Sunteți pe pagina 1din 33

Universitatea OVIDIUS

Facultatea de Constructii
PLAN DE
AFACERI
HOTEL GOLDEN
Student:
GHELDAGI ELDA

2010
1
Cuprins
1. Sumarul
2. nregistrarea registru comerului
3. Act costitutiv
4. Viziunea
5. Misiunea firmei
6. Analiza S.W..!.
". nca#rarea ti$ologic% a strategiei
&. 'ro#usul
(. Mi)loace comerciale
1*.Mi)loace umane
11.rganizarea general% a unit%ii +oteliere
1. ,ece$tia
2. -amere
3. ,e$araii
4. -onta.ilitate
5. Managementul
11.V/nz%ri 0 $reviziuni
12. -oncluzii
2
***
SUARUL
Crearea unei uniti hoteliere este un lucru destul de dificil de ase!enea
si de"#oltarea unei unitati hoteliere este dificila deoarece necesita ti!p un
departa!ent de !ar$etin% serios si personal co!petent& 'rocentul persoanelor
de #arsta a treia a crescut deaorece se o(ser#a o tendinta de i!(atranire a
populatiei& )n %eneral persoanele de #arsta a treia sunt a!atoare de petrecere a
ti!pului li(er cat !ai placut preferand #acantele in !i*locul naturii unde se pot
rela+a&
,actorii de succes ai acestei afaceri constau in-
calitatea ser#iciilor .
/
preturile de #an"are a ser#iciilor .
pro!o#area nu!elui si acti#itatii fir!ei.
%radul de fideli"are al clientilor
Locali!area- Hotelul Golden este situata in statiunea 0enus la 200 ! de
pla*a& 12a ales statiunea 0enus deoarece unitatea este foarte (ine situata in
cadrul statiunii este aproape de pla*a dispune de pla*a pri#ata concurenta este
foarte sla(a in aceasta statiune& Nu se afla decat o sin%ura unitate hoteliera cu
acelasi coeficient calitati# 3/ stele4 restul unitatilor au un coeficient calitati#
inferior& 0a fi foarte usor de a penetra piata printr2o politica adec#ata de preturi
si de a o(tine po"itia de lider pe piata ser#iciilor hoteliere din cadrul statiunii
0enus&
For"a #uridica- 1&C& GOLDEN se #a constitui su( for!a de 15L a#and
un capital social de 670 270 euro& 8cesta #a fi constituit astfel-
Cladire 972 000 euro
:o(ilier !i*loace fi+e 1;/120 euro
Disponi(ilitati (anesti 12< 120 euro
Inre$istrarea la Re$istrul Co"ertului
Acte necesare-
foaie de #arsa!ant eli(erata de (anca dupa #arsarea capitatului social de
catre asociati 3 < copii 4
(uletinul de identitate pentru asociati
7
do#ada pentru sediul social 3 titlu de proprietate 4
actul constituti# al societatii Golden autentificat de Notar 'u(lic
certificatele de casatorie sau de nastere pentru asociati
ta+a *udiciara de ti!(ru /0= 2 ti!(ru *udiciar care se achita la Tre"orerie
)n !o!entul pre"entarii la 5e%istrul Co!ertului docu!entele se #or
pre"enta in ori%inal si copie ori%inalele #or fi restituite co!erciantului&
AC% CONS%I%U%IV
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& nascut in localitatea Constanta *udetul Constanta in data de
20& 0/& 16>9 cetatean ro!an&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& nascut in localitatea Constanta *udetul Constanta in data de
2/& 02& 16>9 cetatean ro!an&
SC GOLDEN SRL' sediul in statiunea 0enus str& 1os& Constantei nr& 12
SC GOLDEN SRL este ad!inistrata de catre asociati ei a#and puteri
depline drepturi e%ale ce le #or e+ercita i!preuna in confor!itate cu
pre#ederile le%ale&
8sociatii2 ad!inistratori suporta pierderile si (eneficia"a de profit in !od
e%al& )n ca"ul lichidarii sau di"ol#arii societatii acestea se #or face in
confor!itate cu pre#ederile le%ale&
VI(IUNEA
Deci"iile unui !ana%er sunt concreti"ate in / directii-
<
1& e+pansiunea
2& renta(ilitatea
/& autono!ia
1C GOLDEN pune accentul in pri!ul rand pe renta(ilitate si pe autono!ie&
E+pansiunea societatii este oarecu! dificil de reali"at deoarece a#and in #edere
o(iectul sau de acti#itate este oarecu! %reu sa se achi"itione"e o alta unitate
hoteliera in ca"ul in care se efectuea"a o e+pansiune pe ori"ontala& )n ca"ul
e+pansiunii pe #erticala lucrurile sunt si!ilare deoarece !oderni"area unei
unitati hoteliere este foarte %reu de reali"at si este foarte costisitoare& Totusi
e+pansiunea nu este i!posi(il de reali"at ci acesta este directia spre care se #a
indrepta societatea pe ter!en lun%& E+pansiunea 1c Golden 1rl& se #a face astfel-
se #a achi"itiona cate o unitate hoteliera in fiecare dintre statiunile litoralului
ro!anesc& 8ceasta se #a li!ita la litoralul ro!anesc& Ni#elul !a+i! pe care il
#a atin%e 1c& Golden 1rl& unde se #a opri e+pansiunea de altfel este cand
aceasta #a a#ea o cota de piata de apro+i!ati# >0? pe plan local si apro+i!ati#
;0? la ni#elul intre%ului litoral& Cota sta(ilita la ni#el local este oarecu! usor
de atins deoarece concurenta este nu este !are& Nu acelasi lucru se poate spune
despre cota sta(ilita la ni#elul litoralului& 1e #a a*un%e la cota de piata a!intita
peste apro+i!ati# 10 ani. peste 10 ani soceitatea #a deine > unitati hoteliere&
Cand se #a a*un%e la caracteristicile !entionate se #a trece la strate%ia
descentrali"arii coordonate& 8stfel fiecare unitate hoteliera #a fi responsa(ila
pentru propria acti#itate #a a#ea propriile !etode de !ar$etin% insa se #or
su(ordona fir!ei @!a!aA&
1tatisticile indica o polari"are a populatiei& 10 ? au o situatie financiara
foarte (una iar restul dispun de o situatie financiara nor!ala& Ceea ce este foarte
i!portant este faptul ca acei 10 ? au o putere financiara e%ala cu restul de 60 ?&
Bnitatile hoteliere s2au adaptat acestor tendinte si s2au creat ade#arate paradisuri
sau statiuni lu+oase& 8cest lucru nu s2a inta!plat cu toate statiunile ci unele
dintre ele au ra!as neschi!(ate ele suferind nu!ai cate#a !ici !odificari&
E+pansiunea societatii #a a#ea in #edere aceste tendinte si !a*oritatea unitatilor
ce se #or achi"itiona #or a#ea un coeficient calitati# de /7< stele& Nu se #a
ne%li*a nici cealalta cate%orie de populatie si se #or achi"itioana 2/ unitati
hoteliere cu un coeficient calitati# inferior&
8#and in #edere indicii de!o%rafici se poate o(ser#a o tendinta de
i!(atranire a populatiei& 1tatisticile indica ca in anul 202< trei oa!eni din 10
#or fi de #arsta a treia& 8cest lucru este (enefic pentru aceasta ra!ura a
industriei& 'e plan intern lucrurile sunt putin diferite& 1e afir!a acest lucru
deoarece din acei 60? cu o putere financiara !ica fac parte indeose(i
persoanele de #arsta a treia si tineri ei a#and #enituri si nu isi pot per!ite o
#acanta oriunde ar fi ea& 'e plan european lucrurile stau si!ilar& 1e e#identia"a
o i!(atranire a populatiei care #a continua sa se accentue"e dar din punct de
9
#edere financiar lucrurile sunt putin diferite deoarece #eniturile persoanelor de
#arsta a treia sunt relati# !ari si acestia isi pot per!ite o #acanta pe an&
'entru a #eni in inta!pinarea dificultatilor cu care se confrunta turis!ul
ro!anesc 1c Golden #a incheia o serie de contracte con#entii cu :inisterul
Turis!ului se #or face oferte pro!otionale diferite pro%ra!e pentru a !ari
flu+ul de turisti de pe litoralul ro!anesc 3 de e+e!plu @Litoralul pentru toi 4&
'rincipalul o(iecti# #a fi aducerea de turisti straini pe litoralul ro!anesc&
Bn alt o(iecti# deose(it de i!portant pe care societatea il are #a fi
incheierea unor aliante cu concurenta cu statul pentru- a!ena*area pla*ei
construirea de di%uri infru!usetarea statiunii etc& statul *oaca un rol deose(it de
i!portant in cadrul acestor aliante deoarece tre(uie sa #ina cu spri*in lo%istic
financiar etc&
'lanificarea constituie una dintre cele !ai i!portante etape din cadrul
infiintarii unei societati indiferent de o(iectul sau de act#itate sau de for!a sa
*uridica& 8fir! acest lucru deoarece ni!ic nu se poate infaptui fara niste
o(iecti#e presta(ilite fara o directionare a acti#itatilor din societatea respecti#a&
)n pri!ul rand dupa ce societatea a luat fiinta aceasta tre(uie sa ai(a un
plan de !ar$etin% @(ine pus la punctA& :ar$etin%ul este pri!ordial pentru o
unitate hoteliera deoarece acesta prestea"a ser#icii nu desfasoara nici un proces
de productie& 'lanurile de !ar$etin% pot fi ela(orate pentru unitati de afaceri
strate%ice 3contractele cu a%entiile de turis!4 sau pentru piete specifice
3cate%oriile de clienti carora ne adresa!4& )ndiferent de scopul pentru care sunt
destinate in !a*oritatea ca"urilor in planuri sunt incluse ur!atoarele pro(le!e
de fond- !ai intai se face un su!ar dupa care se trece la anali"a concreta a
fir!ei a posi(ilitatilor pe care le are si la a!enintarile la care poate fi e+pusala
descrierea fortelor de !ediu in#entarierea resurselor de care dispune fir!a
descrierea o(iecti#elor de !ar$etin% prestarea planului strate%ic de !ar$etin% a
(u%etelor financiare precu! si controlul si e#aluarea actiunilor intreprinse&
'e (a"a anali"ei situatiei fir!ei se face o apreciere asupra diferentei intre
perfor!anta curenta si o(iecti#ele #i"ate& 1unt incluse aspecte pri#ind situatia cu
pri#ire la !ar$etin%ul curent care se (a"ea"a pe infor!atiile o(tinute din !ediul
intern si e+tern al fir!ei& 1e fac referiri la se%!entele de piata tinta o(iecti#ele
de !ar$etin% profita(ilitate&
8nali"a posi(ilitatilor si a!enintarilor tre(uiesc efectuate printr2o
e+a!inare in detaliu ale posi(ilitatilor si a!enintarilor pre"enta in !ediu care
operea"a asupra fir!ei precu! si cele referitoare la piete tinta specifice 3 piata
ser#iciilor hoteliere4 a#andu2se in #edre !ari!ea si potentialul lor de de"#oltare&
8nali"a !ediului descrie starea curenta a !ediului de !ar$etin% inclu"and
forte socialeecono!ice de!o%rafice politiceculturale le%ale considerate de
ordin etic& )n acelasi ti!p se preci"ea"a directiile #iitoare ale acestor forte si
i!pactul pe care l2ar putea a#ea asupra i!ple!entarii planului de !ar$etin%&
;
Datorita faptului ca fortele !ediului de !ar$etin% sunt dina!ice planurile
de !ar$etin% ar tre(ui #i"ate chiar !odificate periodic pentru a le adapta la
schi!(arile ce le sur#in&
8! aratat in cate#a cu#inte cat de i!portanta este planificarea pentru o
unitate hoteliera in special planificarea politicii de !ar$etin% care este fara
indoiala ce#a pri!ordial pentru o societate care are ca o(iect de acti#itate
ser#iciile hoteliera&
:o!entan prin aportul unuia dintre asociati societatea dispune de cladirea
in care se #a a!ena*a unitatea hoteliera Golden de !o(ilierul necesar de
!i*loace fi+e si o(iectele de in#entar& Br!atoarea etapa este a!ena*area
ca!erelor 3 !o(ilier aer conditionat tele#i"or instalatia sanitara 4& 8poi tre(uie
incheiate contracte cu a%entiile de turis! deoarece a%entiile de turis! sunt
principalii distri(uitori ai ser#iciilor prestate de 1C&GOLDEN&
1e #a contracta un credit financiar pentru acoperirea ne#oii de nu!erar de
la Cnceputul se"onului esti#al cDnd Cncasrile sunt relati# !ici&
ISIUNEA FIREI
@:isiunea fir!ei este satisfacerea cantitati# Ei calitati# a unui se%!ent al
ne#oii sociale Cn condiii de profita(ilitate cDt !ai ridicate& Cele trei tipuri de
produse care fac o(iectul fa(ricaiei au utili"are atDt industrial F intrDnd Cn
confi%uraia unor produse de co!ple+itate !edie F cDt Ei casnic folosindu2se ca
atare Cn locuina fiecruia&
Gntreprinderea a ur!rit Ei ur!reEte ca satisfacerea ne#oilor clienilor s
fie cDt !ai (un orientDndu2se cu prioritate spre aspectele referitoare la calitatea
produselor Ei distri(uirea corespun"toare a acestora&
Tot odat Cn condiiile !ultiplicrii Ei intensificrii concurenei se caut
soluii pentru o(inerea de a#anta* co!petiti# prin opti!i"area raportului
preHcost Ei C!(untirea calitii&
,ir!a ocup Cn pre"ent apro+i!ati# /7? din piaa unor astfel de produse
Ei sunt perspecti#e fa#ora(ile pentru depEirea acestui pra%& Gn condiiile
atenurii Ei eli!inrii (loca*ului econo!ico2financiar precu! Ei ale
C!(untirii 3!oderni"rii4 tehnice tehnolo%ice Ei !ana%eriale a societii
poate de#ansa fir!a cu tradiie Cn do!eniu&A
ANALI(A S)O%
>
Puncte tari
*& staff2ul hotelului
+& raportul calitate F pre
,& a!plasa!ent foarte (un Cn raport cu pla*a
-& for de !unc calificat
.& tehnolo%ie de %estionare a infor!aiei !odern
/& nu depinde de un sin%ur furni"or
Puncte sla0e
1& dependena de a%eniile de turis!
2& presti%iul statiunii este relati# sla(
O1ortunit23i
1& cunoaEterea concurenei din toate punctele de #edere 3 raport calitate2pre
strate%ii de de"#oltare etc 4
2& tendinele pieei
/& politica pro!o#at de stat
7& atra%erea de noi clieni strini
Pericole
1. e+pansiunea !arilor fir!e de prestri ser#icii turistice
2. ta+ele i!puse de autoritile locale
3. #eniturile tot !ai !ici ale populaiei
4. !i%rarea turistilor spre alte "one turistice din alte ri
SIS%EUL DE O4IEC%IVE:
O0iective strate$ice O0iective derivate
de $radul I
O0iective derivate
de $radul II
Activit23i necesare
1& 8si%urarea unei dina!ici
a profitului de cel puin 1<?
Cn fiecare an&
1&1& CreEterea anual a cifrei
de afaceriin preturi
co!para(ile cu !ini! 10?
anual
1&1&1& CreEterea cifrei de afaceri reale
pe piaa e+tern cu ;? anual
'roducie
0Dn"ri
:ar$etin%
:oti#are personal
1&1&2 Di!inuarea cheltuielilor
e+ceptionale
Conta(ila
Iuridica
,inanciar
2& CreEterea profita(ilitii
aciunilor cu !ini! 20?
pana Cn anul 20012
2&1& 5etehnolo%i"area
seciilor Ei atelierelor de
producie prin efectuarea de
in#estiii in #aloare de
1&<00&000J pana in 2012
2&1&1& 8chi"iionarea unor utila*e si
tehnolo%ii noi de !are randa!ent
)n#estiii
,inanciar
Ku%et
Or%ani"are
!ana%erial
2&2& Di!inuarea costurilor de
producie cu 10?
2&2&1& G!(untirea calitii produselor
fa(ricate
CTC
,a(ricaie
)n#estiii
:oti#are personal
6
/& Crearea unui siste! de
!ana%e!ent perfor!ant
pDn la /0 dece!(rie 2011
/&1&'roiectarea siste!ului de
!ana%e!ent pDn la sfDrEitul
anului 2011
/&1&1& Ela(orarea de studii de
re!odelare a principalelor co!ponente
!ana%eriale- or%ani"atoric
infor!aional !etodolo%ic
deci"ional
Or%ani"are
!ana%erial
're#i"iune
1iste!
infor!aional
ODALI%56I S%RA%EGICO %AC%ICE DE
REALI(ARE A O4IEC%IVELOR
asi!ilarea unui nou produs.
efectuarea de in#estiii 3achi"iionarea unor utila*e Ei !aEini !ai perfor!ante4.
!oderni"area !ana%erial .
reducerea consu!ului a(solut Ei relati# de factori de producie.
pro!o#area produselor prin intensificarea recla!ei.
sporirea !oti#aiei Cn !unc a personalului prin creEterea cDEti%ului salarial !ediu
no!inal .
RECOANDARI S%RA%EGICE
NR&
CR%&
ODALI%56I
S%RA%EGICE AC6IUNE
%EREN RESPONSA4IL CONSECIN6E
1& 5eproiectarea
siste!ului de
!ana%e!ent
/0L))2012 Mef
co!parti!ent
or%ani"are
2 creEterea %radului de
funda!entare a deci"iilor
adoptate prin raionali"area
co!ponentei infor!aionale a
!ana%e!entului Ei prin derularea
proceselor deci"ionale pe (a"a
unor scenarii !etodolo%ice
adec#ate.
PRODUSUL
'rincipalele cerine ale autoritilor Cn ceea ce pri#eEte ser#iciile hoteliere
sunt ur!toarele-
sanatatea si securitatea personalului si ale clientilor& 1e refera la
pre*udiciile le%ate de ti!pul pierdut raportat la un !ilion de ore lucrate
instructa*ul ecolo%ic si de i%iena reali"at pentru personalul an%a*at si
cadrul de co!portare turistica cerut clientilor
"%o!otele produc disconfort si din aceasta cau"a se cere sta(ilirea
ni#elului !a+i! si !ini! in cadrul sectoarelor de lucru din hotel si in
li!itele a!plasa!entului
1
ape u"ate F re"ultate in ur!a e+ecutarii curateniei cotidiene si %enerale
din structurile de ca"are. se cere sa se cunoasca '2H ul apei re"ultate fata
de li!ita ad!isa cantitatea unor su(stante folosite in procesul de
i%ieni"are care se re%asesc in apa e#acuata 3 deter%enti clor 4
deseuri cu caracteristic industrial sau !ena*er pentru care se cere
cunoasterea acestora ca procent din totalul de produse folosite desuri
recicla(ile cantitatea de deseuri tri!isa "ilnic sau anual la reciclat- un
e+e!plu il constitue renuntarea la (analele pahare de plastic care a*unse
in %ropile de %unoi #or persisita !ulti ani
ener%ie prin sta(ilirea surselor folosite a unor resurse alternati#e solara
eoliana cu deter!inarea consu!urilor specifice pentru fiecare ca!era
spatiu co!un lift. din acest punct de #edere se pot utili"a panouri solare
(ecuri actionate cu ener%ie solara etc&
utili"area de su(stante chi!ice pentru i%iena ridica pro(le!a lipsurilor de
deter%enti folositi a spraN2urilor otra#urilor pentru distru%erea insectelor
nedorite
dotarile din interior tre(uie sa fie intr2o ar!onie de culori !oderne
placute
transporturile sunt ele!ente esntiale in circulatia turistilor si a
apro#i"ionarii societatii
8cestea sunt doar cate#a din cerintele unei unitati de ca"are care este in
concordanta cu ne#oile consu!atorilor ne referi! aici la un ni#el de !ini! de
ne#oi&
)n ceea ce pri#este e+pansiunea societatii aceasta tre(uie sa se faca cu noi
in#estitii in#estitii care tre(uie sa fie eficiente&
8%lo!eratiile ur(ane stresul cotidian #iata de "i cu "i conduc la o(oseala
frustrare& Bneori oa!enii si!t ne#oia sa stea in !i*locul naturii fara sa auda
telefon "%o!otul pro#ocat de !asini sau alte lucruri care le2ar putea a!initi de
rutina "ilnica&
Turis!ul ro!anesc a aparut intr2un cadru or%ani"at in a doua parte a
secolului 1> dar a capatat o !are a!ploare dupa anul 16<9 cand a inceput
reali"area unor !ari co!ple+ee hoteliere in (a"a unui plan %eneral de
siste!ati"are& Conditiile naturale deose(it de fa#ora(ile pentru practicarea unui
turis! co!ple+ a per!is construirea in cele 12 statiuni a unei puternice (a"e
!ateriale de ca"are trata!ent ali!entatie pu(lica a%re!ent co!ert %eneral
etc& litoralul ro!anesc fiind considerat pri!a "ona turistica din tara cu toate ca
prin specificul sau acti#itatea de turis! se caracteri"ea"a printr2o accentuata
se"onalitate&
8stfel capacitatea de ca"are era in 1667 de 1<9</< de locuri repre"entand
7<? din spatiile de ca"are ale tarii cele 12 statiuni a#and peste 290 de hoteluri
si /00 de unitati de ali!entatie pu(lica&
1
)n anul 1667 litoralul ro!anesc detinea 1< ? din nu!arul turistilor ca"ati in
5o!ania si 2< ? din turistii straini&
Cu toate acestea potentialul turistic al litoralului este suficient #alorificat
!ai ales resursele (alneare de !are #aloare terapeutica. ape ter!o2!inerale
na!olurile sapropelice si de tur(a 3 de altfel (a"a de ca"are pentru cur(a
(alneara repre"inta nu!ai 121 ? din spatiile litoralului& :ai !ult unele
ele!ente de potential se de%radea"a sau se reduc treptat 3 pla*a na!olul 4
conducand la di!inuarea potentilului turistic in acest sens 1c Golden are in plan
o serie de aliante cu concurenta pentru a !ari potentialul turistic pe cat posi(il&
Unitatea 7oteliera GOLDEN are 7 ni#ele ;2 de ca!ere 1> pe fiecare
ni#el (irourile societatii 7< de ca!ere cu #edere la !are restul cu #edere in
partea opusa dispune de piscina parc de *oaca pentru copii restaurant propriu
care are acelasi coeficient calitati# cu unitatea hoteliera&
Ca"erele' ;2 la nu!ar au in dotare ur!atoarele-
Bn pat sau doua paturi in functie de tipul ca!erei 3DKL
sau TO)N 4
Tele#i"or
2 fotolii
!asuta cafea
!asuta tele#i"or
(aie dotata cu ca(ina de dus
fri%ider
!ini(ar
aer conditionat
telefon
sifonier
%ea! ter!opan

Toate acestea au !enirea sa asi%ure un confort deose(it turistilor nu in
ulti!ul rand de a lasa o i!a%ine po"iti#a placuta acestora pentru ca in se"onul
ur!ator sa re#ina in unitatea noastra hoteliera&
:ana%e!entul fir!ei a pre%atit un pachet de ser#icii care nu sunt
incluse in tariful ca!erei& 8ceste ser#icii au rolul de a acoperi toate ne#oile
posi(ile ale turistilor indiferent de ce !eserie au ei& 8sadar pachetul de ser#icii
cuprinde-
!asa*
sala forta si fitness
parc de *oaca pentru copii
teren de tennis
1
inchirieri !asini
sala pentru conferinte
spalatorie
tri!iteri de fa+2uri
8ccesul in ca!ere se #a face pe (a"a de cartele !a%netice iar curentul
electric din ca!era este acti#at tot cu cartela !a%netica& Lu!ina de pe holul
hotelului #a functiona pe (a"a de cartela !e%netica& Desi dupa cu! reiese de
!ai sus hotelul este !odern acest lucru nu este de a*uns pentru a asi%ura o (una
desfasurare a acti#itatii& )nainte de toate este ne#oie de o or%ani"are eficienta si
de un personal co!petent&
i#loace co"erciale
:i*loacele co!erciale sunt foarte i!portante in cadrul unei societati
hoteliere& De%ea(a o societate co!erciala produce (unuri de calitate superioara
sau este superioara in %eneral fata de alte societati co!erciale daca nu stiu cu!
sa puna in #aloare acest lucru sa se foloseasca de a#anta*ele pe care le are&
'entru a pune in #aloare diferitele a#anta*e sau pentru a folosi anu!ite strate%ii
orice societate se foloseste de !i*loacele co!erciale&
Politica de 1rodus& )n pri!ul rand cel !ai i!portant lucru in cadrul unui
produs sau a unui ser#iciu hotelier sau de orice natura este calitatea& 8poi
tre(uie !entinuta o corelare intre calitatea si pretul produsului sau ser#iciului
respecti#& 8cu! confor! statisticilor se poate o(ser#a o oarecare educare a
consu!atorului& )n ca"ul ser#iciilor hoteliere se poate o(ser#a o cerere !ai !are
pentru unitatile cu un coeficient calitati# superior& Bnitatea Golden este pre%atita
sa ofere un co!fort deose(it o calitate deose(ita a ser#iciilor pe care aceasta le
prestea"a la un pre relati# accesi(il&
Politica de 1ret& 'returile pe care unitatea Golden le #a practica- pri!a
perioad2120 lei. a doua perioad 220lei. a treia perioad 120lei& 8ceste preturi
sunt relati# !ici a#and in #edere preturile pe care celelalte unitati hoteliere cu un
coeficient calitati# si!ilar le #or practica& 8cesta este un pret de penetrare a
pietei deoarece este foarte %reu sa intre pe piata societatea a#and de trecut o serie
de (ariere la intrare& 8ceasta este una dintre pe care societatea le aplica pentru
casti%area pietei insa cea !ai i!portanta este politica de distri(utie&
Politica de distri0utie& Distri(uirea ser#iciilor hoteliere prestate de
unitatea hoteliera Golden se #a face prin inter!ediul a%entiilor de turis!& )n
politica societatii a%entiile de turis! sunt cele !ai i!portante& Este si interesul
a%entilor de turis! de a creea o i!a%ine (una unitatii hoteliere deoarece
ser#iciile prestate de aceasta sunt produsele pe care a%entia le co!erciali"ea"a&
La inceputul se"onului esti#al fiecare unitate hoteliera tri!ite oferte la
a%entiile de turis!& 8cestea la ur!a lor daca sunt interesate de oferta pri!ita
1
#or solicita incheierea unui contract de cola(orare sau o con#entie& E+ista o
diferenta intre cele doua-
contractul de cola(orare pre#ede inchirierea unui anu!it nu!ar de ca!ere
pe toata perioada se"onului esti#al& Odata incheiat acest contract de
cola(orare a%entia de turis! isi poate tri!ite clientii fara sa ceara apro(area
unitatii hoteiere respecti#e in !o!entul #alorificarii (iletului&
con#entia se incheie de catre a%entiile de turi! care nu au o cifra de afaceri
!are si nu isi pot per!ite inchirierea unui anu!it nu!ar de ca!ere& )n
!o!entul #alorificarii unui (ilet sau a inchierii oricarei operatiuni care
i!plica unitatea hoteliera respecti#a tre(iue sa ceara apro(area !ana%eriilor
unitatii respecti#e&
)n ca"ul contractului de cola(orare o parte din cheltuielile cu pu(licitatea
sunt preluate indirect de a%entiile de turis!& 8cestea sunt interesate sa cree"e o
i!a%ine (una a unitatii hoteliere deoarece in acest fel isi #and si ele produsele
3 ser#iciile hoteliere4& 'entru fiecare (ilet #andut pentru fiecare loc #alorificat
a%entia de turis! pri!este un co!ision in functie de #aloarea (iletului sau a
locului respecti#& 8cest co!ision repre"inta 10? din #aloarea (iletului sau
locului #alorificat&
Politica de co"unicare& )n ceea ce pri#este politica de co!unicare pe care o
aplica societatea se poate spune ca aceasta este foarte relati#a deoarece a%entiile
de turis! aceste cheltuieli sunt preluate indirect de catre a%entiile de turis!&
1in%urele cheltuieli pe care societatea le #a a#ea in cadrul acestei clase de
cheltuieli sunt acelea cu e!iterea de pliante pu(licitare& 8ceste pliante sunt
destinate apoi a%entiilor de turis!& E+ista clau"e in contractul de cola(orare care
se incheie intre unitatea hoteliera si a%entiile de turis! care stipulea"a suportarea
acestor cheltuieli de catre a%entiile de turis!&
)nsa toate aceste cheltuieli politica de co!unicare in %eneral este foarte
%reu de reali"at deoarece necesita costuri foarte !ari& Nu toate societatile isi pot
per!ite anu!ite recla!e pu(licitare anu!ite politici de pret& :ar$etin%2ul !i+
tre(uie sa fie co!pati(il cu !i*loacele finanaciare de care dispune societatea&
I8LOACE UANE

'ersonalul are un rol pri!ordial intr2o unitate hoteliera& )ntr2o unitate care
a pri!it calificati#ul de trei stele pretentiile cu pri#ire la personal si nu nu!ai
sunt !ari& Co!porta!entul acestora in ti!pul ser#iciului tre(uie sa fie
i!peca(il& Este foarte %reu sa se %aseasca personal pentru aceasta !unca
deoarece acestia tre(uie sa se adapte"e conditiilor de stres si o(oseala& 8cest
lucru este #ala(il in perioada de !i*loc a se"onului esti#al cand deseori an%a*ati
tre(uie sa ra!ana peste pro%ra!& Nu toti oa!enii accepta acest lucru si nu
1
tre(uie sa uita! ca acestia sunt an%a*ati doar pe ti!pul se"onului esti#al& Cinstea
serio"itatea responsa(ilitatea sunt calitatile pe care orice an%a*at al unitaii
tre(uie sa le ai(a& Lipsa unei ca!eriste ar pro#oca pierderi considera(ile
societatii de aceea selectarea personalului tre(uie sa se faca foarte atent&
1electarea se face de !ana%eri&
'ersonalul este i!partit in departa!ente& 0o! pre"enta !ai *os structura
personalului pentru fiecare departa!ent in parte& 1ocietatea a incheiat o
cola(orare cu Oficiul ,ortelor de :unca in #ederea distri(uirii de catre acesta
unui personal calificat&
E+ista insa un nu!ar opti! de salariati care tre(uie sa2l detina o unitate
hoteliera& Bn nu!ar prea !ic de salariati ar influenta ne%ati# acti#itatea unitatii
hoteliere 3un nu!ar !ic de salariati ar putea afecta ne%ati# calitatea ser#iciilor
prestate4& 8celasi lucru se inta!pla si atunci cand nu!arul de salariati este prea
!are deoarece acesta ar atra%e la randul lui salarii si astfel cresc cheltuielile&
Nu!arul opti! de salariati se deter!ina in functie de fiecare unitate hoteliera nu
e+ista un standard in #ederea acestui lucru& )n ca"ul unitatii hoteliere Golden
situatia nu!arului de salariati este ur!atoarea-
CALIFACARE S%UDII
SUPERIOARE
NUAR SALARIU
DE
INCADRARE
ODUL DE
LUCRU
5eceptioneri De preferinta / 1<00 12P27
Ca!eriste Nu < 3una pe
fiecare ni#el4
;00 > oreP"i
Conta(ili Da 2 600 > oreP"i
:ana%eri
e+ecuti#
Da 2 )n functie de
#an"ari 3 2 ? 4
,le+i(il
:ana%er
%eneral
Da 1 )n functie de
#an"ari 3 / ? 4
,le+i(il
,ochisti Nu / <00 12P27
)n%ri*itor
piscina
Nu 1 <00 12P12
)nstalator Nu 1 <00 > oreP"i
Electrician Nu 1 <00 > oreP"i
'a"nici Nu / <00 12P27
1
Or$ani!area $eneral2 a unit23ii 7oteliere
)n ceea ce pri#este or%ani"area unitatii hoteliere aceasta este i!partita in 9
departa!ente-
1& receptia
2& ca!ere
/& reparaii
7& conta(ilitate
<& !ana%e!entul
RECEP%IA

5eceptia este una dintre cele !ai i!portante parti ale unitatii hotelului&
8ceasta are !ai !ulte responsa(ilitati& 'rincipalele ei responsa(ilitati sunt de a
distri(ui ca!ere turistilor de a face re"er#ari de a incasa (anii de la clienti de a
furni"a datele necesare ca!eristelor pentru a2si putea indeplini acti#itatea&
5eceptia functionea"a in re%i! non2stop 327 ore din 27 4& Tot ti!pul in receptie
tre(uie sa fie cine#a pentru a putea re"ol#a pro(le!ele ce apar pe parcurs&
Bna dintre cele !ai i!portante responsa(ilitati pe care o are receptia este
aceea de a distri(ui ca!ere turisilor si de a face re"er#ari& 5eceptia pri!este de
ANAGER GENERAL
ANAGER GENERAL
RECEP%IE
RECEP%IE
CON%A4ILI%A%E
CON%A4ILI%A%E
ANAGER E9ECU%IV
ANAGER E9ECU%IV
REPARA6II
REPARA6II
CAERELE
CAERELE
1
la !ana%e!entul fir!ei nu!arul de locuri #alorificate de fiecare a%entie de
turis! pe o perioada de 10 "ile& )n (a"a acesteia receptia face re"er#arile si
asi%ura o #alorificare opti!a a ca!erelor cu alte cu#inte sa asi%ure o distri(uire
opti! a ca!erelor& Este foarte i!portant ca doua re"er#ari sa nu se suprapuna
in ti!p& Dupa ce au fost efectuate aceste re"er#ari din nu!arul total de ca!ere
se pastrea"a < ca!ere in #ederea ocuparii lor la @li(erA este #or(a despre turistii
care sosesc neanuntat si nu sunt facute re"er#ari pentru ei& 8cestia efectuea"a
plata ser#iciilor de care (eneficia"a in nu!erar la receptia hotelului& Kineinteles
acest nu!ar de < ca!ere nu este fi+ ci #aria"a de la o "i la alta in functie de
%radul de ocupare al hotelului& O distri(uire eficienta se efectuea"a atunci cand
e+ista o continuitate in ocuparea ca!erelor&
)n fiecare "i receptia are o(li%atia de a anunta ca!eristele pritr2o lista
a!anuntita nu!arul de ca!ere ocupate nu!arul de ca!ere care se eli(erea"a in
"iua respecti#a precu! si nu!arul de ca!ere care se #or ocupa in acea "i&
8ceste liste sunt necesare pentru efectuarea !ena*ului si a curateniei %enerale in
ca!ere&
Bnitatea Golden in ti!pul #a pro!o#a doua oferte& 8stfel turistii #or putea
opta nu!ai pentru ca"are si pentru ca"are si !asa& 0oucherul repre"inta (iletul
e!is de a%entia de turis! ce are contract de cola(orare cu unitate hoteliera&
Nu!ai turistii care sosesc prin a%entie de turis! pri!esc un ase!enea (ilet in
care este stipulata #aloare totala pentru care tre(uie sa se distri(uie (onuri
#alorice&
:Con;ortul du"neavoastra este 1rioritatea noastra nu"arul *<& 8ceasta
este !isiunea !ana%e!entului& 5eceptia are rolul de a lua !asuri atunci cand
un turist are o ne!ultu!ire de e+e!plu aerul conditionat nu functionea"a sau
nu cur%e apa calda turistul #a raporta aceasta ne!ultu!ire la receptie si aceasta
#a lua !asuri in #ederea re"ol#arii pro(le!ei respecti#e&
La sfarsitul fiecarei "ile receptia are o(li%atia de a preda (anii incasati in
ti!pul "i alaturi de docu!entele *ustificati#e&
CAERELE
Ca!erele hotelului sunt responsa(ilitatea ca!eristelor sau fe!eilor de
ser#iciu& 8cestea se ocupa cu intretinerea lor pe toata durata se"onului esti#al&
8ceasta intretinere consta in efectuarea de !ena* in ti!pul cand ele sunt
ocupate efectuarea de curatenie %enerala in !o!entul eli(erarii lor si !entinera
in stare opti!a pentru ca"are in ti!pul cand acestea sunt li(ere&
)n fiecare "i ca!eristele #or pri!i de la receptie lista a!anuntita cu
nu!arul de ca!ere ocupate perioada de ti!p pentru care sunt ocupate ca!erele
care ur!ea"a a se eli(era in "iua respecti#a si ca!ere care se #or ocupa in "iua
respecti#a&
1
)n ca!erele ocupate odata la trei "ile ca!eristele tre(uie sa efectue"e
!ena*ul& El se face atunci cand turistul este plecat din ca!era& 8cest !ena*
consta in schi!(area prosoapelor schi!(area len*eriei apro#i"ionarea cu %el de
dus cu ser#etele parfu!ate cu ser#etele cu silicon pentru pantofi %olirea
cosului de %unoi&
)n ca!erele care ur!ea"a sa fie ca"ate sau #alorificate se #erifica daca
sunt in conditii opti!e ca"arii& O ca!era este in conditii opti!e ca"arii atunci
cand aceasta are len*erie si prosoape curate functionea"a toate aparatele
electrice ca!era este aerisita este curata din toate punctele de #edere&
Ca!erele care se eli(erea"a in "iua respecti#a sunt supuse curateniei
%enerale& Curatenia %enerala consta in schi!(area len*eriei si a prosoapelor
apro#i"ionarea cu accesorii 3 ser#etele parfu!ate %el de dus se#etele cu silicon
pentru pantofi 4 se spala pe *os se da cu aspiratorul se da cu spraN de ca!era
(inenteles dupa ce a fost facuta o aerisire corespun"atoare&
La inceputul "ilei se eli(erea"a de la !a%a"ia cu !ateriale de catre
superiorul fe!eilor de ser#iciu !aterialele care acestea au ne#oie pentru a2si
desfasura acti#itatea in "iua respecti#a& :aterialele respecti#e se eli(erea"a in
functie de listele pe care acestea le pri!esc de la receptie&
O alta sarcina a ca!eristelor este de a #erifica ca!erele la plecarea
turistilor& 8cestea #erifica daca nu lipsiste ce#a din in#entarul ca!erei sau daca
au fost produse pa%u(e 3s2a spart #reun pahar s2a spart o%linda4& Daca ca!erista
constata ca totul este in re%ula aceasta anunta receptia iar ea poate face
for!alitatile pentru ca turistul sa poata pleca& E+ista si situatii cand ca!erista
constata nere%uli in ca!era pe care o #erifica& )n ca"ul lipsei sau deteriorarii
#reunui o(iect din ca!era se anunta receptia de catre ca!erista si aceasta
instiintea"a turistul despre nere%ulile constatate& Turistul este raspun"ator pe
durata se*urului sau& 8stfel acesta #a tre(ui sa achite la receptie contra#aloarea
o(iectului deteriorat sau care lipseste& Dupa re"ol#area tuturor pro(le!elor
responsa(ilul de la receptie poate sa treaca la for!alitatile de incheiere a
se*urului&
Ca!eristele au un rol foarte i!portant in (una functionare a unitatii
hoteliere& 8cestea tre(uie atent selectate de catre !ana%erii unitatii deoarece
este foarte i!portant ca acestea sa fie cinstite deoarece ele intra in contact cu
lucrurile clientilor&

REPARA6II
Hotelul Golden #a fi ali!entat cu apa calda in re%i! non2stop& 8ceasta
#a fi furni"ata de propia centrala ter!ica& / an%a*ati se #or ocupa de (una
functionare a acesteia& 5esponsa(ilitatile lor sunt !ultiple& Ei se #or ocupa de
(una functionare a centralei ter!ice deci de ali!entarea unitatii cu apa calda de
intretinerea piscinei de reparatiile %enerale in intrea%a unitate& 'iscina are in
1
dotare un siste! perfor!ant de purificare si incal"ire a apei& 8pa din piscina nu
se schi!(a niciodata pe toata perioada se"onului esti#al& Datorita siste!ului de
tratare a apei aceasta se !entine in conditii opti!e pe toata durata se"onului
esti#al& Qilnic insa tre(uie ca in anu!ite recipiente sa se introduca <00%r& de
soda caustica&
Este foarte i!portant ca acest departa!ent sa fie pro!pt& Tre(uie sa se
inter#ina rapid in re"ol#area pro(le!ei pentru a nu se naste pierderi& De
e+e!plu intr2o ca!era s2a spart conducta de apa rece si cur%e in ca!era situata
la ni#elul inferior& Ca!era respecti#a nu poate fi ca"ata si astfel iau nastere
pierderi de aceea tre(uie sa se inter#ina i!ediat pentru re"ol#area pro(le!ei&
5eceptia este cea care anunta defectiunile ce se apar& 'entru o inter#entie !ai
rapida !ana%e!entul unitatii a decis ca per!anent sa se %aseasca cine#a pentru
a re"ol#a acest %en de pro(le!e& )nsa personalul care #a alctui acest
departa!ent este pre%atit pentru orice %en de defectiuni 3pro(le!e cu instalatia
sanitara pro(le!e de electricitate pro(le!e de ta!plarie etc&4&
CON%A4ILI%A%E
Tre(uie tinuta o e#identa clara a !iscarii !aterialelor cu care este
apro#i"ionata fir!a si de ase!ena tre(uie tinuta o e#identa clara a su!elor care
circula in unitate& Bna din principalele responsa(ilitati pe care departa!entul
@conta(ilitateA o are este de a tine o e#identa clara pri#ind incasarile si platile
efectuate de unitate& 8stfel orice apro#i"ionare cu !ateriale orice plata
efectuata catre un furni"or tre(uie sa se e#identie"e in conta(ilitate&
Operatiile econo!ice si financiare se conse!nea"a in !o!entul efectuarii
lor in docu!entele *ustificati#e&
La sfarsitul fiecarei luni se efectuea"a un in#entar in fiecare
departe!ent& 8cest in#entar are rolul de reda o situatie clara !ana%e!entului
unitatii despre !odul de folosire al resurselor !ateriale cu care departa!entul
respecti# a fost apro#i"ionat&
O alta responsa(ilitate pe care o are departa!entul !ai sus a!intit este
de colecta incasarile din receptie restaurant (arul de "i incasari care se predau
la randul lor la caseria unitatii& 8cest lucru se CntD!pla la sfarsitul fiecarei "ile
iar incasarile colectate sunt insotite (ineinteles de acte *ustificati#e&
Departa!entul conta(ilitate asi%ura si for!ulare necesare
departe!entelor unitatii& De e+e!plu daca in receptie nu !ai sunt for!ulare de
note de plata se raportea"a la conta(ilitate si pe (a"a de proces #er(al se
co!pletea"a necesarul de u"&
,olosirea datelor conta(ile in procesul de conducere 3situatiile pe care
conta(ilii le predau !ana%erilor unitatii4 i!pune centrali"area si sinteti"area lor
periodica& La aceasta cerinta raspund situatiile financiar2conta(ile de sinte"a si
1
de raportare& 'rin inter!ediul lor datele inre%istrate cu a*utorul siste!ului de
conturi sunt consolidate si raportate ca un tot unitar su( for!a indicatorilor
econo!ico2 financiari& 1ituatiile financiare repre"inta un siste! de indicatori
econo!ico2finanaciari ce caracteri"ea"a situatia patri!oniului situatia
financiara si re"ultatele o(tinute&
Docu!entele de sinte"a si raportare se co!pun din- (ilant 3contul
situatiei patri!oniului 4 contul de re"ultate 3cont de profit si pierdere4 ane+a la
(ilant si raportul de %estiune
ANAGEEN%UL
'rincipala sarcina pe care !ana%e!entul fir!ei o #a a#ea este de a trasa
sarcini precise su(ordonatilor& :ana%erii tre(uie sa fie un e+e!plu pentru
su(ordonati&
Odata ce o!ul ocupa o po"itie care are ca scop supra#e%herea !uncii
altora !unca sa se schi!(a pentru el pri!a responsa(ilitate este Rde a face
lucrurile prin oa!eniA&'e scurtel nu !ai este un e+ecutantdar in schi!( este un
!ana%er& Ca !ana%er el tre(uie sa faca orice pentru a2si a*uta su(ordonatii sa
o(tina re"ultate !a+i!e in li!itele talentelor si a(ilitatilor lor& 8ceasta
insea!na ca tre(uie sa trase"e sarcinile in functie de re"ultatele o(tinute sa
!unceasca cu su(ordonatii sai in deter!inarea celor !ai (une solutii sa isi a*ute
oa!enii in identificarea si depasirea pro(le!elor care ii preocupasa ii
sfatuiasca sa ii antrene"e sa le dea a*utorul de care au ne#oie si in sfarsit el
tre(uie sa dea su(ordonatilor oportunitatea de a perse#era in !unca& 8cel
!ana%er care nu face aceste lucruri intr2o oarecare !asura-nu incredintea"a nu
face lucrurile prin alte personae prin ur!are nu este !ana%er& Este o li!ita la
ceea ce un !ana%er poate face de unul sin%ur si la ceea ce poate face cu a*utorul
su(ordonatilorsi toate operatiunile sunt cuprinse intre aceste li!ite& 8stfel
dele%area sarcinilor este una dintre principalele instru!ente ale unui !ana%er&
El tre(uie sa2si petreaca ti!pul conducand nu e+ecutand&
:ana%e!entul tre(uie sa asi%ure un %rad de ocupare cat !ai !are pe
toata perioada se"onului esti#al& 'rincipalii @distri(uitoriA sunt a%entiile de
turis!& L2a inceputul se"onului esti#al se incheie contracte de cola(orare intre
unitatea hoteliera si a%entiile de turis! atat din tara cat si din strainatate&
Contractul de cola(orare pre#ede pro!o#area si co!erciali"area ser#iciilor
hoteliere prestate de Golden& )n ur!a acestui contract de cola(orare a%entiile de
turis! pot #inde (ilete de #acanta iar la fiecare #an"are acestia o(tin un
co!ision de 10? din #aloarea (iletului&
Tre(uie !entinuta o cola(orare stransa intre unitatea hoteliera si a%entiile
de turis!& 8cestea nu pot #alorifica nici o ca!era fara apro(area unitatii
2
hoteliere& )nainte de #inderea unui (ilet a%entia de turis! #a lua le%atura cu
!ana%erii unitatii hoteliere si #or cere apro(area acestora deoarece e+ista
situatii cand hotelul nu are locuri li(ere si atunci (iletul care ur!ea"a a fi #andut
nu ar a#ea acoperire& Toc!ai din acest !oti# fiecare a%entie de turis! care a
incheiat un contract de cola(orare are o(li%atia de a instiinta !ana%erii unitatii
hoteliere pri#ind #alorificarile efectuate de aceasta precu! si data cand #or a#ea
loc #alorificarile respecti#e& )n functie de cele !entionate !ai sus !ana%erii
anunta receptie pentru a face re"er#ari pentru perioadele de ti!p respecti#e&
Clientii per!anenti se (ucura de un re%i! special- !asa este %ratuita& Bn
client per!anent este aceea persoana fi"ica sau *uridica ce #alorifica una sau
!ai !ulte ca!ere pe toata perioada se"onului esti#al&
FURNI(ORII
Este foarte i!portanta o (una apro#i"ionare a unitatii cu !ateriale& Ganditi2#a
@ce s2ar CntD!pla daca restaurantul ar ra!ane fara !ateriale de intretinere a
ca!erelor SA sau @ce s2ar CntD!pla daca hotelul ar ra!ane fara apa SA& Din
aceasta cau"a este foarte i!portant ca !ana%erii unitatii sa ia !asuri pentru a nu
se a*un%e in astfel de situatii&
1unt necesare foarte !ulte resurse !ateriale pentru (una desfasurare
acti#itatii& 1unt pre"entate !ai *os cate#a din resursele necesare in unitatea
hoteliera Golden&
2
A%ERIALE GENERALE
:aterialele %enerale se refera la for!ularele folosite de receptie de
conta(ilitate de !ana%e!entul fir!ei dar si !ateriale consu!a(ile& )n ta(elul
de !ai *os sunt enu!erate !aterialele %enerale folosite de unitatea hoteliera
Golden&
Nr& crt& Denu"ire 1rodus U&& Pret unitar
1 Hartie scris Kuc& ;lei
2 Hartie +ero+ Kuc& 1< lei
/ 'i+uri Kuc& 1lei
7 Tus i!pri!anta Kuc& /0lei
< Capse Kuc& 0&2lei
9 8%rafe Kuc& 0&2lei
; ,or!ular nota de plata
3nu!erar4
Kuc& /lei
> ,or!ular nota de plata
3#ira!ent4
Kuc& /lei
2
Nr&crt Denu"ire 1rodus U Pret unitar =a1ro>&?
1 'raf curatat %resie2faianta 3Cif4 Kuc& 7lei
2 1olutie curatat %e!uri 38+ion4 Kuc 9lei
/ 1olutie pentru curatat alu!iniu 3'ronto4 Kuc 6lei
7 1praN pentru curatat !ar!ura 3'ronto4 Kuc& 12lei
< Hartie i%ienica 3QeTa4 Kuc& 0&< lei
9 1olutie pentru intretinut chiu#eta2cada 3 Cif 4 Kuc 9 lei
; 1apun Kuc 1&<lei
> Gel dus 3 pliculete 4 Kuc 0&2lei
6 1er#etele parfu!ate Kuc 1lei
10 1ilicon pentru pantofi Kuc 2lei
11 Kecuri Kuc& 2lei
12 1olutie pentru spalat canapele2fotolii 3 8+ion 4 Kuc& <lei
1/ 1olutie pentru curatat co#oare 3 Carpetin 4 Kuc& 9lei
17 1aci aspirator Kuc& 2lei
1< 1aci !ena*eri 'achet 2 lei
19 1er#ete pentru sters praful Kuc& <lei
1; 1praN de ca!era 3 'ronto 4 Kuc& 6lei
1> Deter%ent Kuc 7lei
6 ,or!ular !onetar Kuc& /lei
10 ,or!ular nota de plata
3profor!a4
Kuc& /lei
11 Dosare Kuc& 2lei
12 Caiete Kuc& 1lei
1/ Hartie fa+ Kuc& 1<lei
17 ,or!ulare conta(ilitate Kuc& /lei
'lata furni"orilor se #a face in nu!erar in !o!entul apro#i"ionarii& Nu toti
furni"orii #or fi platiti in nu!erar& 1unt anu!iti furni"ori care #or fi platiti cu
a*utorul (ancii&
:aterialele sunt depo"itate in !a%a"ii acestea fiind distri(uite "ilnic in functie
de necesarul e+istent& Distri(uirea se #a face pe (a"a de proces #er(al incheiat
intre ad!inistrator si %estionar& 8ceasta distri(uire se #a face "ilnic pe (a"a
docu!entelor pri!ite de la receptia hotelului 3 lista ca"ati pentru ca!eriste lista
!asa pentru restaurant4&
)n situatia in care !aterialele distri(uite nu sunt folosite in totalitate
acestea se predau %estionarului si acest lucru se #a !entiona in fisa de !a%a"ie a
!aterialului respecti# ca o intrare&
V@n!2ri A Previ!iuni
)n ciuda faptului ca tarifele practicate sunt diferite cheltuielile efectuate
pentru fiecare ca!era sunt apro+i!ati# aeleasi indiferent de perioada& )n ta(elul
ur!ator se #or calcula cheltuielile totale efectuate pe "i-
DENUIRE U CAN%I%A%E PRE%
UNI%AR
VALOARE
Consu! apa rece :
/
/ 9 lei 1> lei
Consu! ener%ie UT < 0&2< lei 1&2< lei
8!orti"ari 22 22 22 2/lei
Consu! !ateriale de intretinere 22 22 22 10lei
1alarii personal 22 22 22 10lei
2
Di#erse 3ilu!inat %eneral
apa piscina etc&4
22 222 222 /lei
%O%AL
/.&+.lei
*.&.,euro
PROFI%UL O4%INU% PEN%RU O (I %URIS%
= AGEN%IE %URIS ?
PERIOADA CHEL%UIELI
PRE%BCAERA PROFI% O4%INU%
1 9<&2< LE) 100LE) /7&;< LE)3>&2< euro4
2 9<&2< LE) 120LE) <7&;< LE)31/&00euro4
/ 9<&2< LE) 100 LE) /7&;< LE)3>&2<euro4
'recu! se poate o(ser#a din ta(elul de !ai sus cheltuielile efectuate pentru o
noapte2turist ra!an aceleasi insa tariful se !odifica in perioada de !i*loc& Cele
!ai !ari profituri se o(tin in perioada de !i*loc& Ta(elul de sus e#identia"a
profitul o(tinut in ur!a ca!erelor #alorificate de a%entiile de turis!&
)n ca"ul turistilor care sosesc pe cont propriu tarifele practicate sunt !ai !ari&

PROFI%UL O4%INU% PEN%RU O (I %URIS%
= CON% PROPRIU ?
PERIOADA CHEL%UIELI PRE%BCAERA PROFI%UL
O4%INU%
1 9<&2< LE) 120LE) <7&;< LE)
31/&00euro4
2 9<&2< LE) 220LE) 1<7&;< LE)
3/;&00 euro4
/ 9<&2< LE) 120LE) <7&;< LE)
31/&00euro4
2
PROFI%UL %O%AL O4%INU% DIN CAERE VALORIFICA%E
DE
AGEN%II DE %URIS
PERIOADA CAERE
OCUPA%E
%ARIF INCASARI CHEL%UIELI PROFI%
1 <0 100 LE) <000 LE) /292&< LE) 1;/;&< LE)
371< euro4
2 >0 120 LE) 6900 LE) <220 LE) 7/>0 LE)
3107< euro4
/ 90 100 lei 9000 LE) /61< LE) 20>< LE)
376< euro4
PROFI%URI %O%ALE O4%INU%E DIN VALORIFICARI PE
CON% PROPRIU


PROFI%URI %O%ALE O4%INU%E (ILNIC IN FIECARE PERIOADA
2
PERIOADA CAERE
OCUPA%E
%ARIF INCASARI CHEL%UIELI PROFI%
1 < 120LE) 900LE) /29&2< LE) 2;/&;<LE)
39<&00 euro4
2 10 220LE) 2200LE) 92<&< LE) 1<;7&<LE)
3/;< euro4
/ ; 120LE) >70LE) 7<9&;< LE) />/&2<LE)
36< euro4
PERIOADA PROFI% %O%AL
= AG& %URISCCON% PROPRIU ?
PONDERE
1 2011&2< LE)
37>0 euro4
20?
2 <6<7&< LE)
31720 euro4
90 ?
/ 279>&2< LE)
3<60 euro4
20 ?
TOT8L 107/7 LE)
32760 euro4
100 ?
PONDERE
20%
20%
60%
4ilan3ul 1revi!ional
8CT)0
8cti#ul i!o(ili"at-
)!o(ili"rile necorporale cuprind fondurile co!erciale Ei cheltuielile
constituire cercetare si de"#oltare.
)!o(ili"rile corporale cuprind terenurile an%a*a!entele Ei a!ena*rile
construciile instalaiile tehnice !aterial Ei utila* industrial etc& precu! Ei
i!o(ili"ri Cn curs.
)!o(ili"ri financiare cuprind titluri i!o(ili"ate Ei C!pru!uturi acordate
altor persoane sau Cntreprinderi&
8cti#ul circulant-
2
8cti#ul circulant cuprinde stocurile Cn curs 3stoc de apro#i"ionare de
produse se!i2finite produse finite Ei !rfuri4 a#ansurile Ei aconturile #rsate
furni"orilor creanele fa de clieni sau alte persoane Cntreprinderi sau
an%a*aii #alorile !o(iliare de plasa!ent 3aciuni o(li%aiuni4 disponi(ilitile
3(anc cas4 Ei cheltuielile Cnre%istrate Cn a#ans 3de e+e!plu cheltuielile de
reparti"at pe !ai !ulte e+erciii4&
'81)0BL
Capitalurile proprii
Capitalurile proprii ale Cntreprinderii se co!pun din capital adic aportul
personal din cote2pri din aciuni etc&
Gn plus se pot constitui re"er#e care sunt fie le%ale fie
re%ula!entare statutare sau contractuale& 5e"ultatul e+erciiului ca Ei re"ultatul
raportat 3(eneficiul sau pierderea e+erciiului precedent4 se adau% de
ase!enea la capital&
're#i"ioane pe care le constitui! de e+e!plu ca ur!are a creEterii
preului sau a fluctuaiilor pre#i"i(ile ale cursului sunt pro#i"ioane re%le!entate
care di!inuea" (eneficiul i!po"a(il&
%UL DE PROFI% SI PIERDERE
* se!on estival
INDICA%ORI 08LO85E
FLE)22010
08LO85E
FLE)22011
08LO85E
FLE)22012
0enituri din #Dn"area !rfurilor /1/02< //0;<0 /<009<
'roducia #Dndut 212<700 22/2100 22<09/2
Cifra de afaceri 27/>72< 2<921;< 290096;
0enituri din su(#enii de e+ploatare 0 0 0
8lte su(#enii de e+ploatare 0 0 0
0enituri din su(#enii pri#ind
e+ploatarea
0 0 0
Cheltuieli pri#ind !rfurile 901 >/9 696
Cheltuieli cu !ateriile pri!e 7<1> 7>16 <196
Cheltuieli cu ta+e i!po"ite
#rs!inte asi!ilate
;1>91 ;969< ;>7/9
Cheltuieli cu re!uneraiile
personalului
12000 17000 19000
Cheltuieli pri#ind asi%urrile Ei 970 ;79 ></
2
protecia social
Total cheltuieli cu personalul 12970 17;79 19></
Cheltuieli cu pro#o"ioanele si
a!orti"rile
2/ 2/ 2/
Pro;it total o03inut 1e 1arcursul
unui se!on estival
'erioada 'rofit totalP"i Nr de "ile Total
1 2011&2< LE) /1 92/7>&;<
2 <6<7&< LE) /0 1;>9/<
/ 279>&2< LE) /1 ;9<1<&;<
TOT8L 107/7 LE) 22 /1;<00
CHEL%UIELI EFEC%UA%E CU %A9E' IPO(I%E DI AL%E
V5RS5IN%E
Pro;it %a>2 litoral
*E
%a>2
"onu"ent
*E
Pro;it
i"1o!a0il
I"1o!it
,*F.GG ,*F. ,*F. ,G/F F//H
%a>eA an$a#ator
lei
,ond de
salarii
Cass
an%a*ator
27<?
1o!a*
1?
,ond de
sntate ;<?
Total
cheltuieli
12 2&6 1&2 0&6 1;
Flu>ul de nu"erar
lei
5esurse financiare la inceputul perioadei
1000
Credite 7<
2
0an"ari 212<
%otal intrari de nu"erar ,*FG
Cheltuieli operationale 102<
Cheltuieli rate creditF do(an"i
21
)!po"it pe profit F/'F+G
Di#idente platite 0
%otal iesiri de nu"erar **+,
Indicatorii ;inanciari
)ND)C8TO5)
2010 2011 2012
Ni#el
a(solut
?
Ni#el
a(solut
?
Ni#el
a(solut
?
Cifra de afaceri 2 lei 27/> 100 2<92 10< 2900 109
,ond de salarii 2 lei 12 100 17 119 19 1//
1alariul !ediu (rut 2 lei P
salariat
2 100 2 10< 2 11<
Nr& salariai 3persoane4 22 100 22 1 22 1
'roducti#itatea !uncii
3 leiPsalariat4
110 100 119 10< 11> 109
5at profitului 17;? 12>? 1/7?
5anda!entul acti#elor totale 77? 7<? 79?
Gradul de Cndatorare 09? 22 22
2
Eficiena utili"rii acti#elor /7? /<? /<?
5ata acti#elor i!o(ili"ate 72? 71? /6?
5ata i!o(ili"rilor corporale 72? 71? /6?
5ata acti#elor circulante 1<7? 1;6? 201?
32%
2010
34%
2011
34%
2012
Cifra de afaceri - lei
Conclu!ii&
)ntrarea pe piaa ser#iciilor hoteliere nu este facil& Concurena la ni#el de
litoral este acer( co!porta!entul consu!atorului este Cntr2o continu
schi!(are de e+e!plu consu!atorii strini prefer staiunile turistice din alte
ri Cn schi!( aceast pia este Cntr2o ascensiune continu&
DeEi afacerea CEi desfEoar acti#itatea nu!ai Cn se"onul esti#al aceasta
este o afacere profita(il ni#elul profitului este !are&
Creditul a fost solicitat Cn #ederea acoperiri de cash2floT deoarece fr
aceasta societatea nu2Ei poate continua acti#itatea& Din aceas cau" s2a solicitat
un credit Cn #aloare de 7<000 lei& ,ir!a dispunea de resurse financiare Cn contul
curent al societii dar a#Dnd Cn #edere faptul c plile efectuate de ctre
a%eniile de turis! se fac nu!ai prin inter!ediul (ncilor Ei acestea nu acord
nu!erar i!ediat !ai trec 122 "ile& GDndii2# ce s2ar CntD!pla dac societatea
/
nu ar a#ea (ani s plteasc salariile Ei Cn plin se"on esti#al personalul ar refu"a
s !unceasc& 8cest lucru ar %enera pierderi i!ense societii& De a!intit este Ei
faptul c personalul !anifest o oarecare ri%iditate Cn ti!pul se"onului esti#al
deoarece oferta de locuri de !unc este !are Ei este foarte %reu ca o unitate
hotelier s ai( un personal per!anent&
La Cntre(area RCu! #ede! fir!a peste 10 aniSA se poate spune c a#Dnd
Cn #edere trendul pieei Ei strate%iile de de"#oltare ale societii societatea #a
ocupa unul din pri!ele locuri pe piaa ser#iciilor hoteliere de pe litoralul :ri
Ne%re (ineCneles luDnd Cn calcul Ei apariia altor concureni&
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
Rat profitului Eficiena
utili!"rii
acti#elor
Rata acti#elor
i$o%ili!ate
Rata
i$o%ili!"rilor
corporale
Rata acti#elor
circulante
Evoluia principalilor indicatori
DE0)Q GENE58L
'ri#ind cheltuielile necesare reali"rii proiectului Hotel '=7E
Cn 5ONPEB5O la cursul de 1EuroV7&20 lei la data de 10&0<&2010
/
Nr&
Crt&
Denu!irea capitolelor Ei
su(capitolelor de cheltuieli
0aloare fara T08 0aloare cu T08
:ii lei :ii euro :ii lei :ii euro
1 2 / 7 < 9
'85TE8 )
C8')TOLBL 1 Cheltuieli pentru o(inerea Ei a!ena*area terenului
1&1 O(inerea terenului 991 ;9< 1<; <9/ ;>; <00 1>; <00
1&2 8!ena*area terenului 991> 1<;9 ;>;< 1>;<
1&/ 8!ena*ri pentru protecia !ediului 0 0 0 0
C8')TOLBL 2
2&1 Cheltuieli pentru asi%urarea
utilitilor necesare o(iecti#ului
7;7; 11/0 <9<0 1/7<
C8')TOLBL / Cheltuieli pentru proiectare Ei asisten tehnic
/&1 1tudii de teren ;;9 1>< 620 220
/&2 O(inerea de a#i"e acorduri Ei
autori"aii
<267 1290&< 9/00 1<00
/&/ 'roiectare Ei in%inerie 1<>>2/&< /;>1< 1>6000 7<000
/&7 Or%ani"area procedurilor de
achi"iie pu(lic
0 0 0 0
/
/&< Consultan 0 0 0 0
/&9 8sisten tehnic 1;97; 7202 21000 <000
C8')TOLBL 7 Cheltuieli pentru in#estiia de (a"
7&1 Construcii Ei instalaii 2 29< >>2 </6 769 2 969 700 972 000
7&2 :onta* utila* tehnolo%ic 0 0 0
7&/ Btila*e echipa!ente tehnolo%ice Ei
funcionale cu !onta*
0 0 0
7&7 Btila*e fr !onta* Ei echipa!ente
de transport
0 0 0
7&< Dotri 1<> >27 /; >1< 1>6 000 7< 000
7&9 8cti#e necorporale 0 0 0 0
C8')TOLBL < 8lte cheltuieli
<&1 Or%ani"are de Eantier
<&1&1 Lucrri de construcii
<&1&2 Cheltuieli cone+e or%ani"rii
Eantierului
0
177;0
0
/77<
0
1; 220
0
7 100
<&2 Co!isioane ta+e Ei cotele%ale
Costul creditului
1< >>2
/<26
/ ;>1&<
>70
1> 600
7 200
7 <00
1 000
<&/ Cheltuieli di#erse Ei nepre#"ute 7 2/< 1 00> < 070 1 200
C8')TOLBL 9 Cheltuieli pentru darea Cn e+ploatare
9&1 're%tirea personalului de
e+ploatare
0 0 0 0
9&2 'ro(e tehnolo%ice si teste 0 0 0 0
TOT8L GENE58L / /1> 767 ;60 11> / 676 00> 670 270
Din care- C=: 2 29< >>2 </6 769 2 969 700 972 000
Not- pre"enta 1tructur a de#i"ului %eneral a fost apro(at prin H&G& nr& 2>P06 ian 2006 Ei
pu(licat Cn :&Of& nr& 7>P22 ian 200>&
/