Sunteți pe pagina 1din 14

SISTEME FINANCIARE ȘI

FISCALE
Laborator
Performanta entitatii

Informaţiile despre performanţa unei entităţi, în special profitabilitatea, sunt necesare pentru
evaluarea modificărilor potenţiale ale resurselor economice pe care unitatea va putea conta în
viitor, a anticipa capacitatea entităţii de a genera fluxuri de trezorerie cu ajutorul resurselor
existente şi formularea raţionamentelor privind eficienţa utilizării de noi resurse
Performanta entitatii

Evaluarea performanţei economico-financiare prin folosirea a cinci dimensiuni este realizată


mai târziu de către Debois . El are în vedere:
1- creşterea: % în valoarea adăugată realizată într-o perioadă;
2- rentabilitatea: excedentul brut din exploatare/cifra de afaceri;
3- productivitatea: valoarea adăugată /active imobilizate la valoarea brută;
4- îndatorarea: datorii financiare / capacitatea de autofinanţare;
5- solvabilitatea: datorii financiare /valoarea netă contabilă a activelor imobilizate.
Performanta entitatii

Rentabilitatea presupune obtinerea unor venituri, in urma vanzarii si incasarii productiei


fabricate, mai mari decat cheltuielile efectuate cu realizarea acesteia.
Pentru exprimarea rentabilitatii la nivelul unei firme, se utilizeaza doua categorii de indicatori:
a)     Indicatori absoluti: rezultatul exercitiului; rezultatul din exploatare; rezultatul net.
b)     Indicatori relativi (rate de rentabilitate): rata rentabilitatii economice; rata rentabilitatii
financiare; rata rentabilitatii resurselor consumate; rata rentabilitatii veniturilor; rata
rentabilitatii comerciale;
Performanta entitatii

Contul de „Profit şi pierderi ” reprezintă principala situaţie financiară utilizată pentru interpretarea
performanţei financiare în cadrul unei perioade şi pemite:
1.- Calculare indicatorilor de profitabilitate, pe baza relaţiei:
Venituri - Cheltuieli = Rezultate
2.- Structura cheltuielilor şi a veniturilor pe activităţi de exploatare ( E), financiară (F) şi extraordinară (
Ex), ceea ce permite stabilirea rezultatului financiar (profit sau pierdere) pe fiecare activitate şi anume:
RE = VE – CE; RF = VF – CF; RC = RE – RF;
REx = VEx – CEx ; RB =RE +/-RF+/-Rex ; RN = RB – IP,
în care: - RC = rezultatul curent al exerciţiului;
- RB = rezultatul brut;
- RN = rezultatul net;
- IP = impozitul pe profit
Performanta entitatii

3. Cifra de afaceri netă (CAN) evidenţiază veniturile obţinute de entităţi din livrări de bunuri,
prestări de servicii şi alte venituri din exploatare, diminuatebcu reducerile comerciale acordate
clienţilor.
4. Marja brută din vânzări (MBV) compară profitul brut şi cifra de afaceri cu ajutorul relaţiei:
MBV = ( Profitul brut din vânări / Cifra de afaceri ) * 100
Analiza indicatorilor

Analiza rezultatului total are doua componente:


 analiza structurala: prin care se urmareste surprinderea contributiei
diferitelor elemente componente la realizarea acestuia. In acest scop, se
poate determina ponderea fiecarei componente in rezultatul din
exploatare. Pot fi astfel identificate acele componente cu cea mai mare
contributie la realizarea profitului, carora trebuie sa li se acorde o atentie
sporita.
 analiza factoriala: necesita studierea acestuia cu ajutorul unor modele de
tip determinist, care permit stabilirea factorilor ce influenteaza nivelul si
evolutia sa, precum si masurarea acestor influente.
Analiza indicatorilor

Rezultatul din exploatare reprezinta cea mai importanta componenta a rezultatului total, fiind
agreat, in principal, de investitori pentru caracterizarea rentabilitatii economice a activitatii
finantate. Nivelul sau se poate determina pe baza Contului de Profit si Pierderi, ca diferenta
intre veniturile din exploatare si cheltuielile din exploatare:
Re = Ve - Ce
Si acest indicator poate fi analizat din punct de vedere structural si factorial.
In cadrul rezultatului din exploatare ponderea principala revine profitului aferent cifrei de
afaceri, calculat ca diferenta intre cifra de afaceri si cheltuielile aferente cifrei de afaceri:
Pr = CA - C
Nivelul sau este influentat de 4 factori directi: volumul vanzarilor, structura productiei, costul
pe unitatea de produs si pretul de vanzare.
Aplicatie

Utilizand informatiile din contul de profit si pierdere in cadrul a 2 exercitii financiare calculati
o analiza a performantei entitatii in care sa se prezinte evolutia cheltuielilor si veniturilor.
Sisteme informatice pentru plăți

 Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării titlurilor de plasament, disponibilităţilor


în conturi la bănci şi în casă, creditelor bancare pe termen scurt şi a altor valori de trezorerie.
 Documentele legate de trezorerie, prin care putem justifica intrarile si iesirile de disponibilitati sunt
urmatoarele:
 Extrasele de banca – acestea justifica tot ce tine de incasarile si platile prin banca. Pentru facturile incasate sau
platite prin banca, extrasul de cont este documentul justificativ al achitarii obligatiilor.
 Bonul fiscal se utilizeaza in cazul in care furnizorul are obligatia conform legii de a se dota cu casa de marcat.
Casa de marcat mai genereaza si alte documente cum este raportul Z si alte declaratii pentru raportare la ANAF.
 Chitanta – pentru tranzactii cu numerar atunci cand furnizorul nu are obligatia de a emite bon fiscal (chitanta se
mai poate utiliza la incasarile de la persoane juridice, chiar daca furnizorul are casa de marcat).
 Dispozitia de plata – care se utilizeaza pentru plati in numerar din casierie cum sunt cele pentru angajati
(acordare avans pentru delegatii, plata deconturilor aduse la reintoarcerea din delegatIe sau pentru plati in
numerar pentru care nu exista alt document justificativ).
 Acestea sunt cele 4 documente de baza. Pe langa aceste documente, exista o serie de alte instrumente si
modalitati tehnice care pot reflecta tranzactii cu numerar: bilete la ordin si CEC-uri, mandate postale,
plati cu cardul, ordinul de plata, documente de ramburs, borderouri de incasare.
Sisteme informatice pentru plăți

Opțiuni ale programelor informatice pentru plăți:


 Poti importa extrasul bancar – in felul acesta nu va mai trebui sa introduci manual, linie cu linie
toate pozitiile de pe extras.  Se pot importa fisierele asa cum sunt generate din aplicatiile de
internet banking.
 Poti importa borderouri de la curieri, alegand formatul utilizat de acestia.
 Daca vrei sa introduci o incasare sau plata in numerar care depaseste plafonul pentru tranzactii cu
numerar, aplicatia te avertizeaza ca ar putea sa nu fie corect acest lucru.
 Aplicatia de gestiune online permite inregistrarea tranzactiilor cu numerar atat in lei cat si in
valuta si conversia automata a sumelor in lei la cursul stabilit in configurare. Se poate conecta la
casa de marcat, fapt care iti automatizeaza vanzarile – aplicatia descarcand gestiunea o data cu
vanzarea pe casa de marcat.
Declarațiile fiscale

Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal sunt următoarele:

Impozite şi taxe: impozitul pe profit; impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; impozitul pe venit,


impozitul pe reprezentanţe; taxa pe valoarea adăugată; accizele impozitele şi taxele locale; impozitul pe
construcţii;

Contribuţii sociale obligatorii: contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale
de stat; contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate; contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări socialede sănătate
datorată de angajator bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; contribuţiile
asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj; contribuţia de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat;
contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de persoanele fizice şi
juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.
Declaratiile fiscale

 Pentru a transmite o declaraţie fiscală prin Internet trebuie să aplicaţi o semnătură


electronică, obţinută printr-un certificat digital. Conform OMEF 858/2008, certificatele
digitale se obţin de la furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii
455/2001 privind semnătura electronică. Acest certificat digital este denumit în continuare
certificat digital calificat.

 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/instructiuni/instructiuni2.7.htm
Declarații fiscale

 https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/declararea_obligatiilor_fis
cale/toate_formularele
/

 Sarcina de lucru: Analizati declarare obligațiilor fiscale: mod de completare, termene,


motiv colectare informații, etc.

S-ar putea să vă placă și