Sunteți pe pagina 1din 2
(4p) ( 3p) (7p) (4p) Olimpiada Na ţ ional ă de Matematic ă Etapa Locală

(4p)

(3p)

(7p)

(4p)

Olimpiada Naţională de Matematică

Etapa Locală - Maramureş , clasa a VI -a

Subiectul nr. 1

a) Aflaţi numărul natural n ştiind că : n 2015 1=4+45+45 2 +45 3 +

b) Ataţi că 5 2015 5 se divide cu 456

Subiectul nr. 2

+45

2014

Fie a şi b două numere naturale nenule. Arătaţi că 9 divide (3a + 2b) dacă şi

numai dacă 9 divide (2013a + 2014b).

Subiectul nr. 3

a)

Două unghiuri suplementare au o latură comună, iar bisectoarele lor formează

un unghi cu sura de 60 o . Determinaţi măsurile unghiurilor.

(3p)

(E:14553, GM 10/2013)

b) Dacă A, B, C, D sunt patru puncte situate pe o dreaptă, în această ordine,

arătaţi că :

AC ∙ BD = AD BC + AB ∙ CD

(Culegere de probleme pentru cls.IV-VIII, Carbunaru C. Ed. Sigma VI.G.2.b.)

Timp de lucru 3 ore. Se acordă în plus 30 de minute pentru întreri.

Fiecare problemă este notată cu 7 puncte.

Subiecte selectate şi prelucrate de:

prof. Tomoiaga Ioan, Colegiul Naţional Dragos Vodă” Sighetu Marmaţiei.

prof. Bizau Ioan,

Scoala Gimnazială Nr. 2 Sighetu Marmaţiei

BAREM DE EVALUARE

Subiectul nr. 1

Cls. a VI- a (VAR2) Olimpiada locala

a) 4+4∙5+4∙5 2 +4∙5 3 +

+4∙5

2014 =(5-1)+ (5-1)∙5+(5-1)∙5 2 +(5-1)∙5 3 +

++(5-1)∙5

=5-1+ 5 2 - 5+5 3 -5 2 +5 4 -5 3 + =5 2015 -1

+5

2015

-5 2014 =

n 2015 1=5 2015 -1,

n=5

2014

=

b) 5 2014 - 1=4+45+45 2 +45 3 +

+45

2013

/

5

5 2015 5=(45+45 2 )+(45 3 +45 4 )+

+(45

2013 +45 2014 ) =

= 4∙5∙(1+5)+ 4∙5 3 (1+5)+

+

4∙5 2013 (1+5)=

 

=4∙5∙6(1+5 2 +5 4 +

5

Subiectul nr. 2

,,→” Din

9 / (9∙a + 9∙b)

si

2012 )=M 456

1p

1p

1p

1p

1p

1p

1p

 

9 / (3∙a + 2∙b)

 

1p

avem prin scadere Din

9 / (6∙a + 7∙b) 9 / (2007a + 2007b) si

1p

9

/ (

6a

+

7b)

1p

avem prin adunare 9 / (2013a + 2014b)

 

1p

,,←” din

9 / (2013a + 2014b)

si

9

/ (2007a + 2007b)

 

1p

Avem prin scadere 9 / ( 6a + 7b)

 

1p

Din

9 / (9a + 9b)

si

9

/ (6a + 7b)

Avem prin scadere

9 / (3a + 2b)

 

1p

Subiectul nr. 3

a)Figura corecta

1p

pentru simplificare notam masurile unghiurilor cu 2x respectiv 2y (oricare alta notatie este buna)

Din comanda problemei avem 2x+2y =180 o ,

x+y=90 o

 

x-y =60 o si/sau 2x=150 o

 

1p

Aflarea lui x (orice metoda) x=75 o

1p

aflarea lui y,

 

y=15 o

si/sau 2y=30 o

1p

b)

 

A

B

C

D

ACBD= (AD - CD) BD= =ADBD - CDBD=

 

1p

 

=

AD(BC +CD)

- CDBD=

 

=ADBC +ADCD - CDBD= =ADBC +CD(AD BD) =

 

1p