Sunteți pe pagina 1din 14

RAPORT

SPECIAL

ImPOzITuL PE
PROfIT,vEnIT
I SALARII

Calcul i
nregistrare n
contabilitate

www.rs.ro

Acesta nu este un Raport special GRATUIT!


Preul de vanzare este de 49 lei.
Dvs. beneficiai GRATUIT de acest raport
in calitate de client Rentrop&Straton.

Lucrare editata de: RENTROP & STRATON


Grup de Editura si Consultana in Afaceri
Presedinte: George Straton
Director General: Florin Campeanu
Director Creaie-Producie: Cristina Straton
Director Economic: Mariana Neoiu

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa, arhivata
sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice,
fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara permisiunea in scris din partea editorului.
Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionata vreunei
persoane fizice sau juridice care acioneaza sau se abine de la aciuni ca urmare a citirii
materialelor publicate in aceasta lucrare.

Serviciul Clieni: tel.: 021.209.45.45; fax: 021.408.28.99; e-mail: info@rs.ro.

Raport special:
Impozitul pe profit, venit si salarii calcul si inregistrare in contabilitate

Cuprins
Impozitul pe profit, venit si salarii calcul si inregistrare in contabilitate

1. Trecerea la impozitul pe profit in cursul anului


2. Achizitie mijloc fix de la persoana fizica
3. Recuperare pierderi fiscale. Microintreprindere
4. Societate care devine platitoare de impozit pe profit incepand cu trim. IV
5. Tichete cadou. Impozite
6. Baza de calcul pentru concediu medical dupa concediu fara plata
7. Bunuri acordate salariatilor cu titlu de plati compensatorii
8. Munca suplimentara. Modalitate de compensare

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special:
Impozitul pe profit, venit si salarii calcul si inregistrare in contabilitate

Trecerea la impozitul pe profit in cursul anului


Intrebare:
O firma microintreprindere a fost infiintata in luna mai 2014. Care este valoarea
venituri pentru a se face trecerea la impozitul pe profit in cursul anului? Se face
ponderea pe luni? Suma veniturilor totale este de 65.000 euro indiferent de luna in care
se atinge acest prag?
Raspuns:
Conform prevederilor din Normele metodologice de la pct.14, date in aplicarea
art. 1127 din Codul fiscal:
14. Baza impozabila asupra careia se aplica cota de 3% este reprezentata de totalul
veniturilor trimestriale care sunt inregistrate in creditul conturilor din clasa a 7-a Conturi
de venituri, din care:
a) se scad urmatoarele categorii de venituri:
- veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
- veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
- veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
- veniturile din subventii;
- veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
- veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de
intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
- veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru
pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
- veniturile din diferente de curs valutar;
- veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in lei in
functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial;
- valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii;
b) si se adauga urmatoarele categorii de venituri:

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special:
Impozitul pe profit, venit si salarii calcul si inregistrare in contabilitate

- valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii;


- in trimestrul IV, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs
valutar/veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in
lei in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial si
cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate
cumulat de la inceputul anului.
Asadar calculul se face cumulat de la inceputul anului si in cazul in care plafonul
de 65.000 de euro va fi depasit in luna octombrie de exemplu, societatea va deveni
platitoare de impozit pe profit incepand cu trimestrul 4 a anului 2014, si va calcula
impozitul pe profit cumulat de la inceputul anului luand in considerare veniturile si
cheltuielile inregistrate incepand cu 1 ianuarie 2014, conform prevederilor de la art. 1126
din Codul fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit
calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul
pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv. De asemenea, la
calculul impozitului pe profit trebuie sa tineti cont si de pierderile fiscale, inregistrate in
anii anterioari, daca sunt.
In concluzie, daca la data de 31.10.2014, depasiti plafonul de 65.000 de euro la
venituri, trebuie sa depuneti formularul 010 la organul fiscal de care apartineti si sa va
inregistrati in vectorul fiscal ca platitor de impozit pe profit. Evident veti calcula impozit
pe profit 16% in trimestrul 4 a anului 2014.

Achizitie mijloc fix de la persoana fizica


Intrebare:
O sociatate comerciala poate cumpara de la o persoana fizica un activ corporal
(de ex. laptop)? In ce situatii si ce documente sunt necesare tranzactiei, precum si ce
documente contabile trebuie intocmite?
Persoana fizica, vanzatoare, este obligata la plata vreunui impozit pentru venitul
obtinut?
Raspuns:
Conform prevederilor O.M.F.P. nr. 3.055/2009, la data intrarii in societate,
bunurile se evalueaza si se inregistreaza:
la cost de achizitie,
la cost de productie,
la valoarea de aport,

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special:
Impozitul pe profit, venit si salarii calcul si inregistrare in contabilitate

la valoarea justa.

In cazul bunurilor procurate cu titlu oneros, activului respectiv i se da valoarea de


achizitie. Cumpararea activelor se poate face atat de la persoane fizice cat si de la
persoane juridice.
Pentru bunurile achizitionate de la persoane fizice valoarea de achizitie rezulta
din contractul de vanzare-cumparare.
Achizitia de la o persoana fizica se poate realiza si pe baza Borderoului (bonului)
de achizitie (cod 14-4-13) reglementat de prevederile O.M.E.F. nr. 3.512/2008 privind
intocmirea si utilizarea documentelor financiar-contabile. Acest document serveste ca
dovada de inregistrare in contabilitate si in gestiune a bunurilor cumparate.
De regula documentul se completeaza atunci cand persoana fizica livreaza mai
multe produse si operatiunea nu este intamplatoare (de ex. pentru produse agricole sau
mestesugaresti).
Achizitia activului de la persoana fizica se dovedeste in fapt prin completarea
Notei de receptie sau a altui document nestandardizat din care sa rezulte ca acesta a
intrat in unitate, document care este semnat la primire de persoana care raspunde de
gestiunea respectiva.
Plata se face prin dispozitie de plata care se inregistreaza in contabilitate.
Valoarea laptop-ului se recupereaza pe seama amortizarii in functie de valoarea
de intrare.

Inregistrarea in evidenta contabila se face:

214
=
Mobilier, aparatura
birotica, echipamente de
protectie a valorilor umane
si materiale si alte
active corporale
462
Creditori diversi

462
Creditori diversi

5311
Casa in lei

Pentru recunoasterea valorii de cumparare, in cazul in care este vorba de


persoane afiliate, este bine ca pretul respectiv sa se incadreze in valorile pietii in functie
de tipul si uzura respectiva.

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special:
Impozitul pe profit, venit si salarii calcul si inregistrare in contabilitate

Persoana fizica nu datoreaza impozit pe venit daca operatiunea este


intamplatoare si nu face acest lucru de o maniera repetitiva. Potrivit prevederilor art. 11
din Codul fiscal, organul fiscal competent are posibilitatea sa reincadreze forma unei
tranzactii care este considerata artificiala (de ex., inregistrarea unei achizitii fictive
urmata de o cheltuiala prin care sa se reduca impozitarea). Prevederea este valabila si
pentru persoana fizica.

Recuperare pierderi fiscale. Microintreprindere


Intrebare:
O microintreprindere care a devenit platitoare in cursul anului 2014 de impozit pe
profit, poate sa beneficieze de pierderea fiscala aferenta perioadei cand a fost platitoare
de impozit pe venit? Se poate vorbi de pierdere fiscala la microintreprindere?
Raspuns:
Daca in prezent societatea este inregistrata ca platitoare de impozit pe profit,
societatea poate recupera pierderile fiscale numai pentru perioada in care societatea a
fost inregistrata ca platitoare de impozit pe profit. Nu se poate recupera piederea
contabila, in perioada in care societatea era inregistrata ca platitoare de impozit pe
veniturile microintreprinderilor.
Asadar referitor la pierderile fiscale, sunt aplicabile prevederile art 26 din Codul
fiscal.
Acestea se acopera din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani
consecutivi. Recuperarea pierderilor fiscale se va efectua in ordinea inregistrarii
acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in
vigoare din anul inregistrarii acestora.
Prin exceptie, pierderea fiscala anuala realizata incepand cu anul 2009, stabilita
prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in
urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii
acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in
vigoare din anul inregistrarii acestora.
Pierderea fiscala reprezinta suma inregistrata in declaratia de impunere (101) a
anului precedent.
Asadar, din punct de vedere fiscal, recuperarea pierderilor fiscale anuale se face
in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, din

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special:
Impozitul pe profit, venit si salarii calcul si inregistrare in contabilitate

profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi. Incepand cu anul 2009,


pierderea fiscala anuala realizata, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se
recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi.
Prin urmare nu puteti recupera pierderile aferente anilor in care societatea a fost
platitoare pe veniturile microintreprinderilor.
Desigur daca in acest an societatea a devenit platitoare de impozit pe profit,
calculeaza impozitul pe profit cumulat de la inceputul anului luand in considerare
veniturile si cheltuielile inregistrate incepand cu 1 ianuarie 2014, conform prevederilor
de la art. 1126 din Codul fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre
impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de
raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.

Societate care devine platitoare de impozit pe profit incepand cu


trimestrul IV
Intrebare:
In primele 3 trimestre 2014 societatea a declarat si a platit impozit
microintreprindere de 4.500 lei pentru care s-a facut inregistrarea contabila
698=4418.Din trimestrul IV societatea devine platitoare de impozit pe profit.
Va calcula un impozit pe profit cumulat de la inceputul pana in data de
31.12.2014 1050 lei.Rezulta ca a platit in plus suma de 3450 lei.Este corect sa fac
inregistrarea contabila 691=441 cu suma de -3450 lei? Daca nu cum este corect?
Raspuns:
Titltlul II din Codul fiscal reglemeteaza modul de calcul, declarare si plata a
impozitului pe profit.
Impozitul pe profit se determina prin aplicarea cotei de 16% la profitul impozabil.
Profitul impozabil -se determina ca diferenta dintre venituri realizate din orice
sursa si cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr un an fiscal, din care se
scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea
profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor.
Veniturile si cheltuielile care se iau in considerarea sunt cele care sunt
inregistrate contabilitate potrivit reglementarilor contabile, precum si orice alte elemente
similare veniturilor si cheltuielilor.

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special:
Impozitul pe profit, venit si salarii calcul si inregistrare in contabilitate

Pi = V C Vn + Cn RP Af Pf
Pi = profit impozabil
V= venituri
C - cheltuieli
Vn venituri neimpozabile
Cn cheltuilei nedeductibile
RP rezerve si provizioane
Af amortizare fiscala
Pf pierdere fiscala.
Pierderea contabila poate fi diferita de pierderea fiscala.

Astfel, daca dupa calculul profitului impozabil s-a stabilit um impozit pe profit
calculat in plus in suma de 3450 lei, in contabilitate inregistrati stornarea acestei sume,
la data de 31.12.2014, insa prin declaratia 101 veti face regularizarea impozitului pe
profit, astfel ca sa rezulte si din punct de vedere fiscal (fisa pe platitor) impozit pe profit
decalrat/achitat in plus.
Reamintim prevederile art. 34 si 35 din Codul fiscal, referitoare la declararea impozitul
pe profit:
ART. 34 Declararea si plata impozitului pe profit
(1) Declararea si plata impozitului pe profit, cu exceptiile prevazute de prezentul articol,
se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare ncheierii
trimestrelor I - III. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv
se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit
prevazut la art. 35.
ART. 35 Depunerea declaratiei de impozit pe profit
Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la
data de 25 martie inclusiv a anului urmator, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art.
34 alin. (5) lit. a) si b), alin. (14) si (15), care depun declaratia anuala de impozit pe
profit pana la termenele prevazute n cadrul acestor alineate.

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special:
Impozitul pe profit, venit si salarii calcul si inregistrare in contabilitate

Tichete cadou. Impozite


Intrebare:
Cand se acorda tichete cadou salariatiilor fara copii cu ocazia Craciunului care
sunt trecute in ROI la cheltuieli sociale ca valoare de 180 lei, pe langa retinerea
impozitului de 16% trebuie calculate si contributiile sociale? Are importanta daca suma
este de 180 lei si nu de 150 lei?

Raspuns:
Pentru tichetele cadou acordate salariatilor conform ROI, se retine numai impozit
pe venit de 16%, conform art. 55 alin. 3 lit. h) din Codul fiscal. Acestea sunt exceptate
de la plata contributiilor sociale conform art. 29615 lit. o) din Codul fiscal. Societatea
poate acorda tichete cadou de orice valoare salariatilor, atata timp cat sunt prevazute in
acordurile cu salariatii sau ROI. Asadar, in scop fiscal, tratamentul este acelasi idiferent
de suma. Plafonarea la 150 se refera numai la copii salariatilor (acestea fiind
neimpozabile)

Baza de calcul pentru concediu medical dupa concediu fara plata


Intrebare:
Un salariat al societatii solicita un numar de 60 zile concediu fara salariu (este
prevazut ca drept si in CCM). Dupa un anumit numar de zile CFS efectuate isi prezinta
certificat medical dupa care continua cu concediul fara salariu.
In aceste conditii se plateste concediul medical?
Raspuns:
Conform art.16 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, asiguratii a caror incapacitate temporara
de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata
beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, concediul de
odihna sau fara plata fiind intrerupt, urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special:
Impozitul pe profit, venit si salarii calcul si inregistrare in contabilitate

Astfel, daca salariatul prezinta concediu medical, concediul fara plata se


intrerupe. Angajatorul va emite o decizie de incetare a suspendarii incepand cu data la
care salariatul beneficiaza de concediu medical.
In baza deciziei de incetare a suspendarii, in registru general de evidenta a
salariatilor se opereaza incetarea suspendarii CIM.
Stagiul minim de cotizare pentru acordarea indemnizatiei pentru incapacitate
temporara de munca, este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru
care se acorda concediul medical, potrivit art. 12 alin. (1) din Norma de aplicare a
prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale
de sanatate. In intelesul acestei norme, se considera o luna de stagiu de cotizare
realizat in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical
situatia in care sunt realizate cel putin 22 de zile de stagiu de cotizare.

Conform art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, stagiul de cotizare in sistemul de
asigurari sociale de sanatate se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a
achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de
catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj;
Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate
perioadele in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de
prezenta ordonanta de urgenta.
De asemenea se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale
de sanatate si perioadele in care asiguratul:
a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata
normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
c) a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana
la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit O.U.G. nr.
148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 7/2007 , cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv
perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru a stabili daca exista stagiului de cotizare necesar veti proceda in felul urmator:

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special:
Impozitul pe profit, venit si salarii calcul si inregistrare in contabilitate

- identificati cele 12 luni anterioare producerii riscului;


- identificati luna intreaga de stagiu ceruta de O.U.G. nr. 158/2005;
- in masura in care nu exista o luna integrala, trebuie sa indentificati pe parcursul celor
12 luni de referinta cel putin 22 de zile de stagiu de cotizare.
Astfel, daca salariatul are in ultimile 12 luni cel putin 22 de zile de stagiu de
cotizare, are dreptul la indemnizatie de incapacitate temporara de munca si concediu
medical.
Daca incapacitatea temporara de munca se datoreaza urgentelor medicochirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA nu
este necesar stagiul de cotizare. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale,
precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului.

Bunuri acordate salariatilor cu titlu de plati compensatorii


Intrebare:
Cu ce titlu este scos un bun din contabilitate, bun care este acordat cu titlu
compensatoriu unui angajat la un acord de incetare a contractului de munca. Ma refer in
special la o masina pe care angajatul in cauza a condus-o, iar la incetare partile convin
ca pe langa niste salarii compensatorii sau in locul salariilor compensatorii sa-i
transmita dreptul de proprietate asupra masinii. Cu ce titlu iese din contabilitate si in ce
conditii poate fi efectuata o astfel de operatiune?
Raspuns:
Potrivit art.55 alin. ( 1) din Codul fiscal, salariul poate fi achitat in bani sau in
natura. Astfel, acordarea salariilor compensatorii in mijloace de transport se va impozita
in mod similar cu salariile in bani.

Din punct de vedere contabil, veti efectua inregistrarea cheltuielii prin articolul
contabil:

641
=
421
*)
Cheltuieli cu salariile personalului Personal-salarii datorate
*) cu valoarea salariului pe care trebuie sa-l acordati ca despagubire.

Stingerea obligatiei cu salariul se va inregistra prin articolul:

10

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special:
Impozitul pe profit, venit si salarii calcul si inregistrare in contabilitate

421
=
2133
Personal-salarii datorate Mijloace de transport

*)

*) cu valoarea neamortizata.

Desigur, se va efectua si scaderea din gestiune a amortizarii prin articolul


contabil:

2813
=
Amortizarea instalatiilor, mijloacelor
de transport, animalelor si plantatiilor

2133
Mijloace de transport

Plata unei obligatii exprimate in bani prin acordarea unui bun este cunoscuta in
practica juridica, ca instrumentul de dare in plata. In acest moment, darea in plata este
reglementata de art. 1492 din Codul civil. Astfel, veti intocmi un contract de dare in
plata, ce va mentiona stingerea salariilor printr-un mijloc de transport. Acest contract de
dare in plata va fi documentul ce justifica provenienta autoturismului de catre salariat.
Va recomandam sa analizati prevederile de la art. 148 sau art. 149 din Codul
fiscal, in cazul in care s-a dedus TVA la achizitia autoturismului pentru a stabili daca se
necesita ajustarea TVA.

Munca suplimentara. Modalitate de compensare


Intrebare:
Calculez corect sporul de 75% reprezentand spor pentru ore suplimentare?
Exemplu:
Un angajat cu o norma de 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana efectueaza, in luna
decembrie 2013, 15 ore suplimentare.

Luna: Decembrie 2013


Zile lucratoare in luna: 20
Ore lucrate: 20 zile x 8 orezi = 160 ore
Salariu tarifar: 2.938 lei
Salariu pe ora: 2.938/160 ore = 18 lei ora
Ore suplimentare lucrate: 15
15 ore * 18 lei/ora = 275 lei
Spor 75% ore suplimentare: 206 lei

11

Rentrop&Straton Informatii specializate

Raport special:
Impozitul pe profit, venit si salarii calcul si inregistrare in contabilitate

Brut realizat: 2.938 + 275 + 206 = 3.419 lei

Raspuns:
Conform art. 122 din Codul muncii, munca suplimentara se compenseaza prin
ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.
In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele
prestate peste programul normal de lucru.
Art. 123 stabileste ca, in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este
posibila in termenul prevazut de art. 122 alin. (1) in luna urmatoare, munca
suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator
duratei acesteia.
Sporul pentru munca suplimentara se stabileste prin negociere, in cadrul
contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu
poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.
Asadar, regula este ca, munca suplimentara se compenseaza prin ore libere
platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia. Doar in
situatia in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in acest termen
munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu
corespunzator duratei acesteia.
In speta, orele suplimentare efectuate de catre angajat in luna decembrie 2013
trebuiesc compensate cu ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice.
Daca salariatul a prestat 15 ore suplimentare, in situatia in care nu este posibila
compensarea prin ore libere platite, salariatul va beneficia de:

salariul corespunzator pentru cele 15 ore lucrate si un spor pentru munca


suplimentara stabilit prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau,
dupa caz, al contractului individual de munca, spor ce nu poate fi mai mic de
75% din salariul de baza.

Sporul se calculeaza prin aplicarea procentului la salariul corespunzator orelor


suplimentare efectuate (salariu tarifar orar*numarul de ore suplimentare * 75%).

12

Rentrop&Straton Informatii specializate