mecaniice in mom
mentul de aruncare a piesei;
- poate
p
s nuu fie ntreeruperea de
d materiaal intre piiesa deja format i
maina de
innjecie dattorit pereeilor prea groi a piiesei. O evvaluare buun i foarrte simpl la
rndul su a timpuluui de rcirre fizic, luat ca valooare de pornire penttru ncepuutul
p
procesului
de rciree, pentruu piese cu
u pereii cu grosim
mea ntre 1-4 mm i
teemperaturra pereilorr exteriorii ai mainiii de injeccie sub 600C se poaate obine cu
ajjutorul urm
mtoarei formule:
f
+2 x grosim
mea max. a
Timpul dee rcire fizzic = groosimea maax. a peretelui x (1+
peretelui)),
unde: timpul de rcire fizic este n s,
grosimea max. al peretelui
p
nn mm.
Fora de nchideree
Fora de nchidere
este sumaa tuturor forelor,

f
cee este exeercit pe to
oat coloaana
d
mecannismului de nchidde de la nceputul injectriii. Fora eexercitat rezult din
presiuunea internn a agreggatului si proiectat
p
pe suprafa
faa de injeectare.
Rsuflareea mainiii de injecie este eliiberarea mainii
m
dee fora de nchidere n
supraffaa de sepparare subb acionareea presiun
nii interne al formeii n care se
s afl piesa,
unde volumul
v
a
acesteia
se va mrii n direcia de ncchidere. R
Rsuflarea ca i alteele
i
deform
maii elasttice depindde de rigidditatea meecanismullui de nchhidere a utilajului,
u
fora de
d nchidere.
O for riidicat de nchidere duce la:
- micorarea
m
a dimensiuunilor a aggregatului;;
- reeducerea deformaii
d
ilor utilajuului;
- sccderea deteriorriii agregatuului prin trrecerea applanat dee la o faz de lucruu la
alta;
UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011

14

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

- nngreunarea aerisirii suprafeeii de lucru de la buleele de gazee aparentee;


- riidicarea uzzurii articuulaiilor laa mecanism
mul de ncchidere paatrulater;
- mrirea
m
eneergiei n momentul
m
utilizrii suprafeei
s
totale de lucru a uttilajului.
V
Viteza
tran
nsportoru
ului elicoiidal
Viteza trannsportoruluui elicoidaal este viteeza cu caree transporrtorul preseaz
V
materiialul plastiifiat in cavvitatea de injectare a utilajuluui.
Viteza fluuxului de material
m
inn utilaj este viteza materialulu
m
ui in oricaare suprafa
fa
frontal a transpportorului..
Cretereaa vitezei unnghiulare de rotaie a transpoortorului duuce la:
m bun inntre straturrile de maaterial;
- o sudur mai
- m
mbuntirrea supraffeei exteriioare a maaterialuluii;
- mrirea
m
graadului de cristalizar
c
re;
- riidicarea teemperaturiii in interiiorul utilajjului;
- m
mbuntirrea transfeerului de presiune
p
a utilajuluii;
- mrirea
m
forrei de nchidere.
Profilareea vitezei unghiulare a transsportorullui
Micorareea vitezei unghiularre a transp
portorului duce la:
- micorarea
m
a deformaiilor in intteriorul uttilajului;
- reeducerea locurilor
l
d gripare n domen
de
niul de separare a maainii;
Micoorarea vitezei unghiuulare a transportorului la sfritul de inj
njectare:
- d
d posibilittatea micorrii forei de nch
hidere;
- garanteaz
g
o deconecctare exacct;
- m
mbunteete aerisirrea mai buun n cavitatea aerrului compprimat.
Timpul dee presiunee dup injjectare
T
L o alegeere corectt a seciuunii, caree depinde de grosim
La
mea perettelui piesei
n calitatea acesteeia. Dup terminarrea
turnatee, presiunnea joac un rol important
i
injectrii piesa se
s afl, o perioada
p
s
scurt,
sub
b presiunee n timpul n care se
s vor prellua
contraaciile vollumice prrin faptul c se exercit
e
o presiunee asupra materialuului
injectaat.
Mrirea temperatturii maseei plastice,, mrirea temperatuurii pereillor utilajuului
si pressiunea dupp procesuul de injectare mressc timpul de injectaare.
Particiipaia maxxim a tim
mpului de presiune
p
de
d dup innjectare prrezint aprroximativ 30
% din timpul dee rcire.

UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011

15

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

Presiuneea dup in
njectare
Dac presiunea
p
dup injectare este prea mic aceasta duce
d
la:
- loocuri de deformare;
- laa apariia de
d lunci;
- dimensiuni
d
i mici ale pieselor;
p
- polarizarea
p
a interioar a materiialului turn
nat.
Dac presiunea
p
dup injectare este prea maree aceasta duce
d
la:
- teensionare in perioadda de curggere;
- complicaiii aparente in forma piesei;
- teensiuni in straturi dee suprafa.
ARE
COM
MANDA
EROA
Formaa de injecttare Trannsportorul in poziiaa
nu estee complett
de maximum
m
i fa
in
umpluut
Presiunea de injectare
i
este
e
obinnut?
Limiita de pressiune de
injecctare a fosst atins?

Formaa piesei prrea


tare innjectat

Eroaree de
supraffa

Poziiia de oprrire a
transsportoruluui a fost
atinss?
Este posibil instalarea
i
uneii fore maii mare de
nchhidere?
ncoovoierea uttilajului?
Urm
mtoarele cauze
c

Rm
mne in poziie neutrr
in tim
mpul de innjectare?

MAS
SURI DE PREVED
DERE
Dozaajul mrit
Presiiunea de innjectare mrit
m
Tempperatura ccilindrului mrit
Tempperatura ppereilor uttilajului
trebuuie mrit
De efectuat o aaerisire mai
m bun si
de modificat
m
fo
forma exteerioar a
pieseei
De obinut
o
oprrirea mai trzie,
t
etapaa de opriree micoratt
Foraa de nchiddere trebu
uie crescutt
Utilaajul trebuiee mbunttit
Oprirre prea rappid, mriit perioadaa
de opprire, micorat vitezza
unghhiular a trransportorrului
nainnte de opriire, mrit
tempperatura ciilindrului
Micorarea vittezei ungh
hiulare a
transsportoruluii

UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011

16

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

Crete umiditaatea?
Aparriia bulelor de aer??
Nu se
s producee
omoogenizareaa
mateerialului?

Efecctul motorrinei

Delaaminarea

Aparriia presiuunilor de
arunncare
Complicaii la
n
ncoovoierea puuternic in
atingeerea formeelor interriorul utilaajului?
exactee
Tieerea mai diin spate?
Abaterri de la
form

Crptturi din
cauza tensionriii

Mriirea vitezeei unghiulaare


Tempperatura ccilindrului
Tempperatura ppereilor uttilajului
Msuurarea tem
mperaturii
Mriirea diameetrului duzzei si
seciuunea de cuurgere a canalului
Mriirea sau m
micorarea turaiei
transsportoruluii
Mriirea presiuunii de meers in gol
Utilizzarea trannsportorulu
ui elicoidaal
pentrru amesteccare si eviitarea
particulelor strrine in material
m
De asigurat o vventilaie mai bun
prin variaia puuterii de n
nchidere,
vitezzei unghiulare a
transsportoruluii, deschideerea
canallelor de aeerisire
Evitaarea particculelor strine
Tempperatura m
msurat trebuie
t
ridicat;
Tempperatura ppereilor uttilajului
trebuuie ridicat;
Micorarea zonnei de sep
parare;
Mriirea timpuului de rciire
Micorarea preesiunii de dup
injecctare

Timppul de rciire mrit sau


s
micorat;
Timppul de rciire mrit ;
Tem
mperatura in
i timpul
form
mrii pieseei este preea Reduucerea tem
mperaturii pereilor
ridiccat?
agreggatului;
Inefi
ficiena forrmelor
nloccuirea connstructiv a formei
pieseei injectate
de innjecie;
Mucchiile ascuuite aparen
nte Moddificrile construcio
onale
pe suuprafaa piesei?
p
Aparriia presiuunilor
Presiiunea dup injectaree trebuie
nedoorite in inccinta
micorat;
Mrrirea foreii de nchid
utilaajului?
dere

UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011

17

TEHNOLIG
GII INJECIE
E N MATRI

Cap
pitolul VII. Maaini i echipam
mente de injecie n matri

Msurrile de
siguraan in
timpullui
producciei

Decoonectarea instabil si
s
variaaia presiuunii
hidraaulice?

Verifficarea sisstemului de
d
deconectare;
Verifficarea eleementelor din
sistem
mul hidrauulic
Variiaia tempeeraturii
Verifficarea aparatului dee
pereilor utilajjului?
tempporizare;
Verifficarea cannalelor dee nclzire
ale siistemului;;
Variiaia presiuunii de meers Instaalarea nou a presiun
nii de merrs
in gool?
in gool;
Verifficarea etaaneitii duzelor
d
dee
injecctare;
Verifficarea traansportoru
ul si
transsmisia mainii;
Variiaia timpuului de
Moddificarea tuuraiei
plasttificare, coomplicaiii in transsportoruluii;
mom
mentul traggerii
Verifficarea zonnei de trag
gere a
mateerialului?
mainii;
Moddificarea diimensiuniii
mateerialului grranulat;
Flucctuaii de ttemperaturr? Verifficarea sisstemului de
d
ncllzire;
Efecttuarea regglajului tem
mperaturiii
pereilor cilinddrului sau eventual
verifficat;
Ali factori caare
Verifficarea rssuflrii forrmei dup
influueneaz funcionare
fu
ea! injecctarea piessei

Erorilee enumerrate n accest tabel nu asigu


ur funcioonarea peerfect a utilajului n
totalitaate.

UN
NIVERSIT
TATEA POLITEH
P
HNICA B UCURE
TI
Faccultatea Inggineria i Management
M
tul Sistemeelor Tehnollogice
Cattedra Tehnoologia Connstruciilor de Maini
Spllaiul Indepeendentei - 313; Bucureti - 0600422 - ROMAN
NIA

Constantin OPRA
AN
Proff.univ.Dr.MSc.Inng.

1 oct.2011