Sunteți pe pagina 1din 6

S.C. FRIGOTEHNICS SERV-COM S.R.L.

Sediu: Str. Plt. Petre Ionescu Nr. 8, Bloc 9, Scara B, Etaj 8, Ap.100 Sector 3, Bucuresti
Cod Unic de Inregistrare: 16154995
Nr. Inreg. Reg. Com. : J402478/2004

DECIZIA
Nr. 41 din data de 29.11.2014
In conformitate cu prevederile Legii 319/2006, art. 10 privind acordare primului ajutor
la locul de munca, ADMINISTRATORUL ,S.C. FRIGOTEHNICS SERV-COM
S.R.L., pe linia securitatii si sanatatii in munca, emite urmatoarea

S.C. FRIGOTEHNICS SERV-COM S.R.L.


Sediu: Str. Plt. Petre Ionescu Nr. 8, Bloc 9, Scara B, Etaj 8, Ap.100 Sector 3, Bucuresti
Cod Unic de Inregistrare: 16154995
Nr. Inreg. Reg. Com. : J402478/2004

DECIZIE
Art. 1. Se numeste DL. CROITORU ALEXANDRU responsabil cu acordarea
primului ajutor calificat la locul de munca pentru lucrarile desfasurate la FABRICA
PHARMATHEN S.A. GRECIA.
Art. 2. Responsabilitatile D-nului CROITORU ALEXANDRU cu privire la acordarea
primului ajutor la locul de munca sunt:

S.C. FRIGOTEHNICS SERV-COM S.R.L.


Sediu: Str. Plt. Petre Ionescu Nr. 8, Bloc 9, Scara B, Etaj 8, Ap.100 Sector 3, Bucuresti
Cod Unic de Inregistrare: 16154995
Nr. Inreg. Reg. Com. : J402478/2004

-sa intervina conform pregatirii pe care o detine pentru acordarea primului ajutor in caz
de necesitate, la locul de munca
- sa nu intervina pentru acordarea primului ajutor in situatiile pentru care nu a fost
instruit si unde se impune anuntarea serviciilor medicale profesioniste.
-verifica intretinerea trusei medicale de prim ajutor.
-sa anunte seful superior ierarhic ori de cate ori are loc o situatie prin care se impune
acordarea primului ajutor.

S.C. FRIGOTEHNICS SERV-COM S.R.L.


Sediu: Str. Plt. Petre Ionescu Nr. 8, Bloc 9, Scara B, Etaj 8, Ap.100 Sector 3, Bucuresti
Cod Unic de Inregistrare: 16154995
Nr. Inreg. Reg. Com. : J402478/2004

- sa anunte serviciile medicale profesioniste pentru acordarea ajutorului medical


specializat la numarul de telefon 112 valabil in toate tarile member ale Uniunii
Europene.
Art. 3. Departamentul Resurse Umane va duce la indeplinire prezenta decizie si va
face parte din fisa postului persoanei vizate.

S.C. FRIGOTEHNICS SERV-COM S.R.L.


Sediu: Str. Plt. Petre Ionescu Nr. 8, Bloc 9, Scara B, Etaj 8, Ap.100 Sector 3, Bucuresti
Cod Unic de Inregistrare: 16154995
Nr. Inreg. Reg. Com. : J402478/2004

REPREZENTANT LEGAL,
ADMINISTRATOR,
S.C. FRIGOTEHNICS SERV-COM S.R.L.
STAN STEFAN

S.C. FRIGOTEHNICS SERV-COM S.R.L.


Sediu: Str. Plt. Petre Ionescu Nr. 8, Bloc 9, Scara B, Etaj 8, Ap.100 Sector 3, Bucuresti
Cod Unic de Inregistrare: 16154995
Nr. Inreg. Reg. Com. : J402478/2004