Sunteți pe pagina 1din 4

Ctre C.N.P.A.

S
Subsemnatul GABUREANU NICOLAE domiciliat() n Sat Schitu Frumoasa
(com Balcani), Mun Moinesti, jud. Bacau, C.I. XC N. !"#$"$ %el& '"()*("#+"! , n
calitate de administrator al SC EURO-LIDO SRL cu sediul n ,-.. B/C/- , M-N.
0N1S%I, C/2 M//S1S%I, N. #', B2. #', SC. ., 1%. +, /3. 4#. de5un urmtoarele
documente n 6ederea ob7inerii 8ormularelor A1 5entru ( an9aja7i&
#. certi:catul de atestare :scal atest;nd achitarea datoriilor la bu9etul
9eneral consolidat
". ade6erin7a 5ri6ind sta9iul de coti<are reali<at n ultimele #" luni, emis de C,3
5entru ( salaria7i
(. ultima situa7ie :nanciar a societ7ii
). certi:catul de nre9istrare al societ7ii
$. contractul indi6idual de munc al celor ( salaria7i ai societ7ii
=. ade6erin7 de la Ins5ectoratul %eritorial de Munc din care re<ult un numr
de + salaria7i
+. certi:catul constatator re8eritor la situa7ia societ7ii
!. contractul dintre societatea din om;nia >i societatea din /ustria
4. cartea de identitate din om;nia a celor ( salaria7i
.ate des5re an9ajator&
.enumirea :rmei& SC EURO-LIDO SRL
Numrul de nre9istrare& RO16248739
%i5ul acti6it7ii con8orm codi:crii C/1N& 4771
Sediul (adresa com5let& tele8on, 8a?, e@mail, strad, numr, csu7 5o>tal,
localitate, cod 5o>tal, 7ar)&
JUD. BACAU , UN. ONES!I, CAL ARASES!I, NR. 1", BL. 1", SC. D, E!.
7, AP. 91.
In8orma7ii des5re acti6itatea ce urmea< a : des8>urat 5e teritoriul celuilalt
stat membru& DEON!ARE POD
.ate des5re an9ajatorul*na6a din cellalt stat membru&
.enumirea :rmei*na6ei& GUBER! G..B.#.
/dres (strad, numr, csu7 5o>tal, localitate, cod 5o>tal, 7ar)& A-62""
JENABAC#, RO!#OL$ER%EG 49
Numr de identi:care (c;t mai multe in8orma7ii, care s 5ermit identi:carea
an9ajatorului sau a :rmei lucrtorului inde5endent)& ATU52799707
SC EURO-LIDO SRL se an9ajea< s achite contribu7iile sociale 5entru
lucrtorii men7iona7i mai sus, s men7in ra5ortul de subordonare dintre :rm >i
salaria7ii deta>a7i, s men7in contractul indi6idual de munc dintre societate >i
salaria7ii n cau<, inclusi6 obli9a7ia de 5lat a salariului.
.e asemenea , :rma SC EURO-LIDO SRL se an9ajea< s in8orme<e CN3/S cu
5ri6ire la orice schimbri sur6enite n 5erioada de deta>are care determin ncetarea
5erioadei de deta>are naintea e?5irrii termenului de deta>are nscris n 8ormular*e
>i s restituie 8ormularul*ele /#, n 6ederea anulrii*modi:crii acestuia*acestora.
.ata Semntur >i >tam5il
").'#.#(
.ate des5re lucrtorii 5entru care se solicit 8ormularele /#& Nume, 5renume, nume 5urtate anterior, data na>terii,
cet7enia, adresa 5ermanent, CN3A .ata an9ajrii lucrtorului salariat la an9ajatorul care s@a adresat C.N.3./.S. (data
ncheierii contractului indi6idual de munc)A 3erioada 5entru care se solicit emiterea 8ormularului de deta>are (care nu
trebuie s de5>easc #" luni calendaristice)
Nr
Nume, prenume, nume
anterior
Data
naterii
Cetenia Adresa permanent CNP
Data
angajrii
Perioada pentru care
se solicit A1
1 PARASCHI C!RN"# 11$1%$1&'& R!(ANA SA) ARD"!ANI, C!(
ARD"!ANI, *+D$ ,ACA+
1'&1%11%-./'1 %-$%&$0%10 1.$%1$0%112
1'$%0$0%11
0 NIS)!R I!N"# %&$1%$1&3' R!(ANA SA) ARD"!ANI, C!(
ARD"!ANI, *+D$ ,ACA+
13'1%%&%-./'1 %-$%&$0%10 1.$%1$0%112
1'$%0$0%11
1 P")C+ C!NS)AN)IN 0%$1%$1&3% R!(ANA SA) ARD"!ANI, C!(
ARD"!ANI, *+D$ ,ACA+
13%1%0%&%-.//1 %-$%&$0%10 1.$%1$0%112
1'$%0$0%11
.ata Semntur >i >tam5il

S-ar putea să vă placă și