Sunteți pe pagina 1din 1

Formular pentru clientii care nu incaseaza salariul in cont BCR/ nu prezinta extras de cont de la alta banca

Anexa 03
ADEVERINA DE SALARIU
Nr. _._._._._._._._ Data _._/_._/_._._._
Denumirea companiei: S.C. ABS NORTH BETTN! S.A.
Adres" sediu social #str.$nr.$bl.$ap.%&SOS.COF'CEN$ nr.()*$ cam.(+,$COF'CEN$CO-.SNA!O.$ /01.'FO.
Tel/Fax sediu social & +2(3((44*25/ 5+2(3(3++675 8Tel/Fax punct de lucru 5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5/5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5
C.0./Cod 9iscal & 3++,(,435 Nr. :nre;istrare Re;istrul Comer<ului 5/23/(+7(/2+(2.
1omeniul de acti=itate #Cod CAEN principal% ,2++>ACT. .1E /OC0R 1E NOROC S ?AR0R S?ORT.E
Nr. an;a@a<i 5.5.5.5 Societatea este :n procedur" de licAidare$ 9aliment$ restructurare DA NU
1ata :n9iin<"rii companiei ()/+6/2+(25 ?ersoana de contact &!HER1AN '.A THEO1ORA / +42*7*763+
Nume i prenume ana!at: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CN? 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 An;a@at din data de 5.5/5.5/5.5.5.5 cu contract de munc" pe perioad"
nedeterminat" determinat" pBn" la data de 5.5/5.5/5.5.5.5 Func<ia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Venituri "#ei$/ Lun% 5.5/2+5.5 5.5/2+5.5 5.5/2+5.5
Salariu net :ncasat :n ultimele 3 luni
#inclusi= sporuri cu caracter permanent%
TicAete de mas" #=aloare lei%
1iurn" #lei/ecAi=alent lei%
Alte =enituri suplimentare :ncasate :n ultimele 3 luni #ore suplimentare$ bonusuri$ prime$ stimulente$ comisioane$
norm" Aran"$ munc" :n acord$ altele _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _%&
&rec'en(% )nca*are a#te 'enituri *up#imentare "#ei$ 5.5/2+5.5 5.5/2+5.5 5.5/2+5.5
'unar"
Trimestrial"
Anual"
Salariul este ;re=at de re<ineri :n =aloare de 5.5.5.5.5.5lei moti=ul re<inerilor 9iind 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.
.enitul brut realizat in anul precedent a 9ost de 5.5.5.5.5.5 lei$ deducerile personale acordate au 9ost 5.5.5.5.5.5 lei$
impozitul calculat si retinut a 9ost de 5.5.5.5.5.5 lei$ iar =enitul net a 9ost de 5.5.5.5.5.5 lei.
Dec#ara(ii Ana!ator
Ne asum"m :ntrea;a responsabilitate cu pri=ire la corectitudinea in9orma<iilor cuprinse :n prezentul document Ci
con9irm"m c" persoanele semnatare sunt autorizate s" reprezinte :n mod le;al societatea.
Semn%turi#e Repre+entan(i#or ,ompanieiD
Nume :n clar& -AN10SC -ARN Nume :n clar& !HER1AN '.A THEO1ORA
Func<ia& A1-NSTRATOR Func<ia& REFERENT RES0RSE 0-ANE
Semn"tura& 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Semn"tura& 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Etampila&
D?ersoane autorizate& Administrator Societate$ 1irector !eneral$ 1irector Economic$ Contabil Ee9$ 1irector Ad@unct$ 1irector Financiar$ 1irector Resurse
0mane$ Ee9 Ser=iciu departament contabilitate sau alt" persoan" care are drept de an;a@are patrimonial".
Nota& Acest document este =alabil 3+ de zile calendaristice de la data emiterii.
Orice modi9ic"ri/t"ieturi pe Ade=erin<a de salariu =or 9i :nso<ite de semn"tura Ci Ctampila an;a@atorului.
BANCA CO-ERCA'F RO-GNF S.A.
SOCETATE A1-NSTRATF HN SSTE- 10A'ST
Bd. Re;ina Elisabeta Nr. *$ Sector 3 BucureCti$ +3++(7
Hnmatriculat" la Re;istrul Comer<ului& /6+/,+/(,,(
Hnmatriculat" la Re;istrul Bancar
Nr. RB>?/R>6+>++)/().+2.(,,,
Cod 0nic de Hnre;istrare& 37(4*4
Capital Social (.72*.36(.7(6$*+ lei
SIFT& RNCB RO B0
Telex ((,,68 tele9on/9ax& +2( 3(2 7( )*
Site& JJJ.bcr.ro
Hnre;istrat" la Re;istrul de e=iden<" a prelucr"rilor de
date cu caracter personal sub nr. 3447 Ci 3442
K