Sunteți pe pagina 1din 21

1.

Stabilii care dintre

A a,b,c

rspunsurile

C b,c,d,e

urmtoare sunt

Parlament sub forma

b.cheltuieli cu

creditelor bugetare

contraprestaie fr

a,b,c,d,e

c. cheltuielile efectuate

contraprestaie

adevrate:

2.Cheltuielile bugetare

din bugetul trezoreriei

c.cheltuieli curente

a.valoarea plilor fcute

nglobeaz:

publice fac parte din

cheltuoieli de capital.

de instituiile publice

a.cheltuielile

categoria cheltuielilor

d.nici un raspuns nu

sub forma cheltuielilor

administraiei publice

publice

este corect.

curente reprezint un

centrale

d.cheltuielile

6.Cheltuielile curente:

consum definitiv de

b.cheltuielile

instituiilor publice

a.reprezint un consum

PIB.

colectivitilor locale.

autonome fac parte din

definitiv de PIB

b.participarea statului la

c.cheltuielile acoperite

categoria cheltuielilor

b.asigur buna

finanarea formrii brute

din bugetele asigurrilor

bugetare.

ntreinere a instituiilor

de capital reprezint o

sociale de stat

A a,d B b,d, C a,c,d

avansare de PIB.

d.cheltuielile fcute din

b,c,d

c.se concretizeaz n

c.cheltuielile publice fac

bugetele fondurilor

4. Clasificaia

achiziionarea de bunuri

parte din categoria

extrabugetare.

administrativ a

de folosin ndelungat.

instrumentelor specifice

A a,b, B a,b,d,C a,c,d D

cheltuielilor publice

d.reprezint cea mai

ale interveniei statului

a,b,c

are la baz:

mare parte a

n economie.

3.Sunt adevrate

a.criteriul instituiilor

cheltuielilor publice.

d.cheltuielile publice

enunurile:

care efectueaz

A a,b,d

consolidate se stabilesc

a.cheltuielile bugetare

cheltuileile

a,c,d D b,c,d

prin adiionarea la suma

sunt cuprinse n

b.criteriul cheltuielilor

7.Cheltuielile de

tuturor cheltuielilor

bugetele definite n

curente

transfer:

realizate de

cadrul sistemului de

c.criteriul ramurilor i

a.sub aspect economic

administraia public

bugete, aprobate de

sectoarelor de activitate

sunt reprezentate de

central a transferurilor

parlament sub forma

d.criteriul momentului

subveniile acordate

ntre componentele

creditelor bugetare

n care se efectueaz

agenilor economici

sistemului de bugete.

b. cheltuielile publice

cheltuielile publice.

pentru acoperirea unor

e.cheltuielile publice au

sunt cuprinse n

5.Conform clasificaiei

cheltuieli de producie

o sfer de cuprindere

bugetele definite n

funcionale cheltuielile

sau pentru stimularea

mai mic dect

cadrul sistemului de

publice se grupeaz n:

exportului.

cheltuielile publice

bugete, aprobate de

a.cheltuieli definitive

b.se prezint sub aspect

temporare -virtuale

sociale prin burse,

bugetare.

B a,b,c,d.
D

publice.

B b,c,d C

pensii sau alte categorii

c.dobnzilor la creditele

12.Subventiile pentru

d.plata dobnzilor

de indemnizaii.

acordate.

acoperirea cheltuielilor

aferente datoriei publice

c. se prezint sub forma

d.plilor efectuate n

de productie

externe

cheltuielilor funcionale.

condiiile

reprezinta:

A a,d B b,d, C a,c,d D

d.se pot prezenta sub

rscumprrilor titlurilor

a.cheltuieli de transfer

a,b,c

forma unor pri din

de stat ajunse la

b.au un caracter social

15.Garaniile acordate

cheltuielile curente ale

scaden.

c.sunt fara

de stat pentru

unor ageni economici.

10.n categoria

contraprestatie directa

mprumuturi externe

A a,d B b,d,

cheltuielilor reale

d.reprezinta un consum

contractate de

D b,c,d

intr:

intermediar

ntreprinderi publice

8.Cheltuielile

a. plata anuitilor

13.Inscrierea

n condiiile neplii de

definitive.

b.plata dobnzilor la

cheltuielilor publice in

ctre acestea a

a.pot cuprinde att

mprumuturile de stat

buget se efectueaza

mprumuturilor

cheltuieli curente ct i

c.cheltuielile pentru

conform principiului:

respective, reprezint:

cheltuieli de capital.

construirea de coli

a.cheltuielile sunt

a.cheltuieli economice

b.se finalizeaz cu pli

d.cheltuielile care

plafoane minime

b.cheltuieli funcionale

la scadene certe

produc valoare adugat

b.cheltuielile sunt

c.cheltuieli virtuale

c.sunt cuprinse ca

i reprezint o avansare

plafoane maxime

d.cheltuieli de capital.

posturi distincte n

de PIB.

c.cheltuielile sunt

16.Nu fac parte din

bugetele publice.

A a,b B b,d, C a,b,d D

plafoane posibile sau

cheltuielile curente ale

d.sunt evideniate n

b,c,d

virtuale

unei uniti de

conturile speciale de

11.Cheltuieli publice

d.nici un raspuns nu este

nvmnt:

trezorerie

negative sunt:

corect

a.cheltuielile pentru

A a,b B b,c,d C a,b,c D

a.infiintarea de noi

14.Sunt cheltuieli de

ntreinere

a,b,c,d

intreprinderi publice.

transfer:

b.cheltuielile pentru

9.Cheltuielile fr

b.cheltuielile cu

a.primele acordate

gospodrire

contraprestaie se

ntreinerea aparatului

productorilor agricoli

c.achiziionarea de

prezint sub forma.

de stat

b.plata indemnizatiilor

licene

a.alocaiilor bugetare.

c.construirea i

de somaj

d.cheltuielile pentru

b.comisioanelor la

modernizarea

c. primele pentru

personal.

garaniile

infrastructurii

activitatea de export

17.Nivelul cheltuielilor

guvernamentale ale

d.construirea de spitale

C a,b

mprumuturilor publice.

publice nu depinde de:


a.structura populaiei

b.creterea rolului

20.Care din

22.Printre formele de

capital la modificarea

intervenionist al

urmtoarele

redistribuire ale

PIB

statului

mecanisme financiare

resurselor financiare la

c.factori militari

nu reprezint

nivel internaional se

24. ntre principiile

d.nivelul cantitii de

subvenii:

pot ntlni:

asigurrilor sociale din

bani din circulaie.

a.reduceri personale la

a.mprumuturile

Romania putem

18.Nu reprezint

impozitele pe

publice interne

identifica:

ajutor (financiar)

veniturile persoanelor

b.achitarea cotizaiilor

a.cuprinderea

direct acordat

fizice.

la organismele

obligatorie a tuturor

ntreprinderilor de

b.primele de export

financiare

cetenilor n cadrul

ctre stat:

c.transferul direc de

internaionale

sistemului.

a.avansurile

resurse bneti de la

c.acordarea de

b.prestarea n favoarea

nerambursabile

bugetul de stat la

mprumuturi externe.

asigurailor a unui

b.plata contribuiei

bugetele locale

d.primirea de ajutoare

pachet nedefinit de

pentru asigurri

d.acoperirea diferenei

externe.

servicii medico-sanitare

sociale

dintre costurile mai mari

A a,d B b,c,d C a,c,d D

c.solidaritatea social.

c.subveniile

ale unui produs i preul

b,c

d.finanarea

d.mprumuturile cu

de vnzare mai mic al

23. Elasticitatea

autonom.

dobnd subvenionat.

acestuia.

cheltuielilor publice

A a,b,d B b,d, C a,c,d

19.Sunt surse de

A a,c B b,d, C a,c,d D

msoar:

D b,c,d

finanare ale

b,c,d

a.modificarea

25. Prin caracterul

cheltuielilor pentru

21.Printre formele de

cheltuielilor publice la

obligatoriu al

nvmnt:

participare la

modificarea PIB.

impozitului se nelege

a.bugetul local

constituirea fondurilor

b.modificarea PIB ca

c:

b.fondurile societilor

publicede resurse

umare a modificrii

a.plata acestora ctre

comerciale

financiare enumerm:

cheltuielilor publice.

stat este o sarcin

c.bugetul asigurrilor

a.impozitele

c.modificarea

impus tuturor

sociale

b.taxele

cheltuielilor publice

persoanelor fizice i/sau

d.sumele provenind de

c.cheltuielile socio

curente la modificarea

juridice.

la persoanele juridice.

culturale

PIB.

b.plata acestora se face

A a,b B b,d, C a,b,d D

d.amenzile

d.modificarea

cu titlu definitiv

b,c,d

A a,d B b,d, C a,b,d D

cheltuielilor publice de

c.plata acestora se face

b,c,d

cu titlu nerambursabil.

d.nici una din variante

c.J.B.Say

31. Impunerea n cote

c.posibilitatea acestuia

nu este corecta

d.J.M.Keynes

regresive este

de a crete odat cu

26. Care din

29. Pentru a putea

caracteristic mai ales

creterea PIB

urmtoarele tendine

vorbi de echitate

impozitelor:

d.scderea acestuia la

este caracteristic

fiscal sunt necesare:

a.indirecte

scderea PIB cu un

pentru evoluia

a.impunerea

b.impozitelor directe

procent.

impozitelor n

nedifereniat a averii i

c.impozitelor reale

34. Sunt caracteristici

perioada postbelic:

a veniturilor.

d.impozitelor pe sporul

adevrate n privina

a.creterea acestora n

b.scutirea de la plata

de avere.

impozitelor directe:

mrime absolut i

impozitelor a

32. Pentru ca

a.reprezint cea mai

relativ

persoanelor cu venituri

impozitele s aib un

veche form de

b.scderea acestora att

mici.

randament fiscal

impunere.

n mrime absolut i

c.generalizarea

ridicat trebuie s fie

b.sunt impozite

relativ.

impunerii..

ndeplinite

nominative

c. scderea numrului

d.stabilirea minimului

urmtoarele condiii.

c.sunt neindividualizate

de pltitori.

neimpozabil.

a. impozitul s aib un

d.sunt reprezentate i de

d.diminuarea bazei de

A a,b,dB b,d,C a,c,d D

caracter universal.

impozitele reale.

impunere.

b,c,d

b.s nu existe

A a,b,d

27. Prin asiet fiscal

30. Dintre sistemele de

posibiliti de sustragere

a,c,dD b,c,d

se nelege:

impunere utilizate n

de la impunere.

35. Impozitele

a.materia supus

practica internaional

c.s fie elastic

personale se ntlnesc

impunerii

fiscal cel care permite

d.s fie stabil

sub forma:

b.distincia ntre

n mai mare msur

A a,b

a.impozitelor pe venit

destinatarul impozitului

respectarea echitii

b,c,d

b.impozitelor pe avere

i subiectul impozitului

fiscale este:

33. Prin elasticitate a

c.impozitul pe cldiri

c.modul de aezare a

a.capitaia.

impozitului nelegem:

d.impozitul pe capitalul

impozitului

b.sistemul pe baza

a.posibilitatea de a fi

bnesc individual

d.unitatea de impunere.

cotelor progresive

adaptat n permanen

A a,b

28. Pentru prima dat

compuse.

nevoilor de venituri ale

b,c,d

principiile impunerii

c.impunerea n cote

statului.

36. n calitate de

au fost enunate de:

progresive simple

b.capacitatea acestuia de

subiecte ale

a. Adam Smith

d.impunerea n cote

a fi stabil.

impozitului pe venit

b.David Ricardo

proporionale regresive.

B b,d,C a,c,d D

B b,d,C

B b,d,C a,b,cD

ntlnim:

a.persoanele fizice

A a,b,cB b,d,C a,b,dD

motenire de o persoan

43. Componentele

b.persoanele juridice

a,b,c,d

fizic.

sistemului financiar

c.consumatorul final

39. Impunerea

c.n cazul impozitului pe

public sunt:

d.societile de capital

veniturilor realizate de

donaiuni obiectul

a.bugetul de stat i

A a,b,c B b,d, C a,b,d

societile de capital se

impozitului l constituie

bugetele locale.

D a,b,c,d

poate realiza prin:

averea primit drept

b.asigurrile sociale

37. n cazul

a.impunerea mai nti a

motenire de ctre o

private

impozitului pe

profitului total obinut

persoan.

c.fondurile speciale

veniturile persoanelor

de societatea de capital

d.impozitul pe creterea

extrabugetare

fizice obiectul

i apoi separat a

valorii averii are ca

d.creditul bancar

impozabil l formeaz

profitului repartizat

obiect sporul de valoare

A a,b,dB b,d, C a,c,d D

veniturile obinute din:

acionarilor sub form

pe care l-au nregistrat

b,c,d

a.industrie

de dividende.

unele bunuri n cursul

44. Execuia de cas a

b.comer

b.impunerea numai a

unei perioade de timp

bugetelor asigurrilor

c.bnci

dividendelor

A a,b,cB b,d, C a,b,d D

sociale de stat are loc

d.toate veniturile

c.impunerea numai a

b,d

la:

obinute din

prii de profit rmase la

41. Baza de calcul a

a.orice banc comercial

activitile de mai sus.

dispoziia societii de

TVA o reprezint:

b.Ministerul Finanelor

38. Sunt enunuri

capital

a.preul de vnzare al

c.guvern

adevrate n privina

d.toate variantele de

mrfurilor

d. Trezoreria

impozitului pe

mai sus.

b.perioada de impunere

finanelor statului.

veniturile persoanelor

40. Sunt adevrate

c.profitul brut al firmei

45. Prelevrile publice

fizice:

enunurile:

d.costul produciei

cu titlu nerambursabil

a.reprezint o form de

a.impozitul asupra

42. Prelevrile prin

pot fi:

impunere individual

activului net are ca

impozite se fac:

a.impozitele

b.poate fi ntlnit sub

obiect ntreaga avere

a.cu titlu definitiv

b.taxele

forma sistemului

mobil i imobil pe

b.cu titlu provizoriu

c.depunerile la instituii

impuneri separate.

care o deine un

c.n proporii egale

de credit ale statului

c.este ntlnit i sub

contribuabil.

pentru fiecare

d.donaiile i veniturile

forma impunerii

b.n cazul impozitului

contribuabil

din participaiile

globale.

pe succesiuni obiectul

d.cu posibilitatea

statului.

d. ermite tratarea

impunerii l constituie

rambursrii lor ulterioare

A a,b B a,b,dC a,c,d D

difereniat a veniturilor.

averea primit drept

b,c,d

46. Prelevrile publice

impozite se poate

A a,bB a,b,dC a,c,d D

d.nici una din condiiile

cu titlu definitiv sunt

realiza:

a,b,c,d

de mai sus nu reprezint

reprezentate de:

a.prin creterea

52. ntre principiile

o condiie a principiului

a.taxe i impozite.

numrului pltitorilor.

echitii fiscale

randamentului fiscal

b.subscrierile la

b.prin extinderea bazei

ntlnim:

ridicat.

mprumuturile de stat.

de impunere

a.stabilirea minimului

A a,b,c

c.ajutoare

c.prin majorarea

neimpozabil

a,c

d.depunerile la bnci de

cotelor de impunere

b.stabilirea sarcinii

54. Care din enunurile

stat.

d.prin diminuarea celor

fiscale n funcie de

urmtoare apreciai c

47. Participarea

trei elemente mai sus

puterea contributiv a

sunt adevrate:

statului la formarea

menionate

pltitorului

a.impozitele indirecte

brut a capitalului

A a,b,cB a,b,dC a,c,d D

c.generalizarea

afecteaz n general pe

reprezint:

b,c,d

impunerii

cei cu venituri mici.

a.un consum definitiv de

50. Sursa impozitului

d.stabilirea impozitului

b.impozitele asupra

produs intern brut

se refer la:

sub forma capitaiei

consumului nu in

b.o avansare de produs

a.persoana fizic i

A a,bB a,b,d

seama de principiul

intern brut

juridc desemnat s-l

D b,c,d

echitii fiscale

c.att a ct i b

plteasc

53. Pentru ca

c.impozele indirecte au

d.nici una din variante

b.materia supus

impozitul s aib un

un caracter regresiv

nu este corect.

impunerii

randament fiscal

d.impozitele indirecte

48. Resursele unei

c.destinatarul

ridicat atunci:

sunt suportate de

naiuni sunt

impozitului

a.trebuie s aib un

comerciani

reprezentate de:

d.din ce anume se

caracter universal

A a,b,cB a,bC b.d.D

a.PIB

pltete impozitul.

b.s nu apar

a,b,c,d

b.importuri

51. ntre principiile

sustrageri de la

55. Dup forma pe

c.exporturi

impunerii figureaz:

impunere

care o mbrac

d.formarea brut a

a.echitatea fiscal

c.volumul cheltuielilor

impozitele indirecte se

capitalului fix.

b.certitudinea

privind materia

pot grupa n:

A a,b

impunerii

impozabil, calcularea

a.taxe de consumaie

b,c,d

c.cheltuielile minime la

i perceperea

b.taxe vamale

49. Sporirea volumului

ncasare

impozitului s fie ct

c.venituri de la

ncasrilor din

d.comoditatea

mai redus posibil.

monopolurile fiscale.

B a,b,dC a,c,dD

perceperii

C a,b,c

B b,cC a,b D

d.impozite pe profit

A a,b,c B b,cC a,bD a,c

c.impozit funciar-

ca principal surs a

d.au un caracter

56. Impozitele

impozit pe cldiri

veniturilor fiscale are

regresiv.

personale se mai

d.impozite pe activiti

urmtoarele explicaii:

A a,c,dB b,cC a,b,c,dD

numesc:

industriale-impozite pe

a.nivelul ridicat al

a,c

a.impozite obiective.

capitalul mobiliar.

veniturilor i averilor

64. Impozitele

b.impozite subiective

60. De regul, n rile

persoanelor fizice i

indirecte:

c.impozite reale

n curs de dezvoltare:

juridice.

a.n perioadele de

d.impozite indirecte

a.ponderea impozitelor

b.randamentul ridicat al

cretere economic au

57. Impozitele directe:

directe o depete pe

impozitelor pe venit

un randament fiscal

a.se stabilesc nominal

cea a celor indirecte

c.costul relativ sczut al

ridicat.

b.se stabilesc indirect

b.ponderea impozitelor

perceperii impozitelor

b.manifest o

c.se percep doar din

indirecte o depete

indirecte

sensibilitate ridicat fa

vnzarea unor bunuri

pe cea a celor directe

d.comoditatea

de conjunctura

d.se stabilesc doar

c.impozitele indirecte

impunerii.

economic.

pentru persoanele

sunt mai greu de

A a,b,c,dB b,c,dC a,b D

c.se prezint sub forma

juridice.

colectat.

c,d

taxelor de consumaie,

58. Dup scopul

d.veniturile din capital

63. Sunt enunuri

monopolurilor nefiscale

urmrit impozitele se

le depesc pe cele

adevrate n privina

i a taxelor vamale.

calsific n :

fiscale.

impozitelor indirecte:

d.dup unii economiti

a.impozite financiare-

61. n rile dezvoltate

a.cotele acestora nu sunt

au un caracter benevol.

impozite de ordine

cel mai important

difereniate n funcie de

A a,b,cB a,b,c,d C

b.impozite permanente-

impozit indirect este

venitul, averea sau

a,b,d D a,c

impozite incidentale

reprezentat de:

situaia personal a celor

65. n legtur cu

c.impozite pe venit-

a.taxele de consumaie

care cumpr.

taxele de consumaie

impozite pe avere

b.taxele vamale

b.afecteaz n cea mai

putem afirma c:

d.impozite directe-

c.taxele de timbru

mare msur pe cei cu

a.sunt impozite indirecte

impozite indirecte.

d.monoplolurile fiscale

venituri mari pentru c

care se includ n preul

acetia cumpr mai

de vnzare al mrfurilor.

59. Impozitele
personale se mpart n:

62. Opiunea statelor

mult.

b.ele mbrac forma

a.impozite pe venit-

n curs de dezvoltare

c.ponderea acestora n

taxelor de consumaie

impozite pe avere

dar i a celor dezvotate

venituri este cu att mai

pe produs i a taxelor

b.taxe de consumaie-

pentru utilizarea

mare cu ct veniturile

generale pe vnzri.

taxe vamale

impozitelor indirecte

realizate sunt mai mici.

c.taxele generale pe

ridicata) la care se

d.este un impozit lipsit

d.asupra valorii

vnzri se percep numai

ncaseaz impozitul

de transparen

serviciilor prestate.

asupra bunurilor de

pe cifra de afaceri.se

A a,b,c,d

A a,b,c B b,c C a,b,d

consum.

ntlnete sub forma:

a,b,d D c,d

d.accizele se instituie de

a.impozitului cumulativ

regul asupra unor

b.accizelor

70. Impozitul pe cifra

TVA, conform

produse cu cerere

c.impozitului pe vnzare

de afaceri net:

principiului originii, se

inelastic la pre pentru

d.impozitului unic

a.se aplic numai asupra

impoziteaz:

a avea un randament

A a,b,c,dB b,c C a,d D

diferenei dintre preul

a.valoarea care este

fiscal ridicat.

c,d

de vnzare i preul de

adugat tuturor

A a,b,cB a,b,c,dC a,b D

68. Impozitul unic pe

cumprare.

bunurilor autohtone,

a,b,d

cifra de afaceri:

b.este un impozit

inclusiv celor care vor

66. Taxele de

a.se ncaseaz doar o

cumulativ

fi ulterior exportate.

consumaie pe produs

singur dat.

c.este cunoscut sub

b.toate bunurile inclusiv

se calculeaz:

b.se ncaseaz pe fiecare

numele de TVA.

cele importate.

a.n sum fix pe

verig ntre productor

d.are ca efect

c.exporturile vor fi

unitatea de msur.

i consumator

concentrarea produciei.

scutite.

b.pe baza unor cote

c.se ntlnete sub forma

A a,b,c,d B b,c C a,c

d.nici un rspuns nu este

procentuale aplicate

accizelor

D a,c,d

corect.

asupra preului de

d.se mai numete i

71. Cota de impozit, n

73. La baza aplicrii

vnzare.

impozit n cascad.

cazul T.V.A., se

TVA, conform

c.n sum variabil pe

69. Impozitul pe cifra

calculeaz:

principiului

unitatea de msur.

de afaceri brut:

a.asupra valorii

destinaiei, se

d.pe cote procentuale pe

a.reprezint una din

adugate n fiecare

impoziteaz:

costul de producie

formele de clasificare

stadiu parcurs de la

a.se impoziteaz

A a,b,cB b,c C a,b D

ale impozituluipe cifra

productor la

ntreaga valoare

c,d

de afaceri dup

consumator.

adugat att n ar

67. Din punct de

criteriul bazei de

b.asupra preului de

ct i n afar, pentru

vedere al verigii

calcul.

vnzare din stadiul

toate bunurile

(unitatea

b.are un randament

respectiv

destinate consumului

productoare, unitatea

fiscal ridicat

c.asupra costului

rii respective.

comerului cu

c.conduce la o aplicare

bunului respectiv

b.exporturile nu sunt

amnuntul sau cu

cumulat a impozitului

B b,c C

D a,c,d
72. La baza aplicrii

scutite de plat.

c.importurile sunt

cheltuieli reduse pentru

78. Deosebirile ntre

81.n privina bugetul

scutite de plat

acesta.

impozite i taxe

de stat sunt adevrate

d.nici un rspuns nu este

d.toate variantele sunt

constau n:

enunurile:

adevrat

corecte.

a.caracterul lor

a.cheltuielile bugetare

76. Reprezint

obligatoriu.

sunt reprezentate prin

D a,c

caracteristici ale

b.titlul nerambursabil

creditele bugetare ce

74. Sunt corecte

taxelor vamale:

c.dreptul pltitorului

sunt plafoane minime.

enunurile:

a.pot fi percepute asupra

de a beneficia de o

b.n aprobarea bugetului

a.rile UE au optat, n

importului, exportului i

contraprestatie n

golurile temporare de

calcularea TVA-ului

tranzitului de mrfuri.

cazul taxelor

cas se acoper prin

pentru principiul

b.aplicarea lor asupra

d.urmrirea n caz de

emisiune monetar.

destinaiei

exportului poate avea

neplat.

c.de regul impozitele

b. rile UE au optat, n

drept scop prelucrarea

79. Taxele ca form a

indirecte sunt venituri

calcularea TVA-ului

materiilor prime n ara

impozitelor indirecte

ale administraiei

pentru principiul originii

care dorete s exporte

pot fi ntlnite sub

centrale de stat.

c.TVA este vrsat la

respectivele produse.

forma:

d.bonurile de tezaur

buget de consumatorul

c.n cazul taxelor

a.taxelor de notariat

reprezint titluri de

final

vamale la import putem

b.taxelor consulare

credit prin care se pot

d.suporttorul TVA este

spune c au rolul unor

c.taxelor vamale

finanta investiii pe

consumatorul final

impozite de egalizare

d.taxelor de timbru

termen lung.

A a,b,c B d C a,d D

d.nici o variant nu

A a,b,cB d

A a,b,d

a,c,d

este corect.

a,b,c,d D a,c,d

75. ntre avantajele

A a,b,cB d C a,b

aplicrii TVA putem

a,c

80. Taxele pot fi

unitar sistemul

enumera:

77. Dup forma de

ncasate:

bugetar cuprinde:

a.caracterul ei neutru

exprimare taxele

a.n numerar

a.bugetele locale.

fa de comerul

vamale pot fi:

b.prin aplicarea de

b.bugetele statelor,

exterior.

a.ad-valorem.

timbre fiscale.

landurilor sau

b.reprezint o surs

b.specifice

c.n sume fixe

provinciilor membre.

relativ stabil de

c.compuse.

d.toate rspunsurile

c.bugetele fondurilor

venituri

d.toate variantele sunt

sunt corecte.

speciale.

c.poate fi ncasat mai

corecte.

A a,b,c B d

Ca

rapid de ctre stat i cu

B c C a,c,d

D a,b,c,d
82. n statele de tip

d.bugetul autoritilor
publice centrale.

e.bugetul asigurrilor

A a,b,d,eB a,b,c,d,e

d.execuia contului de

contul de ncheiere al

sociale de stat

C c,d, e

cas al bugetului.

execuiei bugetului

A a,b

anului n care au fost

D c,d, f, g

f.bugetul economiei
naionale.

B a,b,d C

85.Bugetul de stat nu

b,d D a,d

prevzute i autorizate.

cuprinde:

88.n sistemele de

d. ncasrile veniturilor

a,c,d,eC a,c,e D a,d

a.bugetul asigurrilor

gestiune bugetar:

i realizarea cheltuielilor

83.Care din

sociale

a.principiul anualitii

bugetare se reflect n

urmtoarele trsturi

b.bugetele locale

este repectat cu strictee.

contul de ncheiere al

sunt proprii bugetului

c.bugetele fondurilor

b.la finele anului

execuiei bugetului

de stat:

speciale

bugetar bugetul se

anului n care au fost

a.poate funciona cu

d.toate elementele de

nchide automat.

realizate.

excedent

mai sus

c.veniturile nencasate i

A a,d B b,d C b,d

b.poate funciona cu

86.Principiile bugetare

cheltuielile neefectuate

a,c

deficit

sunt:

pot fi realizate nt-un

90.n conformitate cu

c.este un act de

a.anualitatea

interval de 3 6 luni de

principiul

previziune

b.universalitatea

la expirarea anului

universalitii:

macroeconomic pe 3

c.unitatea

bugetar.

a.veniturile i

ani.

d.toate cele de mai sus

d.se accept reportul

cheltuielile se nscriu

d.are un caracter

87.Prin anualitate a

creditelor bugetare de la

n buget n sumele lor

obligatoriu.

bugetului se nelege:

un an la altul.

totale, brute

A a,b,d

a.perioada de timp

A a,b,c,d

D c,d

pentru cae se ntocmete

C b,c,dD a,c,d

compensarea ntre

84.Constituie excepii

i se aprob bugetul.

89.n sistemele de

veniturile i cheltuielile

de la principiul

b.perioada de timp n

exerciiu bugetar:

proprii.

universalitii:

care se ncaseaz

a.funcioneaz n paralel

c.veniturile i

a.bugetele program

veniturile i se

dou bugete: bugetul

cheltuielile se nscriu cu

b.conturile de trezorerie

efectueaz cheltuielile.

anului expirat i bugetul

soldul.

c.fondurile de sprijin

c.realizarea unor legi -

anului n curs.

d.nici un rspuns nu este

d.reconstituirea

program cu scaden la

b.funcioneaz doar

corect.

creditelor bugetare

un an dar care pot fi

bugetului anului n curs.

91. Se pot nscrie cu

e donaiile

prelungite pe termen

c.ncasrile veniturilor i

soldul n cadrul

f.bugetele anexe

nelimitat pn la

realizarea cheltuielilor

bugetelor mixte:

g.bugetele program

realizarea unor proiecte.

bugetare se reflect n

A a,b,c,d,f

B a,bC b,c,d

B a,b,d

b.se poate accepta

a.subveniile ctre

c.sunt corelate cu

b.creditele bugetare se

bugetare reprezint n

ntreprinderile publice.

bugetul general al

nscriu n buget pe

acelai timp i abateri de

b.veniturile de la

statului prin aceea c

categorii de cheltuieli.

la regula neafectrii

ntreprinderile publice.

soldul lor figureaz la

c.veniturile ncasate se

veniturilor.

c.subveniile n

partea de venituri sau de

depersonalizeaz.

A a,b,c,

completare ale unei

cheltuieli a bugetului de

d.nu se poate realiza o

Cc,d, D a,c,d

universiti.

stat.

concordan deplin

97.Bugetul asigurrilor

d.cheltuielile de capital

d.constituie o excepie

ntre mrimea unui venit

sociale de stat este o

e.cheltuielile curente.

de la principiul unitii

i nivelul cheltuielilor ce

component a.

f.toate cele de mai sus

bugetare.

urmeaz a fi finanate.

a.bugetului de stat

A a,b,c B f C a,c,d, e

e.nici un rspuns nu este

A a,b

b.bugetului public

D c,d, e

corect.

Db, c,d,

naional.

92.Conturile speciale

Ae

96.Sunt enunuri

c.trezoreriei publice

de trezorerie:

a,c,d

adevrate:

d.bugetelor locale

a.n sistemul de

98.Elaborarea i

B c,d

C
D b,c,d

a.reprezint un venit la

B a,b,c C a,c,d

B b,d

bugetul de stat

94.n cadrul cror

exerciiu bugetar la

administrarea

b.evideniaz pli fr

categorii de bugete se

sfritul anului

bugetului asigurrilor

caracter definitiv

admit abateri de la

calendaristic se nchide

sociale de stat se

c.evideniaz pli cu

principiul neafectrii

automat bugetul.

realizeaz de ctre :

caracter definitiv

veniturilor bugetare:

b.potrivit principiului

a.Ministerul Finanelor.

d.reprezint o excepie

a.extraordinare

specializrii bugetare

b.Ministerul Muncii i

de la principiul unitii

b.anexe.

cheltuielile i veniturile

Proteciei sociale.

bugetare.

c.autonome

se grupeaz n

c.Guvern.

e.include i conturi de

d.n cadrul tuturor

conformitate cu

d.Oficiile judeene de

comer

bugetelor de mai sus.

clasificaia bugetar.

pensii.

c.golurile temporare de

99.Resursele bugetului

A b,d,e B a,b,d,e C
,c,d, e D b, c,d,

95.Conform

cas aprute n execuia

de stat pot fi

93.Bugetele anexe:

principiului

bugetului se pot acoperi

repartizate ctre :

a.reprezint o categorie

specializrii bugetare:

pe seama bonurilor de

a.servicii publice

de bugete autonome

a.veniturile bugetare

tezaur cu scaden la 2

generale

b.fac parte din conturile

trebuie nscrise n buget

ani.

b.cheltuieli

speciale de trezorerie.

pe surse de provenien.

d.abaterile de la

socioculturale

principiul unitii

c.aciuni economice

d.siguran naional

a.subiectul impozitului -

b.principiul

c.profitul rmas dup

A a,b,c,d

contribuabil

randamentului

acordarea dividendelor

b,c,d D c,d

b.suporttorului

impozitelor

d.toate cele de mai sus

100.n general, n

impozitului

c.principiul comoditii

108.Impozitele pe

rile dezvoltate statul:

destinatarul impozitului

perceperii impozitelor

avere se ntlnesc sub

a.preia o mai mic parte

c.obiectul impunerii

d.generalitii impunerii

urmtoarele forme:

din PIB la dispoziia sa

persoana fizic sau

A a,b,

a.impozite asupra averii

prin intermediul

juridic obligat prin

D a,b,c,d

propriu-zise.

impozitelor..

lege s plteasc un

105.Din categoria

b.impozitele pe

b.preia o mai mare

impozit.

impozitelor reale fac

circulaia averii.

parte din PIB la

d.sursa impozitului

parte:

c.impozitele pe sporul

dispoziia sa prin

din ce anume se pltete

a.impozitul pe venit

de avere.

intermediul

impozitul

b.impozitul pe avere

d.impozitul pe

impozitelor.

A a,b B a,b,c,d, C

c.impozitul funciar

proprieti imobiliare.

c.nu preia dect

b,c,d. D a,b,d

d.impozitul pe cldiri

A c,d, B a,b,d, C b.d.

impozite nefiscale

103.ntre principiile

A c,d, B a,b,d, C b.d. D

D a,b,c,d

d.preia doar prin

impunerii figureaz:

a,b,c,d

109.Impozitul asupra

intermediul veniturilor

a.principiul comoditii

106.n calitate de

activului net are ca

curente o parte din PIB.

perceperii impozitelor

subiecte ale

obiect:

101.ntre principiile de

b.principiul

impozitului pe venit

a. activul imobil

politic financiar ale

randamentului

avem:

b. activul mobil

impunerii ntlnim:

impozitelor

a.persoanele fizice

c.circulaia averii

a.randamentul fiscal

c.principiul justeei

b.persoanele juridice

d.succesiuea

ridicat.

impunerii

(societi de capital)

A c,d

b.stabilirea minimului

d.toate elementele de

c.bncile

a,b,c,d

impozabil.

mai sus

d.toate cele de mai sus

110.n rile slab

c.generalitatea

104.Teoria finanelor

107.n cadrul

dezvoltate:

impunerii.

publice reine ntre

impozitelor pe venitul

a.impozitele directe nu

d.realizarea

principiile echitii

persoanelor juridice se

exist

impulsionrii unor

fiscale:

pot impune:

b.impozitele directe sunt

ramuri economice.

a.stabilirea minimului

a.dividendele

mai mari dect cele

102. Sunt noiuni

impozabil

b.profitul total obinut

indirecte

echivalente:

B a,b C

B a,b,d, C b.d.

de societatea de capital

, B a,b C b,d D

c.impozitele indirecte,

c.raportul dintre

cheltuielilor publice

b.nu este afectat

de regul, sunt mai

totalul veniturilor

are la baz:

creterea PIB.

mari dect cele directe.

fiscale i PIB

a.criteriul instituiilor

c.crete baza de

d.nici o afirmaie nu este

d.raportul dintre

care efectueaz

impunere i cresc cotele

adevrat.

veniturile fiscale i

cheltuileile

procentuale

111..Resursele de

cheltuieli

b.criteriul cheltuielilor

d.mrimea impozitelor

trezorerie sunt:

113.Veniturile

curente

se apropie de 80%

a.resurse pentru

extraordinare care

c.criteriul ramurilor i

118.Nu sunt afirmaii

acoperirea temporar

concur la acoperirea

sectoarelor de activitate

adevrate:

a deficitului curent al

deficitului bugetar

d.criteriul momentului

a.impozitele personale

bugetului de stat.

sunt:

n care se efectueaz

se stabilesc asupra

b.mprumuturi pe

a.impozitele locale

cheltuielile publice.

venitului n legtur cu

termen de pn la un

b.mprumuturile

116..Conform

situaia personal a

an contractate pe piaa

interne i externe

clasificaiei financiare

subiectului impozitului

de capital prin

c.taxele indirecte

cheltuielile publice se

b.la stabilerea

vnzarea de bonuri de

d.donaii

grupeaz n:

impozitului pe cldiri

tezaur.

114.Constituie excepii

a.cheltuieli definitive

se are n vedere i

c.resurse cu caracter

de la principiul

temporare -virtuale

situaia persoanl a

temporar

universalitii:

b.cheltuieli cu

contribuabilului.

d.resurse rambursabile

a.bugetele program

contraprestaie fr

c.impozitele indirecte

A c,d, B a,b C b,d D

b.conturile de trezorerie

contraprestaie

nu vizeaz cheltuielile

a,b,c,d

c.fondurile de sprijin

c.cheltuieli curente

sau consumul.

112.Rata fiscalitii ne

d.reconstituirea

cheltuoieli de capital.

d.CAS se datoreaz

arta:

creditelor bugetare

d.cheltuieli privind

numai de angajai.

a.totalul veniturilor

e.donaiile

serviciile publice

A a,b,d B a,b,c,d, C

fiscale, realizate ntr-un

f.bugetele anexe

cheltuieli de transfer.

b,c,d D c,d119.CAS-ul

an din impozite i taxe

g.bugetele program

117.Un nivel optim al

reprezinta:

b.diferena dintre PIB i

A a,b,d,e

fiscalitii poate fi

a.un venit aditional

cheltuielile ce au ca

a,b,c,d,e

C c,d, e

acela n care:

b.un venit fiscal

surs impozitele i

D c,d, f, g

a.ponderea impozitelor

c.un venit

taxele

115.Clasificaia

directe i indirecte este

nefiscal

administrativ a

aproximativ aceeiai

subventie primita de la

d.o

unitatile cotizante

120.Sunt adevarate

b.ordonatorul este

d.in cazul impozitelor

b.vrsmintele din

propozitiile:

persoana care are

indirecte suportatorul

profitul net al regiilor

a.principiul unitatii

dreptul de a repartiza

impozitului difera de

autonome.

bugetului se refera la

creditele bugetare

platitor

c.venituri din

faptul ca toate

c.principiul realitatii

A a,b,d B a,b,c,d C

concesiuni.

veniturile si cheltuielile

bugetare impune ca

a,c,d D c,d

d.contribuii ale

statului trebuie

toate veniturile si

123.Pentru evaluarea

salariailor firmelor

cuprinse intr-un singur

cheltuielile sa

materiei impozabile se

private la asigurrile

buget.

porneasca de la starea

folosesc urmatoarele

sociale de sntate.

b.cheltuielile pentru

reala a economiei

metode:

A a,b,d B a,b,c C a,c,d

protectia sociala si cele

d. pentru bugetele

a.evaluarea indirecta.

D c,d

pentru securitatea

locale exist doar

b.valuarea forfetar.

126.Funcia de

sociala desemneaza

ordonatori primari i

c.evaluarea direct.

repartiie a finanelor

aceeiasi categorie de

tertiari

d.evaluarea

publice vizeaz:

cheltuieli.

A a,b,d, B a,b,c,d

administrativ.

a.constituirea i

c.principiul neafectarii

a,c, D c,d

A a,b,d B a,b,c,d C

controlul fondurilor

veniturilor bugetare se

122.Sunt adevarate

a,c,d D c,d

b.constituirea i

refera la faptul ca un

enunturile:

124.Stopajul la sursa

distribuirea fondurilor

venit odata incasat se

a.executia de casa a

este o metoda care

c.controlul fondurilor

administreaza global.

bugetului se face atat

vizeaza:

d.dimensiunea

d.bugetul de stat se

prin intermediul

a.evaluarea materiei

transferurilor de

elaboreaza ca proiect

sistemului bancar cat

impozabile

valoare.

doar de puterea

si prin Trezoreria

b.determinarea

A b,d B a,b,c C a,c,d

legislative

publica.

cuantumului impozabil

D c,d

A a,b,d,B a,b,c,d C a,c,

b.bugetul public este

c.perceperea

127.Printre formele de

D c,d,

sinonim cu bugetul

impozitului

participare la

121.Sunt adevarate

economiei nationale

d.determinarea

constituirea fondurilor

enunturile:

c.veniturile din capital

pltitorului.

publicede resurse

a.ordonatorii

sunt veniturile

125.Fac parte din

financiare enumerm:

principali de credite la

realizate din

categoria veniturilor

a.impozitele

nivel central sunt

valorificarea unor

nefiscale:

b.taxele

ministrii.

proprietati ale statului.

a.vrsmintele de la

c.cheltuielile socio

instituiile publice.

culturale

d.amenzile

a.bugetul de stat i

c.fondurile la nivel

A a,b,d

bugetele locale.

microeconomic

135.Cheltuielile pentru

a,c,d D c,d

b.asigurrile sociale

d.fonduri cu titlu

formarea brut de

128.Printre formele de

private

definitiv

capital sunt

redistribuire ale

c.fondurile speciale

133.Cheltuielile

reprezentate de:

resurselor financiare la

extrabugetare

publice neconsolidate

a.subveniile

nivel internaional se

d.creditul bancar

sunt alctuite din:

deexploatare

pot ntlni:

A a,b,d B a,b,c,d

a.cheltuielile

b.transferuri curente

a.mprumuturile publice

a,c,d

administraiei publice

c.investiiile brute

interne

131.Dup ealonul la

centrale

d.creterea stocurilor

b.achitarea cotizaiilor

care se constituie,

b.cheltuielile

de materiale. A a,b,d

la organismele

fondurile de resurse

subdiviziunilor politice

B a,b,c

financiare

financiare se mpart

i administrative

C a,c,d

internaionale

n:

c.cheltuielile

136.ntre principiile

c.acordarea de

a.fonduri de consum,

colectivitilor locale

dreptului la pensie

mprumuturi externe.

rezerv i asigurare

d.cheltuielile publice

putem identifica:

d.primirea de ajutoare

b.fonduri la nivel

totale transferurile

a.neimpozabilitatea

externe.

central, mediu, i

ntre administraiile

b.prescriptibilitatea

A a,b,d B a,b,c,d C a,c,d

microeconomic

publice locale sau

c.imprescriptibilitatea

D b,c,d

c.fonduri aflate n

centrale

d.cesibilitatea A a,b,d B

129.Controlul

proprietate public sau

A a,b,d B a,b,c C a,c,d

a,b,c

financiar se realizeaz

privat

D c,d

C a,c,d D a,c

n faza:

d.prelevri cu titlu

134.Bursele i

137.Principalele

a.repartiiei

definitiv, rambursabil

ajutoarele sociale

ajutoare financiare

b.consumului

sau nerambursabil

reprezint:

directe ale statului

c.schimbului

132.Dup destinaia

a.cheltuieli

sunt:

d.produciei

avut se pot distinge

administrative

a.subveniile

A a,b,d B a,b,c,d C

urmtoarele fonduri

b.cheltuieli privind

b.investiiile

a,c,d D c,d

publice:

serviciile publice

c.avantajele fiscale

130.Componentele

a.fonduri de nlocuire

c.cheltuieli de transfer

d.avansurile

sistemului financiar

i dezvoltare, consum,

c.cheltuieli curente

rambursabile

public din Romania

rezerv i asigurare

pentru unitile

A a,b,d

sunt:

b.fonduri rambursabile

respective.

a,c,d D a,c

B a,b,c C

D c,d

D c,d

B a,b,c C

138. Principalele

a.din donaii

145.mprumuturile de

c.de la organismele

ajutoare financiare

b.din subvenii

stat se folosesc pentru:

financiare internaionale

indirecte ale statului

c.din venituri proprii

a.acoperirea deficitului

d.de la ageni economici

sunt:

d.din resursele de la

bugetar.

externi.

a.mprumuturile cu

buget.

b.scopuri productive.

dobnd subvenionat
b.mprumuturile
garantate de stat.
d.avantajele fiscale
B a,b,c C

a.cresc mai repede


dect PIB.
b.cresc mai ncet dect

a,c,d D a,c
139.Subveniile pot fi.

PIB
c.cresc mai lent dect

a.subvenii de

cheltuielile publice

funcionare

d.cresc mi repede dect

b.subvenii de

cheltuielile publice.A

exploatare

a,b,c,d B a,b,c

c.interne

a,c,d D a,c

d.de export
A a,b,c,d

rilor veniturile
publice curente:

c.investiiile
A b,d

142.n majoritatea

B a,b,c C

a,c,d D a,c
140.n cadrul
resurselor publice
ponderea cea mai mare
o dein:
a.veniturile nefiscale
b.veniturile fiscale
c.veniturile din capital
d.resursele fondurilor
speciale
141.Finanarea de
baz a instituiilor de
stat se realizeaz:

143.Emisiunea
bneasc reprezint:
a.un venit
extraordinar
b.un mprumut intern
c.un venit fiscal
d.un venit ordinar
144.Pentru
mprumuturile
contractate pe piaa
intern se
emita.bonuri de tezaur
b.aciuni
c.librete de economii
d.cecuri

c.acoperirea unor

149.Instrumentele

dobnzi la mrumuturile

datoriei publice

vechi.

externe a Romaniei

d.toate rspunsurile

includ:

sunt corecte.

a.mprumuturi primite

146.Suma nscris pe

de la guvernele altor

titlul unui mprumut

state.

de stat se numete:

b.titlurile de stat libelate

a.valoare real.

n valute

b.cursul titlului

c.mprumuturi

c.valoare nominal

sindicalizate

d.nici un rspuns nu este

d.toate elementele de

corect.

mai sus

147.Pentru

150.Rambursarea

mprumuturile pe

creditelor se face n

termen lung se emit:

urmtoarele

a.bonuri de tezaur

modaliti:

b.certificate de

a.n cote egale

trezorerie

b.n cote inegale

c.polie de tezaur

c.ntr-o singur tran.

d.obligaiuni.

d.toate rspunsurile

148.Datoria public

sunt corecte.

rilor dezvoltate

151.Din punct de

provine n cea mai

vedere al

mare proporie:

beneficiarului

a.din resurse interne

creditelor externe

b.din resurse externe

mprumutatul poate fi:


a.ntreprindere privat

b.banc

d.ca raport ntre

mprumuturilor de stat

a.servicii publice

c.guvern

datoria extern i

figureaz :

generale

d.toate rspunsurile

ncasrile din

a.valoarea nominal,

b.cheltuieli

sunt corecte.

exporturi

valoarea real i cursul

socioculturale

152.Din punct de

A a,b,c,d B a,b,c

b.termenul de

c.aciuni economice

vedere al creditorului,

Ca,c,d D a,c

rambursare

d.siguran naional

creditele externe pot fi

155.Trsturile

c.denumirea

A a,b,c,d

acordate de:

caracteristice ale

mprumutului

C a,c,d D a,c

a.ntreprinderi

mprumutului de stat

d.dobnda

furnizoare

sunt:

A a,b,c,d

b.bnci

a.principiul

a,c,d D a,c

c.organisme financiare

facultativitii

158.Bugetele locale fac

internaionale

b.caracterul

parte din:

d.oricare din agenii de

rambursabil

a.bugetul de stat

mai sus

c.caracterul

b.bugetul general

153.Datoria extern

contractual

consolidat

total este alctuit

d. contraprestaia

c.bugetul trezoreriei

din:

A a,b,c,d

publice

a.datoria pe termen

a,c,d D a,c

d.resursele locale ale

scurt

156.Destinaia

comunitilor teritoriale.

b.datoria pe termen

mprumuturilor de stat

159.Bugetul

lung

este reprezentat de

asigurrilor sociale de

c.creditele de la FMI

urmtoarea categorie

stat este o component

d.bilaterali A a,b,c,d B

de necesiti :

a.

a,b,c

a.de trezorerie

a.bugetului de stat

154.Gradul de

b.de echilibru bugetar

b.bugetului general

ndatorare al unei ri

c.pentru golurile

consolidat

se poate exprima :

temporare de cas

c.trezoreriei publice

161.Sunt enunuri
adevrate n privina
trezoreriei statului:
a.reprezint un serviciu
public nsrcinat cu
gestiunea fondurilor
private i publice.
b.reprezint un
serviciu public
nsrcinat cu
asigurarea unui
echilibru permanent
dintre ncasrile
generatoare de
lichiditi i plile
exigibile, ntre
veniturile publice i
cheltuielile publice.
c.reprezint un serviciu
public independent
nsrcinat cu finanarea
deficitului bugetar.
d.reprezint o banc o
banc n care statul este
acionar majoritar al
crei scop este
asigurarea gestionrii
datoriei publice i
finanarea deficitului
bugetar.

a.absolut

d.oricare din

d.bugetelor locale

b.ca mrime medie pe

categoriile mai sus

160.Resursele

cap de locuitor

amintite

bugetului de stat pot fi

c.ca raport ntre

157.ntre elementele

repartizate ctre :

datoria extern i PIB

tehnice ale

B a,b,c C

B a,b,c C

B a,b,c

162.Principiile care
stau la baza exercitrii
funciilor clasice ale
trezoreriei sunt:
a.principiile centralizrii
i gestionrii fondurilor
publice i private.

b.principiile
descentralizrii i
gestionrii fondurilor
publice i private.
c.principiile centralizrii
i descentralizrii
fondurilor publice.
d.principiile asigurrii
resurselor financiare
funcionrii economiei
naionale i
centralizrii fondurilor
publice.
163.Prin apariia
trezoreriei publice:
a. au fost create
condiiile separrii
finanelor publice de
cele private.
b.s-a putut asigura
realizarea controlului n
etapa elaborrii
proiectului de buget.
c.s-a putut realiza
controlul operaiunilor
impuse de execuia
bugetar.
d.s-a putut manifesta
mai plenar suveranitatea
financiar a statului.
A a,c,d B a,b,c,d. C
a,b,c D b,c
164.n cadrul
trezoreriei publice,
gestionarea fondurilor
de resurse financiare n
timp se refer la:
a.ajustarea n timp a
ncasrilor cu
cheltuielile publice i
private, mprumutnd pe
termen scurt.
b.previziunea anual i
pe mai muli ani a
ncasrilor i
cheltuielilor bugetare.
c.asigurarea realizrii
cheltuielilor bugetare n
caz de goluri temporare

de cas prin
mprumuturi pe termen
lung.
d.asigurarea prin
conturi speciale a
posibilitii efecturii
cheltuielilor publice cu
caracter provizoriu
i/sau multianual.
A a,b,d B b,d. C b,c,d

c.urmrete asigurarea
de lichiditi suficiente
pentru realizarea plilor
d.efectueaz un mare
numr de ncasri i
pli.
A a,b,c B a,b,d
C

D a,b,c,d

echilibrarea trezoreriei

165.Sunt enunuri
adevrate n privina
trezoreriei publice:
a.gestionarea n spaiu a
fondurilor se refer la
asigurarea resurselor
financiare pe termen
scurt n caz de goluri
temporare de cas.
b.gestionarea n timp se
realizeaz prin
compensaii ntre
casieriile din teritoriu i
cea central.
c.gestionarea n spaiu
a fondurilor presupune
inerea unei
contabiliti a micrii
fondurilor publice
ntre diferitele casierii
din teritoriu.
d.conform principiilor
de funcionare ale
trezoreriei ncasrile i
plile cu caracter
provizoriu se
contabilizeaz n cadrul
veniturilor i
cheltuielilor publice.
166.n calitate de
casier al statului,
trezoreria:
a.are ca sarcin
emisiunea titlurilor de
mprumut public.
b.gestionarea datoriei
statului

se pot utiliza

a,b,c,d D a,b
167.Pentru

urmtoarele categorii
de resurse:
a.utilizarea fondurilor
corespondenilor
b.apelarea la
mprumuturi pe termen
lung.
c.emisiunea de bonuri
de tezaur
d.emisiunea de bilete de
banc.
A a,b,c B a,b,c,d. C
b,c,d D a,c
168.Bonurile de tezaur
n formular:
a.sunt plasate n public
la ghiseul deschis
b.emisiunea lor se
realizeaz fr limitarea
nivelului mprumutului.
c.sunt bonuri cumprate
de instituii financiare.
d.reprezint cea mai
ieftin modalitate de
mprumut pentru stat.
A a,b B a,b,c,d. C b,c
D a,c,d
169.Pentru a influena
masa subscrierilor
politica de emisiune a
bonurilor de tezaur
cuprinde mai multe
mecanisme cum ar fi:

a.mecanismul
plafonului- prin care se
stabilete o anumit
proporie de ctre
autoritatea monetar, ca
procent din
disponibilitile
bncilor, care poate fi
plasat n bonuri de
tezaur.
b.mecanismul
coeficientului de
trezorerie prin care se
stabilete un raport ntre
activele lichide ale
bncilor i ansamblul
resurselor.
c.mecanismul rezervelor
obligatorii prin care
bncile conserv o sum
fix, stabilit prin lege
la banca central
d.mecanismul emisiunii
de bonuri n raport cu
nivelul resurselor
bugetare prin care se
stabilete o sum
global de mprumut
prin intermediul
bonurilor de tezaur.
A a,b,c B a,b. C b,d D
a,b,c,d
170.Avansurile
acordate de banca de
emisiune trezoreriei
publice:
a.constituie o emisiune
monetar fr
acoperire.
b.sunt neinflaioniste.
c.se aprob prin lege.
d.reprezint o
modalitate foarte des
utilizat de trezoreria
public pentru
acoperirea golurilor de
tezaur fiind din punc de
vedere al eficientei
foarte ieftin.

171.Care din
afirmaiile urmtoare
sunt adevrate n ceea
ce privete mecanismul
de funcionare al
trezoreriei:
a.funcionarea sa se
bazeaz pe sistemul
trezoreriei centrale si
pe cel al trezoreriilor
locale.
b.trezoreriile
municipiilor au cont
corespondent deschis la
BCR.
c.contul general al
trezoreriei poate
funciona cu sold
debitor.
d.acoperirea soldului
debitor al trezoreriei se
poate face si prin
acordarea de
mprumuturi de la BNR
172.n statele de tip
unitar sistemul
bugetar cuprinde:
a.bugetele locale.
b.bugetele statelor i
provinciilor membre.
c.bugetele fondurilor
speciale
d.bugetele autoritilor
publice centrale
e.bugetul asigurrilor
sociale de stat.
A a,b,c B a,c, d,e. C
b,d D a,b,c,d
173.Impozitele i taxele
locale se stabilesc de
ctre:
a.consiliile judeene
b.consiliile locale.
c.Guvern
d.Consiliul local al
municipiului Bucureti.
A a,b,c,d B a,b,c. C b,d
D a,b,d

174.Conform
prevederilor Legii 5002002, msurile fiscale
aprobate prin legile
bugetare se stabilesc:
a.pe 3 ani.
b.pe un an.
c.lunar.
d.semestrial.
175.Prin buget general
consolidat se nelege:
a.resursele i cheltuielile
bugetului de stat.
b.resursele i cheltuielile
bugetului de stat,
bugetului asigurrilor
sociale de stat, bugetelor
fondurilor speciale,
bugetelor locale,
bugetului trezoreriei
statului, bugetele
instituiilor publice cu
caracter autonom,
cumulate la nivel
naional, din care se
elimina transferurile
dintre bugete.
c. b.resursele i
cheltuielile bugetului de
stat, bugetului
asigurrilor sociale de
stat, bugetelor
fondurilor speciale,
bugetelor locale,
bugetului trezoreriei
statului, bugetele
instituiilor publice cu
caracter autonom,
cumulate la nivel
naional.
176.Reprezint
ordonatori principali
de credite:
a.minitrii.
b.conductorii
instituiilor private cu
personalitate juridic
finanate din bugetul de
stat.

c.conductorii organelor
de specialitate ale
administraiei publice
centrale.
d.directorii trezoreriilor
locale.
A a,b,c,d B a,b,c. C a
D a,b,d
177.Taxele vamale la
export:
a.fac parte din categoria
veniturilor curente.
b.se ntlnesc sporadic.
c.se aplic de regul pe
materiile prime pentru a
ncuraja exportul
acestora.
d.au fie un scop fiscal,
fie unul economic.
A a,b,c,d
B a,d C
b,c,d D a,b,d
178.Accizele:
a.se instituie asupra
unor produse de regul
cu cerere inelastic.
b.se percep numai
asupra bunurilor
importate.
c.reprezint o tax
special de consumaie
d.se calculeaz doar advalorem.
179.Accizele:
a.reprezint un
impozit indirect.
b.se intalnesc sub forma
impozitului pe cifra de
afaceri
c.se calculeaz pentru
produsele care au un
randament fiscal sczut.
d.se percep asupra
produselor cu cerere cu
elasticitate unitar.
180.Impozitul pe cifra
de afaceri:
a.reprezint un impozit
direct.
b.reprezint o taxa
general pe vnzri.

c.se prezint sub forma


impozitului pe cifra de
afaceri neta si brut
d.este un impozit
sporadic
A a,b,c,d B a,b,c. C b,c
D a,b,d
181.n bugetele
extraordinare nu se
inscriu cheltuieli
determinate de:
a.realizarea exercitiului
bugetar curent.
b.crizele economice
c.necesiti temporare
de trezorerie
d.calamiti naturale.
A a,b,c,d
B a,b,c.
C a,c D a,b,d
182.Lichidarea, etap
in cadrul executiei
bugetare presupune:
a.verificarea serviciului
prestat n favoarea
statului.
b.stabilirea cuantumului
plii ce urmeaz a fi
fcut de ctre stat.
c.asumarea obligaiei
din partea statului de a
plti o sum de bani
pentru serviciul efectuat
d.emiterea unui act
prin care se dispune
plata unui sume de
bani.

183.Prin neafectarea

sociale de stat se face

a.finanele

a.clssificaia

veniturilor bugetare se

de ctre:

ntreprinderilor

administrativ.

nelege:

a.guvern.

proprietate de stat.

b.clasificaia financiar.

a.ansamblul cheltuielilor

b.Ministerul finantelor

b.asigurrile sociale de

c.clasificaia economic.

sunt acoperite de

c.Parlament.

stat.

d.clasificaia

ansamblul veniturilor.

d.Ministerul muncii si

c.activitile de creditare

funcional.

b.veniturile bugetare se

protectiei sociale.

ale bncilor cu capital

depersonalizeaz.

186.Din distribuia

de stat.

A a,b,c,d
B a,b. C
b,c D a,b,d
191.Un impozit este

c.un anumit venit este

fondurilor de resurse

d.finanele agenilor

folosit pentru acoperirea

financiare beneficiaz:

economici privai .

unei anumite cheltuieli.

a.att persoanele fizice

189.O avansare de

d.cheltuielile curente se

publice ct i cele

produs intern brut este

depersonalizeaz

juridice.

reprezentat de:

A a,b,c,d
B a,b.
C b,c D a,b,d
184.Tinnd seama de

b.persoanele fizice i

a.mprumuturile

juridice.

reallizate de stat de la

c.doar persoanele fizice

organismele fianciare

(pensionari, studenti,

internaionale

elevi, mame cu copiii

b.cheltuielile cu

pna la 2 ani, etc.).

sntatea i

d.nici un rspuns nu este

nvmntul

corect.

c.rambursarea

187.Sursa principal a

mprumuturilor

contribuiilor la

contractate de stat de la

fondurile publice este:

ageni publici i privai.

a.produsul intern brut.

d.realizarea unor

b.transferurile din

cheltuieli de investiii

strintate.

n infrastructura

c.mprumuturile interne

naional.

i cele externe.

190.Clasificaia

d.subveniile

cheltuielilor publice

188.n cadrul

din punctual de vedere

sistemului financiar

al ONU, are n vedere.

definiia ordonatorilor
de credite artai care
sunt ordonatori
principali din
urmtorii:
a.direciile sanitare
judeene
b.conductorii
ministerelor.
c.conductorii ageniilor
guvernamentale din
subordinea guvernului.
d.inspectoratele de
munc din judee.
A a,b,c,d
B a,b,c.
C b,c D a,b,d
185.Aprobarea
bugetului asigurarilor

public nu se includ:

stabil dac:
a.este meninut o lung
perioad de timp.
b.randamentul sau este
constant pe o perioada
lunga din ciclul
economic
c.randamentul su este
cresctor odat cu
creterea investiiilor in
economie
d.veniturile obinute
prin ncasarea sa sunt
foarte ridicate.
192.Prin elasticitate a
impozitului nelegem:
a.meninerea sa pe o
perioad lung de timp.
b.posibilitatea de a fi
modificat permanent
n funcie de
necesitile de venituri
ale statului.

c.acordarea unor

198.Caracteristici ale

b.contribuiile la

impozitelor indirecte

constituirea fondului

contribuabililor.

a.venituri bugetare de
la ntreprinderile i
instituiile publice.
b.venituri obinute din

sunt:

de omaj.

d.posibilitatea ca acesta

impozitul pe spectacole.

a.cheltuielile ridicate de

c.salariile individuale

sa ramana constant dea

c.venituri obinute din

aezare.

nete.

lungul ciclului

taxa asupra mijloacelor

b.cheltuielile ridicate de

d.pensiile I.O.V.R

economic.

de transport.

percepere.

193.Printre elementele

d.venituri obinute din

c.randamentul fiscal

impozitului nu apare:

taxe vamale.

ridicat

a.suporttorul

196.Nu reprezint

d.devin operaionale

b.contribuabilul.

caracteristici ale

ntr-o perioada lung de

c.materia impozabil.

impozitelor personale:

timp.

d.organul ncasator.

a.prezena lor sub forma

199.Accizele:

194.Care din

impozitelor pe venit.

a.sunt folosite la bunuri

urmtoarele afirmaii

b.prezena lor sub forma

cu o elasticitate foarte

nu este adevrat:

impoztului pe avere.

ridicat.

a.impozitele sunt

c.regresivitatea

b.au un randament fiscal

datorate de toate

ridicat.

sczut pentru c se

persoanele fizice i

d.diferenierea sarcinii

instituie pe o gam

juridice.

fiscale n funcie de

redus de produse.

b.impozitele si taxele

mrimea venitului sau

c.se instituie pe

constituie prelevri cu

averii.

produse cu o cerere

titlu definitiv.

197.Taxele vamale la

neelastic.

c.impozitele i taxele

export:

d.se aplic unor produse

pot fi introduse i

a.se ntlnesc des n

al cror consum poate

aprobate numai de

practica internaional.

conduce la externaliti

Parlament.

b.au rolul unui impozit

de ordin pozitiv.

d.au un caracter

de egalizare.

200.ntre sursele de

nerambursabil.

c.se aplic sporadic

constituire a

A a,b,c,d
B a,c. C
b,c D a,b.
195.Veniturile nefiscale
reprezint:

asupra unor materii

fondurilor de asigurri

prime.

sociale putem

d.protejeaz firmele

identifica:

exportatoare.

a.impozitele pe salariu.

faciliti