Sunteți pe pagina 1din 6

Aplicatii Stagiu An III semestru I - 2012 Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului professional in legatura cu urmatoarele aspecte:

1. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii valoarea de rentabilitate.

2. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii valoarea de randament propriu-zisa. 3. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii DCF. 4. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente disponibilitatilor banesti. 5. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente creditelor bancare pe termen scurt. 6. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente capitalului social. 7. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente rezervelor si rezervelor din reevaluare. 8. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente altor elemente de capitaluri proprii. 9. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente cheltuielilor din exploatare. 10.Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente cheltuielilor financiare. 11.Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente cheltuielilor extraordinare. 12.Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente veniturilor din exploatare. 13.Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente veniturilor financiare. 14.Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente veniturilor extraordinare. 15.Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente rezultatului exercitiului. 16.Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente rezultatului reportat. 17.Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente impozitului pe profit. 18.Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente distribuirilor de rezultat. 19.Studiu de caz privind regimul fiscal al achizitiilor intracomunitare de bunuri. 20.Studiu de caz privind regimul fiscal al livrarilor intracomunitare de bunuri. 21.Studiu de caz privind regimul fiscal al achizitiilor intracomunitare prestari de servicii. 22.Studiu de caz privind regimul fiscal al livrarilor intracomunitare prestari de servicii. 23.Studiu de caz privind regimul fiscal al retururilor de bunuri in si din spatial intracomunitari. 24.Studiu de caz privind regimul fiscal al vanzarilor la distanta. 25.Studiu de caz privind regimul fiscal al achizitiilor de mijloace de transport noi. 26.Studiu de caz privind regimul fiscal al achizitiilor de mijloace de transport second-hand. 27.Studiu de caz privind regimul fiscal al serviciilor furnizate prin mijloace electronice. 28.Studiu de caz privind regimul fiscal al nontransferurilor. 29.Studiu de caz privind regimul fiscal al transportului intracomunitar de bunuri. 30.Studiu de caz privind regimul fiscal al servicii accesorii transportului intracomunitar de bunuri. Cerinte: fiecare studiu de caz va fi alcatuit din: enunt compus conform rationamentului professional si rezolvarea aplicatei(fluxul informational).

12. Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile

Legea nr. 82/1991 Legea nr. 571/2003 OMFP 3055/2009 IAS 18 ISA 300 Planificarea unei misiuni de audit Etapa 2. Prezentarea obiectivelor de audit financiar contabil aferente veniturilor 1.Verificarea tranzaciilor privind generarea veniturilor:pe baz de factur la vnzare i pe baz de extras de cont la venituri din dobnzi.2.Verificarea veniturilor rezultate din subveniile de exploatare primite pentru acoperireadiferenelor de pre i pentru acoperirea pierderilor, precum i alte subvenii (finanarea activitiide cercetare i alte finanri) de care beneficiaz unitatea patrimonial din partea statului, acolectivitilor publice sau a altor uniti patrimoniale, din punct de vedere al: extrasului de cont; modului de contabilizare al acestor creteri de venituri.3.Verificarea tranzaciilor privind veniturile din vnzarea de mrfuri.4.Verificarea tranzaciilor privind veniturile din prestarea de servicii.5.Verificarea tranzaciilor privind veniturile obinute din utilizarea de ctre teri a activelor entitilor care genereaz dobnzi,redevene i dividende.6.Verificarea veniturilor din punct de vedere fiscal:impozabile i neimpozabile.7. Verificarea veniturilor rezultate din imobilizari financiare din punct de vedere al: extrasului de cont; verificare modului de contabilizare al veniturilor rezultate din imobilizri financiare.8.Verificarea corelaiei dintre veniturile din balana de verificare i declaraia 101.9.Verificarea corelaiei valorii veniturilor din balana de verificare i CPP dup natura lor: venituri din exploatare: venituri din vnzarea produselor finite,venituri din lucrri executatesau service prestate venituri financiare:venituri din dobnzi,venituri sub form de dividende din participaii,venituri din sconturile obinute ca urmare a achitrii facturii nainte de scaden venituri cu caracter extraordinar.10.Verificarea veniturilor din alte investiii financiare i mprumuturi ce fac parte activeleimobilizate,cu menionarea separat a celor generate de societile din cadrul grupului. Etapa 3. Sistemul de documente primare i fluxul lor internaional 3 Documentele primare folosite n ntocmirea situaiilor financiare sunt: factur vnzare jurnal de vnzare decont TVA extrase de cont pentru ncasari prin intermediul ordinelor de plat registru cas pentru ncasari prin intermediul chitanelor note de comand emise de client

avize de expediie note contabile fie de magazie registru inventar cerere confirmare crean balana de verificare contul de profit sau pierdere declaraia 101 4. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente disponibilitatilor banesti. Documente justificative pentru operatii de incasari si plati Unul dintre documentele justificativ care sta la baza inregistrarilor contabile privind operatiunile de incasari si plati in lei si in valuta prin banca este extrasul de cont bancar. La extrasul de cont se anexeza documentele justificative care au stat la baza efectuarii operatiunilor bancare propriu-zise: ordine de plata, foaie de varsamant de depunere sau de retragere de numerar, borderouri privind cecurile remise spre decontare, facturi, dispozitii de incasare si plata valutara. Ca document justificativ, extrasul de cont trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente obligatorii: denumirea bancii si a sucursalei/filialei emitente; numarul de cont, data si perioada pentru care se emite; numele titularului de cont; soldul initial al disponibilului existent in cont la inceputul zilei; operatiunile efectuate in debitul (operatiuni de plati) sau in creditul (operatiuni de incasari) contului cu detalii referitoare la: -continutul operatiunii; -numarul documentului de incasare sau plata; -suma incasata sau platita; soldul final al disponibilului existent in cont la sfarsitul zilei. Extrasul de cont trebuie sa contina toate operatiunile dispuse de firma pe baza documentelor intocmite in acest sens. Pentru evidenta ordinelor de plata emise va recomandam sa intocmiti un registru manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul in care sa inscrieti numarul ordinului de plata, suma, numele beneficiarului si detalii referitoare la obiectul platii. Daca firma dvs. are deschise mai multe conturi bancare, evidenta contabila a disponibilitatilor banesti trebuie organizata prin deschiderea de conturi analitice pentru fiecare cont bancar. Astfel, aveti posibilitatea sa verificati foarte usor pentru fiecare cont bancar deschis, concordanta dintre soldul contabil al contului analitic respectiv si soldul operativ din extrasul de cont bancar. Documentul justificativ de decontare a cecurilor Filele de cec emise pentru diversi furnizori sunt justificate de catre gestionarul carnetului de

cecuri pe baza documentului denumit borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare cod 14-4-6. Formularul trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: denumirea firmei; denumirea, numarul curent si data (ziua, luna, anul) intocmirii; numele si prenumele gestionarului carnetului de cecuri; felul, numarul si data documentului achitat; documentul de receptie a bunurilor (numarul si data); beneficiarul sumei; seria si numarul cecului; suma achitata; numarul actelor justificative anexate; semnaturi: viza compartimentului aprovizionare sau alt compartiment desemnat, viza de control financiar preventiv, gestionar carnet cecuri. Va prezentam pe scurt detalii referitoare la: Utilitate: document justificativ (impreuna cu documentele anexe) al sumelor achitate cu cecuri de decontare; document de predare la compartimentul financiar-contabil a documentelor in baza carora s-au emis cecuri. Mod de completare: se intocmeste intr-un exemplar, zilnic, decadal sau lunar, de catre gestionarul carnetului de cecuri, pe masura utilizarii filelor din carnet; se intocmeste separat pe feluri de cecuri; daca pentru un cec se anexeaza mai multe documente, acestea se trec pe randuri distincte, urmand ca in dreptul ultimului document sa se completeze celelalte coloane ale formularului. Circuit: la compartimentul aprovizionare: pentru confirmarea legalitatii, necesitatii, oportunitatii si operatiunii; la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv: pentru acordarea vizei respective; la compartimentul financiar-contabil, impreuna cu documentele anexate: pentru verificare si semnare. Arhivare: se realizeaza la compartimentul financiar-contabil. Documente de evidenta a operatiunilor de casa si banca In cazul firmelor care aplica forma de inregistrare pe jurnale, evidenta operatiunilor de incasari si plati se tine cu ajutorul jurnalului auxiliar (cod 14-6-5) care este util pentru completarea registrului Cartea mare . Acest document se intocmeste lunar sau pe masura efectuarii operatiunilor, in cadrul compartimentului financiar-contabil, separat pentru fiecare cont analitic pe baza registrului de casa si a extraselor de cont anexate ca documente justificative. Prin acest document se poate efectua gruparea sumelor pe conturi, atat pentru incasari, cat si pentru plati, intr-un document cumulativ. La sfarsitul lunii se determina rulajul total creditor si debitor, precum si totalurile fiecaruia dintre conturile corespondente, sume care se preiau in Cartea mare. 6.Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente capitalului social.+8. Exhaustivitatea:

se verific dac toate modificrile referitoarela capitalul social care au fost aprobate de AdunareaGeneral a Acionarilor au fost nregistrate corespunztor ncontabilitate. Exactitatea: se verific dac sumele corespunztoarecreterilor sau diminurilor de sume proprii de finanare suntreale i corespund cu deciziile conducerii. Exactitatea: se verific dac modificrile capitalului socialsunt conforme cu statutul i contractul de societate sau cuCererea de meniuni nregistrat la Registrul Comerului. Evaluarea: se verific corectitudinea calculrii i contabilizriiurmtoarelor operaiuni legate de conturile capitaluri:nregistrarea creterilor sau diminurilor de rezerve;- nregistrarea rezervelor din reevaluare;- nregistrarea dividendelor conform modului de aprobare aacestora fcut de ctre Adunarea General a Acionarilor sauAsociailor. Perioada corect : se va verifica dac modificrile capitalurilor proprii, respectiv majorarea sau micorarea acestora a fost nregistrat n perioada contabil corespunztoare producerii respectivului eveniment;Referitor la capitalurile strine pe termen lung i mediu,auditorul trebuie s urmreasc documentele care-i permit sanalizeze valoarea mprumuturilor, a dobnzilor care decurgdin acestea pe perioada curent i n viitor,precum i agaraniilor acordate pentru aceste mprumuturi.De asemenea, auditorul trebuie s se asigure de existenaunor eventuale ipoteci sau gajuri prevzute, dac aceste mprumuturi au fost corect contabilizate i imputate perioadeicorespunztoare. Corecta prezentare i evideniere: se vor verifica urmtoarele obiective: - dac au fost corect clasificate, evideniate i prezentatecapitalurile proprii: capitalul social, rezervele, rezervele dinreevaluare, dividendele, fondurile proprii pentru dezvoltare,profiturile reportate; - d a c nr e gi s t r r i l e co nt ab i l e a u f o s t c o n f o r m e c u no r m e l e legale,cu IAS-urile,cu Legea contabilitii, cu legea societilor comerciale, etc. 2.2. Auditul contului de profit i pierdereOBIECTIVE GENERALEOBIECTIVE VIZATE DE AUDITOR1.Auditul conturilor decheltuieli n auditarea conturilor de cheltuieli, auditorul se va asigurac :- toate cheltuielile i achiziiile aferente exerciiului financiar curent au fost incluse n situaiile financiare;- toate cheltuielile i cumprrile au fost corect nsumate icorect nregistrate, acestea fiind tranzacii reale desfurate nactivitateaentitii auditate;-sumele evideniate n situaiile financiare sunt conforme cuinstrumentrile tehnice contabile;Pentru a determina eventualele riscuri de fraud care potaprea n legtur cu creditorii i furnizorii, auditorul trebuies stabileasc un rezumat al testelor asupra procedurilor decontrol, asupra soldurilor i rulajelor conturilor distinct, precumi proceduri analitice i teste de detaliu care vor fi folosite nacest scop.Dintre riscurile care pot afecta exactitatea, existena iexhaustivitatea cheltuielilor, enumerm :- riscul ca anumite bunuri i servicii achiziionate s fieutilizate n interesul personal al unor salariai, nu pentrunevoile entitii;- riscul existenei efecturii unor pli ctre furnizori fictivi, pliefectuate fr aprobarea conducerii;- riscul achitrii unor facturi stornate din jurnalul de cumprri,dar care ulterior au fost nregistrate i achitate, fr s existeordine de plat sau ieiri de numerar prin cas;Auditorul trebuie s analizeze valoarea erorilor peste pragul de semnificaie al cheltuielilor i s constate modul n careacestea pot influena n mod semnificativ contul de rezultate.De asemenea, la nchiderea exerciiului financiar, auditorulva examina unele conturi cu valori semnificative, cum ar fi :- cheltuieli aferente ratelor la chirii;- dobnzile aferente contractelor de leasing operaional saufinanciar;- cheltuielile cu comisioane i onorarii;- cheltuielile cu salariile personalului; 13 n auditarea conturilor de cheltuieli, auditorul se va asigura c : - toate cheltuielile i achiziiile aferente exerciiului financiar curent au fost incluse n situaiile financiare;

- toate cheltuielile i cumprrile au fost corect nsumate i corect nregistrate, acestea fiind tranzacii reale desfurate nactivitateaentitii auditate; -sumele evideniate n situaiile financiare sunt conforme cu instrumentrile tehnice contabile; Pentru a determina eventualele riscuri de fraud care pot aprea n legtur cu creditorii i furnizorii, auditorul trebuie s stabileasc un rezumat al testelor asupra procedurilor decontrol, asupra soldurilor i rulajelor conturilor distinct, precum i proceduri analitice i teste de detaliu care vor fi folosite n acest scop. Dintre riscurile care pot afecta exactitatea, existena iexhaustivitatea cheltuielilor, enumerm : - riscul ca anumite bunuri i servicii achiziionate s fieutilizate n interesul personal al unor salariai, nu pentru nevoile entitii; - riscul existenei efecturii unor pli ctre furnizori fictivi, pli efectuate fr aprobarea conducerii; - riscul achitrii unor facturi stornate din jurnalul de cumprri,dar care ulterior au fost nregistrate i achitate, fr s existe ordine de plat sau ieiri de numerar prin cas; Auditorul trebuie s analizeze valoarea erorilor peste pragul de semnificaie al cheltuielilor i s constate modul n carea cestea pot influena n mod semnificativ contul de rezultate .De asemenea, la nchiderea exerciiului financiar, auditorul va examina unele conturi cu valori semnificative, cum ar fi : - cheltuieli aferente ratelor la chirii; - dobnzile aferente contractelor de leasing operaional saufinanciar; - cheltuielile cu comisioane i onorarii;- cheltuielile cu salariile personalului; cheltuilei sociale si fiscale; -imprumuturile, declaratiile de impunere si deconturile de TVA, platile efectuate.