Sunteți pe pagina 1din 10

DATE DESPRE FIRMA

Societatea GRASTEMINI.SRL s-a autentificat in data de 08.05.1998 la Camera de Comert si Industrie a judetului Constanta fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul J/13/1416/1998 avand forma de societatea cu raspundere limitata ,durata societatii fiind nelimitata incepand cu data inmatricularii la Registrul Comertului. Infiintarea societatii s-a constituit prin statut deoarece este coordonata de un asociat unic , astfel sa tocmit un inscris unic " Actul constitutiv". Societatea poate infiinta sucursale si filiale in tara si in strainatate si puncte de lucru. Capitalul social este de 200 Ron divizata in 20 parti sociale a cate 10 Ron fiecare , care sunt indivizibile cu privire la societate si nu pot constitui titluri negociabile. Concesiunea lor se poate face potrivit legii. Societatea este platitoare de impozit de profit de 16% neoptand a fi platitoare de TVA deoarece nu realizat in cursul anului cifra de afacerii de 118 mii Ron care o obliga sa treaca ca platitor de TVA. Anual se iau intre 5-20%din beneficiu pentru constituirea fondului de rezerva si pentru alte fonduri cum ar fi : risc, dezvoltare, reparatii, etc. Societatea este persoana juridica fiind organizata si functionand pe baza de gestiune proprie si autonomie financiara, incheie bilant, are conturi in banca, beneficiaza de credite bancare, In actul constitutiv incheiat s-a stabilit activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societatea in vederea obtinerii de profit: comertul cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare: cosmetice ,electrice, electronice, uz casnic papetarie imbracaminte ,incaltaminte,etc. Societatea are contract incheiat cu o firma specializata privind instructajul pentru protectia muncii si in domeniul situatiilor de urgenta. Aceasta stabileste dispozitii referitoare la organizarea si disciplina muncii, in baza codului muncii si legislatiei in domeniu, potrivit specificului societatii, prin Regulamentul de ordine interioara si semnarea de catre angajati a cartilor de protectia muncii si a prevenirii incendiilor.

Medicul consulta salariatii o data pe luna, iar analizele se fac o data la sase luni. Societatea are obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale. Aceste situatii se compun din bilant si cont de profit si pierdere. Un exercitiu financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate cand aceasta a inceput la data 01.06.1998. Intocmirea situatiilor financiare trebuie sa fie precedate obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune, iar la constatarea unor erori, corectarea acestora in anul in care acestea se constata. Evaluarea elementelor patrimoniale pe baza inventarierii si reflectarea acestora in bilantul contabil se face potrivit normelor stabilite de Ministerul Economiilor si Finantelor. Societatea comerciala a executat o inventariere generala a patrimoniului la inceputul activitatii si cel putin o data pe an pe parcursul functionarii sale. Firma are obligatia de a plati toate taxele, impozitele si obligatiile fata de institutiile statului, ce va afecta bugetul afacerii pe perioada previzionata : accize, CAS, fond de somaj,chirii(care s-au marit considerabil in ultima perioada),iar in afara de acestea mai are si alte cheltuieli privind energia si combustibilul, reparatii si intretinere ,posta curierat,dotari, birotica,si altele. Societatea nu a platit penalizari si amenzi, pentru neachitarea in termen a datoriilor catre bugetul de stat si furnizori. Datoriile catre personal, bugetul statului, impozit pe salarii, au fost achitate la termenele legale. Personalul societatii. are obligatia de a respecta cu strictete regulile generale si permanente de conduita si disciplina. Regulamentul se aplica tuturor angajatilor indiferent de natura contractului de munca. Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la : 1.Organizarea muncii, drepturile si obligatiile personalului;

2.Norme de igiena si de securitate a muncii; 3.Disciplina muncii si raspunderea disciplinara. Dispozitiile prezentului regulament pot fi completate prin norme interne de serviciu, norme generale sau specifice in domeniul conduitei salariatilor institutiei, in masura in care acestea sunt necesare. In scopul realizarii obiectivelor de activitate, societatea are relatii cu organisme de indrumare si control abilitate, cu diversi agenti economici, in calitate de parteneri de afaceri si cu diverse persoane fizice si/sau juridice si respectiv relatii interne. Societatea isi organizeaza controlul financiar preventiv si de gestiune in conformitate cu dispozitiile legale. 1.2.

DOMENIUL DE ACTIVITATE
Activitatea de baza a societatea in vederea obtinerii de profit reprezinta comertul cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare: cosmetice ,electrice, electronice, uz casnic papetarie imbracaminte ,incaltaminte,etc .Aceasta activitate reprezinta in contabilitate codul 5212. Societatea s-a orientat spre aceasta activitate pentru a evita lucru cu materialeperisabile,degradabile in timp. Produsele sunt achizitionate atit de la fabricile producatoare,pentru produsele autohtone,din depozitele en-gros ,pentru produsele din import cit si de la distribuitorii ocazionali. In general se aprovizioneaza cu produse uzuale la care se prevede un adaos comercial mai mic in vederea obtinerii unui rulaj mai mare a produselor,avind un profit mai mic dar mai des si in acelasi timp vizitindu-i mai multi cumparatori magazinul. Adaosul commercial prevazut de societate este de 30% pina la 50%. Pentru desfasurarea acestei activitati societatea a inchiriat 2 standuri pentru prezentarea si vinzarea produselor.

La inchirierea standurilor s-a tinut cont de pozitionarea lor, astfel sa poata veni in intimpinarea cumparatorului, iar la angajarea personalului sa tinut cont de aspectul si modul de tratare a clientilor. Societatea a incercat pe cat s-a putut sa nu ramana cu datorii, fata de furnizori, dar si fara a avea restante care sa depaseasca 30 de zile.

SISTEMUL DE ORGANIZARE
Conducerea societatii este asigurata de asociatul unic,care are urmatoarele atributiuni:aproba si modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi, apoba si modifica progamul de activitate ,bugetul societatii ,hotaraste cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social ,la cesiunea partilor sociale ,adaptarea sau modificarea actului constitutiv ,la comasarea ,divizarea sau dizolvarea societatii. Societatea are angajati 2 salariati cu contarct de munca individual pe o durata nedeterminata ,in conditiile prevazute de lege, pentru vinzarea produselor in cele doua standuri ale societatii. Salariatii sunt incadrati la data actuala la salariu minim pe economie (500 Ron) ,fiind necalificati ,iar dupa calificare vor fi salarizati cu 600 Ron. Evidenta contabila ii este efectuata de catre un cabinet de contabilitate ,cu contabil autorizat ,in baza unui contract de servicii. Societatea a intocmit pentru fiecare angajat in parte fisa postului de unde reiese responsabilitatile principale alocate postului vizat. Pe langa aceste responsabilitati , in functie de domeniul de activitate personalul trebuie sa indeplineasca si sarcinile din regulamentul interior si din regulamentul intern al societatii.

2.2.

SISTEMUL DE SALARIZARE ORGANIZAREA SALARIZARII SI NORMEI MUNCII IN FIRMA

Compartimentul contabilitate-financiar, economico-financiara a societatii: -

asigura

activitatea

completarea registrului de casa, registrului de banca; intocmeste notele contabile; intocmeste jurnalul de vanzari, jurnalul pentru cumparari; completeaza ordinele de plata pentru banca; tine evidenta facturilor emise si primite, urmarind platile si incasarile; executa lucrari de personal; asigura pastrarea registrelor; tine registrul de corespondenta al societatii cat si evidenta corespondentei; la sfarsit de an dispune inventarierea pentru materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar.

Salariul din cadrul societatii reprezinta drepturile banesti pe care le primeste un salariat, potrivit unui contract incheiat pe termen nelimitat, pentru activitatea desfasurata si pentru rezultatele obtinute. Salariul pentru personal este sursa elementara de venit. Salariul de baza reprezinta componenta principala a salariului total, convenit in cadrul contractului de munca. In functie de munca depusa si realizarile din luna respectiva, salariatul primeste de la angajator bani, cat si alte beneficii sau recompense, menit sa-i rasplateasca efortul si sa-i stimuleze cresterea performantelor in viitor. evaluarea si ierarhizarea corecta a salariatilor cat mai obiectiv, importanta si aportul fiecaruia; Sistemul de salarizare este elaborat pe baza nivelului posibilitatilor economico-financiare al societatii.

Prin compartimentul financiar-contabil se va urmari actualizarea salariul in functie de randamentul individual, vechimea in munca, dar si in functie de inflatie. In cadrul pachetului salarial al societatii, sunt cuprinse si alte beneficii ale salariatilor cum ar fi: decontare transport; acordarea unui procent de 1% din vinzare decontarea convorbirilor telefonice pentru personalul din cadrul magazinelor de desfacere; cheltuieli de protocol; beneficierea de bonuri de masa; beneficierea de prima de vacanta. Datorita faptului ca se acorda personalului angajat un procent de 1% din vinzari , exista cointeresare, fapt ce aduce beneficii atit angajatului cit si angajatorului. In functie de realizarile anuale si a profitului adus societatii s-a acordat salariatilor sai in fiecare an de la infiintare prime de sarbatori legale, religioase ,zile aniversare,1;8 Martie precum si o prima anuala. Societatea considera ca prin premierea angajatilor pentru efortul depus, induce rivalitatea, incurajeaza cooperarea si grija pentru cresterea performantei si sa participe la rezultatele societatii. Participarea salariatilor la rezultatele societatii este o forma suplimentara care stimuleaza intreg personalul si mareste atasamentul fata de societate Aceasta formula se bazeraza pe alocarea unui fond pentru suplimentarea salariilor in functie de beneficiul obtinut, la cresterea vinzarilor si de cresterea capitalului. Motivarea salariatilor reprezinta o componenta majora a managementului, iar din punct de vedere al conceptiei manageriale , ea poate fi bazata pe o viziune clasica sau pe o viziune moderna. Pentru personalul societatii produsele pot fi vindute la un pret mai mic decit pretul de vinzare si cu plata esalonata.

Angajatii ca sa munceasca in cele mai bune conditii, societatea a dotat magazinele cu instalatie de aer conditionat, cuptor cu microunde, filtru de cafea, dozator cu apa. Motivarea in general poate fi pozitiva, care are in vedere cresterea eforturilor si contributiei personale la realizarea obiectivelor firmei,pe baza amplificarii satisfactiilor sale. Societatea. are pentru fiecare salariat al sau foaie colectiva de pontaj, care este luata in considerare si la calculul salariului pe luna respectiva. Conducerea societatii impreuna cu compartimentul contabil tine evidenta intarzierilor, invoirilor, concediilor de boala, studiilor si a zilelor fara plata, iar separat a zilelor concediilor de odihna. Durata timpului de lucru este de 8 ore efectiv pe zi si 40 de ore pe saptamana . Orele suplimentare prestate in afara duratei normale a timpului de lucru se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 zile dupa efectuarea acestora. In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu . In functie de vechimea fiecarui salariat acestia beneficiaza conform legii in vigoare de zile de concediu de odihna. La inceputul fiecarui an, societatea alcatuieste un centralizator cu tot personalul, in care se stabileste perioadele de concediu de odihna din anul respectiv. Ordinea concediului este stabilita esalonat pe tot cursul anului, tinindu-se seama de buna desfasurare a activitatilor dar si de interesele salariatilor. Salariul a fost si a ramas in continuare un sistem universal de masurare a statutului individului in organizatie. Aceasta este structurata in asa fel incat fiecare post semnifica o pozitie in cadrul firmei si un anumit statut. Acest lucru se vede in importanta care se acorda chiar si celor mai mici diferente intre nivelurile veniturilor angajatilor. Ele se regasesc in nivelul salariului orar, lunar sau anual. Cu cat aceasta insumeaza mai

multe elemente - venituri banesti si materiale, recompense, inlesniri acordate direct sau in direct, avantaje sociale si suplimentare cu atat capata mai multe semnificatii ce fac sa-i sporeasca importanta. Cap. III FACTORII CARE INFLUENTEAZA CONCURENTA Fiecare societate are un sistem economic, unde are libertatea sa vanda cei convine, in cantitatile pe care le considera cele mai favorizatre. Concurenta este o confruntare intre societati , mai ales daca sunt de acelati domeniu, in vederea obtinerii unor conditii mai bune de desfacere, in scopul obtinerii de cat mai multe avantaje. Ei isi atrag de partea lor clientii prin preturi promotionale, calitetea produselor ,modul de deservire si prezentare a produselor. La aceasta societate, unde se comercializeaza si aparate electrocasnice ,important este ca vinzatorul sa cunoasca cit mai multe date tehnice si de exploatare a lor incit cumparatorul sa fie interesat de produsele oferite spre vinzare. In economia de piata, toate procesele economice, se desfasoara in conditii de concurenta. Orice societate de ce natura ar fi ea, are o concurenta. Piata de desfacere este un sistem de relatie intre vanzator si cumparator. Concurenta se imparte pe trei aspecte majore: cantitate calitate pret ,Existenta concurentei este libertatea pretului, adica bani pe care cumparatorul ii da in schimbul unui produs. Aceasta concurenta difera de numerosi factori si conditii, cum ar fi:

numarul si puterea economica a vanzatorilor si a cumparatorilor;

gradul de diferentiere a produselor; barierele care exista la intrarea sau iesirea de pe o anumita piata; gradul de transparenta a pietei; mobilitatea sau rigiditatea pietelor; nivelul dezvoltarii economice; conjunctura politica interna si internationala; cultura economica a populatiei; raportul dintre cerere si oferta; gradul de libertate al formarii preturilor.

Daca o societate va avea o oferta mai rigida decat cererea, va determina o crestere a pretului de vanzare peste nivelul de echilibru. Concurenta din tara noastra consider ca o avem cu produsele din import. Unele din aceste produse, au preturi mai mici sau altele mai mari fata de aceleasi produse confectionate la noi in tara. Nu intotdeauna calitatea este cea dorita. Din aceasta cauza societatea poate avea de castigat, dar si de pierdut.

Cap. IV

CONCLUZII
Putem spune ca societatea a avut si perioade cu pierderi, dar si perioade cu profit, acest aspect reiesind atit din scumpirea carburantilor cit si din cotatiile euro ce adus la un decalaj financiar in contractelor cu furnizorii. Societatea ar mai putea angaja personal pentru satisfacerii cererii de pe piata a produselor dar datorita cresterii chiriilor, a scaderii puterii de cumparare a populatiei, a aglomerarii localitatii cu supermarketuri,societatea nu isi propune pe viitor aces lucru.

S-ar putea să vă placă și