Sunteți pe pagina 1din 4

LOCUINTE INDIVIDUALE IZOLATE FLEXIBILITATE- adaptabilitate indeterminare - evolutia in timp a locuintei SPATII INTERMEDIARE - locuinta trebuie vazuta nu ca o coaja,

, ci ca o membrana permeabila/ semipermeabila/ osmotica, ca acea inchidere care se deschide (Noica,Locuinte pentru om si izotopii lui). - Terasa de acces ( pridvor) - accesul in interiorul casei presupunea o succesiune de praguri, deschideri graduale - Balcoane, terase acoperite, descoperite sau doar protejate. - Spatiile intermediare ca extensie spatiului interior TIPOLOGII MORFOLOGICE L, H, U, compact-semipavilionar, binuclear, curbe, geometrii noneuclidiene, grupari ciorchine sau in spiralat AMPLASAMENT TIPOLOGII a1. Izolate/detasate [coeficient de urbanitate: 20-40-80 loc/ha] a2. Asociate/ semidetasate- insiruite a21. pe verticala - suprapuneri de doua apartamente cu intrari separate a22. pe orizontala - pe o latura gemene/cuplate, 150 locuitori/ha - pe doua laturi grupate pavilionar in jurul unei curti insiruite [parter sau duplexuri], 200-250 locuitori/ha - pe trei laturi locuinta covor [200 loc/ha] (locuire compacta cu regim de inaltime redus (P,P+1, P+1 partial) a23. pe orizontala si verticala - pavilionar suprapuse [~4 laturi] - derivate din insiruite si din covor [400-600 loc/ha]

Locuinta individuala locuinta unifamiliala, izolata pe lot Conditionari si determinari: - Topografie: Teren plan, Teren in panta - Amplasarea terenului in oras : Terenuri mari, peri-urbane rurale, terenuri mici urbane - Morfologia terenului dimensiuni, deschideri, forme Reglementari arhitectural-urbanistice urbanistice: - Regim de inaltime, POT, CUT, aliniamente si retrageri minime, parcele construibile minime Locuina izolate / pavilionara: necesit mai mult teren (lot): n mediul rural 500-800 mp - reele edilitare scumpe, n mediul urban > 400 mp-alimentare cu ap eficient - Loturile front de 12-17 m (uzual) - Inaltime redusa duplex, triplex

Nu reprezinta o utilizare eficienta a terenului - Casele individuale ocupa in medie de 5 ori mai mult teren decit un apartament, costurile de construire si intretinere sunt mai mari, retelele edilitare mai costisitoare. Pierderile de caldura sunt cele mai mari. - Este posibila orientarea optima si asigurarea unei insoriri favorabile, deschideri vizuale si comunicari directe cu spatiul exterior. - Permite evolutia in timp si adaptarea la structura variabila a familiei. Sunt posibile extinderi ale spatiului util (pe verticala sau pe orizontala) recompartimentari si refunctionalizari ale incaperilor. - Densitate urbana mica - Relatie arhitect-beneficiar directa - Independenta functionala si constructiva - acces individual, din spatiul public la cel privat, prin spatii deschise intermediare, divers caracterizate Locuinele cuplate/semidetasate - doua locuinte adesea simetrice, dispuse in oglinda si cu un perete comun asigura o utilizare mai eficienta a loturilor urbane mici - permit micorarea frontului parcelei la 10-14 m reducerea suprafeei acestuia - aezarea ca n cazul locuinelor izolate, dar se opereaz cu loturi cuplate, nu cu parcele separate. - O categorie aparte este constituita de casele realizate prin alipirea la un calcan existent. Chiar daca economiile date de gruparea retelelor edilitare nu se mai regasesc, reglementarile arhitectural-urbanistice se pastreaza.
-

LOCUINTE INSIRUITE - Apar in secolul al XIX ca locuinte ieftine destinate muncitorilor din marile centre industriale - Pornesc de la ideea de serie, tipizare si eficientizare a construitirii si exploatarii - Presupun o succesiune de cel putin 3 case alipite doua cate doua. Modul de colt permite o tratare volumetrica si functionala aparte marcarea punctului final al unui front construit si deschideri suplimentare ale interiorului. - Strada de accces devine un spatiu comun, un spatiu intermediar intre zona publica si cea privata Caracteristici principale: - Accese individuale pt fiecare unitate; curte la cota terenului, separata si intimizata - Doar doua fatade exterioare si deschideri cit mai mici, adancimea este determinata de conformarea functionala si de posibilitatile de ventilare si luminare naturala directa a tututor spatiilor locuibile. - Se disting doua ipostaze : 1. adancime mai mica (10-12m) sau 2. adancime mare (peste 12m) - implica utilizarea de curti interioare - Utilizarea mai judicioasa a terenului si pastrarea in acelasi timp al confortului si intimitatii - Construire pe un lot propriu redus ca suprafata - Nivel de securitate sporit fata de locuirea izolata - Front la strada continuu, unitar si repetitiv - Este posibila integrarea de functiuni/dotari complementare locuirii - spatii de birouri si spatii comerciale cu suprafete reduse, administrate de proprietarul locuintei Pot prezenta discontinuitati pentru: facilitarea acceselor in interiorul unei alveole urbane, integrarea un frontul constructiei noi a unor fragmente/fronturi existente sau pentru integrarea in acelasi ansamblu urban de locuinte cu caractere diferite de confort izolate, semicolective sau colective

front 5-7 m, suprafaa cel putin 100-200 mp Orientarea est-vest este cea mai avantajoasa, deoarece toate camere vor avea o insorire favorabila. Orienatea nord-sud conduce la deschiderea cel putin a unui spatiu catre nord. - Suprafetele mici de fatada exterioara reduc semnificativ costurile finisajelor exterioare si pierderile de caldura. - Este cea mai economica forma de locuinda individuala cu gradina proprie - Locuinte plomba insertii in zone urbane deja definite, adesea si cu valoare arhitecturala si istorica
-

LOCUINTE COVOR - Locuintele covor sunt un sub-tip al casei insiruite, dar ocuparea terenului se face mai mult in suprafata si mai putin liniar/ in adancime. Aceasta tipologie presupune o deschidere la strada a parcelei mult mai ampla, frontul minim la strad este de aprox. 10m - Locuintele covor sunt realizate in general pe teren plat si sunt realizate din unitati structurale unifamiliare, organizate in jurul unei curti interioare. Un ansamblu realizat din multiplicarea acest unitati devine o alcatuire omogena, unde unitatea casa+curte este un modul repetabil, cuplat prin insiruire si/sau alaturare. - locuire compacta cu regim de inaltime (P, P+1partial) - procentul de ocupare al terenului este de peste 50% - spatiile interioare se deschid in primul rand spre o curte interioara si ocazional spre strada - pentru asigurarea unei insorii favorabile a curtii este necesar pastrarea unui regim de inaltime redus - parcela 100-200mp, densitatea 50-150 (200) loc. / ha - se folosesc pe terenuri cu suprafee mici si n alternan cu alte forme de grupare - asigur o densitate ridicat comparativ cu celelalte cldiri joase de locuit - acoperisul este in majoritatea cazurilor in terasa un acoperit in panta ar creea dificultati de alipire a modulilor LOCUINTE TERASATE - Ofera oportunitatea utilizarii terenurilor cu o panta accentuata ( peste 30 de grade), considerate mult timp improprii construirii - Locuinte construite in terase retrase succesiv care preiau panta terenului - Sunt dispuse pe linia de cea mai mare panta - Similitudini cu locuinta izolata: acces induvidual, la cota terenului, terasa exterioara proprie, intimizata, deschideri vizuale ample, contact direct, nemijlocit cu natura - Locuintele sunt orientate cu latura lunga paralela curbelor de nivel, ceea ce duce la necesitatea de terenuri cu o latime mai mare Avantaje: - recuperarea unor zone urbane altfel neutilizate - specularea reliefului variat si asigurarea de perspective vizuale si insoriri favorabile - nu se interpun bariere vizuale care sa blocheze perceperea terenului, locuintele terasate preiau panta terenului si se muleaza pe topografia aceastuia. - versantii supusi alunecarilor pot fi astfel consolidati - Terasele se termina cu jardiniere care asigura izolarea vizuala a teraselor succesive - Adancimea optima a teraselor este de 3-5 m Tipologii:

suprapuneri directe - locuintele sunt suprapuse si retrase succesiv, cu accese individuale din partea laterala a constructiei; panta terenului este paralela cu linia de cea mai mare panta a terenului, - suprapuneri in diagonala deplasarea/ retragerea pe verticala este dublata de o decalare pe laterala a volumelor. Se obtin astfel terase succesive pe doua dintre laturile ansamblului. - Locuintele terasate pot functiona si in sistem duplex. Siruri izolate cu terase cu gradini proprii o circulatie centrala deserverste accese bilaterale. Pe una din lateralele volumului este amplasat accesul iar pe cealalta este posibila relatia directa cu terenul. - Terasate - cuplate sunt libere doar o fata laterala (dedicata accesului principal) si fatada dinspre vale; dispare gradina din laterala casei iar spatiile interioare relationeaza cu exteriorul exclusiv prin intermediul terasei. - Terasate tip covor-insiruite accesul la locuinte se realizeaza prin coridoare transversale (pe panta terenului). O singura fatada este libera cea dinspre vale. - Terasate combinate - in cadrul aceluiasi ansamblu se pot realiza combinatii dintre tipurile de locuinte terasate mai sus enuntate, dar si integrarea de locuinte colective si de spatii complementare parcaje, spatii comerciale. Tipuri de corelare cu panta terenului terenului: - Panta terenului este preluata de panta teraselor unitatile sunt egale ca dimensiune, repetabile; - Panta terenului este diferita de panta teraselor locuintele sunt mai mari la partea inferioara si mai mici (mai putin adanci) la partea superioar sau invers.
-