Sunteți pe pagina 1din 11

PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALA

PENTRU OCUPATIA DE FORMATOR

EXAMEN DE ABSOLVIRE

P RO I E C T

Autor: Florea Iulia Georgeta

- mai 2015 -

Planificarea lectiei
Subiect:

PFA vs. microintreprindere. Ce trebuie sa stii inainte de a te decide


cum sa iti organizezi o mica afacere

Obiectiv:

Insusirea celor mai importante elemente de legislatie,


contabilitate si fiscalitate pentru a putea face alegerea

Durata

intre cele 2 modalitati de organizare a activitatii.


20 minute

Nivel de performanta:
Cunostinte Trebuie sa

Ar trebui sa

Ar fi bine sa

Deprinderi Trebuie sa
Ar trebui sa

Ar fi bine sa

cunoasca elementele de baza din

legislatie pentru a putea desfasura


activitatea economica aleasa.
cunoasca unde se pot gasi aceste
informatii avand in vedere volumul mare
de informatii si schimbarile permanente
in legislatie.
Stie care sunt avantajele si
dezavantajele infiintarii
PFA/microintreprindere
Ia legatura cu un consultant fiscal, un
avocat sau un contabil
Se aboneze la un site de legislatie care
poate fi folositor la inceput: exempluwww.contzilla.ro
Verifice intotdeauna informatiile
primite, sa fie la curent cu modificarile
de legislatie dar sa stie ca in primul
rand trebuie sa se dedice afacerii in
sine.

Planul lectiei

Durata
5 min

Subiect
Introducere:
-prezentare;
- enuntare subiect

Metoda
Prezentare

10 min

Elemente de
care Prezentare/
este bine sa se tina
dialog ghidat
cont

3 min

Exemplu

Studiu de caz

2 min

Concluzii/feed-back

Discutia

Instrument
Videoproiector
Laptop
Ecran proiectie
Prezentare ppt
Videoproiector
Laptop
Ecran proiectie
Prezentare ppt
Videoproiector
Laptop
Ecran proiectie
Prezentare ppt
Videoproiector
Laptop
Ecran proiectie
Prezentare ppt

Observatii

Elementele de care tinem cont in alegerea unui


tipului de organizatie
Conditii de
functionare

Inregistrare si
autorizare

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA


Activitatile economice pot fi
desfasurate in toate domeniile,
meseriile, ocupatiile sau profesiile
pe care legea nu le interzice.Trebuie
sa existe dovada indeplinirii
conditiilor de pregatire profesionala.
Persoanele fizice care solicita
autorizarea pentru PFA trebuie sa fi
implinit 18 ani, sa nu fi savarsit
infractiuni economice, sa aiba un
sediu profesional(contract de
inchiriere, comodat sau titlu de
proprietate) si sa declare ca
indeplinesc conditiile de functionare
in domeniile sanitar, protectia
mediului si protectia muncii.

MICROINTREPRINDERE
Microintreprinderea este o societate
comerciala care indeplineste anumite
conditii:
- A realizat venituri <65.000 euro,
75.000 euro- 2017, 85.000-2018,
100.000- 2019 la cursul BNR din 31
decembrie al anului anterior.
- Capitalul social este detinut de
persoane, altele decat statul si
autoritatile locale
- Realizeaza venituri, altele decat
cele din domeniul bancar, asigurari
si reasigurari, piete de capital, jocuri
de noroc sau consultanta si
management(>20% din veniturile
totale)
- Nu se afla in dizolvare cu lichidare

PFA au obligatia sa depuna la


Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul de judet cererea de
inregistrare in 15 zile de la
incheierea acordului de constituire.
In baza cererii si a documentatiei
aferente se elibereaza in 3-5 zile
lucratoare certificatul de inregistrare
continand codul unic.
Acest certificat unic se ia in evidenta
la Autoritatea Fiscala Competenta.
Costul infiintarii: 300-350 lei
Se pot infiinta puncte de lucru la
Registrul Comertului

Alegerea denumirii firmei


Cererea de inregistrare a firmei, care
include si o declaratie pe propria
raspundere
Cererea de inregistrare fiscala Ridicarea
Actului Constitutiv al firmei si a Dovezii de
rezervare a denumirii firmei de la
ONRC/OJRC, cu cartea de identitate.
Depunerea sumei reprezentand capitalul
social al firmei de tip SRL (de regula, 200
lei) la o banca comerciala preferata.
Programarea la ONRC pentru ridicarea
documentelor de inmatriculare a firmei. Tot
acum se completeaza si celelalte
documente - cereri, o declaratie pe propria
raspundere
Primirea certificatului de inregistrare,
rezolutia privind autorizarea constituirii si
inmatricularea in registrul comertului a
societatii, certificatul constatator pentru
inregistrarea declaratiei pe propria
raspundere conform careia firma
indeplineste conditiile de functionare (in

doua exemplare), cererea de inregistrare


in registrul comertului, inregistrarea fiscala
si autorizarea functionarii (copie dupa
original), declaratia pe propria raspundere
data in temeiul prevederilor Legii
nr.359/2004 (un exemplar) si declaratia
privind inregistrarea fiscala (copie dupa
original).
Dupa eliberarea actelor, se publica anuntul
privind infiintarea societaii in Monitorul
Oficial (tot prin Registrul Comertului),
pentru ca firma sa isi inceapa legal
activitatea.
Costul infiintarii: 700-800 lei
Contabilitatea

PFA va tine contabilitatea in partida


simpla sau in partida dubla (din 2015).
-Registre obligatorii:
Registrul Jurnal de incasari si plati,
Registrul Inventar si Registrul fiscal
(din 2015).
-PFA au obligatia efectuarii
inventarierii patrimoniului, cel putin o
data pe an.
documente contabile folosite: Fisa
mijlocului fix pentru evidenta activelor;
Factura, avand functia stabilita de
Codul fiscal;Aviz de insotire a marfii;
Lista de inventariere; Chitanta;
Dispozitie de plata/incasare; Statul de
salarii.
termenele de pastrare a
documentelor sunt: a) 10 ani pentru
Registrul Jurnal de incasari si plati si
Registrul Inventar; b) 50 ani pentru
statele de salarii; c) 5 ani pentru
documentele justificative primare; d)
documentele ce atesta provenienta
unor bunuri cu o durata de folosinta
mai mare de 5 ani se pastreaza pe
toata durata de utilizare a bunurilor.
daca se utilizeaza casa de marcat
fiscala, documentul ce atesta
incasarile este raportul fiscal de
inchidere zilnica;
inscrierea datelor in contabilitate se
face fie manual, fie se pot utiliza

Contabilitatea societatilor comerciale:


- Contabilitate de angajament
- Contabilitate in partida dubla
- Obligativitatea de a depune situatii
financiare intocmite de personal
calificat.
Documente obligatorii:
1. Registrul unic de control acesta este
obligatoriu pentru societatile inregistrate la
Oficiul Registrului comertului conform legii
nr. 252/2003. Societatile sunt obligate sa
tina cate un registru pentru fiecare punct
de lucru inclusiv pentru sediul social. In
termen de 30 de zile de la inregistrarea la
Registrul comertului firmele trebuie sa isi
achizitioneze registrul unic de control de la
finante contra cost. In acest registru se
tine evidenta tuturor controalelor efectuate
asupra societatii de catre organele de
control in domeniile: sanitar, protectia
consumatorului, financiar-fiscal, protectia
muncii, fitosanitar precum si alte organe
abilitate.
2. Registrul general de evidenta a
salariatilor se completeaza de catre
societatile comerciale care au angajati
conform cu HG 500/2011 dupa ce firma se
inregistreaza la inspectoratul territorial de
munca si primeste un user name si parola.
Primul contract de munca se depune la
ITM cand angajatorul primeste acest user

sistemele informatice de prelucrare a


datelor;
persoanele care conduc
contabilitate in partida simpla nu
intocmesc situatii financiare anuale.
-PFA este cea care tine contabilitatea
in partida simpla si nu trebuie sa
detina o autorizatie in acest sens.
-Contabilitatea este pe baza
incasarilor si platilor (nu este de
angajament).

name si parola, apoi acesta se va complet


si transmite electronic.
3. Registrul asociatilor pentru SRL
conform legii 31/1990 SRL-urile trebuie sa
tina registrul asociatilor cu toate datele de
identificare a acestora si partile sociale
detinute.
4. Registrul inventar- se completeaza pe
baza inventarierii faptice a fiecarui element
de activ si de pasiv. Conform cu OMFP
3512/2008 acesta este un document
contabil obligatoriu si se intocmeste cel
putin o data pe an in timpul functionarii
societatii si cu ocazia incetarii activitatii
societatii: divizare, fuziune, insolventa cat
si alte situatii prevazute de lege. Trebuie
numerotat, snuruit si parafat si inregistrat
in evidenta societatii.
5. Registru jurnal conform legii
contabilitatii 82/1991 este un document
contabil obligatoriu si trebuie intocmit in
asa fel incat in orice moment sa fie
posibila identificarea si controlul
operatiunilor contabile. Societatea
comerciala are voie sa tina registrul jurnal
atat prin registru, foi volante sau listat din
programul informatic. Datele se
inregistreaza cronologic si sistematic in
ordinea modificarii elementelor de activ si
de pasiv. Se pastreaza in cadrul unitatii
timp de 10 ani de la data incheierii
exercitiului financiar pentru care a fost
intocmit.
6. Registru cartea mare registru contabil
obligatoriu in care se inregistreaza lunar
cronologic si sitematic, prin regruparea
conturilor, miscarea tuturor elementelor de
activ si pasiv. Acesta sta la baza intocmirii
balantei de verificare. El este un document
de sinteza si sistematizare, contine
simbolurile conturilor debitoare si
creditoare corespondente.

Salariati

PFA poate angaja salariati.

Este indicat ca microintreprinderea sa aiba


salariati.

Taxe si impozite

Impozit pe venit: 16% din venitul net


determinat in sistem real sau 16% din
norma de venit.
CASS: 5,5% din venitul net exclusiv
cheltuielile cu asigurarile de sanatate;
platile se regularizeaza la sfasitul
anului in functie de venitul realizat. Se
elimina conditia de a plati un plafon
minim (5,5%*salariul minim pe
economie), astfel incat PFA nu vor
plati CASS decat la venitul obtinut.
CASS CHELTUIALA
NEDEDUCTIBILA
CAS: 10,5% din venitul net, chiar
daca sunt salariati; nu se mai face
contract cu casa de pensii pe o suma
agreata de asigurat; plafon minim=
35% din salariul mediu; plafon maxim:
5 salarii medii; se poate opta pentru
plata integrala (26,3%) in vederea
stabilirii integrale a punctajului de
pensie.
PFA nu datoreaza CAS daca in anul
anterior au obtinut venituri sub nivelul
minim.
TVA 20% PFA-ul poatefi platitor de
TVA prin optiune sau poate deveni
platitor de TVA incepand cu luna in
care depaseste 220.000 lei cifra de
afaceri

Impozit pe venitul microintreprinderilor:


1% pentru microintreprinderile cu peste 2
salariati cu norma intreaga
3% pentru microintreprinderile cu 1
salariat cu norma intreaga
3%+ 1530 lei pentru microintreprinderile
fara salariati
3% pentru microintreprinderile fara
salariati dar care sunt in dizolvare urmata
de lichidare, inactivitate temporara potrivit
legii sau declarare a nedesfasurarii de
activitati la sediul social
1% pentru microintreprinderile cu 1
salariat sau fara niciun salariat, pentru
primele 24 de luni de la infiintare.
Baza impozabila: veniturile din orice sursa,
din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor
de produse;
d) veniturile din subvenii;
e) veniturile din provizioane, ajustri
pentru depreciere sau pentru pierdere de
valoare, care au fost cheltuieli
nedeductibile la calculul profitului
impozabil;
f) veniturile rezultate din restituirea sau
anularea unor dobnzi i/sau penaliti de
ntrziere, care au fost cheltuieli
nedeductibile la calculul profitului
impozabil;
g) veniturile realizate din despgubiri, de
la societile de asigurare/reasigurare,
pentru pagubele produse bunurilor de
natura stocurilor sau a activelor corporale
proprii;
h) veniturile din diferene de curs valutar;
i) veniturile financiare aferente creanelor
i datoriilor cu decontare n funcie de
cursul unei valute, rezultate din evaluarea
sau decontarea acestora;
j) valoarea reducerilor comerciale acordate
ulterior facturrii, nregistrate n contul
709, potrivit reglementrilor contabile
aplicabile;
(2) Pentru determinarea impozitului pe
veniturile microntreprinderilor, la baza
impozabil determinat potrivit alin.(1), se
adaug urmtoarele:
a) valoarea reducerilor comerciale primite

ulterior facturrii, nregistrate n contul


609, potrivit reglementrilor contabile
aplicabile;
c) rezervele,
n cazul n care o microntreprindere
achiziioneaz case de marcat, valoarea
de achiziie a acestora se deduce din baza
impozabil, n conformitate cu documentul
justificativ, n trimestrul n care au fost
puse n funciune, potrivit legii.
Declaratii
Termene de plata

Se intocmesc urmatoarele declaratii:


Declaratia 220 privind venitul estimat
a se realiza; termen: 31 ianuarie/ 25
mai
Declaratia 200 privind veniturile
realizate din Romania; termen: 31
ianuarie/ 25 mai
Declaratia 600 privind venitul asigurat
la sistemul public de pensii; termen:
Declaratia 392; termen:25 februarie
Declaratia 112; termen: 25 ale fiecarei
luni, daca au salariati
Declaratia 300, 394, 390- daca sunt
platitoare de TVA- lunar sau
trimestrial
Termene de plata pentru platile
anticipate de impozit, CAS, CASS:
25 martie
25 iunie
25 septembrie
25 decembrie
Regularizarea impozitului pe venit si
CASS se plateste in termen de 60 de
zile de la primirea deciziei de
impunere de la ANAF.

Raspunderea

PFA raspunde cu toata averea


pesonala in fata creditorilor in situatia
in care nu isi poate achita datoriile.
PFA se desfiinteaza prin procedura
simpla a radierii, intr-o singura etapa,
in 5 zile lucratoare de la depunerea

Desfiintare

Declaratia 010- privind aplicarea/ iesirea


din sistemul de impunere pe venitul
microintreprinderilor in cazul in care nu se
respecta conditiile art 46 alin 1 lit d si e;
termen: 31 martie
Declaratia 010-privind iesirea din sistemul
microintreprinderilor in cazul depasirii cifrei
de afaceri sau daca se schimba natura
activitatii; termen: trimestrul respectiv
Declaratia 100 privind impozitul pe
veniturile microintreprinderilor:trimestrial
Declaratia 392; termen:25 februarie
Declaratia 112; termen: lunar sau
trimestrial daca au salariati
Declaratia 300, 394, 390- daca sunt
platitoare de TVA- lunar sau trimestrial
Termene de plata pentru impozitul pe
veniturile microintreprinderilor:
25 aprilie
25 iulie
25 octombrie
25 ianuarie
Termen de plata pentru datoriile declarate
prin D112:
- Trimestrial, daca
microintreprinderea are un numar
mediu de salariati<3
- Lunar, daca microintreprinderea are
un numar mediu de salariati>3

Microintreprinderea se desfiinteaza prin


procedura dizolvarii societatilor in
conformitate cu Legea 31/1990.

documentatiei.
Costul= 80 lei
Avantajos

Procesul dureaza 2-3 luni, este mai


laborios.
Costul 500 lei
Cand cheltuielile unei activitati sunt
nesemnificative

In concluzie, avand in vedere exemplul prezentat, microintreprinderea este o varianta


avantajoasa in cazul in care impozitul pe dividende se elimina incepand cu anul 2016.
Daca se va pastra impozitul pe dividende, este de preferat PFA-ul deoarece are
avantajul modului de lucru mai simplificat iar taxele datorate Bugetului de Stat sunt
aproximativ egale cu cele ale unei microintreprinderi.