Sunteți pe pagina 1din 1

Problema 16

Inregistram intrarea utilajului cu titlu gratuit, ;a Valoarea venala


Dt 123.3 Ct 622 -40000
Anii VI
Uzura anuala
Uz acumulata VB
1
43000
42300* 4/10
26080
2
43000
42300*3/10
16920
13390
3
43000
42300*2/10
29610
4930
4
43000
42300*1/10
38070
700
42300
In baza acestei metode uzura e determinate prin produsul unui coefficient (N) si valoarea
uzurabila
VUz=VI-VPR=43000-700=42300
N=4*5/2=10
2.Calculam uzura pe2 ani si 10 luni
Dt813 Ct 124 36660 (29610 + 705*10)
Uz lunara=8460/12=705
3.Reflectam Vb :
Dt721 Ct 123 6340 (43000-36660)
4.reflectam cheltuielile de demontare la vinzare:
Dt 721-1085,75
Ct 211-390
Ct 531- 550
Ct 533.1- 126,5 (550*23%)
Ct533.3-19,25 (550*3,5%)
5.Reflectam VV:
Dt229-9720
Ct534.2-1620
Ct621-8100
6.Determinam rezul financiar
-Soldam conturile de Venit shi Cheltuieli:
Dt351 Ct621 -8100
Dt721 Ct351 7425, 75 (6340+1085,75)
-reflectam profitul
Dt 351 Ct 333.1 674,25 (8100-7425,75)