Sunteți pe pagina 1din 4

suportlegal.

com

NOUL COD CIVIL


Explicatii juridice pentru admiterea in Barou
Gestiunea de afaceri (art. 1330 - art. 1340)
Definitie
Exista gestiune de afaceri atunci cand, fara sa fie obligata, o persoana, numita gerant,
gestioneaza n mod voluntar i oportun afacerile altei persoane, numita gerat, care:
- nu cunoate existena gestiunii sau
- cunoscand gestiunea, nu este n masura:
- sa desemneze un mandatar ori
- sa se ngrijeasca n alt fel de afacerile sale.
Nu exista gestiune de afaceri:
1. cand cel care, fara sa tie, lucreaza n interesul altuia. El nu este inut de obligaiile ce i
revin, potrivit legii, gerantului, fiind obligat la restituire potrivit regulilor aplicabile
mbogairii fara justa cauza.
2. cand cel care administreaza afacerile unei alte persoane acioneaza cu intenia de a o
gratifica.
Condiii
1. obiectul gestiunii poate consta in acte materiale (repararea unui gard, stingere incendiu,
salvarea unui animal) sau acte juridice (plata unor impozite, angajarea celui care
efectueaza reparatia, contractul de asigurare). In principiu, actele gerantului nu trebuie sa
depaseasca limitele unui act de administrare. Doar prin exceptie gerantul va putea incheia
acte de dispozitie (cele care sunt asimilate actelor de conservare si administrare), precum:
vanzarea unor bunuri perisabile supuse stricaciunii.
2. gestiunea trebuie sa fie utila geratului, apreciata de instanta la momentul la care a fost
savarsita; astfel, pieirea ulterioara a bunului nu este de natura a anihila caracterul util al
interventiei gerantului;
3. geratul trebuie sa fie strain de operatia pe care gerantul o savarseste in interesul
sau, altfel ar fi mandat; daca insa gerantul are cunostinta de opozitia geratului nu mai
suntem in prezenta gestiunii, gerantul trebuind sa se abtina, in caz contrar fiind o fapta
ilicita care atrage raspunderea delictuala;
4. gerantul trebui sa actioneze pentru a gera interesele altuia; daca o persoana
efectueaza reparatii la un bun pe care-l crede al sau, ea va putea cere restituirea
cheltuielilor facute de la adevarul proprietar al bunului, dar nu pe temeiul gerarii
intereselor altuia, ci pe acela al imbogatirii fara justa cauza. Cu toate acestea, gerantul poate
lucra atat in interes propriu cat si in interesul altuia.
5. actele de gestiune trebuie efectuate cu intentia de a-l obliga pe gerat la restituirea
cheltuielilor ocazionate de indeplinirea lor; altfel, ar fi liberalitate sau act dezinteresat;

Echipa Suport Legal

suportlegal.com
Capacitatea partilor:
- gerantul trebuie sa aiba capacitate de exercitiu, intrucat savarseste acte in contul altei
persoane;
- geratul poate fi si o persoana lipsita de capacitate sau cu capacitate restransa, intrucat
gerantul actioneaza fara stirea lui;
Continuarea gestiunii de catre motenitorii gerantului - motenitorii gerantului care cunosc
gestiunea sunt inui sa continue afacerile ncepute de acesta din urma, n aceleai condiii ca i
gerantul.
Obligaiile gerantului
- sa l ntiineze pe gerat despre gestiunea nceputa de ndata ce acest lucru este posibil;
- sa continue gestiunea nceputa:
o pana cand o poate abandona fara riscul vreunei pierderi ori
o pana cand geratul, personal sau prin reprezentant, ori, dupa caz, motenitorii
acestuia sunt n masura sa o preia.
- sa se ngrijeasca de interesele geratului cu diligena pe care un bun proprietar o depune
n administrarea bunurilor sale. Cnd gestiunea a urmarit sa l apere pe gerat de o paguba
iminenta, gerantul nu raspunde decat pentru prejudiciile cauzate geratului cu intenie sau
din culpa grava.
- la ncetarea gestiunii, gerantul trebuie:
sa dea socoteala geratului i
sa remita geratului toate bunurile obinute cu ocazia gestiunii.
Actele ncheiate de gerant
Gerantul care acioneaza n nume propriu este inut faa de terii cu care a contractat, fara a
limita dreptul oricaruia dintre acetia de a se regresa mpotriva geratului.
Atunci cand acioneaza n numele geratului, gerantul este inut faa de terii cu care a
contractat doar daca geratul este obligat faa de acetia.
Obligaiile geratului
Atunci cand condiiile gestiunii de afaceri sunt ntrunite, chiar daca rezultatul nu a fost
atins, geratul trebuie:
a) sa ramburseze gerantului:
- cheltuielile necesare si
- cheltuielile utile facute de gerant, mpreuna cu dobanzile din
ziua n care au fost efectuate, n limita sporului de valoare;1
n vederea garantarii cheltuielilor necesare, gerantul are dreptul de a cere instanei, n
urma unei expertize dispuse de aceasta cu procedura prevazuta de lege pentru ordonana
preediniala, nscrierea n cartea funciara a unei ipoteci legale, n condiiile legii.

Cheltuielile necesare reprezinta acele cheltuieli care au servit la conservarea intereselor geratului;
Cheltuielile utile reprezinta acele cheltuieli efectuate de gerant pentru punerea in valoare a bunurilor gerantului, fiind similare cheltuielilor de
administrare;

Echipa Suport Legal

suportlegal.com
Actele volutuorii intra in categoria gestiunii inoportune, astfel ca actele i cheltuielile
care, fara a fi necesare sau utile, au fost efectuate pe perioada gestiunii l obliga pe gerat la
restituire numai daca i-au procurat vreun avantaj.
b) sa l despagubeasca pentru prejudiciul pe care, fara culpa sa, gerantul l-a suferit din
cauza gestiunii si nu pentru serviciile sale, intrucat au caracter dezinteresant;
c) sa execute obligaiile nascute din actele necesare i utile care, n numele ori n beneficiul
sau, au fost ncheiate de gerant. Caracterul necesar sau util al actelor i cheltuielilor se apreciaza la
momentul la care gerantul le-a facut.
mpotrivirea beneficiarului gestiunii
Cel care ncepe sau continua o gestiune, cunoscand sau trebuind sa cunoasca mpotrivirea
titularului afacerii, poate cere numai restituirea cheltuielilor necesare. n acest caz, instana, la
cererea titularului afacerii, poate acorda un termen pentru executarea obligaiei de restituire.
Cel care ignora mpotrivirea titularului este raspunzator pentru prejudiciile cauzate chiar i
din cea mai uoara culpa.
Ratificarea gestiunii - in privina actelor juridice, gestiunea ratificata produce, de la data cand a
fost nceputa, efectele unui mandat.
Raporturile dintre gerat si terti:
- daca gestiunea a fost ratificata sau este necesara si utila, geratul este obligat sa execute
toate obligatiile contractate de gerant, in numele geratului sau in nume propriu, in
interesul gestiunii, in masura in care nu au fost inca executate, precum: plata pretului
materialelor achizitionate de la terti, plata muncii tertului, etc.
- daca gerantul actioneaza in nume propriu, iar obligatiile fata de terti se vor naste in
sarcina sa, terti vor avea totusi o actiune directa in regres fata de gerat pentru aceste
obligatii;
- in privinta actelor incheiate de gerant direct in numele geratului, daca gestiunea este utila
sau necesara sau a fost ratificata, gerantul este in mod direct obligat fata de terti;
Raporturile dintre gerant si terti
- daca gerantul le-a adus la cunostinta tertilor ca actioneaza doar in contul geratului si
gestiunea a fost ratificata sau este utila, el nu are nicio obligatie proprie;
- de obicei, tertii sunt de acord sa contracteze doar daca gerantul se obliga personal sau
contracteaza, intrucat nu pot fi siguri ca gestiunea va fi ratificata ori se va dovedi
necesara sau utila. In acest caz, gerantul este tinut sa raspunda direct de toate obligatiile
asumate. Totodata, tertii vor putea sa pretinda executarea obligatiilor nu doar de la
gerant, ci si de la gerat. Tertii au, asadar, o actiune directa impotriva geratului pentru
obligatiile asumate de catre gerant.
Proba gestiunii cand operatiunile gerantului constau in fapte materiale pot fi dovedite prin
orice mijloc de proba; daca operatiile sunt acte juridice, intrucat geratul este tert fata de ele, ele
vor putea fi dovedite, de asemenea, prin orice mijloace de proba;
Echipa Suport Legal

suportlegal.com

Gestiunea de afaceri si imbogatirea fara justa cauza


- la gestiunea de afaceri se restituie cheltuielile necesare si utile facute de gerant, in schimb
la imbogatirea fara justa cauza restituirea are loc in limita propriei mbogairi;
- la gestiunea de afaceri eventuala marire a patrimoniului geratului sau evitarea unei
pierderi are un temei juridic, respectiv vointa gerantului de a se obliga; la imbogatirea
fara justa cauza nu apare un astfel de temei;
Gestiunea de afaceri si contractul de mandat
- mandatarul incheie acte juridice, in timp ce gerantul incheie atat acte juridice, cat si acte
materiale;
- mandatarul lucreaza in baza imputernicirii primite de la mandant; gerantul actioneaza
fara stirea geratului;
- mandatarul obliga intotdeauna pe mandant in limitele puterilor conferite, pe cand geratul
va fi obligat numai in masura utilitatii gestiunii;
- mandatarul raspunde fata de mandant fara exceptie, daca partile nu au convenit altfel,
indiferent de forma si gradul culpei; gerantul raspunde pentru prejudiciile cauzate
geratului, atunci cand interventia a fost absolut necesara numai daca se face vinovat de
dol;
- mandatarul poate renunta la mandat cand executarea l-ar prejudicia, in timp ce gerantul
nu are dreptul de a renunta la gestiune, fiind obligat sa o continue pana cand geratul sau
mostenitorii sai, in caz de deces, o vor prelua;
- mandantul este intotdeauna obligat prin actele incheiate de mandatar in limitele
imputernicirii date, in timp ce gestiunea daca nu a fost ratificata, obliga pe gerat fata de
gerant numai daca gestiunea a fost necesara sau utila;

Echipa Suport Legal