Sunteți pe pagina 1din 8

PFA vs. microintreprindere.

Ce trebuie sa stii
inainte de a te decide cum sa iti organizezi o mica
afacere in 2016

Conditii de functionare

Conditii de
functionare

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA


Activitatile economice pot fi desfasurate in
toate domeniile, meseriile, ocupatiile sau
profesiile pe care legea nu le interzice.
Trebuie sa existe dovada indeplinirii
conditiilor de pregatire profesionala.
Persoanele fizice care solicita autorizarea
pentru PFA trebuie sa fi implinit 18 ani, sa
nu fi savarsit infractiuni economice, sa aiba
un sediu profesional(contract de inchiriere,
comodat sau titlu de proprietate) si sa
declare ca indeplinesc conditiile de
functionare in domeniile sanitar, protectia
mediului si protectia muncii.

MICROINTREPRINDERE
Microintreprinderea este o societate
comerciala care indeplineste anumite
conditii:
- A realizat venituri <65000 euro, 75000
euro- 2017, 85000-2018, 100000- 2019
la cursul BNR din 31 decembrie al
anului anterior
- Capitalul social este detinut de
persoane, altele decat statul si
autoritatile locale
- Realizeaza venituri, altele decat cele din
domeniul bancar, asigurari si
reasigurari, piete de capital, jocuri de
noroc sau consultanta si
management(>20% din veniturile
totale)
- Nu se afla in dizolvare cu lichidare

Inregistrare si autorizare
PFA au obligatia sa
depuna la Registrul
Comertului de pe langa
Tribunalul de judet
cererea de inregistrare in
15 zile de la incheierea
acordului de constituire.
In baza cererii si a
documentatiei aferente
se elibereaza in 3-5 zile
lucratoare certificatul de
inregistrare continand
codul unic.
Acest certificat unic se ia
in evidenta la Autoritatea
Fiscala Competenta.
Costul infiintarii: 300-350
lei
Se pot infiinta puncte de
lucru la Registrul
Comertului

Alegerea denumirii firmei


Cererea de inregistrare a firmei, care include si o declaratie pe propria
raspundere
Cererea de inregistrare fiscala Ridicarea Actului Constitutiv al firmei si a
Dovezii de rezervare a denumirii firmei de la ONRC/OJRC, cu cartea de
identitate.
Depunerea sumei reprezentand capitalul social al firmei de tip SRL (de
regula, 200 lei) la o banca comerciala preferata.
Programarea la ONRC pentru ridicarea documentelor de inmatriculare a
firmei. Tot acum se completeaza si celelalte documente - cereri, o
declaratie pe propria raspundere
Primirea certificatului de inregistrare, rezolutia privind autorizarea
constituirii si inmatricularea in registrul comertului a societatii,
certificatul constatator pentru inregistrarea declaratiei pe propria
raspundere conform careia firma indeplineste conditiile de functionare (in
doua exemplare), cererea de inregistrare in registrul comertului,
inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii (copie dupa original),
declaratia pe propria raspundere data in temeiul prevederilor Legii
nr.359/2004 (un exemplar) si declaratia privind inregistrarea fiscala (copie
dupa original).
Dupa eliberarea actelor, se publica anuntul privind infiintarea societaii in
Monitorul Oficial (tot prin Registrul Comertului), pentru ca firma sa isi

Contabilitatea
PFA va tine contabilitatea in partida
simpla sau in partida dubla (din 2015).
Registre obligatorii:
Registrul Jurnal de incasari si plati,
Registrul Inventar
Registrul fiscal (din 2015)
-PFA au obligatia efectuarii inventarierii
patrimoniului, cel putin o data pe an.
documente contabile folosite: cele
obisnuite in contabilitatea firmei
termenele de pastrare a documentelor
sunt conform Legii Contabilitatii
daca se utilizeaza casa de marcat
fiscala, documentul ce atesta incasarile
este raportul fiscal de inchidere zilnica;
inscrierea datelor in contabilitate se face
fie manual, fie se pot utiliza sistemele
informatice de prelucrare a datelor;
persoanele care conduc contabilitate in
partida simpla nu intocmesc situatii
financiare anuale.
-PFA este cea care tine contabilitatea in
partida simpla si nu trebuie sa detina o
autorizatie in acest sens.
-Contabilitatea este pe baza incasarilor si
platilor (nu este de angajament).

Contabilitate de angajament
Contabilitate in partida dubla
Obligativitatea de a depune situatii financiare intocmite de
personal calificat.
Documente obligatorii:

1. Registrul unic de control


2. Registrul general de evidenta a salariatilor
3. Registrul asociatilor pentru SRL
4. Registrul inventar5. Registru jurnal
6. Registru cartea mare

Taxe si impozite
Taxe si impozite
Impozit pe venit: 16% din venitul net
determinat in sistem real sau 16% din
norma de venit.

CASS: 5,5% din venitul net exclusiv


cheltuielile cu asigurarile de
sanatate; platile anticipate se fac
raportat la venitul net estimat.
Platile se regularizeaza la sfasitul
anului in functie de venitul realizat.
CASS CHELTUIALA NEDEDUCTIBILA

CAS: 10,5% din venitul net, chiar


daca sunt salariati; nu se mai face
contract cu casa de pensii pe o suma
agreata de asigurat; plafon minim=
35% din salariul mediu; plafon
maxim: 5 salarii medii; se poate opta
pentru plata integrala (26,3%) in
vederea stabilirii integrale a
punctajului de pensie.
PFA nu datoreaza CAS daca in anul
anterior au obtinut venituri sub
nivelul minim.
Regularizare anuala dar sumele
platite in plus nu se restituie

Impozit pe venitul microintreprinderilor:


1% pentru microintreprinderile cu peste 2 salariati cu norma intreaga
3% pentru microintreprinderile cu 1 salariat cu norma intreaga
3%+ 1530 lei pentru microintreprinderile fara salariati
3% pentru microintreprinderile fara salariati dar care sunt in dizolvare urmata de lichidare, inactivitate
temporara potrivit legii sau declarare a nedesfasurarii de activitati la sediul social
1% pentru microintreprinderile cu 1 salariat sau fara niciun salariat, pentru primele 24 de luni de la
infiintare.
Baza impozabila: veniturile din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
d) veniturile din subvenii;
e) veniturile din provizioane, ajustri pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost
cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobnzi i/sau penaliti de ntrziere, care au fost
cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
g) veniturile realizate din despgubiri, de la societile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse
bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
h) veniturile din diferene de curs valutar;
i) veniturile financiare aferente creanelor i datoriilor cu decontare n funcie de cursul unei valute,
rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturrii, nregistrate n contul 709, potrivit
reglementrilor contabile aplicabile;
(2) Pentru determinarea impozitului pe veniturile microntreprinderilor, la baza impozabil determinat
potrivit alin.(1), se adaug urmtoarele:
a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturrii, nregistrate n contul 609, potrivit
reglementrilor contabile aplicabile;
c) rezervele,
n cazul n care o microntreprindere achiziioneaz case de marcat, valoarea de achiziie a acestora se
deduce din baza impozabil, n conformitate cu documentul justificativ, n trimestrul n care au fost puse

Declaratii/Termene de plata
Se intocmesc urmatoarele declaratii:
Declaratia 220 privind venitul estimat a se realiza;
termen: 31 ianuarie/ 25 mai
Declaratia 200 privind veniturile realizate din Romania;
termen: 31 ianuarie/ 25 mai
Declaratia 600 privind venitul asigurat la sistemul
public de pensii; termen: 31 ianuarie
Declaratia 392; termen:25 februarie
Declaratia 112; termen: 25 ale fiecarei luni, daca au
salariati
Declaratia 300, 394, 390- daca sunt platitoare de TVAlunar sau trimestrial
Termene de plata pentru platile anticipate de impozit,
CAS, CASS:
25 martie
25 iunie
25 septembrie
25 decembrie
Regularizarea impozitului pe venit , CAS si CASS se
plateste in termen de 60 de zile de la primirea deciziei
de impunere de la ANAF.

Declaratia 010- privind aplicarea/ iesirea din sistemul de impunere


pe venitul microintreprinderilor in cazul in care nu se respecta
conditiile art 46 alin 1 lit d si e; termen: 31 martie
Declaratia 010-privind iesirea din sistemul microintreprinderilor in
cazul depasirii cifrei de afaceri sau daca se schimba natura
activitatii; termen: trimestrul respectiv
Declaratia 100 privind impozitul pe veniturile
microintreprinderilor:trimestrial
Declaratia 392; termen:25 februarie
Declaratia 112; termen: lunar sau trimestrial daca au salariati
Declaratia 300, 394, 390- daca sunt platitoare de TVA- lunar sau
trimestrial
Termene de plata pentru impozitul pe veniturile
microintreprinderilor:
25 aprilie
25 iulie
25 octombrie
25 ianuarie
Termen de plata pentru datoriile declarate prin D112:
Trimestrial, daca microintreprinderea are un numar mediu de
salariati<3
Lunar, daca microintreprinderea are un numar mediu de
salariati>3

Observatii
Raspunderea

PFA raspunde cu toata averea pesonala in fata


creditorilor in situatia in care nu isi poate achita
datoriile.

Desfiintare

PFA se desfiinteaza prin procedura simpla a radierii,


intr-o singura etapa, in 5 zile lucratoare de la
depunerea documentatiei.
Costul= 80 lei

Avantajos

Microintreprinderea se desfiinteaza prin procedura


dizolvarii societatilor in conformitate cu Legea
31/1990.
Procesul dureaza 2-3 luni, este mai laborios.
Costul 500 lei

Cand cheltuielile unei activitati sunt nesemnificative


Daca se renunta la impozitul pe dividend incepand cu
anul 2016

Exemplu
PFA

Microintreprindere cu un salariat

Venit brut anual

lei
100.000,0
0

Asociatul unic este angajat cu un salariu brut de 1000 lei


100.000,0
Venit brut anual
0

Cheltuieli deductibile

60.000,00

Cheltuieli deductibile

60.000,00

CASS 5,5%

2.200,00

Impozit microintreprindere

3.000,00

CAS 10,5%

4.200,00

Datoriile angajatului cf D112

3.108,00

Impozit 16%

5.728,00

Datoriile angajatorului cf D112

2.772,00

12.128,0
Se plateste la stat suma de:
0

Se plateste la stat suma de:

Impozitul pe dividende calculat:


Suma de plata la stat in cazul in care impozitul pe
dividende se pastreaza

8.880,00

3.556,48
12.436,4
8

S-ar putea să vă placă și