Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Auditul. Definitie. Scop. Forme ale auditului:

Definitie. Auditul consta intr-un ansamblu de activitati legate intre ele (un proces), desfasurate de catre auditori sau de catre alti
experti, care pe baza cunostintelor lor teoretice si practice si in urma in urma insarcinarilor primate de la anumite organe
analizaeaza informatiile si operatiunile unei entitati sau referitoare la o anumita activitate in vederea oferirii unei asigurari prin
intermediul unei opinii sau in vederea formularii unor recomandari. (CECCAR, 1999) Auditul este o exprimare profesionala a
unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea la un standard de calitate.
Scopul Principalul scop al auditului este controlul respectarii respectarii regulilor. Idea este sa obtina un effect disuasiv (de
presiune in vederea schimbarii cursului implementarii).
Formele de audit
a.In functie de relatia dintre auditor si conducerea unitatii auditate, avem:
Audit intern;
Audit extern.
b.In functie de obiectivele urmarie in realizarea miniunii de audit, avem:
Audit financiar;
Audit al performantei;
Audit de conformitate.
c.In functie de tipologia entitatii audiate, avem:
Auditul institutiilor publice;
Auditul societatilor comerciale.
2.Auditul proiectului presupune examinarea in detaliu a managementului unui proiect, a managementului unui proiect, a
metodologiei si procedurilor, a caracteristicilor, a bugetului si a cheltuielilor si, nu in ultimul rand, a gradului de realizare, scopul
fiind de a depista riscurile de nerealizare a proiectului la parametrii planificati. Auditul publicului intern, conform legislatiei in
vigoare, este definit ca activitate functional independent si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna
administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice. Auditul publicului extern, defineste
modul in care Curtea de Conturi a Romaniei abordeaza activitatea de audit, de date aceasta extern, la nivelul entitatilor
publice. Auditul financiar (monitorizare) se inscrie in analiza financiara a proiectului ca fiind un instrument managerial care
consta in evaluarea sistemica, documentata, periodica si obiectiva a modului in care se desfasoara proiectul (din punctual de
vedere al eficientei utilizarii resurselor financiar), in scopul de a ajuta evolutia acestuia, realizandu-se comparatia intre rezultatele
obtinute si cele planificate, analiza stadiului de realizare a obiectivelor, analiza eficientei utilizarii fondurilor (Oprean C., 2002)

3. Managementul programului de audit: definirea programului de audit, obiective, extinderea auditului


Programul de audit include audituri cu difertite obiective, domenii i criterii pentru care trebuie s fie alocate resurse adecvate.
n funcie de mrimea, natura i complexitatea organizaiei care urmeaz a fi auditat un program de audit poate con ine unul sau
mai multe audituri. Top managementul organizaiei realizeaz:
- stabilirea obiectivelor i extinderii programelor de audit;
- stabilirea responsabilitilor, resurselor i procedurilor;
- implementarea programului de audit;
- monitorizarea i analiza programului i meninerea nregistrrilor.
Obiectivele programului de audit sunt stabilite pentru toate programele de audit n vederea planificrii i desf urrii acestora,
iar acestea sunt stabilite n funcie de: prioriti ale managementului, cerin ele sistemului de management, cerin e reglementate,
evaluri ale furnizorilor, cerinele clienilor i riscurile posibile ale afacerii.
Extinderea auditului depinde de natura i complexitatea organizaiei, aceasta putnd s- i satisfac obiectivele programului de
audit prin intermediul unui singur audit sau a mai multora. Factorii care influen eaz acest lucru sunt: domeniul, obiectivele,
durata i frecvena auditurilor, tipul i mrimea organizaiei, dinamica activit ilor auditate, standarde, regulamente, legisla ie,
rezultatele auditurilor anterioare .a..

4. Managementul programului de audit: responsabiliti, resurse i proceduri, implementarea programelor de audit i


nregistrri
Responsabilitatea pentru funcia de manager al programului de audit trebuie s fie desemnat unei/unor persoane care are o