Sunteți pe pagina 1din 21

ghid rapid de utilizare Flybox 3G+ B662

96722951_01

1 informații de bază despre Flybox 3G+ B662

1 informa ț ii de bază despre Flybox 3G+ B662   buton de Apasă lung, timp
 
 
buton de Apasă lung, timp de aproximativ 3 secunde, pentru a porni sau opri Flybox

buton de

Apasă lung, timp de aproximativ 3 secunde, pentru a porni sau opri Flybox 3G+ B662.

pornire

 
buton WPS

buton WPS

Apasă lung, timp de aproximativ 3 secunde,

pentru a activa conexiunea WPS atunci când func ț ia Wi-Fi este pornită .

pentru a activa conexiunea WPS atunci când funcția Wi-Fi este pornită.

port LAN Conectează la un computer, switch sau alt

port LAN

Conectează

la

un

computer,

switch

sau

alt

dispozitiv LAN.

 
port de Conectează la un adaptor de alimentare

port de

Conectează

la

un

adaptor

de

alimentare

alimentare

compatibil.

port telefon Conectează la telefon.  

port telefon

Conectează la telefon.

 
port anten ă Conectează la o antenă externă .  

port antenă

Conectează la o antenă externă.

 

externă

1

 

lumină roșie, intermitentă: cartela SIM/USIM nu este disponibilă, codul PIN nu a fost verificat sau cartela SIM/USIM nu funcționează corespunzător

indicator re ț ea  l umină galben ă, constantă : echipamentul s-a înregistrat într-o
indicator re ț ea

indicator rețea

lumină galbenă, constantă: echipamentul s-a înregistrat într-o rețea 3G/2G

 

lumină verde, constantă: echipamentul s-a conectat la Internet

oprit: nu este semnal

 

luminează constant: funcția Wi-Fi este pornită

 
  sau se transferă date

sau se transferă date

indicator  lumineaz ă intermitent: se setează o conexiune WPS  oprit: func ț ia

indicator

luminează intermitent: se setează o conexiune WPS

oprit: funcția Wi-Fi este oprită

Wi-Fi/WPS

 pornit: Flybox 3G+ B662 este pornit
 pornit: Flybox 3G+ B662 este pornit

pornit: Flybox 3G+ B662 este pornit

indicator de

oprit: Flybox 3G+ B662 este oprit

 

pornire

 

aprins constant: portul LAN este conectat la un

/ echipament
/
/

echipament

indicator LAN

oprit: nu este conectat niciun echipament la portul LAN

slot card Instalează o cartelă SIM/USIM pentru acces la internet printr-o conexiune de date 3G/2G.

slot card

Instalează o cartelă SIM/USIM pentru acces la internet printr-o conexiune de date 3G/2G.

SIM/USIM

 
  Revenirea la setările din fabrică ale Flybox 3G+ B662 va șterge toate setările anterioare .

Revenirea la setările din fabrică ale Flybox 3G+ B662 va șterge toate setările anterioare.

 

buton de

Atunci când Flybox 3G+ B662 este pornit, folosește o agrafă de birou și apasă timp de aproximativ 3 secunde, până când toate indicatoarele luminează intermitent, pentru a reveni la setările din fabrică. După revenirea la setările din fabrică, Flybox 3G+ B662 va reporni automat.

resetare

resetare

2

2 instalare

instalarea cartelei SIM/USIM

desfă capacul slotului de card

introdu cartela SIM/USIM în slotul de card. Asigură-te că marginea teșită a cartelei SIM/USIM se potrivește cu cea a slotului de card.

închide capacul slotului de card

a slotului de card.  închide capacul slotului de card Înainte de instalarea sau eliminarea unei

Înainte de instalarea sau eliminarea unei cartele SIM/USIM, asigură -te că Flybox 3G+ este oprit ș i deconectat de la priza de alimentare. ă-te Flybox 3G+ este oprit și deconectat de la priza de alimentare.

(opțional) instalarea suportului de masă

Suportul de masă este un accesoriu opțional și se poate să nu fie inclus în cutie . Dacă este necesar, contactează ional și se poate să nu fie inclus în cutie. Dacă este necesar, contactează distribuitorul local pentru achiziționarea acestuia.

Așează Flybox 3G+ B662 pe o suprafață plană, cum ar fi o masă sau un birou, sau atârnă-l pe perete. Poți, de asemenea, să folosești suportul de masă al Flybox 3G+ B662 pentru a-l așeza vertical. Introdu clemele în sloturile suportului de masă de pe spatele Flybox 3G+ B662.

R e se t
R
e se t

3

(opțional) instalarea antenei externe

Antena externă este un accesoriu opțional și poate să nu fie inclusă în cutie. Dacă este necesar, contactează distribuitorul local ional și poate să nu fie inclusă în cutie. Dacă este necesar, contactează distribuitorul local pentru achiziționarea acesteia.

înainte de instalarea antenei externe, asigură -te că Flybox 3G+ B662 este oprit ș i deconectat de la priza de ă-te Flybox 3G+ B662 este oprit și deconectat de la priza de alimentare

folosește antena externă doar în interior și nu o folosi în timpul descărcărilor electrice

nu folosi o altă antenă decât cea furnizată de producător

În locurile cu putere slabă de recepție, conectează o antenă externă la portul pentru antenă externă al Flybox 3G+ B662, pentru a îmbunătăți recepționarea semnalului. Înainte de a utiliza antena externă, conectează-te la pagina web de administrare (adresa implicită: http://192.168.1.1, parola implicită: admin). Alege Internet > Rețea Mobilă și setează Mod antenă pe Extern.

, parola implicită : admin ). Alege Internet > Re țea Mobilă ș i setează Mod

4

conectarea cablurilor

conectarea cablurilor Pentru a preveni interferen ț ele provocate de semnalele radio, a șează Flybox 3G+

Pentru a preveni interferențele provocate de semnalele radio, așează Flybox 3G+ B662 la o distanță de cel puțin 1 metru față de telefon sau de un alt dispozitiv electric.

metru fa ță de telefon sau de un alt dispozitiv electric. După conectarea la o priză

După conectarea la o priză de alimentare, Flybox 3G+ B662 pornește automat.

adaptor de telefon

adaptor de

telefonadaptor de

alimentare

computer laptop, tabletă sau smartphone

computer

laptop, tabletă sau smartphone tabletă sau smartphone

computer laptop, tabletă sau smartphone Nu conecta Flybox 3G+ B662 la priza de perete a telefonului

Nu conecta Flybox 3G+ B662 la priza de perete a telefonului (sau la orice rețea telefonică publică comutată), deoarece Flybox 3G+ B662 se poate strica din cauza căldurii excesive.

re ț ea t elefonică p ublică c omutată ), deoarece Flybox 3G+ B662 se poate

5

3 setarea unei conexiuni Wi-Fi

Asigură -te că ș i echipamentul tău (computer, tabletă sau smartphone) suportă func ț ia ă-te că și echipamentul tău (computer, tabletă sau smartphone) suportă funcția Wi-Fi.

pornirea funcției Wi-Fi pe Flybox 3G+ B662

ț ia Wi-Fi. pornirea func ț iei Wi-Fi pe Flybox 3G+ B662 Atunci când indicatorul este

Atunci când indicatorul este pornit pe modul constant, funcția Wi-Fi a Flybox 3G+ B662 este pornită. Dacă vrei să pornești manual funcția Wi-Fi, înregistrează-te pe pagina web de administrare (adresa implicită: http://192.168.1.1, parola implicită: admin) și alege Rețea Personală > Setări WLAN. Din pagina afișată, alege Activare WLAN 2.4 GHz și fă click pe Salvare.

înregistrarea SSID și a parolei Wi-Fi

SSID(numele rețelei Wi-Fi) și parola Wi-Fi implicite se află tipărite pe eticheta de pe spatele Flybox 3G+ B662.

află tipărite pe etiche ta de pe spatele Flybox 3G+ B662. Pentru a te asigura c

Pentru a te asigura că persoanele neautorizate nu vor accesa re ț eaua ta wireless, î ți recomandăm să ă persoanele neautorizate nu vor accesa rețeaua ta wireless, îți recomandăm să modifici din când în când codul SSID și parola Wi-Fi. Înregistrează-te pe pagina web de administrare (adresa implicită:

http://192.168.1.1, parola implicită: admin), alege Acasă și fă click pe Setare WLAN pentru a seta WLAN 2.4 GHz SSID și Parola.

6

setarea unei conexiuni Wi-Fi de pe un echipament

pe Windows 7

setarea unei conexiuni Wi-Fi de pe un echipament pe Windows 7  fă click pe 

click pe

se afișează o casetă de dialog, iar computerul va căuta rețelele wireless disponibile. Din rezultatele afișate, alege rețeaua wireless cu același SSID ca și Flybox 3G+ B662 și click pe Conectare.

din bara de stare de pe ecranul computerului

pe Conectare . din bara de stare de pe ecranul computerului  în caseta de dialog

în caseta de dialog Conectare la o rețea, introdu parola Wi-Fi de pe Flybox 3G+ B662 și fă click pe OK. Atenție: parola Wi-Fi diferențiază literele mari de cele mici.

parola Wi-Fi diferen țiază literele mari de cele mici .  dacă apare Conectat în dreptul

dacă apare Conectat în dreptul codului SSID al Flybox 3G+ B662, înseamnă că ai reușit să te conectezi la rețeaua wireless

în dreptul codului SSID al Flybox 3G+ B662, înseamnă că ai reușit să te conectezi la

7

pe Mac OS

pe Mac OS  fă click pe din bara de stare de pe ecranul Mac și

click pe din bara de stare de pe ecranul Mac și alege din meniu Pornire AirPort

de pe ecranul Mac și a lege din meniu Pornire AirPort  Mac-ul va c ă

Mac-ul va căuta rețelele wireless disponibile. Din rezultatele afișate, alege rețeaua wireless cu același SSID ca și Flybox 3G+ B662.

eaua wireless cu acela ș i SSID ca ș i Flybox 3G+ B662.  în caseta

în caseta de dialog afișată, introdu parola Wi-Fi a Flybox 3G+ B662 și click pe Conectare. Atenție: parola Wi-Fi diferențiază literele mari de cele mici.

parola Wi-Fi diferen țiază literele mari de cele mici.  când semnul bifat apare în dreptul

când semnul bifat apare în dreptul codului SSID al Flybox 3G+ B6662, Mac-ul este conectat la rețeaua wireless

 când semnul bifat apare în dreptul codului SSID al Flybox 3G+ B6662, Mac-ul este conectat

8

pe Android 4.0

pe Android 4.0  pe ecranul de pornire, apasă RE Ț ELE , porne ș te

pe ecranul de pornire, apasă REȚELE, pornește funcția Wi-Fi.

> Setări. În meniul WIRELESS și

ț ia Wi-Fi. > S etări . În meniul WIRELESS ș i  apasă pe WLAN

apasă pe WLAN pentru a afișa ecranul de setări. Dispozitivul tău va căuta rețelele wireless disponibile în raza de acoperire. Dintre rezultatele afișate, alege rețeaua wireless cu același SSID ca și Flybox 3G+ B662.

eaua wireless cu acela ș i SSID ca ș i Flybox 3G+ B662.  în următoarea

în următoarea casetă de dialog introdu parola Wi-Fi și apasă pe Conectare. Atenție: parola Wi-Fi diferențiază literele mari de cele mici.

parola Wi-Fi diferen țiază literele mari de cele mici.  dacă în dreptul codului SSID al

dacă în dreptul codului SSID al Flybox 3G+ B662 apare Conectat, înseamnă că dispozitivul este conectat la rețeaua wireless

codului SSID al Flybox 3G+ B662 apare Conectat , înseamnă că dispozitivul este conectat la re

9

setarea unei conexiuni Wi-Fi prin WPS

În cazul în care echipamentul suportă WPS, poți seta o conexiune WPS după cum urmează:

asigură-te că funcția Wi-Fi este activată pe echipament

apasă lung butonul

Fi este activată pe echipament  ap asă lung butonul timp de cel pu ț in

timp de cel puțin 3 secunde. Indicatorul

lung butonul timp de cel pu ț in 3 secunde. Indicatorul va începe să lumineze intermitent.

va începe să lumineze intermitent.

În cazul în care nu poț i activa conexiunea WPS folosind butonul WPS, înregistr ează -te pe pagina web de ți activa conexiunea WPS folosind butonul WPS, înregistrează-te pe pagina web de administraare (adresa implicită:

http://192.168.1.1, parola implicită: admin), și alege Rețea Personală > Acces WLAN. Pe pagina afișată, alege Activare WPS, fă click pe WPS, apăsând butonul (PBC), apoi fă click pe Pornire WPS.

activează conexiunea WPS pe echipamentul tău în următoarele 2 minute

Pentru informaț ii privind modul de activare al unei conexiuni WPS pe un echipament, cite ș ții privind modul de activare al unei conexiuni WPS pe un echipament, citește ghidul de utilizare al echipamentului.

4 configurarea Flybox 3G+ B662

după conectarea unui echipament la Flybox 3G+ B662 prin Wi-Fi sau LAN, deschide un browser pe echipament și accesează pagina

http://192.168.1.1

introdu parola (admin implicit) pentru a te înregistra

Din motive de securitate, nu se pot inregistra mai mulț i utilizatori în acela ș i timp pe pagina web de gestionare. Pentru a- ți utilizatori în același timp pe pagina web de gestionare. Pentru a-ți proteja contul, modifică parola implicită după prima înregistrare. Fă click pe Modificare Parolă de Înregistrare în caseta de dialog Notificare afișată sau alege Întreținere > Gestionare Cont, și fă click pe Editare pentru a modifica parola.

urmează instrucțiunile meniului Start Wizard, pentru a configura rapid parametrii de bază, cum ar fi codul SSID și parola Wi-Fi

În cazul în care modifici codul SSID ș i parola Wi-Fi, trebuie să setezi din nou conexiunea Wi-Fi pe echipament. și parola Wi-Fi, trebuie să setezi din nou conexiunea Wi-Fi pe echipament.

După ce ai terminat, poți accesa internetul.

10

5

pentru mai multe informații

Dacă întâmpini orice probleme legate de Flybox 3G+ B662:

consultă informațiile din pagina de administrare web, secțiunea Ce înseamnă acest lucru?

repornește Flybox 3G+ B662

revino la setările din fabrică ale Flybox 3G+ B662

contactează furnizorul de servicii

Intră pe http://consumer.huawei.com/en/support/hotline pentru liniile de asistență telefonică și adresele de e-mail actualizate recent din țara sau regiunea în care te afli.

recent din ț ara sau regiunea în care te afli. Imaginile cuprinse în acest ghid sunt

Imaginile cuprinse în acest ghid sunt doar ilustrative. Anumite modele pot diferi ușor. Pentru informații mai detaliate, contactează furnizorul tău de servicii.

6 informații pentru siguranță

În această secțiune găsești informații importante cu privire la instrucțiunile de funcționare ale dispozitivului tău. De asemenea, conține informații cu privire la modul de utilizare în siguranță a dispozitivului. Citește aceste informații cu atenție, înainte de a folosi dispozitivul. dispozitiv electronic Oprește dispozitivul dacă folosirea acestuia este interzisă. Nu îl folosi dacă folosirea acestuia cauzează pericol sau interferențe cu alte dispozitive electronice. dispozitiv medical

oprește dispozitivul și respectă regulile și normele stabilite de spitalele și unitățile de îngrijire medicală

unele dispozitive wireless pot afecta performanțele aparatelor auditive si a stimulatoarelor cardiace. În caz de probleme de acest fel, consultă furnizorul de servicii.

producătorii de stimulatoare cardiace recomandă să păstrezi o distanță minimă de 15 cm între un dispozitiv și un stimulator cardiac, pentru a preveni o posibilă interferență cu acesta. În cazul în care folosești un stimulator cardiac, folosiți dispozitivul pe partea opusă a stimulatorului cardiac și nu păstra dispozitivul în buzunarul din față. atmosfere posibil explozibile

nu utiliza dispozitivul acolo unde sunt stocate materiale inflamabile (benzinărie, depozit de combustibil sau combinat chimic, de exemplu).

11

Utilizarea dispozitivului în aceste zone ar putea cauza explozie sau incendiu. În plus, respectă instrucțiunile indicate prin texte sau simboluri.

nu depozita sau transporta dispozitivul în containere împreună cu lichide inflamabile, gaz sau material explozibil mediu de funcționare

evită mediile cu praf, umede sau murdare și câmpurile magnetice. Folosirea dispozitivului în astfel de medii poate duce la defecțiuni ale circuitului.

înainte de conectare și deconectare a cablurilor, oprește dispozitivul și deconectează-l de la sursa de curent. Asigură-te ai mâinile uscate în timpul manipulării.

așează dispozitivul pe o suprafață stabilă

ține dispozitivul departe de aparatele electronice care generează câmpuri electrice sau magnetice puternice, cum ar fi cuptoarele cu microunde sau frigiderele

în timpul furtunilor cu descărcări electrice, oprește dispozitivul și scoate toate cablurile conectate, pentru a-l proteja împotriva descărcărilor electrice

temperatura ideală de funcționare este cuprinsă între 0°C și 45°C, iar cea ideală de depozitare este cuprinsă între -30°C și +60°C. Temperaturile extreme pot duce la deteriorarea dispozitivului sau a accesoriilor.

păstrează dispozitivul și accesoriile într-un loc rece și bine aerisit, departe de lumina directă a soarelui. Nu acoperi dispozitivul cu prosoape sau alte obiecte. Nu așeza dispozitivul într-un recipient cu disipare slabă a căldurii, cum ar fi o cutie sau o geantă.

pentru a proteja dispozitivul și accesoriile de incendii sau de șocuri electrice, evită ploaia și umezeala

ține dispozitivul departe de sursele de căldură și foc, cum ar fi radiatorul, cuptorul cu microunde, aragazul, fierbătorul de apă, caloriferul sau lumânările

nu pune niciun obiect, cum ar fi candele sau recipiente cu apă, pe dispozitiv. În cazul în care un obiect străin sau lichid intră în contact cu dispozitivul, întrerupe imediat folosirea acestuia, oprește-l și scoate toate cablurile care sunt conectate. Apoi contactează un centru autorizat de service.

nu bloca dispozitivul. Lasă o distanță de minim 10 cm în jurul dispozitivului pentru a permite eliminarea căldurii.

nu mai folosi dispozitivul sau aparatele pentru un timp, dacă dispozitivul este supraîncălzit. În cazul în care contactul unui dispozitiv supraîncălzit cu pielea se prelungește pe o perioadă mai

12

lungă de timp, pot apărea simptome de arsuri, cum ar fi pete roșii și pigmentări de culoare închisă.

nu

atinge antena dispozitivului. În caz contrar se poate reduce

calitatea comunicării.

nu

lăsa copii sau animalele de companie să muște sau să bage în

gură dispozitivul sau accesoriile. Acest lucru ar putea duce la deteriorare sau explozie.

respectă legislația și regulamentele, cât și intimitatea și drepturile celor din jur

dispozitivul trebuie instalat și folosit păstrând o distanță minimă de 20

cm între radiator și corpul tău

ține dispozitivul într-un loc cu recepție bună. Distanța dintre dispozitiv și alte materiale metalice (cum ar fi suporturile metalice sau ușile și ferestrele metalice) trebuie să fie mai mare de 25 cm, iar distanța dintre mai multe dispozitive trebuie să fie mai mare de 30 cm. securitatea copiilor

respectă toate precauțiile cu privire la securitatea copiilor. Poate fi periculos să lași copiii să se joace cu dispozitivul sau cu accesoriile acestuia, deoarece acesta include componente detașabile și poate prezenta risc de sufocare. Nu îl lăsa la îndemâna copiilor.

dispozitivul sau accesoriile acestuia nu au fost create pentru utilizarea de către copii. Aceștia ar trebui să utilizeze dispozitivul numai sub supravegherea adulților.

13

accesorii

folosirea unui adaptor de alimentare, a unui încărcător sau baterii incompatibile poate provoca incendiu, explozie sau poate implica alte riscuri

alege doar accesoriile aprobate de către producător pentru folosirea cu prezentul model. Folosirea oricăror altor tipuri de accesorii poate anula garanția, poate încălca reglementările și legislațiile locale și poate fi periculoasă. Pentru informații privind disponibilitatea accesoriilor aprobate în regiunea ta, apelează la distribuitorul tău. securitatea adaptorului de alimentare

cablul de alimentare este destinat să servească drept dispozitiv de deconectare

în cazul dispozitivelor conectabile, priza trebuie să fie ușor accesibilă

scoate adaptorul de alimentare din priză și dispozitivul, atunci când nu îl folosești

nu trânti sau lovi adaptorul de alimentare. În cazul în care dispozitivul se defectează, du-l la un centru de service autorizat pentru verificare.

în cazul în care cablul de alimentare (de exemplu, cordonul) este expus sau rupt, sau mufa se slăbește, nu îl mai folosi. Folosirea în continuare a cablului deteriorat poate conduce la șocuri electrice, scurt circuite sau incendiu.

nu atinge cordonul de alimentare cu mâinile ude și nu trage de cablu pentru a deconecta adaptorul de alimentare. În caz contrar, există riscul de scurt circuite, defecțiuni sau șocuri electrice.

în cazul în care adaptorul de alimentare a intrat în contact cu apa, alte lichide sau umezeală excesivă, du-l la un centru de service autorizat pentru inspecție

asigură-te că adaptorul de alimentare respectă cerințele Clauzei 2.5 din IEC60950-1/EN60950-1 și a fost testat și aprobat în conformitate cu standardele naționale și locale curățare și întreținere

în timpul depozitării, transportării și funcționării dispozitivului, ai grijă ca acesta să fie uscat și ferit de ciocniri

păstrează dispozitivul și accesoriile uscate. Nu încerca să le usuci folosind o sursă exterioară de căldură, cum ar fi un cuptor cu microunde sau un uscător de păr.

nu expune dispozitivul sau accesoriile la căldură sau frig extrem. Aceste medii pot interfera cu funcția acestuia și poate conduce la incendiu sau explozie.

evită ciocnirile care pot conduce la defecțiuni, supraîncălzire, incendii sau explozie

14

în cazul în care dispozitivul nu urmează a fi folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, oprește-l și scoate cablurile conectate la acesta

în cazul în care intervine ceva neobișnuit (de exemplu, dacă dispozitivul scoate fum sau orice sunete sau mirosuri neobișnuite), oprește-l imediat, scoate toate cablurile conectate și contactează un centru de service autorizat

nu călca sau trage prea tare de niciun cablu. În caz contrar, cablul se poate deteriora, provocând defectarea dispozitivului.

înainte de curățarea sau întreținerea dispozitivului, oprește aplicațiile și deconectează cablurile conectate

nu folosi niciun fel de detergent chimic, pudră sau alți agenți chimici (cum ar fi alcoolul sau benzenul) pentru a curăța dispozitivul sau accesoriile. Aceste substanțe pot duce la defectarea pieselor sau prezintă un risc de incendiu. Folosește o cârpă curată, moale și uscată pentru a-l curăța.

nu așeza carduri cu bandă magnetică (cum sunt cardurile de credit sau cartelele telefonice), în apropierea dispozitivului pentru perioade mari de timp. Cardurile se pot deteriora.

nu demonta sau dispozitivul și accesoriile. În caz de defectare, contactează un centru autorizat de service pentru asistență sau reparații. apeluri de urgență Apelurile de urgență depind de calitatea rețelei, mediul utilizat, de politicile de servicii ale furnizorului și de reglementările legale locale. Nu te baza niciodată doar pe dispozitiv pentru comunicările critice în caz de urgențe. informații privind aruncarea și reciclarea

ț e. informa ț ii privind aruncarea ș i reciclarea Acest simbol (cu sau fără o

Acest simbol (cu sau fără o bară groasă) de pe dispozitiv, baterii (în cazul în care sunt incluse) și/sau pe ambalaj, indică faptul că dispozitivul ș i accesoriile cazul în care sunt incluse) și/sau pe ambalaj, indică faptul că dispozitivul și accesoriile sale electrice (de exemplu, căștile, adaptorul sau cablul) și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Aceste componente nu trebuie aruncate ca și deșeurile municipale nesortate, ci trebuie duse la un punct autorizat de colectare pentru reciclare și aruncare corespunzătoare. Pentru informații mai detaliate în legătură cu reciclarea dispozitivului sau a bateriei, contactează oficiul local, serviciul pentru aruncarea deșeurilor menajere sau magazinul. Aruncarea dispozitivului și a bateriilor, dacă sunt incluse, se supune Directivei privind deșeurile de echipamente electrice și electronice DEEE (Directiva 2012/19/UE) și Directivei privind bateriile (Directiva 2006/66/CE). Motivul separării bateriilor și deșeurilor de echipamente electrice și electronice de alte

15

deșeuri este minimizarea impactului substanțelor periculoase asupra mediului și asupra sănătății umane a oricăror substanțe periculoase care pot fi prezente. reducerea substanțelor periculoase Prezentul dispozitiv este conform cu Regulamentul REACH [Regulamentul (CE) Nr 1907/2006] și Directiva RoHS (Directiva 2011/65/UE). Bateriile (dacă au fost incluse), sunt conforme cu Directiva privind bateriile (Directiva 2006/66/CE). Pentru mai multe informații cu privire la conformitatea cu REACH și RoHS a dispozitivului, intră pe http://consumer.huawei.com/certification. respectarea regulamentelor UE declarație Huawei Technologies Co., Ltd. declară prin prezenta că prezentul dispozitiv respectă cerințele esențiale și toate prevederile relevante ale Directivei

1999/5/EC.

Pentru vizualizarea declarației de conformitate, intră pe pagina de internet http://consumer.huawei.com/certification. Următorul marcaj este inclus în produs:

Următorul marcaj este inclus în produs : Prezentul dispozitiv poate fi folosit în toate statele

Prezentul dispozitiv poate fi folosit în toate statele membre ale Uniunii Europene. Respectați reglementările naționale și locale acolo unde este folosit dispozitivul. Folosirea prezentului dispozitiv poate fi restricționată, în funcție de rețeaua locală. restricții în banda de 2,4 GHz:

Norvegia: Această subsecțiune nu se aplică pentru zona geografică cuprinsă pe o rază de 20 de Km față de centrul Ny-Ålesund.

16

7 aviz juridic

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în nicio formă și prin niciun mijloc în absența unui consimțământ scris, obținut anterior de la Huawei Technologies Co., Ltd și de la afiliatele sale („Huawei”). Produsul descris în prezentul manual poate include software protejat prin copyright aparținând Huawei și posibililor licențiatori. Clienții nu vor reproduce, distribui, modifica, decompila, dezasambla, decripta, extrage, decodifica, închiria, atribui sau sublicenția, în niciun fel, respectivul software, în afara cazului în care astfel de restricții sunt interzise de legile aplicabile sau dacă astfel de acțiuni sunt aprobate de respectivii deținători de copyright. mărci comerciale și permisiuni

de co pyright. m ărci comerciale ș i permisiuni , comerciale înregistrate ale Huawei Technologies Co.,

,

de co pyright. m ărci comerciale ș i permisiuni , comerciale înregistrate ale Huawei Technologies Co.,

comerciale

înregistrate ale Huawei Technologies Co., Ltd. Alte mărci comerciale și denumiri de produse, servicii și companii menționate aparțin proprietarilor respectivi. notă Unele caracteristici ale produsului și ale accesoriilor sale descrise în prezentul document se bazează pe software-ul instalat, pe capacitățile și setările rețelei locale și, prin urmare, pot să nu fie activate sau pot fi limitate de operatorii locali de rețea sau de furnizorii de servicii de rețea. Prin urmare, există posibilitatea ca descrierile din prezentul document să nu corespundă exact cu produsul sau cu accesoriile achiziționate. Huawei își rezervă dreptul de a modifica orice informații sau specificații din prezentul manual fără notificare prealabilă sau fără obligații. limitarea răspunderii privind garanțiile Conținutul acestui manual este furnizat „ca atare”. Exceptând cerințele din legislația aplicabilă, nu se constituie nicio garanție de niciun fel, nici expresă, nici implicită, care include, însă nu exclusiv, garanțiile implicite de vandabilitate și de oportunitate în raport cu un anumit scop, în legătură cu exactitatea, siguranța sau conținutul din prezentul manual. În limitele maxime permise de legislația aplicabilă, Huawei nu va fi responsabil în nicun caz pentru daunele speciale, incidentale, indirecte sau de consecință sau pentru pierderea profitului, a afacerii, a venitului, a datelor, a economiei fondului de comerț sau a economiilor anticipate, indiferent dacă aceste pierderi sunt previzibile sau nu. În limitele permise prin legislația aplicabilă, Huawei nu va fi răspunzătoare în niciun caz pentru daune speciale, incidente, indirecte sau subsecvente sau pentru pierderi de profit, afaceri, venituri, date, încredere sau economii anticipate. Responsabilitatea maximă a Huawei (această limitare nu se

și

sunt

mărci

comerciale

sau

mărci

17

va aplica la responsabilitatea pentru rănire în limita aplicabilă în care legea interzice o astfel de limitare) care rezultă din utilizarea produsului descris în prezentul document va fi limitată la suma plătită de clienți pentru achiziția acestui produs. reglementări privind importul și exportul Clientul se obligă să respecte toate reglementările și legile aplicabile privind importul și exportul și se obligă să obțină toate autorizațiile și licențele de stat necesare în scopul de a exporta, reexporta sau importa produsul menționat în prezentul manual, inclusiv produsele software și datele tehnice pe care le conține. politica de confidențialitate Pentru a înțelege mai bine cum protejăm informațiile personale, te rugăm să citești politica de confidențialitate de pe http://consumer.huawei.com/privacy- policy.

18