Sunteți pe pagina 1din 1

JUDETUL ?ucu?

sr
-({E-r sH c\-sAL i.(NkJ
4!_GAJATOR
q*o>n

.:>+ciq _ A A \eAuu

SEDIUL/ADRESA

Cod F-O09-04, ver.1


r

{.-t\P-orU.-r

c.u.t. z
TELEFON

r_-

NR. Lr?

l-{

ru} LL S

o2,'+.

'Zo lLl

GTRE,
A.J.O.F.M. PIATRA NEAMT

Angajatorul -l?{-t\s-rEc:H

(
, stq ,
p,o'r*r'i;l-

(juslu

r\G,rte

cu sediul n

t e o N-*L.rL- MPFL^l {^,r \S


reprezentat prin
*pE+\
ctei'rA avnd functia de ui{,r"ra xec-,rtv
, prin
prezenta, certificm c d-nul/d-na .*Nr,c\Ti-. .+Ns,p c .-e p e.1
cu codul
numeric personal
vcq 2op
Bi
este
i
^data
angajatul nostru, din
lk, ch Zo
lucreaz n localitatea
acu t g{r
prezent() toat luna

Q*.csr'q-\

N^e1

@e

2i
seria@,
de
{h ,
, i a fost

anul ?ll!
etibilpentru

lrra.

d-nut/d-na
a
care va beneficiala beneficiat de prim de ncadrare conform
art.74 sau de prim de instalare conform art. 75 din Legea 7612002, gi trebuie s
dovedeasc mentinerea raporturilor
- de munc timp de 12luni de la data angajrii,
conform art.45 alin.(2) din HG 17412002 i art.79 alin (1) din HG 37712002.
(,8-,^