Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Definiti sistemul
Sistemul reprezinta o colectie de obiecte care
interactioneaza intre ele si cu
mediulinconjurator, colectie careia ii este
specifica o anumita organizare si un anumit
scop.
2. Modalitati de caracterizare
functionala a sistemului :
Abstracta (informationala)
Structural (analitica)
Topologica
3. Ce tip de caracterizare
functionala a unui sistem introduce
marimile destare, dar
hiperpunctele?Pentru marimi de stare
caracterizarea analitica,
iar pentru hiperpuncte
caracterizarea topologica.
4. Cum se obtine o traiectorie
in spatiu si de ce tipuri pot fi ele
din punct devedere al naturii
hiperpunctelor?
O traiectorie se obtine prin unirea tuturor
hiperpunctelor dintr-un spatiu, iar daca
toatehiperpunctele sunt considerate implicit
dependente de timp, atunci traiectoria este unade
stare, altfel este una de faza.
6. Proprietati informationale (exter
ne):
Netrivialitatea
intrarii (impune cel putin o functie de intrare
)
Concatenaritatea intrarilor (alpine);
daca o intrare este data pe portiuni, trebuiesa
fie posibila descrierea acesteia si ca o aplicatie
globala
Netrivialitatea
iesirii - presupune o intarziere a iesirii in rap
ort cu intrarea(principiul cauzalitatii)
7. Definiti controlabilitatea:
Un sistem e controlabil atunci cand poate fi
identificata o variatie la iesire numaiatunci cand
exista o variatie la intrare.
8. Definiti stabilitatea:
Reprezinta proprietatea unui sistem, care fiind
scos dintr-o stare de echilibrustationar, revine in
aceasta stare dupa ce cauza care a provocat
dezechilibrul adisparut.
9. Definiti adaptabilitatea:
Presupune identificarea unei
variabile C careia putem sa-i
impunem o anumita variatie
10. Definiti accesibilitatea:
Un sistem este p accesibil la intrare
si n accesibil la iesire daca permite p
variabile deintrare si n variabile de
iesire.
11. Definiti compozabilitatea:
Un sistem cu p>1 intrari si n>1 iesiri
poate fi descompus intr-un numar
maxim de

sisteme global controlabile max=n


p.
12. Definiti finititudinea:
Impune valori finite pentru marimile
de intrare, de iesire si de stare.
13. Definiti modelarea matematica:
Modelarea matematica reprezinta
procedeul de exprimare cantitativa
prin relatiimatematice a evolutiei
unui sistem.
14. Definiti model matematic:
Ansamblul relatiilor obtinute prin
procesul de modelare
constituie modelul matematic.
15. Definiti caracteristica statica
(CS):
Reprezinta dependenta marimii de
iesire fata de marimea de intrare,
considerateconstante in timp (este
graficul asociat M.M.S modelului
matematic static)
16. Definiti caracteristica
dinamica (CD):
Reprezinta variatia in timp a marimii
de iesire pentru o variatie cunoscuta
in timpa marimii de intrare (este un
grafic asociat solutiei ecuatiei
diferentiale, care
reprezintaM.M.D.modelul matematic
dinamic)
20. Enunt legi reglare:
Modificarea comenzii se poate face
la aparitia unei diferente (abateri)
intre stareacurenta si cea de referinta
(SRA - A) sau la variatia unor
perturbatii externe (SRA - P)
Legea reglarii dupa abatere
(LRA):
Modificarea comenzii se realizeaza
la aparitiaunei abateri a starii curente
fata de starea de referinta si continua
pana in momentul incare abaterea
este eliminata.
Legea reglarii dupa perturbatie
(LRP): Modificarea comenzii se
realizeaza lamodificarea unor
perturbatii astfel incat starea curenta
sa nu se abata de la starea
dereferinta.
21. Componenta dispozitivului
de automatizare (DA)
Traductor
Regulator
Element de executie
22. Precizati functiile unui
dispozitiv de automatizare.
functia de masurare = sunt evaluate d
iverse marimi
aferente SRA de catresistemele de
masurat (ex. traductor)

functia de comanda = regulatorul


elaboreaza o comanda dupa o anumit
a lege dereglare
functia de executie = elementul
de executie pune in actiune
comanda venita dela regulator
23.Componen parte fixata la un
SRA
Proces
Traductor
Regulator
Elemente de executie(nu se pot
modifica caracteristicile functionale
in timpul operarii normale)
24. Definiti notiunea de masurare:
Masurarea reprezinta un proces
experimental de comparare a unei
marimi (masurant)cu o marime de
aceeas natura (unitate de masura).
25. Structura unui sistem de
masura
Traductor
Linie de transmisie la distanta
Aparat de vizualizare
26. Definiti traductorul:
Traductorul este un element al DA
care transpune variatiile unei marimi
C aplicate laintrare in variatii ale
unui semnal purtator de informatie
care poate fi transmis ladistanta.
27. Scrieti componenta unui
traductor:
Senzor- care masoara temperatura
(de tip termocuplu, termorezistor)care masoara debitul- Adaptor
29. Definiti regulatorul:
Regulatorul prelucreaza abaterea sau
informatiile referitoare la anumite
perturbatii sitransmite catre
elementul de executie marimea de
comanda in asa fel incat
stareacurenta sa nu se abata de la
starea de referinta sau starea curenta
sa fie adusa lastarea de referinta intrun timp cat mai scurt.
30. Definiti element de executie:
Elementul de executie (EE)
realizeaza implementarea in proces a
marimii decomanda elaborate de
catre regulator sau de catre alt
dispozitiv care il substituie.
32. Elemente componente
robinet de reglare (un element de
executie)
Servomotor:
Resort
Membrana
Tija
Organ de reglare:
Obturator
Scaun

Sistem etansare
33. Cerintele impuse unui
echipament numeric de
automatizare
Siguranta in functionare
Procesarea informatiei in timp real
Posibilitatea conectarii la
perifericelede proces
Posibilitatea dialogului cu personalul
de operare
34. Definiti sistemul de numeratie
si precizati de ce tipuri poate fi.
Un sistem de numeratie e format din
totalitatea simbolurilor (cifre) si a
regulilor dereprezentare ale
numerelor. Ele pot fi nepozitionale
sau pozitionale.
38. Cum se poate exprima
dezvoltat o functie logica?
Fie in forma disjunctiva (disjunctii
de conjuctii), fie in forma
conjunctiva (conjunctii dedisjunctii).
39. Diferenta dintre circuitele
logice combinationale si
cele secventiale:
La cele combinationale (ex.
multiplexoare, comparatoare,
sumatoare), iesirile nu depindde
momentul in care sunt introduse
intrarile (care sunt combinatii
binare), contrar celorsecventiale (ex.
circuite basculante: bistabile,
monostabile, astabile).
40. Definitie informatie:
Reprezinta o masura a incertitudinii
inlaturate prin realizarea unui
eveniment dintr-unset de evenimente
posibile.
[ i ] = bit - unitatea de masura
41. Ce elemente sunt necesare
pentru transmiterea informatiei la
distanta?
Semnul (element perceptibil cu o
anumita semnificatie)
Mesajul (combinatie de caractere si
simboluri inteligibila de catre ambele
parti)
Semnalul (manifestare sonora,
biologica)
42. Definitie entropie:
Entropia informationala este
cantitatea de informatie raportata la
un element almesajului transmis.
44. Definiti bitul:
Unitatea de masura a informatiei se
numeste bit si este asociata realizarii
unuieveniment elementar dintr-o
multime x=[x, x] care contine doua
evenimente echiprobabile (p=
p=1/2), respective I(x)=I(x)= - log2
1/2= 1 bit

46. Tipuri de transmisie pe toate


criteriilea. D.p.d.v. al simultaneitat
ii
Transmisie serie= presupune
transferarea unor semnale discrete
unul cate unul(bit cu bit) fiind
folosita o singura linie
Transmisie paralela= presupune
transformarea unor semnale discrete
sisimultan (trimiterea tuturor bitilor
aferenti unui cuvant simultan,
utilizand maimulte linii)
b. D.p.d.v. al sensului
Transmisie simplex= efectuarea
comunicatiei intr-un singur sens,
dispunedispozitivul emitator spre
cele receptor
Transmisie semiduplex= efectuarea
comunicatiei in ambele sensuri, dar
nu sisimultan
Transmisie duplex= efectuarea
comunicatiilor in ambele sensuri,
simultan
c. D.p.d.v. al sincronitatii
Transmisie sincrona= transmiterea de
blocuri la intervale de timp variabile
Transmisia asincrona= transmiterea
datelor pe blocuri la intervale de timp
egale,separate de intervale de timp
egale
47. Resursele fizice ale unui
calculator numeric:
Unitatea de intrare( tastatura, mouse,
scaner, etc) (UI)
Unitatea de memorare (UM)
Unitatea aritmetica si logica (UAL)
Unitatea de control si comanda
(UCC)
Unitatea de iesire (UE) (display,
imprimanta)
48. Topologiile posibile ale unei
retea de calculatoare
Topologia magistrala (bus)
Topologia stea (stea)
Topologia inel (ring)
Topologia arbore (tree)
49. Functiile unui calculator
numericUn calculator trebuie sa
contina resurse care sa asigure:
Introducerea datelor si programelor
(intrare)
Extragerea rezultatelor (iesire)
Memorarea datelor si programelor
(memorare)
Procesarea aritmetica-logica a
datelor (operatii aritmetico-logice)
Secventierea executiei programelor
(comanda)
50. Definiti arhitectura unui
calculator:

Reprezinta totalitatea facilitatilor


oferite de calculator accesibile de
catre utilizator.
51. Diviziunile unitatii centrale
de procesare
Diviziunea de comanda= asigura
aducerea instructiunilor din
memorie,indentificarea lor si
descompunerea fiecareia intr-o
secventa de faze
Diviziunea de calcul= asigura
executia totalitatii operatiilor
aritmetice si logice
Diviziunea de memorare= pastreaza
date cu care lucreaza programul
inexecutie, avand rolul unor locatii
de memorie rapida
52. Magistrale definite, tipuri:
Prin magistrale comunica toate
modulele unui calculator si pot fi:
Magistrale de date (MD)
Magistrale de adrese (MA)
Magistrale de comanda si de stare
(MCS)
53. Nivelele subsistemului memorie
Registrele interne (R)
Memoria cache (MC)
Memoria principala (primara,
interna RAM, ROM,etc.)
Memoria secundara (externa hard
disk, CD-ROM, etc.)
54. Definiti sistemul de operare
Reprezinta o interfata grafica ce face
conexiunea intre hardware si
utilizator prinintermediul
programelor de aplicatii.
55. Sarcinile unui sistem
de operare
Pregatirea si lansarea programelor de
aplicatie
Alocarea resurselor necesare
executarii programelor
Operatii cu fisiere si cataloage de
fisiere
Planificarea executiei lucrarilor
Coordonarea executiei mai multor
programe
Urmarirea executiei programelor de
catre utilizator