Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

MANAGEMENTUL CALITATII MEDIULUI


- CHESTIONAR -

Coord: dr. Ing. Suciu Octavian Student: Ciocan Alexandra Nicoleta Specializare: Managementul Calitatii, Anul I, Sem. II 2013

CHESTIONAR:
1. Explicati elementele de constientizare care motiveaza necesitatea protectiei mediului inconjurator. (Facultativa) Elementele de constientizare care motiveaza necesitatea protectiei mediului inconjurator reprezinta numeroasele efecte negative produse asupra mediului de catre organizatiile actuale, dar si de catre fiecare om in parte, si sunt urmatoarele: diminuarea sau distrugerea stratului de ozon pe suprafete intinse; amplificarea efectului de sera si pierderea echilibrului termic; distrugerea padurilor amazoniene; saracirea biodiversitatii prin pierderea a numeroase specii ale florei si faunei; transformarea unor teritorii in zone ostile vietii; si lista poate continua. Cu toate ca exista numeroase organizatii non-guvernamentale care se lupta pentru a repara toate aceste efecte, din pacate, se lovesc de politica respectivelor societati care nu vor isi limiteze productia de agenti care sunt considerati poluanti. O alta problema ar fi mentalitatea oamenilor care arunca gunoiul in alte locuri decat in locurile special amenajate si astfel avem rauri rau mirositoare, teritorii vaste pline de gramezi de gunoi, ceea ce afecteaza flora si fauna. 2. Care sunt sursele principale de poluare ale mediului? (Obligatorie) Sursele principale de poluare se impart in 2 categorii: surse naturale si surse antropice. Sursele naturale de poluare sunt urmatoarele: in principal omul; plantele prin emanatia de dioxid de carbon; vulcanismul; descarcarile electrice; furtunile si vanturile; radioactivitatea naturala terestra si cosmica; incendiile provocate de cauze naturale; descompunerea naturala a materiilor organice. Sursele antropice de poluare sunt considerate a fi activitatile umane ce contribuie in mod sistematic la degradarea si chiar distrugerea proprietatilor fizice sau chimice ale atmosferei. Prin arderea combustibililor fosili in centrale termice sunt emise in atmosfera o serie de compusi organici volatili. De asemenea, petrochimia, chimia, metalurgia si siderurgi, industria extractiva, precum si agricultura constituie surse de poluare a mediului. 3) Exemplificati surse de poluare din zona unde va desfasurati activitatea. (Obligatorie) La locul de munca, sursele de poluare sunt urmatoarele: emisiile de plumb din folosirea indelungata a imprimantelor; emisiile de noxe provenite de la masini; emisiile de radiatii provenite de la aparatul de imprimat stampile. La facultate: resturile de produse de consum ce nu sunt aruncate in locurile special amenajate. 4) Ce intelegeti prin impact de mediu? (Facultativa) Impactul de mediu reprezinta orice modificare a mediului, benefica sau daunatoare, totala sau partiala, rezultata din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii.

5) Detaliati conceptul de protectie a mediului in raport cu organizatia d-voastra.(Obligatorie) In cadrul firmei la care lucrez se pot aplica urmatoarele masuri de protectie a mediului: colectarea deseurilor in recipiente speciale pentru fiecare tip de deseuri in parte: unul pentru hartii, unul pentru plasticuri si un alt recipient pentru resturi de produse de consum; dat fiin faptul ca firma dispune de mai multe imprimante, o alta masura a fi punerea in functiune numai cand sunt necesare, in acest mod putandu-se face economie de curent; refolosirea hartiilor pe cat este posibil. 6) Detaliati conceptul de poluare a mediului in raport cu organizatia d-voastra.(Obligatorie) In cadrul firmai la care lucrez se produc copii xerox si stampile pe suport de plastic. In consecinta, principalele surse de poluare ar fi urmatoarele: emanatiile de plumb provenite de la imprimante; risipa de curent ce se face prin punerea in functiune a tuturor imprimantelor; emisiile de radiatii provenite de la aparatul de imprimat stampile; poluare de tip chimic prin folosirea unor substante pe developat filme pentru a se produce stampile; colectarea in mod neorganizat a deseurilor si resturilor de orice natura. 7) Puteti preciza care sunt principiile generale care se desprind din aquis-ul comunitar al mediului? (Facultativa) Principiile generale care se desprind din aquis-ul comunitar al mediului sunt: conservarea, protejarea si restabilirea sanatatii si integratii ecosistemului Pamantului prin realizarea unui parteneriat global intre toate statele lumii; promovarea materialelor si activitatilor de protejare a mediului prin publicatii, urmarindu-se educarea oamenilor si schimbarea mentalitatii lor; crearea unor legi nationale pentru a ajuta victimele poluarii si a altor pagube legate de mediul inconjurator; rezolvarea oricaror dispute privind mediul inconjurator in mod pasnic si cu mijloace corespunzatoare; realizarea unei corelatii in ceea ce priveste dreptul la viata, dreptul la un mediu sanatos si protectia mediului; descurajarea sau prevenirea dislocarii si transferul de activitati sau substante daunatoare mediului inconjurator; in acest sens, cel care polueaza va suporta costurile poluarii. 8) Care sunt diferentele dintre standardele ISO 14001 & 14004 si sistemul EMAS? (Facultativa) Diferentele dintre standardele ISO 14001 & 14004 si sistemul EMAS sunt urmatoarele: EMAS reprezinta o reglementare legislativa a Uniunii Europene, pe cand cele 2 standarde ISO sunt standarde internationale, recunoscute de toate statele, chiar si din afara Uniunii Europene; din punct de vedere al domeniului de aplicare, EMAS se aplica numai statelor ce fac parte din Uniunea Europeana, in comparatie cu cele 2 standarde care sunt aplicate tuturor statelor de pe glob; EMAS se aplica numai organizatiilor din domeniul industrial, iar cele 2 standarde se aplica tuturor organizatiilor, indiferent de domeniul de activitate, produse sau servicii oferite; din punct de vedere al analizei intiale, EMAS impune efectuarea unei astfel de analize,

pe cand, in cazul celor 2 standarde, nu este obligatorie, dar este totusi recomandata; din punct de vedere al performantelor, EMAS impune imbunatatirea lor pana la atingerea performantelor asigurate de tehnologiile de varf si a caror aplicare este viabila din punct de vedere economic. In cazul standardelor ISO 14001 & 14004 solicita analiza performantelor si o imbunatatire continua a acestora; din punct de vedere al responsabilitatilor, EMAS impune o asumare publica a acestora printr-o declaratie, precum si o politica cat mai transparenta in ceea ce priveste organizatia si programul de mediu. Cele 2 standarde ISO impun si acestea o asumare publica a responsabilitatilor, accesul larg la politica de mediu si cai de comunicare cu partile interesate, dar lasa la latitudinea organizatiilor privind informatiile difuzate; in ceea ce priveste aplicarea unui audit, EMAS obliga organizatiile sa efectueze cel putin un audit o data la 3 ani, pe cand cele 2 standarde ISO nu specifica o anumita frecventa a efectuarii unui audit, acesta fiind obligatoriu; din punct de vedere al inregistrarilor, EMAS impune existenta unui registru unde sa se precizeze toate efectele pe care respectiva organizatie le are asupra mediului, in comparatie cu standardele ISO 14001 & 14004 care nu solicita un asemenea registru. 9) De ce este important managementul de mediu pentru organizatia d-voastra? (Obligatorie) Consider ca orice organizatie, indiferent de domeniul de activitate, ar trebui sa implementeze un astfel de management pentru a proteja cat mai mult mediul si a repara sau chiar anihila efectele negative poluarii ce sunt resimtite in prezent. In ceea ce priveste organizatia in care imi desfasor activitate, aplicarea unui management de mediu este important deoarece ar avea un impact pozitiv asupra urmatoarelor aspecte: s-ar inlatura sursele de poluare; s-ar reduce costurile la energie; s-ar diminua efectele nocive pe care respectivele surse de poluare le-ar avea asupra angajatilor.