Sunteți pe pagina 1din 1

10 explicatii pentru intocmirea fluxului

de numerar (cash flow)
Dupa cum bine se spune,cash is the king.
Fara bani nicio companie nu poate exista.
Cu toate acestea analiza fluxului de numerar este de multe ori ignorata de catre
companii, accentul cazand pe analiza contului de profit si pierdere.
Dar facturile furnizorilor sau salariile nu pot fi platite din profitul contabil de pe
hartie.
Multe din companiile care isi masoara succesul exclusiv prin intermediul profitului
net sunt trezite la realitate de lipsa disponibilitatilor banesti.
Raportul de flux de numerar arata modul in care compania genereaza si utilizeaza
banii pe o anumita perioada de timp.
Actionarii companiei folosesc informatiile din fluxul de numerar pentru a determina
modul de distribuire a dividendelor sau daca compania are nevoie de finantare
suplimentara pentru dezvoltarea afacerii.
nvestitorii analizeaza raportul de flux de numerar pentru a decide daca investesc
intr!o companie sau daca societatea genereaza suficient disponibil de bani pentru
a!si plati datoriile.
"unt doua metode de a intocmi raportul de cash flo#$ metoda indirecta si metoda
directa.
%.Metoda indirecta de intocmire a fluxului de numerar
Metoda indirecta porneste de la rezultatul net contabil care este a&ustat cu
tranzactiile contabile ce nu genereaza miscare de numerar 'amortizare,
provizioane(.)ste metoda cea mai des folosita de companii.
"chema metodei indirecte arata astfel$

Rezultatul contabil net
+ Ajustari nemonetare
Amortizare
Provizioane
Diferente de curs valutar
+ Modificari ale activelor si pasivelor curente
Cresteri/descresteri ale soldului de client
Cresteri/descresteri ale soldului de furnizori
Cresteri/descresteri ale soldului de stocuri
= Flux de numerar generat din activitatile operationale
+/- Vanzari/ cumparari de active imoilizate
= Flux de numerar generat din activitatile de investitii
+/- !mprumuturi ancare
! Dividende platite
* Flux de numerar generat din activitatile de finantare