Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE VANZARE /CUMPARARE NR________/___________

Art.1- PRTILE CONTRACTANTE


S.C. MARISAD CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in municiupiul Oltenita,St .Riului,n .!,in e"ist at la Re"ist ul C#me tului cu n . $%&/'()/'**+, C#d ,iscal RO '-%)&'+-, c#nt ./AN RO+!/TR0*&'*&'*'T!1!++22, /anca T ansil3ania,sucu sala Oltenita,c#nt ./AN RO!-TREZ'*'%*1)222**&+!1, ep e4entat de dl. BARA MARIUS OCTAVIAN in calitate de administ at# ,denumita in cele ce u mea4a FURNIZOR.

Si
S.C./Dl./D-na.__________________________C.N.P./Cod Fi !al______________________________________cu d#miciliul in l#calitatea_____________________st .____________________N .Re".C#m.____________________ c#nt56anca_______________________________tele7#n___________________7a8__________________________ ep e4entata de__________________________in calitate de BENEFICIAR

Art."-OBIECTUL CONTRACTULUI &.5P e4entul c#nt act ae ca #6iect e8ecuta ea si m#nta9ul u mat#a el# p #duse.________________________________________________________________________________ ___________________________________c#n7# m ane8ei__________________ce 7ace pa te din c#nt act. '.5 Aceste date p#t 7i sc:im6ate numai cu ac# dul pa a7at al am6el# pa ti.Re4ultatele ne"#cie il# ,semnate 3ala6il,c#nstituie acte aditi#nale,ca e 7ac pa te inte" anta din c#nt act. Art.#-PRET$MODALITATE DE PLATA &.5P etul luc a il# ;inclusi3 TVA< este______________________________ plati6il in 0E. la cu sul /NR din 4iua platii,pent u 7ieca e t ansa in pa te. Platile in a3ans se e7ectuea4a la cu sul /NR din data e7ectua ii platii.Restul de plata se e7ectuea4a c#n7# m 7actu ii,aceasta 7iind emisa la cu sul /NR din 4iua 7actu a ii.;Ve4i O6s.N .-,! si %<= '.5 P etu ile p#t 7i ene"#ciate,cand e8ista m#ti3e intemeiate.Rene"#cie ea si n#ile p etu i p i3esc numai ma 7a inca neli3 ata sau nelansata in e8ecutie= -.5Plata se 7ace ast7el>_______________EUR la data de___________________________EUR la data de ____________________________________________________________________ !.5Pent u asi"u a ea platii,6ene7icia ul> 3a semna un /ilet la O din 3a emite # 7ila CEC= %.5M#dalitate de plata> nume a , CEC, O din de plata, /.O. A t.!50.VRARE,RECEPT.E &.5Te menul de e8ecutie este__________________________________________________________ '.5Te menul de m#nta9 este__________________________________________________________ -.5Data m#nta9ului>____________________________________________________________ Art.-% TRANSPORTUL T ansp# tul ma 7ii este in sa cina______________________la p etul de_____________________________

,URN.ZOR S.C.MAR.SAD CONSTRUCT S.R.0

/ENE,.C.AR __________________

A t.15R.SCUR. S. ?ARANT..
&.5Riscu ile asup a ma 7ii t ec de la 3an4at# la c#mpa at# in m#mentul li3 a ii,cu c#nditia int#cmi ii ce ti7icatului de "a antie si calitate.P #p ietatea asup a ma 7ii t ece la c#mpa at# d#a in m#mentul ac:ita ii inte" ale a p etului.De accea ma 7a li3 ata si m#ntata da neac:itata inte" al,3a putea 7i dem#ntata de e8ecutant pana la limita ecupe a ii p e9udiciului,cu plata de despa"u6i i mate iale,c#n7# m capit#lului 1 al p e4entului c#nt act. '.5Pent u a 6ene7icia de asistenta " atuita in pe i#ada de "a antie,6ene7icia ul a e #6li"atia de a 7i p e4ent la p eda ea luc a ii si de a semna P #cesul Ve 6al de P eda e a 0uc a ii.

A t.(5,ORTA MA$ORA
&.5Pa tea ca e nu5si p#ate indeplini #6li"atiile c#nt actuale din cau4a de 7# ta ma9# a este e8#ne ata de aspunde e,in c#nditiile le"ii. '.5Cel ca e in3#ca 7# ta ma9# a t e6uie s5# n#ti7ice in sc is celuilat in te men de - 4ile de la apa itie si sa 7aca d#3ada ce ti7ica ii p in acte d#3edit#a e necesa e.

A t.+5C0AUZA PENA0.ZATOARE
&.5Pa tea ca e nu5si indeplineste #6li"atiile e4ultate din acest c#nt act este de d ept in inta 4ie e din m#mentul scadentei. '.5Pent u inta 4ie ea la plata p etului,6ene7icia ul dat# ea4a penalitati de>*,&%@ pe 7ieca e 4i de inta 4ie e,calculate asup a sumei neac:itate.

A t.)5D.SPOZ.T.. ,.NA0E
&.5Temeiul le"al al acestui c#nt act il c#nstiutuie Titlul ... ;a t.)!' si u m.< si Titlul V;a t.&')! si u m.< din C#dul ci3il,C#dul c#mme cial si # ice alte disp#4itii le"ale aplica6ile. '.5 .n ca4 de liti"ii nec#ncilia6ile pe cale amia6ila,se 3a 7ace apel la s#luti#na ea de cat e C#misia de A 6it a9 de pe lan"a Came a de C#me t si .ndust ie si A" icultu a Cala asi sau .nstantei 9udecat# esti. -.5P e4entul c#nt act nu se p#ate e4ilia unilate al.Pent u e4ilie e este necesa ac# dul am6el# pa ti. !.5.n ca4ul de enunta e la c#manda,din # ice m#ti3,/ene7icia ul pie de a3ansul platit. %.5Platile se 7ac numai in 0E.. 1.5Daca la data m#nta9ului 6ene7icia ul nu a e p e"atite "#lu ile c# espun4at# ,7apt ce necesita # n#ua deplasa e,acesta 3a ac:ita c#nt a3al#a ea 7ieca ei deplasa i suplimenta e, especti3 '*EURO,TVA inclus;pe a4a municipiului Oltenita<. (.5.n ca4ul in ca e m#nta9ul este amanat la ce e ea /ene7icia ului,la # data ulte i#a a celei din p e4entul c#nt act,3al#a ea ma 7u il# t e6uie ac:itata inte" al c#n7# m p e4entului c#nt act,dupa m#nta9 ac:itandu5se d#a c#nt a3al#a ea acestuia. +.5,actu a se int#cmeste cu cel mult ' 4ile inaintea te menului de e8ecutie p e3a4uta in p e4entul c#nt act. ).50a 7actu a e se ia in calcul cu sul /NR din data e7ectua i platii a3ansului,ia pent u di7e entele amase neac:itate se ia in calcul cu sul /NR din 4iua 7actu a ii. &*.5Val#a e 7actu ii nu se m#di7ica in ca4ul un# 7luctuatii 3aluta e de pana la &,%@ 7ata de cu sul din data 7actu a ii. P e4entul c#nt act a e ' pa"ini si a 7#st int#cmit in - ;t ei< e8empla e,din ca e un e8empla e3ine /ene7icia ului.

O/SERVAT.._______________________________________________________ _________________________________________________________________, URN.ZOR /ENE,.C.AR

S.C.MONDO STA0E S.R.0.

_______________________