Sunteți pe pagina 1din 11

LEGE nr.

182 din 12 aprilie 2002(*actualizata*)


privind protecia informaiilor clasificate
EMITENT: PARLAMENTUL
Data intrrii n vigoare: 11 Iunie 2002
Form consolidat valabil la data de 11 Septembrie 2014
*) Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 11 Septembrie 2014
include toate modificrile i completrile aduse de ctre: ORDONANA DE
URGEN nr. 16 din 9 martie 2005; LEGEA nr. 268 din 1 octombrie 2007; LEGEA
nr. 255 din 19 iulie 2013.
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
CAP. I
Dispoziii generale
SECIUNEA 1
Principii
ART. 1
Scopul prezentei legi este protecia informaiilor clasificate si a surselor
confideniale ce asigura acest tip de informaii. Protejarea acestor informaii se face
prin instituirea sistemului naional de protecie a informaiilor.
ART. 2
(1) Dreptul de a avea acces la informaiile de interes public este garantat prin
lege.
(2) Accesul la informaiile clasificate este permis numai in cazurile, in condiiile si
prin respectarea procedurilor prevzute de lege.
ART. 3
Nici o prevedere a prezentei legi nu va putea fi interpretat in sensul limitrii
accesului la informaiile de interes public sau al ignorarii Constituiei, a Declaraiei
Universale a Drepturilor Omului, a pactelor si a celorlalte tratate la care Romnia
este parte, referitoare la dreptul de a primi si rspndi informaii.
ART. 4
Principalele obiective ale proteciei informaiilor clasificate sunt:
a) protejarea informaiilor clasificate impotriva aciunilor de spionaj, compromitere
sau acces neautorizat, alterrii sau modificrii coninutului acestora, precum si
impotriva sabotajelor ori distrugerilor neautorizate;
b) realizarea securitii sistemelor informatice si de transmitere a informaiilor
clasificate.
ART. 5
Msurile ce decurg din aplicarea legii sunt destinate:
a) sa previn accesul neautorizat la informaiile clasificate;
b) sa identifice mprejurrile, precum si persoanele care, prin aciunile lor, pot
pune in pericol securitatea informaiilor clasificate;
c) sa garanteze ca informaiile clasificate sunt distribuite exclusiv persoanelor
ndreptite, potrivit legii, sa le cunoasc;

d) sa asigure protecia fizica a informaiilor, precum si a personalului necesar


proteciei informaiilor clasificate.
ART. 6
(1) Standardele naionale de protecie a informaiilor clasificate sunt obligatorii si
se stabilesc de ctre Serviciul Roman de Informaii numai cu acordul Autoritii
Naionale de Securitate.
(2) Standardele la care se refer alin. (1) vor fi in concordanta cu interesul
naional, precum si cu criteriile si recomandrile NATO.
(3) In cazul unui conflict ntre normele interne privind protecia informaiilor
clasificate si normele NATO, in aceasta materie vor avea prioritate normele NATO.
ART. 7
(1) Persoanele care vor avea acces la informaii clasificate secrete de stat vor fi
verificate, in prealabil, cu privire la onestitatea si profesionalismul lor, referitoare la
utilizarea acestor informaii.
(2) Pentru candidaii la funcii publice ce implica lucrul cu asemenea informaii,
precum si competenta de a autoriza accesul la astfel de informaii, verificarea este
anterioar numirii in acele funcii si se solicita obligatoriu de autoritatea de investire.
(3) Procedurile de verificare sunt cele obligatorii pentru persoanele care lucreaz
in cadrul Autoritii Naionale de Securitate, care gestioneaz informaii NATO,
potrivit echivalentelor nivelurilor de secretizare prevzute prin prezenta lege.
(4) Accesul la informaii clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de
serviciu, potrivit art. 15 lit. d) i e), este garantat, sub condiia validrii alegerii sau
numirii i a depunerii jurmntului, pentru urmtoarele categorii de persoane:
a) Preedintele Romniei;
b) prim-ministru;
c) minitri;
d) deputai;
e) senatori;
f) judectori;
g) procurori;
h) magistrai-asisteni ai naltei Curi de Casaie i Justiie, care, n concordan cu
atribuiile specifice, sunt ndreptii s aib acces la informaiile clasificate fr
ndeplinirea procedurilor prevzute la alin. (1)-(3), respectiv la art. 28, n baza unor
proceduri interne ale instituiilor din care acetia fac parte, avizate de Oficiul
Registrului Naional al Informaiilor Secrete de Stat, dup ce au luat cunotin de
responsabilitile ce le revin privind protecia informaiilor clasificate i au semnat
angajamentul scris de pstrare a secretului prevzut la art. 36 alin. (3).
----------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. 51 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie
2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
(5) Pentru judectori, procurori i magistraii-asisteni ai naltei Curi de Casaie i
Justiie, procedura intern prevzut la alin. (4) se stabilete prin regulament
elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii i avizat de Oficiul Registrului Naional
al Informaiilor Secrete de Stat.
--------Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. 51 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie
2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.

ART. 8
Personalul anume desemnat pentru realizarea proteciei informaiilor clasificate se
include ntr-un sistem permanent de pregtire si perfecionare, la intervale regulate,
potrivit standardelor naionale de protecie.
ART. 9
Protecia informaiilor clasificate vizeaz:
a) protecia juridic;
b) protecia prin msuri procedurale;
c) protecia fizica;
d) protecia personalului care are acces la informaiile clasificate ori este
desemnat sa asigure securitatea acestora;
e) protecia surselor generatoare de informaii.
ART. 10
(1) Instituiile care dein sau utilizeaz informaii clasificate vor tine un registru de
evidenta a autorizaiilor acordate personalului, sub semntura.
(2) Fiecare autorizaie se reverifica ori de cte ori este necesar sa se garanteze
ca este conform standardelor aplicabile funciei pe care respectivele persoane o
ocupa.
(3) Reverificarea autorizaiei este obligatorie si constituie o prioritate ori de cte
ori apar indicii ca meninerea acesteia nu mai este compatibila cu interesele de
securitate.
ART. 11
Accesul in cldirile si infrastructurile informatice in care se desfoar activiti cu
informaii clasificate ori sunt pstrate sau stocate informaii cu acest caracter este
permis numai in cazuri autorizate.
ART. 12
Standardele de protecie a informaiilor clasificate, ncredinate persoanelor ori
organizaiilor din afar structurilor guvernamentale, vor fi necondiionat compatibile
cu cele stabilite pentru aceste structuri.
ART. 13
Solicitarea certificatului de securitate pentru persoanele cu atribuii nemijlocite in
domeniul proteciei informaiilor clasificate este obligatorie.
ART. 14
Consiliul Suprem de Aprare a Tarii asigura coordonarea la nivel naional a
tuturor programelor de protecie a informaiilor clasificate.
SECIUNEA a 2-a
Definiii
ART. 15
In sensul prezentei legi, urmtorii termeni se definesc astfel:
a) informaii - orice documente, date, obiecte sau activiti, indiferent de suport,
forma, mod de exprimare sau de punere in circulaie;
b) informaii clasificate - informaiile, datele, documentele de interes pentru
securitatea naionala, care, datorit nivelurilor de importanta si consecinelor care sar produce ca urmare a dezvaluirii sau diseminarii neautorizate, trebuie sa fie
protejate;
c) clasele de secretizare sunt: secrete de stat si secrete de serviciu;
d) informaii secrete de stat - informaiile care privesc securitatea naionala, prin a
cror divulgare se pot prejudicia sigurana naionala si aprarea tarii;
e) informaii secrete de serviciu - informaiile a cror divulgare este de natura sa
determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat;

f) nivelurile de secretizare se atribuie informaiilor clasificate din clasa secrete de


stat si sunt:
- strict secret de importanta deosebita - informaiile a cror divulgare neautorizata
este de natura sa produc daune de o gravitate excepionala securitii naionale;
- strict secrete - informaiile a cror divulgare neautorizata este de natura sa
produc daune grave securitii naionale;
- secrete - informaiile a cror divulgare neautorizata este de natura sa produc
daune securitii naionale;
g) protecie juridic - ansamblul normelor constituionale si al celorlalte dispoziii
legale in vigoare, care reglementeaz protejarea informaiilor clasificate;
h) protecie prin msuri procedurale - ansamblul reglementrilor prin care emitentii
si deintorii de informaii clasificate stabilesc msurile interne de lucru si de ordine
interioar destinate realizrii proteciei informaiilor;
i) protecie fizica - ansamblul activitilor de paza, securitate si aprare, prin
msuri si dispozitive de control fizic si prin mijloace tehnice, a informaiilor
clasificate;
j) protecia personalului - ansamblul verificrilor si msurilor destinate persoanelor
cu atribuii de serviciu in legtura cu informaiile clasificate, spre a preveni si nltura
riscurile de securitate pentru protecia informaiilor clasificate;
k) certificate de securitate - documentele care atesta verificarea si acreditarea
persoanei de a deine, de a avea acces si de a lucra cu informaii clasificate.
CAP. II
Informaii secrete de stat
ART. 16
Protecia informaiilor secrete de stat este o obligaie ce revine persoanelor
autorizate care le emit, le gestioneaz sau care intra in posesia acestora.
ART. 17
In categoria informaiilor secrete de stat sunt cuprinse informaiile care reprezint
sau care se refer la:
a) sistemul de aprare a tarii si elementele de baza ale acestuia, operaiile
militare, tehnologiile de fabricaie, caracteristicile armamentului si tehnicii de lupta
utilizate exclusiv in cadrul elementelor sistemului naional de aprare;
b) planurile, precum si dispozitivele militare, efectivele si misiunile forelor
angajate;
c) cifrul de stat si alte elemente criptologice stabilite de autoritile publice
competente, precum si activitile in legtura cu realizarea si folosirea acestora;
d) organizarea sistemelor de protecie si aprare a obiectivelor, sectoarelor si la
reelele de calculatoare speciale si militare, inclusiv la mecanismele de securitate a
acestora;
e) datele, schemele si programele referitoare la sistemele de comunicaii si la
reelele de calculatoare speciale si militare, inclusiv la mecanismele de securitate a
acestora;
f) activitatea de informaii desfasurata de autoritile publice stabilite prin lege
pentru aprarea tarii si sigurana naionala;
g) mijloacele, metodele, tehnica si echipamentul de lucru, precum si sursele de
informaii specifice, folosite de autoritile publice care desfoar activitate de
informaii;
h) hrile, planurile topografice, termogramele i nregistrrile aeriene efectuate la
scri de zbor mai mari de 1:20.000, pe care sunt reprezentate elementele de
coninut sau obiective clasificate secrete de stat.

-----------Litera h) a art. 17 a fost modificat de art. I din ORDONANA DE URGEN nr.


16 din 9 martie 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005.
i) studiile, prospectiunile geologice si determinarile gravimetrice cu densitate mai
mare de un punct pe kilometru patrat, prin care se evalueaza rezervele naionale de
metale si minereuri rare, preioase, disperse si radioactive, precum si datele si
informaiile referitoare la rezervele materiale, care sunt in competenta Administraiei
Naionale a Rezervelor de Stat;
j) sistemele si planurile de alimentare cu energie electrica, energie termica, apa si
ali ageni necesari funcionarii obiectivelor clasificate secrete de stat;
k) activitile tiinifice, tehnologice sau economice si investiiile care au legtura
cu sigurana naionala ori cu aprarea naionala sau prezint importanta deosebita
pentru interesele economice si tehnico-tiinifice ale Romniei;
l) cercetrile tiinifice in domeniul tehnologiilor nucleare, in afar celor
fundamentale, precum si programele pentru protecia si securitatea materialelor si a
instalaiilor nucleare;
m) emiterea, imprimarea bancnotelor si baterea monedelor metalice, machetele
emisiunilor monetare ale Bncii Naionale a Romniei si elementele de sigurana ale
nsemnelor monetare pentru depistarea falsurilor, nedestinate publicitii, precum si
imprimarea si tiprirea hrtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, a bonurilor de
tezaur si a obligaiunilor de stat;
n) relaiile si activitile externe ale statului roman, care, potrivit legii, nu sunt
destinate publicitii, precum si informaiile altor state sau organizaii internaionale,
fata de care, prin tratate ori nelegeri internaionale, statul roman si-a asumat
obligaia de protecie.
ART. 18
(1) Informaiile secrete de stat se clasifica pe niveluri de secretizare, in funcie de
importanta valorilor protejate.
(2) Nivelurile de secretizare atribuite informaiilor din clasa secrete de stat sunt:
a) strict secret de importanta deosebita;
b) strict secret;
c) secret.
ART. 19
Sunt mputernicii sa atribuie unul dintre nivelurile de secretizare a informaiilor cu
prilejul elaborrii lor:
a) pentru informaiile strict secrete de importanta deosebita:
1. Preedintele Romniei;
2. preedintele Senatului si preedintele Camerei Deputailor;
3. membrii Consiliului Suprem de Aprare a Tarii;
4. primul-ministru;
5. membrii Guvernului si secretarul general al Guvernului;
6. guvernatorul Bncii Naionale a Romniei;
7. directorii serviciilor naionale de informaii;
8. directorul Serviciului de Protecie si Paza;
9. directorul Serviciului de Telecomunicaii Speciale;
10. secretarul general al Senatului si secretarul general al Camerei Deputailor;
11. preedintele Institutului Naional de Statistica;
12. directorul Administraiei Naionale a Rezervelor de Stat;
13. alte autoriti mputernicite de Preedintele Romniei sau de primul-ministru;
b) pentru informaiile strict secrete - mputerniciii prevzui la lit. a), precum si
funcionarii cu rang de secretar de stat, potrivit competentelor materiale ale
acestora;

c) pentru informaiile secrete - mputerniciii prevzui la lit. a) si b), precum si


funcionarii superiori cu rang de subsecretar de stat, secretar general ori director
general, potrivit competentelor materiale ale acestora.
ART. 20
Orice persoana fizica sau juridic romana poate face contestaie la autoritile
care au clasificat informaia respectiva, impotriva clasificarii informaiilor, duratei
pentru care acestea au fost clasificate, precum si impotriva modului in care s-a
atribuit un nivel sau altul de secretizare. Contestaia va fi soluionat in condiiile legii
contenciosului administrativ.
ART. 21
(1) In subordinea Guvernului se organizeaz Oficiul Registrului Naional al
Informaiilor Secrete de Stat.
(2) Oficiul Registrului Naional al Informaiilor Secrete de Stat organizeaz
evidenta listelor si a informaiilor din aceasta categorie si a termenelor de meninere
in nivelurile de clasificare, a personalului verificat si avizat pentru lucrul cu
informaiile secrete de stat, a registrelor de autorizari menionate la art. 10.
ART. 22
(1) Autoritile publice ntocmesc liste proprii cuprinznd categoriile de informaii
secrete de stat in domeniile lor de activitate.
(2) Listele cuprinznd informaiile secrete de stat pe niveluri de secretizare,
elaborate sau deinute de autoritile ori de instituiile publice, se aproba si se
actualizeaz prin hotrre a Guvernului.
(3) Hotrrile Guvernului privind aprobarea listelor cuprinznd informaiile secrete
de stat se comunica Serviciului Roman de Informaii, Serviciului de Informaii
Externe si, dup caz, celorlalte structuri informative crora le revin, potrivit legii,
sarcini de organizare a msurilor specializate de protecie.
ART. 23
(1) Instituiile deintoare de informaii secrete de stat poarta rspunderea
elaborrii si aplicrii msurilor procedurale de protecie fizica si protecie a
personalului care are acces la informaiile din aceasta categorie.
(2) Msurile menionate la alin. (1) vor fi conforme standardelor naionale de
protecie a informaiilor clasificate.
ART. 24
(1) Documentele cuprinznd informaii secrete de stat vor purta pe fiecare pagina
nivelul de secretizare, precum si meniunea "personal", cnd sunt destinate unor
persoane determinate.
(2) Prin hotrre a Guvernului vor fi stabilite regulile de identificare si marcare,
inscriptionarile si meniunile obligatorii pe documentele secrete de stat, in funcie de
nivelurile de secretizare, cerinele de evidenta a numerelor de exemplare si a
destinatarilor, termenele si regimul de pstrare, interdiciile de reproducere si
circulaie.
(3) ncadrarea informaiilor secrete de stat in unul dintre nivelurile prevzute la art.
15 lit. f), precum si normele privind msurile minime de protecie in cadrul fiecrui
nivel se stabilesc prin hotrre a Guvernului.
(4) Informaiile clasificate potrivit art. 15 lit. f) pot fi declasificate prin hotrre a
Guvernului, la solicitarea motivat a emitentului.
(5) Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informaiilor, datelor sau
documentelor in scopul ascunderii incalcarilor legii, erorilor administrative, limitrii
accesului la informaiile de interes public, restrngerii ilegale a exerciiului unor
drepturi ale vreunei persoane sau lezarii altor interese legitime.

(6) Nu pot fi clasificate ca secrete de stat informaiile, datele sau documentele


referitoare la o cercetare tiinific fundamental care nu are o legtura justificat cu
securitatea naionala.
(7) Autoritile publice care elaboreaz ori lucreaz cu informaii secrete vor
ntocmi un ghid pe baza cruia se va realiza o clasificare corecta si uniforma a
informaiilor secrete de stat, in stricta conformitate cu legea.
(8) Ghidul se aproba personal si in scris de funcionarul superior autorizat sa
clasifice informaiile secrete de stat.
(9) Persoanele autorizate care copiaza, extrag sau reproduc in rezumat coninutul
unor documente secrete vor aplica pe noul document rezultat meniunile aflate pe
documentul original.
(10) Declasificarea ori trecerea la un nivel inferior de clasificare este realizat de
persoanele sau autoritile publice competente sa aprobe clasificarea si nivelul de
secretizare a informaiilor respective.
ART. 25
(1) Coordonarea general a activitii si controlul msurilor privitoare la protecia
informaiilor secrete de stat se realizeaz de ctre unitatea specializat din cadrul
Serviciului Roman de Informaii.
(2) Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiiei,
Serviciul Roman de Informaii, Serviciul de Informaii Externe, Serviciul de Protecie
si Paza si Serviciul de Telecomunicaii Speciale stabilesc, pentru domeniile lor de
activitate si responsabilitate, structuri si msuri proprii privind coordonarea si
controlul activitilor referitoare la protecia informaiilor secrete de stat, potrivit legii.
(3) Coordonarea activitii si controlul msurilor privitoare la protecia informaiilor
secrete de stat pentru Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si
Administraia Naionala a Rezervelor de Stat se realizeaz de structura specializat
a Ministerului Aprrii Naionale.
(4) Parlamentul, Administraia Prezidentiala, Guvernul si Consiliul Suprem de
Aprare a Tarii stabilesc msuri proprii privind protecia informaiilor secrete de stat,
potrivit legii. Serviciul Roman de Informaii asigura acestor instituii asistenta de
specialitate.
(5) Protecia informaiilor nedestinate publicitii, transmise Romniei de alte state
sau de organizaii internaionale, precum si accesul la informaiile acestora se
realizeaz in condiiile stabilite prin tratatele internaionale sau nelegerile la care
Romnia este parte.
ART. 26
(1) Pentru reprezentantele Romniei in strintate coordonarea activitii si
controlul msurilor privitoare la protecia informaiilor secrete de stat se realizeaz
de Serviciul de Informaii Externe in condiiile prezentei legi.
(2) Coordonarea si controlul msurilor referitoare la protecia informaiilor secrete
de stat privind activitatea specifica a atasatilor militari din cadrul misiunilor
diplomatice ale Romniei si a reprezentanilor militari pe lng organismele
internaionale se realizeaz de ctre structura specializat a Ministerului Aprrii
Naionale.
ART. 27
Autoritatea Naionala de Securitate exercita atribuii de reglementare, autorizare si
control privind protecia informaiilor clasificate NATO, in condiiile stabilite prin lege.
ART. 28
(1) Accesul la informaii secrete de stat este permis numai in baza unei autorizaii
scrise, eliberate de conductorul persoanei juridice care deine astfel de informaii,
dup notificarea prealabil la Oficiul Registrului Naional al Informaiilor Secrete de
Stat.

(2) Autorizaia se elibereaz pe niveluri de secretizare, prevzute la art. 15 lit. f),


in urma verificrilor efectuate cu acordul scris al persoanei in cauza asupra acesteia.
Persoanele juridice, cu excepia celor prevzute la art. 25 alin. (2) si (3), notifica
Oficiului Registrului Naional al Informaiilor Secrete de Stat eliberarea autorizaiei de
acces.
(3) Accesul la informaiile clasificate NATO se face in baza eliberrii de ctre
Autoritatea Naionala de Securitate a autorizaiilor si certificatelor de securitate, dup
efectuarea verificrilor de securitate de ctre instituiile abilitate.
(4) Durata de valabilitate a autorizaiei este de pana la 4 ani; in aceasta perioada
verificrile pot fi reluate oricnd.
(5) Neacordarea autorizaiei sau retragerea motivat a acesteia determina de
drept interdicia de acces la informaii secrete de stat.
ART. 29
Conductorii agenilor economici sau ai altor persoane juridice de drept privat,
precum si persoanele fizice crora le-au fost ncredinate informaii secrete de stat,
in cadrul raporturilor de colaborare, au obligaia sa respecte prevederile legale
privind protecia acestora.
ART. 30
Accesul cetenilor strini, al cetenilor romani care au si cetenia altui stat,
precum si al persoanelor apatride la informaiile secrete de stat si in locurile in care
se desfoar activiti si se expun obiecte sau se executa lucrri din aceasta
categorie este permis numai in situaiile si in condiiile stabilite prin tratatele
internaionale la care Romnia este parte sau prin hotrre a Guvernului.
CAP. III
Informaii secrete de serviciu
ART. 31
(1) Informaiile secrete de serviciu se stabilesc de conductorul persoanei juridice,
pe baza normelor prevzute prin hotrre a Guvernului.
(2) Informaiile prevzute la alin. (1) vor purta pe fiecare pagina si meniunea
"personal", cnd sunt destinate strict unor persoane anume determinate.
(3) Dispoziiile art. 28 se aplica in mod corespunztor in domeniul informaiilor
secrete de serviciu.
(4) Neglijena in pstrarea informaiilor secrete de serviciu atrage, potrivit legii
penale, rspunderea persoanelor vinovate.
ART. 32
Conductorii autoritilor si instituiilor publice, ai agenilor economici cu capital
integral sau parial de stat si ai altor persoane juridice de drept public ori privat sunt
obligai sa stabileasc informaiile care constituie secrete de serviciu si regulile de
protecie a acestora, sa coordoneze activitatea si sa controleze msurile privitoare la
pstrarea secretului de serviciu, potrivit competentelor, in conformitate cu normele
stabilite prin hotrre a Guvernului.
ART. 33
Este interzis clasificarea ca secrete de serviciu a informaiilor care, prin natura
sau coninutul lor, sunt destinate sa asigure informarea cetenilor asupra unor
probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludrii
legii sau obstrucionarea justiiei.

CAP. IV
Atribuiile Serviciului Roman de Informaii
ART. 34
In vederea coordonrii activitii si exercitrii controlului asupra msurilor
privitoare la protecia informaiilor clasificate din sfera sa de competenta, Serviciul
Roman de Informaii are urmtoarele atribuii principale:
a) elaboreaz, in colaborare cu autoritile publice, standardele naionale pentru
informaiile clasificate si obiectivele de implementare a acestora;
b) supravegheaz aciunile ntreprinse de autoritile publice pentru aplicarea
prevederilor prezentei legi;
c) acorda aviz de specialitate asupra programelor de prevenire a scurgerilor de
informaii clasificate, ntocmite de autoritile si instituiile publice, regiile autonome si
societile comerciale deintoare de asemenea informaii;
d) verifica modul in care sunt respectate si aplicate normele legale privind
protecia informaiilor clasificate de ctre autoritile si instituiile publice;
e) realizeaz la fata locului verificri si revizuiri de programe care vizeaz
protecia informaiilor clasificate;
f) conlucreaz cu Oficiul Registrului Naional al Informaiilor Secrete de Stat si cu
Autoritatea Naionala de Securitate in toate problemele privind aplicarea prezentei
legi;
g) acorda sprijin pentru stabilirea obiectivelor si a locurilor care prezint
importanta deosebita pentru protecia informaiilor clasificate, la cererea
conductorilor autoritilor si instituiilor publice, a agenilor economici si a
persoanelor juridice de drept privat, si supune spre aprobare Guvernului evidenta
centralizata a acestora;
h) organizeaz si rspunde, potrivit dispoziiilor legale, de colectarea, transportul
si distribuirea in ara a corespondentei cu caracter secret de stat si a corespondentei
oficiale cu caracter secret de serviciu;
i) analizeaz si stabilete msurile in legtura cu reclamaiile sau cu sugestiile
legate de modul in care sunt aplicate programele de protecie a informaiilor
clasificate;
j) constata nerespectarea normelor privind protecia informaiilor clasificate si
aplica sanciunile contravenionale prevzute de lege, iar atunci cnd faptele
constituie infraciuni, sesizeaz organele de urmrire penal.
ART. 35
Serviciul Roman de Informaii este obligat sa informeze Parlamentul si Consiliul
Suprem de Aprare a Tarii, anual si ori de cte ori se impune, sau la cererea acestor
autoriti, in legtura cu constatrile si concluziile rezultate din activitatea
desfasurata pentru protecia informaiilor clasificate din sfera sa de competen.
CAP. V
Obligaii, rspunderi i sanciuni
ART. 36
(1) Persoanele fizice crora le-au fost ncredinate informaii clasificate sunt
obligate sa asigure protecia acestora, potrivit legii, si sa respecte prevederile
programelor de prevenire a scurgerii de informaii clasificate.
(2) Obligaiile prevzute la alin. (1) se menin si dup ncetarea raporturilor de
munca, de serviciu sau profesionale, pe ntreaga perioada a meninerii clasificarii
informatiei.

(3) Persoana care urmeaz sa desfoare o activitate sau sa fie incadrata ntr-un
loc de munca ce presupune accesul la informaii clasificate va prezenta
conductorului unitii un angajament scris de pstrare a secretului.
ART. 37
(1) Autoritile publice, precum si celelalte persoane juridice care dein sau crora
le-au fost ncredinate informaii secrete de stat sau informaii secrete de serviciu vor
asigura fondurile necesare in vederea ndeplinirii obligaiilor care le revin, precum si
lurii msurilor necesare privitoare la protecia acestor informaii.
(2) Rspunderea privind protecia informaiilor clasificate revine conductorului
autoritii sau instituiei publice ori altei persoane juridice deintoare de informaii,
dup caz.
ART. 38
(1) Informaiile secrete de stat se transmit, se transporta si se stocheaza in
condiiile stabilite de lege.
(2) Este interzis transmiterea informaiilor secrete de stat prin cablu sau eter,
fr a se folosi mijloace specifice cifrului de stat sau alte elemente criptografice
stabilite de autoritile publice competente.
ART. 39
(1) nclcarea normelor privind protecia informaiilor clasificate atrage
rspunderea disciplinar, contravenional, civil sau penal, dup caz.
(2) Persoanele ncadrate in serviciile de informaii si sigurana sau ale armatei,
aflate in serviciul relaiilor externe, precum si cele special nsrcinate cu protecia
informaiilor secrete de stat, vinovate de deconspirari voluntare ori de acte de
neglijena care au favorizat divulgarea ori scurgerea informaiilor secrete, i pierd
irevocabil calitatea.
ART. 40
(1) Contraveniile la normele privind protecia informaiilor clasificate se stabilesc
prin hotrre a Guvernului.
(2) Sanciunile contravenionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
CAP. VI
Dispoziii finale
ART. 41
(1) In cadrul autoritilor, instituiilor publice si al agenilor economici care dein
informaii clasificate se organizeaz compartimente speciale pentru evidenta,
prelucrarea, procesarea, pstrarea, manipularea si multiplicarea acestora, in condiii
de sigurana.
(2) Compartimentele speciale prevzute la alin. (1) se subordoneaz
conductorului autoritii sau instituiei publice ori al agentului economic.
ART. 42
n termen de 60 de zile de la data publicrii prezentei legi in Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, Guvernul va stabili prin hotrre:
a) clasificrile informaiilor secrete de stat si normele privind msurile minime de
protecie in cadrul fiecrei clase;
b) regulile generale privind evidenta, ntocmirea, pstrarea, procesarea,
multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea informaiilor
secrete de stat;
c) obiectivele, sectoarele si locurile care prezint importanta deosebita pentru
protecia informaiilor secrete de stat;
d) obligaiile si rspunderile autoritilor si instituiilor publice si ale agenilor
economici, ale altor persoane juridice, pentru protecia informaiilor secrete de stat;

e) normele privind accesul la informaiile clasificate, precum si procedura


verificrilor de securitate;
f) condiiile de fotografiere, filmare, cartografiere si executare a unor lucrri de
arte plastice in obiective sau locuri care prezint importanta deosebita pentru
protecia informaiilor secrete de stat;
g) regulile privitoare la accesul strinilor la informaiile secrete de stat;
h) alte norme necesare aplicrii prezentei legi.
ART. 43
Prezenta lege va intra in vigoare la 60 de zile de la data publicrii ei in Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
ART. 44
(1) Pe data intrrii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 23/1971 privind
aprarea secretului de stat in Romnia, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr.
157 din 17 decembrie 1971, Hotrrea Consiliului de Minitri nr. 19/1972 privind
unele msuri in legtura cu aprarea secretului de stat, publicat in Buletinul Oficial,
Partea I, nr. 5 din 14 ianuarie 1972, precum si orice alte dispoziii contrare.
(2) Pe aceeai data expresia "secrete de stat" din coninutul actelor normative in
vigoare se va nlocui cu sintagma "informaii secrete de stat".
Aceasta lege a fost adoptat de Camera Deputailor in edina din 26 februarie
2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituia Romniei.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
VALER DORNEANU
Aceasta lege a fost adoptat de Senat in edina din 8 aprilie 2002, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituia Romniei.
p. PREEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA