Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 1

Tematica i bibliografia
pentru Testul de verificare a cunotinelor n domeniul financiar contabil
pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar anul 2015

Tematic
1. Audit financiar
1.1 Cadrul legal al activitii de audit financiar n Romnia
1.2. Organizarea i funcionarea Camerei Auditorilor Financiari din Romnia
2. Contabilitate
2.1. Cadrul general pentru ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare
2.2. Reglementri contabile conforme cu directivele europene
3. Fiscalitate

Bibliografie:
1. Ordonana de Urgen a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.598 din 22 august 2003, cu modificrile i completrile
ulterioare;
2. Ordonana de Urgen a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare
anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr.481 din 30 iunie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare;
3. Hotrrea Guvernului Romniei, nr.433/2011, pentru aprobarea Regulamentului de organizare i
funcionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romnia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr.345 din 18 mai 2011;
4. Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1802/29.12.2014, pentru aprobarea Reglementrilor
contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale consolidate,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014;
5. Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.454 din
18 iunie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare;
6. Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare: numai
Titlul I - Dispoziii generale, Titlul II - Impozitul pe profit;
7. Standardele Internaionale de Raportare Financiara, Ediia 2013, emise de Consiliul pentru
Standarde Internaionale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR: numai Cadrul general, IAS 1.