Sunteți pe pagina 1din 1

PROCEDURA IN CAUZELE CU INFRACTORI MINORI

Persoanele chemate la organul de UP:


-

Suspectul sau inculpatul minor care nu a implinit 16 ani, la orice


ascultare sau confruntare a minorului, organul de UP, citeaza parintii
acestuia/tutore/curator precum si Directia Generala de Asistenta Sociala

si Protectie a Copilului din localitatea unde se desfasoara audierea


Daca are peste 16 ani, se citeaza celelate persoane numai daca apreciaza

necesar organul de UP.


Neprezentarea persoanelor legal citate la ascultarea sau confruntarea
minorului nu impiedica efectuarea acestor acte.

Referatul de evaluare a minorului:


-

In cauzele cu inculpati minori, procurorul poate solicita efectuarea


referatului de evaluare de catre serviciul de probatiune de pe langa

tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala isi are locuinta minorul.


In cauzele cu inculpati minori, instanta de judecata, are obligatia sa
dispuna efectuarea referatului de evaluare/ daca referatul s-a facut in
cursul up, dispunerea referatului de catre instanta este facultativa

Prin referatul de evaluare, serviciul de probatiune solicitat poate face


propuneri motivate cu privire la masurile educative ce pot fi luate fata de
minor.
Persoanele chemate la judecarea minorilor:
-

Se citeaza serviciul de probatiune


Parintii minorului/tutore/curator/ori

ingrijirea
Neprezentarea nu impiedica judecarea cauzei

persoana

responsabila

Cauzele cu inculpati minori se judeca de urgenta si cu precadere.

cu