Sunteți pe pagina 1din 2

FIA DE INSTRUIRE COLECTIV

Proces verbal de instructaj colectiv privind


LUCRARI MONTAJ ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE SI PRODUCEREA
FRIGULUI,INSTALATII ELECTRICE SI AUTOMATIZARE)
Intocmit azi 29.11.2014
Subsemnatul Mascas Bogdan, avnd funcia de Director Tehnic si Conducator loc munca, am procedat
la instruirea unui numr de 4 persoane de la S.C FRIGOTEHNICS SERV-COM S.R.L. conform
tabelului nominal de pe verso, n domeniul Securitii i Sntii n Munca, pentru activitati desfasurate
in Santier FABRICA PHARMATHEN S.A. GRECIA
-Lucrari montaj se vor desfasura in perioada 01.12.2014 24.12.2014
n cadrul instruirii s-au prelucrat urmtoarele materiale :
Plan propriu SSM pentru santier PHARMATHEN S.A. conform HG300 /2006
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE lucrari de montaj instalatii tehnice de climatizare si
frigorifice;
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE - Riscuri in santier;
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE - Lucrari de sudura oxiacetilenica
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE - Reguli de manipulare, transport si depozitare ale
buteliilor de oxigen, acetilena, freon.
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE - Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala la
desfasurarea lucrarilor de montaj instalatii climatizare;
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE Manipularea manuala a maselor
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE - Lucrul la inaltime
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE - Lucrul cu foc deschis
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE- Lucrul la instalatii electrice
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE - Utilizarea echipamentelor de munca electrice
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE - Acordarea primului ajutor in caz de accident
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE- Modul de interventie in caz de incendiu
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE- Prevederi ale legislatiei de SSM
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE - Codul rutier extras
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE - Semnalizare de securitate
Alte instructiuni din partea beneficiarului :
Prezenta fia de instructaj se va pstra la :
Dep.SSM - S.C FRIGOTEHNICS SERV-COM
In Santier PHARMATHEN S.A. GRECIA
Verificat,

S.R.L.

Semnatura celui care a


efectuat instruirea

Fia de instruire colectiv


Page 1 of

TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire
Subsemnaii am fost instruiti i am luat cunostinta de materialele prelucrate i consemnate n fia de
instruire colectiv si ne obligam sa le respectam intocmai. ( Santier PHARMATHEN S.A. GRECIA
LUCRARI MONTAJ ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE SI PRODUCEREA
FRIGULUI,INSTALATII ELECTRICE SI AUTOMATIZARE)
Nr.crt.
1
2

Nume si Prenume
CROITORU ALEXANDRU

Serie si nr.BI/CI
DD 600415

MARIN MARIAN

DD 392471

Semnatura

3
AURSEI AUREL
4
VASILE MARIAN JENICA

Page 2 of