Sunteți pe pagina 1din 1

1. Managementul proiectelor. Definitii.

Ciclul de viata al proiectului si ciclul de


viata al investitiilor. Domeniile de cunostiinte ale managementului proiectelor.
2. Structura de descompunere a proiectului. Definitii. Importanta. Mod de
elaborare. Exemple de structuri.
3. Procesul de planificare. Definire. Cerinte. Obiective. Tipuri.
4. Metode de planificare a lucrarilor de constructii.
5. Analiza drumului critic ca imstrument de planificare si urmarire a lucrarilor de
constructii.
6. Managementul resurselor. Estimarea, planificarea si urmarirea resurselor.
7. Managementul costurilor. Estimarea, planificarea si urmarirea costurilor.
8. Planificarea fara constrangeri de resurse. Planificarea cu constrangeri de
resurse. Analiza comparativa.
9. Managementul riscurilor. Cuantificarea riscurilor prin metoda celor 3 scenarii.
10. Analiza Earned Value. Principii. Parametri.
11. Etapele de aplicare a analizei Earned Value in cadrul proiectelor.
Interpretarea rezultatelor.
Aplicatii:
1. Calculul graficului retea si transpunerea in grafic Gantt.
2. Elaborarea graficului periodic al resurselor.
3. Elaborarea graficului periodic si a curbei S a costurilor.
4. Calculul actualizarii graficului retea si transpunerea in grafic Gantt.
5. Analiza Earned Value.
6. Calculul duratei unui proiect pentru o anumita probabilitate si calculul
probabilitatii pentru o anumita durata a unui proiect, utilizand metoda celor 3
scenarii.