Sunteți pe pagina 1din 2

N ,JUNI DE CALCUL

VECTORIAL

Introducer

Vectorii sunt marimi caracterizate


aplicatie (origine), directie si sens.

prin modul si unitati de masura, punct de


"

SUMA VECTORIALA

S=a+b

Directia si sensul se obtin cu regula

paralelogramului.

Dad! :

I;

'

lal = Ibl => = ~r-2-a2-(1-+-c-os-a-)

I I s I = 2a cos %

Suma mai multor vectori se mai realizeaza astfel:


Se asaza vectorii cu ongmea unuia in
varful celui precedent.
Suma lor este
vectorul care uneste originea primului cu

varful ultimului.

"

DIFERENTA VECTORIALA

D=a-b
/
/
/

/
/

,:

-, -,

D = .J a2 + b2 -

-, -,

-,

2ab cos a

Directia si sensul: ongmea in varful


scazatonilui ~i varful in vc1rfuldescazutului.

Daca : lal = Ibl => D = J2a2 (1- cos a)

('(

)/1.111
)

"""1111

III

,,: III till

"11111111

III

IINIII

c'

ve

I(

(1'/ b lJ
/1

P /

dOl': //

P=a6

If C II IIN

Ps

VI'.('I'OIU

, ~i sensu I lui b.
u d'lfeC~la

CIN MATICA

=ab
1. MISCARE,
TRAIECTORIE, VECTOR DEPLASJ\I(h
,

"I

111111 III

\N

I'()IUAL A

VEC.;TORI

Este un vector cu:

// p. I = / a /./ b Isin a

I
(a,b) ;

- directia perpendiculara pe
- sensuI dat de regula burghiului.

t .ri ~u ~odulul
tiv.

egal cu unitatea, iar directia si sensul sunt cele


sisternul rectangular de axe, versorii se noteaza cu:

ill

----------'";IJ
II

J(peaxa Ox)

I
I
I
I

I
I

II

i=i

___ III

A 'tr I: i j

vectorii

1& = FB -

k(peaxaOz)

rA, rB

](pe axa Oy)

I
I
I
I
I
I

Mecanica studiata in acest capitol este meeaniea elasiea newton (HI ," II'
pe cele 3 principii ale lui Newton.
Mi~earea unui corp este schimbarea pozitiei sale fata de alte c q u r].
Un corp este in repaus daca pozitia sa fata de alte corpuri nu
H .hlmh I
Pentru a studia miscarea unui corp, se alege un alt corp de r f riu] fill
sistem de refertnta,
.
Miscarea corpurilor se studiaza, de cele mai multe ori, lnlocuindu-k (II
punet' material care este caracterizat prin mas a corpului, neavand II III
geometrice.
in timpul miscarii corpurile descriu curbe, numite traieetorii.
Sistemele d~ referinta se reprezinta prin axe de coordonat e, "1 plllll
II
spatiu,
Pozitia mobilului in spatiu este precizata prin veetorul cJ 1'0'
originea in sistemul de axe de coordonate si
, varful in pozitia
, IHIII( rulu
traiectorie.
Deplasarea mobilului este variatia '001 dOlI II Ii II
de pozitie, in punct

I vectoruI

deplasare

OBSERVAfIE:

lungimea

traiectori

Ie A

<.111'(,1'\

dl

C C 1111111

plasare.

=].J=kk=l
= J . k = ] .k = 0

EXEMPLU

Sa se calculeze:

;'xi'

a) spatiul parcurs; b) vectorul deplasare


pentru un mobil care merge pe 0 traie tori' d 1'(,111 II
raza R, intre punctele:
1.A-B
2.A-C
3. A - A (dupa parcurg r a c rcului).

jX.i=kxk=O

I{F~()I.vAnE:

Y.

",I~

IH\

1110

Iulul:
/1

I.

I'/.

I)

/'1'

III

.
,

, , II) ,)' II'

:1.

I)

II

1/

S-ar putea să vă placă și