Sunteți pe pagina 1din 2

7.3.

2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 64/1

II
(Acte fr caracter legislativ)

ACORDURI INTERNAIONALE
DECIZIA (UE) 2015/372 A CONSILIULUI
din 8 octombrie 2014
privind semnarea, n numele Uniunii i al statelor sale membre i aplicarea provizorie a unui
Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea
European i statele sale membre, pe de o parte i guvernul Statului Israel, pe de alt parte, pentru
a se ine seama de aderarea Republicii Croaia la Uniunea European
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, n special articolul 100 alineatul (2) coroborat cu
articolul 218 alineatul (5),
avnd n vedere Actul de aderare a Croaiei, n special articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf,
avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,
ntruct:
(1)

La 14 septembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia s deschid negocieri, n numele Uniunii, al statelor sale
membre i al Republicii Croaia, cu privire la ncheierea unui Protocol de modificare a Acordului euro-medite
raneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea European i statele sale membre, pe de o parte i guvernul
Statului Israel, pe de alt parte (1), pentru a se ine seama de aderarea Republicii Croaia la Uniunea European
(denumit n continuare protocolul).

(2)

Negocierile s-au ncheiat cu succes la 12 decembrie 2013.

(3)

Protocolul ar trebui s fie semnat, n numele Uniunii i al statelor sale membre, sub rezerva ncheierii sale la o
dat ulterioar.

(4)

Protocolul ar trebui s se aplice cu titlu provizoriu,

ADOPT PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Prin prezenta decizie se autorizeaz semnarea, n numele Uniunii i al statelor sale membre, a Protocolului de modificare
a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea European i statele sale membre, pe de o
parte i guvernul Statului Israel, pe de alt parte, pentru a se ine seama de aderarea Republicii Croaia la Uniunea
European, sub rezerva ncheierii respectivului protocol.
Textul protocolului se ataeaz prezentei decizii.
(1) Textul acordului a fost publicat n JO L 208, 2.8.2013, p. 3.

L 64/2

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

7.3.2015

Articolul 2
Prin prezenta decizie, preedintele Consiliului este autorizat s desemneze persoana sau persoanele mputernicite s
semneze protocolul n numele Uniunii i al statelor sale membre.
Articolul 3
n conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din protocol, de la data semnrii sale de ctre prile contractante (1), pn la
intrarea sa n vigoare, protocolul se aplic cu titlu provizoriu.
Articolul 4
Prezenta decizie intr n vigoare la data adoptrii.

Adoptat la Luxemburg, 8 octombrie 2014.


Pentru Consiliu
Preedintele
M. LUPI

(1) Secretariatul General al Consiliului va publica n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene data de la care protocolul se aplic cu titlu provizoriu.