Sunteți pe pagina 1din 8

ANALELETIINIFICEALEUNIVERSITIIAL.I.

CUZAIAI
TomulLVII,tiineJuridice,2011,Nr.II

INFRACIUNEADENELCIUNENCODULPENALBELGIANINCODUL
PENALDINLUXEMBURG

MIRELACARMENDOBRIL

Abstract
TheoffenceofdeceitintheBelgianCriminalCodeandtheCriminalCodeof
Luxembourg
The presentation of regulations of the offence of deceit in the Belgian
Criminal Code and in the Criminal Code of Luxembourg can contribute to
development and improvement of our own provisions regarding the offence of
deceitbycombiningelementsoftraditionintheRomanianCriminalLawwithsome
solutionsadoptedbyothersystems.
Key words: offence of deceit, Belgian Criminal Code, Criminal Code of
Luxembourg

Pe lng valorificarea tradiiei legislaiei penale romne, Codul


penaltrebuiesfieracordatlacurenteledereglementareactualealeunor
sisteme juridice de referin, iar o analiz a acestora poate contribui la
dezvoltarea i mbuntirea reglementrilor proprii, prin mbinarea unor
elementedetradiiedinlegislaiapenalromncuunelesoluiiadoptate
dealtesisteme.

Aceasttehnicafostavutnvederedelegiuitorulromnnmod
frecvent. n acest sens, Codul penal n vigoare, n valorificarea tradiiei
legislaieinoastrepenale,apornitdelaprevederileCoduluipenaldin1936,
multe dintre dispoziiile acestuia fiind meninute, cod care a avut dou
surse de inspiraie principale Codul penal italian i Codul penal din
Transilvania(nesen,deinspiraieaustriac).

Asist. univ. drd., Facultatea de Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai,
email:mirela.dobrila@uaic.ro;

36
MIRELACARMENDOBRIL

Este necesar ca legiuitorul romn s se preocupe constant de


mbuntirea mijloacelor de combatere a infraciunilor contra
patrimoniului astfel nct legea penala n materia ocrotirii relaiilor
patrimonialescorespundacerinelordepoliticpenalactual1.
Ca o consecin fireasc a importanei pe care o au relaiile sociale

referitoare la patrimoniu pentru dezvoltarea societii i pentru stimularea


interesului individului la progresul societii2, toate legile moderne cuprind
reglementri ample cu privire la faptele care aduc atingere patrimoniului. Prin
analiza acestor reglementri legate de infraciunile contra patrimoniului, i apoi,
printroanalizareglementriicuprivirelainfraciuneadenelciunedindiferite

sisteme juridice de referin n dreptul penal, se va asigura corelarea


eforturilor depuse n valorificarea tradiiei legislaiei noastre penale cu
racordarealatendineleactualealedreptuluipenaleuropean.

Titlul III din Partea special a Codului penal n vigoare este


consacratincriminriifaptelorndreptatecontrarelaiilorpatrimoniale,iar
nnoulCodpenal,Legea286/2009,acesteinfraciunisuntreglementaten
Titlul II al Prii speciale, acordnduse prioritate incriminrilor referitoare
la persoan i patrimoniu n raport cu cele privitoare la comunitate n
ansamblulei,soluieadoptatdeuneleCoduripenaleeuropene,cumsunt
Codulpenalfrancezipenalspaniol3.

SpredeosebiredeCodulpenalromnnvigoare,carecuprindentr
un singur titlu toate infraciunile contra patrimoniului, aceast soluie nu
este promovat n alte legislaii strine. Soluia clasificrii infraciunilor
contra patrimoniului n mai multe categorii este promovat i n codurile
penalealeunorrimembrealeUniuniiEuropene,cumestecazulCodului
penalfrancez,italian,germansauspaniol.

Dragu Creu, Ocrotirea penal a patrimoniului. Elemente de drept comparat,


InternationalConferenceonEuropeanIntegrationRealitiesandPerspectives,Universitatea
DanubiusdinGalai,vol.1/2006,p.96,textelectronicdisponibillahttp://proceedings.univ
danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1143.
2
OctavianPop,Opiniidoctrinareipracticjudiciarprivindinfraciuneadenelciune,
EdituraMirton,Timioara,2003,p.10.
3
IliePascu,Infraciunilecontrapatrimoniului.Dreptcomparat,Revistadedreptpenalnr.
1/2007,p.146.

InfraciuneadenelciunenCodulpenalbelgianinCodulpenaldinLuxemburg

37

Codpenalbelgian

Soluia actual a legiuitorului romn de a cuprinde ntrun singur


titlu toate infraciunile contra patrimoniului nu este promovat nici de
Codulpenalbelgian4,careincrimineazfaptelecontrapatrimoniuluinTitlul
IX,intitulatCrimeidelictecontraproprietii,icareestestructuratpe
trei capitole: astfel, Capitolul I este destinat pentru incriminarea
infraciunilordefurt,fiindprevzutenmodseparatdispoziiicuprivirela
furtulcomisfrviolensauameninri(SeciuneaI),lafurtulcomisprin
violen sau ameninri (Seciunea II) i la furtul de materiale nucleare
(SeciuneaIIbis),cureglementriprivindproteciafizicnacestdomeniu
(Capitolul I bis) ; n Capitolul II, numit Fraudele, sunt reglementate
infraciunilelegatedestareadefaliment(SeciuneaI),abuzuldencredere
(Seciunea II), infraciunea de nelciune/escrocherie (Seciunea III),
infraciuni cu privire la corupia privat (Seciunea III bis), frauda
informatic(SeciuneaIIIbis),dispoziiicuprivirelatinuireabunurilorcare
provin din svrirea unei infraciuni (Seciunea IV), precum i alte fraude
(SeciuneaV);nCapitolulIII,numitDistrugeri,degradri,prejudicii,sunt
prevzute dispoziii cu privire la incendiere (Seciunea I), distrugerea de
construcii,mainicuaburiaparatetelegrafice(SeciuneaII),distrugerea
saudegradareademorminte,monumente,obiectedeart,documentesau
alte acte (Seciunea III), distrugerea de produse, mrfuri sau alte bunuri
mobile(SeciuneaIV),graffitiidistrugereabunurilorimobile(SeciuneaIV
bis),distrugereaidevastareaculturilor,plantelor,arborilor,produselorde
altoire,cerealelorifurajelor,distrugereainstrumentelorpentruagricultur
(Seciunea V), distrugeri cu privire la animale (Seciunea VI), distrugeri cu
privire la garduri sau schimbarea semnelor de hotar (Seciunea VIII),
distrugeriiprejudiciicauzateprininundaii(SeciuneaIX).

n Belgia, infraciunea de nelciune const, conform art. 496 din


Codul penal5 n fapta de a obine remiterea sau furnizarea anumitor

Cod penal belgian, cu modificrile pn la data de 13.07.2011, disponibil n format


electroniclahttp://www.droitbelge.be/codes.asp#pen
5
Art.496:Quiconque,danslebutdesapproprierunechoseappartenantautrui,se
serafaitremettreoudlivrerdesfonds,meubles,obligations,quittances,dcharges,soiten
faisant usage de faux noms ou de fausses qualits, soit en employant des manuvres
frauduleusespourpersuaderlexistencedefaussesentreprises,dunpouvoirouduncrdit

38
MIRELACARMENDOBRIL
categoriidebunuri(fonds,meubles,obligations,quittances,dcharges),cu
scopuldeainsuibunurilecareaparinalteipersoane,svritfieprin
utilizareadenumefalsesaucalitifalse,fieprinfolosireaunormanopere
frauduloase,pentruaconvingevictimaasupraexisteneiuneintreprinderi
carenrealitatenuexist,pentruaconvingevictimaasupraexisteneiunor
puteri sau a unui credit imaginar, sau pentru a face s se nasc sperana
unui succes sau teama de un accident sau producerea oricrui alt
eveniment himeric, sau pentru a abuz n orice fel de ncrederea sau
credulitateavictimei.Astfel,nelciuneapresupunefolosireaunorcuvinte
sau a unor propuneri atractive, care nu pot lsa victima indiferent, cu
scopuldeobinebanisaubunuridelapersoanelenaive.

CodulpenaldinLuxemburg

Realizatdupmodelullegislaieibelgienedin1867,Codulpenaldin
MareleDucatdeLuxemburg6nupromoveazsoluialegiuitoruluiromnde
a cuprinde ntrun singur titlu toate infraciunile contra patrimoniului, ci
incrimineaz faptele contra patrimoniului n Cartea a doua, n Titlul IX ,
intitulatCrimeidelictecontraproprietii,icareestestructuratpetrei
capitole:CapitolulIestedestinatpentruincriminareainfraciunilordefurt,
fiind prevzute n mod separat dispoziii cu privire la furtul comis fr
violen (Seciunea I) i la furtul comis prin violen sau ameninri i la
extorcare(SeciuneaII);nCapitolulII,numitFraudele,suntreglementate
infraciunile de bancrut (Seciunea I), abuzul de ncredere (Seciunea II),
infraciuneadeescrocherieinelciune(SeciuneaIII),tinuireabunurilor
care provin din svrirea unei infraciuni (Seciunea IV), splarea banilor
(SeciuneaV),precumialtefraude(SeciuneaVI)ianumiteinfraciunin
domeniul informatic (Seciunea VII); n Capitolul III, numit Distrugeri,
degradri, prejudicii, sunt prevzute dispoziii cu privire la incendiere

imaginaire,pourfairenatrelespranceoulacraintedunsuccs,dunaccidentoudetout
autrevnementchimriqueoupourabuserautrementdelaconfianceoudelacrdulit,
serapunidunemprisonnementdunmoiscinqansetduneamendedevingtsixeuros
troismilleeuros
6
Code Pnal en vigueur dans Le GrandDuch De Luxembourg, annot d'aprs la
jurisprudenceluxembourgeoise,cumodificripnla10noiembrie2010,disponibilla
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_penal/index.html?highli
ght=CODE%22PENAL;

InfraciuneadenelciunenCodulpenalbelgianinCodulpenaldinLuxemburg

39

(Seciunea I), distrugerea de construcii, maini cu abur i aparate


telegrafice (Seciunea II), distrugerea sau degradarea de morminte,
monumente, obiecte de art, documente sau alte acte (Seciunea III),
distrugerea de produse, mrfuri sau alte bunuri mobile (Seciunea IV),
distrugerea i devastarea culturilor, plantelor, arborilor, produselor de
altoire,cerealelorifurajelor,distrugereainstrumentelorpentruagricultur
(Seciunea V), distrugeri cu privire la animale (Seciunea VI), distrugeri cu
privire la garduri sau schimbarea semnelor de hotar (Seciunea VIII),
distrugeriiprejudiciicauzateprininundaii(SeciuneaIX).

nLuxemburg,infraciuneadenelciuneconst,conformart.496
din Codul penal7 n fapta celui care, cu scopul de ai nsui bunurile care
aparin altei persoane, obine sau ncearc s obin remiterea sau
furnizarea anumitor categorii de fonduri, bunuri imobile, obligaiuni,
chitane,svritfieprinutilizareadenumefalsesaucalitifalse,fieprin
folosirea unor manopere frauduloase, pentru a convinge victima asupra
existenei unei ntreprinderi care n realitate nu exist, pentru a convinge
victimaasupraexisteneiunorputerisauaunuicreditimaginar,saupentru
a face s se nasc sperana unui succes sau teama de un accident sau
producereaoricruialteveniment himeric,saupentruaabuzanoricefel
dencredereasaucredulitateavictimei.

Se consider c pentru existena infraciunii de nelciune este


suficient utilizarea unei caliti false, independent de folosirea altor
manopere frauduloase. Dac simpla minciun nu este suficient pentru
existena infraciunii de nelciune, situaia este diferit n cazul n care
minciunaestensoitdefolosireaabuzivauneicalitireale,iarunastfel
de comportament constituie o manoper frauduloas deoarece este de
natursimprimedeclaraiilormincinoaseaparenadeveridicitate,sduc

Art. 496: Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant autrui,se
sera fait remettre ou dlivrer ou aura tent de se faire remettre ou dlivrer des fonds,
meubles, obligations, quittances, dcharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
faussesqualits,soitenemployantdesmanoeuvresfrauduleusespourpersuaderl'existence
defaussesentreprises,d'unpouvoiroud'uncrditimaginaire,pourfairenatrel'esprance
ou la crainte d'un succs, d'un accident ou de tout autre vnement chimrique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crdulit, sera puni d'un emprisonnement d'un
moiscinqansetd'uneamendede251euros3000euros.

40
MIRELACARMENDOBRIL
la obinerea ncrederii victimei i s o determine s remit bunurile
autorului faptei8, n mod similar cu cele reinute pentru infraciunea de
nelciunedinCodulpenalromn.

Simpleleafirmaiimincinoase,prinelenseleinabsenaunuifapt
extern proiectat pentru a oferi for i credit acestor afirmaii, nu pot
constituimanoperelefrauduloasecerutecaelementesenialdeart.496C.
pen., n absena folosirii unui nume sau caliti false9, i aici, existnd
asemnri cu privire la interpretarea dat pentru infraciunea de
nelciunedinCodulpenalromn.

Cuprivirelafapteledeescrocheriesaunelciune,nSeciuneaIII,
exist dispoziii cu privire la incriminare faptei celui care face, cu bun
tiin, declaraii false sau incomplete cu scopul de a obine sau de a
menineosubvenie,alocaiesauoriceindemnizaiedealttipcareine,n
ntregimesaunparte,destat,deoaltentitatejuridicdedreptpublicsau
de o instituie internaional (art. 4961), cu privire la fapta celui care
obine,nacestecondiii,subvenia,indemnizaiadefinanaresaualocaia
lacarenuaredreptulsauaredreptuldoarparial,saucuprivirelafolosirea
n alte scopuri dect cele pentru care a fost iniial acordate (art. 4922),
fiindsancionaticelcareacceptastfeldeindemnizaii,cunoscndcnu
aredreptullaacestea(art.4923),precumicelcareface,cubuntiin,
declaraii false sau incomplete sau omite s comunice anumite informaii,
cunclcareauneiobligaiispecificenacestsens,cuscopuldeaevitasau
de a reduce contribuia legal la resursele bugetare ale unei instituii
internaionale(art.4924).

Dispoziii similare cu cele prevzute de art. 215 alin. (3) din Codul
penal romn referitoare la nelciunea n convenii pot fi gsite n Codul
penaldinLuxemburgnart.498,caresancioneazfaptaceluicareinduce
neroareuncumprtorilnealcuprivirelaidentitateabunuluivndut,
livrndnmodfraudulosunaltbundectobiectulasupracruiasancheiat
convenia, sau cu privire la originea mrfurilor vndute, fiind vndute
bunuri aparent similare cu bunul pe care cumprtorul a crezut c l

Code Pnal en vigueur dans Le GrandDuch De Luxembourg, annot d'aprs la


jurisprudenceluxembourgeoise,op.cit.,TitlulIX,p.11.
9
Ibidem.

InfraciuneadenelciunenCodulpenalbelgianinCodulpenaldinLuxemburg

41

achiziioneaz, dispoziiile acestui text fiind aplicabile att pentru bunuri


mobilectipentrubunuriimobile

Se consider c fapta vnztorului de a vinde o vac, cu privire la


care a susinut c este tnr i pe care cumprtorul a crezut c o
achiziionasecaatare,ntrunetecondiiilepentruexistenainfraciuniide
nelciune din art. 498, cu privire la calitile eseniale pe care bunul ar
trebui s le aib n mintea cumprtorului, n cazul n care se stabilete
faptulcvnztorulaacionatcureacredinitiacdeclaraiadatdeel
cumprtoruluinucorespundeadevrului10.

Art. 498 din Codul penal din Luxemburg prevede dou categorii
distinctedenelciune,unanceeacepriveteidentitateabunuriloriuna
cuprivirelanaturasauoriginealucrurilorvndute.Astfel,esteincriminat
nelciunea cu privire la identitatea lucrului vndut intervenit cu ocazia
executrii unui contract, n msura n care vnztorul livreaz ctre
cumprtornmodfraudulosaltcevadectbunulasupracruiaprilesau
neles. Rezult c nu se poate reine aceast infraciune n cazul vnzrii
unui automobil folosit dac cumprtorul a cumprat bunul pe baza
afirmaiilor mincinoase ale cumprtorului cu privire la calitile eseniale
ale mainii, afirmaii care depesc cu mult cadrul dolus bonus, deoarece
nelciunea a intervenit cu ocazia ncheierii contractului, i nu cu ocazia
executrii acesteia; n acest caz, se poate reine nelciunea cu privire la
natura sau originea lucrurilor vndute deoarece termenul de natur a
bunului vndut vizeaz nu numai nelciunea cu privire la substana
lucrului, ci i nelciunea cu privire la calitile eseniale ale acestuia, din
moment ce frauda este la fel de grav n cazul n care bunul i pierde
calitileesenialecancazulncarebunulnuestepropriupentruutilizarea
avutnvederedecumprtor11.

Informaiilefalse,datenmoddolosivdectrevnztorcuprivirela
vechimeaistareadeuzuramotoruluiuneimainifolosite,cuscopuldea
determina un cumprtor amator s achiziioneze maina respectiv, se

10
11

Idem,p.12.
Ibidem.

42
MIRELACARMENDOBRIL
refer la calitile eseniale ale mainii vndute i constituie, conform art.
498,nelciunecuprivirelanaturalucruluivndut12.

Dispoziii similare cu cele privind infraciunea de nelciune la


msurtoare incriminat de Codul penal romn, se gsesc n Codul penal
din Luxemburg n art. 499, care incrimineaz fapta vnztorului care, prin
manopere frauduloase, induce n eroare pe cumprtor cu privire la
cantitateabunurilorvndute.

Concluzii

Valorificarea elementelor de tradiie din legislaia penal romn


concomitent cu luarea n considerare a evoluiilor intervenite n alte
sisteme va permite realizarea unor reglementri racordate la tendinele
actualealedreptuluipenaleuropean.

PrezentareadispoziiilordinCodulpenalbelgianidinCodulpenal
dinLuxemburg,referitoarelainfraciuneadenelciune,poatecontribuila
dezvoltarea i mbuntirea reglementrilor proprii, prin mbinarea unor
elementedetradiiedinlegislaiapenalromncuunelesoluiiadoptate
dealtesisteme.

12

Idem,p.13.

S-ar putea să vă placă și