Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

Clasa a III-a

I . La problemele 1-9 scrieţi doar răspunsul pe foaia de concurs.

1. Efectuează: 302-125+(200-84+28).

2. Micșorează cu dublul numărului 78 suma dintre predecesorul numărului 200 și cel mai mic număr de 3
cifre diferite. Ce număr obții?

3. La o scădere suma dintre descăzut, scăzător și diferență este 100. Cât este descăzutul?

4. Calculează suma tuturor numerelor naturale pare de trei cifre diferite care se pot scrie cu ajutorul cifrelor:
4, 2 și 1.

5. Ionuț a citit dintr-o carte 72 pagini, ceea ce reprezinta cu 5 pagini mai mult decât o jumătate din numărul
total de pagini. Câte pagini are cartea?

6. Într-o cutie sunt cu 24 banane mai mult decât în cealaltă. Câte banane trebuie mutate din prima cutie în a
doua pentru ca în cele două cutii să fie număr egal de banane?

7. Două persoane parcurg împreună un drum de 10 km. Câți km parcurge fiecare?

8. În urmă cu trei ani, trei frați aveau împreună 16 ani. Câți ani vor avea ei împreună anul viitor?

9. O carte costă 8 lei și încă jumătate din prețul ei. Câți lei costă cartea?

II. La problemele 10, 11 şi 12 scrieţi rezolvările complete pe foaia de concurs.

10. Maria are 30 de colegi. La ora de educație fizică, când sunt așezați în rând câte unul, constată că în fața
sa sunt numai fete, iar ea este a 14-a. Aflați câți băieți sunt în clasă, știind că în spatele Mariei mai sunt 3
fete.

11. După ce Andrei a cheltuit 14 lei, Bogdan 16 lei, iar Călin 18 lei, i-au rămas fiecăruia tot atâția lei câți au
cheltuit la un loc. Câți lei a avut fiecare?

12. Bunica are 18 mere și nuci. Ea împarte nepoților săi câte 2 mere și 3 nuci. Îi mai rămân un măr și 2 nuci.
Câți nepoți are bunica?

Timp de lucru: 90 min.


Se acordă 10 puncte din oficiu.
Fiecare dintre problemele 1-9 valorează 5 puncte, iar problemele 10, 11 şi 12 valorează câte 15 puncte.