Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a V-a

Subiectul I

(70 de puncte)

Citeşte cu atenţie textele următoare, pentru a răspunde cerinţelor formulate în continuare:

A. Lectura textului literar (40 de puncte):

De unde au ieşit atâtea caise ca nişte ouă ale lunii, la răsărit, în ceaţă, scoase cu năvodul din apele acoperite cu cocă de aur? Toată lumea le transportă în care şi coşuri, cu gălbenuşul pe dinafară, şi pâlpâirea lor de catifea scoate un miros de tămâie amestecat cu adieri şi amintiri de portocale. Dar pescarii care au aruncat năvoadele după ele trebuie să fi fost din aceia mici, de-o şchioapă. S-a mai auzit vorbindu-se despre dânşii într-alte basme, cu poduri de aur şi cu palate de peruzele. Pitici cu bărbile lungi şi cu scufiile lungi, locuiesc pădurile în scorburi şi malurile de ape, cu cârtiţele laolaltă, sub muşuroaie, – şi, noaptea, neavând alta ce face, se joacă în văzul luminii albe cu bufniţele şi cu peştii. Şi pentru că omului nu-i este dat să fie singur, fiece pitic are baba lui pitică, fetele lui pitice şi flăcăii lui pitici.

(Tudor Arghezi – Un basm de cinci minute)

1. Prezintă raportul realitate-ficţiune în opera literară, cu exemple din textul dat.

2. Selectează, din text, două structuri/secvenţe specifice portretului literar. (5 puncte)

(5 puncte)

3. Explică, în 3-5 rânduri, semnificaţia unei figuri de stil, la alegere, din primul paragraf al textului.

 

(5 puncte)

4. Propune o posibilă interpretare a titlului, valorificând sugestiile textului dat.

(5 puncte)

5. Redactează o compunere de cel puţin 25 de rânduri, în care să prezinţi particularităţile textului literar, cu exemple şi argumente din fragmentul dat.

(20 de puncte, din care 15 p. pentru conţinut şi 5 p. pentru redactare)

B. Lectura textului nonliterar (30 de puncte):

Ca multe alte fructe pe care le savurezi cu plăcere astăzi, piersicile provin din China, însă numele lor au la rădăcină cuvântul persica, pentru că s-a crezut o vreme că aveau originea în Persia - Iranul de astăzi. Conţin apă în proporţie de 88% şi au numai 43 de calorii la suta de grame de fruct. Fac parte din familia prunului, de aceea prezintă multe din calităţile acestor fructe. Sunt fructe dulci,

fier şi potasiu. Dar principala lor calitate este

savoarea, gustul proaspăt şi dulce, care te vindecă de orice stare proastă în zilele caniculare. Persoanele care nu suportă puful şi senzaţia de dinţi strepeziţi, care poate apărea când mănâncă piersici, au o alternativă: nectarinele, despre care mulţi afirmă ca sunt o combinaţie reuşită între prunele dulci şi piersici. Aşadar, nectarinele sunt o rudă apropiată a piersicii şi se crede că lipsa pufului de pe membrană se datorează unei gene recesive. (Totul despre piersică, în www.revistaplafar.ro)

conţin cam 8% zahăr, însă au şi multe vitamine (

),

1. Precizează numărul de litere şi de sunete pentru cuvintele: plăcere, China, originea, dulci, strepeziţi. (5 puncte)

2. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvintele vreme şi dulci să aibă alte sensuri decât în text. (5 puncte)

3. Propune sinonime potrivite cu sensul din context al termenilor: calităţile, savoarea, stare,

(5 puncte)

caniculare, nu suportă.

4. Transcrie din ultimul enunţ:

a. un substantiv în cazul genitiv;

b. un cuvânt fără funcţie sintactică;

c. un articol nehotărât;

d. un adjectiv în cazul nominativ;

e. un predicat nominal;

(5 puncte)

5. Explică rolul utilizării virgulei în structura: au şi multe vitamine, fier şi potasiu din textul citat. (5 puncte)

6. Precizează două elemente ale situaţiei de comunicare, identificabile în textul dat.

(5 puncte)

Subiectul al II-lea

(20 de puncte)

Priveşte cu atenţie imaginea de mai jos, apoi rezolvă sarcinile de lucru formulate în continuare:

rezolv ă sarcinile de lucru formulate în continuare: Pierre Auguste Renoir, Natur ă moart ă cu

Pierre Auguste Renoir, Natură moartă cu piersici

1. Prezintă, în 10-15 rânduri, dominantele cromatice ale imaginii date, utilizând două procedee artistice

învăţate.

(5 puncte)

2. Redactează o compunere de cel puţin 25 de rânduri, în care să-ţi imaginezi un posibil răspuns la

întrebarea: De unde au ieşit atâtea caise ca nişte ouă ale lunii, la răsărit, în ceaţă, scoase cu năvodul

din apele acoperite cu cocă de aur?, valorificând sugestiile imaginii şi ale textului literar de la Subiectul I.A.

Pentru obţinerea punctajului acordat, vei avea în vedere:

- adecvarea conţinutului la cerinţă, în spiritul creativităţii şi al originalităţii;

- îmbinarea naraţiunii cu descrierea ca moduri de expunere;

- propunerea unui titlu sugestiv;

- respectarea normelor de redactare şi de exprimare scrisă.

Notă: toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. Timp de lucru: 3 ore.

(15 puncte)