Sunteți pe pagina 1din 3

"/&9"OS

'(&/$5$,(,1)250$7,9

#

35,9,1'/,955,/('(%8185,
35(675,/('(6(59,&,,,$&+,=,,,/(
()(&78$7(1$18/

*%"5&%&*%&/5*'*$"3&"1&340"/&**.10;"#*-&/&/3&(*453"5&/4$0163*%&57"
$PE$"&/BMBDUJWJUJJQSJODJQBMF

$PEEFJEFOUJGJDBSFGJTDBM
%FOVNJSF/VNF 1SFOVNF

%PNJDJMJVMGJTDBM
-PDBMJUBUF

+VEF

"Q

$PEQPUBM

4USBEB
4FDUPS

5FMFGPO

/VNS
'BY

#MPD

4DBSB

#MPD

4DBSB

&NBJM

**%"5&%&*%&/5*'*$"3&".165&3/*$*56-6*
%FOVNJSF/VNF 1SFOVNF
$PEEFJEFOUJGJDBSFGJTDBM

%PNJDJMJVMGJTDBM
-PDBMJUBUF

+VEF

"Q

$PEQPUBM

/SBDUNQVUFSOJDJSF

4USBEB
4FDUPS

5FMFGPO

/VNS
'BY

&NBJM

%BUB

***$*'3"%&"'"$&3*
$JGSBEFBGBDFSJSFBMJ[BUMBGJOFMFBOVMVJEFSBQPSUBSF MFJ

*7-*733*%&#6/63**13&453*%&4&37*$**$53&
MFJ
7BMPBSF

1FSTPBOFOSFHJTUSBUFOTDPQVSJEF57"1FSTPBOFOFOSFHJTUSBUFOTDPQVSJEF57"7"$)*;***%&-"
MFJ
7BMPBSF

57"

1FSTPBOFOSFHJTUSBUFOTDPQVSJEF57"
1FSTPBOFOFOSFHJTUSBUFOTDPQVSJEF57"

9999999999

4VCTBODJVOJMFBQMJDBUFGBQUFJEFGBMTOBDUFQVCMJDF EFDMBSDEBUFMFEJOBDFBTUEFDMBSBJFTVOUDPSFDUFJDPNQMFUF
/VNF 1SFOVNF

4FNOUVSBJUBNQJMB

'VODJB

-PDSF[FSWBUPSHBOVMVJGJTDBM
/VNSEFOSFHJTUSBSFDBPQFSBUPSEFEBUFDVDBSBDUFSQFSTPOBM

/SOSFHJTUSBSF

%BUB
$PEJC

INSTRUCIUNI
pentrucompletareaformularului(392B)
"Declaraieinformativprivindlivrriledebunuri,prestriledeserviciiiachiziiile
efectuatenanul...."

Formularul"Declaraieinformativprivindlivrriledebunuri,prestriledeserviciii
achiziiileefectuatenanul...."secompleteazdectrepersoaneleimpozabilecare,ladata
de 31 decembrie a anului de referin, respectiv a anului pentru care se depune acest
formular,nueraunregistratenscopurideTVA,potrivitdispoziiilorart.153dinLegeanr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i a cror cifr de
afaceri realizat la acea dat, excluznd veniturile obinute din vnzarea de bilete de
transportinternaionalrutierdepersoane,esteinferioarsumeide220.000lei.
Nu se depune acest formular n situaia n care persoanele impozabile nu au
desfuratnanuldereferinlivrridebunuriiprestrideserviciininteriorulriii/sau
achiziiiefectuatedinar.
Formularul"Declaraieinformativprivindlivrriledebunuri,prestriledeserviciii
achiziiileefectuatenanul...."sedepunelaorganulfiscalcompetent,pnladatade25
februarie,inclusiv,aanuluiurmtorceluideraportare.
Formularul"Declaraieinformativprivindlivrriledebunuri,prestriledeserviciii
achiziiileefectuatenanul...."sedepune,nformatelectronic,astfel:
laregistraturaorganuluifiscalcompetent;
lapot,prinscrisoarerecomandat.
Formatulelectronicdepuspesuportelectronicvafinsoitdeformularuleditatde
persoana impozabil cu ajutorul programului de asisten, semnat i tampilat, conform
legii.
Formularulseediteazndouexemplare:
1exemplarsedepunelaunitateafiscal,mpreuncusuportulelectronic;
1exemplarsepstreazdectrepersoanaimpozabil.
Formatul electronic al formularului "Declaraie informativ privind livrrile de
bunuri, prestrile de servicii i achiziiile efectuate n anul...." se obine prin folosirea
programuluideasisten.
Programul de asisten este pus la dispoziia contribuabililor gratuit de unitile
fiscalesaupoatefidescrcatdepesiteulMinisteruluiFinanelorPublice,portalulAgeniei
NaionaledeAdministrareFiscal.
Completareaformularuluisefaceastfel:
SeciuneaDatedeidentificareapersoaneiimpozabilenenregistratenscopuride
TVA
Caseta "Cod de identificare fiscal" se completeaz prin nscrierea codului de
identificarefiscalalpersoaneiimpozabile,valabillafineleanuluidereferin.
nscriereacifrelorncasetsefacecualiniereladreapta.
Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completeaz cu denumirea persoanei
juridice, asociaiei sau a entitii fr personalitate juridic, ori cu numele i prenumele
persoaneifizice,dupcaz.
CasetaDomiciliulfiscalsecompleteazcudateleprivindadresadomiciliuluifiscal
(sediulsocial,sediulsaudomiciliulfiscal,dupcaz,alpersoaneiimpozabile).
SeciuneaDatedeidentificareamputernicitului

Secompleteazdoarncazulncaredepunereadeclaraieiinformativeserealizeaz
printrunmputernicitdesemnatncondiiileart.18dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003
privindCoduldeprocedurfiscal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
Denumirea/ Nume, prenume se nscriu denumirea/numele i prenumele
persoaneiimpozabilecareafostmputernicitdepersoanaimpozabil;
Cod de identificare fiscal se nscrie codul de identificare fiscal al persoanei
mputernicite;
Domiciliul fiscal se nscriu datele privind adresa domiciliului fiscal al
mputernicituluidesemnat;
Nr.actmputernicireidatasenscriudateleprivindnumrulidataactuluide
mputernicire.
Seciunea"Cifradeafaceri"
Se nscrie cifra de afaceri realizat la finele anului de raportare, care trebuie s fie
inferioarsumeide220.000lei.
Seciunea"Livrridebunuriiprestrideserviciictre:"
Operaiunilecarefacobiectulacesteinotificrisuntlivrriledebunuri/prestrilede
serviciininteriorulrii.
Rndul 1 Coloana Valoare se completeaz cu baza de impozitare nscris n
Jurnalulpentruvnzri,pentrulivrriledebunuriiprestriledeserviciiefectuatectre
persoanelenregistratenscopurideTVA.
Rndul 2 Coloana Valoare se completeaz cu baza de impozitare nscris n
Jurnalulpentruvnzri,pentrulivrriledebunuriiprestriledeserviciiefectuatectre
persoanenenregistratenscopurideTVA.

SeciuneaAchiziiidela:
Operaiunilecarefacobiectulacesteinotificrisuntachiziiileefectuatedinar.
Rndul 1 Coloana Valoare se completeaz cu baza de impozitare nscris n
Jurnalulpentrucumprri,pentruachiziiiefectuatedelapersoanenregistratenscopuri
deTVA.
Rndul 1 Coloana TVA se completeaz cu valoarea TVA nscris n Jurnalul
pentrucumprri,pentruachiziiileefectuatedelapersoanenregistratenscopurideTVA.
Rndul2ColoanaValoaresecompleteazbazadeimpozitarenscrisnJurnalul
pentru cumprri, pentru achiziii efectuate de la persoane nenregistrate n scopuri de
TVA.
Rndul2ColoanaTVAnusecompleteaz.

S-ar putea să vă placă și