Sunteți pe pagina 1din 168

AN 2006

V1.A1.-2006 Avei urmtoarele informaii despre situaia patrimonial a unei


ntreprinderi:
Terenuri 1.000, echipamente 3.000, cldiri 1.800, cheltuieli de nfiinare 800, brevete 1.00,
fond comercial .000, titluri de participare 300, stocuri !00, clieni ."00, creane diverse 800,
valori mobiliare 3#0, disponibiliti $00, cheltuieli n avans 1#0, venituri n avans 100, furni%ori
pentru imobili%ri 1.&00, furni%ori 1.800, bu'et 00, mprumuturi bancare 3.#00 (din care
datorii curente #00), provi%ioane pentru riscuri *i cheltuieli #00, capital social &.#00, re%erve
3.000, re%ultatul e+erciiului !00.
,e cere-:
a., indicai valoarea activelor fictive.
b., indicai valoarea imobili%rilor necorporale.
c., elaborai bilanul funcional *i s e+plicai rolul acestuia.
d. , elaborai bilanul financiar *i s comentai echilibrul financiar al ntreprinderii.
e., elaborai bilanul economic al ntreprinderii *tiind c a.ustrile aduse valorilor
contabile sunt de: /3.#00 la imobili%rile corporale, /1#0 la imobili%rile financiare,
/#0 la stocuri, 0100 la creane, /1.000 la mprumuturile bancare n valut, iar
provi%ioanele constituite au caracter de re%erv.
f. 1eterminai Activul 2et 3orectat al ntreprinderii prin ambele metode.
- 4+plicarea oricrui calcul sau oricrei pre%entri este obli'atorie.
Rezolvare:
Bilant contabil
ACTIV PASIV
Terenuri 1.000 3apital social &.#00
4chipamente 3.000 5e%erve 3.000
3ldiri 1.800 5e%ultatul e+erciiului !00
3heltuieli de nfiinare 800 6enituri n avans 100
7revete 1.00
8urni%ori pentru
imobili%ri 1.&00
8ond comercial .000 8urni%ori 1.800
Titluri de participare 300 7u'et 00
,tocuri !00
9mprumuturi bancare
(din care datorii curente
#00) 3.#00
3lieni ."00
:rovi%ioane pentru
riscuri *i cheltuieli #00
3reane diverse 800
6alori mobiliare 3#0
1isponibiliti $00
3heltuieli n avans 1#0
TOTA 1!.600 TOTA 1!.600
a. Activele "ictive ; cheltuieli de nfiinare 800 / brevete 1.00 / fond comercial .000 /
cheltuieli n avans 1#0 ; &.1#0
b. I#obiliz$rile necor%orale ; cheltuieli de nfiinare 800 / brevete 1.00 / fond
comercial .000 ; &.000
1
c. 7ilanul funcional reflect n activ funciile de investiii, e+ploatare *i tre%orerie ale
ntreprinderii, iar n pasiv reflect funcia de finanare a ntreprinderii (din surse proprii
sau din mprumuturi bancare). ,tudierea bilanului funcional duce la determinarea masei
capitalurilor folosite n ntreprindere *i structura acestora, n scopul determinrii ratei de
capitali%are, fructificare sau de actuali%are.
:entru determinarea bilan&'l "'nc&ional este necesar a se elimina influenele
elementelor de activ *i pasiv fictive, prin cori.area contului de re%ultate cu valoarea
acestora. Astfel, se va cori.a contul de re%ultate n minus cu valoarea activelor fictive (0
&.1#0) *i n plus cu valoarea veniturilor n avans (/100) re%ult<nd o cori.are consolidat
ne'ativ a contului de re%ultate de &.0#0. 3onsiderm c provi%ioanele pentru riscuri *i
cheltuieli sunt bine fundamentate *i au caracter de re%erv ntre'ind capitalurile proprii ale
ntreprinderii.
Astfel, n urma acestor corecii, clarificri *i clasificri bilanul funcional se pre%int
astfel:
ACTIV PASIV
8unctia de
investitii 9mobili%ari !.100 3apitaluri proprii &.##0
8
u
n
c
t
i
a

d
e

f
i
n
a
n
t
a
r
e
8unctia de
e+ploatare
,toc/3reante0
=bli'atii
nefinanciare "00
=bli'atii
financiare 3.#00
8unctia de
tre%orerie 1isponibilitati 1.0#0
TOTA (.0!0 TOTA (.0!0
unde:
I#obilizari ; terenuri 1.000 / echipamente 3.000 / cldiri 1.800 / titluri de participare
300 ; !.100
Stoc)Creante-Obli*atii ne"inanciare ; stocuri !00 / clieni ."00 / creane diverse
800 0 furni%ori pentru imobili%ri 1.&00 0 furni%ori 1.800 0 bu'et 00 ; "00
+i,%onibilitati ; valori mobiliare 3#0 / disponibiliti $00 ; 1.0#0
Ca%ital'ri %ro%rii ; capital social &.#00 / re%erve 3.000 / re%ultatul e+erciiului !00 /
provi%ioane pentru riscuri *i cheltuieli #00 0 cori.are ne'ativ a contului de re%ultate
&.0#0 ; &.##0
Obli*atii "inanciare ; mprumuturi bancare 3.#00
d. ,tructura bilan&'l'i "inanciar se pre%int din punct de vedere teoretic astfel:
ACTIV PASIV
9. 9mobili%ari 96. 3apitaluri permanente
99. ,tocuri plus creante 6. =bli'atii nefinanciare
999. 1isponibilitati
69.=bli'atii financiare pe
termen scurt
Total activ Total %a,iv
Acest bilan st la ba%a determinrii urmtorilor indicatori:
Fond de rulment net global ; 96 > 9
Necesarul de fond de rulment ; 99 > 6
Trezoreria ; 999 0 69
4chilibrul financiar al firmei re%ult din relaia:
Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria
ntreprinderii
?n ca%ul nostru avem:
7ilant financiar
ACTIV PASIV
9. 9mobili%ari !.100 96. 3apitaluri permanente $.##0
99. ,tocuri plus creante &.300 6. =bli'atii nefinanciare 3.&00

999. 1isponibilitati 1.0#0


69.=bli'atii financiare pe
termen scurt #00
Total activ 11.&#0 Total %a,iv 11.&#0
unde:
9. I#obilizari ; terenuri 1.000 / echipamente 3.000 / cldiri 1.800 / titluri de
participare 300 ; !.100
99. Stoc'ri)Creante ; stocuri !00 / clieni ."00 / creane diverse 800 ; &.300
999. +i,%onibilitati ; valori mobiliare 3#0 / disponibiliti $00 ; 1.0#0
96. Ca%ital'ri %er#anente ; capital social &.#00 / re%erve 3.000 / re%ultatul
e+erciiului !00 / provi%ioane pentru riscuri *i cheltuieli #00 0 cori.are ne'ativ a
contului de re%ultate &.0#0 / mprumuturi bancare peste un an 3.000 ; $.##0
6. Obli*atii ne"inanciare ; furni%ori pentru imobili%ri 1.&00 / furni%ori 1.800 / bu'et
00 ; 3.&00.
69. Obli*atii "inanciare %e ter#en ,c'rt ; mprumuturi bancare 3.#00.
5e%ult c
Fond de rulment net global ; $.##0 > !.100 ; 1.&#0
5e%ult c din capitalurile permanente, respectiv capitaluri proprii *i datoriile
financiare pe termen lun' se acoper activele imobili%ate r<m<nnd o resurs de 1.&#0
pentru finanarea activitii curente (activele circulante)
Necesarul de fond de rulment ; &.300 > 3.&00 ; "00
5e%ult c stocurile *i creanele sunt finanate doar n parte din obli'aiile nefinanciare
pe termen scurt, rm<n<nd o diferen neacoperit "00 care trebuie acoperit din alte
surse, fie din surse de capital permanent, fie din mprumuturi financiare pe termen
scurt.
Trezoreria ; 1.0#0 0 #00 ; ##0
9ar echilibrul financiar al firmei:
Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria
ntreprinderii
1.450 - 900 = 550
e. :entru a determina bilan&'l econo#ic al ntreprinderii vom stabili care sunt influenele
determinate de reevaluarea elementelor patrimoniale de activ *i de pasiv:
ACTIV
+i"erente
reeval'are
ACTIV
corectat PASIV
+i"erente
reeval'are
PASIV
corectat
Active %e ter#en l'n*-
.in care 6.100 /.6!0 0.1!0 Ca%ital ,ocial 2.!00 0 2.!00
- Imobilizari corporale !.(00 /.!00 0./00 Rezerve corectate /.!00 0 /.!00
Terenuri 1.000
Rez'ltat'l e3erci&i'l'i
cori4at -/.2!0 0 -/.2!0
4chipamente 3.000
+i"eren&e .in
reeval'are 0 2.(00 2.(00
3ldiri 1.800 Obli*atii ne"inanciare /.200 0 /.200
- Imobilizari financiare /00 1!0 2!0
8urni%ori pentru
imobili%ri 1.&00
Titluri de participare 300 8urni%ori 1.800
Stoc'ri 600 2!0 (!0 7u'et 00
Crean&e /.100 -100 /.600 Obli*atii "inanciare /.!00 1.000 2.!00
3lieni ."00 9mprumuturi bancare 3.#00
3reane diverse 800
+i,%onibilit$&i 1.0!0 0 1.0!0
6alori mobiliare 3#0
1isponibiliti $00
TOTA 11.2!0 /.(00 1!.2!0 TOTA 11.2!0 /.(00 1!.2!0
3
8a de cele determinate mai sus bilan&'l econo#ic se pre%int astfel:
ACTIV PASIV
Active pe termen lun', din care ".$#0 3apital social &.#00
- mobilizari corporale ".300 5e%erve corectate 3.#00
- mobilizari financiare &#0
5e%ultatul e+erciiului
cori.at 03.&#0
,tocuri 8#0 !iferen"e din ree#aluare $.%00
3reane 3.!00 =bli'atii nefinanciare 3.&00
1isponibiliti 1.0#0 =bli'atii financiare &.#00
TOTA 1!.2!0 TOTA 1!.2!0
f. Activul 2et 3orectat al ntreprinderii
1. 5eto.a ,'b,tractiv$
Activ'l Net Corectat ; Total active reevaluate cori.ate > Total datorii
; 1#.#0 > $."00 ; 1./!0
2. 5eto.a a.itiv$
Activ'l Net Corectat ; 3apitaluri proprii / Total influene re%ultate din
nlocuirea valorilor contabile cu valorile economice
; &.##0 / .800 ; 1./!0
V1.A2.-2006 n ba%a urmtoarelor date: profit net nainte de impo%itare 1.3#0.000 lei@
cheltuieli cu amorti%area $0.000 lei, diminuarea creanei clieni "0.000 lei@ cre*tere cheltuieli n
avans 3!.000 lei@ cre*tere datorii furni%ori 10.000 lei@ pli impo%it pe profit #&0.000 lei@ pli
privind: achi%iia de terenuri 300.000 lei, achi%iia unei cldiri &#0.000 lei, achi%iia de ma*ini,
utila.e, instalaii 10.000 lei@ mprumuturi ncasate din emisiunea de obli'aiuni 10.000 lei@
dividende pltite aferente activitii de finanare 31.000 lei, calculai flu+urile nete de numerar
pentru activitile de e+ploatare, investiii *i finanare.
Rezolvare:
2r.
crt.
4A:B93AT94 6aloare 8lu+urile nete de numerar pentru activitile de
4+ploatare 9nvestitii 8inantare TOTA
1 profit net nainte de impo%itare 1.3#0.000 1.3#0.000 0 0 1./!0.000
cheltuieli cu amorti%area $0.000 $0.000 0 0 210.000
3 diminuarea creanei clieni "0.000 "0.000 0 0 00.000
& cre*tere cheltuieli n avans 3!.000 03!.000 0 0 -/6.000
# cre*tere datorii furni%ori 10.000 010.000 0 0 -120.000
! pli impo%it pe profit #&0.000 0#&0.000 0 0 -!20.000
$ pli privind achi%iia de terenuri 300.000 0 0300.000 0 -/00.000
8 pli privind achi%iia unei cldiri &#0.000 0 0&#0.000 0 -2!0.000
" pli privind achi%iia de ma*ini, utila.e, instalaii 10.000 0 010.000 0 -120.000
10 mprumuturi ncasate din emisiunea de
obli'aiuni
10.000 0 0 10.000 120.000
11 dividende pltite aferente activitii de finanare 31.000 0 0 031.000 -/12.000
TOTA 1.012.000 -(10.000 -102.000 -2(.000
:rofit net nainte de impo%itare: 1.3#0.000 lei
3h.cu amorti%.: $0.000 lei
1iminuarea creanei clieni: "0.000 lei
3re*tere ch.n avans: 3!.000 lei
3re*tere datorii furni%ori: 10.000 lei
:li impo%it pe profit: #&0.000 lei
&
:li: achi%.terenuri 300.000 lei, achi%.cldiri &#0.000 lei, achi%.ma*ini 10.000 lei
?mprumuturi ncasate prin emis.de obli'.: 10.000 lei
1ividende pltite aferente activ.de finanare: 31.000 lei
8lu+urile nete de numerar pt.activ.de e+ploatare, investiii *i finanare C
8lu+ de numerar din activitatea de e+ploatare sau 824 (metoda direct) ; 649 > 34: > D
2854-
unde
649 ; venituri din e+ploatare ncasabile
34: ; cheltuieli de e+ploatare de plat
D 2854 ; variaia nevoii de fond de rulment de e+ploatare
- ntr0o variant lr'it, 285 poate s includ *i elemente n afara e+ploatrii
8lu+ de numerar din activitatea de e+ploatare sau 824 (metoda indirect) ;
; 5e%ultat net din e+ploatare ncasabil > D ,tocuri > D 3reane le'ate de e+ploatare / D 1atorii
le'ate de e+ploatare
; 523 > 63 > 698 / 33 / 398 0 D 2854-
unde
523 ; re%ultat net contabil
63 ; venituri calculate
698 ; venituri le'ate de investiii, finanare
33 ; cheltuieli calculate
398 ; cheltuieli le'ate de investiii, finanare
D 2854 ; variaia nevoii de fond de rulment de e+ploatare
824 ; 1.3#0.000 / $0.000 / "0.000 0 3!.000 > 10.000 > #&0.000 ; 1.01&.000 lei
8lu+ de numerar din activitatea de finanare sau 828 ; 5e%ultatul net din finanare / D
3apitaluri proprii e+terne / D 1atorii financiare 0 D 3reane le'ate de finanare
828; 10.000 > 31.000 ; 0 1".000 lei
8lu+ de numerar din activitatea de investiii sau 829 ; 5e%ultatul net din investiii > Achi%iii
imobili%ri / D 1atorii le'ate de investiii 0 D 3reane le'ate de investiii
829 ; 0 300.000 > &#0.000 > 10.000; 0 8$0.000 lei
V1.A/.-2006 ,ocietatea pe aciuni E are un capital de &.000.000 u.m., divi%at n &.000 de
aciuni cu valoarea nominal 1.000 u.m. :resupunem c, n e+erciiul 2/1, societatea E
procedea% la ma.orarea capitalului prin emisiunea a .000 de aciuni noi, n numerar, la un pre
de emisiune de 1.100 u.m.
Ba data ma.orrii capitalului social, o aciune E este evaluat la 1.1#0 u.m. 6aloarea
nominal: 1.000 u.m.
, se pre%inte nre'istrrile contabile 'enerate de ma.orarea capitalului social.
Rezolvare:
6aloare nominalFaciune ; 1.000 um
:re de emisiuneFaciune ; 1.100 um
2r. aciuni noi emise ; .000 aciuni
3re*terea capitalului social ; 2r. aciuni noi emise A 6aloare nominalFaciune
; .000 aciuni A 1.000 umFaciune ; .000.0000 um
6aloarea primei de emisiune ; 2r. aciuni noi emise A 6aloarea de
emisiuneFaciune 0
2r. aciuni noi emise A 6aloare nominalFaciune
#
; .00.000 um > .000.000 um ; 00.000 um
&#! ; G .00.000
1011 .000.000
10&1 00.000
#11
#311
; &#! .00.000
1011 ; 101 .000.000
10&1 ; 10! 00.000
V2.A1.-2006 7ilanul contabil al societii furni%ea% urmtoarele informaii patrimoniale:
9mobili%rile necorporale (HnoI0hoI) 10.000, imobili%ri corporale. 80.000, imobili%ri
financiare 10.000, stocuri #0.000, creane 300.000, disponibiliti 1#.000, capitaluri proprii
1#.000, obli'aii nefinanciare 380.000, obli'aii financiare 1!0.000 (din care datorii pe termen
lun' 100.000).
6aloarea economic a elementelor de bilan este de 1#0.000 la imobili%rile corporale,
3$#.000 la stocuri, #0.000 la creane *i de #0.000 la imobili%rile financiare.
,e cere-:
a. , elaborai bilanul funcional, bilanul financiar *i bilanul economic, ale societii *i s
artai n ce scopuri sunt folosite de e+peri.
b., determinai prin ambele metode activul net contabil *i activul net corectat ale societii.
c. , determinai pra'ul de rentabilitate al societii *tiind c rata de remunerare a activelor
este de 1#G.
- 4+plicarea oricrui calcul sau oricrei pre%entri este obli'atorie.
Rezolvare:
7ilan contabil
9mobili%rile necorporale
(HnoI0hoI) 10.000 3apitaluri proprii 1#.000
9mobili%ri corporale 80.000 =bli'aii nefinanciare 380.000
9mobili%ri financiare 10.000
=bli'aii financiare (din care
datorii pe termen lun' 100.000) 1!0.000
,tocuri #0.000

3reane 300.000
1isponibiliti 1#.000
TOTA 66!.000 TOTA 66!.000
a. 7ilanul funcional
7ilanul funcional reflect n activ funciile de investiii, e+ploatare *i tre%orerie ale
ntreprinderii, iar n pasiv reflect funcia de finanare a ntreprinderii (din surse proprii sau
din mprumuturi bancare). ,tudierea bilanului funcional duce la determinarea masei
capitalurilor folosite n ntreprindere *i structura acestora, n scopul determinrii ratei de
capitali%are, fructificare sau de actuali%are. :entru determinarea bilan&'l'i "'nc&ional este
necesar a se elimina influenele elementelor de activ fictive, prin cori.area contului de
re%ultate cu valoarea acestora. Astfel, se va cori.a contul de re%ultate n minus cu valoarea
activelor fictive (010.000)
Astfel, n urma acestor corecii bilanul funcional se pre%int astfel:
ACTIV PASIV
8unctia de
investitii 9mobili%ari "0.000 3apitaluri proprii 11#.000
!
8unctia de
e+ploatare
,toc/3reante0
=bli'atii nefinanciare 1$0.000
=bli'atii financiare 1!0.000
8unctia de
tre%orerie 1isponibilitati 1#.000
TOTA 21!.000 TOTA 21!.000
,tructura bilan&'l'i "inanciar se pre%int din punct de vedere teoretic astfel:
ACTIV PASIV
9. 9mobili%ari 96. 3apitaluri permanente
99. ,tocuri plus creante 6. =bli'atii nefinanciare
999. 1isponibilitati
69.=bli'atii financiare pe
termen scurt
Total activ Total %a,iv
Acest bilan st la ba%a determinrii urmtorilor indicatori:
Fond de rulment net global ; 96 > 9
Necesarul de fond de rulment ; 99 > 6
Trezoreria ; 999 0 69
4chilibrul financiar al firmei re%ult din relaia:
Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria
ntreprinderii
?n ca%ul nostru avem:
Bilant "inanciar
ACTIV PASIV
9. 9mobili%ari "0.000 96. 3apitaluri permanente 1#.000
99. ,tocuri plus
creante ##0.000 6. =bli'atii nefinanciare 380.000
999. 1isponibilitati 1#.000
69.=bli'atii financiare pe termen
scurt !0.000
Total activ !##.000 Total %a,iv !##.000
unde:
9. I#obilizari ; imobili%ri corporale 80.000 / imobili%ri financiare 10.000 ; "0.000
99. Stoc'ri)Creante ; stocuri #0.000 / creane 300.000 ; ##0.000
999. +i,%onibilitati ; disponibiliti 1#.000
96. Ca%ital'ri %er#anente ; capitaluri proprii 1#.000 > active fictive (HnoI0hoI)
10.000 / datorii pe termen lun' 100.000 ; 1#.000
6. Obli*atii ne"inanciare ; obli'atii nefinanciare 380.000
69. Obli*atii "inanciare %e ter#en ,c'rt ; obli'atii financiare 1!0.000 0 datorii pe
termen lun' 100.000 ; !0.000
ACTIV
+'%a
reeval'ar
e
+i"erent
e PASIV
+'%a
reeval'ar
e
+i"erent
e
Active %e ter#en
l'n*- .in care 00.000 200.000 110.000 Ca%ital'ri %ro%rii 11!.000 /00.000 1(!.000
- mobilizari
corporale 80.000 1#0.000 $0.000
din care diferente
din reevaluare 0 18#.000 18#.000
- mobilizari
financiare 10.000 #0.000 &0.000
Obli*atii
ne"inanciare
/(0.00
0 /(0.000 0
Stoc'ri 2!0.000 /1!.000 12!.000
Obli*atii
"inanciare
160.00
0 160.000 0
Crean&e /00.000 2!0.000 -!0.000
$
+i,%onibilit$&i 1!.000 1!.000 0
TOTA 6!!.000 (20.000 1(!.000 TOTA
6!!.00
0 (20.000 1(!.000
7ilantul economic
ACTIV PASIV
Active pe termen lun' 00.000 3apitaluri proprii 300.000
,tocuri 3$#.000 =bli'atii nefinanciare 380.000
3reane #0.000 =bli'atii financiare 1!0.000
1isponibiliti 1#.000
TOTA (20.000 TOTA (20.000
b. 1eterminarea prin ambele metode a activului net contabil *i activul net corectat ale
societii.
Activul 2et contabil al ntreprinderii
a. 5eto.a ,'b,tractiv$
Activ'l Net contabil ; Total active > Total datorii
; !!#.000 > #&0.000 ; 1#.000
b. 5eto.a a.itiv$
Activ'l Net contabil ; 3apitaluri proprii / re%ultatul net (dup
distribuire)
; 1#.000
Activul 2et 3orectat al ntreprinderii
a. 5eto.a ,'b,tractiv$
Activ'l Net Corectat ; Total active reevaluate cori.ate > Total datorii
; 8&0.000 > #&0.000 ; /00.000
b. 5eto.a a.itiv$
Activ'l Net Corectat ; 3apitaluri proprii (mai puin activele fictive) /
Total influene re%ultate din nlocuirea valorilor contabile cu valorile economice
; 11#.000 / 18#.000 ; /00.000
c. 1eterminarea pra'ului de rentabilitate al societii
?n evaluare, pra'ul de rentabilitate este punctul de la care rentabilitatea 'enerat e
ntreprindere este superioar celei ce s0ar obine plas<nd pe pia un capital
echivalent cu activul net cori.at. n evaluare pra'ul de rentabilitate se utili%ea%a
pentru calculul supraprofitului. ?n acest ca% indicatorul la care se raportea% acest
pra' de rentabilitate este re%ultatul net, din compararea celor dou valori re%ult<nd
'oodIill0ul sau badIill0ul.
Astfel, av<nd n vedere datele noastre, vom avea:
:r ; A23 - i ; 300.000 - 1#G ; &#.000
V2.A2.-2006 ,ocietatea A73 a emis un mprumut obli'atar de 10.000.000 obli'aiuni cu un
pre de rambursare de &.100 leiFobli'aiune *i o valoare nominal de &.000 leiFobli'aiune. Ba
dorina purttorului, obli'aiunile pot s fie convertite n aciune, paritatea de conversie fiind: 1
aciune cu valoare nominal de 3.000 lei pentru o obli'aiune. :urttorii a .000 de obli'aiuni
decid s converteasc titlurile lor n aciuni ale societii A73. 3are este valoarea primei de
conversie a obli'aiunilor n aciuniC
8
Rezolvare:
(.000 + &.100) 8.00.000 1!1 ; 101 !.000.000 (.000 + 3.000 )
; 10&& .00.000 ( 8.00.000 > !.000.000 )
9mprumuturi din emisiunea de obli'atiuni( 6.2. + 2r. Total de obli'atiuni )
3apital social varsat ( 6.2. + 2r actiuni )
:rime de conversie a obli'atiunilor (6.2. Totala a obli'atiunilor 0 6.2. Totala actiunilor )
=bli'.convertite n aciuni > paritate: 1 aciune cu val.nominal de 3.000 lei pt.1 obli'aiune.
:rima de conversie a obli'aiunilor n aciune este de 1.000Ftiltu.
V2.A/.-2006 :e 1# noiembrie 2, societatea rom<neasc A a cumprat materii prime n
valoare de #.000 4uro. :lata furni%orilor se efectuea% pe # ianuarie 2/1. ,ocietatea A *i
nchide conturile, n fiecare an, la 31 decembrie.
3ursul monedei europene a suportat urmtoarea evoluie:
0 la 1# noiembrie 2: 3".000 de lei@
0la 31 decembrie 2: &0.100 de lei@
0 la # februarie 2/1: &0.000 de lei.
, se contabili%e%e operaia de achi%iie, evaluarea datoriei la inventar *i plata datoriei.
Rezolvare:
0 la 1# noiembrie 2: 3".000 de lei + #.000 4uro ; 1"#.000.000
0la 31 decembrie 2: &0.100 de le + #.000 4uro ; 00.#00.000
1iferente de curs valutar #.000 + ( &0.10003".000) ; #.#00.000 ce afectea%a totalul
cheltuielilor .
1.Achi%itie materii prime
/01 6 201 1"#.000.000 (#.000 + 3".000)
. 5eevaluare datorie la 31.1 2
66! 6 201 #.#00.000 ; #.000 + ( &0.100 > 3".000) ; #.000 + 1.100
3.:lata furni%ori
201 6 7 00.#00.000
!121 00.000.000 (#.000 + &0.000)
16! #00.000 ; #.000 + ( &0.100 > &0.000) ; #.000 + 100
V/.A1.-2006 7ilanurile contabile ale ntreprinderii pe ultimii trei ani se pre%int astfel:
20 201 2
9mobili%ri necorporale
(brevete)
#0.000 #0.000 #0.000
9mobili%ri corporale 1#0.000 100.000 80.000
,tocuri #0.000 80.000 300.000
3reane 300.000 80.000 310.000
1isponibiliti #.000 0.000 30.000
3apital social $#.000 $#.000 $#.000
5e%erve 1#.000 10.000 10.000
=bli'aii nefinanciare 3$0.000 3$#.000 &#0.000
=bli'aii financiare 31#.000 $0.000 3#.000
,e cere:-
a. , anali%ai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii *i evoluia braului levierului
n finanarea ntreprinderii.
b., comentai evoluia strii de echilibru financiar al ntreprinderii.
c. Jtiind c rata de capitali%are este de 1#G s determinai valoarea bilanului din anul n,
corespun%toare anilor n 0 ! *i n / &.
"
- 4+plicarea oricrui calcul sau oricrei pre%entri este obli'atorie.
Rezolvare:
7ilantul funcional
ACTIV
20 201 2
PASIV
20 201 2
8
u
n
c
t
i
a

d
e

f
i
n
a
n
t
a
r
e
8unctia
de
investitii 9mobili%ari 1#0.000 100.000 80.000
3apitaluri
proprii &0.000 3#.000 3#.000
8unctia
de
e+ploatar
e
,toc/3reante0
=bli'atii
nefinanciare 180.000 18#.000 1!0.000
=bli'atii
financiare
31#.000 $0.000 3#.000
8unctia
de
tre%orerie 1isponibilitati #.000 0.000 30.000
TOTA /!!.000 /0!.000 210.000 TOTA /!!.000 /0!.000 210.000
20 201 2
&) evier'l (B) 0 reflecta 'radul de ndatorare comparativ cu capitalul propriu.
&=
T'T(& !(T')
*(+T(& +)'+),
4fect levier $,88 $,$1 !,$1
V/.A2.-2006 1ispunei de urmtoarele date privind produsele finite la o societate comerciala:
stoc la nceputul lunii &00.000 lei cost standard, diferente de pre favorabile la produsele in stoc
0.000 lei@ intrri de produse finite in cursul lunii !00.000 lei cost standard@ diferente de pre
nefavorabile aferente produselor intrate 80.000 lei@ ie*iri de produse finite "00.000 lei cost
standard. :reci%ai influenta asupra situaiilor financiare determinata de diferentele de pre.
Rezolvare:
3ost standard(prestabilit)Kla care se asteapta sa se obtina productia,se inre'istrea%a in contul
3&#.
3ost efectiv-cel reali%at in urma procesului de productie, se inre'istrea%a in $11
*.../*.0.-diferenta fa#orabila
*...1*.0.-diferenta nefa#orabila
1 3&8 L1iferente de pret la produseM 3
1iferenta nefavorabila 1iferenta nefavorabila
(,tornare in ne'ru) (,tornare in ne'ru)
:42T5N 92T5A59 :42T5N 94,959
cost standard ; 100
cost efectiv ; 101
diferenta nefavorabila ; 1
:entru calculul diferentei de pret aferente iesirilor se determina coeficientul de reparti%are a
diferentelor de pret :
O
3&8
; (,i 3&8 / 5d 3&8)F(,i 3&# / 5d 3&#) ; (00000 / 80000)F(&00.000 / !00.000) ; 0.0!
53 3&8; O
3&8
- 53 3&# ;0.0! - "00.000 ;#&.000 diferenta nefavorabila
$11 ; 3&8 #&.000

O;(00000/80000)F(&00000/!00000) ; 0.0!
10
1iferenta
favorabila
(,tornare in rosu)
1iferenta
favorabila
D;0,0!-"00.000;#&.000 diferenta nefavorabila
V/.A/.-2006 ,e cunosc urmtoarele informaii privind societatea A, la 31.1.2:
9nformaii 6alori contabile
9mobili%ri corporale (1) $#0.000
3reane clieni () 1#0.000
1ob<n%i de ncasat (3) 1#.000
Amen%i de pltit (&) 1!.#00
1ob<n%i de pltit (#) $.#00
(1) 7a%a de impo%itare pentru imobili%rile corporale este $0#.000 u.m.
(2) 3reanele clieni au o valoare brut de 1!.000 u.m. *i e+ist un provi%ion de
depreciere a creanelor de 1.000 u.m. :rovi%ionul nu este deductibil fiscal.
(3) :resupunem c dob<n%ile sunt recunoscute fiscal n e+erciiul n care acestea 'enerea%
flu+uri de tre%orerie.
(4) Amen%ile nu sunt deductibile fiscal.
3ota de impo%it pe profit: 30G.
Ba nceputul e+erciiului 2, e+ist un pasiv de impo%it am<nat de 3.000 u.m. , se calcule%e *i
s se contabili%e%e impo%itul am<nat, fr a compensa creanele *i datoriile de impo%it.
Rezolvare:
1.T. 9E:=PA79B4 1.T. 141N3T979B4
Activ 63 Q 78 Activ 63 R 78
1atorii 63 R 78 1atorii 63 Q 78
7APA 89,3ABA
Activ 78 ; 63 > ,.9E:=PA79B4 / ,. 141N3T979B4
1atorii 78 ; 63 >,. 141N3T979B4 / ,. 9E:=PA79B4
9mobili%ari corporale sunt active , 63 ; $#0.000 , ba%a de impo%itare adica ba%a fiscala 78 ; $0#.000
5e%ulta 63 Q78 , o 1.T. 9E:=PA79BA de &#.000 .
3reante clienti 1#0.000 , valoarea brura 1!.000 , provi%ionul nedeductibil fiscal 1.000
Activ 78 ; 63 >,.9E:=PA79B4 / ,. 141N3T979B4 ; 1#0.000 > 0 / 1.000 ; 1!.000
5e%ulta 63R78 , o 1.T. 141N3T979BA de 1.000
1oban%i de incasat recunoscute in e+. in care acestea 'enerea%a flu+uri
Activ 78 ; 63 > ,.9E:=PA79B4 / ,. 141N3T979B4 ; 1#.000 01#.000 / 0 ; 0
5e%ulta ca 63 Q 78 , o 1.T. 9E:=PA79BA de 1#.000
1obanda de platit recunoscute in e+. in care acestea 'enerea%a flu+uri
1atorii 78 ; 63 > ,. 141N3T979B4 / ,. 9E:=PA79B4 ; $.#00 0$.#000 / 0 ; 0
5e%ulta ca 63 Q 78 , o 1.T. 141N3T979BA de $.#00
i#ob cor%
val cont ; $#0.000, ba%a imp ; $0#.000, dif temp i#%oz ; &#.000 000 Vc 8 B" 9activ) ; Q dif. temp.
impo%.
creante clienti
val cont ; 1#0.000, ba%a imp ; 1!.000, dif temp .e.'ct ; 1.000 000 Vc : B" 9activ) ; Q dif. temp
deduct
.ob .e inca,at
val cont ; 1#.000, ba%a imp ; 0 ;Q dif temp i#%oz ; 1#.000 0000Vc 8 B" 9activ) ; Q dif. temp.
impo%
a#enzi .e %latit >
11
.ob .e %latit
val cont ; $.#00, ba%a imp ; 0 ;Q dif temp .e.'ct ; $.#00 000 Vc 8 B" 9.atorie) ; Q dif. temp
deduct
total .i"erenta te#%orara i#%ozabila ; &#.000 / 1#.000 ; !0.000
; Q datorie privind impo%. amanat 2 pasi# imp amanat la 31.1.2 ; !0.000 + 30G ; 18.000
pasiv imp aman e+istent ; 3.000
treb inre' pasiv de impo% amanat 0 diferenta de 1#.000 (18.000 > 3.000)
> repre%inta reluarea datoriei privind impo%itul amanat
total .i"erenta te#%orara .e.'ctibila ; 1.000 / $.#00 ; 1".#00
; Q creanta privind impo%. amanat : acti# impo% amanat ; 1".#00 + 30G ; #.8#0
inre' contabile:
3heltuieli cu impo% amanat ; 9mpo%it pe profit amanat 1#.000
9mpo%it pe profit amanat ; 6enituri din impo%it pe profit amanat #.8#0
V2.A1.-2006 7ilanurile contabile ale A, 7, 3 *i 1 se pre%inta astfel:
A 7 3 1
9mobili%ri necorporale (fond comercial) #.000 30.000 0 #.000
9mobili%ri corporale 100.000 $#.000 8#.000 110.000
9mobili%ri financiare (aciuni) 1#.000 #.000 30.000 10.000
,tocuri 180.000 #0.00
0
$#.000 300.000
3reane 0.00
0
80.000 300.000 3#0.000
1isponibiliti 10.000 1#.000 0.000 #.000
3apital social $0.000 80.000 8#.000 "0.000
5e%erve 1#.000 10.000 0.000 #.000
:rofit #.000 10.000 10.000 #.000
=bli'aii nefinanciare #0.00
0
310.000 300.00
0
!00.000
=bli'aii financiare 10.00
0
!#.000 "#.000 80.000
0 din care pe termen lun' 110.000 00.00
0
10.000 $#.000
,e cere:-
a. , calculai fondul de rulment prin dou metode, capitalurile proprii *i s comentai pe
scurt situaia fiecrei societi.
b., calculai activul net contabil *i activul net corectat pentru fiecare societate, prin
ambele metode.
c. 3are din cele & societi pre%int cei mai favorabili indicatori de solvabilitate *i
lichiditate *i de ceC
- 4+plicarea oricrui calcul sau oricrei pre%entri este obli'atorie.
Rezolvare:
7ilan contabil A
9mobili%rile necorporale (fond
comercial ) #.000 3apital s. , re%erve , profit ( capital propriu ) "0.000
9mobili%ri corporale 100.000
1atorii termen scurt , obli'atii nefinanciare si
financiare 3#0.000
9mobili%ri financiare 1#.000
1atorii termen lun' ,obli'aii financiar pe termen
lun' 110.000
,tocuri 180.000

3reane 0.000
1isponibiliti 10.000
1
TOTA !!0.000 TOTA !!0.000
c. 1eterminarea prin ambele metode a activului net contabil *i activul net corectat ale
societii.
Activul 2et contabil al ntreprinderii
a. 5eto.a ,'b,tractiv$
Activ'l Net contabil ; Total active > Total datorii
; ##0.000 > &!0.000 ; "0.000
b. 5eto.a a.itiv$
Activ'l Net contabil ; 3apitaluri proprii / re%ultatul net (dup
distribuire)
; "0.000
a) 9ndicatorul lichiditii curente Active curente
(9ndicatorul capitalului circulant) ; 00000000000000000
1atorii curente
0 valoarea recomandat acceptabil 0 n .urul valorii de @
0 ofer 'arania acoperirii datoriilor curente din activele curente.
A3T964 3953NBA2T4 24T4F1AT=599 3N542T4 24T4; A.3 . / 3S4BT A6A2, >
datorii teremen scurt > 6enit avans
T=TAB A3T964 E92N, 1AT=599 3N542T4; A.9. / A3T964 3953NBA2T4 24T4 >
,ubventii pt investitii
b) 9ndicatorul lichiditii imediate Active curente 0 ,tocuri
(9ndicatorul test acid) ; 00000000000000000000000000
1atorii curente
Active curente ; ,tocuri / creante / 1isponibilati / 9nvestitii financiare pe termen scurt
1atorii curente ; 1atorii nefinanciare pe teremen scurt / 1atorii finaciare pe teremen scurt
,olvabilitatea 'enerala ; Total active ( val. nete )F Total datorii
7ilanul funcional A
7ilanul funcional reflect n activ funciile de investiii, e+ploatare *i tre%orerie ale
ntreprinderii, iar n pasiv reflect funcia de finanare a ntreprinderii (din surse proprii sau
din mprumuturi bancare). ,tudierea bilanului funcional duce la determinarea masei
capitalurilor folosite n ntreprindere *i structura acestora, n scopul determinrii ratei de
capitali%are, fructificare sau de actuali%are. :entru determinarea bilan&'l'i "'nc&ional este
necesar a se elimina influenele elementelor de activ fictive, prin cori.area contului de
re%ultate cu valoarea acestora. Astfel, se va cori.a contul de re%ultate n minus cu valoarea
activelor fictive (0#.000 )
Astfel, n urma acestor corecii bilanul funcional se pre%int astfel:
ACTIV PASIV
8unctia de
investitii 9mobili%ari 11#.000
3apitaluri proprii
3apital s. re%erve ,
profit > fond
comercial !#.000
8
u
n
c
t
i
a

d
e

f
i
n
a
n
t
a
r
e
8unctia de
e+ploatare
,toc/3reante( &00.00
0) >=bli'atii
nefinanciare( 1#0.000
1#0.000 =bli'atii financiare 10.000
13
8unctia de
tre%orerie 1isponibilitati 10.000
TOTA 21!.000 TOTA 21!.000
Bilant "inanciar
ACTIV PASIV
9. 9mobili%ari 3 8 11#.000
96. 3apitaluri permanente( capital
propriu / obli' finance. t. lun' 1$#.000
99. ,tocuri plus
creante &00.000 6. =bli'atii nefinanciare #0.000
999. 1isponibilitati 10.000
69.=bli'atii financiare pe termen
scurt 100.000
Total activ ##.000 Total %a,iv ##.000
Acest bilan st la ba%a determinrii urmtorilor indicatori:
Fond de rulment net global ; 96 > 9
Necesarul de fond de rulment ; 99 > 6
Trezoreria ; 999 0 69
4chilibrul financiar al firmei re%ult din relaia:
Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria
ntreprinderii
5e%ult c
Fond de rulment net global ; 1$#.000 > 11#.000; !0.000
5e%ult c din capitalurile permanente, respectiv capitaluri proprii *i datoriile
financiare pe termen lun' se acoper activele imobili%ate r<m<nnd o resurs de !0.000
pentru finanarea activitii curente (activele circulante)
Necesarul de fond de rulment ; &00.000 > #0.000 ; 1#0.000
5e%ult c stocurile *i creanele sunt finanate doar n parte din obli'aiile nefinanciare
pe termen scurt, rm<n<nd o diferen neacoperit 1#0.000 care trebuie acoperit din
alte surse, fie din surse de capital permanent, fie din mprumuturi financiare pe termen
scurt.
Trezoreria ; 10.000 0 100.000 ; 0 "0.000
9ar echilibrul financiar al firmei:
Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria
ntreprinderii
30.000 - 150.000 = - 90.000
Activul 2et 3orectat al ntreprinderii
/. 5eto.a ,'b,tractiv$
Activ'l Net Corectat ; Total active reevaluate cori.ate > Total datorii ; ##.000 > 3#0.000 ;
11!.000
2. 5eto.a a.itiv$
Activ'l Net Corectat ; 3apitaluri proprii / Total influene re%ultate din nlocuirea valorilor
contabile cu valorile economice ; 11!.000
V2.A2.-2006 1ispunei de urmtoarele date in cursul e+erciiului 2: o intreprindere obine
in cursul anului produse finite la costul de producie de 30.000 lei@ ea vinde 30G din ele la
preul de 38."00 lei, reducere comerciala inscrisa pe factura 10G. 9ntre cheltuielile oca%ionate
de obinerea produselor finite sunt: materiale consumate 3.000 lei, salarii datorate 3.#00 lei,
salarii pltite 3.00 lei, dob<n%i &00 lei, amorti%are 1.!00 lei. 3are este mrimea re%ultatului
contabil si a celui fiscal si ce efecte au aceste valori in contul de profit si pierdereC
1&
Rezolvare: ;;;
3#010 > 1000 ; 1&010
3&#;$11 30.000 ,3 :ret v%. 38."00 > reducere comerciala 3.8"0 ; 3#.010
$11;3&# ".000 ,1 &111;$01 3#.010
ct !01; 3.000
ct !&1;3.#00 chelt. de personal
ct !!!; &00
ct !811;1.!00
6.A.; E.3 / :.4. >3.9. 3.9. ; 3.000
:.4 . ; $01/6ariatia $11 ; 3#.010 / 1.000 ; #!.010 (6ariatia $11 ;,30,1)
6.A. ; #!.01003.000 ; #3.010
4.7.4 ; 6.A. / 3=2T $&11 > 3helt. :ersonal
4.7.4. ; #3.0100 3.#00; &".#10
5e%ultatul contabil ; 4.7.4. / 6enituri provi%.0 3helt. Amorti%. / alte venituri > alte
cheltuieli
5e%ultatul contabil ; &".#10 > 1.!00( amorti%) 0 &00 ( chelt. doban%ile ) ; &$.#10
V2.A/.-2006 n cursul e+erciiului 2, societatea0mam E cumpr un stoc de mrfuri, de la
un furni%or e+tern 'rupului, la un cost de achi%iie de #00.000 u.m. 4a vinde ntre'ul stoc de
marf cumprat anterior, filialei 8, la un pre de !00.000 u.m. :<n la nchiderea e+erciiului 2,
filiala 8 nu a v<ndut stocul achi%iionat de la E.
, se elimine re%ultatele interne.
Rezolvare:
E cumpara stoc de marfa din afara 'rupului cu #00.000, il vinde lui 8 cu !00.000, la
sf.e+. 8 detine intre'ul stoc.
9n E, profit 100.000 ; !00.000 > #00.000
9n 8, profit ; 0
Ba nivel de 'rup nu s0a inre' profit pt ca stocul nu a fost vandut

4liminare re%ultat intern
A. 5<= 4liminare profit intern
101 6 7 !00.000
601 #00.000
/11 100.000
1iferenta de valoare 'enerea%a impo%it amanat:
6aloare contabila (T) ; 0
7a%a fiscala (8) ; 100.000
1iferenta temporara deductibila ; 100.000
3reanta impo%it amanat ; # G + 100.000 ; #.000 sau cu 1!G
2212 9mpo%it amanat ; 101 6enit impo%it amanat #.000
1#
V!.Al.-2006 Avei urmtoarele informaii despre situaia patrimonial a unei
ntreprinderi:
Terenuri 10.000, echipamente 30.000, cldiri 18.000, cheltuieli de nfiinare 8.000, brevete
1.000, fond comercial 0.000, titluri de participare 3.000, stocuri !.000, clieni ".000, creane
diverse 8.000, valori mobiliare 3.#00, disponibiliti $.000, cheltuieli n avans 1.#00, venituri n
avans 1.000, furni%ori pentru imobili%ri 1&.000, furni%ori 18.000, bu'et .000, mprumuturi
bancare 3#.000 (din care datorii curente #.000), provi%ioane pentru riscuri *i cheltuieli #.000,
capital social &#.000, re%erve 30.000, re%ultatul e+erciiului !.000.
,e cere-:
a. , indicai valoarea activelor fictive.
b., indicai valoarea imobili%rilor necorporale.
c. , elaborai bilanul funcional *i s e+plicai rolul acestuia.
d., elaborai bilanul financiar *i s comentai echilibrul financiar al ntreprinderii.
e. , elaborai bilanul economic al ntreprinderii *tiind c a.ustrile aduse valorilor
contabile sunt de: /3#.000 la imobili%rile corporale, /1.#00 la imobili%rile financiare,
/.#00 la stocuri, 01.000 la creane, /10.000 la mprumuturile bancare n valut, iar
provi%ioanele constituite au caracter de re%erv.
f. 1eterminai Activul 2et 3orectat al ntreprinderii prin ambele metode.
- 4+plicarea oricrui calcul sau oricrei pre%entri este obli'atorie.
Rezolvare
Bilant contabil
ACTIV PASIV
Terenuri 10.000 3apital social &#.000
4chipamente 30.000 5e%erve 30.000
3ldiri 18.000 5e%ultatul e+erciiului !.000
3heltuieli de nfiinare 8.000 6enituri n avans 1.000
7revete 1.000
8urni%ori pentru
imobili%ri 1&.000
8ond comercial 0.000 8urni%ori 18.000
Titluri de participare 3.000 7u'et .000
,tocuri !.000
9mprumuturi bancare
(din care datorii curente
#00) 3#.000
3lieni ".000
:rovi%ioane pentru
riscuri *i cheltuieli #.000
3reane diverse 8.000
6alori mobiliare 3.#00
1isponibiliti $.000
3heltuieli n avans 1.#00
TOTA 1!6.000 TOTA 1!6.000
a. Activele "ictive ; cheltuieli de nfiinare 8.000 / brevete 1.000 / fond comercial
0.000 / cheltuieli n avans 1.#00 ; &1.#00
b. I#obiliz$rile necor%orale ; cheltuieli de nfiinare 8.000 / brevete 1.000 / fond
comercial 0.000 ; &0.000
c. 7ilanul funcional reflect n activ funciile de investiii, e+ploatare *i tre%orerie ale
ntreprinderii, iar n pasiv reflect funcia de finanare a ntreprinderii (din surse proprii
sau din mprumuturi bancare). ,tudierea bilanului funcional duce la determinarea masei
capitalurilor folosite n ntreprindere *i structura acestora, n scopul determinrii ratei de
capitali%are, fructificare sau de actuali%are.
1!
:entru determinarea bilan&'l "'nc&ional este necesar a se elimina influenele
elementelor de activ *i pasiv fictive, prin cori.area contului de re%ultate cu valoarea
acestora. Astfel, se va cori.a contul de re%ultate n minus cu valoarea activelor fictive (0
&1.#00) *i n plus cu valoarea veniturilor n avans (/1.000) re%ult<nd o cori.are
consolidat ne'ativ a contului de re%ultate de &0.#00. 3onsiderm c provi%ioanele
pentru riscuri *i cheltuieli sunt bine fundamentate *i au caracter de re%erv ntre'ind
capitalurile proprii ale ntreprinderii.
Astfel, n urma acestor corecii, clarificri *i clasificri bilanul funcional se pre%int
astfel:
ACTIV PASIV
8unctia de
investitii 9mobili%ari !1.000 3apitaluri proprii &#.#00
8
u
n
c
t
i
a

d
e

f
i
n
a
n
t
a
r
e
8unctia de
e+ploatare
,toc/3reante0
=bli'atii
nefinanciare ".000
=bli'atii
financiare 3#.000
8unctia de
tre%orerie 1isponibilitati 10.#00
TOTA (0.!00 TOTA (0.!00
unde:
I#obilizari ; terenuri 10.000 / echipamente 30.000 / cldiri 18.000 / titluri de
participare 3.000 ; !1.000
Stoc)Creante-Obli*atii ne"inanciare ; stocuri !.000 / clieni ".000 / creane diverse
8.000 0 furni%ori pentru imobili%ri 1&.000 0 furni%ori 18.000 0 bu'et .000 ; ".000
+i,%onibilitati ; valori mobiliare 3.#00 / disponibiliti $.000 ; 10.#00
Ca%ital'ri %ro%rii ; capital social &#.000 / re%erve 30.000 / re%ultatul e+erciiului
!.000 / provi%ioane pentru riscuri *i cheltuieli #.000 0 cori.are ne'ativ a contului de
re%ultate &0.#00 ; &#.#00
Obli*atii "inanciare ; mprumuturi bancare 3#.000
d. ,tructura bilan&'l'i "inanciar se pre%int din punct de vedere teoretic astfel:
ACTIV PASIV
9. 9mobili%ari 96. 3apitaluri permanente
99. ,tocuri plus creante 6. =bli'atii nefinanciare
999. 1isponibilitati
69.=bli'atii financiare pe
termen scurt
Total activ Total %a,iv
Acest bilan st la ba%a determinrii urmtorilor indicatori:
Fond de rulment net global ; 96 > 9
Necesarul de fond de rulment ; 99 > 6
Trezoreria ; 999 0 69
4chilibrul financiar al firmei re%ult din relaia:
Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria
ntreprinderii
?n ca%ul nostru avem:
7ilant financiar
ACTIV PASIV
9. 9mobili%ari !1.000 96. 3apitaluri permanente $#.#00
99. ,tocuri plus
creante &3.000 6. =bli'atii nefinanciare 3&.000
999. 1isponibilitati 10.#00
69.=bli'atii financiare pe
termen scurt #.000
Total activ 11&.#00 Total %a,iv 11&.#00
1$
unde:
9. I#obilizari ; terenuri 10.000 / echipamente 30.000 / cldiri 18.000 / titluri de
participare 3.000 ; !1.000
99. Stoc'ri)Creante ; stocuri !.000 / clieni ".000 / creane diverse 8.000 ; &3.000
999. +i,%onibilitati ; valori mobiliare 3.#00 / disponibiliti $.000 ; 10.#00
96. Ca%ital'ri %er#anente ; capital social &#.000 / re%erve 30.000 / re%ultatul
e+erciiului !.000 / provi%ioane pentru riscuri *i cheltuieli #.000 0 cori.are ne'ativ a
contului de re%ultate &0.#00 / mprumuturi bancare peste un an 30.000 ; $#.#00
6. Obli*atii ne"inanciare ; furni%ori pentru imobili%ri 1&.000 / furni%ori 18.000 /
bu'et .000 ; 3&.000.
69. Obli*atii "inanciare %e ter#en ,c'rt ; mprumuturi bancare 3#.000
5e%ult c
Fond de rulment net global ; $#.#00 > !1.000 ; 1&.#00
5e%ult c din capitalurile permanente, respectiv capitaluri proprii *i datoriile
financiare pe termen lun' se acoper activele imobili%ate r<m<nnd o resurs de 1&.#00
pentru finanarea activitii curente (activele circulante)
Necesarul de fond de rulment ; &3.000 > 3&.000 ; ".000
5e%ult c stocurile *i creanele sunt finanate doar n parte din obli'aiile nefinanciare
pe termen scurt, rm<n<nd o diferen neacoperit ".000 care trebuie acoperit din alte
surse, fie din surse de capital permanent, fie din mprumuturi financiare pe termen
scurt.
Trezoreria ; 10.#00 0 #.000 ; #.#00
9ar echilibrul financiar al firmei:
Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria
ntreprinderii
1&.#00 0 ".000 ; #.#00
e. :entru a determina bilan&'l econo#ic al ntreprinderii vom stabili care sunt influenele
determinate de reevaluarea elementelor patrimoniale de activ *i de pasiv:
ACTIV
+i"erente
reeval'are
ACTIV
corectat PASIV
+i"erente
reeval'are
PASIV
corectat
Active %e ter#en l'n*-
.in care 61.000 /6.!00 01.!00 Ca%ital ,ocial 2!.000 0 2!.000
- Imobilizari corporale !(.000 /!.000 0/.000 Rezerve corectate /!.000 0 /!.000
Terenuri 10.000
Rez'ltat'l e3erci&i'l'i
cori4at -/2.!00 0 -/2.!00
4chipamente 30.000
+i"eren&e .in
reeval'are 0 2(.000 2(.000
3ldiri 18.000 Obli*atii ne"inanciare /2.000 0 /2.000
- Imobilizari financiare /.000 1.!00 2.!00
8urni%ori pentru
imobili%ri 1&.000
Titluri de participare 3.000 8urni%ori 18.000
Stoc'ri 6.000 2.!00 (.!00 7u'et .000
Crean&e /1.000 -1.000 /6.000 Obli*atii "inanciare /!.000 10.000 2!.000
3lieni ".000 9mprumuturi bancare 3#.000
3reane diverse 8.000
+i,%onibilit$&i 10.!00 0 10.!00
6alori mobiliare 3.#00
1isponibiliti $.000
TOTA 112.!00 /(.000 1!2.!00 TOTA 112.!00 /(.000 1!2.!00
8a de cele determinate mai sus bilan&'l econo#ic se pre%int astfel:
ACTIV PASIV
Active pe termen lun', din "$.#00 3apital social &#.000
18
care
- mobilizari corporale "3.000 5e%erve corectate 3#.000
- mobilizari financiare &.#00
5e%ultatul e+erciiului
cori.at 03&.#00
,tocuri 8.#00 !iferen"e din ree#aluare $%.000
3reane 3!.000 =bli'atii nefinanciare 3&.000
1isponibiliti 10.#00 =bli'atii financiare &#.000
TOTA 1!2.!00 TOTA 1!2.!00
f. Activul 2et 3orectat al ntreprinderii
1. 5eto.a ,'b,tractiv$
Activ'l Net Corectat ; Total active reevaluate cori.ate > Total datorii
; 1#.#00 > $".000 ; 1/.!00
2. 5eto.a a.itiv$
Activ'l Net Corectat ; 3apitaluri proprii / Total influene re%ultate din
nlocuirea valorilor contabile cu valorile economice
; &#.#00 / 8.000 ; 1/.!00
V!.A2.-2006 1ispunei de urmtoarele informaii contabile la 30.03.2: venituri cumulate de
la inceputul anului #00.000 lei, cheltuieli aferente veniturilor &00.000 lei, impo%itul pe profit
datorat 1!.000 lei. Ba 30.0!.2, datele se pre%int astfel: venituri cumulate de la inceputul anului
"00.000 lei, cheltuieli aferente veniturilor 8000000 lei, din care cheltuieli nedeductibile fiscal
#0.000 lei. 3ota de impo%it pe profit 1!G. 3alculai suma impo%itului pe profit datorat la
30.0!.2 si preci%ai cum influenea% aceasta valoare situaiile financiare.
Rezolvare:
venituri cumulate de la inceputul anului "00.000 lei
- cheltuieli aferente veniturilor 800.000 lei
/ impo%itul pe profit datorat 1!.000 lei
/ cheltuieli nedeductibile fiscal #0.000 lei ; 1!!.000 A 1!G ; !.#!0 lei
!"1;&&1 10.#!0 ( !.#!00 1!.000 )
V!.A/.-2006 n cursul e+erciiului 2, societatea E a v<ndut societii A un teren n
urmtoarele condiii: pre de v<n%are #0.000 u.m., valoare de nre'istrare n contabilitate
&.000 u.m. E e+ercit un control con.unctiv asupra societii A *i deine un procenta. de interes
n aceasta de 30G.
, se elimine re%ultatele interne.
Rezolvare:
E vinde teren lui A: pv.#0.000, vc &.000, 33 30G
:rofit din van%are 8.000
4liminare la nivelul de 30 G, pv1#.000, vc 1.!00, re%ultat .&00
4liminare re%ultat intern
A EFA 4liminare profit intern
$#8 ; G 1#.000
!#8 1.!00
1"
1 .&00
7 1iferenta de valoare 'enerea%a impo%it amanat
6aloare contabila (T) 1.!00
7a%a fiscala (8) 1#.000
1iferenta temporara deductibila .&00
3reanta impo%it amanat (# G + .&00) sau 1!G
9mpo%it amanat ; 6enit impo%it amanat !00
V6.A1.-2006 7ilanul contabil al societii furni%ea% urmtoarele informaii
patrimoniale:
9mobili%rile necorporale (HnoI0hoI) 0.000, imobili%ri corporale 1!0.000, imobili%ri
financiare 0.000, stocuri #00.000, creane !00.000, disponibiliti 30.000, capitaluri proprii
#0.000, obli'aii nefinanciare $!0.000, obli'aii financiare 30.000 (din care datorii pe termen
lun' 00.000).
6aloarea economic a elementelor de bilan este de 300.000 la imobili%rile corporale,
$#0.000 la stocuri, #00.000 la creane *i de 100.000 la imobili%rile financiare.
,e cere-:
a. , elaborai bilanul funcional, bilanul financiar *i bilanul economic, ale societii *i s
artai n ce scopuri sunt folosite de e+peri.
b., determinai prin ambele metode activul net contabil *i activul net corectat ale societii.
c. , determinai pra'ul de rentabilitate al societii *tiind c rata de remunerare a activelor
este de 1#G.
- 4+plicarea oricrui calcul sau oricrei pre%entri este obli'atorie.
Rezolvare:
>>>Si#ilar c' V2.A1.-2006
V6.A2.-2006 1ispunei de urmtoarele date la inchiderea e+erciiului 2: impo%itul pe profit
calculat si inre'istrat la 30.9A.2 00.000 lei, din care pltit 100.000 lei, veniturile aferente
e+erciiului 2 8.000.000 lei, din care dividende incasate &00.000 lei@ cheltuielile aferente
e+erciiului 2 #.!00.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 300.000. 3ota
impo%itului pe profit este de 1!G. 3are este suma impo%itului pe profit datorat pe trimestrul
96.2, precum si cheltuliala cu impo%itul pe profit care va afecta contul de profit si pierdereC
Rezolvare
veniturile aferente e+erciiului 2 8.000.000 lei,
0 cheltuielile aferente e+erciiului 2 #.!00.000 lei
/ impo%itul pe profit calculat si inre'istrat la 30.9A.2 00.000 lei,
/ cheltuieli de protocol nedeductibile 300.000
0 dividende incasate &00.000 lei
;.#00.000 A 1!G ; &00.000
23 !"1;&&1 00.000 ( &00.000000.000 )
300.000 de plata
V6.A/.-2006 3are este valoarea activului net cori.at al unei ntreprinderi care, dup
reevaluarea bunurilor, pre%int urmtoarea situaie patrimoniala:
0
capital social 3.000.000@ imobili%ri 8.000.000@ stocuri 0.000.000@ creane 1#.000.000@ re%erve
#00.000@ profit 1.000.000@ diferene din reevaluare 1&.000.000@ disponibiliti #00.000@ obli'aii
nefinanciare #.000.000@ instalaii luate cu chirie 10.000.000.
Rezolvare
A23 ; 3apitaluri propriu / 1iferente din reevaluare
3apitalul propriu ; 3apital social / 5e%erve / :rofit / 1iferente reevaluare ;
3.000.000 / #00.000 / 1.000.000 / 1&.000.000 ; 18.#00.000
V1.A1.-2006 7ilanurile contabile ale ntreprinderii pe ultimii trei ani se pre%int astfel:
20 201 2
9mobili%ri necorporale
(brevete)
#0.000 #0.000 #0.000
9mobili%ri corporale $#0.000 #00.000 &00.000
,tocuri 1.#0.00
0
1.&00.00
0
1.#00.000
3reane 1.#00.00
0
1.&00.00
0
1.##0.000
1isponibiliti 1#.000 100.000 1#0.000
3apital social 3$#.000 3$#.000 3$#.000
5e%erve $#.000 #0.000 #0.000
=bli'aii nefinanciare 1.8#0.00
0
1.8$#.00
0
.#0.00
0
=bli'aii financiare 1.#$#.00
0
1.3#0.00
0
1.1$#.000
,e cere:-
a. ,< anali%ai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii *i evoluia braului
levierului n finanarea ntreprinderii.
b., comentai evoluia strii de echilibru financiar al ntreprinderii.
c. Jtiind c rata de capitali%are este de 1#G s determinai valoarea bilanului din anul n,
corespun%toare anilor n 0 ! *i n / &.
- 4+plicarea oricrui calcul sau oricrei pre%entri este obli'atorie.
Rezolvare
>>>Si#ilar c' V/.A1.-2006
V1.A2.-2006 = ntreprindere pre%int urmtoarele informaii privind stocul de produse finite:
stoc iniial .000.000 lei@ producie curent 0.000.000 lei@ v<n%ri de produse finite "."88.000
inclusiv T6A 1"G@ societatea practic un adaos de 0G@ stoc final de produse determinat la
inventarul fi%ic "00.000 lei. 3e valoare pre%int n bilan stocul de produse finiteC
Rezolvare
:roductia obtinuta 3&# ; $11 0.000.000
1escarcarea 'estiunii $11;3&# 1.000.000 ( #.00.0000 &.00.000 )
6an%area p.f. &111;$01 #.00.000 ( A G ; &.00.000 )
&111;&&$ &.$88.000
,8 ; ,9/904 ; .000.000 /0.000.000 > 1.000.000 ; 1.000.000 stoc scriptic Q"00.000 stoc
faptic
*omentarii/ 1 !eprecieri
$ mputare gestionar sau alta persoana #ino#ata
1
4 Trecere pe c5eltuieli neimputabile.
V1.A/.-2006 3N oca%ia inventarului aferent e+erciiului 2 se estimea% o cheltuial
probabil privind activitatea de e+ploatare de !0.000.000 lei pentru un liti'iu cu unul dintre
colaboratorii e+terni ai ntreprinderii. n cursul anului 2/1 se plte*te colaboratorului e+tern
suma de &0.000.000 lei ca re%ultat al deci%iei din instana. 3um este afectat contul de profit si
pierdere n anul 2/1C
Rezolvare
?n e+erciiul financiar 2
1 ?nre'istrare ch. cu constituie provi%ion pt.liti'ii !81 ; 1#11 !0.000.000
?n e+erciiul financiar 2 / 1
1 :lata prin banc a colaboratorului e+tern, pe ba%a deci%iei stabilit de instan !#8 ; #11
&0.000.000
Anularea provi%ionului rmas fr obiect 1#11 ; $81 !0.000.000
3 ?nchiderea ct.!#8 *i $81 11 ; !#8 &0.000.000
$81 ; 11 !0.000.000
Ba inventar an 2 > estimare cheltuial probabil privind activitatea de e+ploatare de
!0.000.000 lei pt.un liti'iu cu un colaborator e+tern
?n anul 2/1 > plat colaborator e+tern &0.000.000 lei ca re%ultat al deci%iei n instan
V(.A1.-2006 7ilanurile contabile ale A, 7, 3 *i 1 se
pre%int astfel
A B C +
9mobili%ri necorporale (fond comercial) #0.000 300.000 0 #0.000
9mobili%ri corporale 1.000.000 $#0.000 8#0.000 1.100.000
9mobili%ri financiare (aciuni) 1#0.000 #0.000 300.000 100.000
,tocuri 1.800.000 .#00.00
0
.$#0.000 3.000.00
0
3reane .00.000 .800.00
0
3.000.000 3.#00.00
0
1isponibiliti 100.000 1#0.000 00.000 #0.000
3apital social $00.000 800.000 8#0.000 "00.000
5e%erve 1#0.000 100.000 00.000 #0.000
:rofit #0.000 100.000 100.000 #0.000
=bli'aii nefinanciare .#00.000 3.100.00
0
3.000.000 !.000.00
0
=bli'aii financiare .100.00
0
.!#0.00
0
."#0.000 800.000
0 din care pe termen lun' 1.100.000 .000.00
0
.100.000 $#0.000
,e cere:-
a. , calculai fondul de rulment prin dou metode, capitalurile proprii *i s comentai pe
scurt situaia fiecrei societi.
b., calculai activul net contabil *i activul net corectat pentru fiecare societate, prin
ambele metode.
c. 3are din cele & societi pre%int cei mai favorabili indicatori de solvabilitate *i
lichiditate *i de ceC
- 4+plicarea oricrui calcul sau oricrei pre%entri este obli'atorie.

Rezolvare
>>>Si#ilar c' V2.A1.-2006
V(.A2.-2006 , se stabileasc flu+urile de numerar pentru activitile de e+ploatare ale unei
societi in condiiile urmtoare: re%ultatul contabil inaintea impo%itrii si a elementelor
e+traordinare 10000, cheltuieli cu amorti%area 000, venituri din provi%ioane #00, venituri din
plasamente 300, cre*terea stocurilor de materii prime 1#00, scderea stocurilor de mrfuri 300,
scderea conturilor de creane clieni 1300, cre*terea conturilor de datorii la furni%ori 00,
impo%it pe profit pltit 1000.
Ra,%'n,
/ 5e%ultatul contabil inaintea impo%itrii si a elementelor e+traordinare 10.000
/ cheltuieli cu amorti%area 000
- venituri din provi%ioane #00
- venituri din plasamente 300
- cre*terea stocurilor de materii prime 1#00
/ scderea stocurilor de mrfuri 300
/ scderea conturilor de creane clieni 1300
/ cre*terea conturilor de datorii la furni%ori 00
0 impo%it pe profit pltit 1000 ; 10.000
V(.A/.-2006 Nn utila. achi%iionat n e+erciiul 2 la cost de achi%iie de 0.000.000 lei este
casat n e+erciiul 2/!. 1in casare re%ult materiale n valoare de $.000.000 lei, cheltuielile
oca%ionate de casare (materiale consumabile) sunt de .000.000 lei. Ntila.ul are o durat
normal de funcionare de 10 ani *i metoda de amorti%are folosit este cea liniar. 3um
afectea% situaiile financiare casarea utila.uluiC
Ra,%'n,
4+ercitiul 2/! il consideram anul ! dc. nu avem alte date .
301;$#83 $.000.000
!#88;&1 .000.000 pp. ,alarii au fost cheltuite pr de%membrare
5e%ulta un profit din de%membrare de #.000.000
Amorti%are 0.000.000 F10 ani ; .000.000 anual
!ani + .000.000 ; 1.000.000 amorti%are cumulta , 6aloare ramasa neamorti%ata 8.000.000
811;133 1.000.000
!#83;133 8.000.000
:rofitul din de%mebrare minus chetuiala cu cedarea activului #.000.00008.000.000 re%ulta o
pierdere de 3.000.000 lei .
,au
811;133 1.000.000 /#.000.000 ( profit); 1$.000.000
&$1;133 8.000.000 > #.000.000 ; 3.000.000 , de recuperat in urmartorii & ani .
3
Alte %roble#e rezolvate 2006:
1. ,ocietatea 1elta *i contabili%ea% imobili%rile dup metoda valorii reevaluate conform
9A, 1! pentru imobili%rile corporale *i 9A, 38 pentru imobili%rile necorporale.
:rintre toate aceste imobili%ri, se poate observa un brevet achi%iionat cu 300.00 n ianuarie 20
*i amorti%abil n 1# ani (durata de protecie a brevetului) *i a crui evaluarea la valoarea
.ust este n funcie de ncasrile a*teptate din e+ploatarea brevetului.
Ba 31 decembrie 2 0, ncasarea medie a*teptat (mar. nainte de impo%it, cheltuieli
financiare *i amorti%ri) este de 3.000 pe an (pe 1& ani).
Ba 31 decembrie 2 01, ncasarea medie a*teptat (n scdere) este de 8.000 pe an (pe 13 ani).
Ba 31 decembrie 2 ncasarea medie a*teptat este de 30.000 pe an (pe 1 ani).
+rezenta"i la sf6r7itul fiec8rui e9erci"iu :N-$; N-1; N< nregistrarea amortiz8rii;
ree#alu8rii 7i deprecierea bre#etului.
6om lua n calcul o rat de actuali%are a ncasrilor a*teptate de !G pe an. 6om contabili%a
separat amorti%rile brevetului.
Rezolvare
Ba 31 decembrie 20
,e contabili%ea% amortismentul: 300.000 F 1# ; 0.000

!8 ; 8 0 0.000
,e aduc la valoarea .ust brevetul si amortismentele de.a practicate (respect<nd raportul
ntre valoarea brut *i amortismentul practicat )@ valoarea .ust se va calcula pe ba%a valorii de
utili%are care va fi:
01&
3.000 + 101,0! ;"$.&3"
0,0!
1iferena din reevaluare: "$.&3" > (300.00000.000) ; 1$.&3" care se va repatri%a
asupra valorii brute *i amorti%mente prin nre'istrarea:
0# ; G 0 18.!8#
80 0 1.&!
10# 0 1$.&3"
Ba 31 decembrie 20 contul UVbreveteVV este debitor cu suma de 318.!8#, iar contul de
UVamoti%ri breveteVV creditor cu suma de 1.&!.
Ba 31 decembrie 201
,e contabili%ea% amortismentul calculat: 318.!8# ; 1.&! sau
1#
"$.&3" ; 1.&!
1&
!8 ; 8 0 1.&!
6aloarea reevaluat a brevetului va fi:
013
8.000 + 101,0! ;&$.8$#
0,0!
3um valoarea contabil avut n vedere este de "$.&3" > 1.&! ; $!.1"3, trebuie
constatat la finele anului 201 o pierdere de valoare de $!.1"3 > &$.8$# ; 8.318 care se va
imputa asupra diferenei din reevaluare contabili%at n 20, apoi vom nre'istra o depreciere
complemetar de 8.318 > 1$.&3" ; 10.8$".
G ; 0# 0 13.!8#
10# 0 1$.&3"
80 0 1.&!
!8 ; " 0 10.8$"
&
Ba 31 decembrie 201, contul UVbreveteVV este debitor cu suma de 300.000, contul
UVamorti%are breveteVV este creditor cu suma de 0.000/1.&!/1.&!01.&! ; &1.&! , iar contul
UVdeprecierea brevetelorVV creditor cu suma de 10.8$".
1ac dorim s respectm re'ula proporionalitii ntre valoarea brut *i amorti%mente
putem face nre'istrarea
80 ; "0 0 1.&!
6om avea astfel contul UVamorti%area brevetelorVV creditor cu &0.000 (&1.&! > 1.&!) *i
contul UVdeprecierea brevetelorVV creditor cu 1.1# (10.8$"/1.&!)
Ba 31 decembrie 2
,e contabili%ea% amortismentul
300.000 > &0.000 > 1.1# ; 1".0!$
13
!8 ; 8 0 1".0!$
6aloarea reevaluat a brevetului va fi de #1.#1#
01
30.000 + 101,0! ; #1.#1#
0,0!
6aloarea contabil dup amortismente va fi de 8.808 (300.000 > &0.000 > 1".0!$ > 1.1#),
re%ult<nd o reevaluare de .$0$ (#1.#1# > 8.808).
,e va relua mai nt<i pierderea de valoare cori.<nd cota parte care a influenat amortismentul
anului 2 (0.000 > 1".0!$ ; "33) re%ult<nd suma de 11.1" (1.1# 0 "33)@ apoi vom
contabili%a reevaluarea (#1.#1# > 8.808 ; .$0$ > 11.1" ; 11.#1#) respect<nd raportul
ntre valoarea brut a imobili%rii (300.000 la achi%iie) *i amortismentele practicate (3 + 0.000
; !0.000 asupra valorii de achi%iie)
?nre'istrm:
"0 ; G 0 1.1#
80 0 "33
$8 0 11.1"
*i
0# ; G 0 1&.&"&
80 0 .8$"
10# 0 11.#1#
Ba 31 decembrie 2 contul UVbreveteVV este debitor cu suma de 31&.&"& *i contul de
UVamorti%ri breveteVV creditor cu suma de !.8$".
2. ,ocietatea =micron a construit n 20! *i 20# o cldire pentru a fi utili%at de
birourile administrative *i a implicat intervenia mai multor tipuri de profesii.
3ldirea a devenit operaional ncep<nd cu 1 iulie 20#.
?n timpul anilor 20! *i 20#, societatea =me'a a primit facturile *i notele urmtoare:
# ianuarie N-32 factur notar: achi%iionare teren pentru #00.000, drepturi de
nre'istrare 30.000, onorarii notar 1#.000, T6A pentru onorarii ."&0.
15 ianuarie N-32 prima factur a arhitectului: remuneraia arhitectului este calculat n
funcie de sumele facturate de diferitele profesii (n afar de notar). Aceast
remuneraie va fi de 10G din ansamblu. :rima factur este de acont de #0.000 plus T6A
".800.
15 aprilie N-32 factura ntreprinderii pentru terasamentul fundaiei: &0.000 fr ta+e plus
T6A $ 8&0.
W 1= iunie N-32 prima factur pentru ridicarea structurii: 180.000 fr ta+e plus T6A
3#.80.
14 septembrie N-32 a doua factur pentru ridicarea structurii: 30.000 fr ta+e plus
T6A &#.080.
15 septembrie N2 factur cherestea: 8!.000 fr ta+e plus T6A 1!.8#!.
1" octombrie 20!: factur acoperi*: 1&#.000 fr ta+e plus T6A 8.&0.
#
30 noiembrie 20!: factur instalaii &0.000 fr ta+e plus T6A $.8&0.
$ ianuarie 20#: prima factura de ener'ie electrica: #.000 fara ta+e plus T6A &."00.
1 ianuarie 20#: factur tencuial: !0.000 plus T6A 11.$!0.
1# ianuarie 20#: cea de0a doua factur pltit ctre arhitect: 30.000 fr ta+e plus T6A
#.880.
30 ianuarie 20#: factur t<mplrie 8#.000 fr ta+e plus T6A 1!.!!0.
1# martie 20#: factur ncl%ire central *i ventilaie: 110.000 fr ta+e plus T6A 1.!#0.
1# aprilie 20#: factur servicii sanitare: $.000 fr ta+e plus T6A 1&.11.
1# mai 20#: factura 'eamuri: 18.000 fr ta+e plus T6A 3.#8.
30 mai 20#: cea de0a doua factur de ener'ie electric: 30.000 fr ta+e plus T6A #.880.
1# iunie 20#: factura amena.ri e+terne: &.000 plus T6A 8.3.
30 iunie 20#: factur cablare informatic: #.000 plus T6A &."00.
1 au'ust 2: cea de0a treia factur pltit ctre arhitect: suma perceput pentru lucrri s0a
ridicat la 1.188.000.
6aloarea onorariilor este obinut astfel: 1.188.000 A 10G; 118.800
1in care se scade: cota parte de pltit ntr0un an: 118.800 A 10G; 011.880
1in care se scad: plile n avans: #0.000/30.000; 0 80.000
6aloare neta fara ta+e: !.00
T6A: #.$!,3
3.1"!,3
:erioada de amorti%are a birourilor este fi+at la #0 de ani (cu o valoare re%idual
sc%ut fi+at la 30.000 fr a lua n calcul terenurile). Totu*i, lucrrile de dul'herit *i acoperi*ul
trebuie nlocuite dup # de ani, instalaiile trebuie refcute dup 1# ani, instalaia electrica *i
tencuiala la 0 de ani, t<mplria la 1 ani, instalaia de ncl%ire la 18 ani, instalaiile sanitare la
10 ani, 'eamurile la 8 ani, amena.rile e+terne la 10 ani.
9n final, cablarea informatica care va fi nlocuita la fiecare 10 ani, va face obiectul unei
verificri dup # ani.
6erificare efectuata in 2 (factura din 0 iunie 2) a cableriei informatice a costat 1.000 plus
T6A .3#.
1) Anali%ai diferitele componente ale ansamblului imobiliar utili%at ntr0un birou,
indicai costul acestora si durata lor de amorti%are.
27: 9n ca%ul facturilor emise de diferiii profesioni*ti in 20! si 20#, va vei limita la
facturile emise de ctre notar, arhitect si dul'her.
Rezolvare:
6aloarea 'lobal a imobili%rii corporale repre%ent<nd imobil trebuie anali%at pe
componente. 8iecare component (al crui cost este important n raport cu costul total al
imobili%rii) trebuie s corespund unei anumite durate *i metod de amorti%are. Astfel,
cheresteaua *i acoperi*ul (care pot fi 'rupate) a crui durat de amorti%are este de # ani trebuie
separate de instalaii a cror durat de amorti%are este de 1# ani. = component suplimentar va
fi creat n anul 2 n ce prive*te revi%uirea cabla.ului informatic.
,inte%a se poate pre%enta n felul urmtor (n anul 20#)
3omponente 3ost achi%iie 3ote parte
arhitect
6aloare total 1urata de
amorti%are
Teren #&#.000 0 #&#.000 2eamorti%abil
8undaii *i
structuri
&#0.000 &#.000 &"#.000 #0 ani (valoare
re%idual
30.000)
3herestea *i
acoperi*
31.000 3.100 #&.100 # ani
9nstalaii &0.000 &.000 &&.000 1# ani
4lectrice *i 11#.000 11.#00 1!.#00 0 ani
!
tencuieli
T<mplrie 8#.000 8.#00 "3.#00 1 ani
?ncl%ire >
ventilaie
110.000 11.000 11.000 18 ani
,anitare $.000 $.00 $".00 10 ani
Teamuri 18.000 1.800 1".800 8 ani
Amena.ri
e+terioare
&.000 &.00 &!.00 10 ani
3abla.
informatic
#.000 .#00 $.#00 10 ani
5evi%ie cabla.
informatic
0 0 0 # ani
Totaluri 1.$33.000 118.800 1.8#1.800
1e notat c de*i are o durat de amorti%are similar, amena.rile e+terioare,
sanitarele *i cabla.ul informatic, acestea nu au fost re'rupate cci nu e+ist nicio le'tur ntre
lucrrile efectuate de diferii speciali*ti@ n acela*i timp cheresteaua *i acoperi*iul sunt le'ate, la
fel *i electricitatea 'eneral cu tencuiala (cablurile electrice fiind inte'rate n tencuial).
AN 2001
V1.A1-2001 9nformatii privind situatia patrimoniala:
Terenuri construite 1000 m.p. + # lei ; #.000 lei
3ladiri industrial 3000 m.p. + 3 lei ; ".000 lei
Easini luate cu chirie ; 10.000 lei
4chipamente ; 30.000 lei
2ecorporale ; !.000 lei
(HnoIhoI;#000,ch. infintare;1000)
9mobili%ari financiare (1000 actiuni detinute
la ,3 =rion ,A din total de 0000)
; 10.000 lei
,tocuri ; 1#0.000 lei
0 Eaterii prime ; !0.000 lei
0 :roductie in curs ; !0.000 lei
0 :roduse finite (#0 u.m.) ; 30.000 lei
3reante > total, din care ; #0.000 lei
0 8acturi e+terne ; 100.000 lei
(#.000 4uro)
,ume la banci ; #0.000 lei
(din care 10.000 euro + 3,# lei ; 3#.000 lei
3apital social ; 0.000 lei
(10.000 actiuni + lei)
5e%erve ; #.000 lei
:rofit nerepart. ; #.000 lei
:rovi%ioane pentru riscuri si cheltuieli ; 3.000 lei
8urni%ori0creditori ; 00.000 lei
=bli'atii bu'et ; 10.000 lei
=bli'atii salariati ; 30.000 lei
1atorii la banci ; 3$.000 lei
(din care peste 1 an ; #0.000 lei)
$
Alte informatii:
0 ,ituatia materiilor prime se pre%inta astfel:
Tabla 1 3.000 H' + 10 leiFH' ; 30.000 lei
=tel beton 1.#00 H' + # leiFH' ; $.#00 lei
Tabla P .000 H' + 10 leiFH' ; 0.000 lei
Altele ; .#00 lei
0 :retul de van%are (mai putin beneficiile estimate) al produsului finit la data de 31
decembrie 00! de !#0 leiFu.m.
0 :retul ultimelor achi%itii a fost de 1# leiFH' la tabla 1, de 8 leiFH' la otel beton si de 1#
leiFH' la tabla P
0 3ursul la 31 decembrie 00! a fost de 3,# leiF4uro
0 1 masina in valoare de .000 lei nu a fost folosita decat in proportie de #G in ultimii 3
ani. 5estul echipamentelor au fost evaluate de o firma de specialitate la valoarea .usta de
#0.000 lei@ din acestea, 3 masini in valoare de &.000 lei au fost inchiriate acum ani
0 :retul de van%are a unui m.p. de teren in incinta u%inei a fost de 8 lei (tran%actie recenta)
0 ,3 =rion ,A ne0a transmis ca activul net corectat al societatii a fost de &00.000 lei
0 5ata de capitali%are a societatii, determinate pe ba%a costului capitalului este de 1$G
0 3apacitatea beneficiara a societatii, e+primata prin pretul net, a fost stabilita de e+perti la
1#.000 leiFan
0 :rovi%ioanele pentru riscuri si cheltuieli au character de re%erva
0 :rofitul inainte de impo%itare si doban%i a fost de 3.000 lei
0 6enituri reali%ate din van%ari: 1.00.000 lei
0 Ei.loace fi+e luate cu chirie: 1#.000 lei
,e cere:
1. ,a elaborati bilantul contabil
. ,a elaborati bilantul economic, aratati semnificatia si rolul acestuia
3. ,a elaborati bilantul functional@ aratati semnificatia si rolul acestuia
&. ,a elaborati bilantul financiar@ aratati semnificatia si rolul acestuia
#. 3um foloseste societatea efectul de levier in finantareC
!. 1eterminati Activul 2et 3ori.at prin ambele metode
$. 1eterminati valoarea intrinseca a actiunilor societatii
8. 3alculati valoarea substantial bruta si valoarea substantial neta ale societatii
". 4valuati riscul de faliment si comentati starea de sanatate a societatii
10. 4stimati valoarea de rentabilitate continua a societatii.
Rezolvare:
1. 7ilantul contabil:
Active Valoare contabil$
9. Active imobili%ate !0000
1. 9mobili%ri necorporale !000
. 9mobili%ri corporale &&000
0 terenuri #000
0 cldiri "000
0 echipamente 30000
3. 9mobili%ri financiare 10000
99. Active circulante &#0000
1. ,tocuri 1#0000
0 Eaterii prime !0000
0 :roducie neterminat !0000
8
0 :roduse finite 30000
. 3reane #0000
3. 1isponibiliti #0000
(cti#e totale 510000
Ca%ital'ri Valoare contabil$
9. 1atorii pe termen scurt &$000
0 8urni%ori 00000
0 7u'et 10000
0 ,alariai 30000
0 3redit 18$000
99. 1atorii pe termen lun' #0000
999. 3apital propriu 33000
0 3apital social 0000
0 5e%erve #000
0 :rofit nereparti%at #000
0 :rovi%ioane pt riscuri si cheltuieli 3000
*apital total 510000
Activ :asiv
9mobili%ari !0.000 3apital social 0.000
,tocuri 1#0.000 5eserve #.000
3reante #0.000 :rofit #.000
1isponibilitati #0.000 :rovi%ioane de risc si cheltuieli 3.000
8urni%ori > creditori 00.000
7u'et 10.000
,alariati 30.000
3redite bancare 3$.000
0 1in care pe termen
lun'
#0.000
Total #10.000 total #10.000
. 7ilantul economic:
Activ :asiv
6alori
contabile
A.ustari 6alori
economice
6alori
contabile
A.ustari 6alori
economice
9mobili%ari !0.000 /$.000
(1)
8$.000 3apital social 0.000 0 0.000
,tocuri 1#0.000 /3.000
()
18.000 5eserve #.000 0 #.000
3reante #0.000 01.#00 (3) 3$.#00 :rofit #.000 0 #.000
"
1isponibilitati #0.000 #0.000 :rovi%ioane de
risc si cheltuieli
3.000 0 3.000
1iferente din
reevaluare
/&!.#00 &!.#00
=bli'atii
nefinanciare
&0.000 0 &0.000
=bli'atii
financiare
3$.000 0 3$.000
Total #10.000 /&!.#00 ##!.#00 Total #10.000 /&!.#00 ##!.#00
4chipamentele industriale care au fost folosite in ultimii 3 ani doar #G se scad din valoarea
imobili%arilor corporale
30.0000.000;8.000
4valuare rest echip #0.000, re%ulta o a.utare a 9mob corp de #0.00008.000;.000
9nstalatiile inchiriate unei alte firme se pastrea%a in valoarea imob corp.
(1) 0!.000(necorporale) 0.000 (masina nefolosita) / (#0.0000(30.0000.000)/10.000
(imob fin)/3.000 (teren)
() /1#.000 (tabla 1) / &.#00 (otel) /1.000 (tabla P)/.#00 (prod finite)
(3) 01.#00 (creante:#.000 euro + 0,# reducere curs)
3. 7ilantul functional
Activ :asiv
9mobili%ari !0.000 3apitaluri proprii 33.000
,tocuri/creante0obli'atii
nefinaciare
1!0.000 =bli'atii financiare 3$.000
1isponibilitati #0.000
Total $0.000 Total $0.000
&. 7ilantul financiar
Activ :asiv
9 9mobili%ari !0.000 96 3apital permanent 83.000
99 ,tocuri/creante &00.000 6 =bli'atii nefinanciare &0.000
99 1isponibilitati #0.000 69 =bli'atii financiare 18$.000
Total #10.000 Total #10.000
852T ; 96 > 9 ; 3.000
285 ; 99 > 6 ; 1!0.000
T ; 999 > 69 ; 013$.000
!. ?"ect'l .e levier "inanciar
30
( )

+ =
*p
!
> )d )'( )'( )f
; $.18
Nnde: 5f ; rata rentabilitatii financiare
5=A ; rata rentabilitatii economice
5d ; rata doban%ii
1 ; datorii financiare
3p ; capitaluri proprii
,au
( ) ( ) ci 1
Kpr
D
Rd Re Re Rf

+ =
% 36 . 7 100
312500
23000
100
Kinv
Pr
Re = = =
18 . $
$##00
3$000
= = =
?pr
!
&f
5ata de capitali%are ; 1$G
Nnde: 5e > rata rentabilitii economice
5f > rata rentabilitii financiare
Bf > levierul financiar
5d > rata dob<n%ii
3i > cota de impo%it pe profit
4fectul de levier consta in amplificarea randamentului obtinut de actionari sau asociati ca
urmare a recur'erii la finantarea prin imprumuturi atunci cand rentabilitatea economica este
superioara costului fi+ al capitalului imprumutat.
3u cat rata rentabilitatii este superioara ratei costului datoriei cu atat intreprinderea poate
recur'e la finantarea prin imprumuturi, mai de'raba, decat prin instrumente de capitaluri proprii.
5aportul datorii financiare supra capitaluri proprii ( care in ca%ul nostru este $,18) .oaca rolul
unui levier care amplifica ecartul intre rentabilitatea economica si rentabilitatea financiara.
!. ANCori4at
A23ori.at ; Active totale corectate > 1atorii totale
A23 (1) ; ##!.#000&$$.000 ; $".#00
A23ori.at ; 3apital propriu / 5e%erve din revaluare
A23 () ; 33.000/&!.#00 ; $".#00
1. Valoarea intrin,ec$ a ac&i'nii 9Va@
lei
actiuni Nr
(N*ori@at
Aa "# . $
10000
$"#00
= = =
(. Valoarea ,'b,tan&ial$ br't$ Ai net$
6,7 ; Activ reevaluat / 7unuri nchiriate > 7unuri date cu chirie
; ##!.#00 / 1#000 0 &.000 ; #!$.#00
6,2 ; 6,7 > 1atorii ; #!$.#00 > &$$000 ; "0.#00 ,au ($".#00/1#.0000&.000)
0. Ri,c'l .e "ali#ent B de e+emplu modelul P a lui Altman
P ; a-+
1
/ b-+

/ c-+
3
/d-+
&
/e-+
#
a, b , c, d, e sunt prestabiliti astfel :
a ; 1. , b ; 1.& , c ; 3.3 , d ; 0.! , e ; 1
+
1
; capital circulantFactive totale ; &#.000F1#.000 ; 0,88
31
+

; profit reinvestitFactive totale ; #.000F#10.000 ; 0,00"8
+
3
; profit inainte de impo%itare si doban%iFactive totale ; 3.000F#10.000 ; 0,0&#
+
&
; valoarea de piata a capitaluluiF1TB ; 8.000F#0.000 ; 1,!&
+
#
; venituri din van%ariFactive totale ; 1.00.000F#10.000 ; ,3#
P ; 1,-0,88/1.&-0,00"8/3,3-0,0&#/0,!-1,!&/1-,3# ; &,##
P 3 fara probleme
1,8 R P R 3 alerta > situatie dificila
P R 3 aproape de faliment
10. Valoarea .e rentabilitate
3# . 88
1$ . 0
1#000
= = =
i
*B
Ar
V1.A2.-2001 ,ocietatea A absoarbe societatea 7@ bilanturile celor doua societati se pre%inta
astfel:
,ocietatea A
3heltuieli de infintare &0.000
Terenuri 10.000
3ladiri 80.000
4chipamente #0.000
Titluri de participare #0.000
,tocuri !00.000
3reante 8#0.000
0 1in care ,oc 7 !0.000
1isponibilitati 10.000
3apital social (10.000 actiuni) !00.000
5e%erve 0.000
:rofit 0.000
=bli'atii nefinanciare #00.000
=bli'atii financiare 80.000
,ocietatea 7:
3heltuieli de infintare 0.000
9mobili%ari necorporale (OS) &0.000
9mobili%ari corporale 300.000
,tocuri #00.000
3reante $#0.000
1isponibilitati 10.000
3
3apital social (.#00 actiuni) #0.000
5e%erve 10.000
:rofit 10.000
:rovi%ioane 1#.000
=bli'atii nefinanciare !00.000
=bli'atii financiare !"#.000
:roiectul de fu%iune prevede:
0 Eetoda de fu%iune: prin absorbtie (A absoarbe pe 7)
0 5aportul de schimb se stabileste pe ba%a valorii matematice (intrinsece) a titlurilor
fiecarei societati@ valori determinate prin metoda A23
Alte informatii:
0 6alorile de raport prin evaluare de catre o societate speciali%ata a patrimoniului societatii
absorbite sunt:
8ond commercial 180.000
9mobili%ari corporale 3#0.000
,tocuri 380.000
3reante !#0.000
1isponibilitati 1.000
0 8ondul commercial al societatii absorbante a fost evaluat la 300.000
0 9mobili%arile corporale ale absorbantei au fost evaluate la 1.#00.000
0 Absorbanta preia inte'ral datoriile absorbitei cat si elementele pentru care s0au creat
provi%ioanele pentru risc contabili%ate
0 Absorbanta detine 300 de titluri in societatea 7
,e cere:
1eterminati raportul de schimb
3alculul numarului de actiuni de emis de catre societatea A
1eterminarea primei de fu%iune
3ontabili%area operatiunilor la ,ocietatea A
0 Eodificarea capitalului social
0 :reluarea activelor si pasivelor societatii 7
0 3ontabili%area obli'atiilor reciproce
9ntocmirea bilantului dupa fu%iune.
Rezolvare:
1. 1eterminarea raportului de schimb
A23 societatea A:
3apital social / !00.000
5e%erve / 0.000
:rofit / 0.000
Active fictive
0ch de infintare 0 &0.000
:lusvaloare actiuni 7 0 1.#!0 (300+("&,800100))
:lusvaloare imobili%ari /1.0#0.000
33
:lusvaloare fond comercial / 300.000
T=TAB A23 /1."&8.&&0
6aloare intrinseca actiune:
6aloare nominala ; 100 lei
5aport de schimb ;
. 2umarul de actiuni A de emis
(.#00 actiuni0300) +
Ea.orare capital social: 10!" + !0 ; !&.1$
3. :rima de fu%iune
7ani de fu%iune:
Aporturile lui 7 ; 3$.000
3$.000 + 1G ( ) ; 8.&&0
300 + 100 ; 30.000
8.&&0030.000 ; 01.#!0
,au
(300 + "&,80) > (300 + 100) ; 8.&&0 > 30.000 ; 01.#!0
:rima de emisiune:
3$.000 + 88G ; 08.#!0
Ea.orare capital ; !&.1$
:rima de emisiune ; 08.#!00!&.1$ ; 1&&.388
,au
(.#000300) + "&,8& ; 08.#!0
1.0!" + !0 ; !&.1$
:rima de emisiune ; 1&&.388
:rima de fu%iune:
1&&.388 > 1.#!0 ; 1&.88
&. 3ontabili%area la societatea A
&#! ; G 3$.000
101 !&.1$
!1 30.000
10& 1&.88
:reluarea activelor societatii 7
G ; &#! 1.#$.000
9mobili%ari corporale 3#0.000
,tocuri 380.000
3reante !#0.000
1isponibilitati 1.000
8ond comercial 180.000
:reluarea conturilor de pasiv ale societatii 7:
&#! ; 1.3#0.000
3&
=bli'atii nefinanciare !00.000
=bli'atii financiare !"#.000
:rovi%ioane ##.000
3ontabili%area obli'atiilor reciproce
&01 ; &11 !0.000
#. 7ilantul societatii A dupa fu%iune
Activ :asiv
8ond comercial &80.000 3apital social !!&.1$
9mobili%ari corporale 1.8#0.000 5e%erve 0.000
,tocuri "80.000 :rofit 0.000
3reante 1.&&0.000 =bli'atii nefinanciare 1.100.0000!0.000
1isponibilitati .000 =bli'atii financiare 1.#1#.000
:rovi%ioane ##.000
1iferente din reevaluare 1.&#$.88
Total &.$$.000 Total &.$$.000
V2.A1.-2001 7ilanul contabil al societii furni%ea% urmtoarele informaii patrimoniale:
9mobili%rile necorporale (HnoI0hoI) 10.000, imobili%ri corporale. 80.000, imobili%ri
financiare 10.000, stocuri #0.000, creane 300.000, disponibiliti 1#.000, capitaluri proprii
1#.000, obli'aii nefinanciare 380.000, obli'aii financiare 1!0.000 (din care datorii pe termen
lun' 100.000).
6aloarea economic a elementelor de bilan este de 1#0.000 la imobili%rile corporale,
3$#.000 la stocuri, #0.000 la creane *i de #0.000 la imobili%rile financiare.
,e cere-:
a. , elaborai bilanul funcional, bilanul financiar *i bilanul economic, ale societii *i s
artai n ce scopuri sunt folosite de e+peri.
b., determinai prin ambele metode activul net contabil *i activul net corectat ale societii.
c. , determinai pra'ul de rentabilitate al societii *tiind c rata de remunerare a activelor
este de 1#G.
- 4+plicarea oricrui calcul sau oricrei pre%entri este obli'atorie.
Rezolvare:
7ilan contabil
9mobili%rile necorporale
(HnoI0hoI) 10.000 3apitaluri proprii 1#.000
9mobili%ri corporale 80.000 =bli'aii nefinanciare 380.000
9mobili%ri financiare 10.000
=bli'aii financiare (din care
datorii pe termen lun' 100.000) 1!0.000
,tocuri #0.000

3reane 300.000
1isponibiliti 1#.000
TOTA 66!.000 TOTA 66!.000
d. 7ilanul funcional
7ilanul funcional reflect n activ funciile de investiii, e+ploatare *i tre%orerie ale
ntreprinderii, iar n pasiv reflect funcia de finanare a ntreprinderii (din surse proprii sau
din mprumuturi bancare). ,tudierea bilanului funcional duce la determinarea masei
capitalurilor folosite n ntreprindere *i structura acestora, n scopul determinrii ratei de
3#
capitali%are, fructificare sau de actuali%are. :entru determinarea bilan&'l'i "'nc&ional este
necesar a se elimina influenele elementelor de activ fictive, prin cori.area contului de
re%ultate cu valoarea acestora. Astfel, se va cori.a contul de re%ultate n minus cu valoarea
activelor fictive (010.000)
Astfel, n urma acestor corecii bilanul funcional se pre%int astfel:
ACTIV PASIV
8unctia de
investitii 9mobili%ari "0.000 3apitaluri proprii 11#.000
8
u
n
c
t
i
a

d
e
f
i
n
a
n
t
a
r
e
8unctia de
e+ploatare
,toc/3reante0
=bli'atii nefinanciare 1$0.000
=bli'atii financiare 1!0.000
8unctia de
tre%orerie 1isponibilitati 1#.000
TOTA 21!.000 TOTA 21!.000
,tructura bilan&'l'i "inanciar se pre%int din punct de vedere teoretic astfel:
ACTIV PASIV
9. 9mobili%ari 96. 3apitaluri permanente
99. ,tocuri plus creante 6. =bli'atii nefinanciare
999. 1isponibilitati
69.=bli'atii financiare pe
termen scurt
Total activ Total %a,iv
Acest bilan st la ba%a determinrii urmtorilor indicatori:
Fond de rulment net global ; 96 > 9
Necesarul de fond de rulment ; 99 > 6
Trezoreria ; 999 0 69
4chilibrul financiar al firmei re%ult din relaia:
Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria
ntreprinderii
?n ca%ul nostru avem:
Bilant "inanciar
ACTIV PASIV
9. 9mobili%ari "0.000 96. 3apitaluri permanente 1#.000
99. ,tocuri plus
creante ##0.000 6. =bli'atii nefinanciare 380.000
999. 1isponibilitati 1#.000
69.=bli'atii financiare pe termen
scurt !0.000
Total activ !##.000 Total %a,iv !##.000
unde:
9. I#obilizari ; imobili%ri corporale 80.000 / imobili%ri financiare 10.000 ; "0.000
99. Stoc'ri)Creante ; stocuri #0.000 / creane 300.000 ; ##0.000
999. +i,%onibilitati ; disponibiliti 1#.000
96. Ca%ital'ri %er#anente ; capitaluri proprii 1#.000 > active fictive (HnoI0hoI)
10.000 / datorii pe termen lun' 100.000 ; 1#.000
6. Obli*atii ne"inanciare ; obli'atii nefinanciare 380.000
69. Obli*atii "inanciare %e ter#en ,c'rt ; obli'atii financiare 1!0.000 0 datorii pe
termen lun' 100.000 ; !0.000
ACTIV
+'%a
reeval'ar
e
+i"erent
e PASIV
+'%a
reeval'ar
e
+i"erent
e
3!
Active %e ter#en
l'n*- .in care 00.000 200.000 110.000
Ca%ital'ri
%ro%rii 11!.000 /00.000 1(!.000
- mobilizari
corporale 80.000 1#0.000 $0.000
din care diferente
din reevaluare 0 18#.000 18#.000
- mobilizari
financiare 10.000 #0.000 &0.000
Obli*atii
ne"inanciare /(0.000 /(0.000 0
Stoc'ri 2!0.000 /1!.000 12!.000
Obli*atii
"inanciare 160.000 160.000 0
Crean&e /00.000 2!0.000 -!0.000
+i,%onibilit$&i 1!.000 1!.000 0
TOTA 6!!.000 (20.000 1(!.000 TOTA 6!!.000 (20.000 1(!.000
7ilantul economic
ACTIV PASIV
Active pe termen lun' 00.000 3apitaluri proprii 300.000
,tocuri 3$#.000 =bli'atii nefinanciare 380.000
3reane #0.000 =bli'atii financiare 1!0.000
1isponibiliti 1#.000
TOTA (20.000 TOTA (20.000
e. 1eterminarea prin ambele metode a activului net contabil *i activul net corectat ale
societii.
Activul 2et contabil al ntreprinderii
a. 5eto.a ,'b,tractiv$
Activ'l Net contabil ; Total active > Total datorii
; !!#.000 > #&0.000 ; 1#.000
b. 5eto.a a.itiv$
Activ'l Net contabil ; 3apitaluri proprii / re%ultatul net (dup
distribuire)
; 1#.000
Activul 2et 3orectat al ntreprinderii
b. 5eto.a ,'b,tractiv$
Activ'l Net Corectat ; Total active reevaluate cori.ate > Total datorii
; 8&0.000 > #&0.000 ; /00.000
b. 5eto.a a.itiv$
Activ'l Net Corectat ; 3apitaluri proprii (mai puin activele fictive) /
Total influene re%ultate din nlocuirea valorilor contabile cu valorile economice
; 11#.000 / 18#.000 ; /00.000
c. 1eterminarea pra'ului de rentabilitate al societii
?n evaluare, pra'ul de rentabilitate este punctul de la care rentabilitatea 'enerat e
ntreprindere este superioar celei ce s0ar obine plas<nd pe pia un capital
echivalent cu activul net cori.at. n evaluare pra'ul de rentabilitate se utili%ea%a
pentru calculul supraprofitului. ?n acest ca% indicatorul la care se raportea% acest
pra' de rentabilitate este re%ultatul net, din compararea celor dou valori re%ult<nd
'oodIill0ul sau badIill0ul.
Astfel, av<nd n vedere datele noastre, vom avea:
3$
:r ; A23 - i ; 300.000 - 1#G ; &#.000
V2.A2.-2001 ,ocietatea A73 a emis un mprumut obli'atar de 10.000.000 obli'aiuni cu un pre
de rambursare de &.100 leiFobli'aiune *i o valoare nominal de &.000 leiFobli'aiune. Ba
dorina purttorului, obli'aiunile pot s fie convertite n aciune, paritatea de conversie fiind: 1
aciune cu valoare nominal de 3.000 lei pentru o obli'aiune. :urttorii a .000 de obli'aiuni
decid s converteasc titlurile lor n aciuni ale societii A73. 3are este valoarea primei de
conversie a obli'aiunilor n aciuniC
Rezolvare
4mitere imprumut:
G ; 1!1 10.000.000 + &.100 ; &1 mld lei
&!1 10.000.000 + &.000 ; &0 mld lei
1!" 10.000.000 + (&.1000&000) ; 1 mld lei
Prima de conversie a obligaiunilor n aciuni ; 6aloarea obli'aiunilor convertite (4100
lei/obligaiune + .000 obli'aiuni) 0 6aloarea nominal a aciunilor emise (.000 aciuni +
3000 lei/aciune) ; 2.200.000 lei.
3onversie obli' in actiuni:
1!1 ; G .000 + &.100 ; 8.00.000
101 .000 + 3.000 ; !.000.000
10&& 000 + 1.100 ; .00.000
V2.A/.-2001 :e 1# noiembrie 2, societatea rom<neasc A a cumprat materii prime n valoare
de #.000 4uro. :lata furni%orilor se efectuea% pe # ianuarie 2/1. ,ocietatea A *i nchide
conturile, n fiecare an, la 31 decembrie.
3ursul monedei europene a suportat urmtoarea evoluie:
0 la 1# noiembrie 2: 3." de lei@
0la 31 decembrie 2: &.01 de lei@
0 la # ianuarie 2/1: & de lei.
, se contabili%e%e operaia de achi%iie, evaluarea datoriei la inventar *i plata datoriei.
Rezolvare:
0 la 1# noiembrie 2: 3".000 de lei + #.000 4uro ; 1".#00
0la 31 decembrie 2: &0.100 de le + #.000 4uro ; 0.0#0
1iferente de curs valutar #.000 + ( &.0103.") ; ##0 ce afectea%a totalul cheltuielilor .
1.Achi%itie materii prime
/01 6 201 1".#00 (#.000 + 3.")
. 5eevaluare datorie la 31.1 2
66! 6 201 ##0
3.:lata furni%ori
201 6 7 0.#00
!121 0.000 (#.000 + &)
16! #00 ;#.000 + ( &.01 > &)
V/.A1.-2001 1ispuneti de urmatoarele informatii despre societatea A:
1) 4lemente de bilant la 31F1F2
7rut Am. sau depr. 2et
9mobili%ari corporale 100.000 $0.000 30.000
,tocuri #.000 #00 &.#00
3lienti 1&.000 1.#00 1.#00
1isponibilitati #00 #00
38
3apital social 0.000 0.000
5e%erve !.00 !.00
5e%ultatul e+ercitiuliui 1.800 1.800
9mprumuturi 3.#00 3.#00
0din care curente 1.#00 1.#00
8urni%ori 1#.000 1#.000
=bli'atii fiscale si
sociale
1.000 1.000
) Tabloul de finantare al e+ercitiuliu 2/1 se pre%inta astfel:
Ntili%ari
1istribuiri puse in plata 300
Achi%itii de imobili%ari corporale 1.000
5ambursari imprumuturi financiare #00
Total 1.800
5esurse
3apacitate de autofinantare ".000
3edare imobili%ari 3.000
Total 1.000
6ariatia 852T (utili%ari nete) 800
- =btinut din:
2evoi 4liberari ,old
6ariatia stocurilor $00 0 0$00
6ariatia clientilor 0 .000 /1.300
6ariatia furni%orilor $00 0 /!00
6ariatia obli'atiilor
fiscale si sociale
100 0 /#00
6ariatia
disponibilitatilor
0 100 /!00
6ariatia creditelor
bancare curente
0 00 /800
,e cere:
1) ,a se determine 852T, 285 si T la 31F1F2 si 31F1F2/1
) ,tabiliti bilantul la 31F1F2/1
Rezolvare var 1:
3"
:entru a face comparatie cu problema in care vi se solicita sa stabiliti utilizarile stabile si
resursele stabile, va ofer spre re%olvare o alta problema comparabila dar care are in enunt
partea de tilizari si !esurse din "abloul de finantare#
Stabilirea 'n'i bilant .e incCi.ere %ornin. .e la tablo'l .e "inantare:
3=E42TA599:
1. ,e observa ca acest tablou de finantare se face pentru e+ercitiul 2/1.
. :e lan'a bilantul de mai sus mai sunt necesare si alte informatii. 9n aceasta problema se
considera ca fiind cunoscuta situatia resurselor stabile si a utili%arilor stabile. :entru a fi
reali%ata sunt necesare informatii despre e+ercitiul 2/1, cum ar fi din planurile de
afaceri, din planuri de investitii, din contractile de imprumut etc.
3. :entru perioadele precedente sau anul curect. ,e pot determina resursele stabile si
util%arile stabile pe ba%a a doua bilanturi successive pentru perioadele trecute plus
informatii despre amorti%ari, provi%ioane, contractari de credite, rambursari de credite
etc.
6ariatia 852T de mai sus s0a obtinut din Ntili%ari > 5esurse, adica 1800 > 1000 ; 800.
9n sustinerea celor de mai sus a se vedea Toma, E., 3hivulescu, E., Thid de pentru dia'nostic si
evaluare a intreprinderii, 3433A5, 7ucuresti, 1""!, pa'. 80
Tablol'l .e varia&ie =RN*
Ntili%ri 5esurse
1.09nvestiii (Adica cresteri de 9mob.) 1X. Amorti%ri 3apacitatea
Ycorporale X. :rofit net de autofinanare
necorporale 3X. 3re*teri de capital
financiare &X. mprumuturi noi, adica cresteri
. 5ambursri de mprumuturi #X. :reluri la fondul de rulment net 'lobal
3. 1istribuiri de dividende
!D6 91 ) 2 ) /@ E 91
1
) 2D ) /D ) 2D@
Ba pa'. $8 in aceeasi sursa biblio'rafica
9n sustinerea celor de mai sus a se vedea Toma, E., 3hivulescu, E., Thid de pentru dia'nostic si
evaluare a intreprinderii, 3433A5, 7ucuresti, 1""!, pa'. 80
Tablol'l .e varia&ie =RN*
W
Ntili%ri 5esurse
1.09nvestiii (Adica cresteri de 9mob.) 1X. Amorti%ri 3apacitatea
Ycorporale X. :rofit net de autofinanare
necorporale 3X. 3re*teri de capital
financiare &X. mprumuturi noi, adica cresteri
. 5ambursri de mprumuturi #X. :reluri la fondul de rulment net 'lobal
3. 1istribuiri de dividende
!D6 91 ) 2 ) /@ E 91
1
) 2D ) /D ) 2D@
Ba pa'. $8 in aceeasi sursa biblio'rafica
I. Re,'r,e %er#anente:
1. 3apacitatea de autofinanare a e+erciiului
. 3esiuni (cedri) sau reduceri ale activelor
- necorporale
- corporale
- financiare
&0
3. 3re*teri de capitaluri proprii
4. 3re*terea datoriilor financiare (1TBE)
II. Ftiliz$ri ,tabile.
1. 1istribuii de plat n cursul e+erciiului
2. Achi%iii sau producii de active imobili%ate
0 necorporale
0 corporale
3. 3heltuieli de reparti%at pe mai multe e+erciii
4. 5educerea capitalurilor proprii
5. 05ambursarea datoriilor financiare (1TB96T,
III. Varia&ia "on.'l'i .e r'l#ent net *lobal
resurse nete (l Y 99)
utili%ri nete (99 0Yl)
:ct. 1.
7ilant financiar pentru 4+. 2
4lemente de Activ 2et
4+. 2
4lemente de :asiv 2et
9. 9mobili%ari 30000 96. 3apital propriu
0000/!00/1800
8000
1atorii financiare
TB (3#0001#00)
000
99. ,tocuri &#00 6. 1atorii
nefinanciare
1#000/1000
1!000
3reante 1#00
999. 1isponibilitati #00 1at finaciare T, 1#00
Total active &$#00 Total :asiv &$#00
1eterminare 85, 285, T pentru e+ercitiul 2
85n ; 96 > 9 ; 30000 > 30000 ; 0
285n ; 99 > 6 ; 1$000 > 1!000 ; 1000
Tn ; 999 > 69 ; #00 > 1#00 ; 0 1000
Tn ; 85 > 285 ; 0 > 1000 ; 0 1000
Z ; 6ariatia dintre n > (n/1)
1eterminare 85, 285, T pentru e+ercitiul 2 / 1
=R9n)1@ 6 =R9n@) G=R 6 0 ) 9B (00@ 6 - (00
Z 85 ; Z(96) 0 Z(9) ; 0 800
,emnul minus este pentru ca predomina utili%arile[
N=R9n)1@ 6 N=R9n@) GN=R 6 1000 ) 9-!00@ 6 ) !00
Z 285 ; Z (99) 0 Z(96) ; /!00 > (/1100) ; 0 #00
Z(99) ; Z ,tocuri / Z 3reante; 0 $00 /1300 ; /!00
Z(96) ; Z 8urni%ori / Z =bli'atii fiscale ; / !00 / #00 ; /1100
T9n)1@ 6 T9n@ ) GT 6 - 1000 ) 9-/00@ 6 - 1200
ZT ; Z(999) 0 Z(69) ; /#00 > (/800); 0 300
Z(999) ; / #00
Z(69); /800
2ot: 4+ista o necorelare intre variatiile din tabel si variatia 852T, deoarece pe ba%a relatiei
Tn/ 1; 85n/1 > 285 n/1
5e%ulta ca 85n/1 ; Tn/1 / 285 n/1 ; 0 100 /#00 ; 0 $00
&1
Z 852T este conform enunt de > 800
2ota :entru a mer'e mai departe consideram ca variatia disponibilitatilor a fost de /#00.
:ct. .
6om completa mai .os elementele de calcul pentru bilantul din 2/1
4+plicatii 2et
4+. 2
6ariatia
pentru 2/1
2et 4+.
2/1
9mobili%ari 30000 /1000 0
3000
3"000
,tocuri &#00 0$00 3800
3reante 1#00 /1300 13800
1isponibilitati #00 /#00- 1000
Total Activ 21!00 !1600
3apital social 0000 0000
5e%erve !00 !00
5e%ultat e+ercitiu 1800 0300/"000 10#00
9mprumuturi 3#00 0#00/800 3800
1in care curente 1#00 /800 300
8urmi%ori 1#000 /!00 1#!00
=bli'atii
fiscale\sociale
1000 /#00 1#00
Total Pa,iv 21!00 !1600
4+plicatii
1000 este preluat din Ntili%ari stabile de la Achi%itii
3000 este preluat din 5esurei stabile de la 3edare
0$00 este variatia stocurilor
/1300 din variatia creantelor
/#00 din variatia disponibilitatilor, dupa ce am efectuat corectia[
/!00 din variatia furni%orilor
/#00 din variatia datoriilor fiscale si sociale
/800 din variatia datoriilor curente bancare
0300 din Ntili%ari: 1istribuiri puse in plata
0#00 din Ntili%ari: 5ambursari de imprumuturi financiare
/ "000 este capacitatea de autofinantare.
:e ba%a bilantului de mai sus se poate contrui bilantul financiar pentru a calcula apoi 85, 285
si T pentru anul 2/1 si pentru a le compara cu cele obtinute mai sus.
7ilant financiar pentru 4+. 2 si 2 / 1
4lemente de Activ 2et 4+.
2
2et 4+.
2/1
4lemente de :asiv 2et 4+.
2
2et4+.
2/1
9. 9mobili%ari 30000 3"000 96. 3apital propriu
0000/!00/18000
300/"000
8000 3!$00
1atorii financiare
TB (0000#00)
000 1#00
99. ,tocuri &#00 3800 6. 1atorii
nefinanciare
1#!00/1#00
1!000 1$100
3reante 1#00 13800
999. 1isponibilitati #00 1000 1at finaciare T,
1#00/800
1#00 300
Total active 21!00 !1600 Total Pa,iv 21!00 !1600
&
=R n)1 6 IV B I 6 /(200 B /0000 6 - (00
N=R n)16 II B IV 6 11600 B 11100 6 ) !00
Tn)1 6 III B VI 6 1000 B 2/00 6 -1/00 ,a'
Tn)1 6 =R n)1 B N=R n)16 -(00 B 9)!00@ 6 - 1/00
AT? ?HPICATII T?OR?TIC? ?IAT? +? =R- N=R ,i T
=R 6 CP B AI
=R 6 AC B +TS
N=R 6 Stoc'ri ) Crean&e B +atorii ne"inanciare
N=R 6 St ) C B +Ne"in.
T 6 =R B N=R
T 6 + - +=in
Bilant e"ect'at %e baza .e variatii
$ctive imobilizate
% 300 & '0
(apitaluri permanente
(ap) Proprii# % 100 % 100
*"+# %,'0
-'0
Stoc'ri
) 100
CNecesar de D CF)= 150
8urni%ori
/ #0
Alte dat in afara e+pl.
/ !0
Crean&e
- /0
) 20
*atorii financiare "- Dfond de
rulment
= 0
*isponibilitati
- '0
% ,00

CT = CF) - CNF) = 150 E 0 = 150
T n = T:n-1< F CT = - 400 F 150 = -150
Alt bilant e"ect'at %e variatii
$ctive imobilizate
% 300 - 100
(apitaluri permanente
(ap) Proprii# '0
*"+#
,00 & 1'0
Stoc'ri

CNecesar de D CF)= -
100
8urni%ori
Alte dat in afara e+pl.
/ #0
Crean&e
*atorii financiare "- Dfond de
rulment
= 0
*isponibilitati
- 1'0

CF) = C*+ - C( = 100 E $00 = -100
=Rn 6 =R n-1 ) ./!
=Rn 6 1000 ) 9-100@ 6 000
5acCet$
$ctive imobilizate (apitaluri permanente
&3
(ap) Proprii#
*"+#
Stoc'ri

CNecesar de D CF)
8urni%ori
Alte dat in afara e+pl.
Crean&e
*atorii financiare "- Dfond de
rulment
= 0
*isponibilitati
Rezolvare var 2:
Bilant contabil /1.12.N
ACTIV PASIV
ele#ent ,'#a ele#ent ,'#a
93 30 000 3ap.soc 0 000
stocuri & #00 5e%erve ! 00
clienti 1 #00 5e% e+ercitiului 1 800
disponibilitati #00 8% 1# 000
=bli' fiscale si soc 1 000

9mprumuturi din
care: 3 #00
0 curente (T,) 1 #00
Total Activ 21 !00 Total Pa,iv 21 !00
BIANT =INANCIAR /1.12.N
ACTIV PASIV
='nctia ,'#a ='nctia ,'#a
9mobili%ari 30 000 3ap permanente 30 000
stocuri/creante 1$ 000 =bli' nefin 1! 000
disp/val mob #00 =bli' fin T, 1 #00
Total Activ 21 !00 Total Pa,iv 21 !00
=RNIn ; 3apital permanent0 9mobili%ari ; 30.000030.000 ; 0
285n ; ,tocuri / 3reante >8uni%oriF3reditori ; 1$.00001!.000;1.000
TN n; 1isponibil > 1atorii la banci T, ; #0001#00;01000
TNn ; 85T2n0 285n ; 001.000 ; 01.000
=RNI n)1 ; 852T n / variatia 852T (n/1)Fn;852Tn/(5esurse(n/1)0
Ntili%ari(n/1));0/(1.00001.800); 0800
6ariatia 285;(variatia stocuri / variatia clienti)0(variatia f%/variatia obli' fiscale);$000
000/$00/100;0#00
N=R n)1 ; 285 n / variatia285 ; 1000 0#00;#00
6ariatia T2 ; variatia disp > variatia credite T, ; 0100000; 0300
TN n)1 ;T2 n / variatia T2 ; 010000300;01300
BIANT ?CONO5IC N)1
ACTIV PASIV
&&
ele#ent ,'#a a4',tari val.4',ta ele#ent ,'#a a4',tari val.4',ta
93 30 000
1 000
3" 000
3ap.soc 0 000 0 000
03000 5e%erve ! 00 ! 00
stocuri & #00 $00 # 00 5e% e+ercitiului 1 800
"000
0300 10 #00
cap de autofin
distrib in plata
clienti 1 #00 0 000 10 #00 8% 1# 000 0$00 1& 300
disponibilitati #00 0 100 &00 =bli' fiscale si soc 1 000 0100 "00
9mprumuturi din
care:
3 #00
0#00
3 00

00
0 curente (T,) 1 #00 00 1 $00
Total Activ 21 !00 1 600 !! 100 Total Pa,iv 21 !00 1 600 !! 100
la ct de :asiv (f%@ obli' fiscale@ impr T,) nevoile sunt cu ]0].
BIANT =INANCIAR /1.12.N)1
ACTIV PASIV
='nctia ,'#a ='nctia ,'#a
9mobili%ari 3" 000 3ap permanente 38 00
stocuri/creante 1# $00 =bli' nefin 1# 00
disp/val mob &00 =bli' fin T, 1 $00
Total Activ !! 100 Total Pa,iv !! 100
V/.A2.-2001 7ilanturile contabile ale intreprinderii pe ultimii 3 ani se pre%inta astfel:
20 201 2
9.necorp (brevete) 100.000 100.000 100.000
9. corporale 300.000 00.000 1!0.000
,tocuri #00.000 #!0.000 !00.000
3reante !00.000 #!0.000 !0.000
1isponibilitati #0.000 &0.000 !0.000
3apital soc 1#0.000 1#0.000 1#0.000
5e%erve 30.000 0.000 0.000
=bli'atii nefinanciare $&0.000 $#0.000 "00.000
=bli'atii financiare !30.000 #&0.000 &$0.000
,e cere:
a. , anali%ai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii
b. ,a comentati evoluia strii de echilibru financiar al ntreprinderii.
c. ,tiind ca rata de capitali%are este de 1#G sa determinate valoarea bilantului din anul n,
corespun%ator anilor n0! si n/&.
Rezolvare
a. Princi%alele "'nctii ale intreprinderii se anali%ea%a pe ba%a bilantului functional.
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii;
punand in e#identa resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
imob necorporale sunt active fictive, le eliminam din anali%a.Ba elementele de :asiv le scadem
din po%itia ^re% din reevaluareM.
Bilant contabil "ara active "ictive
&#
20 201 2
93 300.000 00.000 1!0.000
,tocuri #00.000 #!0.000 !00.000
3reante !00.000 #!0.000 !0.000
1isponibilitati #0.000 &0.000 !0.000
TOTA ACTIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
3apital soc 1#0.000 1#0.000 1#0.000
5e%erve 30.000 0.000 0.000
5e%erve din reevaluare 0100.000 0100.000 0100.000
=bli'atii nefin $&0.000 $#0.000 "00.000
=bli'atii fin !30.000 #&0.000 &$0.000
TOTA PASIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
8ctia investitii;imobili%ari corp
8ctia e+ploatare;,tocuri / 3reante0=bli' nefin
8ctia de tre%;disponibilitati
8ctia de finantare ; surse proprii / surse imprumutate;(3, / re%) / =bli'.fin
Bilant "'nctional
N-2 N-1 N
=.inve,titii 300.000 00.000 1!0.000
= e3%loatare 3!0.000 3$0.000 30.000
=.trezorerie #0.000 &0.000 !0.000
TOTA ACTIV 110.000 610.000 !20.000
=."inantare $10.000 !10.000 #&0.000
0surse proprii 80.000 $0.000 $0.000
0 surse impr. !30.000 #&0.000 &$0.000
TOTA PASIV 110.000 610.000 !20.000
N-1 < N-2 N < N-1
valori 7 valori 7
=.inve,titii 0100.000 !$G 0&0.000 80G
= e3%loatare 10.000 103G 0#0.000 8!G
=.trezorerie 010.000 80G 00.000 1#0G
=."inantare 0100.000 8!G 0$0.000 8"G
0surse proprii 010.000 88G 0 100G
0 surse impr. 0"0.000 8!G 0#&0.000 8$G
8ctia de investitii a intreprinderii a sca%ut de la an la an, in anul n01 la !$G din valoarea anului
2, urmand ca scada in continuarea, dar intr0un ritm mai incet. 5e%ulta ca intr nu a fost
preocupata de reinnoirea imobili%arilor. ,e poate ca firma sa foloseasca in anii 201 si 2
echipamente de.a amorti%ate sau sa fi vandut o parte din imobili%ari.
8ctia de e+ploatare a crescut in 201 cu 3G, urmand ca in anul 2 sa a.un'a la 8!G din valoarea
anului 201. 3hiar daca stocurile, creantele si obli'atiile financiare au crescut, acest procent s0a
datorat cresterii mai alerte a obli'atiilor nefinanciare fata de cresterea stocurilor si a creantelor.
8ctia de tre% a sca%ut la 80G in anul 201, iar apoi a crescut cu !0 um ceea ce inseamna o
crestere de #0G in anul 2 fata de anul 201 (cresterea se ba%ea%a pe scaderea interesului pentru
activitatile de investitii si e+plorare.
,ursele proprii au sca%ut in anul 201 cu 1G, urmand ca in anul 2 sa se mentina la aceeasi
valoare ca in anul 201.
,ursel imprumutate scad de la an la an cu apro+ acelasi procent (1301&G).
7ratul levierului ; O propriiFH imprumutate
Anali%a facandu0se pe ba%a bil functional, in formula bratului de levier la O proprii nu au fost
incluse obli' nefin.
&!
7ratul levierului ;surse proprii F surse impr
N-2 N-1 N
7ratul levierului 0.13 0.13 0.1#
,e observa ca bratul levierului a fost constant pe parcursul celor 3 ani, imprumuturile de la banci
neputand fi acoperite de capitalurile proprii.
9n calculul bilantului financiar am considerat ca toate obli'atiile financiare sunt pe termen scurt,
in problema nespecificandu0se altfel.
Bilant "inanciar
N-2 N-1 N
9mobili%ari 300.000 00.000 1!0.000
,tocuri/creante 1.100.000 1.10.000 1.0.000
1isponibilitati #0.000 &0.000 !0.000
TOTA ACTIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
3ap.permanente 80.000 $0.000 $0.000
=bli'.nefinanciare $&0.000 $#0.000 "00.000
=bli'. financiare !30.000 #&0.000 &$0.000
TOTA PASIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
85 00.000 0130.000 0"0.000
285 3!0.000 3$0.000 30.000
T2 0#80.000 0#00.000 0&10.000
85 ; 3ap permanente > 9mobili%ari
285 ; ,tocuri/creante > obli' nefin
T2;disponibilitati > obli' financiare
5elatia de echilibru: T2;850285
3apitalurile permanente nu acopera valoarea imobili%arilor in nici unul din anii anali%ati.
=blli'atiile nefinanciare sunt acoperite in intre'ime de catre stocuri/creante, ramanand surplus
care poate fi redirectionat catre imobili%ari.
T2 este ne'ativa, ceea ce e+prima o stare precara de echilibru financiar a intreprinderii.
b. Pra*'l .e rentabilitate ; A233 - i (i;rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce
nivel devine nerentabila continuarea activitatii firmei. = rentabilitate sub acest pra' determina
investitorii sa isi reoriente%e capitalurile catre activitati mai profitabile.
A233 ; Total active0 1atorii
A233 ; 3ap social / profit/re%erve/provi%ioane
Bilant econo#ic
20 201 2
93 300.000 00.000 1!0.000
,tocuri #00.000 #!0.000 !00.000
3reante !00.000 #!0.000 !0.000
1isponibilitati #0.000 &0.000 !0.000
TOTA ACTIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
3apital soc 1#0.000 1#0.000 1#0.000
5e%erve 30.000 0.000 0.000
5e%erve din reevaluare 0100.000 0100.000 0100.000
=bli'atii nefin $&0.000 $#0.000 "00.000
=bli'atii fin !30.000 #&0.000 &$0.000
TOTA PASIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
ANCC (0.000 10.000 10.000
%ra* .e rentabilitate 12.000 10.!00 10.!00
&$
,e observa pra'ul de rentabilitate a fost cel mai ridicat in anul 20, urmand apoi sa scada de la
1.000 la 10.#00, in anii 201 si 2 fiind constant.
:entru a afla valoarea bilantului total in anul n0! si anul n/& ne folosim de valoarea Ancontabil.
6aloarea lui A23 din anul n (in viitor) se aduce la valoarea din anul n0! (il consideram pre%ent)
prin actuali%are.
+ ; _ F (1/i)
n
A23n0!;10.#00F(1/1#G)
!
;&.#3"
6aloarea lui A23 din anul n (pre%ent) se duce la valoarea din anul n/& (il consideram viitor)
prin capitali%are.
_;+(1/i)
n

A23n/&;A23(n) + (1/i)
&
; 10.#00+ ((1/1#G)
&
; 183!#
V2.A1.-2001 9nformatii privind situatia patrimoniala:
Terenuri construite 1000 m.p. + # lei ; #.000 lei
3ladiri industrial 3000 m.p. + 3 lei ; ".000 lei
Easini luate cu chirie ; 10.000 lei
4chipamente ; 30.000 lei
2ecorporale ; !.000 lei
(HnoIhoI;#000,ch. infintare;1000)
9mobili%ari financiare (1000 actiuni detinute
la ,3 =rion ,A din total de 0000)
; 10.000 lei
,tocuri ; 1#0.000 lei
0 Eaterii prime ; !0.000 lei
0 :roductie in curs ; !0.000 lei
0 :roduse finite (#0 u.m.) ; 30.000 lei
3reante > total, din care ; #0.000 lei
0 8acturi e+terne ; 100.000 lei
(#.000 4uro)
,ume la banci ; #0.000 lei
(din care 10.000 euro + 3,# lei ; 3#.000 lei
3apital social ; 0.000 lei
(10.000 actiuni + lei)
5e%erve ; #.000 lei
:rofit nerepart. ; #.000 lei
:rovi%ioane pentru riscuri si cheltuieli ; 3.000 lei
8urni%ori0creditori ; 00.000 lei
=bli'atii bu'et ; 10.000 lei
=bli'atii salariati ; 30.000 lei
1atorii la banci ; 3$.000 lei
(din care peste 1 an ; #0.000 lei)
Alte informatii:
0 ,ituatia materiilor prime se pre%inta astfel:
Tabla 1 3.000 H' + 10 leiFH' ; 30.000 lei
=tel beton 1.#00 H' + # leiFH' ; $.#00 lei
Tabla P .000 H' + 10 leiFH' ; 0.000 lei
Altele ; .#00 lei
0 :retul de van%are (mai putin beneficiile estimate) al produsului finit la data de 31
decembrie 00! de !#0 leiFu.m.
&8
0 :retul ultimelor achi%itii a fost de 1# leiFH' la tabla 1, de 8 leiFH' la otel beton si de 1#
leiFH' la tabla P
0 3ursul la 31 decembrie 00! a fost de 3,# leiF4uro
0 1 masina in valoare de .000 lei nu a fost folosita decat in proportie de #G in ultimii 3
ani. 5estul echipamentelor au fost evaluate de o firma de specialitate la valoarea .usta de
#0.000 lei@ din acestea, 3 masini in valoare de &.000 lei au fost inchiriate acum ani
0 :retul de van%are a unui m.p. de teren in incinta u%inei a fost de 8 lei (tran%actie recenta)
0 ,3 =rion ,A ne0a transmis ca activul net corectat al societatii a fost de &00.000 lei
0 5ata de capitali%are a societatii, determinate pe ba%a costului capitalului este de 1$G
0 3apacitatea beneficiara a societatii, e+primata prin pretul net, a fost stabilita de e+perti la
1#.000 leiFan
0 :rovi%ioanele pentru riscuri si cheltuieli au character de re%erva
0 :rofitul inainte de impo%itare si doban%i a fost de 3.000 lei
0 6enituri reali%ate din van%ari: 1.00.000 lei
0 Ei.loace fi+e luate cu chirie: 1#.000 lei
,e cere:
11. ,a elaborati bilantul contabil
1. ,a elaborati bilantul economic, aratati semnificatia si rolul acestuia
13. ,a elaborati bilantul functional@ aratati semnificatia si rolul acestuia
1&. ,a elaborati bilantul financiar@ aratati semnificatia si rolul acestuia
1#. 3um foloseste societatea efectul de levier in finantareC
1!. 1eterminati Activul 2et 3ori.at prin ambele metode
1$. 1eterminati valoarea intrinseca a actiunilor societatii
18. 3alculati valoarea substantial bruta si valoarea substantial neta ale societatii
1". 4valuati riscul de faliment si comentati starea de sanatate a societatii
0. 4stimati valoarea de rentabilitate continua a societatii.
Rezolvare:
!. 7ilantul contabil:
Active Valoare contabil$
9. Active imobili%ate !0000
1. 9mobili%ri necorporale !000
. 9mobili%ri corporale &&000
0 terenuri #000
0 cldiri "000
0 echipamente 30000
3. 9mobili%ri financiare 10000
99. Active circulante &#0000
1. ,tocuri 1#0000
0 Eaterii prime !0000
0 :roducie neterminat !0000
0 :roduse finite 30000
. 3reane #0000
3. 1isponibiliti #0000
(cti#e totale 510000
Ca%ital'ri Valoare contabil$
9. 1atorii pe termen scurt &$000
0 8urni%ori 00000
0 7u'et 10000
0 ,alariai 30000
0 3redit 18$000
&"
99. 1atorii pe termen lun' #0000
999. 3apital propriu 33000
0 3apital social 0000
0 5e%erve #000
0 :rofit nereparti%at #000
0 :rovi%ioane pt riscuri si cheltuieli 3000
*apital total 510000
Activ :asiv
9mobili%ari !0.000 3apital social 0.000
,tocuri 1#0.000 5eserve #.000
3reante #0.000 :rofit #.000
1isponibilitati #0.000 :rovi%ioane de risc si cheltuieli 3.000
8urni%ori > creditori 00.000
7u'et 10.000
,alariati 30.000
3redite bancare 3$.000
0 1in care pe termen
lun'
#0.000
Total #10.000 total #10.000
$. 7ilantul economic:
Activ :asiv
6alori
contabile
A.ustari 6alori
economice
6alori
contabile
A.ustari 6alori
economice
9mobili%ari !0.000 /$.000
(1)
8$.000 3apital social 0.000 0 0.000
,tocuri 1#0.000 /3.000
()
18.000 5eserve #.000 0 #.000
3reante #0.000 01.#00 (3) 3$.#00 :rofit #.000 0 #.000
1isponibilitati #0.000 #0.000 :rovi%ioane de
risc si cheltuieli
3.000 0 3.000
1iferente din
reevaluare
/&!.#00 &!.#00
=bli'atii
nefinanciare
&0.000 0 &0.000
=bli'atii
financiare
3$.000 0 3$.000
#0
Total #10.000 /&!.#00 ##!.#00 Total #10.000 /&!.#00 ##!.#00
4chipamentele industriale care au fost folosite in ultimii 3 ani doar #G se scad din valoarea
imobili%arilor corporale
30.0000.000;8.000
4valuare rest echip #0.000, re%ulta o a.utare a 9mob corp de #0.00008.000;.000
9nstalatiile inchiriate unei alte firme se pastrea%a in valoarea imob corp.
(&) 0!.000(necorporale) 0.000 (masina nefolosita) / (#0.0000(30.0000.000)/10.000
(imob fin)/3.000 (teren)
(#) /1#.000 (tabla 1) / &.#00 (otel) /1.000 (tabla P)/.#00 (prod finite)
(!) 01.#00 (creante:#.000 euro + 0,# reducere curs)
8. 7ilantul functional
Activ :asiv
9mobili%ari !0.000 3apitaluri proprii 33.000
,tocuri/creante0obli'atii
nefinaciare
1!0.000 =bli'atii financiare 3$.000
1isponibilitati #0.000
Total $0.000 Total $0.000
". 7ilantul financiar
Activ :asiv
9 9mobili%ari !0.000 96 3apital permanent 83.000
99 ,tocuri/creante &00.000 6 =bli'atii nefinanciare &0.000
99 1isponibilitati #0.000 69 =bli'atii financiare 18$.000
Total #10.000 Total #10.000
852T ; 96 > 9 ; 3.000
285 ; 99 > 6 ; 1!0.000
T ; 999 > 69 ; 013$.000
!. ?"ect'l .e levier "inanciar
( )

+ =
*p
!
> )d )'( )'( )f
; $.18
Nnde: 5f ; rata rentabilitatii financiare
5=A ; rata rentabilitatii economice
5d ; rata doban%ii
1 ; datorii financiare
3p ; capitaluri proprii
,au
#1
( ) ( ) ci 1
Kpr
D
Rd Re Re Rf

+ =
% 36 . 7 100
312500
23000
100
Kinv
Pr
Re = = =
18 . $
$##00
3$000
= = =
?pr
!
&f
5ata de capitali%are ; 1$G
Nnde: 5e > rata rentabilitii economice
5f > rata rentabilitii financiare
Bf > levierul financiar
5d > rata dob<n%ii
3i > cota de impo%it pe profit
4fectul de levier consta in amplificarea randamentului obtinut de actionari sau asociati ca
urmare a recur'erii la finantarea prin imprumuturi atunci cand rentabilitatea economica este
superioara costului fi+ al capitalului imprumutat.
3u cat rata rentabilitatii este superioara ratei costului datoriei cu atat intreprinderea poate
recur'e la finantarea prin imprumuturi, mai de'raba, decat prin instrumente de capitaluri proprii.
5aportul datorii financiare supra capitaluri proprii ( care in ca%ul nostru este $,18) .oaca rolul
unui levier care amplifica ecartul intre rentabilitatea economica si rentabilitatea financiara.
10. ANCori4at
A23ori.at ; Active totale corectate > 1atorii totale
A23 (1) ; ##!.#000&$$.000 ; $".#00
A23ori.at ; 3apital propriu / 5e%erve din revaluare
A23 () ; 33.000/&!.#00 ; $".#00
1. Valoarea intrin,ec$ a ac&i'nii 9Va@
lei
actiuni Nr
(N*ori@at
Aa "# . $
10000
$"#00
= = =
(. Valoarea ,'b,tan&ial$ br't$ Ai net$
6,7 ; Activ reevaluat / 7unuri nchiriate > 7unuri date cu chirie
; ##!.#00 / 1#000 0 &.000 ; #!$.#00
6,2 ; 6,7 > 1atorii ; #!$.#00 > &$$000 ; "0.#00 ,au ($".#00/1#.0000&.000)
0. Ri,c'l .e "ali#ent B de e+emplu modelul P a lui Altman
P ; a-+
1
/ b-+

/ c-+
3
/d-+
&
/e-+
#
a, b , c, d, e sunt prestabiliti astfel :
a ; 1. , b ; 1.& , c ; 3.3 , d ; 0.! , e ; 1
+
1
; capital circulantFactive totale ; &#.000F1#.000 ; 0,88
+

; profit reinvestitFactive totale ; #.000F#10.000 ; 0,00"8
+
3
; profit inainte de impo%itare si doban%iFactive totale ; 3.000F#10.000 ; 0,0&#
+
&
; valoarea de piata a capitaluluiF1TB ; 8.000F#0.000 ; 1,!&
+
#
; venituri din van%ariFactive totale ; 1.00.000F#10.000 ; ,3#
P ; 1,-0,88/1.&-0,00"8/3,3-0,0&#/0,!-1,!&/1-,3# ; &,##
P 3 fara probleme
1,8 R P R 3 alerta > situatie dificila
#
P R 3 aproape de faliment
10. Valoarea .e rentabilitate
3# . 88
1$ . 0
1#000
= = =
i
*B
Ar
V2.A2.-2001 7ilanturile contabile ale intreprinderii pe ultimii 3 ani se pre%inta astfel:
20 201 2
9.necorp (brevete) 100.000 100.000 100.000
9. corporale 300.000 00.000 1!0.000
,tocuri #00.000 #!0.000 !00.000
3reante !00.000 #!0.000 !0.000
1isponibilitati #0.000 &0.000 !0.000
3apital soc 1#0.000 1#0.000 1#0.000
5e%erve 30.000 0.000 0.000
=bli'atii nefinanciare $&0.000 $#0.000 "00.000
=bli'atii financiare !30.000 #&0.000 &$0.000
,e cere:
a. , anali%ai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii
b. ,a comentati evoluia strii de echilibru financiar al ntreprinderii.
c. ,tiind ca rata de capitali%are este de 1#G sa determinate valoarea bilantului din anul n,
corespun%ator anilor n0! si n/&.
Rezolvare
a. Princi%alele "'nctii ale intreprinderii se anali%ea%a pe ba%a bilantului functional.
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii;
punand in e#identa resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
imob necorporale sunt active fictive, le eliminam din anali%a.Ba elementele de :asiv le scadem
din po%itia ^re% din reevaluareM.
Bilant contabil "ara active "ictive
20 201 2
93 300.000 00.000 1!0.000
,tocuri #00.000 #!0.000 !00.000
3reante !00.000 #!0.000 !0.000
1isponibilitati #0.000 &0.000 !0.000
TOTA ACTIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
3apital soc 1#0.000 1#0.000 1#0.000
5e%erve 30.000 0.000 0.000
5e%erve din reevaluare 0100.000 0100.000 0100.000
=bli'atii nefin $&0.000 $#0.000 "00.000
=bli'atii fin !30.000 #&0.000 &$0.000
TOTA PASIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
8ctia investitii;imobili%ari corp
8ctia e+ploatare;,tocuri / 3reante0=bli' nefin
8ctia de tre%;disponibilitati
8ctia de finantare ; surse proprii / surse imprumutate;(3, / re%) / =bli'.fin
Bilant "'nctional
N-2 N-1 N
#3
=.inve,titii 300.000 00.000 1!0.000
= e3%loatare 3!0.000 3$0.000 30.000
=.trezorerie #0.000 &0.000 !0.000
TOTA ACTIV 110.000 610.000 !20.000
=."inantare $10.000 !10.000 #&0.000
0surse proprii 80.000 $0.000 $0.000
0 surse impr. !30.000 #&0.000 &$0.000
TOTA PASIV 110.000 610.000 !20.000
N-1 < N-2 N < N-1
valori 7 valori 7
=.inve,titii 0100.000 !$G 0&0.000 80G
= e3%loatare 10.000 103G 0#0.000 8!G
=.trezorerie 010.000 80G 00.000 1#0G
=."inantare 0100.000 8!G 0$0.000 8"G
0surse proprii 010.000 88G 0 100G
0 surse impr. 0"0.000 8!G 0#&0.000 8$G
8ctia de investitii a intreprinderii a sca%ut de la an la an, in anul n01 la !$G din valoarea anului
2, urmand ca scada in continuarea, dar intr0un ritm mai incet. 5e%ulta ca intr nu a fost
preocupata de reinnoirea imobili%arilor. ,e poate ca firma sa foloseasca in anii 201 si 2
echipamente de.a amorti%ate sau sa fi vandut o parte din imobili%ari.
8ctia de e+ploatare a crescut in 201 cu 3G, urmand ca in anul 2 sa a.un'a la 8!G din valoarea
anului 201. 3hiar daca stocurile, creantele si obli'atiile financiare au crescut, acest procent s0a
datorat cresterii mai alerte a obli'atiilor nefinanciare fata de cresterea stocurilor si a creantelor.
8ctia de tre% a sca%ut la 80G in anul 201, iar apoi a crescut cu !0 um ceea ce inseamna o
crestere de #0G in anul 2 fata de anul 201 (cresterea se ba%ea%a pe scaderea interesului pentru
activitatile de investitii si e+plorare.
,ursele proprii au sca%ut in anul 201 cu 1G, urmand ca in anul 2 sa se mentina la aceeasi
valoare ca in anul 201.
,ursel imprumutate scad de la an la an cu apro+ acelasi procent (1301&G).
7ratul levierului ; O propriiFH imprumutate
Anali%a facandu0se pe ba%a bil functional, in formula bratului de levier la O proprii nu au fost
incluse obli' nefin.
7ratul levierului ;surse proprii F surse impr
N-2 N-1 N
7ratul levierului 0.13 0.13 0.1#
,e observa ca bratul levierului a fost constant pe parcursul celor 3 ani, imprumuturile de la banci
neputand fi acoperite de capitalurile proprii.
9n calculul bilantului financiar am considerat ca toate obli'atiile financiare sunt pe termen scurt,
in problema nespecificandu0se altfel.
Bilant "inanciar
N-2 N-1 N
9mobili%ari 300.000 00.000 1!0.000
,tocuri/creante 1.100.000 1.10.000 1.0.000
1isponibilitati #0.000 &0.000 !0.000
TOTA ACTIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
3ap.permanente 80.000 $0.000 $0.000
=bli'.nefinanciare $&0.000 $#0.000 "00.000
=bli'. financiare !30.000 #&0.000 &$0.000
TOTA PASIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
85 00.000 0130.000 0"0.000
#&
285 3!0.000 3$0.000 30.000
T2 0#80.000 0#00.000 0&10.000
85 ; 3ap permanente > 9mobili%ari
285 ; ,tocuri/creante > obli' nefin
T2;disponibilitati > obli' financiare
5elatia de echilibru: T2;850285
3apitalurile permanente nu acopera valoarea imobili%arilor in nici unul din anii anali%ati.
=blli'atiile nefinanciare sunt acoperite in intre'ime de catre stocuri/creante, ramanand surplus
care poate fi redirectionat catre imobili%ari.
T2 este ne'ativa, ceea ce e+prima o stare precara de echilibru financiar a intreprinderii.
b. Pra*'l .e rentabilitate ; A233 - i (i;rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce
nivel devine nerentabila continuarea activitatii firmei. = rentabilitate sub acest pra' determina
investitorii sa isi reoriente%e capitalurile catre activitati mai profitabile.
A233 ; Total active0 1atorii
A233 ; 3ap social / profit/re%erve/provi%ioane
Bilant econo#ic
20 201 2
93 300.000 00.000 1!0.000
,tocuri #00.000 #!0.000 !00.000
3reante !00.000 #!0.000 !0.000
1isponibilitati #0.000 &0.000 !0.000
TOTA ACTIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
3apital soc 1#0.000 1#0.000 1#0.000
5e%erve 30.000 0.000 0.000
5e%erve din reevaluare 0100.000 0100.000 0100.000
=bli'atii nefin $&0.000 $#0.000 "00.000
=bli'atii fin !30.000 #&0.000 &$0.000
TOTA PASIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
ANCC (0.000 10.000 10.000
%ra* .e rentabilitate 12.000 10.!00 10.!00
,e observa pra'ul de rentabilitate a fost cel mai ridicat in anul 20, urmand apoi sa scada de la
1.000 la 10.#00, in anii 201 si 2 fiind constant.
:entru a afla valoarea bilantului total in anul n0! si anul n/& ne folosim de valoarea Ancontabil.
6aloarea lui A23 din anul n (in viitor) se aduce la valoarea din anul n0! (il consideram pre%ent)
prin actuali%are.
+ ; _ F (1/i)
n
A23n0!;10.#00F(1/1#G)
!
;&.#3"
6aloarea lui A23 din anul n (pre%ent) se duce la valoarea din anul n/& (il consideram viitor)
prin capitali%are.
_;+(1/i)
n

A23n/&;A23(n) + (1/i)
&
; 10.#00+ ((1/1#G)
&
; 183!#
V!.A1.-2001 Ba 31 decembrie 2 situatia patrimoniala a societatii alfa se pre%inta astfel:
Element val brute am si depr val nete
Chelt de instalare 100 20 80
Brevete 180 60 120
##
Fond comercial 200 200
Echipamente 820 240 580
Titluri de participare 30 30
Datorii asupra imoili! 140 140
"tocuri #0 10 60
Clien$i 320 30 2%0
deitori diversi 80 80
&alori moiliare 35 35
Disponiilit'$i #0 #0
Cheltuieli de e(ploatare )n avans 15 15
Cheltuieli de reparti!are pe 5 ani 80 80
Capital social 450 450
*e!erve 300 300
+ro,itul nereparti!at %0 %0
"uven$ii pentru investi$ii 20 20
+rovi!ioane 30 30
+rovi!ioane pentru riscuri 10 10
+rovi!ioane pentru cheltuieli 40 40
-mprumuturi ancare 350 350
. din care T/ 300 300
,urni!ori 180 180
datorii ,iscale si sociale 20 20
&enituri in avans 0de e(ploatare1 10 10
,e cere:
0 6aloarea activului net corectat
0 6aloarea imobili%arilor necorporale
0 6aloarea utili%arilor stabilite
0 6aloarea resurselor stabilite
0 852T
0 285 de e+ploatare
0 285 in afara e+ploatarii
0 Tre%orerie neta
0 :e ba%a maselor financiare obtinute faceti un comentariu asupra echilibrului
financiar al firmei
Rezolvare
1) 3helt in avans nu sunt active fictive pt ca se specifica ca sunt le'ate de e+ploatare.
6aloarea bruta activelor fictive ; chelt instalare/brevete/fd com/chelt de reparti% # ani ;
100/180/00/80;##0 lei
6aloarea neta activelor fictive ; chelt instalare/brevete/fd com/chelt de reparti% # ani ;
80/10/00/80;&80 lei
) 6aloarea bruta a imobili%arilor necorporale; chelt instalare/brevete/fd
com;100/180/00;&80 lei
6aloarea neta a imobili%arilor necorporale; chelt instalare/brevete/fd com;80/10/00;&00
lei
Bilant contabil
ACTIV PASIV
ele#ent ,'#a ele#ent ,'#a
9 necorp &00 3apital social &#0
93 #80 5e%erve 300
#!
98 30 Amorti% si deprecieri 0
6alori imobiliare 3# :rofitul nereparti%at "0
3heltuieli de reparti%are pe # ani 80 ,ubvenii pentru investiii 0
,tocuri !0 :rovi%ioane 30
3reante "0 :rovi%ioane pentru riscuri 10
1isponibiliti $0 :rovi%ioane pentru cheltuieli &0
3heltuieli de e+ploatare n avans 1# 9mprumuturi bancare 3#0
debitori diversi 80 0 din care TB 300
furni%ori 180
1atorii asupra imobili% 1&0
datorii fiscale si sociale 0
6enituri in avans (de e+pl) 10
Total Activ 1 620 Total Pa,iv 1 620
BIANT =INANCIAR
ACTIV PASIV
='nctia ,'#a ='nctia ,'#a
9mobili%ari 1 1# 3ap permanente 1 &0
stocuri/creante &&# =bli' nefin 3#0
disp/val mob $0 =bli' fin T, #0
Total Activ 1 620 Total Pa,iv 1 620
chelt de e+pl inre' in avans (ct &$1) le0am inclus in activele circulante
3) JJJA#ortizarile ,i .e%recierile in bilant'l c' valori nete ,'nt ,caz'te .in val i#obiliz
9IC6ICbr't-a#ortiz@
Ftilizari ,tabile ; 9mobili%ari la val br'ta ; chelt instalare / brevete / fd com / echip / T: /
val imobiliare / chelt de reparti%at pe # ani ; 100/180/00/80/30 /3# / 80 ;1&&# lei
&) re,'r,e ,tabile;O permanente/Amorti% (ca sa obt valoarea bruta ca la
utili%ari);1&0/3!0;1!00
3onsideram ca 1atoriile asupra imobili%arilor au scadenta R1 an.
#) 852T;5esurse stabile > Ntili% stabile ; 1!0001&&#;1##
285 total;2854 e+pl./285A4 (afara e+pl) (la valori brute pt ca amortiz au fost trecute la
utiliz stabile0
Ntili%ari temporare(ciclice) ; stocuri/creante/debitori diversi/disp/chelt e+pl in avans ;
;$0/30/80/$0/1#;###
5esurse temporare(ciclice) ; f%/datorii fiscale/dat in le' cu imobili%/6 de e+pl in avans/9mpr T,
; 180/0/1&0/10/#0;&00
Active ciclice de e+pl; stocuri/creante/chelt e+pl in avans;;$0/30/1#;&0#
5esurse ciclice de e+pl;8%/6de e+pl in avans;180/10;1"0
*onsideram ca fz de imobiliz nu apartin e9pl; ci acti# de in#estitii
2854;Active ciclice de e+pl05esurse ciclice de e+pl;&0#01"0;1#
Ntili%ari temporare A4; debitori diversi;80
5esurse temporare(ciclice) A4 ; dat in le' cu imobili% / dat fiscale ; 0/1&0;1!0
285A4; Active ciclice A405esurse ciclice A4;8001!0; 080
285total;1#080;13#
T2;850285;1##013#;0 sau: T2;disp0impr T,;$00#0;0
3omentarii:
285 este finantata in intre'ime din resursele stabile, a caror valoare totala permite de'a.area unei
tre%orerii po%itive.
#$
V!.A2.-2001 ,ocietatea A absoarbe societatea 7@ bilanturile celor doua societati se pre%inta
astfel:
,ocietatea A
3heltuieli de infintare &0.000
Terenuri 10.000
3ladiri 80.000
4chipamente #0.000
Titluri de participare #0.000
,tocuri !00.000
3reante 8#0.000
0 1in care ,oc 7 !0.000
1isponibilitati 10.000
3apital social (10.000 actiuni) !00.000
5e%erve 0.000
:rofit 0.000
=bli'atii nefinanciare #00.000
=bli'atii financiare 80.000
,ocietatea 7:
3heltuieli de infintare 0.000
9mobili%ari necorporale (OS) &0.000
9mobili%ari corporale 300.000
,tocuri #00.000
3reante $#0.000
1isponibilitati 10.000
3apital social (.#00 actiuni) #0.000
5e%erve 10.000
:rofit 10.000
:rovi%ioane 1#.000
=bli'atii nefinanciare !00.000
=bli'atii financiare !"#.000
:roiectul de fu%iune prevede:
#8
0 Eetoda de fu%iune: prin absorbtie (A absoarbe pe 7)
0 5aportul de schimb se stabileste pe ba%a valorii matematice (intrinsece) a titlurilor
fiecarei societati@ valori determinate prin metoda A23
Alte informatii:
0 6alorile de raport prin evaluare de catre o societate speciali%ata a patrimoniului societatii
absorbite sunt:
8ond commercial 180.000
9mobili%ari corporale 3#0.000
,tocuri 380.000
3reante !#0.000
1isponibilitati 1.000
0 8ondul commercial al societatii absorbante a fost evaluat la 300.000
0 9mobili%arile corporale ale absorbantei au fost evaluate la 1.#00.000
0 Absorbanta preia inte'ral datoriile absorbitei cat si elementele pentru care s0au creat
provi%ioanele pentru risc contabili%ate
0 Absorbanta detine 300 de titluri in societatea 7
,e cere:
1eterminati raportul de schimb
3alculul numarului de actiuni de emis de catre societatea A
1eterminarea primei de fu%iune
3ontabili%area operatiunilor la ,ocietatea A
0 Eodificarea capitalului social
0 :reluarea activelor si pasivelor societatii 7
0 3ontabili%area obli'atiilor reciproce
9ntocmirea bilantului dupa fu%iune.
Rezolvare:
1eterminarea raportului de schimb
A23 societatea A:
3apital social / !00.000
5e%erve / 0.000
:rofit / 0.000
Active fictive
0ch de infintare 0 &0.000
:lusvaloare actiuni 7 0 1.#!0 (300+("&,800100))
:lusvaloare imobili%ari /1.0#0.000
:lusvaloare fond comercial / 300.000
T=TAB A23 /1."&8.&&0
6aloare intrinseca actiune:
6aloare nominala ; 100 lei
5aport de schimb ;
2umarul de actiuni A de emis
#"
(.#00 actiuni0300) +
Ea.orare capital social: 10!" + !0 ; !&.1$
:rima de fu%iune
7ani de fu%iune:
Aporturile lui 7 ; 3$.000
3$.000 + 1G ( ) ; 8.&&0
300 + 100 ; 30.000
8.&&0030.000 ; 01.#!0
,au
(300 + "&,80) > (300 + 100) ; 8.&&0 > 30.000 ; 01.#!0
:rima de emisiune:
3$.000 + 88G ; 08.#!0
Ea.orare capital ; !&.1$
:rima de emisiune ; 08.#!00!&.1$ ; 1&&.388
,au
(.#000300) + "&,8& ; 08.#!0
1.0!" + !0 ; !&.1$
:rima de emisiune ; 1&&.388
:rima de fu%iune:
1&&.388 > 1.#!0 ; 1&.88
3ontabili%area la societatea A
&#! ; G 3$.000
101 !&.1$
!1 30.000
10& 1&.88
:reluarea activelor societatii 7
G ; &#! 1.#$.000
9mobili%ari corporale 3#0.000
,tocuri 380.000
3reante !#0.000
1isponibilitati 1.000
8ond comercial 180.000
:reluarea conturilor de pasiv ale societatii 7:
&#! ; 1.3#0.000
=bli'atii nefinanciare !00.000
=bli'atii financiare !"#.000
:rovi%ioane ##.000
3ontabili%area obli'atiilor reciproce
&01 ; &11 !0.000
7ilantul societatii A dupa fu%iune
Activ :asiv
8ond comercial &80.000 3apital social !!&.1$
9mobili%ari corporale 1.8#0.000 5e%erve 0.000
!0
,tocuri "80.000 :rofit 0.000
3reante 1.&&0.000 =bli'atii nefinanciare 1.100.0000!0.000
1isponibilitati .000 =bli'atii financiare 1.#1#.000
:rovi%ioane ##.000
1iferente din reevaluare 1.&#$.88
Total &.$$.000 Total &.$$.000
AN 200(
V1.A1.-200(
I. ,ituaia patrimonial a societii cu capital privat =me'a ,A, la 31 decembrie 00$ se
pre%int astfel: terenuri $0.000@ cldiri 130.000@ echipamente 00.000@ brevete de
invenie #.000@ cheltuieli de nfiinare #.000@ stocuri 800.000 (din care materii prime
00.000)@ creane 1.00.000@ disponibiliti 30.000@ capital social #00.000@ re%erve
#0.000@ profit 10.000@ provi%ioane pentru riscuri *i cheltuieli 0.000 (cheltuieli viitoare
de mediu)@ obli'aii nefinanciare "8#.000@ obli'aii financiare "1#,000 (din care pe
termen lun' 00.000).
II. ,e pre%int urmtoarele informaii suplimentare *i elemente de dia'nostic:
a) :rofitul net a fost n ultimii ani anteriori de $.000 n 00# *i de ".000 n 00!.
b) :reurile de pia la materiile prime sunt mai mari la 31 decembrie 00$ cu 10G dec<t
cele din contabilitate, iar stocurile fr mi*care nsumea% 110.000.
c) n cursul anului 00# au avut loc 'reve 'enerale a c<te $ %ile fiecare, iar n 00$, &
'reve a c<te %ile, pierderile aferente fiind de 1.800 *i respective 1.#00 lei.
d) ntreprinderea lucrea% ]foc continuu].
e) 9nstalaii de ba% n valoare de 10.000 au fost folosite n ultimii 3 ani n medie 10G pe
an.
f) n anul 00! a avut loc o e+plo%ie la instalaia de ba%, iar repunerea n funciune a
durat &0 %ile, pierderea total aferent fiind n sum de &.000.
) 1iferenele favorabile de curs, la e+porturi au fost n anul 00# de .#00, n 00! de
.800 iar n 00$ de 3.000, nereflectate ca atare n contabilitate, iar creanele incerte
la 31 decembrie 00$ totali%ea% #0.000.
!) Ba 31 decembrie 00$ ntreprinderea a nre'istrat un cost al datoriei de 10G.
i) 3ostul capitalului propriu se compune dintr0o rat de ba% de &G *i o prim de risc de
11G.
") ?n lista mi.loacelor fi+e ai identificat:
= locuin de protocol n valoare de 1#.000, o barc cu motor n valoare de
#.000 *i o instalaie tehnolo'ic n valoare de 8.000 amorti%abil n 10 ani
cumprat n ianuarie 00$ pentru care conducerea a decis s beneficie%e de
facilitatea fiscal de 0G la punerea n funciune contabili%at ca atare de ctre
contabil.
H) :revi%iuni credibile pre%int o evoluie favorabil a indicatorilor de performan
financiar pe urmtorii & ani cre*terea fa de profitul net nre'istrat la 31 decembrie
00$ fiind de 30G n primul an *i apoi de c<te 10G n fiecare an.
l) ntreprinderea a folosit n anii anteriori aceea*i structur a capitalurilor proprii *i
mprumutate ca cea nre'istrat la 31 decembrie 00$.
m) 5ata de remunerare a activelor n piaa (r) este 8G.
999. ,e cer urmtoarele:
1. 1eterminai activul net corectat prin ambele metode. (3p)
2. ,tudiai comparativ echilibrul financiar al ntreprinderii, pornind de la
valorile
!1
contabile *i valorile bilaniere corectate. (3p)
3. 4valuai ntreprinderea prin metoda capitali%rii veniturilor n vederea v<n%rii
acesteia ctre o alt firm privat. (p)
4. 4stimai valoarea ]prii invi%ibile] a ntreprinderii. (p)
Rezolvare var 1:
BIANK
3heltuieli
nfiinare
#.000 0 #.000 0 3apital social #00.000
7revete #.000 0 #.000 0 5e%erve #0.000
Terenuri $0.000 $0.000 :rofit 10.000
3ldiri 130.000 0 1#.000 11#.000 :rovi%ioane 0.000
4chipamente 00.000 0 #.000@ 0
10.000
18#.000 1atorii termen
lun'
00.000
,tocuri !00.000 0 110.000 &"0.000 1atorii
e+ploatare
"8#.000
Eaterii prime 00.000 / 0.000 0.000 1atorii fin curente $1#.000
3reane 1.00.000 0#0.000@
/3.000
"#3.000
1isponibiliti 30.000 30.000 A.ustri 0 &1$.000
T=TAB .&80.000 0 &1$.000 .0!3.000 .&80.000 .0!3.000
3orecii
:entru determinarea Activului 2et 3orectat, imobili%rile necorporale sunt considerate non0valori *i
se scad 3h. ?nfiinare > #.000@ 7revete > #.000.
:reurile de pia la materiile prime sunt mai mari la 31 decembrie 00$ cu 10G dec<t
cele din contabilitate, iar stocurile fr mi*care nsumea% 110.000 :
,tocuri > 110.000@ Eaterii prime / 0.000
3reanele incerte la 31 decembrie 00$ totali%ea% #0.000 : creane > #0.000
= locuin de protocol n valoare de 1#.000, o barc cu motor n valoare de #.000 :
3ldiri > 1#.000@ 4chipamente 0 #000
9nstalaii de ba% n valoare de 10.000 au fost folosite n ultimii 3 ani n medie 10G pe
an. : 4chipamente 0 10.000
1iferenele favorabile de curs, la e+porturi au fost n anul 00$ de 3000 : creane
/3.000
1. A23 metoda substractiv ; Active corectate > 1atorii corectate ; .0!3.000 > 1."0.000 ; 1&3.000
A23 metoda aditiv ; 3apitaluri proprii /F0 A.ustri ; #!0.000 > &1$.000 ; 1&3.000

. 8ond de rulment 85 ; 2evoia de fond de rulment 285 / Tre%oreria T
85 ; 3apital permanent > 9mobili%ri 3ap. :ermanent ; 3apital propriu / 1atorii termen lun'
285 ; ,tocuri / 3reane > 1atorii de e+ploatare
T ; 1isponibiliti > 1atorii financiare termen scurt
7ilan contabil 85 ; $80.000 > &#0.000 ; 330.000
285 ; .000.000 > "8#.000 ; 1.01#.000
T ; 30.000 > $1#.000 ; 0 !8#.000
7ilan economic 85 ; 3!3.000 0 3$0.000 ; 0 $.000
285 ; 1.!!3.000 > "8#.000 ; !$8.000
T ; 30.000 > $1#.000 ; 0 !8#.000
!
Nn fond de rulment po%itiv presupune c la dispo%iia ntreprinderii rm<ne un surplus de capitaluri
permanente, dup finanarea activelor imobili%ate, destinat unei pri n cre*tere din activele circulante.
Acesta constituie o mar. de securitate, permindu0i s asi'ure un nivel minim al activelor circulante
strict necesate funcionrii.
Nn fond de rulment ne'ativ constituie un semnal de alarm : lipsa capitalurilor permanente suficiente
pentru finanarea imobili%rilor sau active circulante inferioare datoriilor scadente pe termen scurt.
3. Eetoda capitali%rii veniturilor sau metoda valorii de rentabilitate presupune multiplicarea profitului
net (capacitate beneficiar) cu un coeficient, care de re'ul este inversul ratei de plasament a
disponibilitilor pe pia.
6aloarea de rentabilitate ; 3apacitate beneficiar + _ , _ ; 1Fi , i ; rata de plasament a
activelor pe pia
3apacitatea beneficiar (37) se e+prim ca o medie a profiturilor nete pe perioada respectiv.
3orecii ale profitului net :
:rofitul net a fost n ultimii ani anteriori de $.000 n 00# *i de ".000 n 00!.
n cursul anului 00# au avut loc 'reve 'enerale a c<te $ %ile fiecare, iar n 00$, &
'reve a c<te %ile, pierderile aferente fiind de 1.800 *i respective 1.#00 lei.
n anul 00! a avut loc o e+plo%ie la instalaia de ba%, iar repunerea n funciune a
durat &0 %ile, pierderea total aferent fiind n sum de &.000.
1iferenele favorabile de curs, la e+porturi au fost n anul 00# de .#00, n 00! de
.800 iar n 00$ de 3.000, nereflectate ca atare n contabilitate
instalaie tehnolo'ic n valoare de 8.000 amorti%abil n 10 ani cumprat n ianuarie
00$ pentru care conducerea a decis s beneficie%e de facilitatea fiscal de 0G la
punerea n funciune contabili%at ca atare de ctre contabil.
:revi%iuni credibile pre%int o evoluie favorabil a indicatorilor de performan
financiar pe urmtorii & ani cre*terea fa de profitul net nre'istrat la 31 decembrie
00$ fiind de 30G n primul an *i apoi de c<te 10G n fiecare an.
:entru 00# : $.000 > 1800 pierdere 'reve / #00 diferene curs ; $$00
00! : "000 / 800 diferente curs > &000 pierdere e+plo%ie ; $800
00$ : 10000 > 1#00 pierdere 'reve / 3000 diferente curs > #! dif impo%it profit ; 11&&
008 : 11#00 + 130G ; 1&."#0
00" : 1&"#0 + 110G ; 1!&&#
010 : 1!&&# + 110G ; 180"0
011 : 180"0 + 110G ; 1""00
:rofit net corectat mediu ; $$00/$800/11&&/1&"#0/1!&&#/180"0/1""00 ; "!38#F$; 13#1&
5ata de remunerare a activelor n piaa (r) este 8G.
6r ; 13#1& F 0,08 ; 1!8."#
&. ToodIill (supraprofit) ; 37 > ( A23 A i ) t , t este rata de actuali%are e'ala cu costul capitalului
Ba 31 decembrie 00$ ntreprinderea a nre'istrat un cost al datoriei de 10G.
3ostul capitalului propriu se compune dintr0o rat de ba% de &G *i o prim de risc
de 11G.
T` ; 13#1& > ( 1&3000 A 0,08 ) F 0,1 / 0,1# ; 13#1& > 11&&0 F 0,# ; 8"!
Rezolvare var 2:
!3
1. *eterminai activul net corectat prin ambele metode. (3p)

Activ :asiv
1enumire 6aloare A.ustari 1enumire 6aloare A.ustari
3heltuieli infiintare #.000 0 #.0003apital social #00.000
7revete de inventie #.000 0 #.0005e%erve #0.000
Terenuri $0.000 :rofit 10.000
3ladiri 130.000 0 1#.000:rovi%ioane 0.000
4chipamente 00.000 0 10.000
0 #.000
/ 1.&#&
=bli'atii nefinanciare "8#.000
,tocuri 800.000 / 0.000
0 110.000
=bli'atii financiare "1#.000
3reante 1.00.000 0 &1.$00
1isponibilitati 30.000
Total .&80.000 0 &10.&!Total .&80.000 0
b. Eaterii prime: 00.000 + 10G 0 00.000 ; 0.000. ,tocuri: 0 110.000
'. diferente de curs favorabile: .#00 / .800 / 3.000 > #0.000 ; 0 &1. $00
Amorti%are fiscala: 8.000 + 0G / !.&00 F 10 ani F 1 luni + 11 luni (feb. 00$ > dec 00$); 1!00 / #8$ ;
.18$
Amorti%are contabila: 8.000 F 10 ani F 1 luni + 11 luni ; $33
1iferenta: 18$ > $33 ; 1.&#& (S? A+AFIA A ?CLIPA5?NT?@

7ilant economic
Activ :asiv
1enumire 6aloare 1enumire 6aloare
Terenuri $0.0003apital social #00.000
3ladiri 11#.0005e%erve #0.000
4chipamente 18!.&#&:rofit 10.000
,tocuri $10.000:rovi%ioane 0.000
3reante "#8.3001iferente reevaluare 0&10.&!
1isponibilitati 30.000=bli'atii nefinanciare "8#.000
=bli'atii financiare "1#.000
Total .0!".$#&Total .0!".$#&
A23 ; Total active > 1atorii totale ; .0!".$#& > "8#.000 > "1#.000 ; 1!".$#&
A23 ; 3apitaluri proprii / F 0 1iferente din reevaluare ; (#00.000 / #0.000 / 10.000 / 0.000) > &10.&! ;
#80.000 > &13.1#& ; 1!".$#&

.
1ilant financiar pe baza bilantului contabil
Activ :asiv
1enumire 6aloare 1enumire 6aloare
9mobili%ari &00.0003apitaluri permanente $30.000
,tocuri / creante .000.000=bli'atii nefinanciare "8#.000
1isponibilitati 30.000=bli'atii financiare $1#.000
Total .&30.000Total .&30.000

9mobili%ari ; $0.000 / 130.000 / 00.000 ; &00.000
,tocuri / creante: 800.000 / 1.00.000 ; .000.000
1isponibilitati: 30.000
!&
3apitaluri permanente: #00.000 / #0.000 / 10.000 / 0.000 / 00.000 > #0.000 ; $30.000
=bli'atii nefinanciare: "8#.000
=bli'atii financiare: $1#.000
85 ; $30.000 > &00.000 ; 330.000
285 ; .000.000 > "8#.0000 ; 1.01#.000
T2 ; 30.000 > $1#.000 ; 0 !8#.000
T2 ; 330.000 > 1.01#.000 ; 0 !8#.000

3omentarii:
0 1eoarece 85 este po%itiv, capitalurile permanente finantea%a o parte din activele circulante,
dupa finantarea inte'rala a imobili%arilor nete. 85 este e+presia reali%arii echilibrului financiar pe termen lun'
si a contributiei acestuia la reali%area echilibrului financiar pe termen scurt.
0 285 po%itiva, surplus de nevoi temporare, in raport cu resursele temporare posibile de
mobili%at. ,ituatia poate fi considerata normala, numai daca este re%ultatul unei politici de investitii privind
cresterea nevoii de finantare a ciclului de e+ploatare. 9n ca% contrar, 285 poate evidentia un decala.
nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si creantelor, pe de o parte si e+i'ibilitatea datoriilor de e+ploatare, pe de
alta parte, respectiv incetinirea incasarilor si ur'entarea platilor.
0 T2 ne'ativa, semnifica un de%echilibru financiar, un deficit monetar acoperit prin an'a.area de
noi credite pe termen scurt. Aceasta situatie evidentia%a dependenta intreprinderii de resurse financiare e+terne.
9n acest ca% se urmareste obtinerea celui mai mic cost de procurare al noilor credite, prin ne'ocierea mai
multor surse de astfel de capital.
7ilant financiar pe ba%a bilantului economic:

Activ :asiv
1enumire 6aloare 1enumire 6aloare
9mobili%ari 3$1.&#&3apitaluri permanente 3!".$#&
,tocuri / creante 1.!!8.300=bli'atii nefinanciare "8#.000
1isponibilitati 30.000=bli'atii financiare $1#.000
Total .0!".$#&Total .0!".$#&

9mobili%ari: $0.000 / 11#.000 / 18!.&#& ; 3$1.&#& lei
,tocuri / creante: $10.000 / "#8.300 ; 1.!!8.300
1isponibilitati: 30.000
3apitaluri permanente: ; #00.000 / #0.000 / 10.000 / 0.000 > &10.&! / 00.000 ; 3!".$#&
=bli'atii nefinanciare: "8#.000
=bli'atii financiare: $1#.000
85 ; 3!".$#& > 3$1.&#& ; 0 1.$00
285 ; 1.!!8.300 > "8#.000 ; !83.300
T2 ; 30.000 > $1#.000 ; 0 !8#.000
T2 ; 0 1.$00 > !83.300 ; 0 !8#.000
3omentarii:
0 85 ne'ativ reflecta absorbirea unei parti din resursele temporare pentru finantarea unor nevoi
permanente, contrar principiului de finantare: nevoilor permanente li se aloca resurse permanente. Acesta
situatie 'enerea%a un de%echilibru financiar, care trebuie anali%at in functie de specificul intreprinderii
respective. 1e%echilibrul poate fi considerat o situatie periculoasa fiind vorba despre o ntreprindere
industriala. ,ituatia poate deveni critica datorita nevoii de rambursare a datoriilor pe termen scurt, care au
finantat partial imobili%arile, cat si sub aspectul costului ridicat de procurare a creditelor pe termen scurt in
raport cu cele pe termen lun'.
0 285 po%itiva, surplus de nevoi temporare, in raport cu resursele temporare posibile de
mobili%at. ,ituatia poate fi considerata normala, numai daca este re%ultatul unei politici de investitii privind
cresterea nevoii de finantare a ciclului de e+ploatare. 9n ca% contrar, 285 poate evidentia un decala.
nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si creantelor, pe de o parte si e+i'ibilitatea datoriilor de e+ploatare, pe de
alta parte, respectiv incetinirea incasarilor si ur'entarea platilor.
!#
0 T2 ne'ativa, semnifica un de%echilibru financiar, un deficit monetar acoperit prin an'a.area de
noi credite pe termen scurt. Aceasta situatie evidentia%a dependenta intreprinderii de resurse financiare e+terne.
9n acest ca% se urmareste obtinerea celui mai mic cost de procurare al noilor credite, prin ne'ocierea mai
multor surse de astfel de capital.

3) *eterminarea capacitatii beneficiare#

An 00# 00! 00$ 008 00" 010 011
:rofit net $.000 ".000 10.000 13.000 1&.300 1#.$30 1$.303
Treve/
e+plo%ie
/1.800 /&.000 /1.#00
1if de curs /.#00 /.800 /3.000
Amorti%are / 1.&#&
9mpo%it
profit
0 !88 0 1.088 0 "#3
37 10.!1 1&.$1 1#.001 13.000 1&.300 1#.$30 1$.303

Eedia 37 ; (10.!1 / 1&.$1 / 1#.001 / 13.000 / 1&.300 / 1#.$30 / 1$.303)F$ ani ; 1&.380
5ata de capitali%are ; costul capitalului intreprinderii
3E:3 ; 3cp + 3cpF(3cp/3ci) / 3ci + 3ciF(3cp / 3ci)
7ilant functional
Activ :asiv
1enumire 6aloare 1enumire 6aloare
9mobili%ari 3$1.&#&3apitaluri proprii 1!".$#&
,tocuri / 3reante > =bli'atii
nefinan
!83.3003apitaluri imprumutate "1#.000
1isponibilitati 30.000
Total 1.08&.$#&Total 1.08&.$#&

8unctia de investitii 0 9mobili%ari ; 3$1.&#&
8unctia de e+ploatare: ,tocuri / 3reante > =bli'atii nefinanciare ; !83.300
8unctia de tre%orerie: 1isponibilitati ; 30.000
8unctia de finantare:
0 3apitaluri proprii: 1!".$#&
0 =bli'atii financiare (capital imprumutat): "1#.000

3apitaluri proprii ; 1!".$#& F 1.08&.$#& ; 1#,!#G
3apitaluri imprumutate ; "1#.000 F 1.08&.$#& ; 8&,3#G
3cp ; rata neutra / prima de risc ; & / 11 ; 1#G
3ci ; 10 G (1 > 1!G) ; 8,&G
3E:3 ; 1#G + 1#,!#G / 8,&G + 8&,3#G ; ",&3G
6aloarea de rentabilitate ; 37Fi
i ; 3E:3
6 ; 1&.380 F ",&3G ; 1#.&"
&. 23 4 5(1 - $6( 7 i0 / t
i ; rata de remunerare a activelor ; 8G
t ; costul capitalului propriu ; 1#G
T` ; (1&.380 0 1!".$#& + 8G) F 1#G ; #.331
V1.A2.-200( = societate comercial pre%int urmtoarele informaii referitoare la bilan:
active imobili%ate 300.000 lei@ stocuri *i creane 1$0.000 lei@ disponibil la bnci 30.000 lei@
!!
capitaluri proprii 30.000 lei@ mprumuturi din emisiunea de obli'aiuni "0.000 lei@ furni%ori
180.000 lei.
1eterminai fondul de rulment, necesarul de fond de rulment *i tre%oreria net ale
societii. (10p)
Rezolvare
85 ; 30000 > 300000 ; 0000
285 ; 1$00000180000 ; 010000
T ; 30000

V2.A1.-200( 7ilanul contabil al societii =rion cu capital privat la 31 decembrie 00$ se
pre%int astfel:
9mobili%ri "00.000
din care:
0 9mobili%ri necorporale 100.000
0 9mobili%ri corporale $00.000
0 9mobili%ri financiare 100.000
(1.000 aciuni la soc. A)
,tocuri 1.!00.000
3reane .&00.000
1isponibiliti !0.000
3apital social 1.000.000
5e%erve 100.000
:rofit 0.000
:rovi%ioane &0.000
=bli'aii nefinanciare 1."$0.000
=bli'aii financiare 1.830.000
(termen lun' &00.000)
1ispunei de urmtoarele informaii de dia'nostic:
a) ,ocietatea A al crei capital social este compus din #.000 aciuni a transmis c la 31
decembrie 00$ activul net contabil corectat al societii a fost de 1.000.000.
b) ,ocietatea avea la 31 decembrie 00$ stocuri fr mi*care n valoare de 80.000 iar
preurile lunii decembrie 00$ erau cu 0G mai mari dec<t cele cu care erau
nre'istrate stocurile n contabilitate.
c) 3reanele incerte nsumau la 31 decembrie 00$ 0 1#0.000 iar la facturile n valut
diferenele favorabile de curs erau de 00.000, necontabili%ate ca atare.
d) 6aloarea .ust a imobili%rilor corporale la 31 decembrie 00$, stabilit de un e+pert
evaluator a fost de 8#0.000.
e) :rovi%ioanele pentru riscuri *i cheltuieli au caracter de re%erv iar obli'aiile n valut,
actuali%ate la raportul de schimb de la 31 decembrie 00$ sunt mai mari cu #.000 fa
de situaia pre%entat n bilan.
f) :rofiturile nete anuale corectate au fost de 10.000 n anul 00# *i 1.000 n anul 00!
iar previ%iuni credibile stabilesc pe urmtorii 3 ani cre*tere anual cu 10G a profitului
de la 31 decembrie 00$.
Se cere:
1. 1eterminai activul net corectat (prin ambele metode) *i capacitatea beneficiar. (3p)
2. 3are este valoarea 'oodIill0ului *tiind c rata de remunerare a activelor n pia este
de 10G iar rata de actuali%are de 1#G. (&p)
!$
3. 3alculai fondul de rulment net 'lobal, necesarul de fond de rulment *i tre%oreria
ntreprinderii la 31 decembrie 00$ (n valori contabile *i n valori economice *i
comentai *i e+plicai diferenele). (3p)
Rezolvare
BIANK
9mobili%ri
necorp
100.000 0100.000 0 3apital social 1.000.000 1.000.000
9mobili%ri
corporale
$00.000 /1#0.000 8#0.000 5e%erve 100.000 100.000
9mobili%ri fin 100.000 /100.000 00.000 :rofit 0.000 / 8#000 30#.000
,tocuri 1.!00.000 080.000
/30.000
1.8&0.000 :rovi%ioane &0.000 &0.000
3reane .&00.000 01#0000
/00000
.&#0.000 1atorii termen
lun'
&00.000 &00.000
1isponibiliti !0.000 !0.000 1atorii
e+ploatare
1."$0.000 / #000 1."$#.000
1atorii fin
curente
1.&30.000 1.&30.000
1if. A.ustari
capit
/ 1#0000 1#0.000
T=TAB &."!0.000 &&0.000 #.&00.000 &."!0.000 &&0.000 #.&00.000
1. A23 ; #.&00.000 0 3.80#.000 ; 1.#"#.000 sau 1.1!0.000 / 1#0.000 / 8#.000 ; 1.#"#.000
5emarc : 1eoarece n enun se au n vedere ^profituri nete corectateM vom lua *i noi n calcul profitul net
corectat al anului 00$
37 ; 10000 / 1000 / 30#000 / 33##00 / 3!"0#0 / &0#"## F ! ; 3"#8#
. T` ; 3"#8# 0 (1.#"#.000 + 10G) F 0,1# ; 3"#8# > 1#"#00 F 0,1# ; 800"# F 0,1# ; #33."!!
3. 7ilan contabil 85 ; 1.#!0.000 > "00.000 ; !!0.000
285 ; &.000.000 > 1."$0.000 ; .030.000
T ; !0.000 > 1.&30.000 ; 0 1.3$0.000
7ilan corectat 85 ; 1.""#.000 > 1.0#0.000 ; "&#.000
285 ; &."0.000 > 1."$#.000 ; .31#.000
T ; !0.000 > 1.&30.000 ; 01.3$0.000
V2.A2.-200( ?n cursul anului 2 o ntreprindere efectuea% urmtoarele operaii:
achi%iionea% aciuni ca titluri de participare la cost total 1.000.000 u.m. din care !0G
eliberate *i achitate imediat, restul neeliberate@ vinde titlurile de participare nainte de
eliberarea *i achitarea total, pre de cesiune "00.000 u.m. *i le ncasea%@ achit datoria fa
de un furni%or n valoare de #00.000 u.m. primind un scont de 10G@ ncasea% dob<n%i *i
dividende n valoare de 1.00.000 u.m, din care $00.000 u.m. le'ate de activitatea de
e+ploatare@ plte*te dob<n%i *i dividende n valoare de 1.&00.000 u.m. din care 8#0.000 u.m.
le'ate de activitatea de e+ploatare@ vinde mrfuri pe credit 300.000 u.m. *i rambursea%
acionarilor o parte din capital "00.000 u.m. n condiiile n care nu se ine cont de T6A,
determinai flu+urile de numerar provenite din activitile de e+ploatare, investiii *i finanare.
(10p)
Rezolvare
!8
Activitatea de e+ploatare
0 plati furni%or 0 &#0.000
0 incasare doban%i si dividende / $00.000
0 plata doban%i si dividende 0 8#0.000
=l'3 .e n'#erar activitatea .e e3%loatare - 600.000
Activitatea de investitii
0 plata actituni ca titluri de valoare 0 !00.000
0 incasare titluri de participare ("00.000 0 &00.000) / #00.000
0 incasare doban%i si dividende / #00.000
=l'3 .e n'#erar activitatea .e inve,titii ) 200.000
Activitatea de finantare
0 plata doban%i si dividende 0 ##0.000
0 rambursare capital 0 "00.000
=l'3 .e n'#erar activitatea .e "inantare - 1.2!0.000
V/.A1.-200( ,ocietatea A absoarbe ,ocietatea 7@ bilanurile celor dou societi se pre%int
astfel:
Societatea A
3heltuieli de nfiinare 0.000
Terenuri !0.000
3ldiri &0.000
4chipamente 1#.000
Titluri de participare #.000
,tocuri 300.000
3reane &#.000
0 din care ,ocietatea 7 30.000
1isponibiliti #.000
3apital social (10.000 aciuni) 300.000
5e%erve 1#.000
:rofit #.000
=bli'aii nefinanciare #0.000
=bli'aii financiare &10.000
Societatea B
3heltuieli de nfiinare 10.000
9mobili%ri necorporale (OS) 0.000
9mobili%ri corporale 1#0.000
,tocuri #0.000
3reane 3$#.000
1isponibiliti #.000
3apital social (.#00 aciuni) 1#.000
5e%erve 10.000
:rofit 1#.000
:rovi%ioane $.#00
=bli'aii nefinanciare 300.000
=bli'aii financiare 3&$.#00
Proiect'l .e "'zi'ne %reve.e:
- metode de fu%iune: prin absorbie (A absoarbe 7)@
- raportul de schimb se stabile*te pe ba%a valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecrei
!"
societi@ valori determinate prin metoda A23.
Alte in"or#a&ii:
0 6alorile de aport stabilite prin evaluarea de ctre o societate speciali%at a patrimoniului
societii absorbite sunt:
fond comercial "0.000
imobili%ri corporale 1$#.000
stocuri 1"0.000
creane 3#.000
disponibiliti !.000
- 9mobili%rile corporale ale absorbantei au fost evaluate la $#0.000@
- Absorbanta preia inte'ral datoriile absorbitei c<t *i elementele pentru care s0au creat
provi%ioanele pentru risc contabili%ate@
- Absorbanta deine 300 de titluri n ,ocietatea 7.
,e cere:
1. 1eterminarea raportului de schimb p.
. 3alculul numrului de aciuni de emis de ctre ,ocietatea A p.
3. 1eterminarea primei de fu%iune 1p.
&. 3ontabili%area operaiunilor la ,ocietatea A 0
Eodificarea capitalului social 0 preluarea activelor *i
pasivelor ,ocietii 7 0 contabili%area obli'aiilor
reciproce
p.
#. ntocmirea 7ilanului dup fu%iune 3p.
Rezolvare
>>>Si#ilar V2.A2.-2001
V/.A2.-200( 1ispunei de urmtoarele informaii: profit nainte de impo%itare 33.#00 lei@
cheltuieli cu amorti%area $#0 lei@ clieni: sold iniial .000 lei 0 sold final !00 lei@ stocuri: sold
iniial 3.000 lei 0 sold final 3."00 lei@ furni%ori: sold iniial !.000 lei 0 sold final 8.&00 lei@
impo%it pe profit pltit 300 lei. 3heltuielile cu dob<nda au fost de 1.000 lei, din care &# lei au
fost pltii n timpul perioadei. Ali #0 lei le'ai de cheltuielile cu dob<nda ale perioadei
precedente au fost de asemenea pltii n timpul perioadei. 3#0 lei au fost ridicai din emisiunea
de capital *i ali 3# lei din mprumuturi pe termen lun'. Au fost efectuate pli pentru
achi%iia unui teren n valoare de .##0 lei *i s0au ncasat .300 lei din v<n%area unei instalaii.
3onform 9A, $ determinai flu+ul de numerar provenit din activitile de e+ploatare,
investiii *i finanare. (10p)
Rezolvare
8lu+uri de tre%orerie din activitatea de e+ploatare
0 metoda indirect 0
/F0 5e%ultat naintea impo%itrii *i elementelor e+traordinare
4liminarea veniturilor *i cheltuielilor care nu infl. tre%oreria
/ 3heltuieli privind amorti%rile *i provi%ioanele
0 6enituri din amorti%ri *i provi%ioane
4liminarea tuturor veniturilor *i cheltuielilor nele'ate de e+ploatare
/F0 5e%ultat din cesiunea imobili%rilor
/F0 5e%ultat din cesiunea titlurilor de plasament
$0
/ 3heltuieli privind dob<n%ile
0 6enituri din dob<n%i *i dividende
0 ,ubvenii pentru investiii virate la venituri
; /F0 5e%ultat din e+ploatare naintea variaiei 285
/F0 6ariaia stocurilor
/F0 6ariaia conturilor clieni *i alte creane de e+ploatare
/F0 6ariaia cheltuielilor n avans
/F0 6ariaia furni%orilor *i a altor datorii de e+ploatare
/F0 6ariaia veniturilor n avans
Alte prelucrri care presupun informaii de tip ncasri pli
0 1ob<n%i *i dividende pltite
0 :li privind impo%itele asupra beneficiilor
/F0 4lemente e+traordinare
; 8lu+ de tre%orerie din activitile de e+ploatare
5e'uli de calcul :
1. 3heltuielile eliminate se iau cu semnul plus, iar veniturile cu semnul minus
. 5e%ultatul din cesiune este un venit net sau o cheltuial net
3. 6ariaia 285 urmre*te lo'ica :
0 pentru elemente de activ, cre*terea influenea% ne'ativ tre%oreria, iar reducerea
po%itiv
0 pentru elementele de pasiv, lo'ica este invers
8lu+ e+ploatare ; / 33#000 / $#0 / 1&00 0 "00 / &00 0 300 / 1000 (chelt. dob<n%i
dac nu sunt ale e+ploatrii)
8lu+ investire ; 0##0 /300
8lu+ finanare ; 0 !$# /3#0 /3#
Flu9 acti#itatea de e9ploatare
:rofit inainte de impo%itare / 33.#00
/ 3heltuieli cu amorti%are / $#0
/ 3heltuieli privind doban%ile / 1.000
0 6ariatia stocuri 0 "00
0 6ariatia clienti / 1.&00
/ 6ariatia furni%ori / .&00
0 1oban%i platite 0 !$#
0 9mpo%it pe profit platiti 0 300
Total "l'3 e3%loatare 6 /1.11!
Flu9 acti#itatea de in#estitii
0 :lata achi%itie teren 0 .##0
/ 9ncasare van%area instalatiei / .300
Total "l'3 inve,titii 6 - 2!0
Flu9 acti#itatea de finantare
/ 9ncasari emisiunea de capital / 3#0
/ 9ncasari imprumuturi pe termen lun' / 3#
Total "l'3 "inantare 6 61!
V2.A1.-200(
Ba 31 decembrie 2 situatia patrimoniala a societatii alfa se pre%inta astfel:
?le#ent val br'te a# ,i .e%r val nete
3helt de instalare 100 0 80
$1
7revete 180 !0 10
8ond comercial 00 00
4chipamente 80 &0 #80
Titluri de participare 30 30
1atorii asupra imobili% 1&0 1&0
,tocuri $0 10 !0
3lieni 30 30 "0
debitori diversi 80 80
6alori mobiliare 3# 3#
1isponibiliti $0 $0
3heltuieli de e+ploatare n
avans
1# 1#
3heltuieli de reparti%are pe #
ani
80 80
3apital social &#0 &#0
5e%erve 300 300
:rofitul nereparti%at "0 "0
,ubvenii pentru investiii 0 0
:rovi%ioane 30 30
:rovi%ioane pentru riscuri 10 10
:rovi%ioane pentru cheltuieli &0 &0
9mprumuturi bancare 3#0 3#0
0 din care TB 300 300
furni%ori 180 180
datorii fiscale si sociale 0 0
6enituri in avans (de
e+ploatare) 10 10
,e cere:
0 6aloarea activului net corectat
0 6aloarea imobili%arilor necorporale
0 6aloarea utili%arilor stabilite
0 6aloarea resurselor stabilite
0 852T
0 285 de e+ploatare
0 285 in afara e+ploatarii
0 Tre%orerie neta
0 :e ba%a maselor financiare obtinute faceti un comentariu asupra echilibrului
financiar al firmei
Rezolvare
0 3helt in avans nu sunt active fictive pt ca se specifica ca sunt le'ate de e+ploatare.
6aloarea bruta activelor fictive ; chelt instalare/brevete/fd com/chelt de reparti% # ani ;
100/180/00/80;##0 lei
6aloarea neta activelor fictive ; chelt instalare/brevete/fd com/chelt de reparti% # ani ;
80/10/00/80;&80 lei
0 6aloarea bruta a imobili%arilor necorporale; chelt instalare/brevete/fd
com;100/180/00;&80 lei
6aloarea neta a imobili%arilor necorporale; chelt instalare/brevete/fd com;80/10/00;&00
lei
Bilant contabil
ACTIV PASIV
ele#ent ,'#a ele#ent ,'#a
9 necorp &00 3apital social &#0
$
93 #80 5e%erve 300
98 30 Amorti% si deprecieri 0
6alori imobiliare 3# :rofitul nereparti%at "0
3heltuieli de reparti%are pe # ani 80 ,ubvenii pentru investiii 0
,tocuri !0 :rovi%ioane 30
3reante "0 :rovi%ioane pentru riscuri 10
1isponibiliti $0 :rovi%ioane pentru cheltuieli &0
3heltuieli de e+ploatare n avans 1# 9mprumuturi bancare 3#0
debitori diversi 80 0 din care TB 300
furni%ori 180
1atorii asupra imobili% 1&0
datorii fiscale si sociale 0
6enituri in avans (de e+pl) 10
Total Activ 1 620 Total Pa,iv 1 620
BIANT =INANCIAR
ACTIV PASIV
='nctia ,'#a ='nctia ,'#a
9mobili%ari 1 1# 3ap permanente 1 &0
stocuri/creante &&# =bli' nefin 3#0
disp/val mob $0 =bli' fin T, #0
Total Activ 1 620 Total Pa,iv 1 620
chelt de e+pl inre' in avans (ct &$1) le0am inclus in activele circulante
0 JJJA#ortizarile ,i .e%recierile in bilant'l c' valori nete ,'nt ,caz'te .in val i#obiliz
9IC6ICbr't-a#ortiz@
Ftilizari ,tabile ; 9mobili%ari la val br'ta ; chelt instalare / brevete / fd com / echip / T: /
val imobiliare / chelt de reparti%at pe # ani ; 100/180/00/80/30 /3# / 80 ;1&&# lei
0 re,'r,e ,tabile;O permanente/Amorti% (ca sa obt valoarea bruta ca la
utili%ari);1&0/3!0;1!00
3onsideram ca 1atoriile asupra imobili%arilor au scadenta R1 an.
0 852T;5esurse stabile > Ntili% stabile ; 1!0001&&#;1##
285 total;2854 e+pl./285A4 (afara e+pl) (la valori brute pt ca amortiz au fost trecute la
utiliz stabile0
Ntili%ari temporare(ciclice) ; stocuri/creante/debitori diversi/disp/chelt e+pl in avans ;
;$0/30/80/$0/1#;###
5esurse temporare(ciclice) ; f%/datorii fiscale/dat in le' cu imobili%/6 de e+pl in avans/9mpr T,
; 180/0/1&0/10/#0;&00
Active ciclice de e+pl; stocuri/creante/chelt e+pl in avans;;$0/30/1#;&0#
5esurse ciclice de e+pl;8%/6de e+pl in avans;180/10;1"0
*onsideram ca fz de imobiliz nu apartin e9pl; ci acti# de in#estitii
2854;Active ciclice de e+pl05esurse ciclice de e+pl;&0#01"0;1#
Ntili%ari temporare A4; debitori diversi;80
5esurse temporare(ciclice) A4 ; dat in le' cu imobili% / dat fiscale ; 0/1&0;1!0
285A4; Active ciclice A405esurse ciclice A4;8001!0; 080
285total;1#080;13#
T2;850285;1##013#;0 sau: T2;disp0impr T,;$00#0;0
3omentarii:
285 este finantata in intre'ime din resursele stabile, a caror valoare totala permite de'a.area unei
tre%orerii po%itive.
$3
V2.A2.-200( 9n cursul anului 2 o ntreprindere efectuea% urmtoarele operaii:
achi%iionea% aciuni ca titluri de participare la cost total .000.000 u.m. din care 30G
eliberate *i achitate imediat, restul neeliberate@ vinde titlurile de participare nainte de
eliberarea *i achitarea totala la pre de cesiune .#00.000 u.m. *i le ncasea%@ ncasea%
dob<n%i *i dividende n valoare de 3#0.000 u.m. din care 100.000 u.m le'ate de activitatea de
e+ploatare@ plte*te dob<n%i *i dividende n valoare de !#0.000 u.m. din care 00.000 u.m.
le'ai de activitatea de e+ploatare@ rambursea% un credit bancar pe termen lun' 300.000
u.m.@ acord un mprumut filialei sale 8#0.000 u.m. *i ncasea% contravaloarea mprumut
obli'atar cu caracteristicile: numr de obli'aiuni 1.000 titluri, valoare nominal "00, pre de
rambursare 1.000, pre de emisiune 800.
1eterminai flu+urile de numerar provenite din activitatea de investiii *i finanare. (10p)
Rezolvare
0 :lata titluri eliberate 0 !00.000
/ 9ncasare titluri de participare;.#00.0000
(.000.0000!00.0000)
/ 1.100.000
/ 9ncasare doban%i si dividende / #0.0000
/ Acordare imprumut 0 8#0.000
=l'3 activitate .e inve,titii 6 - 100.000
0 :lata doban%i si dividende 0 &#0.000
0 5ambursare credit bancar 0 300.000
/ 9ncasare imprumut obli'atar (la val de
emisiune)
/ 800.000
=l'3 activitatea .e "inantare 6 ) !0.000
'bs2 - incasarea titl de particip se face la #al ramasa-rezultatul tranzactiei :$500-1400<
0 ncasarea imprumutului obligatar se face la +.0.
0 mprumutul acordat filialei este legat de flu9ul din acti# de in#estitii.
V!.A1.-200( 9nformaii privind situaia patrimonial
Terenuri construite ; 10.000
3ldiri industriale 18.000
Ea*ini luate cu chirie ; 0.000
4chipamente !0.000
2ecorporale 1.000
(HnoIhoI ; 10.000@ eh.
nfiinare .000)
9mobili%ri financiare (1000 aciuni deinute la
societatea = ,A din total de 0.000)
;
0.000
,tocuri: 300.000
0 materii prime 10.000
0 producie n curs ; 10.000
0 produse finite (#0 u.m.) !0.000
3reane 0 total ; #00.000
0 incerte #0.000
,ume la bnci ; 80.000
$&
3apital social
;
&0.000 (10.000 aciuni + & lei)
5e%erve 10.000
:rofit nereparti%at ; 10.000
:rovi%ioane pentru riscuri *i cheltuieli !.000
8urni%ori 0 creditori ; &00.000
=bli'aii bu'et ; 0.000
=bli'aii salariai !0.000
1atorii la bnci &$&.000
(din care peste 1 an ;
100.000)
Alte informaii
0 :reurile de pia la materiile prime sunt cu 1#G mai mari dec<t cele din
contabilitate.
0 1 ma*in n valoare de &.000 lei nu a fost folosit dec<t n proporie de #G n ultimii 3 ani.
5estul.echipamentelor au fost evaluate de o firm de specialitate la valoarea .ust de 10a.00 lei@
din acestea, 3 ma*ini n valoare de 8.000 lei au fost nchiriate acum ani.
0 ,3 = ,A ne0a transmis c activul net corectat al societii a fost de 800.000 lei.
0 5ata de capitali%are a societii, determinat pe ba%a costului capitalului este de 1$G.
0 3apacitatea beneficiar a societii, e+primat prin profitul net, a fost stabilit de e+peri la
30.000 leiFan.
0 :rovi%ioanele pentru riscuri *i cheltuieli au caracter de re%erv.
0 Ei.loace fi+e luate cu chirie: 1#.000 lei.
,e cere:
1. , elaborai bilanul contabil. (0,#p)
2. , elaborai bilanul economic@ artai semnificaia *i rolul acestuia. (1p)
3. , elaborai bilanul funcional@ artai semnificaia *i rolul acestuia. (p)
4. , elaborai bilanul financiar@ artai semnificaia *i rolul acestuia. (p)
5. 1eterminai Activul 2et 3ori.at prin ambele metode. (,#p)
6. 1eterminai valoarea intrinsec a aciunilor societii. (1p)
7. 3alculai valoarea substanial brut *i valoarea substanial net ale societii. (1p)
Rezolvare:
1. Bilan& Mn valori contabile
Active Valoare contabil$
9. Active imobili%ate 1&0000
1. 9mobili%ri necorporale 1000
. 9mobili%ri corporale 108000
0 terenuri 10000
0 cldiri 18000
0 echipamente 80000
3. 9mobili%ri financiare 0000
99. Active circulante 880000
1. ,tocuri 300000
0 Eaterii prime 10000
0 :roducie neterminat 10000
0 :roduse finite !0000
. 3reane #00000
3. 1isponibiliti 80000
(cti#e totale 10$0000
Ca%ital'ri Valoare contabil$
$#
9. 1atorii pe termen scurt 8#&000
0 8urni%ori &00000
0 7u'et 0000
0 ,alariai !0000
0 3redit 3$&000
99. 1atorii pe termen lun' 100000
999. 3apital propriu !!000
0 3apital social &0000
0 5e%erve 10000
0 :rofit nereparti%at 10000
0 :rovi%ioane pt riscuri si cheltuieli !000
*apital total 10$0000
2. Bilan&'l econo#ic
Active Valoare contabil$ Valoare econo#ic$ +i"eren&a
9. Active imobili%ate 1&0000 1!0000 /0000
1. 9mob necorporale 1000 0 01000
. 9mobili%ri corporale 108000 10000 /1000
0 terenuri 10000 10000 0
0 cldiri 18000 18000 0
0 echipamente 80000 "000 /1000
3. 9mobili%ri financiare 0000 &0000 /0000
99. Active circulante 880000 8&8000 03000
1. ,tocuri 300000 318000 /18000
0 Eaterii prime 10000 138000 /18000
0 :roducie neterminat 10000 10000 0
0 :roduse finite !0000 !0000 0
. 3reane #00000 &#0000 0#0000
3. 1isponibiliti 80000 80000 0
(cti#e totale 10$0000 100%000 -1$000
Ca%ital'ri Valoare contabil$ Valoare econo#ic$ +i"eren&a
9. 1atorii pe termen scurt 8#&000 8#&000 0
0 8urni%ori &00000 &00000 0
0 7u'et 0000 0000 0
0 ,alariai !0000 !0000 0
0 3redit 3$&000 3$&000 0
99. 1atorii pe termen lun' 100000 100000 0
999. 3apital propriu !!000 #&000 01000
0 3apital social &0000 &0000 0
0 5e%erve 10000 10000 0
0 :rofit nereparti%at 10000 10000 0
0 :rovi%ioane pt riscuri si cheltuieli !000 !000 0
0 5e%erve din reevaluare - 01000 01000
*apital total 10$0000 101%000 -1$000
/. Bilan& "'nc&ional
$ctive 8alori (apitaluri 8alori
9. Active imobili%ate 1!0000 9. 3apital propriu #&000
99. 285 88000
$!
0 ,tocuri 318000
0 3reane &#0000
0 =bli'aii nefinanciare &80000
999. 1isponibiliti 80000 99. 1atorii financiare &$&000
Active totale #8000 3apital total #8000
2. Bilan& "inanciar
$ctive 8alori (apitaluri 8alori
9. Active imobili%ate 1!0000 9. 3apital permanent:
0 capital propriu
0 datorii pe termen lun'
1#&000
#&000
100000
99. ,tocuri / 3reane $!8000 99. 1atorii de e+ploatare &80000
999. 1isponibiliti 80000 999. 1atorii fin. curente 3$&000
Active totale 1008000 3apital total 1008000
85 ; 1#&000 > 1!0000 ; 0!000
285 ; $!8000 > &80000 ; 88000
T ; 80000 > 3$&000 ; 0"&000
!. ANCori4at
A23ori.at ; Active totale corectate > 1atorii totale
; 1008000 > "#&000 ; #&000 lei
A23ori.at ; 3apital propriu / 5e%erve din revaluare
; !!000 0 1000 ; #&000
6. Valoarea intrin,ec$ a ac&i'nii 9Va@
lei
actiuni Nr
(N*ori@at
Aa & . #
10000
#&000
= = =
1. Valoarea ,'b,tan&ial$ br't$ Ai net$
6,7 ; Activ reevaluat / 7unuri nchiriate > 7unuri date cu chirie
; 1008000 / 0000 0 8000 ; 100000
6,2 ; 6,7 > 1atorii ; 100000 > "#&000 ; !!000 lei
V!.A2.-200( 1ispunei de urmtoarele date: instalaii la valoarea brut #.!00 lei@ amorti%area
instalaiilor 3.000 lei@ materii prime 1&.000 lei@ a.ustri pentru deprecierea materiilor prime
1.#00 lei@ clieni 3."00 lei@ a.ustri pentru deprecierea creanelor clieni 00 lei@ cheltuieli n
avans 10.000 lei@ conturi curente la bnci 1#.000 lei@ capital social subscris vrsat 10.000 lei@
provi%ioane pentru liti'ii !.000 lei@ mprumuturi din emisiuni de obli'aiuni .000 lei@ prime
privind rambursarea mprumuturilor din emisiuni de obli'aiuni 1.000 lei@ furni%ori !.000 lei@
venituri n avans 1!.000 lei@ credite bancare pe termen scurt &.800 lei. 1eterminai
mrimea fondului de rulment net 'lobal, a necesarului n fond de rulment *i a tre%oreriei nete.
Rezolvare
Bilan& Mn valori contabile
Active Valoare contabil$
9. Active imobili%ate #.!0003.000 ; .!00
99. Active circulante 31.00
1. ,tocuri 1&.00001.#00 ; 1.#00
. 3reane 3."00000 ; 3.$00
3. 1isponibiliti 1#.000
999. 3heltuieli n avans 10.000
$$
(cti#e totale 44.%00
Pa,ive Valoare contabil$
9. 1atorii pe termen scurt 10.800
0 8urni%ori !.000
0 3redit &.800
99. 1atorii pe termen lun' .00001.000 ; 1.000
999. 6enituri n avans 1!.000
96. :rovi%ioane !.000
999. 3apital propriu 10.000
0 3apital social 10.000
+asi#e total 44.%00
852T ; 3apital permanent > Active imobili%ate ;
; 3apital propriu (inclusiv provi%ioanele) / 1atorii pe termen mediu *i lun' >
Active imobili%ate
; (10000 / !000) / 1000 > !00 ; 1&.&00 lei
285 ; ,tocuri / 3reane / 3helt n avans > 1atorii din e+ploatare > 6enituri n avans ; 1#00 /
3$00 / 10000 > !000 > 1!000 ; &00 lei
T ; 1isponibiliti > 1atorii financiare curente ; 1#000 > &800 ;1000
852T ; 28T / T
AN 2000
V1.A1-2000 9nformatii privind situatia patrimoniala la 31 decembrie 008
. Cl'diri industriale 52000 mp 125002000 lei
. Terenuri construite 12000 mp 1002000 lei
. 3a4ini luate cu chirie 1502000 lei
. Echipamente industriale 425002000 lei
. /icen$e 802000 lei
. Cheltuieli de )n,iin$are 202000 lei
. -moili!'ri ,inanciare 012000 ac$iuni de$inute la societatea 3atel din
totalul de 202000 ac$iuni1 202000 lei
. "tocuri 225002000 lei
. Crean$e 620002000 lei
. "ume la 'nci 3002000 lei
. Capital social 0102000 ac$iuni1 420002000 lei
. *e!erve 502000 lei
. +ro,it nereparti!at 2502000 lei
. +rovi!ioane pentru riscuri 4i cheltuieli 2002000 lei
. Furni!ori.creditori 82%202000 lei
. 5li6a$ii u6et 1502000 lei
. 5li6a$ii salaria$i 6002000 lei
. 5li6a$ii ancare 8502000 lei
0din care pe termen lun61 2002000 lei
7lte in,orma$ii8
$8
. echipamente industriale )n valoare de 2002000 lei au ,ost ,olosite )n medie9 )n ultimii 3 ani9 doar )n
propor$ie de 5:; restul echipamentelor industriale au ,ost evaluate de o ,irm' de consultant' la 520002000
lei;
. dou' instaiatii )n valoare de 2502000 lei au ,ost )nchiriate unei alte ,irme9 acum 2 ani;
. un teren situat )n incinta societ'$ii a ,ost v<ndut acum 5 !ile cu 250 lei pe m2p2;
. crean$e )n valoare de 4002000 lei sunt ne)ncasate de peste 100 de !ile;
. societatea 3atel a transmis c' urmare unei reevalu'ri recente activul net corectat al acesteia a ,ost de
120002000 lei;
. rata de capitali!are a societ'$ii9 determinat' pe a!a costului capitalului este de 15:;
. veniturile din v<n!'ri ale anului au ,ost de 1625002000 lei;
. capacitatea ene,iciar' a societ'$ii e(primat' prin pro,itul net a ,ost stailit' de e(per$i la 5002000 lei=an;
. provi!ioanele pentru riscuri 4i cheltuieli au caracter de re!erv';
. pro,itul )nainte de impo!itare 4i do<n!i a ,ost de 3002000 lei;
. stocurile de materii prime care repre!int' 30: din totalul stocurilor au ,ost evaluate de o ,irm' de
consultant' la 121002000 lei;
"e cere8
12 "' elaora$i ilan$ul contail pe principalele mase contaile 0095 p1
22 "' elaora$i ilan$ul economic; s' arata$i semni,ica$ia 4i rolul acestuia 0195 p1
32 "' elaora$i ilan$ul ,inanciar 4i ilan$ul ,unc$ional; s' ar'tati rolul 4i semni,ica$ia acestora; s'
comenta$i ,unc$ia de ,inan$are a societ'$ii 4i cum ,olose4te societatea e,ectul de levier )n ,inan$are 03 p1
42 Determina$i activul net corectat al societ'$ii 4i valoarea intrinsec' a ac$iunilor societ'$ii 0295 p1
52 Calcula$i valoarea sustan$ial' rut' 4i valoarea sustan$ial' net' 0095 p1
62 Evalua$i riscul de ,aliment 01 p1
#2 Estima$i valoarea de rentailitate continu' a societ'tii 01 p1
Rezolvare
>>>Si#ilar V2.A1.- 2001
V1.A2.-2000 ,ocietatea A absoarbe ,ocietatea 7@ bilanurile celor dou societi se pre%int
astfel:
Societatea A
3heltuieli de nfiinare 80.000
Terenuri &0.000
3ldiri 1!0.000
4chipamente #00.000
Titluri de participare 100.000
,tocuri 1.00.000
3reane 1.$00.000
0 din care ,ocietatea 7 10.000
1isponibiliti 0.000
3apital social (10.000 aciuni) 1.00.000
5e%erve &0.000
:rofit &0.000
=bli'aii nefinanciare 1.080.000
=bli'aii financiare 1.!&0.000
Societatea B
3heltuieli de nfiinare &0.000
9mobili%ri necorporale (OS) 80.000
9mobili%ri corporale !00.000
$"
,tocuri 1.000.000
3reane 1.#00.000
1isponibiliti 0.000
3apital social (.#00 aciuni) #00.000
5e%erve 0.000
:rofit 0.000
:rovi%ioane 110.000
=bli'aii nefinanciare 1.00.000
=bli'aii financiare 1.3"0.000
Proiect'l .e "'zi'ne %reve.e:
- metode de fu%iune: prin absorbie (A absoarbe 7)@
- raportul de schimb se stabile*te pe ba%a valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecrei
societi@ valori determinate prin metoda A23.
Alte in"or#a&ii:
0 6alorile de aport stabilite prin evaluarea de ctre o societate speciali%at a patrimoniului
societii absorbite sunt:
fond comercial 00.000
imobili%ri corporale 800.000
stocuri $00.000
creane 1.&00.000
- 8ondul comercial al societatii absorbante a fost evaluat la 300.000
- 9mobili%rile corporale ale absorbantei au fost evaluate la 1.#00.000@
- Absorbanta preia inte'ral datoriile absorbitei c<t *i elementele pentru care s0au creat
provi%ioanele pentru risc contabili%ate@
- Absorbanta deine #00 de titluri n ,ocietatea 7.
,e cere:
- 1eterminati raportul de schimb
- 3alculul numarului de actiuni de emis de catre societatea A
- 1eterminarea primei de fu%iune
- 3ontabili%area operatiunilor la ,ocietatea A
- Eodificarea capitalului social
- :reluarea activelor si pasivelor societatii 7
- 3ontabili%area obli'atiilor reciproce
- 9ntocmirea bilantului dupa fu%iune.
Rezolvare
>>>Si#ilar V2.A2.B 2001
V2.A1.-2000 Nn anumit numr de evenimente din societatea 4psilon au aprut dup nchiderea
e+erciiului, la 31 decembrie 2:
80
,e cere: 0 ,a anali%ati fiecare operatiune
- ,a preci%ati incidenta contabila a fiecarei operatiuni
1. An'n&area 'nei re,tr'ct'r$ri i#%ortante .intr-o 'zin$ a ?%,ilon. An'n&'l a "o,t
realizat %e 2( .ece#brie N- .ar tinMn. ,ea#a .e ,$rb$tori- ace,ta n' a "o,t c'no,c't .e
%'blic .ecMt %e 2 ian'arie N)1.
Anali%: Acest eveniment are o ori'ine anterioar datei de 31 dec. 2. Sotr<rea luat la 8 dec.
2 este cunoscut de participanii la viaa ntreprinderii (salariai, conductori, asociai) naintea
ncheierii situaiilor financiare. 3riteriile definite de 9A, 3$ referitor la provi%ioane pot fi
considerate ca fiind ndeplinite. ?n ce prive*te restructurrile, 9A, 3$ prevede ca entitatea s aib
un plan formali%at *i detaliat al restructurrii care s preci%e%e cel puin activitatea la care se
refer, principalele locaii afectate, numrul apro+imativ *i funcia persoanelor indemni%ate cu
titlu de ncheiere a contractelor de munc, cheltuielile an'a.ate, data la care planul se va pune n
lucru.
9nciden contabil: Trebuie nre'istrat un provi%ion pentru restructurare care va include numai
cheltuielile care sunt n mod necesar antrenate de restructurare *i care nu se refer la
activitatea curent a entitii.
2. An'n&area Mn .ata .e 1! #ai N)1 a 'n'i %lan .e Mncetare a activit$&ii.
Anali%: 4veniment survenit ulterior nchiderii e+erciiului, care, n ciuda unor dificulti
probabile la finele e+erciiului, nu poate fi le'at direct *i n mod preponderent de e+erciiul
ncheiat.
9nciden contabil: Eeniune eventual n notele ane+e dac evenimentul are consecine
financiare semnificative *i dac cunoa*terea lui este necesar pentru aprecierea activitii
entitii.
/. Fn contract .e con,tr'c&ii- Mn c'r, la /1 .ece#brie N- e,te con,tatat .e"icitar la 1 i'lie
N)1.
Anali%: 4veniment survenit ulterior nchiderii e+erciiului dar care ar putea fi ata*at e+erciiului
ncheiat (contractul de construcie e+ista la 31 dec. 2). 3unoa*terea acestui eveniment mult dup
publicarea situaiilor financiare nu permite luarea sa n considerare ca eveniment posterior.
9nciden contabil: 2icio meniune n situaiile financiare. 1ac evenimentul ar fi fost cunoscut
naintea datei ntocmirii situaiilor financiare, trebuia constatat un provi%ion pentru pierderi.
2. AcCizi&ionarea Mn #artie N)1 a 'n'i an,a#bl' .e .re%t'ri .e %ro%rietate in.',trial$ Ai
co#ercial$ a 'n'i %ro.',.
Anali%: 4veniment survenit ulterior ncheierii e+erciiului *i care nu este ata*abil e+erciiului
ncheiat.
9nciden contabil: Eeniune eventual n notele ane+e (sau n raportul de 'estiune) dac
evenimentul are consecine financiare semnificative *i, dac cunoa*terea sa este necesar pentru
aprecierea activitii societii.
!. Nn,crierea Mn activ a cCelt'ielilor .e .ezvoltare. In"or#a&iile c'no,c'te Mn #artie N ) 1
ne la,$ ,$ cre.e# c$ %ro.','l vizat .e cCelt'ielile an*a4ate are %'&ine Aan,e .e re'Ait$.
Anali%: 4veniment survenit ulterior nchiderii e+erciiului dar ata*abil la e+erciiul ncheiat
(e+ist o le'tur direct *i preponderent).
9nciden contabil: ?nre'istrarea cheltuielilor de de%voltare n conturile de cheltuieli ntruc<t
condiiile necesare imobili%rii acestora nu sunt reunite (*ansa de reu*it).
6. +eter#inarea #anierei .e"initive a %re&'l'i .e acCizi&ie a 'n'i b'n i#obilizat
rece%&ionat Mnainte .e MncCi.ere.
Anali%: 4veniment survenit ulterior ncheierii e+erciiului dar ata*abil e+erciiului ncheiat
(e+ist o le'tur direct *i preponderent).
9nciden contabil: a.ustarea contului respectiv de imobili%ri.
1. ?3%ertiz$ care %er#ite .e*a4area 'nei valori in"erioare celei con,tatate Mn
contabilitate. Ce,i'nile .e i#obiliz$ri e"ect'ate .'%$ MncCi.ere .a' i#%re,ia 'nei
valori in"erioare valorii contabile .e MncCi.ere.
Anali%: 4veniment survenit ulterior nchiderii e+erciiului dar ata*abil la e+erciiul ncheiat.
81
9nciden contabil: A.ustarea valorii imobili%rii (constituirea unui provi%ion pentru depreciere)
*i informarea n ane+e (dac evenimentul este semnificativ).
(. Ce,i'nea la Mnce%'t'l N)1 a 'n'i i#obil .e biro'ri care *enereaz$ o %l',-valoare.
Anali%: 4veniment survenit posterior nchiderii e+erciiului *i neata*abil e+erciiului ncheiat.
9nciden contabil: meniune eventual n ane+e dac societatea estimea% c acest eveniment
are consecine financiare semnificative *i dac cunoa*terea sa modific aprecierea situaiei
financiare a acesteia.
0. C'noaAterea- Mn c'r,'l %ri#'l'i tri#e,tr' .in N)1- a 'nor ele#ente .e eval'are le*ate
.e %er,%ective .e realizare ,a' .e rentabilitate recente Ai .e #o.i"ic$ri .e con4'nct'r$-
care .a' i#%re,ia 'nei ,c$.eri a valorii titl'rilor .e %artici%are. Rece%&ia- 'lterioar$
MncCi.erii a 'nor ,it'a&ii "inanciare Ai alte in"or#a&ii %rivin. o "ilial$ %'nOn. Mn
evi.en&$ o .i#in'are %er#anent$ a valorii inve,ti&iei.
Anali%: ?n msura n care metoda evalurii titlurilor de participare are la ba% valoarea de
folosin (cursul bursier, rentabilitate, capitaluri proprii etc.) evenimentele noi sunt ata*abile
e+erciiului ncheiat. Titlurile de participare nu fi'urea% dec<t n situaiile financiare ale
societii. 4le sunt evaluate conform 9A, 3" ca active financiare disponibile la v<n%are (adic la
valoarea .ust, diferenele fiind nre'istrate n capitaluri proprii).
9nciden contabil: A.ustarea valorii de inventar a titlurilor.
10. Sc$.erea ,'b,tan&ial$ Mn ra%ort c' valoarea .e inventar a c'r,'l'i b'r,ier a titl'rilor
i#obilizate altele .ecOt %artici%a&iile.
Anali%: Titlurile imobili%ate (altele dec<t cele de participare) sunt evaluate la cursul lor n burs
la sf<r*itul e+erciiului (ultima %i sau cursul mediu din ultima lun).
9ncidena contabil: 9nformarea eventual n ane+e dac importana este considerat
semnificativ.
11. Sc$.ere a %re&'l'i .atorit$ %ro.'c&iei ab'n.ente .e %ro.',e "inite. Valoarea realiz$rii
,toc'rilor la /1 #artie N)1 .evine in"erioar$ celei .e la /1 .ece#brie N.
Anali%: 4veniment posterior ata*abil e+erciiului ncheiat. 3ontinuarea scderii cursurilor la
nchiderea e+erciiilor constituie un element complementar aprecierii valorii elementelor de
activ ale ntreprinderii.
9nciden contabil: ?nre'istrarea unui provi%ion pentru depreciere sau a unui provi%ion pentru
risc.
12. Varia&ia ,'b,tan&ial$ a ratelor .e ,cCi#b val'tar 9a .olar'l'i Ai a lirei@- .'%$ 1 ian'arie
N)1.
Anali%: 4veniment survenit ulterior nchiderii e+erciiului *i neata*abil la e+erciiul ncheiat.
9nciden contabil: Eeniune eventual n notele ane+e dac societatea estimea% c acest
eveniment are consecine financiare semnificative *i cunoa*terea acestuia ar modifica aprecierea
asupra situaiei financiare a societii.
1/. =ali#ent al 'n'i client- Mn "ebr'arie N)1 9crean&e a%$r'te Mn ti#%'l e3erci&i'l'i N@.
Anali%: 4veniment survenit ulterior chiderii e+erciiului dar ata*abil e+erciiului ncheiat cci
are ori'inea ntr0o situaie e+istent naintea nchiderii (creana).
9ncidena contabil: A.ustarea contului clieni prin constituirea unui provi%ion pentru depreciere.
12. A%ari&ia Mn "ebr'arie N)1 a 'nor %ier.eri %oten&iale le*ate .e co#enzi Ai care n'
intra,er$ Mnc$ Mn cicl'l .e %ro.'c&ie la /1 .ece#brie N.
Anali%: ,0ar putea aplica principiul prudenei dar este necesar s dovedim c entitatea are o
obli'aie actual care re%ult dintr0un eveniment trecut. = problem const n aceea c
comen%ile nu au fost nc lansate n producie dar dac acestea sunt ferme, situaia nu poate fi
ne'li.at.
9nciden contabil: :rovi%ion pentru risc.
1!. +ecizia .in "ebr'arie N)1 .e a %roce.a la o creAtere a ca%ital'l'i.
Anali%: 4veniment ulterior neata*abil la e+erciiul ncheiat.
9ncidena contabil: 2iciuna.
8
16. A#en.$ ,tabili$ .e o a'toritate con,tOn. Mn v$r,area 'nei in.e#niza&ii 'n'i ,alariat
%entr' conce.ierea ab'ziv$ Mn N 9,ocietatea n' a "$c't a%el Ai a v$r,at
in.e#niza&ia@.
Anali%: 4veniment cunoscut dup nchiderea e+erciiului pentru care e+ist ns o le'tur de
cau%alitate cu situaia e+istent la data nchiderii (proces n curs).
9nciden contabil: ?nre'istrarea unui provi%ion pentru riscuri *i cheltuieli.
11. C'noaAterea Mn ian'arie N)1 a 'nei .a'ne ,'"erite .e c$tre 'n client Mn .ece#brie N Ai
%rovocat$ .e 'n %ro.', "abricat .e ,ocietate.
Anali%: 4veniment survenit naintea nchiderii e+erciiului dar cunoscut ulterior nchiderii
e+erciiului.
9ncidena contabil: A.ustarea provi%ionului pentru riscuri *i cheltuieli.
1(. Ret'r .e #$r"'ri Mn ian'arie N)1 .intr-'n %ro.', vOn.'t Ai "act'rat Mn .ece#brie N
'n'i client.
Anali%: 4veniment survenit dup nchiderea e+erciiului dar ata*abil unui eveniment care a avut
loc naintea nchiderii.
9ncidena contabil: 3ontabili%area unei facturi n anularea debitului clientului.
10. =ali#ent'l Mn "ebr'arie N)1 a %rinci%al'l'i "'rnizor al ,ociet$&ii care Mi livra o #aterie
%ri#$ %entr' care .e&inea #ono%ol.
Anali%: 4veniment ulterior neata*abil la e+erciiul ncheiat.
9nciden contabil: Eeniune n notele ane+e dac societatea estimea% c acest eveniment este
de natur a pune n cau% continuarea e+ploatrii.
20. An'larea- Mn 'r#a realiz$rii con.i&iilor a%$r'te Mn ian'arie N)1- a 'nei vOnz$ri
MncCeiate ,'b con.i&ie rezol'torie Mn .ece#brie N.
Anali%: Anulare retroactiv a contractului *i a transferului de proprietate@ s0ar putea de
asemenea, considera conform 9A,18, c v<n%area nu s0a efectuat (entitatea netransfer<nd
principalele riscuri).
9nciden contabil: A.ustarea conturilor pentru anularea v<n%rii.
21. Nnce%'t'l 'nei *reve Mn .ece#brie N Ai contin'at$ %On$ Mn "ebr'arie N)1P %ier.eri
.atorate *revei.
Anali%: 4veniment ulterior ata*abil e+erciiului ncheiat.
9ncidena contabil: 3onstituirea unui provi%ion pentru riscuri *i cheltuieli, le'at de ntreruperea
continurii e+ploatrii.
22. Rece%&ia Mn "ebr'arie N)1 a 'nei noti"ic$ri .e i#%ozitare ,'%li#entar$ ca 'r#are 'n'i
control "i,cal a,'%ra e3erci&i'l'i N Ai a celor anterioare.
Anali%: 4veniment ulterior ata*abil e+erciiului ncheiat. 1epinde de contestarea fcut (dac s0
a fcut *i c<nd) *i de primirea notificrii.
9nciden contabil: 1ac sumele stabilite de control sunt acceptate, se nre'istrea%
consecinele@ dac sunt contestate, se poate nre'istra un provi%ion pentru risc@ dac notificarea
nu s0a primit dar sumele stabilite sunt probabile *i ne contestabile, se poate nre'istra un
provi%ion pentru risc.
2/. 5o.i"icare br',c$ a con4'nct'rii la Mnce%'t'l an'l'i N)1 l$,On. ,$ ,e Mntreva.$
.i"ic'lt$&i Mn viitor'l %revizibil.
Anali%: 4veniment ulterior neata*abil la e+erciiul ncheiat.
9ncidena contabil: 2u sunt a.ustri. 4ventual se fac meniuni n ane+e.
22. Cala#itate Mn #artie N)1 Mntr-'n'l .in ,e.iile ,ociet$&ii. Contract'l .e a,i*'rare
"',e,e reviz'it.
Anali%: 4veniment ulterior neata*abil la e+erciiul ncheiat.
9nciden contabil: 2u sunt a.ustri@ meniuni n ane+e dac este pus n cau% continuarea
activitii.
2!. Vot la 1! .ece#brie N Mn Ca#era +e%'ta&ilor Ai la 1( .ece#brie Mn Senat a 'nei
le*i care #o.i"ic$ cotele .e i#%ozitare %entr' a'toveCic'le. Societatea a "$c't
%rovizion %entr' ace,t i#%ozit la cota anterioar$. e*ea a "o,t %ro#'l*at$ %e 2
ian'arie N)1.
83
Anali%: 9A, 1 preci%ea% c impo%itele trebuie contabili%ate utili%<nd ratele de impo%itare
adoptate la data nchiderii e+erciiului.
9nciden contabil: Trebuie a.ustat *i cheltuiala anticipat cu impo%itul pe vehiculele de turism.
V2.A2.-2000 ,ocietatea =me'a ,A pre%int la 31 decembrie anul 2 urmtoarea situaie
patrimonial:
capital social 3#.000 (3#0 aciuni a 100 lei), imobili%ri corporale #0.000, imobili%ri
necorporale (licen) #.000, imobili%ri financiare 10.000 (1.000 aciuni ca valoare nominal de
10, deinute la societatea Tama repre%ent<nd #0G din numrul de aciuni ale acesteia), re%erve
10.000, profituri nereparti%ate 10.000, stocuri 180.000 (materii prime *i materiale 0.000,
producie n curs 13#.000, produse finite #.000), creane #0.000 (din care incerte 0.000)
furni%ori *i creditori 80.000, datorii la bnci 1$#.000 (din care pe termen lun' #0.000),
disponibiliti bne*ti 1#.000.
Alte informaii:
- cldirile care repre%int $#G din activele corporale amorti%abile au o valoare de pia cu
10G mai mare dec<t valoarea contabil@
- activul net corectat al societtii Tama ,A a fost la 31 decembrie 2 de &0.000@
- diferentele de curs aferente creanelor n valut sunt la 31 decembrie de /30.000 lei.
- diferenele de curs aferente obli'aiilor n valut sunt de /10.000 lei@
- stocurile fr mi*care sunt n sum de 1#.000@ din reevaluarea stocurilor au re%ultat
diferene favorabile de ##.000.
Se cere:
1. , e+plicai trecerea de la bilanul contabil la bilanul economic *i s elaborai bilanul
economic al societtii =me'a ,A la 31 decembrie 2.
. , determinati valoarea intrinsec a unei aciuni =me'a ,A la 31 decembrie 2.
3. , elaborai bilanul funcional *i bilanul financiar al societtii =me'a ,A la 31 decembrie
anul 2.
&. :e ba%a bilanurilor de mai sus facei o scurt pre%entare a situaiei financiare a societii
=me'a ,A la 31 decembrie anul 2.
2. Bilan&'l econo#ic
Active Valoare contabil$ Valoare econo#ic$ +i"eren&a
9. Active imobili%ate !#000 $3$#0 /8$#0
1. 9mob necorporale #000 0 0#000
. 9mob corporale #0000 #3$#0 /3$#0
0 cldiri 3$#00 &1#0 /3$#0
3. 9mob financiare 10000 0000 /10000
99. Active circulante &&#000 &!#000 /0000
1. ,tocuri 180000 0000 01#000 /##000
. 3reane #0000 30000 00000
3. 1isponibiliti 1#000 1#000 0
(cti#e totale 510000 54%=50 F$%=50
Ca%ital'ri
9. 1atorii pe tr scurt &0#000 &0#000 0
0 8urni%ori 80000 80000 0
0 3redit 1#000 1#000 0
99. 1atorii pe tr lun' #0000 !0000 /10000
999. 3apital propriu ##000 $3$#0
0 3apital social 3#000 3#000 0
0 5e%erve 10000 10000 0
0 :rofit nereparti%at 10000 10000 0
8&
0 5e%erve din reevaluare 18$#0 /8$#0
010000
*apital total 510000 54%=50 F$%=50
2. Valoarea intrin,ec$ a ac&i'nii 9Va@
ac#i$ni %r
&%'(ri"a#
)a =
A23ori.at ; Active totale corectate > 1atorii totale
; #38$#0 > &!#000 ; $3$#0
7 * 210
350
73750
ac#i$ni %r
&%'(ri"a#
)a = = =
/. Bilan& "'nc&ional
$ctive 8alori (apitaluri 8alori
9. Active imobili%ate $3$#0
9. 3apital propriu $3$#0
99. 285 1$0000
0 ,tocuri 0000
0 3reane 30000
0 =bli'aii nefinanciare 80000
999. 1isponibiliti 1#000 99. 1atorii financiare 18#000
Active totale #8$#0 3apital total #8$#0
Bilan& "inanciar
$ctive 8alori (apitaluri 8alori
9. Active imobili%ate $3$#0 9. 3apital permanent:
0 capital propriu
0 datorii pe termen lun'
133$#0
$3$#0
!0000
99. ,tocuri / 3reane &#0000 99. 1atorii de e+ploatare 80000
999. 1isponibiliti 1#000 999. 1atorii fin. curente 1#000
Active totale #38$#0 3apital total #38$#0
2.
85 ; 133$#0 > $3$#0 ; !0000
285 ; &#0000 > 80000 ; 1$0000
T ; 1#000 > 1#000 ; 0110000
=bservam o preocupare redusa a conducerii pentru investitie, desi pre%inta un fond de
rulment po%itiv ceea ce inseamna ca are un capital permanent care finantea%a activele
imobili%ante si o parte din activele circulante.
,ocietatea pre%inta un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare
posibile de mobili%at. 9n ca%ul in care conducerea ar duce o politica de investitie atunci se
e+plica ca o situatie normala cresterea nevoii de finantare a ciclului de e+ploatare.
1e%echilibrul financiar al entitatii este dat de deficitul monetar, prin an'a.area de noi
credite pe T,, adica dependenta societatii de resurse e+terne, se urmareste obtinerea celui mai
mic cost de procurare al noilor credite prin ne'ocierea mai multor resurse de astfel de capital.
V/.A1.-2000 Aveti urmatoarele informatii despre o intreprindere:
- prin dia'nosticul efectuat e+pertii au stabilit rata cu riscuri a intreprinderii la 1"G, iar
coeficientul primei de risc la 1,0@
- obli'atiile financiare, care repre%inta 30G din masa capitalurilor folosite de
intreprindere, sunt de &.000 @
- cheltuielile financiare sunt de 1.000 iar veniturile financiare !00@
8#
- rata de ba%a luata in calcul de e+perti este de &G iar intreprinderea este supusa
impo%itului pe profit de 1!G.
,e cere:
1. ,a pre%entati metodele pentru determinarea ratei de capitali%are, fructificare sau
actuali%are
. ,a e+plicati etapele pentru determinarea ratei prin metoda costului capitalului
3. ,a determinati rata intreprinderii pe ba%a informatiilor de mai sus (orice calcul trebuie
insotit de e+plicatii)
Rezolvare:
:entru determinarea ratei de capitali%are, de fructificare sau actuali%are, pot fi folosite
teoretic mai multe metode:
1. 5ata e'al cu dob<nda la mprumutul de stat
. 5ata e'al cu dob<nda practicat de banca central
3. 5ata e'al cu media dob<n%ilor practicate de bncile comerciale
&. 5ata e'al cu media tuturor dob<n%ilor practicate pe piaa financiar (primele 3 de mai
sus)
#. 5ata e'al cu costul capitalului ntreprinderii (3E:3):
'i 'p
'i
'ci
'i 'p
'p
'cp '+P'
+
+
+
=
Nnde: 3cp > costul capitalului propriu
3ci > costul capitalului mprumutat
*ostul capitalului propriu se determin n ba%a relaiei:
3cp ; 5n / (5r > 5n) + b
Nnde: 5n > rata neutr de plasament fr riscuri
5r > rata cu riscuri a ntreprinderii
b > coeficient care semnific volatilitatea aciunii ntreprinderii (coef primei de risc).
*ostul capitalului mprumutat se obine prin relaia:
3ci ; 3d + (1 > 0,1!)
Nnde: 3d > costul datoriei (care trebuie defiscali%at)@ 0.1! este coef impo%it profit
Da#(rii
financiare )eni#$ri - financiare '!e-#
'd =
Nn caz'l Mntre%rin.erii analizate:
3i > &000
3i;30G din total 3apitaluri, deci (3p / 3i) ;
333 . 13
3 , 0
&000
=

*ostul capitalului propriu2
3cp ; 5n / (5r > 5n) + b ; &G / (1"G 0 &G) + 1, ; G
*ostul capitalului mprumutat se obine prin relaia:
3ci ; 3d + (1 > 0,1!)
% 10
4000
600 1000
Da#(rii
financiare )eni#$ri - financiare '!e-#
'd =

= =
3ci ; 10G + (1 0 0,1!) ;8,&G
G " , 1$ G 30 G & , 8 G $0 G = + =
+
+
+
=
*i *p
*i
*ci
*i *p
*p
*cp *G+*
V/.A2.-2000 ,ocietatea =ltina ,A pre%int la 31 decembrie anul 2 urmtoarea situaie
patrimonial:
8!
capital social "0.000 ("00 aciuni a 100 lei), imobili%ri corporale 100.000, imobili%ri
necorporale (licen) #.000, imobili%ri financiare 10.000 (1.000 aciuni ca valoare nominal de
10, deinute la societatea Tama repre%ent<nd #0G din numrul de aciuni ale acesteia), re%erve
10.000, profituri nereparti%ate 10.000, stocuri 1#0.000 (materii prime *i materiale 0.000,
producie n curs 10#.000, produse finite #.000), creane #0.000 (din care incerte 0.000)
furni%ori *i creditori 180.000, datorii la bnci 100.000 (din care pe termen lun' #0.000),
disponibiliti bne*ti 10.000.
Alte informaii:
- cldirile care repre%int #0G din activele corporale amorti%abile au o valoare de pia cu
0G mai mare dec<t valoarea contabil@
- activul net corectat al societtii Tama ,A a fost la 31 decembrie 2 de &0.000@ diferentele
de curs aferente creanelor n valut sunt la 31 decembrie de /30.000 lei.
- diferenele de curs aferente obli'aiilor n valut sunt de /10.000 lei@
- stocurile fr mi*care sunt n sum de 1#,000@ din reevaluarea stocurilor au re%ultat
diferene favorabile de 8#.000.
,e cere:
1. , e+plicai trecerea de la bilanul contabil la bilanul economic *i s elaborai bilanul
economic al societtii =ltina ,A la 31 decembrie 2.
. , determinati valoarea intrinsec a unei aciuni =ltina ,A la 31 decembrie 2.
3. , elaborai bilanul funcional *i bilanul financiar al societtii =ltina ,A la 31 decembrie
anul 2.
&. :e ba%a bilanurilor de mai sus facei o scurt pre%entare a situaiei financiare a societii
=ltina ,A la 31 decembrie anul 2.
Rezolvare:
Activ :asiv
4lemente 6al ctb A.ustari 6al ec 4lemente 6al ctb A.ustari 6al ec
9ombili%ari
necorporale
#.000 0#.000 0 3apital
social
"0.000 0 "0.000
9mobili%ari
corporale
100.000 /10.000 110.000 5e%erve 10.000 0 10.000
9mobili%ari
financiare:1000act
A 10lei la soc
Tama
10.000 /10.000 0.000 :rofituri
nereparti%ate
10.000 /00000 30.000
,tocuri 1#0.000 /$0.000 0.000 8urni%ori si
creditori
180.000 /10.000 1"0.000
3reante
0incerte:0.000
#0.000 /10.000 !0.000 1atorii la
banci 0
TB:#0.000lei
100.000 0 100.000
1isponibil banesti 10.000 0 10.000 1if. reeval 13#.000 !#.000 00.000
Total active !2!.000 0!.000 620.000 Total %a,ive !2!.000 0!.000 620.000
9mobili%ari corporale: #0G+100.000;#0.000+0F100;10.000
9mobili%ari financiare: &0.000F.000;0 @ (0010)+1.000;10.000
3reante ; 00.000/30.000; 10.000
,tocuri; 01#.000/8#.000; $0.000
1iferente din reevaluare ; "#.000 > 30.000;!#.000
Trecerea de la bilantul contabil la bilantul economic se face prin eliminarea activelor
imobili%ante necorporale cu e+ceptia celor de de%voltare, reevaluarea activelor corporale,
imobili%arile financiare se evaluea%a in functie de tipul titlurilor,la nivelul stocurile s elimina
cele cu miscare lenta, iar creantele se elimina cele incerte si se reevaluea%a cele in valuta la
cursul 725 la ultima %i a lunii precedente.
8$
7ilantul economic
4lemente ,ume 4lemente ,ume
9mobili%ari 130.000 3apital propriu 330.000
,tocuri 0.000 8urni%oriFcreditori 1"0.000
3reante !0.000 1atorii la banci 100.000
1isponibil banesti 10.000
Total Activ 620.000 Total Pa,iv 620.000
6aloarea intrinseca ; A23F2r actiuni ; 330.000F"00;3!!,!$lei
A23; 3apitaluri propriu /F01if din reev ; 330.000
A23; Total active >Total datorii ; !0.0000"0.000;330.000
7ilant functional pe ba%a bilanutului economic
4lemente ,ume 4lemente ,ume 8.
89
2A2
TA
54
8. 926 :
9mobili%ari
130.000 3apital propriu 330.000
8.4A:B:
,tocuri/3reante0
8urni%oriFcreditori
"0.000 1atorii la banci 100.000
8. T54P
1isponibil banesti
10.000
Total Activ 2/0.000 Total Pa,iv 2/0.000
8unctia de invetitie ; Active imobili%ate corporale/Active imobili%ate financiare
8unctia de e+ploatare ; ,tocuri/3reante0=bli'atii nefinanciare
8unctia de tre%orerie ; 1isponibil banesti
8unctia de finantare; 3apital propriu /=bli'atii financiare pe T,
7ilant financiar pe ba%a bilantului economic
4lemente ,ume 4lemente ,ume
9mobili%ari 130.000 3apital permanent 380.000
,tocuri / creante &80.000 8urni%oriFcreditori 1"0.000
1isponibil banesti 10.000 1atorii la banci T, #0.000
Total Activ 620.000 Total Pa,iv 620.000
85 ; 3apital permanent0 9mobili%ari ; 380.000 > 130.000 ; #0.000
285 ; ,tocuri / 3reante >8uni%oriF3reditori ; &80.000 > 1"0.000 ; "0.000
T2 ; 1isponibil > 1atorii la banci T, ; 10.000 >#0.000 ; 0 &0.000
T2 ; 850 285 ; #0.0000"0.000 ; 0&0.000
=bservam o preocupare redusa a conducerii pentru investitie, desi pre%inta un fond de
rulment po%itiv ceea ce inseamna ca are un capital permanent care finantea%a activele
imobili%ante si o parte din activele circulante.
,ocietatea pre%inta un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare
posibile de mobili%at.9n ca%ul in care conducerea ar duce o politica de investitie atunci se
e+plica ca o situatie normala cresterea nevoii de finantare a ciclului de e+ploatare.
1e%echilibrul financiar al entitatii este dat de deficitul monetar, prin an'a.area de noi
credite pe T,, adica dependenta societatii de resurse e+terne, se urmareste obtinerea celui mai
mic cost de procurare al noilor credite prin ne'ocierea mai multor resurse de astfel de capital.
V2.A1.-2000 Ba 31 decembrie 2 situatia patrimoniala a societatii alfa se pre%inta astfel:
88
Element val brute am si depr val nete
Chelt de instalare 1002000 202000 802000
Brevete 1802000 602000 1202000
Fond comercial 2002000 2002000
Echipamente 8202000 2402000 5802000
Titluri de participare 302000 302000
Datorii asupra imoili! 1402000 1402000
"tocuri #02000 102000 602000
Clien$i 3202000 302000 2%02000
deitori diversi 802000 802000
&alori moiliare 352000 352000
Disponiilit'$i #02000 #02000
Cheltuieli de e(ploatare )n avans 152000 152000
Cheltuieli de reparti!are pe 5 ani 1002000 202000 802000
Capital social 4502000 4502000
*e!erve 3002000 3002000
+ro,itul nereparti!at %02000 %02000
"uven$ii pentru investi$ii 202000 202000
+rovi!ioane 302000 302000
+rovi!ioane pentru riscuri 102000 102000
+rovi!ioane pentru cheltuieli 402000 402000
-mprumuturi ancare 3502000 3502000
. din care T/ 3002000 3002000
,urni!ori 1802000 1802000
datorii ,iscale si sociale 202000 202000
&enituri in avans 0de e(ploatare1 102000 102000
,e cere:
1. 6aloarea imobili%arilor necorporale
. 852T
3. 285
&. Tre%orerie firmei
#. :e ba%a maselor financiare obtinute faceti un comentariu asupra echilibrului
financiar al firmei
!. Admitand ca provi%ioanele constituite au caracter de re%erva si ca nu e+ista
distorsiuni intre valorile contabile si valorile economice ale bunurilor corporale
determinati valoarea intrinseca a unei actiuni
Rezolvare
6aloarea activelor necorporale ; 3heltuieli de instalare / 8ond comercial / 7revete
; 80.000/10.000/00.000;&00.000
7ilant contabil:
4lemente 6al
contabile
4lemente ,ume
Activei9mobili%ante 1.010.000 3apital social &#0.000
0necorporale &00.000 5e%erve 300.000
0corporale #80.000 :rofit nererparti%at "0.000
0financiare 30.000 ,ubventii ptr investitii 0.000
,tocuri !0.000 :rovi%ioane 30.000
3lienti "0.000 :rovi%ioane ptr riscuri 10.000
1ebitori diversi 80.000 :rovi%ioane ptr cheltuieli &0.000
6alori mobiliare 3#.000 1atorii asupra imobili%arilor 1&0.000
8"
1isponibilitati $0.000 8urni%ori 180.000
3heltuieli in avans 1#.000 1atorii fiscale si sociale 0.000
3heltuieli de
reparti%at pe # ani
80.000 6anituri in avans 10.000
9mprumuturi bancare0din care
TB:300.000
3#0.000
Total active 1.!&0.000 Total pasiv 1.!&0.00
0
7ilant financiar pe ba%a bilantului contabil:
4lemente ,uma 4lemente ,uma
9mobili%ari 1.010.000 3apital permanent 1.#0.000
,tocuri / 3reante ##.000 =bli'atii nefinanciare 3&0.000
1isponibilitati 10#.000 =bli'atii financiare
T,
#0.000
Total active 1.!&0.000 1.!&0.000
85;3apital permanent > imobili%ari ; 1.#0.00001.010.000;&0.000
285;,tocuri/3reante0=bli'atii nefinanciare ; ##.00003&0.000;18#.000
T2; 1isponibil0=bli'atii financiare T,; 10#.0000#0.000;##.000
T2;850285;&0.000018#.000;##.000
4ntitatea pre%inta un echilibru financiar pe termen lun' , avand un 85 po%itiv care contribuie si
la reali%area echilibrului financiar pe termen scurt.285 po%itiva repre%inta surplus de nevoi
temporare in raport cu resursele temporare posibile de mobili%at , situatie normala daca este
re%ultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoi de finantare a ciclului de
e+ploatare.T2 po%itiva evidentia%a echilibrul financiar al societatii , entitatea nu estse
dependenta de resurse e+terne.
7ilant
4lemente 6al
contabile
A.ustari 6al
economic
e
4lemente ,ume
Activei9mob
ili%ante
1.010.000 0&00.000 !10.000 3apital social &#0.000 0 &#0.000
0necorporale &00.000 0&00.000 0 5e%erve 300.000 /80.000 380.000
0corporale #80.000 0 #80.000 :rofit
nererparti%at
"0.000 0 "0.000
0financiare 30.000 0 30.000 ,ubventii ptr
investitii
0.000 0 0.000
,tocuri !0.000 0 !0.000 :rovi%ioane 30.000 030.000 0
3lienti "0.000 0 "0.000 :rovi%ioane
ptr riscuri
10.000 010.000 0
1ebitori
diversi
80.000 0 80.000 :rovi%ioane
ptr cheltuieli
&0.000 0&0.000 0
6alori
mobiliare
3#.000 0 3#.000 1atorii asupra
imobili%arilor
1&0.000 0 1&0.000
1isponibilita
ti
$0.000 0 $0.000 8urni%ori 180.000 /10.000 1"0.000
3heltuieli in
avans
1#.000 01#.000 0 1atorii fiscale
si sociale
0.000 0 0.000
3heltuieli de
reparti%at pe
# ani
80.000 080.000 0 6anituri in
avans
10.000 010.000 0
9mprumuturi
bancare0din
care
3#0.000 0 3#0.000
"0
TB:300.000
1if reevaluare 0&"#.000 0&"#.000
Total active 1.!&0.000 0&"#.000 1.1&#.000 Total pasiv 1.!&0.000 0&"#.000 01.1&#.000
A23 ;aditiva: Oproprii /F0 dif reevaluare ; "&0.0000&"#.000;&&#.000
,ustractiva: Total active reevaluate >1atorii totale ;1.1&#.0000$00.000;&&#.000
6aloare intrinseca: A23F2r actiuni ;&&#.000F1.000;&&#
V2.A2.-2000 ,ocietatea A absoarbe societatea 7@ bilanurile celor societi se pre%int astfel
Societatea A
3heltuieli infintare 80.000
Terenuri &0.000
3ldiri *i echipamente .1#0.000
,tocuri 1.00.000
3reane 1.$00.000
1isponibiliti 00.000
3apital social (13.000 aciuni) .3&0.000
5e%erve #0.000
:rofit #0.000
:rovi%ioane #00.000
=bli'aii nefinanciare 1.0.000
=bli'aii financiare 1.&10.000
Societatea B
9mobili%ri necorporale (licen) 1#0.000
9mobili%ri corporale 1.1#0.000
9mobili%ri financiare 800.000
,tocuri #00.000
3reane .3#0.000
1isponibiliti 100.000
3apital social (10.000 aciuni) 1.000.000
5e%erve 100.000
:rofit #0.000
=bli'aii nefinanciare 3.1#0.000
=bli'aii financiare $#0.000
:roiectul de fu%iune prevede:
- metoda: fu%iune prin absorbie (A absoarbe pe 7)
- raportul de schimb se stabile*te pe ba%a activului net corectat al fiecrei societi
Alte informaii:
- Absorbanta preia inte'ral datoriile absorbitei.
- 5apoartele de evaluare a celor dou societi au stabilit urmtoarele a.ustri ale
elementelor patrimoniale ale celor dou societi:
,ocietatea A ,ocietatea 7
8ond comercial #00.000 1#0.000
9mobili%ri corporale $00.000 3#0.000
,tocuri 000.000 #0.000
3reane 0100.000 0#0.000
,e cere:
"1
1. 1eterminarea raportului de schimb p.
. 3alculul numrului de aciuni de emis de ctre ,ocietatea A p.
3. 1eterminarea primei de fu%iune 1 :.
&. 3ontabili%area operaiunilor la ,ocietatea A p.
#. ?ntocmirea bilanului dup fu%iune 3 p.
Rezolvare:
4lemente ,uma
3apital social 1.000.000
5e%erve 100.000
:rofit #0.000
Active fictive 01#0.000
8ond comercial /1#0.000
1if. din reeval. imobili%ari /3#0.000
,tocuri /#0.000
3reante 0#0.000
Total ANC -B 1./00.000
VCB 6ANCab,<Nr acti'ni 6 1.300.000F10.000;130leiFact
VNB6Ca%ital ,ocial<Nr acti'ni61.000.000F10.000;100leiFact
4lemente ,uma
3apital social .3&0.000
5e%erve #0.000
:rofit #0.000
:rovi%ioane #00.000
8ond comercial /#00.000
Active fictive 080.000
1if. din reeval. imobili%ari /$00.000
1if. din reeval. ,tocuri 000.000
1if. din reeval. 3reante 0100.000
Total ANC -A /.160.000
VCA6ANC ABS<Nr acti'ni63.$!0.000F13.000;8",3leiFactK"0
VNA6Ca%ital ,ocial<Nr .e acti'ni6.3&0.000F13.000;180leiFact
Ra%ort .e ,cCi#b 6VC ab,<VC ABS6130F"0;0,&&8
Nr .e atc care tb e#i,: 10.000+130F"0;&&8
Cre,terea ca%itat'l'i ,ocial: Nr .e act care tb e#i, 3 VN ab,6&&8+180;80!.$!0
Pri#a .e "'zi'ne : ANC ab, B Cre,terea .e ca%ital ,ocial 6 1.300.000080!.$!0;&"3.&0
Inre*i,trari contabile ,oc. A:
9nre'istrarea reevaluarii activelor: (1=A5 1A3A ,4 :=524,T4 14 BA 79BA2T 43 A)
1+ ;10# $00.000
!81&;3"1 00.000
!81&;&"1 100.000
&#!; G 1.300.000
101 80!.$!0
10& &"3.&0
BIANT ?CONO5IC B
ACTIV PASIV
"
ele#ent ,'#a a4',tari val.4',ta ele#ent ,'#a a4',tari val.4',ta
3h.infiintare 1#0.000 01#0.000 0
9mob financiare 800.000 800.000
8d com 0 /1#0.000 1#0.000 3ap soc 1. 000.000 1.000.000
9mob corporale 1.1#0.000 /3#0.000 1.#00.000 5e%erve 100.000 100.000
stocuri #00.000 /#0.000 ##0.000 :rofit #0.000 #0.000
3reante .3#0 000 0#0.000 .100.000 :rovi%ioane
1isponibil 100.000 100.000 1if din reeval 1#0.000 1#0.000
=bli' nefin 3.1#0.000 3.1#0.000
0 =bli' fin $#0.000 $#0.000
Total Activ !.0!0.000 1!0.000 !.200.000 Total Pa,iv !.0!0.000 /00.000 !.200.000
0 preluarea activelor societatii 7:
G ; &#! #.00.000
13 1.#00.000
3++ ##0.000
&1+ .100.000
#11 100.000
0$1 1#0.000
!+ 800.000
0 preluarea elementelor de pasiv:
&#! ; G 3."00.000
=bli'atii nefinanciare 3.1#0.000
=bli'atii financiare $#0.000
BIANT A .'%a "'zi'ne
ACTIV PASIV
ele#ent Val A Val B Total ele#ent Val A Val B Total
clhelt infiintare 80.000 80.000 3ap soc 3.1&!.$!0 3.1&!.$!0
fd comercial 1#0.000 1#0.000 5e%erve #0.000 #0.000
9mobili%ari financiare 800.000 800.000 :rime de f% &"3.&0 &"3.&0
9mob corp 3.0"0.000 1.#00.000 &.#"0.000 :rofit #0.000 #0.000
stocuri 1.000.000 ##0.000 1.##0.000 1if din reevaluare "00.000 "00.000
3reante 1.!00.000 .100.000 3.$00.000 =bli' nefin 1.0.000 3 1#0.000 &.3$0.000
1isponibil 00.000 100.000 300.000 =bli' fin 1.&10.000 $#0.000 .1!0.000
Total Activ !.010.000 !.200.000 11.110.000 Total Pa,iv 1.210.000 /.000.000 11.110.000
3apital social dupa fu%iune;3apital soc A / ma. 3,
8d comercial apare doar cel de la 7.
V!.A1.-2000 7ilanturile contabile ale intreprinderii pe ultimii 3 ani se pre%inta astfel:
20 201 2
9mobili%ari necorp (brevete) 300.000 300.000 300.000
9mobili%ari corporale "00.000 !00.000 &80.000
,tocuri 1.#00.000 1.!80.000 1.800.000
3reante 1.800.000 1.!80.000 1.8!0.000
1isponibilitati 1#0.000 10.000 180.000
3apital soc &#0.000 &#0.000 &#0.000
5e%erve "0.000 !0.000 !0.000
"3
=bli'atii nefin .0.000 .#0.000 .$00.000
=bli'atii fin 1.8"0.000 1.!0.000 1.&10.000
,e cere:
a. , anali%ai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii *i evoluia strii de echilibru
financiar al ntreprinderii. (& p.) (si evolutia bratului levierului > cerinta 6&00$)
b. , anali%ai evoluia pra'ului de rentabilitate al ntreprinderii *tiind c rata de remunerare a
activelor n pia s0a meninut la 1G, iar rata de capitali%are a firmei a fost de 1#G. (& p.)
c. 3e valoare ar fi avut bilanul total din anul n, la finele anilor n0! *i n/&, ( p.)
Rezolvare
a. Princi%alele "'nctiile ale intreprinderii se anali%ea%a pe ba%a bilantului functional.
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii;
punand in e#identa resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
imob necorporale sunt active fictive, le eliminam din anali%a.Ba elementele de :asiv le scadem
din po%itia ^re% din reevaluareM.
Bilant contabil "ara active "ictive
20 201 2
93 "00.000 !00.000 &80.000
,tocuri 1.#00.000 1.!80.000 1.800.000
3reante 1.800.000 1.!80.000 1.8!0.000
1isponibilitati 1#0.000 10.000 180.000
TOTA ACTIV 2./!0.000 2.0(0.000 2./20.000
3apital soc &#0.000 &#0.000 &#0.000
5e%erve "0.000 !0.000 !0.000
5e%erve din reevaluare 0300.000 0300.000 0300.000
=bli'atii nefin .0.000 .#0.000 .$00.000
=bli'atii fin 1.8"0.000 1.!0.000 1.&10.000
TOTA PASIV 2./!0.000 2.0(0.000 2./20.000
8ctia investitii;imobili%ari corp
8ctia e+ploatare;,tocuri / 3reante0=bli' nefin
8ctia de tre%;disponibilitati
8ctia de finantare ; surse proprii / surse imprumutate;(3, / re%) / =bli'.fin
Bilant "'nctional
N-2 N-1 N
=.inve,titii "00.000 !00.000 &80.000
= e3%loatare 1.080.000 1.110.000 "!0.000
=.trezorerie 1#0.000 10.000 180.000
TOTA ACTIV 2.1/0.000 1.(/0.000 1.620.000
=."inantare .130.000 1.830.000 1.!0.000
0surse proprii &0.000 10.000 10.000
0 surse impr. 1.8"0.000 1.!0.000 1.&10.000
TOTA PASIV 2.1/0.000 1.(/0.000 1.620.000
N-1 < N-2 N < N-1
valori 7 valori 7
=.inve,titii 0300.000 !$G 010.000 80G
= e3%loatare 30.000 103G 01#0.000 8!G
=.trezorerie 030.000 80G !0.000 1#0G
=."inantare 0300.000 8!G 010.000 8"G
"&
0surse proprii 030.000 88G 0 100G
0 surse impr. 0$0.000 8!G 010.000 8$G
8ctia de investitii a intreprinderii a sca%ut de la an la an, in anul n01 la !$G din valoarea anului
2, urmand ca scada in continuarea, dar intr0un ritm mai incet. 5e%ulta ca intr nu a fost
preocupata de reinnoirea imobili%arilor. ,e poate ca firma sa foloseasca in anii 201 si 2
echipamente de.a amorti%ate sau sa fi vandut o parte din imobili%ari.
8ctia de e+ploatare a crescut in 201 cu 3G, urmand ca in anul 2 sa a.un'a la 8!G din valoarea
anului 201. 3hiar daca stocurile, creantele si obli'atiile financiare au crescut, acest procent s0a
datorat cresterii mai alerte a obli'atiilor nefinanciare fata de cresterea stocurilor si a creantelor.
8ctia de tre% a sca%ut la 80G in anul 201, iar apoi a crescut cu !0.000 um ceea ce inseamna o
crestere de #0G in anul 2 fata de anul 201 (cresterea se ba%ea%a pe scaderea interesului pentru
activitatile de investitii si e+plorare.
,ursele proprii au sca%ut in anul 201 cu 1G, urmand ca in anul 2 sa se mentina la aceeasi
valoare ca in anul 201.
,ursel imprumutate scad de la an la an cu apro+ acelasi procent (1301&G).
7ratul levierului ; O propriiFH imprumutate
Anali%a facandu0se pe ba%a bil functional, in formula bratului de levier la O proprii nu au fost
incluse obli' nefin.
7ratul levierului ;surse proprii F surse impr
N-2 N-1 N
7ratul levierului 0.13 0.13 0.1#
,e observa ca bratul levierului a fost constant pe parcursul celor 3 ani, imprumuturile de la banci
neputand fi acoperite de capitalurile proprii.
9n calculul bilantului financiar am considerat ca toate obli'atiile financiare sunt pe termen scurt,
in problema nespecificandu0se altfel.
Bilant "inanciar
N-2 N-1 N
9mobili%ari "00.000 !00.000 &80.000
,tocuri/creante 3.300.000 3.3!0.000 3.!!0.000
1isponibilitati 1#0.000 10.000 180.000
TOTA ACTIV 2./!0.000 2.0(0.000 2./20.000
3ap.permanente &0.000 10.000 10.000
=bli'.nefinanciare .0.000 .#0.000 .$00.000
=bli'. financiare 1.8"0.000 1.!0.000 1.&10.000
TOTA PASIV 2./!0.000 2.0(0.000 2./20.000
85 0!!0.000 03"0.000 0$0.000
285 1.080.000 1.110.000 "!0.000
T2 01.$&0.000 01.#00.000 01.30.000
85 ; 3ap permanente > 9mobili%ari
285 ; ,tocuri/creante > obli' nefin
T2;disponibilitati > obli' financiare
5elatia de echilibru: T2;850285
3apitalurile permanente nu acopera valoarea imobili%arilor in nici unul din anii anali%ati.
=blli'atiile nefinanciare sunt acoperite in intre'ime de catre stocuri/creante, ramanand surplus
care poate fi redirectionat catre imobili%ari.
T2 este ne'ativa, ceea ce e+prima o stare precara de echilibru financiar a intreprinderii.
b. Pra*'l .e rentabilitate ; A233 - i (i;rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce
nivel devine nerentabila continuarea activitatii firmei. = rentabilitate sub acest pra' determina
investitorii sa isi reoriente%e capitalurile catre activitati mai profitabile.
A233 ; Total active0 1atorii
A233 ; 3ap social / profit/re%erve/provi%ioane
"#
Bilant econo#ic
20 201 2
93 "00.000 !00.000 &80.000
,tocuri 1.#00.000 1.!80.000 1.800.000
3reante 1.800.000 1.!80.000 1.8!0.000
1isponibilitati 1#0.000 10.000 180.000
TOTA ACTIV 2./!0.000 2.0(0.000 2./20.000
3apital soc &#0.000 &#0.000 &#0.000
5e%erve "0.000 !0.000 !0.000
5e%erve din reevaluare 01#0.000 010.000 0180.000
=bli'atii nefin .0.000 .#0.000 .$00.000
=bli'atii fin 1.8"0.000 1.!0.000 1.&10.000
TOTA PASIV 2.!00.000 2.260.000 2.220.000
ANCC 220.000 210.000 210.000
%ra* .e rentabilitate 2(.( 2!.2 2!.2
,e observa pra'ul de rentabilitate a fost cel mai ridicat in anul 20, urmand apoi sa scada de la
8.8 la #., in anii 201 si 2 fiind constant.
c. pentru a afla valoarea bilantului total in anul n0! si anul n/& ne folosim de valoarea
Ancontabil.
6aloarea lui A23 din anul n (in viitor) se aduce la valoarea din anul n0! (il consideram pre%ent)
prin actuali%are.
+ ; _ F (1/i)
n
A23n0!;10F(1/1#G)
!
;"1
6aloarea lui A23 din anul n (pre%ent) se duce la valoarea din anul n/& (il consideram viitor)
prin capitali%are.
_;+(1/i)
n

A23n/&;A23(n) + (1/i)
&
; 10+ ((1/1#G)
&
; 3!$
V!.A2.-2000 ,ituaia patrimonial a unei ntreprinderi, n valori contabile se pre%int astfel:
0 9mobili%ri necorporale (OnoI0hoI) 300.000
0 9mobili%ri corporale .&00.000
0 9mobili%ri financiare (plasamente financiare) 300.000
0 ,tocuri $.#00.000
0 3reane ".000.000
0 1isponibiliti &#0.000
0 3apital social (1.000 aciuni) 3.000.000
0 5e%erve 300.000
0 :rofit &#0.000
0 =bli'aii nefinanciare 11.&00.000
0 =bli'aii financiare &.800.000
0 din care pe termen lun' 3.000.000
,e cere:
1. , e+plicai care sunt a.ustrile ce ar trebui efectuate pentru ca pe ba%a bilanului contabil s
elaborai bilanul economic al acestei ntreprinderi. (3 p.)
. Jtiind c la evaluarea recent fcut de o firm de consultan a re%ultat c valoarea economic
a fost stabilit la: 3.000.000 lei la imobili%ri corporale, #00.000 lei la imobili%ri financiare,
$.300.000 lei la stocuri *i 8.!00.000 lei la creane, determinai valoare intrinsec a unei aciuni.
(& p.)
3. 1eterminai principalele mase financiare ale ntreprinderii pe ba%a bilanului financiar al
firmei. (3 p.)
"!
Rezolvare:
A.ustari
0 eliminare non valori
0 inlocuirea valorilor contabile cu valorile economice
ele#ente Val ctb a4',tari Val econo# ele#ente Val ctb a4',tari Val econo#
9mob
necorp
300.000 0300.000 0 3ap.social 3.000.000 0 3.000.000
9mob corp .&00.000 /!00.000 3.000.000 5e%erve 300.000 0 300.000
9mob fin 300.000 /00.000 #00.000 :rofit &#0.000 0 &#0.000
,tocuri $.#00.000 000.000 $.300.000 5e%erva
reev
0 0100.000 0100.000
3reante ".000.000 0&00.000 8.!00.000 =bli' nefin 11.&00.000 0 11.&00.000
1ispon &#0.000 0 &#0.000 =bli' fin &.800.000 0 &.800.000
Total 10.(!0.000 -100.000 10.(!0.000 Total 10.0!0.000 -100.000 10.(!0.000
7ilant economic
?le#ente S'#e ?le#ente S'#e
9mobili%ari 3.#00.000 3apital propriu 3.!#0.000
,tocuri $.300.000 =bli'atii
nefinanciare
11.&00.000
3reante 8.!00.000 =bli'atii financiare &.800.000
1isponibilitati &#0.000
Total activ 10.(!0.000 Total Pa,iv 10.(!0.000
Valoarea intrin,eca6 activ net corectat < nr acti'ni
Activ net corectat ; 3.!#0.000F 1000 act ; 3.!#0 lei
Bilant "inanciar
4lemente ,ume 4lemente ,ume
9mobili%ari 3.#00.000 3apital permanent !.!#0.000
,tocuri/3reante 1#."00.000 =bli'atii nefinanciare 11.&00.000
1isponibilitati &#0.000 =bli'atii financiare 1.800.000
Total Active 1".8#0.000 Total :asive 1".8#0.000
=R "inanciar 6 Ca% %er#anent B activ i#obilizat ; !.!#0.0000 3.#00.000 ; 3.1#0.000
=R %ro%ri' 6 Ca%ital %ro%ri' B activ i#obilizat ; 3.!#0.00003.#00.000 ; 1#0.000
=R i#%r'#'tat 6 =R "inanciar B =R %ro%ri' ;31#0.00001#0.000; 3.000.000
N=R 6 active circ'lante B .atorii %e ter#en ,c'rt ; 1#."00.000 0 11.&00.000 ; &.#00.000
TN 6 =R B N=R ; 3.1#0.000 > &.#00.000 ; 0 1.3#0.000
TN6 +i,%onibil B +atorii "inanciare TS; &#0.00001.800.000; 01.3#0.000
AN 2010
V1.A1.-2010 9nformaii privind situaia patrimonial la 31 decembrie 00"
0 3ldiri industriale 1.000 mp &.#00 lei
0 Terenuri construite #00 mp 300 lei
0 Ea*ini luate cu chirie &#0 lei
0 4chipamente industriale 13.#00 lei
0 Bicene &0 lei
0 3heltuieli de nfiinare !0 lei
"$
0 9mobili%ri financiare (10 aciuni deinute la societatea =rion
din totalul de 00 aciuni) !0 lei
0 ,tocuri $.#00 lei
0 3reane 18.000 lei
0 ,ume la bnci "00 lei
0 3apital social (100 aciuni)
1.000
lei
0 5e%erve 1#0 lei
0 :rofit net $#0 lei
0 :rovi%ioane pentru riscuri *i cheltuieli !00 lei
0 8urni%ori0creditori !.$!0 lei
0 =bli'aii bu'et &#0 lei
0 =bli'aii salariai 1800 lei
0 =bli'aii bancare .##0 lei
(din care pe termen lun') !00 lei
Alte informaii:
0 echipamente industriale n valoare de 00 lei au fost folosite n medie, n ultimii & ani, doar n
proporie de 10G@ restul echipamentelor industriale au fost evaluate de o firm de consultant la
1#.000 lei@
0 dou instaiatii n valoare de #0 lei au fost nchiriate unei alte firme, acum ani@
0 un teren situat n incinta societii a fost v<ndut acum # %ile cu 0 lei pe m.p.@
0 creane n valoare de &00 lei sunt nencasate de peste 100 de %ile@
0 societatea =rion a transmis c urmare unei reevaluri recente activul net corectat al acesteia a
fost de 1.000 lei@
0amorti%area imoboli%arilor corporale a fost in anul 00" de 1000 lei@
0 rata de capitali%are a societii, determinat pe ba%a costului capitalului este de 1#G@
0 veniturile din v<n%ri ale anului au fost de 1!.#00 lei@
0 capacitatea beneficiar a societii e+primat prin profitul net a fost stabilit de e+peri la #00
leiFan@
0 rata de crestere a coef primei e risc a intr este de 8G@ provi%ioanele pentru riscuri *i cheltuieli
au caracter de re%erv@
0 profitul nainte de impo%itare *i dob<n%i a fost de 300 lei@
0 stocurile de materii prime care repre%int 30G din totalul stocurilor au fost evaluate de o firm
de consultant la 3.300 lei@
0 in urmatorii # ani societatea inre'sitrea%a cresteri de #GFan la toate po%itiile patrimoniale.
,e cere:
1. , elaborai bilanul contabil pe principalele mase contabile (0,# p)
. , elaborai bilanul economic@ s aratai semnificaia *i rolul acestuia (1,# p)
3. , elaborai bilanul financiar *i bilanul funcional@ s artati rolul *i semnificaia acestora@ s
comentai funcia de finanare a societii *i cum folose*te societatea efectul de levier n
finanare (3 p)
&. 1eterminai activul net corectat al societii *i valoarea intrinsec a aciunilor societii (,# p)
#. 3alculai valoarea substanial brut *i valoarea substanial net (0,# p)
!. 4valuai riscul de faliment (1 p)
$. 4stimai valoarea de rentabilitate continu a societtii (1 p)
8. 4stimati valoarea unei actiuni prin actuali%area flu+urilor viitoare de numerar actuali%ate@
Rezolvare:
Bilant contabil
ACTIV PASIV
ele#ent ,'#a ele#ent ,'#a
cladiri & #00 3ap soc (100 1 000
"8
act)
terenuri 300 5e%erve 1#0
echip.industrial 13 #00 :rofit net $#0
licente &0 :rovi%ioane !00
chelt.infiintare !0 8%0creditori ! $!0
98 (10 act din
00) !0 =bli'atii bu'et &#0
,tocuri $ #00
=bli'atii
salariati 1 800
3reante 18 000
=bli'atii
bancare ##0
,ume in banci "00 0 t.l. !00
Total Activ 2! 060 Total Pa,iv 2! 060
Active fictive ; Bicente/chelt infiintare;&0/!0;300
,caderea Activelor fictive din 'estiune duce la scaderea cu aceasi valoare a elementului ^:rofit
netM din :asiv.
:rofit net;$#00300;&#0
Bilant contabil "ara active "ictive
ACTIV PASIV
ele#ent ,'#a ele#ent ,'#a
cladiri & #00 3ap soc (100 act)
1
000
terenuri 300 5e%erve 1#0
echip.industrial
13
#00 :rofit net &#0
98 (10 act din 00) !0 :rovi%ioane !00
,tocuri $ #00 8%0creditori
!
$!0
3reante
18
000 =bli'atii bu'et &#0
,ume in banci "00 =bli'atii salariati 1 800
=bli'atii bancare ##0
0 t.l. !00
Total Activ
22
160 Total Pa,iv
22
160
4chipamentele industriale care au fost folosite in ultimii & ani doar #G se scad din
val.9mob.corp.
13.#00000;13.300
4valuare rest echip 1#.000, re%ulta o a.utare a 9mob corp de 1#.000013.300;1$00
9nstalatiile inchiriate unei alte firme se pastrea%a in valoarea imob corp.
BIANT ?CONO5IC
ACTIV PASIV
ele#ent ,'#a a4',tari val.4',ta ele#ent ,'#a a4',tari val.4',ta
cladiri & #00 0 & #00 3ap soc (100 act)
1
000 1 000
terenuri 300 " $00 10 000 5e%erve 1#0 1#0
echip.industrial
13
#00
000
/1$00 1# 000 1if din reevaluare 11 8&0 11 8&0
98 (10 act din 00) !0 0 10 #0 :rofit net &#0 &#0
""
,tocuri $ #00 1 0#0 8 ##0 :rovi%ioane !00 !00
3reante
18
000 0 &00 1$ !00 8%0creditori
!
$!0 ! $!0
,ume in banci "00 0 "00 =bli'atii bu'et &#0 &#0
=bli'atii salariati 1 800 1 800
=bli'atii bancare ##0 ##0
0 t.l. !00 !00
Total Activ
22
160 11 (20 !6 600 Total Pa,iv
22
160 11 (20 !6 600
6aloare .usta teren ; #00-0;10.000@ re%ulta a.utare de 10.0000300;".$00 lei
3reantele neincasate de peste 100 %ile se scad din val.creante.
,3 destine 10 act la ,3 =rion din totalul de 00, ceea ce repre%inta #G@ A233 =rion;1000,
deci valoarea .usta a actiunilor detinute de ,3 este de 1000-#G;#0 lei
,tocuri materii prime;$#00-30G;#0 lei@val .usta mat prime;3.300 lei, deci a.ustari
stocuri;3.3000#0;10#0 lei
Bilant'l econo#ic este un bilant de calcul teoretic, abstract, elaborat de e+perti e+clusiv in
scopuri de anali%a, e+perti%a, studiu sau cercetare, un bilant in care val contabile sunt inlocuite
cu val economice ale bunurilor adica val actuali%ate in timp si la piata din care face parte
intreprinderea.
0#aluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii; intocmit
dupa anumite reguli si principii referitoare la e#aluare. (cesta cuprinde patrimoniul e9primat in
#alori economice; precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de conditiile normale
de piata si nu de politicile interne ale intreprinderii.
:e ba%a bilantului ec. putem calcula activul net contabil corectat.
Eetoda aditiva: A233 ; 3ap soc/re%erve/:rofit net/provi%/dif din reeval;#.0&0 lei
Eetoda substractiva: A233;total active0Total datorii;#!.!00031.#!0;#.0&0 lei
Bilant'l "'nctional este elabora de e+pertii contabili pe cel putin 03 ani anteriori pt studierea
preocuparilor mana'ementului in ceea ce priveste de%voltarea functiilor vitale ale intr (investitii@
e+pl@ tre% si finantare).
8ctia investitii;total imobili%ari
8ctia e+pl;,tocuri/creante0=bli' nefin (clasa &)
8ctia tre%;disponibil/val mobiliare (cl.#)
8ctia finantare surse proprii;Opr (3,/5e%/:rofit/dif din reeval/:rovi%)
8ctia finantare surse imprumutate;=bli' financiare ts/tl
BIANT =FNCTIONA
ACTIV PASIV
='nctia ,'#a ='nctia ,'#a
fctia de investitii " ##0 8ctia de finantare $ #"0
fctia de e+pl 0 8!0 0 surse proprii # 0&0
8ctia de tre% "00 0 surse impr ##0
Total Activ 21 !00 Total Pa,iv 21 !00
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii;
punand in e#identa resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
Functia de in#estitii sta la baza strategiei de reinnoire; mai mult sau mai putin rapida a
ec5ipamentelor cat a optiunilor de oportunitate a dez#oltarii; intre in#estitiile producti#e si
participatiile financiare.
Functia de finantare sta la baza strategiei optime de finantare a intreprinderii; moti#ata de
cresterea #alorii acesteia prin reducerea costului mediu ponderat al capitalurilor.
Functiei de e9ploatare ii corespund flu9urile de apro#izionare productie si #anzari generatoare
de stocuri reale si financiare; care se reinnoiesc cu o anumite regularitate.
?"ect'l .e levier:
100
Bevierul financiar repre%inta efectul asupra rentabilitatii financiare a unei intreprinderi, a
recur'erii intr0o masura mai mare sau mai mica la imprumuturi, pornind de la o rentabilitate
economica data.
?" .e levier ; 5ec / (5ec0rdob) + 1atorii financiare F O proprii
;:rofit brutF3ap.investit / (:rofit brutF3ap.investit0rdob) + 1atorii financiare F O
proprii
3ap investit ; fctia de finantare
1at fin ; surse impr
O proprii ; surse proprii
;(300F$.#"0)-100 / ((300F$.#"0)-10008G) + ##0F#.0&0;1.08/(1.0808) + 0.1
(5ec0rdob)R0 deci apare ^efectul de maciucaM, cresterea indatorarii determina scaderea rentab
fin
4fectul de levier consta in amplificarea randamentului obtinut de actionari ca urmare a recur'erii
la finantarea prin imprumuturi a intreprinderii atunci cand rentabilitatea ec este sup costului fi+
al capitalului imprumutat (5dob)
BIANT =INANCIAR
ACTIV PASIV
='nctia ,'#a ='nctia ,'#a
9mobili%ari " ##0 3ap permanente # !&0
stocuri/creante ! 1#0 =bli' nefin " 010
disp/val mob "00 =bli' fin T, 1 "#0
Total Activ !6 600 Total Pa,iv !6 600
85 ; 3apital permanent > 9mobili%ari ; 03"10
285 ; 3reante / ,ocuri > =bli'atii nefinanciare ; 08!0
T2 ; 1isponibil > =bli'atii financiare ; 850285; 010#0
9ntr se afla in de%echilibru financiar.
Bilantul financiar - este instrumentul de analiza; pe baza posturilor din bilantul contabil; a
celor trei mari mase financiare ale intreprinderii2
- fondul de rulment net global H
- necesarul de fond de rulment H
- trezoreria intreprinderii.
+ornind de la un anumit ec5ilibru care trebuie sa e9iste intre durata unei operatii de finantat si
durata mi@loacelor de finantare corespunzatoare; bilantul financiar pune in e#identa doua reguli
principale ale finantarii; respecti# ne#oile permanente #or fi acoperite din capitaluri
permanente; indeosebi din capitalurile proprii; in timp ce ne#oile temporare #or fi in mod
normal; finantate din resurse temporare. Nerespectarea regulilor de finantare #a determina o
situatie de dezec5ilibru financiar.
+artea de sus a bilantului reflecta ec5ilibru financiar pe termen lung; iar partea de @os
ec5ilibrul financiar pe termen scurt.
3onform calculelor de mai sus A233 ; #.0&0 lei
6a intrinseca a unei act ; A233 F nr. act ; #.0&0F100;#0.& lei
6,7 ; TA bil.ec / bunuri luate in chirie > bunuri date cu chirie ; #!.!00/&#00#0;#!.800
6sneta ; 6,70total datorii;#!.8000f%0obli' stat0obli' salariati0obli' fin);#!.8000
!.$!0/&#0/1800/##0);#.&0
Ri,c'l .e "ali#ent 6 1-2H1 ) 1-2H2 ) /-/H/ ) 0-6H2 ) 1H!
A1 ; Active circulante F Total active ; (!.1#0/"00)F#!.!00; 0.&8 T=EA: 3ap circulantFTA
A ; :rofit net01ividende F Total active ; 300-8&GF#!.!00; 0,00&& T=EA: :rofit
reinvestitFTA
A3 ; :rofit inainte de dobF Total active ; 300F #!.!00; 0,00#3 T=EA:profit inainte de
impo%itFTA
101
A& ; A233 F total 1atorii ; #.0&0F("010/1"#0);0.81 T=EA: val.capital subscris si
varsatF1at.TB
A# ; 3ifra de afaceri F Total Active ; 1!.#00F#!.!00; 0." T=EA: 6 din v%FTA
P ; 1.3! R 1.8 ;Q firma este in faliment
1-( : Q 8 / 68 alerta-,it'atie .i"icila
Q:1.( a%roa%e .e "ali#ent
Valoarea .e rentabilitate contin'a;37/37Frata de actuali%are;#00/#00F0.1#;3.833 lei
(pt rata de actuali%are este folosita rata de capitali%are din enunt...)
Valoare 'nei acti'ni %rin #et "l'3'rilor viit .e n'#erar 9+C=@
6aloarea intreprinderii prin flu+urile viitoare de numerar actuali%ate este data de suma
flu+urilor de numerar nete actuali%ate care raman in fiecare an in intreprindere pana la anul
de pro'no%a n cand se calculea%a valoarea re%iduala a intreprinderii, actuali%andu0se si
aceasta. Anul de pro'no%a n al unei firme, corespunde anului in care proprietarul trebuie
sa provoace asemenea schimbari in viata intreprinderii care sa09 permita sa0si reia ciclul
vietii.Astfel de schimbari constau in cai de restructurare cum ar fi : fu%iunea , divi%area,
asocierea de parti ale intreprinderii, in.ectii de capital pentru inlocuirea
tehnolo'iilor,moderni%area echipamentelor,reinnoirea lor.
3ash0floI;:rofit net/amorti%/provi%ioane09nvestitii0variatia 285
:rofit net ; profit brut + 8&G;300-8&G;#
Amorti%%are 00" ; 1000
:rovi% 00" ; !00
9nvestitii ; 0 (nu apar in enunt)
6ariatia 285 010F00" ; #G + (08!0);01&3
An 2000 2010 2011 2012 201/ 2012
%ro"it net # !# $8 " 30! 3
) a#ortiz 1000 10#0 1103 11#8 11! 1$!
)%roviz !00 !30 !! !"# $" $!!
-inve,titii 0 0 0 0 0 0
-varN=R 0 01&3 01#0 01#8 01!! 01$&
C= 1(!2 20(( 2102 2/02 2211 2!/1
"act .e
act'alizare
91)1!7@Rn 1.1# 1.3 1.# 1.$# .01
C= act'alizat 181# 1!#$ 1#13 138 1!
6al intr;suma 38 actuali%at / 6rF(1/i)cn;$!"/$00&F(1.1#)c#;11.11
6r;38n - %;1!-#.##;$00&
%;1F(t0H);1F(30#);#.##
t;rata de crestere a primei de risc;i/rata de crestere a coef primei de risc ; 1#G/8G;3G
H;rata de crestere a flu+ului de numerar (#G)
6al unei act ; 11.11F100;111 lei
V1.A2.-2010 ,ocietatea A absoarbe ,ocietatea 7@ bilanurile celor dou societti se pre%int
astfel:
Societatea A
3heltuieli de nfiinare &0
Terenuri $0
3ldiri &80
4chipamente 1#00
Titluri de participare 300
,tocuri 3!00
10
3reane #100
din care ,oc. 7 3!0
1isponibiliti !0
3apital social (10 aciuni) 3!00
5e%erve 10
:rofit 10
=bli'aii nefinanciare 3&0
=bli'aii financiare &"0
Societatea B
3heltuieli de nfiinare 10
9mobili%ri necorporale
(OS) &0
9mobili%ri corporale 1800
,tocuri 3000
3reane &#00
1isponibiliti !0
3apital social (.#00
aciuni) 1#00
5e%erve !0
:rofit !0
:rovi%ioane 330
=bli'aii nefinanciare 3!00
=bli'aii financiare &1$0
:roiectul de fu%iune prevede:
0 metoda de fu%iune: prin absorbie (A absoarbe 7)@
0 raportul de schimb se stabile*te pe ba%a valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecrei
societti (valori determinate prin metoda A23)@
Alte informaii:
0 valorile de aport stabilite prin evaluarea de ctre o societate speciali%at a patrimoniului
societii absorbite sunt:
0 fond comercial !00
0 imobili%ri corporale .&00
0 stocuri .100
0 creane &.00
0 fondul comercial al societtii absorbante a fost evaluat la 1.00@
0 imobili%rile corporale ale absorbantei au fost evaluate la &.#00@
0 absorbanta preia inte'ral datoriile absorbitei c<t *i elementele pentru care s0au creat
previ%ionale pentru risc contabili%ate@
0 absorbanta detine # de titluri n societatea 7.
,e cere:
1. 1eterminarea raportului de schimb p.
. 3alculul numrului de aciuni de emis de ctre
,ocietatea A p.
3. 1eterminarea primei de fu%iune 1 p.
&. 3ontabili%area operaiunilor la ,ocietatea A p.
0 modificarea capitalului social
0 preluarea activelor *i pasivelor ,ocietii 7
0 contabili%area obli'aiilor reciproce
#. ntocmirea bilanului dup fu%iune 3 p.
103
Rezolvare:
1. +eter#inarea ra%ort'l'i .e ,cCi#b
5aportul de schimb se determina pe ba%a valorii intrinseci a unei actiuni A si a unei actiuni 7,
determinate pe ba%a A233.
ANCC B %rin #eto.a a.itiva:
3apital social /1#00
5e%erve / !0
:rofit / !0
:rovi%ioane /330
Active fictive (cheltuieli de infintare/imob. necorporale) 03!0
:lus valoare fond comercial / !00
:lus valoare imobili%ari corporale (&0001800;!00) / !00
:lus valoare stocuri (10003000; 0"00) 0 "00
:lus valoare creante (&000&#00;0300) 0 300
Total A233 7 1#"0
62 7; 3,Fnr act ;1#00F#;!0 leiFact
6 intrinseca 7; A233Fnr act;1#"0F#;!3.! leiFact
ANCC A %rin #eto.a a.itiva:
3apital social /3!00
5e%erve /10
:rofit /10
Active fictive (cheltuieli de infintare) 0&0
:lus valoare actiuni 7 (3180300;18) 18
:lus valoare imobili%ari corporale (&#000$00;1800) / 1.800
:lus valoare fond comercial /1.00
Total A233 !.!18
A detine # titluri in 7@ 3ap ,oc 7 are # actiuni ;QA detine 0G din 3ap ,oc 7.
T: puse in echivalenta ; A233 7 - 0G ; 1#"0-0G;318 lei
62 A;3,Fnr act;3!00F10;3!0 leiFact
6 intrinseca A;A233Fnr act;!!18F10;!!1.8 leiFact
Ra%ort .e ,cCi#b ; Actiunea 7 F Actiunea A ; !3.!F !!1.8 ; 0.0"!
1 actiune 7 ; 0.0"! actiuni A
2@ Calc'l n'#ar'l'i .e acti'ni e#i, .e ,ocietatea A 6 R, 3 6r act 1 care nu sunt detinute de $
;5s + (nr act 70nr act detinute de A);;0.0"! + (#0#);1."3 actiuni ; actiuni
/@+eter#inarea %ri#ei .e "'zi'ne:
3resterea cap ,oc A dupa emisiunea de actiuni ; nr actiuni emise de A - 62 A ; - 3!0;$0 lei
Pri#a .e e#i,i'ne 6 A2337-80G(partea nedetinuta de A in 7)0Ea. 3ap ,oc A;130-80G0$0;## lei
:rima fu%iune suplimentara; prima de emisiune datorata plusvalorii T: de.a detinute de A la 7
;# + (!3.!0!0); 18
:rima de fu%iune: prima de emisiune/prima de fu%iune suplimentara;##/18;#$0
!@Contabilitatea la ,ocietatea A:
0 ma.orarea capitalului (actiunile de.a detinute se anulea%a): prima de fu%iuni se diminuea%a cu val.provi%ioane pt ca
in enunt se specifica ca si acestea sunt preluate de catre A)
&#! ; G 1#"00
330(provi%);1!0
101 $0
!1 300
10& &0 (#$00330)
BIANT ?CONO5IC B
ACTIV PASIV
10&
ele#ent
,'#
a
a4',tar
i
val.4',t
a ele#ent
,'#
a
a4',tar
i val.4',ta
8d com 0 !00 !00 3ap soc (# act) 1 #00 1 #00
9mob corporale 1 800 !00 &00 5e%erve !0 !0
stocuri 3 000 0 "00 100 :rofit 0 300 0 300
3reante & #00 0 300 & 00 :rovi%ioane 330 330
1isponibil !0 !0 1if din reeval 0 0
=bli' nefin 3 !00 3 !00
0 =bli' fin & 1$0 & 1$0
Total Activ 0 /60 0 0 /60 Total Pa,iv 0 /60 0 0 /60
0 preluarea activelor societatii 7:
G ; &#! "3!0
13 &00
3++ 100
&1+ &00
#11 !0
0$1 !00
0 preluarea elementelor de pasiv:
&#! ; G 8100
=bli'atii
nefinanciare
3!00
=bli'atii
financiare
:rovi%
&1$0
330
Contabilizarea o%erati'nilor reci%roce:
&01 ; &11 3!0 lei
BIANT A .'%a "'zi'ne
ACTIV PASIV
ele#ent Val A Val B Total ele#ent Val A
Val
B Total
clhelt infiintare &0 &0 3ap soc (10 act) & 30 & 30
fd comercial !00 !00 5e%erve 10 10
9mob corp $00 &00 # 100 :rime de f% #$0 #$0
stocuri 3 !00 100 # $00 :rofit 10 10
3reante & $&0 & 00 8 "&0 =bli' nefin 3 &0
3
&0 ! &80
1isponibil !0 !0 10 =bli' fin & "0
&
1$0 " 0"0
Total Activ 11 /20 0 /60 20 100 Total Pa,iv 1/ 200
1
210 20 100
3apital social dupa fu%iune;3apital soc A / ma. 3,
8d comercial apare doar cel de la 7.
6aloarea creante A este corectata in minus cu valoarea creantelor pe care le avea 7 la A@ drept
consecinta valoarea obli' nefin 7 se reduce cu aceasi valoare (contabili%area operatiunilor
reciproce).
V2.A1.2010 Ba 31 decembrie 2 situatia patrimoniala a societatii alfa se pre%inta astfel:
?le#ent val br'te a# ,i .e%r val nete
3helt de instalare 100 0 80
10#
7revete 180 !0 10
8ond comercial 00 00
4chipamente 80 &0 #80
Titluri de participare 30 30
1atorii asupra imobili% 1&0 1&0
,tocuri $0 10 !0
3lieni 30 30 "0
debitori diversi 80 80
6alori mobiliare 3# 3#
1isponibiliti $0 $0
3heltuieli de e+ploatare n
avans
1# 1#
3heltuieli de reparti%are pe #
ani
80 80
3apital social &#0 &#0
5e%erve 300 300
:rofitul nereparti%at "0 "0
,ubvenii pentru investiii 0 0
:rovi%ioane 30 30
:rovi%ioane pentru riscuri 10 10
:rovi%ioane pentru cheltuieli &0 &0
9mprumuturi bancare 3#0 3#0
0 din care TB 300 300
furni%ori 180 180
datorii fiscale si sociale 0 0
6enituri in avans (de e+pl) 10 10

1) 3helt in avans nu sunt active fictive pt ca se specifica ca sunt le'ate de e+ploatare.
6aloarea bruta activelor fictive ; chelt instalare/brevete/fd com/chelt de reparti% # ani ;
100/180/00/80;##0 lei
6aloarea neta activelor fictive ; chelt instalare/brevete/fd com/chelt de reparti% # ani ;
80/10/00/80;&80 lei
) 6aloarea bruta a imobili%arilor necorporale; chelt instalare/brevete/fd
com;100/180/00;&80 lei
6aloarea neta a imobili%arilor necorporale; chelt instalare/brevete/fd com;80/10/00;&00
lei
Bilant contabil
ACTIV PASIV
ele#ent ,'#a ele#ent ,'#a
9 necorp &00 3apital social &#0
93 #80 5e%erve 300
98 30 Amorti% si deprecieri 0
6alori imobiliare 3# :rofitul nereparti%at "0
3heltuieli de reparti%are pe # ani 80 ,ubvenii pentru investiii 0
,tocuri !0 :rovi%ioane 30
3reante "0 :rovi%ioane pentru riscuri 10
1isponibiliti $0 :rovi%ioane pentru cheltuieli &0
3heltuieli de e+ploatare n avans 1# 9mprumuturi bancare 3#0
debitori diversi 80 0 din care TB 300
furni%ori 180
1atorii asupra imobili% 1&0
datorii fiscale si sociale 0
10!
6enituri in avans (de e+pl) 10
Total Activ 1 620 Total Pa,iv 1 620
BIANT =INANCIAR
ACTIV PASIV
='nctia ,'#a ='nctia ,'#a
9mobili%ari 1 1# 3ap permanente 1 &0
stocuri/creante &&# =bli' nefin 3#0
disp/val mob $0 =bli' fin T, #0
Total Activ 1 620 Total Pa,iv 1 620
chelt de e3%l inre' in avans (ct &$1) le0am inclus in activele circulante
3) JJJA#ortizarile ,i .e%recierile in bilant'l c' valori nete ,'nt ,caz'te .in val i#obiliz
9IC6ICbr't-a#ortiz@
Ftilizari ,tabile ; 9mobili%ari la val br'ta ; chelt instalare / brevete / fd com / echip / T: /
val imobiliare / chelt de reparti%at pe # ani ; 100/180/00/80/30 /3# / 80 ;1&&# lei
&) re,'r,e ,tabile;O permanente/Amorti% (ca sa obt valoarea bruta ca la
utili%ari);1&0/3!0;1!00
3onsideram ca 1atoriile asupra imobili%arilor au scadenta R1 an.
#) 852T;5esurse stabile > Ntili% stabile ; 1!0001&&#;1##
285 total;2854 e+pl./285A4 (afara e+pl) (la valori brute pt ca amortiz au fost trecute la
utiliz stabile0
Ntili%ari temporare(ciclice) ; stocuri/creante/debitori diversi/disp/chelt e+pl in avans ;
;$0/30/80/$0/1#;###
5esurse temporare(ciclice) ; f%/datorii fiscale/dat in le' cu imobili%/6 de e+pl in avans/9mpr T,
; 180/0/1&0/10/#0;&00
Active ciclice de e+pl; stocuri/creante/chelt e+pl in avans;;$0/30/1#;&0#
5esurse ciclice de e+pl;8%/6de e+pl in avans;180/10;1"0
*onsideram ca fz de imobiliz nu apartin e9pl; ci acti# de in#estitii
2854;Active ciclice de e+pl05esurse ciclice de e+pl;&0#01"0;1#
Ntili%ari temporare A4; debitori diversi;80
5esurse temporare(ciclice) A4 ; dat in le' cu imobili% / dat fiscale ; 0/1&0;1!0
285A4; Active ciclice A405esurse ciclice A4;8001!0; 080
285total;1#080;13#
T2;850285;1##013#;0 sau: T2;disp0impr T,;$00#0;0
3omentarii:
285 este finantata in intre'ime din resursele stabile, a caror valoare totala permite de'a.area unei
tre%orerii po%itive.
V2.A2.-2010 ,ocietatea A absoarbe ,ocietatea 7@ bilanurile celor dou societti se pre%int
astfel:
Societatea A
3heltuieli de nfiinare &0.000
Terenuri 10.000
3ldiri 80.000
4chipamente #0.000
Titluri de participare #0.000
,tocuri !00.000
3reane 8#0.000
din care ,oc. 7 !0.000
10$
1isponibiliti 10.000
3apital social (10.000 aciuni) !00.000
5e%erve 0.000
:rofit 0.000
=bli'aii nefinanciare #00.000
=bli'aii financiare 80.000
Societatea B
3heltuieli de nfiinare 0.000
9mobili%ri necorporale (OS) &0.000
9mobili%ri corporale 300.000
,tocuri #00.000
3reane $#0.000
1isponibiliti 10.000
3apital social (.#00 aciuni) #0.000
5e%erve 10.000
:rofit 10.000
:rovi%ioane 1#0.00
=bli'aii nefinanciare !00.000
=bli'aii financiare !"#.000
:roiectul de fu%iune prevede:
0 metoda de fu%iune: prin absorbie (A absoarbe 7)@
0 raportul de schimb se stabile*te pe ba%a valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecrei
societti (valori determinate prin metoda A23)@
Alte informaii:
0 valorile de aport stabilite prin evaluarea de ctre o societate speciali%at a patrimoniului
societii absorbite sunt:
0 fond comercial 180.000
0 imobili%ri corporale 3#0.000
0 stocuri 380.000
0 creane !#0.000
0 disponibilitati 1.000
0 fondul comercial al societtii absorbante a fost evaluat la 300.000@
0 imobili%rile corporale ale absorbantei au fost evaluate la 1.#00.000@
0 absorbanta preia inte'ral datoriile absorbitei c<t *i elementele pentru care s0au creat
previ%ionale pentru risc contabili%ate@
0 absorbanta detine 300 de titluri n societatea 7.
,e cere:
1. 1eterminarea raportului de schimb p.
. 3alculul numrului de aciuni de emis de ctre
,ocietatea A p.
3. 1eterminarea primei de fu%iune 1 p.
&. 3ontabili%area operaiunilor la ,ocietatea A p.
0 modificarea capitalului social
0 preluarea activelor *i pasivelor ,ocietii 7
0 contabili%area obli'aiilor reciproce
#. ntocmirea bilanului dup fu%iune 3 p.
Rezolvare:
1. 1eterminarea raportului de schimb
A23 societatea A:
108
3apital social / !00.000
5e%erve / 0.000
:rofit / 0.000
Active fictive
0ch de infintare 0 &0.000
:lusvaloare actiuni 7 0 1.#!0 (300+("&,800100))
:lusvaloare imobili%ari /1.0#0.000
:lusvaloare fond comercial / 300.000
T=TAB A23 /1."&8.&&0
6aloare intrinseca actiune:
6aloare nominala ; 100 lei
5aport de schimb ;
. 2umarul de actiuni A de emis
(.#00 actiuni0300) +
Ea.orare capital social: 10!" + !0 ; !&.1$
3. :rima de fu%iune
7ani de fu%iune:
Aporturile lui 7 ; 3$.000
3$.000 + 1G ( ) ; 8.&&0
300 + 100 ; 30.000
8.&&0030.000 ; 01.#!0
,au
(300 + "&,80) > (300 + 100) ; 8.&&0 > 30.000 ; 01.#!0
:rima de emisiune:
3$.000 + 88G ; 08.#!0
Ea.orare capital ; !&.1$
:rima de emisiune ; 08.#!00!&.1$ ; 1&&.388
,au
(.#000300) + "&,8& ; 08.#!0
1.0!" + !0 ; !&.1$
:rima de emisiune ; 1&&.388
:rima de fu%iune:
1&&.388 > 1.#!0 ; 1&.88
&. 3ontabili%area la societatea A
&#! ; G 3$.000
101 !&.1$
!1 30.000
10& 1&.88
:reluarea activelor societatii 7
G ; &#! 1.#$.000
9mobili%ari corporale 3#0.000
10"
,tocuri 380.000
3reante !#0.000
1isponibilitati 1.000
8ond comercial 180.000
:reluarea conturilor de pasiv ale societatii 7:
&#! ; 1.3#0.000
=bli'atii nefinanciare !00.000
=bli'atii financiare !"#.000
:rovi%ioane ##.000
3ontabili%area obli'atiilor reciproce
&01 ; &11 !0.000
#. 7ilantul societatii A dupa fu%iune
Activ :asiv
8ond comercial &80.000 3apital social !!&.1$
9mobili%ari corporale 1.8#0.000 5e%erve 0.000
,tocuri "80.000 :rofit 0.000
3reante 1.&&0.000 =bli'atii nefinanciare 1.100.0000!0.000
1isponibilitati .000 =bli'atii financiare 1.#1#.000
:rovi%ioane ##.000
1iferente din reevaluare 1.&#$.88
Total &.$$.000 Total &.$$.000
V/.A1.2010 ,ituatia patrimoniala a ,3 Eatel la 31 dec 00" se pre%inta astfel:
Bilant contabil
ACTIV PASIV
ele#ent ,'#a ele#ent ,'#a
chelt infiintare 1& 3ap soc 1 #00
terenuri 10 re%erve 00
constructii 800 profit 300
echipamente &80 reporturi 00
mobilier # provi% pt 'arantii #0
imob necorp (OS) 80
provi% pt imp.de
plata 30
T: (1000 act din 0.000 ale 7eta ,A) 30 =bli' nefin 1 00
,tocuri $00 =bli'atii fin !1!
3reante 1 800 0 t.l. #00
1isponibilitati 0
Total Activ 2 006 Total Pa,iv 2 006
Alte informatii:
- 9ntr dispune de 300 mp teren in valoare de 10 u.m. din care construit 100 mp@ val medie
actuala a terenurilor di n %ona este de $ leiFmp. :e piata imob pt terenurile onstr se aplica
o reducere de #0G la preturile pietei
- :entru eval constructiilor se foloseste met comparatiilor de piata. 9n aceasi %ona
industriala o u%ina cu indic comparabili s0a vandut pt un pret de 0 umFmp supr la sol
- Aplicand met dif in fctie de natura si cate'orie, echip au fost evaluate la $#0 um, iar
mobilierul la 110 um
110
- A233 al 7eta ,A la data evaluarii a fost stabilit la 100 um
- Anali%and structura stocurilor au re%ultat stocuri fara miscare sau cu miscare lenta de #
um, iar celelalte stocuri au fost reevaluate la $#0 um
- 3reante in val de 100 um sunt neincasate de peste "0 %ile
- 3apacitatea benef e+primata prin profitul net a fost stabilita de e+perti la &00 um
- 3A este de ".000 umFan si creste cu #G in urmatorii # ani previ%ionati
- 9nvestitia de mentinere este de &00 um in fiecare an
- Amorti%arile sunt de &00 um si cresc cu #G pe an
- 5ata de actuali% a intr determinata pe ba%a costului capitalului a fost stabilita la 1#G, iar
rata de remunerare a a ctivelor in piata este de #G
- Easinile si utila.ele inchiriate de la terti sunt in val de 1#0 um
- :rofit inaintea impo% su doban%i este de &80 um
- 2u au fost reparti% de dividende
- 3oef primei de risc a intr este de 0.
,a se determine:
- Activul net cori.at prin ambele metode
- 6aloarea matematica a unei actiuni
- 6aloarea unei actiuni prin actuali%area flu+urilor viitoare de numerar
- 6aloarea ToodIill0ului intreprinderii
- 4laborati bilantul functional si bilantul financiar
- 6aloarea substantiala bruta si neta
- 4stimati valoarea de rentabilitate continua (a intreprinderii si a unei actiuni)
- 3um foloseste intreprinderea efectul de levier
Rezolvare
1. ANCC %rin a#bele #eto.e.
Active fictive;chelt infiintare/imob necorp;1&/80;"&
:rovi%ioanele pt 'arantii le consideram fundamentate, avand caracter de re%erva.
:asive fictive; :5=6 9E: 14 :BATA
:rovi%ioanele pt impo%ite de plata sunt nefundamentate
3and a fost constituit, provi%ionul pt imp de plata a fost considerat deductibil, deci a
redus profitul si drept urmare si datoriile fiscale cu 30-1!G. 4liminarea acestui
provi%ion din bil ec duce la cresterea 5e%ultatului e+ cu 30-(100G01!G);#. um si
cresterea datoriilor fiscale cu 30-1!G;&.8 um.
6al .usta teren ; 00 mp (cei neconstruiti) + $ leiFmp / 100 mp (cei construiti) + $F lei ;
1&00/3#0;1$#0 lei.
6al .usta cladire;100 mp construiti la sol + 0 leiFmp ; .000 lei
6al intrinseca act 7eta ; 100F0000;0.0! ;Q val .usta T: ; 0.0!-1.000;!0 lei
A.ustare stocuri ;$#00($000#)0#;#0
BIANT ?CONO5IC
ACTIV PASIV
ele#ent ,'#a a4',tari val.4',ta ele#ent ,'#a a4',tari val.4',ta
chelt infiintare 1& 01& 0
3ap soc (30.000
act) 1 #00 1 #00
terenuri 10 1 !30 1 $#0 re%erve 00 00
constructii 800 1 00 000 dif din reevaluare 0 3 0&& 3 0&&
111
echipamente &80 $0 $#0 profit 300. 0 #. 3#
mobilier # #8 110 reporturi 00 00
imob necorp (OS) 80 080 0
provi% pt imp.de
plata 30 030 0
T: (1000 act din 0.000
ale 7eta ,A) 30 30 !0 provi% pt 'arantii #0 #0
,tocuri $00 #0 $#0 dat fiscale 0 &.8 #
3reante 1 800 0 100 1 $00 =bli' nefin 1 00 1 00
1isponibilitati 0 0 0 =bli'atii fin !1! !1!
0 t.l. #00 #00
Total Activ 2 006 2/ 022 21 120 Total Pa,iv 2 006 2/ 022 21 120
:e ba%a bilantului ec. putem calcula activul net contabil corectat.
Bilant'l econo#ic este un bilant de calcul teoretic, abstract, elaborat de e+perti e+clusiv in
scopuri de anali%a, e+perti%a, studiu sau cercetare, un bilant in care val contabile sunt inlocuite
cu val economice ale bunurilor adica val actuali%ate in timp si la piata din care face parte
intreprinderea.
0#aluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii; intocmit
dupa anumite reguli si principii referitoare la e#aluare. (cesta cuprinde patrimoniul e9primat in
#alori economice; precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de conditiile normale
de piata si nu de politicile interne ale intreprinderii.
:e ba%a bilantului ec. putem calcula activul net contabil corectat.
Eetoda aditiva: A233 ; 3ap soc/re%erve/dif din reeval/:rofit / reporturi/provi%
;1#00/00/30&&/3#/00/#0;#.31" lei
Eetoda substractiva: A233;total active0Total datorii;$1&00181;#.31" lei
6aloarea matematica a unei act ; A233 F nr.act ; #.31"F30.000;0.8&
Valoare 'nei acti'ni %rin #et "l'3'rilor viit .e n'#erar 9+C=@
3ash0floI;:rofit net/amorti%/provi%ioane09nvestitii0variatia 285
:rofit net ; profit brut (din datele probl nu din bilant) + 8&G;&80-8&G;&03
Amorti%are 00" ; &00
:rovi% 00" ; #0
9nvestitii ; &00
BIANT =INANCIAR
ACTIV PASIV
='nctia ,'#a ='nctia ,'#a
9mobili%ari & !$0 3ap permanente # 81"
stocuri/creante &#0 =bli' nefin 1 0#
disp/val mob 0 =bli' fin T, 11!
Total Activ 21 120 Total Pa,iv 21 120
285 ; 3reante / ,ocuri > =bli'atii nefinanciare ; &#0010#;1&#
6ariatia 285 010F00" ; 285 00" - #G ; 1&#-#G;!.#
An 2000 2010 2011 2012 201/ 2012
%ro"it net &03 &3 &&& &!$ &"0 #1&
) a#ortiz &00 &0 &&1 &!3 &8! #11
)%roviz #0 #3 ## #8 !1 !&
-inve,titii &00 &00 &00 &00 &00 &00
-varN=R !.# !# !" $ $!
C= 2!/ 2// 21! !10 !6! 61/
11
"act .e
act'alizare91)1!7@Rn 1.1# 1.3 1.# 1.$# .01
C= act'alizat 3$$ 3#" 3&1 33 30#
6aloarea intreprinderii prin flu+urile viitoare de numerar actuali%ate este data de suma
flu+urilor de numerar nete actuali%ate care raman in fiecare an in intreprindere pana la
anul de pro'no%a n cand se calculea%a valoarea re%iduala a intreprinderii, actuali%andu0se
si aceasta. Anul de pro'no%a n al unei firme, corespunde anului in care proprietarul
trebuie sa provoace asemenea schimbari in viata intreprinderii care sa09 permita sa0si reia
ciclul vietii.Astfel de schimbari constau in cai de restructurare cum ar fi : fu%iunea ,
divi%area, asocierea de parti ale intreprinderii, in.ectii de capital pentru inlocuirea
tehnolo'iilor,moderni%area echipamentelor,reinnoirea lor.
6al intr 138;suma 38 actuali%at / 6rF(1/i)cn;1$0#/03F(1/1#G)c#;$1#
6r;38n - %;03
%;1F(t0H);1F(0G0#G);!.!!
t;rata de crestere a primei de risc;0G
H;rata de crestere a flu+ului de numerar (#G)
val unei act prin met 138 ; $1#F30.000;0.0"
Ioo.-Sill 6TCB #e.ie B ANCC 3 i9rata .e re#'nerare@U<t9rata .e act'alizare@
;d&000#31"-#GeF1#G;0#$$3
ToodIill0ul repre%inta o buna cunoastere din partea pietii a modului in care
intreprinderea 'estionea%a si e+ploatea%a elementele intan'ibile de care dispune.4lementele
intan'ibile sunt de re'ula elemente imateriale care pot sau nu sa fie inre'istrate in bilant,
dar care influentea%a valoarea intreprinderii, ele constituind sursa unui
superprofit,spuoerbeneficiu sau renta de 'oodIill, adica profitul pe care intreprinderea il
obtine peste pra'ul de rentabilitate in functie de efortul investitional e+istent.
8irma se afla in situatia de bad0Iill, deci este sub pra'ul de rentabilitate, ceea ce va face
investitorii sa isi oriente%e capitalul spre alte afaceri.
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii;
punand in e#identa resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
BIANT =FNCTIONA
ACTIV PASIV
='nctia ,'#a ='nctia ,'#a
fctia de investitii
&
!$0 8ctia de finantare # "3#
fctia de e+pl 1 &# 0 surse proprii # 31"
8ctia de tre% 0 0 surse impr !1!
Total Activ
2!
0/! Total Pa,iv 2! 0/!
8ctia investitii;imobili%ari corp
8ctia e+ploatare;,tocuri / 3reante0=bli' nefin
8ctia de tre%;disponibilitati
8ctia de finantare ; surse proprii / surse imprumutate;(3, / re%/profit/reportat/provi%) /
=bli'.fin
Bilantul financiar - este instrumentul de analiza; pe baza posturilor din bilantul contabil; a
celor trei mari mase financiare ale intreprinderii2
- fondul de rulment net global H
- necesarul de fond de rulment H
- trezoreria intreprinderii.
+ornind de la un anumit ec5ilibru care trebuie sa e9iste intre durata unei operatii de finantat si
durata mi@loacelor de finantare corespunzatoare; bilantul financiar pune in e#identa doua reguli
principale ale finantarii; respecti# ne#oile permanente #or fi acoperite din capitaluri
113
permanente; indeosebi din capitalurile proprii; in timp ce ne#oile temporare #or fi in mod
normal; finantate din resurse temporare. Nerespectarea regulilor de finantare #a determina o
situatie de dezec5ilibru financiar.
+artea de sus a bilantului reflecta ec5ilibru financiar pe termen lung; iar partea de @os
ec5ilibrul financiar pe termen scurt.
BIANT =INANCIAR
ACTIV PASIV
='nctia ,'#a ='nctia ,'#a
9mobili%ari & !$0 3ap permanente # 81"
stocuri/creante &#0 =bli' nefin 1 0#
disp/val mob 0 =bli' fin T, 11!
Total Activ 21 120 Total Pa,iv 21 120
85 ; 3apital permanent > 9mobili%ari ; #81"0&!$0;1.1&"
285 ; 3reante / ,ocuri > =bli'atii nefinanciare ; &#0010#;1&#
T2 ; 1isponibil > =bli'atii financiare ; 0011!;0"!
T2 ; 850285; 11&"01&#;0"!
T2 R 0 ;Q 9ntr se afla in de%echilibru financiar.
6,7 ; TA bil.ec / bunuri luate in chirie > bunuri date cu chirie ; $.1&0/1#0;$."0
6sneta ; 6,70total datorii;$"00dat fiscale0=bli' nefin0obli' fin);$"00181;#.&!"
Valoarea .e rentabilitate contin'a;37/37Frata de actuali%are;&00/&00F0.1#;3.0!$ lei
Valoarea .e rentabilitate contin'a a 'nei act ; val rentab continua F nr act ;
3.0!$F30.000;0.10
?"ect'l .e levier:
Bevierul financiar repre%inta efectul asupra rentabilitatii financiare a unei intreprinderi, a
recur'erii intr0o masura mai mare sau mai mica la imprumuturi, pornind de la o rentabilitate
economica data.
?" .e levier ; 5ec / (5ec0rdob) + 1atorii financiare F O proprii
;:rofit brutF3ap.investit / (:rofit brutF3ap.investit0rdob) + 1atorii financiare F O
proprii
3ap investit ; fctia de finantare
1at fin ; surse impr
O proprii ; surse proprii
;(&80F#"3#) / ((&80F#"3#)01#G) + !1!F#31";0.018/(0.01800.1#) + 0.0; 0.01#3
(5ec0rdob)R0 deci apare ^efectul de maciucaM, cresterea indatorarii determina scaderea rentab
fin.
4fectul de levier consta in amplificarea randamentului obtinut de actionari ca urmare a recur'erii
la finantarea prin imprumuturi a intreprinderii atunci cand rentabilitatea ec este sup costului fi+
al capitalului imprumutat (5dob)
V/.A2.-2010 7ilanturile contabile ale intreprinderii pe ultimii 3 ani se pre%inta astfel:
20 201 2
9mobili%ari necorporale (brevete) 100.000 100.000 100.000
9mobili%ari corporale 300.000 00.000 1!0.000
,tocuri #00.000 #!0.000 !00.000
3reante !00.000 #!0.000 !0.000
1isponibilitati #0.000 &0.000 !0.000
3apital social 1#0.000 1#0.000 1#0.000
5e%erve 30.000 0.000 0.000
=bli'atii nefin $&0.000 $#0.000 "00.000
=bli'atii fin !30.000 #&0.000 &$0.000
11&
,e cere:
- , anali%ai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii
- ,a comentati evoluia strii de echilibru financiar al ntreprinderii
- ,tiind ca rata de capitali%are este de 1#G sa determinati va@oarea bilantului din anul n,
corespun%ator anilor n0! si n/&.
Rezolvare
a. Princi%alele "'nctii ale intreprinderii se anali%ea%a pe ba%a bilantului functional.
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii;
punand in e#identa resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
imob necorporale sunt active fictive, le eliminam din anali%a.Ba elementele de :asiv le scadem
din po%itia ^re% din reevaluareM.
Bilant contabil "ara active "ictive
20 201 2
93 300.000 00.000 1!0.000
,tocuri #00.000 #!0.000 !00.000
3reante !00.000 #!0.000 !0.000
1isponibilitati #0.000 &0.000 !0.000
TOTA ACTIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
3apital soc 1#0.000 1#0.000 1#0.000
5e%erve 30.000 0.000 0.000
5e%erve din reevaluare 0100.000 0100.000 0100.000
=bli'atii nefin $&0.000 $#0.000 "00.000
=bli'atii fin !30.000 #&0.000 &$0.000
TOTA PASIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
8ctia investitii;imobili%ari corp
8ctia e+ploatare;,tocuri / 3reante0=bli' nefin
8ctia de tre%;disponibilitati
8ctia de finantare ; surse proprii / surse imprumutate;(3, / re%) / =bli'.fin
Bilant "'nctional
N-2 N-1 N
=.inve,titii 300.000 00.000 1!0.000
= e3%loatare 3!0.000 3$0.000 30.000
=.trezorerie #0.000 &0.000 !0.000
TOTA ACTIV 110.000 610.000 !20.000
=."inantare $10.000 !10.000 #&0.000
0surse proprii 80.000 $0.000 $0.000
0 surse impr. !30.000 #&0.000 &$0.000
TOTA PASIV 110.000 610.000 !20.000
N-1 < N-2 N < N-1
valori 7 valori 7
=.inve,titii 0100.000 !$G 0&0.000 80G
= e3%loatare 10.000 103G 0#0.000 8!G
=.trezorerie 010.000 80G 00.000 1#0G
=."inantare 0100.000 8!G 0$0.000 8"G
0surse proprii 010.000 88G 0 100G
0 surse impr. 0"0.000 8!G 0#&0.000 8$G
8ctia de investitii a intreprinderii a sca%ut de la an la an, in anul n01 la !$G din valoarea anului
2, urmand ca scada in continuarea, dar intr0un ritm mai incet. 5e%ulta ca intr nu a fost
11#
preocupata de reinnoirea imobili%arilor. ,e poate ca firma sa foloseasca in anii 201 si 2
echipamente de.a amorti%ate sau sa fi vandut o parte din imobili%ari.
8ctia de e+ploatare a crescut in 201 cu 3G, urmand ca in anul 2 sa a.un'a la 8!G din valoarea
anului 201. 3hiar daca stocurile, creantele si obli'atiile financiare au crescut, acest procent s0a
datorat cresterii mai alerte a obli'atiilor nefinanciare fata de cresterea stocurilor si a creantelor.
8ctia de tre% a sca%ut la 80G in anul 201, iar apoi a crescut cu !0 um ceea ce inseamna o
crestere de #0G in anul 2 fata de anul 201 (cresterea se ba%ea%a pe scaderea interesului pentru
activitatile de investitii si e+plorare.
,ursele proprii au sca%ut in anul 201 cu 1G, urmand ca in anul 2 sa se mentina la aceeasi
valoare ca in anul 201.
,ursel imprumutate scad de la an la an cu apro+ acelasi procent (1301&G).
7ratul levierului ; O propriiFH imprumutate
Anali%a facandu0se pe ba%a bil functional, in formula bratului de levier la O proprii nu au fost
incluse obli' nefin.
7ratul levierului ;surse proprii F surse impr
N-2 N-1 N
7ratul levierului 0.13 0.13 0.1#
,e observa ca bratul levierului a fost constant pe parcursul celor 3 ani, imprumuturile de la banci
neputand fi acoperite de capitalurile proprii.
9n calculul bilantului financiar am considerat ca toate obli'atiile financiare sunt pe termen scurt,
in problema nespecificandu0se altfel.
Bilant "inanciar
N-2 N-1 N
9mobili%ari 300.000 00.000 1!0.000
,tocuri/creante 1.100.000 1.10.000 1.0.000
1isponibilitati #0.000 &0.000 !0.000
TOTA ACTIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
3ap.permanente 80.000 $0.000 $0.000
=bli'.nefinanciare $&0.000 $#0.000 "00.000
=bli'. financiare !30.000 #&0.000 &$0.000
TOTA PASIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
85 00.000 0130.000 0"0.000
285 3!0.000 3$0.000 30.000
T2 0#80.000 0#00.000 0&10.000
85 ; 3ap permanente > 9mobili%ari
285 ; ,tocuri/creante > obli' nefin
T2;disponibilitati > obli' financiare
5elatia de echilibru: T2;850285
3apitalurile permanente nu acopera valoarea imobili%arilor in nici unul din anii anali%ati.
=blli'atiile nefinanciare sunt acoperite in intre'ime de catre stocuri/creante, ramanand surplus
care poate fi redirectionat catre imobili%ari.
T2 este ne'ativa, ceea ce e+prima o stare precara de echilibru financiar a intreprinderii.
b. Pra*'l .e rentabilitate ; A233 - i (i;rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce
nivel devine nerentabila continuarea activitatii firmei. = rentabilitate sub acest pra' determina
investitorii sa isi reoriente%e capitalurile catre activitati mai profitabile.
A233 ; Total active0 1atorii
A233 ; 3ap social / profit/re%erve/provi%ioane
Bilant econo#ic
20 201 2
93 300.000 00.000 1!0.000
,tocuri #00.000 #!0.000 !00.000
11!
3reante !00.000 #!0.000 !0.000
1isponibilitati #0.000 &0.000 !0.000
TOTA ACTIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
3apital soc 1#0.000 1#0.000 1#0.000
5e%erve 30.000 0.000 0.000
5e%erve din reevaluare 0100.000 0100.000 0100.000
=bli'atii nefin $&0.000 $#0.000 "00.000
=bli'atii fin !30.000 #&0.000 &$0.000
TOTA PASIV 1.2!0.000 1./60.000 1.220.000
ANCC (0.000 10.000 10.000
%ra* .e rentabilitate 12.000 10.!00 10.!00
,e observa pra'ul de rentabilitate a fost cel mai ridicat in anul 20, urmand apoi sa scada de la
1.000 la 10.#00, in anii 201 si 2 fiind constant.
:entru a afla valoarea bilantului total in anul n0! si anul n/& ne folosim de valoarea Ancontabil.
6aloarea lui A23 din anul n (in viitor) se aduce la valoarea din anul n0! (il consideram pre%ent)
prin actuali%are.
+ ; _ F (1/i)
n
A23n0!;10.#00F(1/1#G)
!
;&.#3"
6aloarea lui A23 din anul n (pre%ent) se duce la valoarea din anul n/& (il consideram viitor)
prin capitali%are.
_;+(1/i)
n

A23n/&;A23(n) + (1/i)
&
; 10.#00+ ((1/1#G)
&
; 183!#
V2.A1.2010 9nformaii privind situaia patrimonial la 31 decembrie 00"
0 3ldiri industriale 1.000 mp &.#00 lei
0 Terenuri construite #00 mp 300 lei
0 Ea*ini luate cu chirie &#0 lei
0 4chipamente industriale 13.#00 lei
0 Bicene &0 lei
0 3heltuieli de nfiinare !0 lei
0 9mobili%ri financiare (10 aciuni deinute la societatea =rion
din totalul de 00 aciuni) !0 lei
0 ,tocuri $.#00 lei
0 3reane 18.000 lei
0 ,ume la bnci "00 lei
0 3apital social (100 aciuni)
1.000
lei
0 5e%erve 1#0 lei
0 :rofit net $#0 lei
0 :rovi%ioane pentru riscuri *i cheltuieli !00 lei
0 8urni%ori0creditori !.$!0 lei
0 =bli'aii bu'et &#0 lei
0 =bli'aii salariai 1800 lei
0 =bli'aii bancare .##0 lei
(din care pe termen lun') !00 lei
Alte informaii:
0 echipamente industriale n valoare de 00 lei au fost folosite n medie, n ultimii & ani, doar n
proporie de 10G@ restul echipamentelor industriale au fost evaluate de o firm de consultant la
1#.000 lei@
11$
0 dou instaiatii n valoare de #0 lei au fost nchiriate unei alte firme, acum ani@
0 un teren situat n incinta societii a fost v<ndut acum # %ile cu 0 lei pe m.p.@
0 creane n valoare de &00 lei sunt nencasate de peste 100 de %ile@
0 societatea =rion a transmis c urmare unei reevaluri recente activul net corectat al acesteia a
fost de 1.000 lei@
0amorti%area imoboli%arilor corporale a fost in anul 00" de 1000 lei@
0 rata de capitali%are a societii, determinat pe ba%a costului capitalului este de 1#G@
0 veniturile din v<n%ri ale anului au fost de 1!.#00 lei@
0 capacitatea beneficiar a societii e+primat prin profitul net a fost stabilit de e+peri la #00
leiFan@
0 rata de crestere a coef primei e risc a intr este de 8G@ provi%ioanele pentru riscuri *i cheltuieli
au caracter de re%erv@
0 profitul nainte de impo%itare *i dob<n%i a fost de 300 lei@
0 stocurile de materii prime care repre%int 30G din totalul stocurilor au fost evaluate de o firm
de consultant la 3.300 lei@
0 in urmatorii # ani societatea inre'sitrea%a cresteri de #GFan la toate po%itiile patrimoniale.
,e cere:
1. , elaborai bilanul contabil pe principalele mase contabile (0,# p)
. , elaborai bilanul economic@ s aratai semnificaia *i rolul acestuia (1,# p)
3. , elaborai bilanul financiar *i bilanul funcional@ s artati rolul *i semnificaia acestora@ s
comentai funcia de finanare a societii *i cum folose*te societatea efectul de levier n
finanare (3 p)
&. 1eterminai activul net corectat al societii *i valoarea intrinsec a aciunilor societii (,# p)
#. 3alculai valoarea substanial brut *i valoarea substanial net (0,# p)
!. 4valuai riscul de faliment (1 p)
$. 4stimai valoarea de rentabilitate continu a societtii (1 p)
8. 4stimati valoarea unei actiuni prin actuali%area flu+urilor viitoare de numerar actuali%ate@
Rezolvare:
Bilant contabil
ACTIV PASIV
ele#ent ,'#a ele#ent ,'#a
cladiri & #00
3ap soc (100
act) 1 000
terenuri 300 5e%erve 1#0
echip.industrial 13 #00 :rofit net $#0
licente &0 :rovi%ioane !00
chelt.infiintare !0 8%0creditori ! $!0
98 (10 act din
00) !0 =bli'atii bu'et &#0
,tocuri $ #00
=bli'atii
salariati 1 800
3reante 18 000
=bli'atii
bancare ##0
,ume in banci "00 0 t.l. !00
Total Activ 2! 060 Total Pa,iv 2! 060
Active fictive ; Bicente/chelt infiintare;&0/!0;300
,caderea Activelor fictive din 'estiune duce la scaderea cu aceasi valoare a elementului ^:rofit
netM din :asiv.
:rofit net;$#00300;&#0
Bilant contabil "ara active "ictive
ACTIV PASIV
118
ele#ent ,'#a ele#ent ,'#a
cladiri & #00 3ap soc (100 act)
1
000
terenuri 300 5e%erve 1#0
echip.industrial
13
#00 :rofit net &#0
98 (10 act din 00) !0 :rovi%ioane !00
,tocuri $ #00 8%0creditori
!
$!0
3reante
18
000 =bli'atii bu'et &#0
,ume in banci "00 =bli'atii salariati 1 800
=bli'atii bancare ##0
0 t.l. !00
Total Activ
22
160 Total Pa,iv
22
160
4chipamentele industriale care au fost folosite in ultimii & ani doar #G se scad din
val.9mob.corp.
13.#00000;13.300
4valuare rest echip 1#.000, re%ulta o a.utare a 9mob corp de 1#.000013.300;1$00
9nstalatiile inchiriate unei alte firme se pastrea%a in valoarea imob corp.
BIANT ?CONO5IC
ACTIV PASIV
ele#ent ,'#a a4',tari val.4',ta ele#ent ,'#a a4',tari val.4',ta
cladiri & #00 0 & #00 3ap soc (100 act)
1
000 1 000
terenuri 300 " $00 10 000 5e%erve 1#0 1#0
echip.industrial
13
#00
000
/1$00 1# 000 1if din reevaluare 11 8&0 11 8&0
98 (10 act din 00) !0 0 10 #0 :rofit net &#0 &#0
,tocuri $ #00 1 0#0 8 ##0 :rovi%ioane !00 !00
3reante
18
000 0 &00 1$ !00 8%0creditori
!
$!0 ! $!0
,ume in banci "00 0 "00 =bli'atii bu'et &#0 &#0
=bli'atii salariati 1 800 1 800
=bli'atii bancare ##0 ##0
0 t.l. !00 !00
Total Activ
22
160 11 (20 !6 600 Total Pa,iv
22
160 11 (20 !6 600
6aloare .usta teren ; #00-0;10.000@ re%ulta a.utare de 10.0000300;".$00 lei
3reantele neincasate de peste 100 %ile se scad din val.creante.
,3 destine 10 act la ,3 =rion din totalul de 00, ceea ce repre%inta #G@ A233 =rion;1000,
deci valoarea .usta a actiunilor detinute de ,3 este de 1000-#G;#0 lei
,tocuri materii prime;$#00-30G;#0 lei@val .usta mat prime;3.300 lei, deci a.ustari
stocuri;3.3000#0;10#0 lei
Bilant'l econo#ic este un bilant de calcul teoretic, abstract, elaborat de e+perti e+clusiv in
scopuri de anali%a, e+perti%a, studiu sau cercetare, un bilant in care val contabile sunt inlocuite
cu val economice ale bunurilor adica val actuali%ate in timp si la piata din care face parte
intreprinderea.
11"
0#aluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii; intocmit
dupa anumite reguli si principii referitoare la e#aluare. (cesta cuprinde patrimoniul e9primat in
#alori economice; precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de conditiile normale
de piata si nu de politicile interne ale intreprinderii.
:e ba%a bilantului ec. putem calcula activul net contabil corectat.
Eetoda aditiva: A233 ; 3ap soc/re%erve/:rofit net/provi%/dif din reeval;#.0&0 lei
Eetoda substractiva: A233;total active0Total datorii;#!.!00031.#!0;#.0&0 lei
Bilant'l "'nctional este elabora de e+pertii contabili pe cel putin 03 ani anteriori pt studierea
preocuparilor mana'ementului in ceea ce priveste de%voltarea functiilor vitale ale intr (investitii@
e+pl@ tre% si finantare).
8ctia investitii;total imobili%ari
8ctia e+pl;,tocuri/creante0=bli' nefin (clasa &)
8ctia tre%;disponibil/val mobiliare (cl.#)
8ctia finantare surse proprii;Opr (3,/5e%/:rofit/dif din reeval/:rovi%)
8ctia finantare surse imprumutate;=bli' financiare ts/tl
BIANT =FNCTIONA
ACTIV PASIV
='nctia ,'#a ='nctia ,'#a
fctia de investitii " ##0 8ctia de finantare $ #"0
fctia de e+pl 0 8!0 0 surse proprii # 0&0
8ctia de tre% "00 0 surse impr ##0
Total Activ 21 !00 Total Pa,iv 21 !00
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii;
punand in e#identa resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
Functia de in#estitii sta la baza strategiei de reinnoire; mai mult sau mai putin rapida a
ec5ipamentelor cat a optiunilor de oportunitate a dez#oltarii; intre in#estitiile producti#e si
participatiile financiare.
Functia de finantare sta la baza strategiei optime de finantare a intreprinderii; moti#ata de
cresterea #alorii acesteia prin reducerea costului mediu ponderat al capitalurilor.
Functiei de e9ploatare ii corespund flu9urile de apro#izionare productie si #anzari generatoare
de stocuri reale si financiare; care se reinnoiesc cu o anumite regularitate.
?"ect'l .e levier:
Bevierul financiar repre%inta efectul asupra rentabilitatii financiare a unei intreprinderi, a
recur'erii intr0o masura mai mare sau mai mica la imprumuturi, pornind de la o rentabilitate
economica data.
?" .e levier ; 5ec / (5ec0rdob) + 1atorii financiare F O proprii
;:rofit brutF3ap.investit / (:rofit brutF3ap.investit0rdob) + 1atorii financiare F O
proprii
3ap investit ; fctia de finantare
1at fin ; surse impr
O proprii ; surse proprii
;(300F$.#"0)-100 / ((300F$.#"0)-10008G) + ##0F#.0&0;1.08/(1.0808) + 0.1
(5ec0rdob)R0 deci apare ^efectul de maciucaM, cresterea indatorarii determina scaderea rentab
fin
4fectul de levier consta in amplificarea randamentului obtinut de actionari ca urmare a recur'erii
la finantarea prin imprumuturi a intreprinderii atunci cand rentabilitatea ec este sup costului fi+
al capitalului imprumutat (5dob)
BIANT =INANCIAR
ACTIV PASIV
='nctia ,'#a ='nctia ,'#a
9mobili%ari " ##0 3ap permanente # !&0
stocuri/creante ! 1#0 =bli' nefin " 010
10
disp/val mob "00 =bli' fin T, 1 "#0
Total Activ !6 600 Total Pa,iv !6 600
85 ; 3apital permanent > 9mobili%ari ; 03"10
285 ; 3reante / ,ocuri > =bli'atii nefinanciare ; 08!0
T2 ; 1isponibil > =bli'atii financiare ; 850285; 010#0
9ntr se afla in de%echilibru financiar.
Bilantul financiar - este instrumentul de analiza; pe baza posturilor din bilantul contabil; a
celor trei mari mase financiare ale intreprinderii2
- fondul de rulment net global H
- necesarul de fond de rulment H
- trezoreria intreprinderii.
+ornind de la un anumit ec5ilibru care trebuie sa e9iste intre durata unei operatii de finantat si
durata mi@loacelor de finantare corespunzatoare; bilantul financiar pune in e#identa doua reguli
principale ale finantarii; respecti# ne#oile permanente #or fi acoperite din capitaluri
permanente; indeosebi din capitalurile proprii; in timp ce ne#oile temporare #or fi in mod
normal; finantate din resurse temporare. Nerespectarea regulilor de finantare #a determina o
situatie de dezec5ilibru financiar.
+artea de sus a bilantului reflecta ec5ilibru financiar pe termen lung; iar partea de @os
ec5ilibrul financiar pe termen scurt.
3onform calculelor de mai sus A233 ; #.0&0 lei
6a intrinseca a unei act ; A233 F nr. act ; #.0&0F100;#0.& lei
6,7 ; TA bil.ec / bunuri luate in chirie > bunuri date cu chirie ; #!.!00/&#00#0;#!.800
6sneta ; 6,70total datorii;#!.8000f%0obli' stat0obli' salariati0obli' fin);#!.8000
!.$!0/&#0/1800/##0);#.&0
Ri,c'l .e "ali#ent 6 1-2H1 ) 1-2H2 ) /-/H/ ) 0-6H2 ) 1H!
A1 ; Active circulante F Total active ; (!.1#0/"00)F#!.!00; 0.&8 T=EA: 3ap circulantFTA
A ; :rofit net01ividende F Total active ; 300-8&GF#!.!00; 0,00&& T=EA: :rofit
reinvestitFTA
A3 ; :rofit inainte de dobF Total active ; 300F #!.!00; 0,00#3 T=EA:profit inainte de
impo%itFTA
A& ; A233 F total 1atorii ; #.0&0F("010/1"#0);0.81 T=EA: val.capital subscris si
varsatF1at.TB
A# ; 3ifra de afaceri F Total Active ; 1!.#00F#!.!00; 0." T=EA: 6 din v%FTA
P ; 1.3! R 1.8 ;Q firma este in faliment
1-( : Q 8 / 68 alerta-,it'atie .i"icila
Q:1.( a%roa%e .e "ali#ent
Valoarea .e rentabilitate contin'a;37/37Frata de actuali%are;#00/#00F0.1#;3.833 lei
(pt rata de actuali%are este folosita rata de capitali%are din enunt...)
Valoare 'nei acti'ni %rin #et "l'3'rilor viit .e n'#erar 9+C=@
6aloarea intreprinderii prin flu+urile viitoare de numerar actuali%ate este data de suma
flu+urilor de numerar nete actuali%ate care raman in fiecare an in intreprindere pana la anul
de pro'no%a n cand se calculea%a valoarea re%iduala a intreprinderii, actuali%andu0se si
aceasta. Anul de pro'no%a n al unei firme, corespunde anului in care proprietarul trebuie
sa provoace asemenea schimbari in viata intreprinderii care sa09 permita sa0si reia ciclul
vietii.Astfel de schimbari constau in cai de restructurare cum ar fi : fu%iunea , divi%area,
asocierea de parti ale intreprinderii, in.ectii de capital pentru inlocuirea
tehnolo'iilor,moderni%area echipamentelor,reinnoirea lor.
3ash0floI;:rofit net/amorti%/provi%ioane09nvestitii0variatia 285
:rofit net ; profit brut + 8&G;300-8&G;#
Amorti%%are 00" ; 1000
:rovi% 00" ; !00
9nvestitii ; 0 (nu apar in enunt)
11
6ariatia 285 010F00" ; #G + (08!0);01&3
An 2000 2010 2011 2012 201/ 2012
%ro"it net # !# $8 " 30! 3
) a#ortiz 1000 10#0 1103 11#8 11! 1$!
)%roviz !00 !30 !! !"# $" $!!
-inve,titii 0 0 0 0 0 0
-varN=R 0 01&3 01#0 01#8 01!! 01$&
C= 1(!2 20(( 2102 2/02 2211 2!/1
"act .e
act'alizare
91)1!7@Rn 1.1# 1.3 1.# 1.$# .01
C= act'alizat 181# 1!#$ 1#13 138 1!
6al intr;suma 38 actuali%at / 6rF(1/i)cn;$!"/$00&F(1.1#)c#;11.11
6r;38n - %;1!-#.##;$00&
%;1F(t0H);1F(30#);#.##
t;rata de crestere a primei de risc;i/rata de crestere a coef primei de risc ; 1#G/8G;3G
H;rata de crestere a flu+ului de numerar (#G)
6al unei act ; 11.11F100;111 lei
V2.A2.-2010 ,ocietatea =ltina ,A pre%int la 31 decembrie anul 2 urmtoarea situaie
patrimonial:
capital social "0.000 ("00 aciuni a 100 lei), imobili%ri corporale 100.000, imobili%ri
necorporale (licen) #.000, imobili%ri financiare 10.000 (1.000 aciuni ca valoare nominal de
10, deinute la societatea Tama repre%ent<nd #0G din numrul de aciuni ale acesteia), re%erve
10.000, profituri nereparti%ate 10.000, stocuri 1#0.000 (materii prime *i materiale 0.000,
producie n curs 10#.000, produse finite #.000), creane #0.000 (din care incerte 0.000)
furni%ori *i creditori 180.000, datorii la bnci 100.000 (din care pe termen lun' #0.000),
disponibiliti bne*ti 10.000.
Alte informaii:
- cldirile care repre%int #0G din activele corporale amorti%abile au o valoare de pia cu
0G mai mare dec<t valoarea contabil@
- activul net corectat al societtii Tama ,A a fost la 31 decembrie 2 de &0.000@ diferentele
de curs aferente creanelor n valut sunt la 31 decembrie de /30.000 lei.
- diferenele de curs aferente obli'aiilor n valut sunt de /10.000 lei@
- stocurile fr mi*care sunt n sum de 1#,000@ din reevaluarea stocurilor au re%ultat
diferene favorabile de 8#.000.
,e cere:
1. , e+plicai trecerea de la bilanul contabil la bilanul economic *i s elaborai bilanul
economic al societtii =ltina ,A la 31 decembrie 2.
. , determinati valoarea intrinsec a unei aciuni =ltina ,A la 31 decembrie 2.
3. , elaborai bilanul funcional *i bilanul financiar al societtii =ltina ,A la 31 decembrie
anul 2.
&. :e ba%a bilanurilor de mai sus facei o scurt pre%entare a situaiei financiare a societii
=ltina ,A la 31 decembrie anul 2.
Rezolvare:
Activ :asiv
4lemente 6al ctb A.ustari 6al ec 4lemente 6al ctb A.ustari 6al ec
9ombili%ari
necorporale
#.000 0#.000 0 3apital
social
"0.000 0 "0.000
9mobili%ari 100.000 /10.000 110.000 5e%erve 10.000 0 10.000
1
corporale
9mobili%ari
financiare:1000act
A 10lei la soc
Tama
10.000 /10.000 0.000 :rofituri
nereparti%ate
10.000 /00000 30.000
,tocuri 1#0.000 /$0.000 0.000 8urni%ori si
creditori
180.000 /10.000 1"0.000
3reante
0incerte:0.000
#0.000 /10.000 !0.000 1atorii la
banci 0
TB:#0.000lei
100.000 0 100.000
1isponibil banesti 10.000 0 10.000 1if. reeval 13#.000 !#.000 00.000
Total active !2!.000 0!.000 620.000 Total %a,ive !2!.000 0!.000 620.000
9mobili%ari corporale: #0G+100.000;#0.000+0F100;10.000
9mobili%ari financiare: &0.000F.000;0 @ (0010)+1.000;10.000
3reante ; 00.000/30.000; 10.000
,tocuri; 01#.000/8#.000; $0.000
1iferente din reevaluare ; "#.000 > 30.000;!#.000
Trecerea de la bilantul contabil la bilantul economic se face prin eliminarea activelor
imobili%ante necorporale cu e+ceptia celor de de%voltare, reevaluarea activelor corporale,
imobili%arile financiare se evaluea%a in functie de tipul titlurilor,la nivelul stocurile s elimina
cele cu miscare lenta, iar creantele se elimina cele incerte si se reevaluea%a cele in valuta la
cursul 725 la ultima %i a lunii precedente.
7ilantul economic
4lemente ,ume 4lemente ,ume
9mobili%ari 130.000 3apital propriu 330.000
,tocuri 0.000 8urni%oriFcreditori 1"0.000
3reante !0.000 1atorii la banci 100.000
1isponibil banesti 10.000
Total Activ 620.000 Total Pa,iv 620.000
6aloarea intrinseca ; A23F2r actiuni ; 330.000F"00;3!!,!$lei
A23; 3apitaluri propriu /F01if din reev ; 330.000
A23; Total active >Total datorii ; !0.0000"0.000;330.000
7ilant functional pe ba%a bilanutului economic
4lemente ,ume 4lemente ,ume 8.
89
2A2
TA
54
8. 926 :
9mobili%ari
130.000 3apital propriu 330.000
8.4A:B:
,tocuri/3reante0
8urni%oriFcreditori
"0.000 1atorii la banci 100.000
8. T54P
1isponibil banesti
10.000
Total Activ 2/0.000 Total Pa,iv 2/0.000
8unctia de invetitie ; Active imobili%ate corporale/Active imobili%ate financiare
8unctia de e+ploatare ; ,tocuri/3reante0=bli'atii nefinanciare
8unctia de tre%orerie ; 1isponibil banesti
8unctia de finantare; 3apital propriu /=bli'atii financiare pe T,
7ilant financiar pe ba%a bilantului economic
4lemente ,ume 4lemente ,ume
13
9mobili%ari 130.000 3apital permanent 380.000
,tocuri / creante &80.000 8urni%oriFcreditori 1"0.000
1isponibil banesti 10.000 1atorii la banci T, #0.000
Total Activ 620.000 Total Pa,iv 620.000
85 ; 3apital permanent0 9mobili%ari ; 380.000 > 130.000 ; #0.000
285 ; ,tocuri / 3reante >8uni%oriF3reditori ; &80.000 > 1"0.000 ; "0.000
T2 ; 1isponibil > 1atorii la banci T, ; 10.000 >#0.000 ; 0 &0.000
T2 ; 850 285 ; #0.0000"0.000 ; 0&0.000
=bservam o preocupare redusa a conducerii pentru investitie, desi pre%inta un fond de
rulment po%itiv ceea ce inseamna ca are un capital permanent care finantea%a activele
imobili%ante si o parte din activele circulante.
,ocietatea pre%inta un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare
posibile de mobili%at.9n ca%ul in care conducerea ar duce o politica de investitie atunci se
e+plica ca o situatie normala cresterea nevoii de finantare a ciclului de e+ploatare.
1e%echilibrul financiar al entitatii este dat de deficitul monetar, prin an'a.area de noi
credite pe T,, adica dependenta societatii de resurse e+terne, se urmareste obtinerea celui mai
mic cost de procurare al noilor credite prin ne'ocierea mai multor resurse de astfel de capital.
V!.A1.-2010 7ilanturile contabile ale intreprinderii pe ultimii 3 ani se pre%inta astfel:
20 201 2
9necorp (brevete) 300 300 300
93 "00 !00 &80
,tocuri 1#00 1!80 1800
3reante 1800 1!80 18!0
1isponibilitati 1#0 10 180
3apital soc &#0 &#0 &#0
5e%erve "0 !0 !0
=bli'atii nefin 0 #0 $00
=bli'atii fin 18"0 1!0 1&10
,e cere:
a. , anali%ai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii *i evoluia strii de echilibru
financiar al ntreprinderii. (& p.) (si evolutia bratului levierului > cerinta 6&00$)
b. , anali%ai evoluia pra'ului de rentabilitate al ntreprinderii *tiind c rata de remunerare a
activelor n pia s0a meninut la 1G, iar rata de capitali%are a firmei a fost de 1#G. (& p.)
c. 3e valoare ar fi avut bilanul total din anul n, la finele anilor n0! *i n/&, ( p.)
Rezolvare
a. Princi%alele "'nctiile ale intreprinderii se anali%ea%a pe ba%a bilantului functional.
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii;
punand in e#identa resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
imob necorporale sunt active fictive, le eliminam din anali%a.Ba elementele de :asiv le scadem
din po%itia ^re% din reevaluareM.
Bilant contabil "ara active "ictive
20 201 2
93 "00 !00 &80
,tocuri 1#00 1!80 1800
3reante 1800 1!80 18!0
1isponibilitati 1#0 10 180
TOTA ACTIV 2/!0 20(0 2/20
3apital soc &#0 &#0 &#0
1&
5e%erve "0 !0 !0
5e%erve din reevaluare 0300 0300 0300
=bli'atii nefin 0 #0 $00
=bli'atii fin 18"0 1!0 1&10
TOTA PASIV 2/!0 20(0 2/20
8ctia investitii;imobili%ari corp
8ctia e+ploatare;,tocuri / 3reante0=bli' nefin
8ctia de tre%;disponibilitati
8ctia de finantare ; surse proprii / surse imprumutate;(3, / re%) / =bli'.fin
Bilant "'nctional
N-2 N-1 N
=.inve,titii "00 !00 &80
= e3%loatare 1080 1110 "!0
=.trezorerie 1#0 10 180
TOTA ACTIV 21/0 1(/0 1620
=."inantare 130 1830 1!0
0surse proprii &0 10 10
0 surse impr. 18"0 1!0 1&10
TOTA PASIV 21/0 1(/0 1620
N-1 < N-2 N < N-1
valori 7 valori 7
=.inve,titii 0300 !$G 010 80G
= e3%loatare 30 103G 01#0 8!G
=.trezorerie 030 80G !0 1#0G
=."inantare 0300 8!G 010 8"G
0surse proprii 030 88G 0 100G
0 surse impr. 0$0 8!G 010 8$G
8ctia de investitii a intreprinderii a sca%ut de la an la an, in anul n01 la !$G din valoarea anului
2, urmand ca scada in continuarea, dar intr0un ritm mai incet. 5e%ulta ca intr nu a fost
preocupata de reinnoirea imobili%arilor. ,e poate ca firma sa foloseasca in anii 201 si 2
echipamente de.a amorti%ate sau sa fi vandut o parte din imobili%ari.
8ctia de e+ploatare a crescut in 201 cu 3G, urmand ca in anul 2 sa a.un'a la 8!G din valoarea
anului 201. 3hiar daca stocurile, creantele si obli'atiile financiare au crescut, acest procent s0a
datorat cresterii mai alerte a obli'atiilor nefinanciare fata de cresterea stocurilor si a creantelor.
8ctia de tre% a sca%ut la 80G in anul 201, iar apoi a crescut cu !0 um ceea ce inseamna o
crestere de #0G in anul 2 fata de anul 201 (cresterea se ba%ea%a pe scaderea interesului pentru
activitatile de investitii si e+plorare.
,ursele proprii au sca%ut in anul 201 cu 1G, urmand ca in anul 2 sa se mentina la aceeasi
valoare ca in anul 201.
,ursel imprumutate scad de la an la an cu apro+ acelasi procent (1301&G).
7ratul levierului ; O propriiFH imprumutate
Anali%a facandu0se pe ba%a bil functional, in formula bratului de levier la O proprii nu au fost
incluse obli' nefin.
7ratul levierului ;surse proprii F surse impr
N-2 N-1 N
7ratul levierului 0.13 0.13 0.1#
,e observa ca bratul levierului a fost constant pe parcursul celor 3 ani, imprumuturile de la banci
neputand fi acoperite de capitalurile proprii.
9n calculul bilantului financiar am considerat ca toate obli'atiile financiare sunt pe termen scurt,
in problema nespecificandu0se altfel.
1#
Bilant "inanciar
N-2 N-1 N
9mobili%ari "00 !00 &80
,tocuri/creante 3300 33!0 3!!0
1isponibilitati 1#0 10 180
TOTA ACTIV 2/!0 20(0 2/20
3ap.permanente &0 10 10
=bli'.nefinanciare 0 #0 $00
=bli'. financiare 18"0 1!0 1&10
TOTA PASIV 2/!0 20(0 2/20
85 0!!0 03"0 0$0
285 1080 1110 "!0
T2 01$&0 01#00 0130
85 ; 3ap permanente > 9mobili%ari
285 ; ,tocuri/creante > obli' nefin
T2;disponibilitati > obli' financiare
5elatia de echilibru: T2;850285
3apitalurile permanente nu acopera valoarea imobili%arilor in nici unul din anii anali%ati.
=blli'atiile nefinanciare sunt acoperite in intre'ime de catre stocuri/creante, ramanand surplus
care poate fi redirectionat catre imobili%ari.
T2 este ne'ativa, ceea ce e+prima o stare precara de echilibru financiar a intreprinderii.
b. Pra*'l .e rentabilitate ; A233 - i (i;rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce
nivel devine nerentabila continuarea activitatii firmei. = rentabilitate sub acest pra' determina
investitorii sa isi reoriente%e capitalurile catre activitati mai profitabile.
A233 ; Total active0 1atorii
A233 ; 3ap social / profit/re%erve/provi%ioane
Bilant econo#ic
20 201 2
93 "00 !00 &80
,tocuri 1#00 1!80 1800
3reante 1800 1!80 18!0
1isponibilitati 1#0 10 180
TOTA ACTIV 2/!0 20(0 2/20
3apital soc &#0 &#0 &#0
5e%erve "0 !0 !0
5e%erve din reevaluare 01#0 010 0180
=bli'atii nefin 0 #0 $00
=bli'atii fin 18"0 1!0 1&10
TOTA PASIV 2!00 2260 2220
ANCC 220 210 210
%ra* .e rentabilitate 2(.( 2!.2 2!.2
,e observa pra'ul de rentabilitate a fost cel mai ridicat in anul 20, urmand apoi sa scada de la
8.8 la #., in anii 201 si 2 fiind constant.
c. pentru a afla valoarea bilantului total in anul n0! si anul n/& ne folosim de valoarea
Ancontabil.
6aloarea lui A23 din anul n (in viitor) se aduce la valoarea din anul n0! (il consideram pre%ent)
prin actuali%are.
+ ; _ F (1/i)
n
A23n0!;10F(1/1#G)
!
;"1
1!
6aloarea lui A23 din anul n (pre%ent) se duce la valoarea din anul n/& (il consideram viitor)
prin capitali%are.
_;+(1/i)
n

A23n/&;A23(n) + (1/i)
&
; 10+ ((1/1#G)
&
; 3!$
V!.A2.-2010 ,ituaia patrimonial a unei ntreprinderi, n valori contabile se pre%int astfel:
0 9mobili%ri necorporale (OnoI0hoI) 300
0 9mobili%ri corporale .&00
0 9mobili%ri financiare (plasamente financiare) 300
0 ,tocuri $.#00
0 3reane ".000
0 1isponibiliti &#0
0 3apital social (1.000 aciuni) 3.000
0 5e%erve 300
0 :rofit &#0
0 =bli'aii nefinanciare 11.&00
0 =bli'aii financiare &.800
0 din care pe termen lun' 3.000
Se cere:
1. , e+plicai care sunt a.ustrile ce ar trebui efectuate pentru ca pe ba%a bilanului contabil s
elaborai bilanul economic al acestei ntreprinderi. (3 p.)
. Jtiind c la evaluarea recent fcut de o firm de consultan a re%ultat c valoarea economic
a fost stabilit la: 3.000 lei la imobili%ri corporale, #00 lei la imobili%ri financiare, $.300 lei la
stocuri *i 8.!00 lei la creane, determinai valoare intrinsec a unei aciuni. (& p.)
3. 1eterminai principalele mase financiare ale ntreprinderii pe ba%a bilanului financiar al
firmei. (3 p.)
A4',tari
0 eli#inare non valori
0 inloc'irea valorilor contabile c' valorile econo#ice
ele#ente Val ctb a4',tari Val
econo#
ele#ente Val ctb a4',tari Val
econo#
9mob
necorp
300 0300 0 3ap.social 3.000 0 3.000
9mob
corp
.&00 /!00 3.000 5e%erve 300 0 300
9mob fin 300 /00 #00 :rofit &#0 0 &#0
,tocuri $.#00 000 $.300 5e%erva
reev
0 0100 0100
3reante ".000 0&00 8.!00 =bli'
nefin
11.&00 0 11.&00
1ispon &#0 0 &#0 =bli' fin &.800 0 &.800
Total 10.(!0 -100 10.(!0 Total 10.0!0 -100 10.(!0
7ilant economic
?le#ente S'#e ?le#ente S'#e
9mobili%ari 3.#00 3apital propriu 3.!#0
,tocuri $.300 =bli'atii
nefinanciare
11.&00
3reante 8.!00 =bli'atii financiare &.800
1$
1isponibilitati &#0
Total activ 10.(!0 Total Pa,iv 10.(!0
Valoarea intrin,eca6 activ net corectat < nr acti'ni
Activ net corectat ; 3.!#0F 1000 act ; 3.!#0 lei
Bilant "inanciar
4lemente ,ume 4lemente ,ume
9mobili%ari 3.#00 3apital permanent !.!#0
,tocuri/3reante 1#."00 =bli'atii nefinanciare 11.&00
1isponibilitati &#0 =bli'atii financiare 1.800
Total Active 1".8#0 Total :asive 1".8#0
=R "inanciar 6 Ca% %er#anent B activ i#obilizat ; !.!#00 3.#00 ; 3.1#0
=R %ro%ri' 6 Ca%ital %ro%ri' B activ i#obilizat ; 3.!#003.#00 ; 1#0
=R i#%r'#'tat 6 =R "inanciar B =R %ro%ri' ;31#001#0; 3.000
N=R 6 active circ'lante B .atorii %e ter#en ,c'rt ; 1#."000 11.&00 ; &.#00
TN 6 =R B N=R ; 3.1#0 > &.#00 ; 0 1.3#0
TN6 +i,%onibil B +atorii "inanciare TS; &#001.800; 01.3#0
AN 2011
V1.A1.-2011 ,ituaia patrimonial a ,3 Abra%ivul ,A la 31 decembrie 010 se pre%int astfel:
3heltuieli nfiinare #!.000, 3apital social (30.000 aciuni) !.000.000, Terenuri &80.000,
5e%ervi 800.000, 3onstrucii 3.00.000, :rofituri .000.000, 4chipamente 1."0.000,
:rovi%ioane pentru 'aranii 00.000, Eobilier 08.000, :rovi%ioane pentru impo%ite de plat
10.000, 9mobili%ri necorporale (OS) 30.000, =bli'aii nefinanciare &.800.000, Titluri de
participare (1000 aciuni din cele 0.000 aciuni ale societii 3iocanul ,5B) 10.000, =bli'aii
financiare .&!&.000 0 din care pe termen lun' .000.000, ,tocuri .800.000, 3reane
$.00.000X, 1isponibiliti 80.000
Alte informaii:
0 ntreprinderea dispune de &.000 mp teren n valoare de &80.000 din care construit 000
mp. 6aloarea medie actual a terenurilor n %on este de &0 leiFmp. :e piaa imobiliar
pentru terenurile construite se aplic o reducere de #0G la preurile pieei. :entru
evaluarea construciilor se folose*te metoda comparaiilor de pia. n aceea*i %on
industrial o u%in cu indicatori comparabili, s0a v<ndut pentru un pre de 8.800 leiFmp
suprafa la sol.
Aplic<nd metode diferite n funcie de natur *i cate'orie, echipamentele au fost evaluate
la 3.000.000 lei, iar mobilierul ia &&0.000 lei.
Activul net cori.at al societii 3iocanul ,5B, la data evalurii a fost stabilit la &.800.000
lei. Anali%<nd structura stocurilor au re%ultat stocuri fr mi*care sau cu mi*care lent de
100.000 lei iar celelalte stocuri au fost reevaluate la 3.000.000 lei.
n conturile bancare e+ist o sum de 1.00 4uro, cursul %ilei fiind de &,3 leiFeuro, cu
0,30 leiFeuro mai mare dec<t cel de nre'istrare n contabilitate. 3reane n valoare de
&00.000 lei sunt nencasate de peste "0 %ile. 3apacitatea beneficiar e+primat prin
profitul net a fost stabilit de e+peri ia #00.000 lei. 3ifra de afaceri este de 3!.000.000
lei pe an *i cre*te cu #G n urmtorii # ani de previ%iuni. 2ecesarul de fond de rulment
precum *i flu+urile de numerar cresc cu #G pe an. 9nvestiia de meninere este de
1.!00.000 n fiecare an. Amorti%rile sunt de 1.!00.000 *i cresc cu # G pe an.
5ata de actuali%are a ntreprinderii determinat pe ba%a costului capitalului a fost stabilit la
1#G iar rata de remunerare a activelor n pia este de #G.
Ea*inile *i utila.ele nchiriate de la teri sunt n valoare de !00.000 lei.
18
:rofitul nainte de impo%itare *i dob<n%i este de 1."0.000 lei.
2u au fost reparti%ri pentru dividende.
3oeficientul primei de risc a ntreprinderii este de 0, (0G).
, se determine:
1. 6aloarea intrinsec a unei aciuni, prin ambele metode. (0.#p)
2. 6aloarea unei aciuni prin actuali%area flu+urilor viitoare de numerar. (1p)
3. :ra'ul de rentabilitate al ntreprinderii in<nd cont de efortul investiional al acesteia,
e+primat prin A23. (1 p)
4. 6aloarea minim *i ma+im a ToodIill0ului. (0.#p)
5. 4laborai bilanul funcional *i bilanul financiar *i comentai situaia societii. (3p)
6. 1eterminai valoarea substanial brut *i net. (ip)
7. 4valuai riscul de faliment *i comentai starea de continuitate a societii. (1p)
.. 4stimai valoarea de rentabilitate continu (a societii *i a unei aciuni). (p)
Rezolvare
7ilant contabil
ACTIV PASIV
ele#ent ,'#a ele#ent ,'#a
cladiri 3.00.000
3ap soc (30.000
act) !.000.000
terenuri &80.000 5e%erve 800.000
echip.industrial 1."0.000 :rofit net .000.000
Eobilier 08.000
:rovi%ioane
'arantii 00.000
3h.infiintare #!.000
:rovi%ioane
'arantii 00.000
9mob necorp 30.000
:rovi%ioane
impo%ite 10.000
98 (1.000 act din
0.000) 10.000 =bli'.nefin. &.800.000
,tocuri .800.000
=bli'.financiare
0 t.l. .000.000
.&!&.000
3reante $.00.000
,ume in banci 80.000
Total Activ 16./(2.000 Total Pa,iv 16./(2.000
BIANT ?CONO5IC
ACTIV PASIV
ele#ent ,'#a a4',tari val.4',ta ele#ent ,'#a a4',tari val.4',ta
cladiri 3.00.000 /1&.&00.000 1$.!00.000
3ap soc (30.000
act) !.000.000 !.000.000
terenuri &80.000 /&0.000 $0.000 5e%erve 800.000 800.000
echip.industrial 1."0.000 /1.080.000 3.000.000 :rofit net .000.000 /100.800 .100.800
Eobilier 08.000 /3.000 &&0.000
:rovi%ioane
'arantii 00.000 00.000
3h.infiintare #!.000 0#!.000 0
:rovi%ioane
impo%ite 10.000 010.000 0
9mob necorp 30.000 030.000 0 =bli'.nefin. &.800.000 &.800.000
98 (1.000 act din
0.000)
10.000 /10.000 &0.000 =bli'.financiare
0 t.l. .000.000
.&!&.000 .&!&.000
1"
,tocuri .800.000 /00.000 3.000.000 1at fiscale /1".00 1".00
3reante $.00.000 0&00.000 !.800.000 1if.din reev. /1#.&"!.3!0 1#.&"!.3!0
,ume in banci 80.000 /3!0 80.3!0
Total Activ 16./(2.000 1!.206./60 /1.((0./60 Total Pa,iv 16./(2.000 1!.206./60 /1.((0./60
2. ANCC %rin a#bele #eto.e.
Active fictive;chelt infiintare/imob necorp;#!.000/30.000;3$!.000
:rovi%ioanele pt 'arantii le consideram fundamentate, avand caracter de re%erva.
:asive fictive; :5=6 9E: 14 :BATA
:rovi%ioanele pt impo%ite de plata sunt nefundamentate
3and a fost constituit, provi%ionul pt imp de plata a fost considerat deductibil, deci a
redus profitul si drept urmare si datoriile fiscale cu 10.000-1!G. 4liminarea acestui
provi%ion din bil ec duce la cresterea 5e%ultatului e+ cu 10.000-(100G01!G);100.800
um si cresterea datoriilor fiscale cu 10.000-1!G;1".00 um.
6al .usta teren ; 000 mp (cei neconstruiti) + &0 leiFmp / 000 mp (cei construiti) +
&0F lei ; &80.000/&0.000;$0.000lei.
6al .usta cladire;000 mp construiti la sol + 8800 leiFmp ; 1$.!00.000 lei
6al intrinseca act 3iocan ; 1000F0000;0.0# ;Q val .usta T: ;
0.0#-&.800.000;&0.000 lei
A.ustare stocuri ;3.000.0000(.800.0000100.000)0100.000;00.000
3reantele neincasate de peste 100 %ile se scad din val.creante.
,3 destine 1.000 act la ,3 3iocanul din totalul de 0.000, ceea ce repre%inta #G@ A233
;&.800.000, deci valoarea .usta a actiunilor detinute de ,3 este de &0.000 lei, &.800.000+#G
Bilant'l econo#ic este un bilant de calcul teoretic, abstract, elaborat de e+perti e+clusiv in
scopuri de anali%a, e+perti%a, studiu sau cercetare, un bilant in care val contabile sunt inlocuite
cu val economice ale bunurilor adica val actuali%ate in timp si la piata din care face parte
intreprinderea.
0#aluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii; intocmit
dupa anumite reguli si principii referitoare la e#aluare. (cesta cuprinde patrimoniul e9primat in
#alori economice; precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de conditiile normale
de piata si nu de politicile interne ale intreprinderii.
:e ba%a bilantului ec. putem calcula activul net contabil corectat.
5eto.a a.itiva: ANCC ; 3ap soc/re%erve/:rofit net/provi%/dif din
reeval;!.000.000/800.000/.100.800/00.000/1#.&"!.3!0; ; 22.!01.160 lei
5eto.a ,'b,tractiva: A233;total active0Total datorii;31.880.3!00$.83.00;22.!01.160 lei
1. Valoarea #ate#atica a 'nei act 6 ANCC < nr.act 6 22.!01.160</0.0006(10-01
lei<acti'ne
2. Valoare 'nei acti'ni %rin #et "l'3'rilor viit .e n'#erar 9+C=@
3ash0floI;:rofit net/amorti%/provi%ioane09nvestitii0variatia 285
:rofit net ; profit brut (din datele probl nu din bilant) + 8&G;1."0.000-8&G;1.!1.800
Amorti%are ;1.!00.000
:rovi% ; 00.000
9nvestitii ; 1.!00.000
BIANT =INANCIAR
ACTIV PASIV
='nctia ,'#a ='nctia ,'#a
9mobili%ari .000.000 3ap permanente !.#"$.1!0
stocuri/creante ".800.000 =bli' nefin &.81".00
130
disp/val mob 80.3!0 =bli' fin T, &!&.000
Total Activ /1.((0./60 Total Pa,iv /1.((0./60
285 ; 3reante / ,ocuri > =bli'atii nefinanciare ; ".800.0000&.81".00;&."80.800
6ariatia 285 2/1F2; 285 2 - #G ; 1&#-#G;!.#
An N N)1 N)2 N)/ N)2 N)!
%ro"it net
1.!1.80
0 1.!"3.&&0
1.$$8.11

1.8!$.01
8
1."!0.3!
8
.0#8.38
$
) a#ortiz
1.!00.00
0 1.!80.000
1.$!&.00
0
1.8#.0
0
1."&&.81
0
.0&.0#
1
)%roviz 00.000 10.000 0.#00 31.## &3.101 ##.#!
-inve,titii
1.!00.00
0 1.!00.000
1.!00.00
0
1.!00.00
0
1.!00.00
0
1.!00.00
0
-varN=R &".0&0 !1.&" $&.#!$ 88."# 30.$10
C= 1.1/2.200
1.(((.02
!
2.016.11
6
2.2!0.0(
2
2.2!2.0(
2
"act .e
act'alizare91)1!7@R
n
1/1#G;1.1
# 1.3 1.# 1.$# .01
C= act'alizat
C=<91)i@Rn 1.!0(.112
1.2/0.//
1
1./6!.00
!
1.201.21
0
1.220./0
0
6aloarea intreprinderii prin flu+urile viitoare de numerar actuali%ate este data de suma
flu+urilor de numerar nete actuali%ate care raman in fiecare an in intreprindere pana la
anul de pro'no%a n cand se calculea%a valoarea re%iduala a intreprinderii, actuali%andu0se
si aceasta. Anul de pro'no%a n al unei firme, corespunde anului in care proprietarul
trebuie sa provoace asemenea schimbari in viata intreprinderii care sa09 permita sa0si reia
ciclul vietii.Astfel de schimbari constau in cai de restructurare cum ar fi : fu%iunea ,
divi%area, asocierea de parti ale intreprinderii, in.ectii de capital pentru inlocuirea
tehnolo'iilor,moderni%area echipamentelor,reinnoirea lor.
38 ; !.81!.#
Val intr +C=;suma 38 actuali%at / 6rF(1/i)cn; !.81!.# / 8.1&0.001F
(1/1#G)c#;!.81!.#/&.0&".$#;10.(6!.011
6al re%iduala ; 38 2/# + %
%;1F(t0H);1F(0G0#G);!.!$
6r;38n - %;1.0.3"0+!.!$;8.1&0.001
%;1F(t0H);1F(0G0#G);!.!$
t;rata de crestere a primei de risc;0G
H;rata de crestere a flu+ului de numerar (#G)
Val 'nei act %rin #et +C= 6 10.(6!.011</0.0006/62-20
/. Pra*'l .e rentabilitate ; A233 - i (i;rata de remunerare a activelor in piata) si arata
sub ce nivel devine nerentabila continuarea activitatii firmei. = rentabilitate sub acest
pra' determina investitorii sa isi reoriente%e capitalurile catre activitati mai profitabile;
&.#"$.1!0+#G;1.".8#8
2. Valoarea #ini#a ,i #a3i#a a Ioo.Sill-'l'i
Ioo.-Sill 6TCB #e.ie B ANCC 3 i9rata .e re#'nerare@U < t9rata .e act'alizare@
;d#00.0000&.#"$.1!0-#GeF1#G;(#00.00001.".8#8)F1#G; 0&.8!#.$0
ToodIill0ul repre%inta o buna cunoastere din partea pietii a modului in care
intreprinderea 'estionea%a si e+ploatea%a elementele intan'ibile de care dispune.4lementele
131
intan'ibile sunt de re'ula elemente imateriale care pot sau nu sa fie inre'istrate in bilant,
dar care influentea%a valoarea intreprinderii, ele constituind sursa unui
superprofit,superbeneficiu sau renta de 'oodIill, adica profitul pe care intreprinderea il
obtine peste pra'ul de rentabilitate in functie de efortul investitional e+istent.
8irma se afla in situatia de bad0Iill, deci este sub pra'ul de rentabilitate, ceea ce va face
investitorii sa isi oriente%e capitalul spre alte afaceri.
!. Bilant'l "'nctional este elaborat de e+pertii contabili pe cel putin 03 ani anteriori pt
studierea preocuparilor mana'ementului in ceea ce priveste de%voltarea functiilor vitale
ale intr (investitii@ e+pl@ tre% si finantare).
8ctia investitii;total imobili%ari
8ctia e+pl;,tocuri/creante0=bli' nefin (clasa &)
8ctia tre%;disponibil/val mobiliare (cl.#)
8ctia finantare surse proprii;Opr (3,/5e%/:rofit/dif din reeval/:rovi%)
8ctia finantare surse imprumutate;=bli' financiare ts/tl
BIANT =FNCTIONA
ACTIV PASIV
='nctia ,'#a ='nctia ,'#a
fctia de investitii .000.000 8ctia de finantare
fctia de e+pl &."80.800 0 surse proprii &.#"$.1!0
8ctia de tre% 80.3!0 0 surse impr .&!&.000
Total Activ 21.061.160 Total Pa,iv 21.061.160
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii;
punand in e#identa resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
Functia de in#estitii sta la baza strategiei de reinnoire; mai mult sau mai putin rapida a
ec5ipamentelor cat a optiunilor de oportunitate a dez#oltarii; intre in#estitiile producti#e si
participatiile financiare.
Functia de finantare sta la baza strategiei optime de finantare a intreprinderii; moti#ata de
cresterea #alorii acesteia prin reducerea costului mediu ponderat al capitalurilor.
Functiei de e9ploatare ii corespund flu9urile de apro#izionare productie si #anzari generatoare
de stocuri reale si financiare; care se reinnoiesc cu o anumite regularitate.
BIANT =INANCIAR
ACTIV PASIV
='nctia ,'#a ='nctia ,'#a
9mobili%ari .000.000 3ap permanente !.#"$.1!0
stocuri/creante ".800.000 =bli' nefin &.81".00
disp/val mob 80.3!0 =bli' fin T, &!&.000
Total Activ /1.((0./60 Total Pa,iv /1.((0./60
85 ; 3apital permanent > 9mobili%ari ; .000.0000!.#"$.1!0; 0 &.#"$.1!0
285 ; 3reante / ,ocuri > =bli'atii nefinanciare ; ".800.0000&.81".00 ; &."80.800
T2 ; 1isponibil > =bli'atii financiare ; 850285; 0 383.!&0
9ntr se afla in de%echilibru financiar.
Bilantul financiar - este instrumentul de analiza; pe baza posturilor din bilantul contabil; a
celor trei mari mase financiare ale intreprinderii2
- fondul de rulment net global H
- necesarul de fond de rulment H
- trezoreria intreprinderii.
+ornind de la un anumit ec5ilibru care trebuie sa e9iste intre durata unei operatii de finantat si
durata mi@loacelor de finantare corespunzatoare; bilantul financiar pune in e#identa doua reguli
principale ale finantarii; respecti# ne#oile permanente #or fi acoperite din capitaluri
13
permanente; indeosebi din capitalurile proprii; in timp ce ne#oile temporare #or fi in mod
normal; finantate din resurse temporare. Nerespectarea regulilor de finantare #a determina o
situatie de dezec5ilibru financiar.
+artea de sus a bilantului reflecta ec5ilibru financiar pe termen lung; iar partea de @os
ec5ilibrul financiar pe termen scurt.
6. VSB ; TA bil.ec / bunuri luate in chirie > bunuri date cu chirie ; 31.880.3!0/!00.0000
0;3.&80.3!0
VSN ; 6,70total datorii;3.&80.3!0 0f%0obli' stat0obli' salariati0obli' fin);3.&80.3!00
$.83.00;#.1"$.1!$
1. Ri,c'l .e "ali#ent 6 1-2H1 ) 1-2H2 ) /-/H/ ) 0-6H2 )
1H!61-2>0-/1)1-2>0-0!)/-/>0-06)0-6>/-/()1-1/6 /-(0
A1 ; Active circulante F Total active ; (".800.000/80.3!0)F31.880.3!0; 0,31
A ; :rofit net01ividende F Total active ;1."0.000-8&GF31.880.3!0;0,0#
A3 ; :rofit inainte de dobF Total active ; 1."0.000F31.880.3!0; 0,0!
A& ; A233 F total 1atorii ; &.#"$.1!0F$.83.00;3,38
A# ; 3ifra de afaceri F Total Active ; 3!.000.000F31.880.3!0; 1,13
P ; 3,8
P Q 3 : situatie financiara buna
(. Valoarea .e rentabilitate contin'a;37/37Frata de
actuali%are;#00.000/#00.000F0.1#;3.833.333 lei
(pt rata de actuali%are este folosita rata de capitali%are din enunt...)
6al. act.; 3.833.333F30.000;1$,$$ leiFact.
V1.A2.-2011 ,ocietatea A absoarbe societatei 7@ bilanurile celor dou societi se
pre%int astfel:
,ocietatea A
3heltuieli de nfiinare &0.000
Terenuri $0.000
3ldiri &80.000
4chipamente 1.#00.000
Titluri de participare 300.000
,tocuri 3.!00.000
3reane #.100.000
din care ,oc. 7 3!0.000
1isponibiliti !0.000
3apital social (10.000
aciuni) 3.!00.000
5e%erve 10.000
:rofit 10.000
=bli'aii nefinanciare 3.&0.000
=bli'aii financiare &."0.000

,ocietatea 7
3heltuieli de nfiinare 10.000
9mobili%ri necorporale
(OS) &0.000
9mobili%ri corporale 1.800.000
,tocuri 3.000.000
3reane &.#00.000
1isponibiliti !0.000
133
3apital social
(#.000aciuni) 1.#00.000
5e%erve !0.000
:rofit !0.000
:rovi%ioane 330.000
=bli'aii nefinanciare 3.!00.000
=bli'aii financiare &.1$0.000
:roiectul de fu%iune prevede:
metoda de fu%iune: prin absorbie (A absoarbe 7)
raportul de schimb se stabile*te pe ba%a valorii intrinsece a titlurilor fiecrei
societi (valori determinate prin metoda A23).
Alte informaii:
valorile de aport stabilite prin evaluarea de ctre o societate speciali%at a
patrimoniului societii absorbite sunt:
fond comercial !00.000
imobili%ri corporale .&00.000
stocuri .100.000
creane &.00.000
- fondul comercial al societii absorbante a fost evaluat la "00.000.
- imobili%rile corporale ale absorbantei au fost evaluate ia &.#00.000. ,
- absorbanta preia inte'ral datoriile absorbitei c<t *i elementele pentru care s0au creat
provi%ioanele pentru risc contabili%ate.
- absorbanta deine #00 de titluri n societatea 7.
,e cere:
1. 1eterminarea raportului de schimb (p)
2. 3alculul numrului de aciuni de emis de ctre ,ocietatea A (p)
3. 1eterminarea primei de fu%iune (1p)
4. 3ontabili%area operaiunilor la ,ocietatea A: (p)
- modificarea capitalului social
- preluarea activelor *i pasivelor ,ocietii 7
- contabili%area obli'aiilor reciproce.
5. ntocmirea bilanului dup fu%iune (3p)
Rezolvare:
1. +eter#inarea ra%ort'l'i .e ,cCi#b
5aportul de schimb se determina pe ba%a valorii intrinseci a unei actiuni A si a unei actiuni 7,
determinate pe ba%a A233.
ANCC B %rin #eto.a a.itiva:
3apital social /1.#00.000
5e%erve / !0.000
:rofit / !0.000
:rovi%ioane /330.000
Active fictive (cheltuieli de infintare/imob. necorporale) 03!0.000
:lus valoare fond comercial / !00.000
:lus valoare imobili%ari corporale (.&00.0000
1.800.000;!00.000)
/ !00.000
:lus valoare stocuri (.100.00003.000.000; 0"00.000) 0 "00.000
:lus valoare creante (&.00.0000&.#00.000;0300.000) 0 300.000
Total A233 7 1.#"0.000
62 7; 3,Fnr act ;1.#00.000F#.000;!0 leiFact
13&
6 intrinseca 7; A233Fnr act;1.#"0.000F#.000;!3.! leiFact
ANCC A %rin #eto.a a.itiva:
3apital social /3.!00.000
5e%erve /10.000
:rofit /10.000
Active fictive (cheltuieli de infintare) 0&0.000
:lus valoare actiuni 7 (#000+!3,!)0(#000+!0);318.0000
300.000;18.000)
18.000
:lus valoare imobili%ari corporale (&.#00.0000
.$00.000;1.800.000)
/ 1.800.000
:lus valoare fond comercial /"00.000
Total A233 !.318.000
A detine #.000 titluri in 7@ 3ap ,oc 7 are #.000 actiuni ;QA detine 0G din 3ap ,oc 7.
T: puse in echivalenta ; A233 7 - 0G ; 1.#"0.000-0G;318.000 lei
62 A;3,Fnr act;3.!00.000F10.000;3!0 leiFact
6 intrinseca A;A233Fnr act;!.318.000F10.000;!31.8 leiFact
Ra%ort .e ,cCi#b ; Actiunea 7 F Actiunea A ; !3.!F !31,8; 0.1
1 actiune 7 ; 0.1 actiuni A
2@ Calc'l n'#ar'l'i .e acti'ni e#i, .e ,ocietatea A 6 R, 3 6r act 1 care nu sunt detinute de $
;5s + (nr act 70nr act detinute de A);;0.1 + (#.0000#.000)i ;.000 actiuni
/. +eter#inarea %ri#ei .e "'zi'ne:
3resterea de capital social ; .000 act + 3!0 lei ; $0.000 lei
Aport societatea A ; A23 7 + (100G 0 0G) ; 1.#"0.000 + 80G ; 1.$.000 lei
:rima fu%iune complementara ; #.000 act + (val intriseca 7 > val nom 7) ; #.000 + (!3,! > !0)
; 18.000 lei
:rima fu%iune ; 1.$.000 lei > $0.000 lei/ 18.000 lei ; #$0.000 lei
Pri#a .e e#i,i'ne 6 A2337-80G(partea nedetinuta de A in 7)0Ea. 3ap ,oc A;1.$.0000$0.000;##.000 lei
:rima fu%iune suplimentara; prima de emisiune datorata plusvalorii T: de.a detinute de A la 7
;#.000 + (!3.!0!0); 18.000
:rima de fu%iune: prima de emisiune/prima de fu%iune suplimentara;##.000/18.000;#$0.000
!@Contabilitatea la ,ocietatea A:
0 ma.orarea capitalului (actiunile de.a detinute se anulea%a): prima de fu%iuni se diminuea%a cu val.provi%ioane pt ca
in enunt se specifica ca si acestea sunt preluate de catre A)
&#! ; G 1.#"0.000
101 $0.000
!1 300.000
10& #$0.000
BIANT ?CONO5IC B
ACTIV PASIV
ele#ent ,'#a a4',tari val.4',ta ele#ent ,'#a a4',tari val.4',ta
3h.infiintare 10 000 010 000 0
3ap soc (#.000
act) 1 #00 000 1 #00 000
9mob necorp &0 000 0&0 000 0 5e%erve !0 000 !0 000
8d com 0 !00.000 !00 000 :rofit !0 000 !0 000
9mob
corporale 1 800 000 !00.000 &00 000 :rovi%ioane 330 000 330 000
stocuri 3 000 000 0 "00.000 100 000 1if din reeval 03!0 000 03!0 000
3reante & #00 000 0 300.000 & 00 000 =bli' nefin 3 !00 000 3 !00 000
1isponibil !0 000 !0 000 =bli' fin & 1$0 000 & 1$0 000
Total Activ 0 120 000 -/60 000 0 /60 000 Total Pa,iv 0 120 000 -/60 000 0 /60 000
0 preluarea activelor societatii 7:
13#
G ; &#! " 3!0 000
13 &00 000
3++ 100 000
&1+ & 00 000
#11 !0 000
0$1 !00 000
0 preluarea elementelor de pasiv:
&#! ; G $ $$0 000
=bli'atii
nefinanciare
3 !00 000
=bli'atii
financiare
& 1$0 000
Contabilizarea o%erati'nilor reci%roce:
&01 ; &11 3!0.000 lei
BIANT A .'%a "'zi'ne
ACTIV PASIV
ele#ent Val A Val B Total ele#ent Val A Val B Total
fd comercial "00 000 !00 000 1 800 000 3ap soc (10 act) & 30 000 & 30 000
9mob corp & #00 000 &00 000 ! "00 000 5e%erve 10 000 10 000
stocuri 3 !00 000 100 000 # $00 000 :rime de f% #$0 000 #$0 000
3reante & $&0 000 & 00 000 8."&0 000 :rofit 10 000 10 000
1isponibil !0 000 !0 000 10 000 1if.reev .&!0.000 .&!0.000
=bli' nefin 3 &0 000 3 &0 000 ! &80 000
=bli' fin & "0 000 & 1$0 000 " 0"0 000
Total Activ 1/ (00 000 0 /60 000 2/ 160 000 Total Pa,iv 1! 1!0 000 1 210 000 2/ 160 000
3apital social dupa fu%iune;3apital soc A / ma. 3,
6aloarea creante A este corectata in minus cu valoarea creantelor pe care le avea 7 la A@ drept
consecinta valoarea obli' nefin 7 se reduce cu aceasi valoare (contabili%area operatiunilor
reciproce).
1if reev soc A; .&$8.000018.000(incorporate in prime de fu%iune);.&!0.000
V2.A1.-2011 Ba o societate comercial care ncheie situaiile financiare 31 decembrie *i le d
publicitii la 1# aprilie anul viitor, un anumit numr de evenimente au aprut dup nchiderea
e+erciiului la 31 decembrie anul 2:
1. Anunarea unei restructurri importante dintr0o u%in a societii. Anunul a fost reali%at
pe 8 decembrie 2, dar in<nd seama de srbtori, acesta nu a fost cunoscut de public
dec<t pe ianuarie 2/1.
2. Anunarea n data de 1# mai 2/1 a unui plan de ncetare a activitii.
3. Nn contract de construcii, n curs la 31 decembrie 2, este constatat deficitar la 1 iulie
2/1.
4. Achi%iionarea n martie 2/1 a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrial *i
comercial a unui produs.
5. nscrierea n activ a cheltuielilor de de%voltare. 9nformaiile cunoscute n martie 2/1 ne
las s credem c produsul vi%at de cheltuielile an'a.ate are puine *anse de reu*it.
6. 1eterminarea manierei definitive a preului de achi%iie a unui bun imobili%at
recepionat nainte de nchidere.
7. 4+perti% care permite de'a.area unei valori inferioare celei constatate n contabilitate.
3esiunile de imobili%ri efectuate dup nchidere dau impresia unei valori inferioare
valorii contabile de nchidere.
8. 3esiunea la nceputul 2/1 a unui imobil de birouri care 'enerea% o plus0valoare.
13!
9. 3unoa*terea, n cursul primului trimestru din 2/1, a unor elemente de evaluare le'ate
de perspective de reali%are sau de rentabilitate recente *i de modificri de con.unctur
care dau impresia unei scderi a valorii titlurilor de participare. 5ecepia, ulterioar
nchiderii a unor situaii financiare *i alte informaii privind o filial pun<nd n eviden
o diminuare permanent a valorii investiiei.
10. ,cderea substanial n raport cu valoarea de inventar a cursului bursier a titlurilor
imobili%ate altele dec<t participaiile.
11. ,cdere a preului datorit produciei abundente de produse finite. 6aloarea reali%rii
stocurilor la 31 martie 2/1 devine inferioar celei de la 31 decembrie 2.
12. 6ariaia substanial a ratelor de schimb valutar (dolar *i euro), dup 1 ianuarie 2/1.
,e cere:
a) , anali%ai fiecare operaiune. (#p)
b) , preci%ai incidena contabil a fiecrei operaiuni. (#p)
Rezolvare
1.(nun"area unei restructur8ri importante dintr-o uzin8 a societ8"ii. (nun"ul a fost realizat
pe $% decembrie N; dar "in6nd seama de s8rb8tori; acesta nu a fost cunoscut de public dec6t pe
$ ianuarie NF1.
Anali%a Acest eveniment are o ori'ine anterioar datei de 31 dec. 2. Sotr<rea luat la
8 dec. 2 este cunoscut de participanii la viaa ntreprinderii (salariai, conductori, asociai)
naintea ncheierii situaiilor financiare. 3riteriile definite de 9A, 3$ referitor la provi%ioane pot
fi considerate ca fiind ndeplinite. ?n ce prive*te restructurrile, 9A, 3$ prevede ca entitatea s
aib un plan formali%at *i detaliat al restructurrii care s preci%e%e cel puin activitatea la care
se refer, principalele locaii afectate, numrul apro+imativ *i funcia persoanelor indemni%ate
cu titlu de ncheiere a contractelor de munc, cheltuielile an'a.ate, data la care planul se va pune
n lucru
9nciden contabil: Trebuie nre'istrat un provi%ion pentru restructurare care va include
numai cheltuielile care sunt n mod necesar antrenate de restructurare *i care nu se refer la
activitatea curent a entitii
$. (nun"area n data de 15 mai NF1 a unui plan de ncetare a acti#it8"ii.
Anali%a .2u afectea%a e+ercitiul financiar, deoarece este trecut de 1# aprilie nu este
recunoscut ca eveniment ulterior bilantului, in consecinta entitatea nu isi a.ustea%a situatiile
financiare aferente anului 2.
9nciden contabil: Eeniune eventual n notele ane+e dac evenimentul are consecine
financiare semnificative *i dac cunoa*terea lui este necesar pentru aprecierea activitii
entitii
4. ,n contract de construc"ii; n curs la 41 decembrie N; este constatat deficitar la 1
iulie NF1.
Anali%: 4veniment survenit ulterior nchiderii e+erciiului dar care ar putea fi ata*at
e+erciiului ncheiat (contractul de construcie e+ista la 31 dec. 2). 3unoa*terea acestui
eveniment mult dup publicarea situaiilor financiare nu permite luarea sa n considerare ca
eveniment posterior.
9nciden contabil: 2icio meniune n situaiile financiare. 1ac evenimentul ar fi fost
cunoscut naintea datei ntocmirii situaiilor financiare, trebuia constatat un provi%ion pentru
pierderi
4. (c5izi"ionarea n martie NF1 a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrial8 7i
comercial8 a unui produs.
Anali%: 4veniment survenit ulterior ncheierii e+erciiului *i care nu este ata*abil
e+erciiului ncheiat.
13$
9nciden contabil: Eeniune eventual n notele ane+e (sau n raportul de 'estiune) dac
evenimentul are consecine financiare semnificative *i, dac cunoa*terea sa este necesar pentru
aprecierea activitii societii.

5. nscrierea n acti# a c5eltuielilor de dez#oltare. nforma"iile cunoscute n martie NF1
ne las8 s8 credem c8 produsul #izat de c5eltuielile anga@ate are pu"ine 7anse de reu7it8.
Anali%: 4veniment survenit ulterior nchiderii e+erciiului dar ata*abil la e+erciiul
ncheiat (e+ist o le'tur direct *i preponderent).
9nciden contabil: ?nre'istrarea cheltuielilor de de%voltare n conturile de cheltuieli
ntruc<t condiiile necesare imobili%rii acestora nu sunt reunite (*ansa de reu*it).
3. !eterminarea manierei definiti#e a pre"ului de ac5izi"ie a unui bun imobilizat
recep"ionat nainte de nc5idere.
Anali%: 4veniment survenit ulterior ncheierii e+erciiului dar ata*abil e+erciiului
ncheiat (e+ist o le'tur direct *i preponderent).
9nciden contabil: a.ustarea contului respectiv de imobili%ri.
=. 09pertiz8 care permite dega@area unei #alori inferioare celei constatate n
contabilitate. *esiunile de imobiliz8ri efectuate dup8 nc5idere dau impresia unei #alori
inferioare #alorii contabile de nc5idere.
Anali%: 4veniment survenit ulterior nchiderii e+erciiului dar ata*abil la e+erciiul ncheiat.
9nciden contabil: A.ustarea valorii imobili%rii (constituirea unui provi%ion pentru
depreciere) *i informarea n ane+e (dac evenimentul este semnificativ).
%. *esiunea la nceputul NF1 a unui imobil de birouri care genereaz8 o plus-
#aloare.
Anali%: 4veniment survenit posterior nchiderii e+erciiului *i neata*abil e+erciiului
ncheiat.
9nciden contabil: meniune eventual n ane+e dac societatea estimea% c acest
eveniment are consecine financiare se mnificative *i dac cunoa*terea sa modific aprecierea
situaiei financiare a acesteia.
9. *unoa7terea; n cursul primului trimestru din NF1; a unor elemente de e#aluare
legate de perspecti#e de realizare sau de rentabilitate recente 7i de modific8ri de con@unctur8
care dau impresia unei sc8deri a #alorii titlurilor de participare. )ecep"ia; ulterioar8 nc5iderii
a unor situa"ii financiare 7i alte informa"ii pri#ind o filial8 pun6nd n e#iden"8 o diminuare
permanent8 a #alorii in#estitiei.
Anali%: ?n msura n care metoda evalurii titlurilor de participare are la ba% valoarea
de folosin (cursul bursier, rentabilitate, capitaluri proprii etc.) evenimentele noi sunt ata*abile
e+erciiului ncheiat. Titlurile de participare nu fi'urea% dec<t n situaiile financiare ale
societii. 4le sunt evaluate conform 9A, 3" ca active financiare disponibile la v<n%are (adic la
valoarea .ust, diferenele fiind nre'istrate n capitaluri proprii).
9nciden contabil: A.ustarea valorii de inventar a titlurilor.
10. .c8derea substan"ial8 n raport cu #aloarea de in#entar a cursului bursier a titlurilor
imobilizate altele dec6t participatiile.
0ntitatea nu isi a@usteaza situatiile financiare; deoarece titlurile se iau in ultima zi a
anului .
Anali%: Titlurile imobili%ate (altele dec<t cele de participare) sunt evaluate la cursul lor n
burs la sf<r*itul e+erciiului (ultima %i sau cursul mediu din ultima lun).
9ncidena contabil: 9nformarea eventual n ane+e dac importana este considerat
semnificativ.

138
11. .c8dere a pre"ului datorit8 produc"iei abundente de produse finite. Aaloarea
realiz8rii stocurilor la 41 martie NF1 de#ine inferioar8 celei de la 41 decembrie N.
Anali%: 4veniment posterior ata*abil e+erciiului ncheiat. 3ontinuarea scderii cursurilor la
nchiderea e+erciiilor constituie un element complementar aprecierii valorii elementelor de
activ ale ntreprinderii.
9nciden contabil: ?nre'istrarea unui provi%ion pentru depreciere sau a unui provi%ion
pentru risc
1$. Aaria"ia substan"ial8 a ratelor de sc5imb #alutar :dolar 7i euro<; dup8 1 ianuarie
NF1.
Anali%: 4veniment survenit ulterior nchiderii e+erciiului *i neata*abil la e+erciiul
ncheiat.
9nciden contabil: Eeniune eventual n notele ane+e dac societatea estimea% c acest
eveniment are consecine financiare semnificative *i cunoa*terea acestuia ar modifica aprecierea
asupra situaiei financiare a societii.
V2.A2.-2011 Avei urmtoarele informaii privind situaia patrimonial a ntreprinderii la finele
anului 2:
Terenuri 1.00.000, 3heltuieli de nfiinare 1&0.000, 3onstrucii 8.000.000, 4chipamente
&.800.000, Eobilier #0.000, Amena.ri *i instalaii 1.!00.000, ,tocuri $.000.000, 3reane
18.80.000, 3apital social 10.000.000 (10.000 aciuni), 3heltuieli anticipate #00.000, re%erve
8.&80.000, 6enituri anticipate #00.000, :rofituri &.!!0.000, :rovi%ioane pentru restructurri
800.000, :rovi%ioane pentru impo%ite de plat 1.!00.000, 1atorii pe termen lun' #.00.000,
=bli'aii nefinanciare 11.3&0.000.
Alte informaii:
ntreprinderea a raportat prin bilan profituri nete de: &.800.000 n anul 201 *i &.00.000
n anul 20 *i estimea% profituri nete de &.000.000 n anul 2/1, &.00.000 n anul 2/
*i &.&00.000 n anul 2/3.
n anul 201 instalaia de ba% a ntreprinderii a fost n reparaie timp de luni urmare
unei e+plo%ii care a avut loc, iar n anul 20 au avut loc # 'reve a cte 3 %ile cu
ntreruperea total a lucrului.
4chipamente n valoare de 800.000 sunt fr utilitate n cadrul ntreprinderii.
n luna martie anul 2/1 ntreprinderea face obiectul unei tran%acii comerciale n
sectorul privat.
= firm de consultan a stabilit diferene poteniale de valoare dup cum urmea%:
03.000.000 la imobili%ri corporale, /300.000 la stocuri, 01.000.000 la creane *i
/300.000 la obli'aiile n valut.
,e cere:
1. , elaborai bilanul contabil la 31 decembrie 2 pe principalele sale mase contabile *i s
determinai valoarea contabil a ntreprinderii la aceast dat. (&p)
2. , determinai Activul 2et 3ori.at la 31 decembrie 2 prin ambele metode *i s calculai
valoarea intrinsec a unei aciuni a ntreprinderii la 31 decembrie 2. (3p)
3. 3are este valoarea de rentabilitate continu a ntreprinderii *tiind c la data tran%aciei
rata de capitali%are a fost de 0G. (3p)
Rezolvare
1. 7ilantul contabil si principalele mase contabile .
Imobilizrile
necorporale 1&0.000Capitaluri proprii #.#&0.000
Imobilizri corporale 1!.10.000Obligaii nefnanciare_ 11.3&0.000
Imobilizri fnanciare 0Obligaii fnanciare #.00.000
13"
TOTAL
IMOBILIZARI 16.260.000TOTAL DATORII 16.!20.000
Stocuri $.000.000Venituri anticipate #00.000
Creane 18.80.000
Cheltuieli anticipate #00.000
TOTAL 22.!(0.000TOTAL 22.!(0.000
:entru a determina valoarea contabila intocmim bilantul economic la 31 decembrie 2
4+plicatii 7ilant contabil 3orectii 7ilant
economic
4+plicatii 7ilant contabil 3orectii 7ilant
economic
9mobili%ari
corporale
1!.10.000 0800.00
03.000.000
1.30.0003apital social C
(10.000 actiuni)
10.000.000 0 10.000.000
9mobili%ari
necorporale
1&0.000 01&0.000 0re%erve 8.&80.000 0 8.&80.000
9mobili%ari
financiare
0 0 0:rofituri &.!!0.000 0300.000 &.3!0.000
,tocuri : $.000.000 /300.000 $.300.000:rovi%ioane ptr
impo%ite de plata
1.!00.000 0 1.!00.000
3reante 18.80.000 01.000.000
/#00.000
18.30.000:rovi%ioane
pentru
restructurari
800.000 0 800.000
3heltuieli
anticipate
#00.000 0#00.000 01atorii pe
termen lun'
#.00.000 0 #.00.000
=bli'atii
nefinanciare
11.3&0.000 /300.000
/#00.000
1.1&0.000
6enituri
anticipate
#00.000 0#00.000 0
1iferente de
reevaluare
0 0&.!&0.000 0&.!&0.000
TOTA 22.!(0.000 0&.!&0.000 3$."&0.000 22.!(0<000 0&.!&0.000 3$."&0.000
A23 ;Total active reevaluat > total datorii;3$."&0.00001$.3&0.000;0.!00.000
A23;capital propriu /F0 diferente din reevaluare
;10.000.000/8.&80.000/&.3!0.000/1.!00.000/800.0000&.!&0.000;0.!00.000
.A23;0.!00.000
6aloarea intrinseca a unei actiuni ;A23Fnr actiuni;0.!00.000F10.000;.0!0 ron Factiune
1. 6aloarea rentabilitatii continue a intreprinderii ;37/37Fr
3alculam ca%acitatea bene"iciara ca fiind media profiturilor nete anuale din
intrea'a perioada trecuta si viitoare ( ani din perioada trecuta si 3 ani din perioada viitoare
)0se recomanda in evaluarea intreprinderilor tran%actionate in sectorul provat
20;&.00.000
201; &.800.000
2;&.!!0.000
2/1;&.000.000
2/;&.00.000
2/3;&.&00.000
3apacitatea beneficiara ;&.3$!.!!!
6aloarea 54ntabilitatii continue ;
37 /37Fr;&.3$!.$$$/&.3$!.!!!F0G;&.3$!.$$$/1.883.330;!.#".""!
1&0
V/.A1.-2011 ,ocietatea A ,5B pre%int la 31 decembrie anul 2 urmatoarea situaie
patrimonial: capital social "00.000 ("000 aciuni a 100 lei), imobili%ri corporale
1.000.000, imobili%ri necorporale (licen) #0.000, imobili%ri financiare 100.000 (10.000
aciuni cu valoare nominal de 10, deinute la societatea f ,5B repre%ent<nd #0G din
numrul de aciuni ale acesteia), re%erve 100.000, profituri nereparti%ate 100.000, stocuri
1.#00.000 (materii prime *i materiale 00.000, producie n curs 1.0#0.000 produse finite
#0.000), creane .#00.000 (din care incerte 00.000) furni%ori *i creditori 3.1#0.000,
datorii la bnci 1.000.000 (din care pe termen lun' #00.000), disponibiliti bne*ti 100.000.
Alte informaii:
- cldirile care repre%int #0G din activele corporale amorti%abile au o valoare de
pia cu 0G mai mare dec<t valoarea contabil@
- activul net corectat al societii f ,5B a fost la 31 decembrie 2 de &00.000@ 00
diferenele de curs aferente creanelor n valut sunt la 31 decembrie de /300.000 lei@
- diferenele de curs aferente obli'aiilor n valut sunt de /100.000@
- stocurile fr mi*care sunt n sum de 1#0.000@
- din reevaluarea stocurilor au re%ultat diferene favorabile de 8#0.000.
,e cere:
1. , e+plicai trecerea de la bilanul contabil la bilanul economic *i s elaborai
bilanul economic al societii A ,5B la 31 decembrie 2. (3p)
2. , determinai valoarea intrinsec a unei aciuni A ,5B la 31 decembrie 2. (p)
3. , elaborai bilanul funcional *i bilanul financiar al societtii A ,5B la 31
decembrie anul 2.(3p)
4. :e ba%a bilanurilor de mai sus facei o scurt pre%entare a situaiei financiare a
societii A ,5B la 31 decembrie anul 2. (p)
Rezolvare:
Activ :asiv
4lemente 6al ctb A.ustari 6al ec 4lemente 6al ctb A.ustari 6al ec
9ombili%ari
necorporale
#0.000 0#0.000 0 3apital social "00.000 0 "00.000
9mobili%ari
corporale
1.000.000 /100.000 1.100.000 5e%erve 100.000 0 100.000
9mobili%ari
financiare:10000act
A 10lei la soc
Tama
100.000 /100.000 00.000 :rofituri
nereparti%ate
100.000 /00.000 300.000
,tocuri 1.#00.000 /$00.000 .00.000 8urni%ori si
creditori
1.800.000 /100.000 1."00.000
3reante
0incerte:00.000
.#00.000 /100.000 .!00.000 1atorii la
banci 0
TB:#0.000lei
1.000.000 0 1.000.000
1isponibil banesti 100.000 0 100.000 1if. reeval 1.3#0.000 !#0.000 .000.000
Total active !.2!0.000 0!0.000 6.200.000 Total %a,ive !.2!0.000 0!0.000 6.200.000
9mobili%ari corporale: #0G+1.000.000;#00.000+0F100;100.000
9mobili%ari financiare: &00.000F.000;0 @ (0010)+10.000;100.000
3reante ; 000.000/300.000; 100.000
,tocuri; 01#0.000/8#0.000; $00.000
1iferente din reevaluare ; "#0.000 > 300.000;!#0.000
Trecerea de la bilantul contabil la bilantul economic se face prin eliminarea activelor
imobili%ante necorporale cu e+ceptia celor de de%voltare, reevaluarea activelor corporale,
imobili%arile financiare se evaluea%a in functie de tipul titlurilor,la nivelul stocurile s elimina
1&1
cele cu miscare lenta, iar creantele se elimina cele incerte si se reevaluea%a cele in valuta la
cursul 725 la ultima %i a lunii precedente.
7ilantul economic
4lemente ,ume 4lemente ,ume
9mobili%ari 1.300.000 3apital propriu 3.300.000
,tocuri .00.000 8urni%oriFcreditori 1."00.000
3reante .!00.000 1atorii la banci 1.000.000
1isponibil banesti 100.000
Total Activ 6.200.000 Total Pa,iv 6.200.000
6aloarea intrinseca ; A23F2r actiuni ; 3.300.000F"000;3!!,!$lei
A23; 3apitaluri propriu /F01if din reev ; 3.300.000
A23; Total active >Total datorii ; !.00.0000."00.000;3.300.000
7ilant functional pe ba%a bilanutului economic
4lemente ,ume 4lemente ,ume 8.
89
2A2
TA
54
8. 926 :
9mobili%ari
1.300.000 3apital propriu 3.300.000
8.4A:B:
,tocuri/3reante0
8urni%oriFcreditori
."00.000 1atorii la banci 1.000.000
8. T54P
1isponibil banesti
100.000
Total Activ 2./00.000 Total Pa,iv 2./00.000
8unctia de invetitie ; Active imobili%ate corporale/Active imobili%ate financiare
8unctia de e+ploatare ; ,tocuri/3reante0=bli'atii nefinanciare
8unctia de tre%orerie ; 1isponibil banesti
8unctia de finantare; 3apital propriu /=bli'atii financiare pe T,
7ilant financiar pe ba%a bilantului economic
4lemente ,ume 4lemente ,ume
9mobili%ari 1.300.000 3apital permanent 3.800.000
,tocuri / creante &.800.000 8urni%oriFcreditori 1."00.000
1isponibil banesti 100.000 1atorii la banci T, #00.000
Total Activ 6.200.000 Total Pa,iv 6.200.000
85 ; 3apital permanent0 9mobili%ari ; 3.800.000 > 1.300.000 ; .#00.000
285 ; ,tocuri / 3reante >8uni%oriF3reditori ; &.800.000 > 1."00.000 ; ."00.000
T2 ; 1isponibil > 1atorii la banci T, ; 100.000 >#00.000 ; 0 &00.000
T2 ; 850 285 ; .#00.0000."00.000 ; 0&00.000
=bservam o preocupare redusa a conducerii pentru investitie, desi pre%inta un fond de
rulment po%itiv ceea ce inseamna ca are un capital permanent care finantea%a activele
imobili%ante si o parte din activele circulante.
,ocietatea pre%inta un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare
posibile de mobili%at.9n ca%ul in care conducerea ar duce o politica de investitie atunci se
e+plica ca o situatie normala cresterea nevoii de finantare a ciclului de e+ploatare.
1e%echilibrul financiar al entitatii este dat de deficitul monetar, prin an'a.area de noi
credite pe T,, adica dependenta societatii de resurse e+terne, se urmareste obtinerea celui mai
mic cost de procurare al noilor credite prin ne'ocierea mai multor resurse de astfel de capital.
1&
V/.A2.-2011 1eterminai prin ambele metode valoarea patrimonial de ba% a societii
comerciale 4+emplul ,5B dispun<nd de urmtoarele informaii:
cldiri #00.000, terenuri 100.000, echipamente amorti%abile 3.000.000, HnoI0hoI #0.000,
capital social .#00.000, datorii comerciale ".000.000, mprumuturi &.8#0.000, stocuri
#.000.000, creane 8.000.000, sume la bnci #0.000, re%erve #00.000, profit #0.000.
:reul de pia al cldirilor este de 1.#0.000, din reevaluarea activelor amorti%abile au
re%ultat diferene n plus de 800.000, stocurile fr mi*care sunt de #0.000, iar diferenele
favorabile din reevaluarea creanelor n valut sunt de .#00.000.
Rezolvare
7ilanul economic pe ba%a cruia se determin valoarea patrimonial a societii se
pre%int astfel:
Activ A.ustare :asiv

/ $#0.000
9mobili%ri 3.!00.000 / 800.000 3apital social .#00.000
3orporale
9mobili%ri #0.000 0 #0.000 5e%erve #00.000
necorporale
,tocuri #.000.000 0 #0.000 :rofit #0.000
3reane 8.000.000 / .#00.000 1if. din reevaluare /3.##0.000
1isponibil. #0.000 0 =bli'. nefinanciare ".000.000
=bli'. financiare &.8#0.000
1$.100.000 / 3.##0.000

0.!#0.000 0.!#0.000
Activul net corectat prin metoda substractiv:
Active (valori economice) > 1atorii ; 0.!#0.000 > 13.8#0.000 ; !.800.000
Activul net corectat prin metoda aditiv:
3apitaluri proprii g 9nfluene din reevaluare ; 3.#0.000 / 3.##0.000 ; !.800.000
Activul net corectat (A23) constituie valoarea patrimonial de ba% a ntrprinderii
1&3
V2.A1.-2011 Ba 31 decembrie 2 situatia patrimonial a societtii Alfa se pre%int astfel:
,e cere:
1. , elaborai bilanul contabil al societtii la 31 decembrie 2 pe principalele mase
contabile. (1p)
2. , indicai valoarea imobili%rilor necorporale, fondul de rulment net 'lobal *i necesarul
de fond de rulment. (&p)
3. :e ba%a maselor financiare obinute facei un comentariu asupra echilibrului financiar al
firmei. (p)
4. Admi<nd c provi%ioanele constituite au caracter de re%erv *i c nu e+ist distorsiuni
ntre valorile contabile *i valorile economice ale bunurilor corporale determinai valoarea
intrinsec a unei aciuni. (3p)
Rezolvare
1) 3helt in avans nu sunt active fictive pt ca se specifica ca sunt le'ate de e+ploatare.
6aloarea bruta activelor fictive ; chelt instalare/brevete/fd com/chelt de reparti% # ani ;
100/180/00/80;##0 lei
6aloarea neta activelor fictive ; chelt instalare/brevete/fd com/chelt de reparti% # ani ;
80/10/00/80;&80 lei
) 6aloarea bruta a imobili%arilor necorporale; chelt instalare/brevete/fd
com;100/180/00;&80 lei
6aloarea neta a imobili%arilor necorporale; chelt instalare/brevete/fd com;80/10/00;&00
lei
Bilant contabil
0mii u.m.0
6alori nete
3heltuieli de instalare 80
7revete 10
8ond comercial 00
4chipamente #80
Titluri de participare 30
1atorii asupra imobili%rilor 1&0
,tocuri !0
3lieni "0
1ebitori diver*i 80
6alori mobiliare 3#
1isponibiliti $0
3heltuieli de e+ploatare n avans 1#
3heltuieli de reparti%, pe # ani 80
3apital social (1.000 aciuni) &#0
5e%erve 300
:rofitul nereparti%at "0
,ubvenii pentru investiii 0
:rovi%ioane 30
:rovi%ioane pentru riscuri 10
:rovi%ioane pentru cheltuieli &0
mprumuturi bancare 3#0
0 din care pe termen lun' 300
8urni%ori 180
1atorii fiscale si sociale 0
6enituri n avans (de e+ploatare) 10
1&&
ACTIV PASIV
ele#ent ,'#a ele#ent ,'#a
9 necorp &00 3apital social &#0
93 #80 5e%erve 300
98 30 Amorti% si deprecieri 0
6alori imobiliare 3# :rofitul nereparti%at "0
3heltuieli de reparti%are pe # ani 80 ,ubvenii pentru investiii 0
,tocuri !0 :rovi%ioane 30
3reante "0 :rovi%ioane pentru riscuri 10
1isponibiliti $0 :rovi%ioane pentru cheltuieli &0
3heltuieli de e+ploatare n avans 1# 9mprumuturi bancare 3#0
debitori diversi 80 0 din care TB 300
furni%ori 180
1atorii asupra imobili% 1&0
datorii fiscale si sociale 0
6enituri in avans (de e+pl) 10
Total Activ 1 620 Total Pa,iv 1 620
BIANT =INANCIAR
ACTIV PASIV
='nctia ,'#a ='nctia ,'#a
9mobili%ari 1 1# 3ap permanente 1 &0
stocuri/creante &&# =bli' nefin 3#0
disp/val mob $0 =bli' fin T, #0
Total Activ 1 620 Total Pa,iv 1 620
chelt de e+pl inre' in avans (ct &$1) le0am inclus in activele circulante
3) JJJA#ortizarile ,i .e%recierile in bilant'l c' valori nete ,'nt ,caz'te .in val i#obiliz
9IC6ICbr't-a#ortiz@
Ftilizari ,tabile ; 9mobili%ari la val br'ta ; chelt instalare / brevete / fd com / echip / T: /
val imobiliare / chelt de reparti%at pe # ani ; 100/180/00/80/30 /3# / 80 ;1&&# lei
&) re,'r,e ,tabile;O permanente/Amorti% (ca sa obt valoarea bruta ca la
utili%ari);1&0/3!0;1!00
3onsideram ca 1atoriile asupra imobili%arilor au scadenta R1 an.
#) 852T;5esurse stabile > Ntili% stabile ; 1!0001&&#;1##
285 total;2854 e+pl./285A4 (afara e+pl) (la valori brute pt ca amortiz au fost trecute la
utiliz stabile0
Ntili%ari temporare(ciclice) ; stocuri/creante/debitori diversi/disp/chelt e+pl in avans ;
;$0/30/80/$0/1#;###
5esurse temporare(ciclice) ; f%/datorii fiscale/dat in le' cu imobili%/6 de e+pl in avans/9mpr T,
; 180/0/1&0/10/#0;&00
Active ciclice de e+pl; stocuri/creante/chelt e+pl in avans;;$0/30/1#;&0#
5esurse ciclice de e+pl;8%/6de e+pl in avans;180/10;1"0
*onsideram ca fz de imobiliz nu apartin e9pl; ci acti# de in#estitii
2854;Active ciclice de e+pl05esurse ciclice de e+pl;&0#01"0;1#
Ntili%ari temporare A4; debitori diversi;80
5esurse temporare(ciclice) A4 ; dat in le' cu imobili% / dat fiscale ; 0/1&0;1!0
285A4; Active ciclice A405esurse ciclice A4;8001!0; 080
285total;1#080;13#
T2;850285;1##013#;0 sau: T2;disp0impr T,;$00#0;0
1&#
3omentarii:
285 este finantata in intre'ime din resursele stabile, a caror valoare totala permite de'a.area unei
tre%orerii po%itive.
V2.A2.-2011 :e 1# noiembrie 2, societatea rom<neasc A a cumprat materii prime n valoare
de #0.000 euro. :lata furni%orilor se efectuea% pe # februarie 2/1. ,ocietatea A *i nchide
conturile, n fiecare an la 31 decembrie. 3ursul monedei europene a suportat urmtoarea
evoluie: la 1# noiembrie 2: 3,"0 lei@ la 31 decembrie 2: &,01 lei@ 0 la # februarie 2/1: &,00 lei.
, se contabili%e%e operaia de achi%iie, evaluarea datoriei la inventar *i plata datoriei. (10p)
Rezolvare:
n contabilitatea societii A vor avea loc urmtoarele nre'istrri:
0 la 1# noiembrie 2, cumprarea stocului de materii prime (#0.000 euro + 3," leiFeuro):
Eaterii prime ; 8urni%ori 1"#.000 lei
0 la 31 decembrie 2, datorii furni%ori ; #0.000 euro + &,01 leiFeuro ; 00.#00 lei *i
recunoa*terea pierderii din diferene de curs valutar (#0.000 euro + 0,11 leiFeuro):
3heltuieli din ; 8urni%ori #.#00 lei
diferene de curs valutar
0 la # februarie 2/l, plata furni%orului (#0.000 euro + & leiFeuro) *i recunoa*terea unui
c<*ti' din diferene de curs valutar (#0.000 euro + 0,01 leiFeuro):
8urni%ori (1"#.000 lei / #.#00 lei) ; G 00.#00 lei
3onturi curente la bnci 00.000 lei
6enituri din diferene de curs valutar #00 lei
=peraia a 'enerat o pierdere din diferene de curs valutar de #.#00 lei 0#00 lei ; #.000 lei. 1in
punct de vedere contabil ns fiecare e+erciiu a fost afectat cu diferenele de curs
corespun%toare:
0 e+erciiul 2, cu o pierdere din diferene de curs de #.#00 lei@
0 e+erciiul 2/l, cu un c<*ti' din diferene de curs de #00 lei.
V!.A1.-2011 7ilanturile contabile ale intreprinderii pe ultimii 3 ani se pre%inta astfel:
20 201 2
9necorp (brevete) 100 100 100
93 3!00 &00 1"0
,tocuri !000 !$0 $00
3reante $00 !$0 $&&0
1isponibilitati !00 &80 $0
3apital soc 1800 1800 1800
5e%erve 3!0 &0 &0
=bli'atii nefin 8880 "000 10800
=bli'atii fin $#!0 !&80 #!&0
1&!
,e cere:
a. , anali%ai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii *i evoluia strii de echilibru
financiar al ntreprinderii. (& p.) (si evolutia bratului levierului > cerinta 6&00$)
b. , anali%ai evoluia pra'ului de rentabilitate al ntreprinderii *tiind c rata de remunerare a
activelor n pia s0a meninut la 1G, iar rata de capitali%are a firmei a fost de 1#G. (& p.)
c. 3e valoare ar fi avut bilanul total din anul n, la finele anilor n0! *i n/&, ( p.)
Rezolvare
a. Princi%alele "'nctiile ale intreprinderii se anali%ea%a pe ba%a bilantului functional.
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii;
punand in e#identa resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
imob necorporale sunt active fictive, le eliminam din anali%a.Ba elementele de :asiv le scadem
din po%itia ^re% din reevaluareM.
Bilant contabil "ara active "ictive
20 201 2
93 3!00 &00 1"0
,tocuri !000 !$0 $00
3reante $00 !$0 $&&0
1isponibilitati !00 &80 $0
TOTA ACTIV 11200 16/20 112(0
3apital soc 1800 1800 1800
5e%erve 3!0 &0 &0
5e%erve din reevaluare 0100 0100 0100
=bli'atii nefin 8880 "000 10800
=bli'atii fin $#!0 !&80 #!&0
TOTA PASIV 11200 16/20 112(0
8ctia investitii;imobili%ari corp
8ctia e+ploatare;,tocuri / 3reante0=bli' nefin
8ctia de tre%;disponibilitati
8ctia de finantare ; surse proprii / surse imprumutate;(3, / re%) / =bli'.fin
Bilant "'nctional
N-2 N-1 N
=.inve,titii 3!00 &00 1"0
= e3%loatare &30 &&&0 38&0
=.trezorerie !00 &80 $0
TOTA ACTIV (!20 1/20 62(0
=."inantare (!20 1/20 62(0
0surse proprii "!0 8&0 8&0
0 surse impr. $#!0 !&80 #!&0
TOTA PASIV (!20 1/20 62(0
N-1 < N-2 N < N-1
valori 7 valori 7
=.inve,titii 0100 !$G 0&80 80G
= e3%loatare 10 103G 0!00 8!G
=.trezorerie 010 80G &0 1#0G
=."inantare 0100 8!G 08&0 8"G
0surse proprii 010 88G 0 100G
0 surse impr. 01080 8!G 08&0 8$G
1&$
8ctia de investitii a intreprinderii a sca%ut de la an la an, in anul n01 la !$G din valoarea anului
2, urmand ca scada in continuarea, dar intr0un ritm mai incet. 5e%ulta ca intr nu a fost
preocupata de reinnoirea imobili%arilor. ,e poate ca firma sa foloseasca in anii 201 si 2
echipamente de.a amorti%ate sau sa fi vandut o parte din imobili%ari.
8ctia de e+ploatare a crescut in 201 cu 3G, urmand ca in anul 2 sa a.un'a la 8!G din valoarea
anului 201. 3hiar daca stocurile, creantele si obli'atiile financiare au crescut, acest procent s0a
datorat cresterii mai alerte a obli'atiilor nefinanciare fata de cresterea stocurilor si a creantelor.
8ctia de tre% a sca%ut la 80G in anul 201, iar apoi a crescut cu &0 um ceea ce inseamna o
crestere de #0G in anul 2 fata de anul 201 (cresterea se ba%ea%a pe scaderea interesului pentru
activitatile de investitii si e+ploatare.
,ursele proprii au sca%ut in anul 201 cu 1G, urmand ca in anul 2 sa se mentina la aceeasi
valoare ca in anul 201.
,ursel imprumutate scad de la an la an cu apro+ acelasi procent (1301&G).
7ratul levierului ; O propriiFH imprumutate
Anali%a facandu0se pe ba%a bil functional, in formula bratului de levier la O proprii nu au fost
incluse obli' nefin.
7ratul levierului ;surse proprii F surse impr
N-2 N-1 N
7ratul levierului 0.13 0.13 0.1#
,e observa ca bratul levierului a fost constant pe parcursul celor 3 ani, imprumuturile de la banci
neputand fi acoperite de capitalurile proprii.
9n calculul bilantului financiar am considerat ca toate obli'atiile financiare sunt pe termen scurt,
in problema nespecificandu0se altfel.
Bilant "inanciar
N-2 N-1 N
9mobili%ari 3!00 &00 1"0
,tocuri/creante 1300 13&0 1&!&0
1isponibilitati !00 &80 $0
TOTA ACTIV 11200 16/20 112(0
3ap.permanente "!0 8&0 8&0
=bli'.nefinanciare 8880 "000 10800
=bli'. financiare $#!0 !&80 #!&0
TOTA PASIV 11200 16/20 112(0
85 0!&0 01#!0 01080
285 &30 &&&0 38&0
T2 0!"!0 0!000 0&"0
85 ; 3ap permanente > 9mobili%ari
285 ; ,tocuri/creante > obli' nefin
T2;disponibilitati > obli' financiare
5elatia de echilibru: T2;850285
3apitalurile permanente nu acopera valoarea imobili%arilor in nici unul din anii anali%ati.
=blli'atiile nefinanciare sunt acoperite in intre'ime de catre stocuri/creante, ramanand surplus
care poate fi redirectionat catre imobili%ari.
T2 este ne'ativa, ceea ce e+prima o stare precara de echilibru financiar a intreprinderii.
b. Pra*'l .e rentabilitate ; A233 - i (i;rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce
nivel devine nerentabila continuarea activitatii firmei. = rentabilitate sub acest pra' determina
investitorii sa isi reoriente%e capitalurile catre activitati mai profitabile.
A233 ; Total active0 1atorii
A233 ; 3ap social / profit/re%erve/provi%ioane
Bilant econo#ic
1&8
20 201 2
93 3!00 &00 1"0
,tocuri !000 !$0 $00
3reante $00 !$0 $&&0
1isponibilitati !00 &80 $0
TOTA ACTIV 11200 16/20 112(0
3apital soc 1800 1800 1800
5e%erve 3!0 &0 &0
5e%erve din reevaluare 0100 0100 0100
=bli'atii nefin 8880 "000 10800
=bli'atii fin $#!0 !&80 #!&0
TOTA PASIV 11200 16/20 112(0
ANCC 060 (20 (20
%ra* .e rentabilitate 11!-2 100-( 100-(
,e observa pra'ul de rentabilitate a fost cel mai ridicat in anul 20, urmand apoi sa scada de la
11#, la 100,8, in anii 201 si 2 fiind constant.
c. pentru a afla valoarea bilantului total in anul n0! si anul n/& ne folosim de valoarea
Ancontabil.
6aloarea lui A23 din anul n (in viitor) se aduce la valoarea din anul n0! (il consideram pre%ent)
prin actuali%are.
+ ; _ F (1/i)
n
A23n0!;8&0F(1/1#G)
!
;8&0F,31;3!&
6aloarea lui A23 din anul n (pre%ent) se duce la valoarea din anul n/& (il consideram viitor)
prin capitali%are.
_;+(1/i)
n

A23n/&;A23(n) + (1/i)
&
;8&0+ ((1/1#G)
&
; 8&0+ (1/1#F100)
&;
8&0+ ((100/1#)F100))
&
;
8&0F1,$#;&80
V!.A2.-2011 7ilanul contabil al societii furni%ea% urmtoarele informaii patrimoniale:
imobili%ri necorporale (O2=`0S=`) 300.000@
imobili%ri corporale .&00.000
imobili%ri financiare 300.000,
stocuri $.#00.000,
creane ".000.000,
disponibiliti &#0.000,
capitaluri proprii 3.$#0.000,
obli'aii nefinanciare 11.&00.000,
obli'aii financiare &.800.000 (din care datorii pe termen lun' 3.000.000).
6aloarea economic a elementelor de bilan este de &.#00.000 la
imobili%rile corporale, 11.#0.000 la stocuri, $.#00.000 la creane *i de 1.#00.000 la
imobili%rile financiare.
,e cere:
, determinai pra'ul de rentabilitate al societii *tiind c rata de remunerare a
activelor este de 1#G.
- 4+plicarea oricrui calcul sau oricrei pre%entri este obli'atorie
7ilant contabil > bilant economic
Rezolvare
1&"
A P
4A:B bilant ctb corectii bilant ec 4A:B bilant ctb corectii bilant ec
9mobili%ri
corporale
.&00.000 /.100.000 &.#00.000 3apitaluri
proprii

3.$#0.000 3.$#0.000
9mobili%ri
necorporale
300.000 0300.000 0 obli'aii
nefinanciare
11.&00.000 11.&00.000
9mobili%ri
financiare
300.000 /1.00.000 1.#00.000 obli'aii
financiare
&.800.000 &.800.000
,tocuri $.#00.000 /3.$#0.000 11.#0.000 d.c. pe termen
lun' 3.000.000
3reane ".000.000 01.#00.000 $.#00.000 dif reevaluare /8.#0.000 8.#0.000
1isponibiliti &#0.000 &#0.000
Total activ 10.0!0.000 (.2!0.000 2(.200.000 Total %a,iv 10.0!0.000 )(.2!0.000 2(.200.000
Eetoda substractiv:
A23; T=TAB Activ 3=59hAT(n valori economice) > T=TAB 1atorii ; 8.00.000
0 1!.00.000 ; 1.000.000
Eetoda aditiv:
A23; 3apitaluri proprii g 198 din reevaluare ; 3.$#0.000 / 8.#0.000 ; 1.000.000
:ra'ul de rentabilitate repre%int mrimea profitului pe care piaa l a*teapt de la ntreprindere
n funcie de efortul investiional e+istent (e+primat prin valoare patrimonial a ntreprinderii,
respectiv activul net corectat) *i de rata de remunerare a pieei (i).
:ra' 542TA7 ; A23 i i ; 1.000.000 + 1#G ; 1.800.000
1#0
AN 2012
V1.A1.-2012 Ba 1.01.2 intreprinderea achi%itionea%a un utila. la costul de 10.000 lei. Eana'erii
estimea%a o durata de utilitate de # ani si o valoare re%iduala de .000 lei.Eetoda de amorti%are
este cea liniara. Ba sfarsitul e+ercitiului 2/ mana'erii estimea%a ca durata de utilitate care
corespunde cel mai bune noilor conditii de e+ploatare ale activului este de $ ani. 9n acelasi timp,
valoarea re%iduala este reestimata la 3.000 lei. ,e decide trecerea la metoda de'resiva iar
coeficientul de de'resie este 1,#. Ba sfarsitul duratei de utilitate activul este vandut la pretul de
3.000 lei. T6A &G.
,e cere:
1. ,a se pre%inte politicile preva%ute de =E8: 30##F00" referitoare la schimbarile de
estimare si la schimbarile de politici contabile
2. ,a se pre%inte politicile preva%ute de 9A, 8 referitoare la schimbarile de estimare si la
schimbarile de politici contabile
3. 3are este tratamentul contabil al ca%ului de mai sus conform =E8: 30##F00"C 1ar conform
9A, 1! si 9A, 8C
Rezolvare:
1. Con"or# O5=P /0!!<2000:
1efiniia politicii contabile este coerentj cu definiia din (. %. Totu*i, metoda de
amorti%are este consideratj politicj contabilj ((. % considerj metoda de amorti%are drept
estimare).
=E8: nr. 3.0##F00" nu conine o ierarhie a altor ndrumjri care ar trebui urmate atunci
c<nd nu e+istj o cerinj e+plicitj n re'lementarea naionalj.
2oua politic este aplicat ncep<nd cu anul urmtor anului n care a fost luat deci%ia de
schimbare. 2u sunt permise schimbjri de politici contabile n timpul anului. 9nformaiile
comparative din bilan *i din contul de profit *i pierdere nu sunt retratate ca urmare a schimbjrii
de politici. 1acj valorile pre%entate nu sunt comparabile, lipsa de comparabilitate trebuie
e+plicatj n note. ,chimbjrile de estimjri sunt recunoscute prospectiv prin includerea efectelor
n profitul sau pierderea perioadei afectate (adicj perioada schimbjrii *i perioadele viitoare).
2. Con"or# IAS (:
:oliticile contabile sunt principiile, ba%ele, conveniile, re'ulile *i practicile aplicate de
o entitate care ntocme*te *i pre%int situaii financiare.
9n selectarea unei politici contabile vom urmri:
0dac e+ist un standard sau interpretare aplicabil()0se aplic acesta
0nu e+ist standard0se e+ercit raionamentul profesional pentru a obine informaie relevant *i
credibil urmrind:cerinele altor standarde, prevederile cadrului conceptual, preci%rile ale altor
or'anisme de normali%are ce utili%ea% un cadru conceptual similar.
0dac schimbarea de politic este impus de un standard se aplic prevederile tran%itorii ale
acestuia,
0pentru schimbrile de politici voluntare se aplic tratamentul retrospectiv (prin afectarea
capitalurilor proprii),
/. Trata#ent'l contabil con"or# O5=P /0!!<2000
9nre'istrarile e+ercitiului 2:
1)achi%itia utila.ului:
G ; &0& 1 .& 00
13 10.000
&&! .&00
1#1
)amorti%area echipamentului:
6aloarea amorti%abila ; 10.000 > .000 ; 8.000 lei
1urata de amorti%are ; # ani
Eetoda utili%ata ; liniara
Amorti%area 2 ; 8.000 leiF# ani ; 1.!00 lei
!811 ; 813 1.!00
9nre'istrarile aferente e+ercitiului 2/1:
1)amorti%area utila.ului:
!811 ; 813 1.!00
9nre'istrarile aferente e+ercitiului 2/:
1)la 31.1.2/ se reestimea%a durata de utilitate si valoarea re%iduala si se schimba metoda
de amorti%are:
6aloarea neta contabila la 1.01.2/ ; 10.000 > +1.!00 ; !.800 lei
6aloarea amorti%abila ; !.800 > 3.000 ; 3.800 lei
1urata reestimata ; $ ani
1urata trecuta ; ani
1urata ramasa de amorti%at ; # ani
3ota de amorti%are liniara ; 100F#; 0G
3ota de amorti%are de'resiva ; 0G+ 1,# ; 30G
Tablou de amorti%are
Anii Amorti%are de'resiva 6aloarea ramasa de
amorti%at la sfarsitul
anului
Amorti%are
liniara
2/ 3.800+30G;1.1&0 3.80001.1&0;.!!0 .!!0@&;!!#
2/3 .!!0+30G;$"$ .!!00$"$;1.8!3 1.8!3:3;!1
2/& !1 1.8!30!1;1.& !1
2/# !1 1.&0!1;!1 !1
2/! !1 !10!1;0 !1
A 3.800 A A
!811 ; 813 1.1&0
9nre'istrarea amorti%arii aferenta e+ercitiului 2/3:

!811 ; 813 $"$
9nre'istrarea amorti%arii aferenta e+ercitiului 2/&,2/#,2/!:

!811 ; 813 !1
Ba sfarsitul e+ercitiului 2/! se vinde utila.ul la pretul de van%are de 3.000 lei, T6A &G
&!1 ; G 3.$0
$#83 3.000
&&$ $0
,i descarcarea de 'estiune:
6aloarea neta contabila;3ost0amorti%area cumulata ; 10.00003.0003.800 ; 3.000 lei
G ; 131 10.000
1#
813 $.000
!#83 3.000
Trata#ent'l contabil con"or# IAS 16 ,i IAS (:
3ost 10.000 lei
6aloare amorti%abil 10.0000.000 ;8.000 lei
Amorti%are anual ;
!00 . 1
#
000 . 8
=
lei
Amorti%are
2
;1.!00 lei
Amorti%are
2/1
;1.!00 lei
Amorti%are cumulat ; 3.00 lei
!81 ; 81 3.00 lei
anulare amorti%are cumulat
81 ; 131 3.00 lei
recalculare amorti%are cumulat
6aloare amorti%abil ; !.800 > 3.000;3.800
1urata reestimata ; $ ani
1urata trecuta ; ani
1urata ramasa de amorti%at ; # ani
3ota de amorti%are liniara ; 100F#; 0G
3ota de amorti%are de'resiva ; 0G+ 1,# ; 30G
Tablou de amorti%are
Anii Amorti%are de'resiva 6aloarea ramasa de
amorti%at la sfarsitul
anului
Amorti%are
liniara
2/ 3.800+30G;1.1&0 3.80001.1&0;.!!0 .!!0@&;!!#
2/3 .!!0+30G;$"$ .!!00$"$;1.8!3 1.8!3:3;!1
2/& !1 1.8!30!1;1.& !1
2/# !1 1.&0!1;!1 !1
2/! !1 !10!1;0 !1
A 3.800 A A
v<n%are conform 9A, 1!
G ; 131 10.000 lei
3.800 lei 81
3.000 lei #11
3.00 lei :ierderi din cedarea
activelor
V1.A2.-2012 1espre dou ntreprinderi A *i 7 ce activea% n acela*i sector de activitate se
cunosc urmtoarele informaii (n u.m.):
?le#ente A B
3ifra de afaceri 800 800
:rofit net !00 00
Active imobili%ate nete &00 &00
3apitaluri proprii 100 #00
1atorii ce trebuie pltite
ntr0o perioad mai mare de
un an
#00 100
:rovi%ioane pentru riscuri *i 00 100
1#3
cheltuieli
,tocuri "00 &00
3reane 1.800 #00
1atorii ce trebuie pltite
ntr0o perioad mai mic de
un an (e+clusiv creditele de
tre%orerie)
.000 1.000
?ncasrile e+erciiului
financiar, din care:
0 ncasri de la clieni
0 ncasri din noi emisiuni de
aciuni
0 ncasri din primire de
credite pe termen scurt
.800
300
0
.#00
1.800
$00
"00
00
:lile e+erciiului
financiar, din care:
0 pli ctre furni%ori
0 rambursri de credite
0 pli de dob<n%i
0 pli de salarii
0 pli de dividende
0 pli de impo%ite
3.100
#00
1.00
&00
300
#00
00
1.&00
#00
100
#0
#00
00
#0
Tre%oreria:
0 la nceputul anului
0 la sf<r*itul anului
3.300
3.000
.#00
."00
?ntreprinderea 7 amorti%ea% accelerat anumite cate'orii de active imobili%ate *i
evaluea% ie*irile de stocuri prin procedeul 898=. ?ntreprinderea A utili%ea% metoda liniar *i
evaluea% ie*irile din stoc la cost mediu ponderat.
Anali%ati po%iia financiar *i performanele celor dou ntreprinderi pe ba%a acestor
informaii. 3are dintre cele doua societati are o 'estiune eficientaC
Ar'umentati.
Rezolvare:
Ba ce conclu%ii am putea a.un'e dac am valorifica doar informaiile furni%ate de
bilanul contabilC 6om calcula pentru nceput fondul de rulment (85):
85
A
; (3apitaluri proprii / 1atorii cu scadena ce dep*e*te un an / :rovi%ioane pentru riscuri
*i cheltuieli) > Active imobili%ate nete ; 100 /#00 /00 > &00 ; /&00 u.m.
85
7
; #00 / 100 / 100 > &00 ; /300 u.m.
:utem constata c ntreprinderea A are un fond de rulment mai mare cu 100 u.m., ceea ce
ar putea duce la conclu%ia c aceasta ar fi mai sntoas din punct de vedere financiar dec<t 7.
1ac privim ns tre%oreria celor dou ntreprinderi, vom constata c A ncheie e+erciiul
financiar cu un deficit de 300 u.m. (3.300 > 3000), n timp ce 7 obine un e+cedent de &00 u.m.
3um se e+plic aceast situaieC ,puneam c fondul de rulment poate fi absorbit de active
curente de natura stocurilor *i a creanelor. :entru a putea sesi%a acest aspect haidei s
procedm la calcularea necesarului de fond de rulment (285).
285
A
; ,tocuri / 3reane > 1atorii cu scadena mai mic de un an (e+clusiv creditele de
tre%orerie) ; "00 / 1.800 > .000 ; /$00 u.m.
285
7
; &00 / #00 > 1.000 ; 0100 u.m.
3e semnific aceste valoriC ?n ca%ul ntreprinderii A, suma de $00 u.m. repre%int
necesarul de tre%orerie pentru acoperirea stocurilor *i a creanelor acesteia. ,e observ c acest
necesar este mai mare dec<t fondul de rulment (&00 u.m.) aceasta fiind cau%a deficitului de
tre%orerie de 300 u.m. ?n ca%ul ntreprinderii 7, se constat c aceasta a alocat tre%orerie pentru
stocuri n sum de &00 u.m. *i *i0a creditat clienii cu suma de #00 u.m. ?n acela*i timp, 7
1#&
folose*te banii furni%orilor *i a altor creditori n sum de 1.000 u.m. 3u alte cuvinte ea obine un
e+cedent de tre%orerie din finanarea activelor pe termen scurt de 100 u.m.care se adau' celui
de 300 u.m. de'a.at din finanarea activelor imobili%ate. A*a se e+plic e+cedentul de tre%orerie
de &00 u.m.
Aceast anali% *i dovede*te limitele prin faptul c arat care sunt activele care consum
tre%orerie: cele pe termen lun' sau cele pe termen scurt. 4a nu permite cunoa*terea flu+urilor de
tre%orerie care au contribuit la obinerea e+cedentului sau deficitului de tre%orerie.
1ac aruncm o privire asupra structurii financiare a celor dou ntreprinderi putem
constata c A este e+trem de ndatorat, at<t pe termen lun' c<t *i pe termen scurt. 3apitalurile
permanente ale ntreprinderii A sunt constituite preponderent din datorii (repre%entate mai ales
de credite bancare) n timp ce n ca%ul ntreprinderii 7, acestea sunt repre%entate mai ales de
capitalurile proprii.
1ac am valorifica e+clusiv informaiile furni%ate de contul de profit *i pierdere am
conclu%iona c ntreprinderea A este mai performant deoarece la aceea*i cifr de afaceri obine
un profit superior. 1ac raportm profitul net la cifra de afaceri 'sim rentabilitatea comercial.
Aceasta este de $#G n ca%ul lui a *i #G n ca%ul lui 7. ?n plus, performana e+ploatrii celor
dou ntreprinderi nu este comparabil datorit opiunilor diferite n materie de estimare a
amortismentelor *i a ie*irilor din stoc. 9mplicit, nici 85 calculat de noi nu e+prim n totalitate
un e+cedent potenial de tre%orerie.
1ac inte'rm ns *i informaii de natura flu+urilor de tre%orerie vom afla cu u*urin
c:
0ntreprinderea A care raportea% o rentabilitate comercial de $#G ncasea% doar o mic parte
din cifra de afaceri (300 u.m. totalul de 800 u.m.)@
0n ca%ul ntreprinderii 7, cea mai mare parte din cifra de afaceri se re'se*te n tre%orerie ($00
u.m. din totalul de 800 u.m.)@
0plile ctre furni%ori au acela*i volum dar n ca%ul ntreprinderii 7 se observ c aceasta
ncasea% mai repede creanele0clieni *i achit mai t<r%iu datoriile fa de furni%ori, efectul fiind
favorabil asupra tre%oreriei@
0n ca%ul ntreprinderii A, aceasta are scadene mici ale datoriilor fa de furni%ori *i i
creditea% clienii pe o perioad mai lun', efectul fiind nefavorabil asupra tre%oreriei@
0cea mai mare parte a ncasrilor ntreprinderii A provin din creditele primite de la bnci iar cea
mai mare parte a plilor vin din rambursarea *i remunerarea acestor credite@
0ntreprinderea A este dependent de piaa capitalului mprumutat *i suport costuri foarte mari
ale ndatorrii@
0ntreprinderea 7 se finanea% mai puin prin ndatorare *i mai mult prin apelul la proprietari
(ncasrile de "00 u.m.).
?n conclu%ie, ntreprinderea 7 are o 'estiune eficient (este asi'urat o structur
financiar optim, un cost mic al capitalului, corelarea scadenelor creanelor cu cele ale
datoriilor, dimensionarea optim a stocurilor) ceea ce se rsfr<n'e po%itiv asupra tre%oreriei.
V2.A1.-2012. 3ompletai urmtorul tabel pe ba%a informaiilor disponibile:
4lemente 6aloare
contabil
7a% de
impo%itare
1iferene
temporare
impo%abile
1iferene
temporare
deductibile
Terenuri (1) 100.000 C 0.000
4chipamente () 1!0.000 C C C
3lieni (3) C C C C
1ividende de ncasat C 0.000 C C
1ob<n%i de ncasat (&) C C 30.000
3heltuieli n avans (#) &0.000 C C C
1atorii bancare 80.000 C C C
1atorii cu dob<n%i (!) C C 0.000
1##
Total C C
9nformaii suplimentare:
(1) terenul a fost reevaluat n conformitate cu prevederile normei 9A,@
() echipamentul a fost achi%iionat *i pus n funciune la 1 ianuarie 20@ costul su de achi%iie a
fost de 80.000 u.m., din punct de vedere contabil se amorti%ea% linear pe o durat de $ ani, iar
din punct de vedere fiscal se amorti%ea% linear pe o durat de # ani@
(3) valoarea brut a postului clieni este de !0.000 u.m.@ e+ist un provi%ion pentru depreciere n
valoare de 1#.000 u.m., din care deductibil fiscal la constituire #.000 u.m.@
(&) dob<n%ile sunt recunoscute din punct de vedere fiscal n anul decontrii@
(#) cheltuielile n avans repre%int chiriile aferente e+erciiului 2/1, pltite n e+erciiul 2,
deductibile din punct de vedere fiscal n anul plii lor@
3ontabili%ai impo%itele am<nate *tiind c soldul iniial al creanelor de impo%it am<nat este de
8.000 u.m., iar soldul iniial al datoriilor de impo%it am<nat este de 0.000 u.m.
Rezolvare
1iferene temporare impo%abile 1iferene temporare deductibile
Active 63Q78 63R78
1atorii 63R78 63Q78
7a%a fiscala a unui activ (ba%a de impo%itare) ; 6aloarea contabila 0 ,ume impo%abile
re%ultate din recuperarea activului / ,ume deductibile re%ultate din utili%area activului
7a%a fiscala a unei datorii (ba%a de impo%itare) ; 6aloarea contabila 0 ,ume deductibile
re%ultate din decontarea datoriei / ,ume impo%abile re%ultate din decontarea datoriei
7a%a fiscala a veniturilor in avans (ba%a de impo%itare) ; 6aloarea contabila0 6enitul
neimpo%abil n perioadele viitoare
(1) terenul k ba%a de impo%itare ; 100.00000.000 ; 80.000@
() echipamente:
6aloarea contabila
01.01.20
; 80.000
Amorti%are
contabilaFan
; 80.000F$ ; &0.000
1urata ramasa ; & ani
7a%a contabila
31.1.2
; 1!0.000
Amorti%are
fiscala
; 80.000F# ; #!.000
7a%a fiscala
31.1.2
; 11.000
(3) clieni@ valoarea contabila ; !0.00001#.000;&#.000
7a%a de impo%itare ; &#.000/10.000 (provi%ion nedeductibil) ; ##.000
(&) 7a%a de impo%itare a doban%ii de incasat este a'ala cu %ero (venitul va fi impo%abil in anul
incasarii)
4lemente 6aloare
contabil
7a% de
impo%itare
1iferene
temporare
impo%abile
1iferene
temporare
deductibile
Terenuri (1) 100.000 80.000 0.000 0
4chipamente () 1!0.000 11.000 &8.000 0
3lieni (3) &#.000 ##.000 0 10.000
1ividende de ncasat 0.000 0.000 0 0
1ob<n%i de ncasat (&) 30.000 0 30.000
0
3heltuieli n avans (#) &0.000
0
&0.000 0
1atorii bancare 80.000 0
0
80.000
1atorii cu dob<n%i (!) 0.000 0
0
0.000
1#!
Total 138.000 110.000
1iferente temporare impo%abile ; 138.000 k1atorie de impo%it amanat ;
138.000-1!G ; 0.080
,old iniial la datorii de impo%it am<nat 0.000
1eci k 1atorie de impo%it amanat de inre'istrat ; 0.08000.000 ; 80
1iferente temporare deductibile ; 110.000 k 3reanta de impo%it amanat ;
110.000-1!G ; 1$.!00
,old iniial creane de impo%it am<nat 8.000
1eci k= crestere a creantei de impo%it amanat ; 1$.!0008.000 ; ".!00
V2.A2.-2012
Bilan& "'nc&ional 9Mn lei@
ACTIV? N N)1 CAPITAFRI PROPRII
) +ATORII
N N)1
Active i#obilizate nete 2(0.000 221.000 Ca%ital'ri %ro%rii:
3apital social
:rime de emisiune
Alte re%erve
5e%ultatul e+erciiului
2!0.000
00.000
0
#0.000
0
0(1.000
300.000
10.000
#0.000
!$.000
Active c'rente .e
e3%loatare:
,tocuri
3lieni
3heltuieli n avans
2(0.000
!0.000
00.000
0.000
060.000
1!0.000
800.000
0
+atorii c'rente .e
e3%loatare:
8urni%ori
1ividende de plat
9mpo%it pe profit de pltit
110.000
#00.000
100.000
110.000
610.000
##0.000
0
10.000
Active .e trezorerie:
9nvestiii financiare pe
termen scurt
3onturi la bnci
!00.000
100.000
#00.000
1.0#0.000
0
1.0#0.000
+atorii .e trezorerie:
3tredite pe termen scurt
200.000
00.000
600.000
!00.000
TOTA ACTIV 1.160.000 2.2!1.000 TOTA CAPITAFRI
PROPRII ) +ATORII
1.160.000 2.2!1.000
a.,e cere s se calcule%e *i s se interprete%e indicatorii de echilibru financiar (85, 285, T2).
(&p)
b.:e ba%a bilantului functional, sa se interprete%e echilibrul financiar (!p)
Rezolvare:
Calc'l'l Ai inter%retarea =on.'l'i .e r'l#ent 9=R@:
85
2
; 3apitaluri permanente
2
> Active imobili%ate nete
2
; #0.000 > 80.000 ; 030.000 lei
85
2/1
; 3apitaluri permanente
2/1
> Active imobili%ate nete
2/1
; "8$.000 > &$.000 ; /$&0.000
lei
sau
85
2
; Active circulante (inclusiv tre%oreria activ)
2
> 1atorii ciclice
2
(inclusiv tre%oreria datorie)
; 880.000 > "10.000 ; 030.000 lei
85
2
; Active circulante (inclusiv tre%oreria activ)
2
> 1atorii ciclice
2
(inclusiv tre%oreria datorie)
; 880.000 > "10.000 ; 030.000 lei
85
2/1
; Active circulante (inclusiv tre%oreria activ)
2/1
> 1atorii ciclice
2/1
(inclusiv tre%oreria
datorie) ; .010.000 > 1.$0.000 ; /$&0.000 lei
1#$
8ondul de rulment al e+erciiului 2 este ne'ativ *i semnific e+istena unui de%echilibru
financiar determinat de 'estiunea pe termen lun'. ?n e+erciiul 2 investiiile pe termen lun' nu
pot fi finanate n ntre'ime din surse de finanare pe termen lun'. :entru acoperirea necesarului
de finanare pentru ciclul de investiii ntreprinderea s0a ndatorat pe termen scurt ceea ce are ca
efect cre*terea presiunii asupra tre%oreriei ntreprinderii n anii urmtori. 9nvestiiile 'enerea%
rentabilitate dup o perioad mai lun' de timp iar creditele pe termen scurt trebuie rambursate
*i remunerate cu dob<nd.
8ondul de rulment al e+erciiului 2/1 este po%itiv *i are o valoare semnificativ. ?ntreprinderea
a obinut o cre*tere a capitalurilor permanente printr0o nou emisune de aciuni *i prin activitatea
rentabil care a 'enerat un re%ultat semnificativ. ?n plus, investiia n imobili%ri corporale
efectuat n e+erciiul 2/1 a fost finanat dintr0o subvenie pentru investiii. :rin urmare, n
e+erciiul 2/1 nu au aprut nevoi de finanare pe termen lun' din activitatea de investiii care s
consume din capitalurile permanente efectul fiind favorabil asupra tre%oreriei.
Calc'l'l Ai inter%retarea Nece,ar'l'i .e =on. .e R'l#ent 9N=R@:
285
2
; active circulante din e+ploatare
2
> datorii ciclice din e+ploatare
2
; 80.0000$10.000 ;
0&30.000 lei
285
2/1
; active circulante din e+ploatare
2/1
> datorii ciclice din e+ploatare
2/1
; "!0.000 >
!$0.000 ; /"0.000 lei
?n e+erciiul 2, nevoia de tre%orerie pentru activitatea de e+ploatare a fost inferioar comparativ
cu sursele de finanare aferente activitii de finanare efectul fiind favorabil asupra tre%oreriei.
?ntreprinderea a reu*it o bun 'estiune a creanelor clieni *i a datoriilor fa de furni%ori reu*ind
s primeasc de la furni%ori credite mai mari dec<t cele oferite de ea clienilor.
?n e+erciiul 2/1, 285 este po%itiv *i are o valoare semnificativ lucru care se aprecia%
nefavorabil. Ba apro+imativ acela*i credit furni%ori ntreprinderea *i creditea% de & ori mai
mult furni%orii efectul fiind nefavorabil asupra tre%oreriei. ?n plus, ntreprinderea a alocat
tre%orerie de aproape 3 ori mai mult n stocuri.
Calc'l'l Ai inter%retarea Trezoreriei Nete 9TN@:
T2
2
; 85
2
> 285
2
; 0300(0&30.000);/&00.000 lei
T2
2/1
; 85
2/1
> 285
2/1
;$&0.0000"0.000;/&#0.000 lei
sau
T2
2
; Active de tre%orerie
2
> 1atorii de tre%orerie
2
; !00.000 > 00.000 ; / &00.000 lei
T2
2/1
; Active de tre%orerie
2/1
> 1atorii de tre%orerie
2/1
; 1.0#0.000 > !00.000 ; /&#0.000
Tre%oreria net este po%itiv n ambele e+erciii financiare *i cu o variaie de #0.000 lei de la un
an la altul.
:ornind de la prima relaie de calcul putem conclu%iona c variaia se datorea% cre*terii
substaniale a 85 chiar dac *i 285 nre'istrea% o cre*tere semnificativ. 1ac avem n vedere
cea de a doua relaie de calcul putem .ustifica variaia prin flu+urile mari de ncasri chiar dac
*i ndatorarea fa de bnci a crescut de 3 ori n e+erciiul 2.
= asemenea anali% este limitat deoarece T2 este v%ut ca o valoarea re%idual. 1ac dorim s
reali%m o anali% cau%0efect ar trebui s valorificm informaiile de'a.ate de Tabloul flu+urilor
de tre%orerie.
V2.A/.-2012
1eterminati activul net cori.at al unei intreprinderi, prin ambele metode, cunoscand urmatoarele
elemente din bilantul economic al acesteia: casa 10.000, banca 1#0.000, cheltuieli de infiintare
1#.000, cladiri 00.000, echipamente #0.000, stocuri 300.000, furni%ori &00.000, creditori
80.000, imprumuturi bancare t.l. 00.000, capital social 100.000, re%erve 10.000, venituri
anticipate 80.000, profit ##.000.
1#8
Rezolvare
a) Eetoda aditiva
3apitaluri :roprii 110.000 (3apital social / 5e%erve)
3apital social 100.000
5e%erve 10.000
:rofit ##.000
3h infiintare 1#.000
Activul 2et 3ori.at (A23) ; 3apitaluri proprii / :rofit > 3h. infiintare ;
110.000 / ##.000 > 1#.000 ; 1#0.000.
b) Eetoda substractiva
3ladiri 00.000
4chipamente #0.000
,tocuri 300.000
3asa 10.000
7anca 1#0.000
Total active "10.000
8urni%ori &00.000
3reditori 80.000
9mprumuturi t.l 00.000
6en anticip 80.000
Total pasive $!0.000
Activul 2et 3ori.at (A23) ; Total active > Total pasive ; "10.000 > $!0.000 ; 1#0.000
V2.A1.-2012 .3u oca%ia lucrrilor de nchidere ale e+erciiului 2, se constat e+istena
urmtoarelor evenimente ulterioare:
a),ocietatea AB8A vinde utila.e societii 74TA. ?n noiembrie 2, AB8A i0a v<ndut
ntreprinderii 74TA un utila. n valoare de #00.000 de lei *i p<n la 31.1.2 74TA nu *i0a
achitat datoria. ?n ianuarie 2/1, mana'ementul societii AB8A a aflat c societatea 74TA a
intrat n faliment *i c va fi incapabil s0*i plteasc datoria.
b),ocietatea AB8A deine un stoc de marf achi%iionat la un cost de 100.000 de lei. Ba
31.1.2 societatea a determinat valoarea reali%abil net a stocului la "0.000 de lei *i a
nre'istrat un provi%ion pentru deprecierea mrfurilor n valoare de 10.000 de lei. :e 1# ianuarie
2/1, societatea a v<ndut stocul de mrfuri la 80.000de lei.
c):e 1# ianuarie 2/1, auditorul societii AB8A descoper c stocul de materii prime
este supraevaluat, deoarece e+ist lipsuri la inventar care nu au fost nre'istrate n contabilitate *i
recomanda, n consecin, a.ustarea situaiilor financiare. 3ontabilul, n urma anali%rii listelor
de inventar, a.un'e la conclu%ia c, din cau%a unor erori de calcul, nu a fost nre'istrat o lips
la inventar n valoare de .#00 de lei.
d),ocietatea TAEA ,.A. *i ncheie e+erciiul financiar la 31 decembrie 2. ?n timpul
anului, a intentat un proces mpotriva societii 74TA ,.A. pentru vicii la unul din produsele
achi%iionate. ,entina ca%ului nu este cunoscut la sf<r*itul anului. ?n urma discuiei cu avocaii
firmei, TAEA pre%int un activ contin'ent estimat la #0.000 de lei.
3onflictul dintre TAEA *i 74TA este soluionat la 1 martie 2/1, iar conturile sunt
semnate pe 1& aprilie 2/1. 9nstana a decis n favoarea lui TAEA *i a obli'at 74TA s
plteasc daune de 100.000 de lei lei.
1#"
e)Eana'ementul societii AB8A pre'te*te situaiile financiare pentru e+erciiul 2. :e
# ianuarie 2/1 are loc un accident pe un teren al unui client. Nnul din camioanele AB8A
descrca acid sulfuric n re%ervorul clientului. ,ub presiune, pompele au cedat *i acidul sulfuric
a infestat terenul proprietatea clientului. 3osturile de curare sunt estimate la 00.000 de lei. 2u
se cunoa*te nc cine va fi declarat vinovat de incident.
f)Eana'ementul societii AB8A pre'te*te situaiile financiare pentru e+erciiul 2.
Adunarea Teneral a societii AB8A a propus pe 30 aprilie 2/1 dividende n valoare de
1#0.000 de lei.
,e cere:
1.3are sunt prevederile =E8: 30##F00" n aceste ca%uri
.3e informaii trebuie pre%entate n fiecare ca% n parteC
Rezolvare
a),ocietatea AB8A vinde utila.e societii 74TA. ?n noiembrie 2, AB8A i0a v<ndut
ntreprinderii 74TA un utila. n valoare de #00.000 de lei *i p<n la 31.1.2 74TA nu *i0a
achitat datoria. ?n ianuarie 2/1, mana'ementul societii AB8A a aflat c societatea 74TA a
intrat n faliment *i c va fi incapabil s0*i plteasc datoria.
8alimentul societii 74TA este un eveniment care determin a.ustarea situaiilor
financiare ale societii AB8A. 74TA a intrat n faliment n ianuarie 2/1, deci avea dificulti
financiare nainte de a se ncheia anul 2. AB8A trebuie s nre'istre%e un provi%ion pentru
deprecierea creanei fa de 74TA.
b),ocietatea AB8A deine un stoc de marf achi%iionat la un cost de 100.000 de lei. Ba
31.1.2 societatea a determinat valoarea reali%abil net a stocului la "0.000 de lei *i a
nre'istrat un provi%ion pentru deprecierea mrfurilor n valoare de 10.000 de lei. :e 1# ianuarie
2/1, societatea a v<ndut stocul de mrfuri la 80.000de lei.
6<n%area stocurilor, ulterior datei bilanului, cu 80.000 de lei repre%int o prob cu
privire la valoarea reali%abil net a acestora. :rin urmare, AB8A nre'istrea% un provi%ion
suplimentar de 10.000 de lei:
!81& ; 3"$ 10.000
3heltuieli de e+ploatare
privind provi%ioanele pentru
deprecierea activelor
circulante
:rovi%ioane pentru
deprecierea mrfurilor
c):e 1# ianuarie 2/1, auditorul societii AB8A descoper c stocul de materii prime
este supraevaluat, deoarece e+ist lipsuri la inventar care nu au fost nre'istrate n contabilitate *i
recomanda, n consecin, a.ustarea situaiilor financiare. 3ontabilul, n urma anali%rii listelor
de inventar, a.un'e la conclu%ia c, din cau%a unor erori de calcul, nu a fost nre'istrat o lips
la inventar n valoare de .#00 de lei.
1escoperirea unor erori dup data bilanului, care arat c situaiile financiare au fost
incorecte, determin a.ustarea acestora. AB8A efectuea% nre'istrarea lipsei materii prime la
inventar omise din cau%a unei erori:
/3h@ 0A
!01 ; 301 .#00
3heltuieli cu materiile prime Eaterii prime
1!0
d),ocietatea TAEA ,.A. *i ncheie e+erciiul financiar la 31 decembrie 2. ?n timpul
anului, a intentat un proces mpotriva societii 74TA ,.A. pentru vicii la unul din produsele
achi%iionate. ,entina ca%ului nu este cunoscut la sf<r*itul anului. ?n urma discuiei cu avocaii
firmei, TAEA pre%int un activ contin'ent estimat la #0.000 de lei.
3onflictul dintre TAEA *i 74TA este soluionat la 1 martie 2/1, iar conturile sunt
semnate pe 1& aprilie 2/1. 9nstana a decis n favoarea lui TAEA *i a obli'at 74TA s
plteasc daune de 100.000 de lei lei.
,ocietatea TAEA pre%int n note activul contin'ent la valoarea de 100.000 de lei.
Activul *i venitul corespun%tor sunt din acest motiv recunoscute n situaiile financiare pentru
sf<r*itul e+erciiului financiar cu nchidere la 31 decembrie 2/1.
e)Eana'ementul societii AB8A pre'te*te situaiile financiare pentru e+erciiul 2. :e
# ianuarie 2/1 are loc un accident pe un teren al unui client. Nnul din camioanele AB8A
descrca acid sulfuric n re%ervorul clientului. ,ub presiune, pompele au cedat *i acidul sulfuric
a infestat terenul proprietatea clientului. 3osturile de curare sunt estimate la 00.000 de lei. 2u
se cunoa*te nc cine va fi declarat vinovat de incident.
3ondiia (deversarea acidului sulfuric) a aprut dup data bilanului. 3osturile de
refacere sunt semnificative pentru situaiile financiare ale lui AB8A. 4+ist o datorie contin'ent
(definit n prima parte a capitolului) care trebuie sa fie publicat n notele e+plicative.
,ocietatea AB8A va efectua n ane+ urmtoarea informare narativ :
L :e # ianuarie 2/1 a avut loc o deversare de acid sulfuric pe un teren al unui client n care a
fost implicat un mi.loc de transport al societii AB8A. 3osturile pentru curarea terenului sunt
estimate la 00.000 de lei. 1atoria este condiionat de deci%ia autoritilor de a declara
societatea AB8A vinovat sau nu de acest incident.M
f)Eana'ementul societii AB8A pre'te*te situaiile financiare pentru e+erciiul 2.
Adunarea Teneral a societii AB8A a propus pe 30 aprilie 2/1 dividende n valoare de
1#0.000 de lei.
1ac dividendele sunt propuse *i declarate dup data bilanului, o ntreprindere nu
trebuie s recunoasc aceast datorie n situaiile financiare. 6aloarea lor trebuie pre%entat n
notele e+plicative. AB8A va recunoa*te dividendul ca datorie n e+erciiul 2/1.
V2.A2.-2012 ,e cunosc urmtoarele informaii la 31.1.2/1:
3ontul de profit *i pierdere 2/1 (n lei)
(clasificarea cheltuielilor dup natur)
?le#ente Valoare
3ifra de afaceri (venituri din v<n%area mrfurilor) $00.000
Alte venituri din e+ploatare, din care:
a)6enituri din cedarea activelor imobili%ate
b)6enituri din subvenii de e+ploatare pentru plata personalului
c)6enituri din subvenii pentru investiii
$1.000
10.000
$00.000
.000
3heltuieli cu mrfurile v<ndute (300.000)
3heltuieli cu chiriile (0.000)
3heltuieli de personal (300.000)
3heltuieli cu amorti%area imobili%rilor (0.000)
Atte cheltuieli de e+ploatare, din care:
a)cheltuieli cu cedarea activelor imobili%ate
(1#.000)
(1#.000)
6enituri din cedarea investiiilor financiare pe termen scurt #0.000
1!1
3heltuieli cu dob<n%ile (!0.000)
Rez'ltat Mnainte .e i#%ozit 121.000
3heltuiala cu impo%itul pe profit (10.000)
Rez'ltat .'%$ i#%ozit 621.000
,e cere s se calcule%e *i s se interprete%e soldurile de 'estiune si capacitatea de autofinantare.
Rezolvare
3alculul *i interpretarea soldurilor de 'estiune:
In.icatori Valoare
6enituri din v<n%area mrfurilor
(0)3heltuieli cu mrfurile v<ndute
$00.000
0300.000
96@ 5ar4a co#ercial$ 91@ 200.000
Ear.a comercial
(0)3onsumurile de la teri (cheltuieli cu chiriile)
&00.000
(0)0.000
96@ Valoarea a.$'*at$ 92@ 96@/(0.000
6aloarea adu'at
(/)6enituri din subvenii de e+ploatare
(/)Alte venituri din e+ploatare (venituri din cedarea
activelor *i venituri din subvenii pentru investiii)
(0)3heltuieli de personal *i asimilate
(0)Alte cheltuieli de e+ploatare (cheltuieli cu activele cedate)
380.000
(/)$00.000
(/)1.000
(0)300.000
(0)1#.000
96@ ?3ce.ent'l br't .in e3%loatare 9/@ 96@111.000
4+cedentul brut din e+ploatare
(0)3heltuieli din a.ustarea valorii activelor
imobili%ate
$$$.000
(0)0.000
96@ Rez'ltat'l .in e3%loatare 92@ 96@1!1.000
6enituri financiare (c<*ti'uri din cedarea
investiiilor financiare pe termen scurt)
(0)3heltuieli financiare (cheltuieli cu dob<n%ile)
#0.000
(0)!0.000
96@ Rez'ltat'l "inanciar 9!@ -10.000
(g)5e%ultat din e+ploatare
(g)5e%ultat financiar
$#$.000
(0)10.000
96@ Rez'ltat'l Mnainte .e i#%ozit 96@ 121.000
5e%ultat nainte de impo%it
(0)3heltuiala cu impo%itul pe profit (!"1)
$&$.000
(0)10.000
96@ Rez'ltat'l net 910@ 621.000
1!
Ear.a comercial de &00.000 reflect rentabilitatea comercial a ntreprinderii. 4a este mai mult
de .umtate din cifra de afaceri *i se conserv aproape inte'ral n valoarea adu'at, sin'ura
cheltuial e+tern fiind dat de chiria achitat n e+erciiul 2 n contul e+erciiului 2/1.
4+cedentul brut din e+ploatare este de mai bine de dou ori mai mare dec<t valoarea adu'at.
Ba o anali% mai atent, dac am da la o parte contribuia la acest e+cedent pe care o repre%int
veniturile din subvenii am constata c ntrea'a valoare creat de ntreprindere este consumat
prin acoperirea cheltuielilor de personal *i a pierderilor din cedarea imobili%rilor. 8r
subveniile primite, activitatea de e+ploatare a ntreprinderii nu ar fi rentabil.
Activitatea financiar nu este una rentabil. 3ostul finanrii este superior c<*ti'urilor obinute
din tran%aciile speculative pe piaa de capital. Totu*i, rentabilitatea din e+ploatare acoper acest
deficit ntreprinderea reu*ind s ncheie e+erciiul financiar 2/1 cu un profit net de !$.000 lei.
3alculul *i interpretarea capacitii de autofinanare:
(lei)
5?TO+A +?+FCTIVV
In.icatori 6aloare
97cedentul brut al e7ploat:rii
(/)6enituri financiare
(0)3heltuieli financiare
(0)6enituri din cedarea activelor
(/)3heltuieli din cedarea activelor
(0)6enituri din subvenii pentru investiii
(0)3heltuiala cu impo%itul pe profit
$$$.000
#0.000
!0.000
10.000
1#.000
.000
10.000
96@ CA= 6!0.000
5?TO+A A+ITIVV
In.icatori Valoare
!ezultatul net
(/)3heltuieli cu a.ustrile de valoare
(/)3heltuieli din cedarea activelor
(0)6enituri din cedarea activelor
(0)6enituri din subvenii pentru investiii
!$.000
0.000
1#.000
10.000
.000
96@ CA= 6!0.000
3apacitatea de autofinanare de !#0.000 lei este interpretat favorabil dac inem seama c e
po%itiv *i de o mrime semnificativ, chiar superioar re%ultatului net. 3u toate acestea n
e+erciiul 2/1 ntreprinderea prin fore proprii nu *i asi'ur autofinanarea dac inem seama de
faptul c a primit o subvenie de $00.000 lei pentru finanarea activitii de e+ploatare. 1ac
dm la o parte aceast subvenie vom observa c ntrepriderea nu este rentabil. :robabil prin
natura activitii pe care o desf*oar ea nu ar putea supravieui fr subvenii. Bipsa acestor
subvenii ar crea costuri sociale *i probabil se dore*te evitarea acestora.
V!.A1.-2012 ,e cunosc urmtoarele informaii din bilanul societii Alfa ntocmit la 31.1.2:
4lemente 6alori
Terenuri (1) 0.000
Ntila.e ()
9nstalaii (3)
3lieni
3reane din dividende (&)
&0.000
#.000
10.000
#.000
1!3
,tocuri (#)
1isponibiliti
#.000
#.000
1atorii bancare
1ob<n%i datorate (!)
1atorii cu amen%i ($)
3.$#0
#.000
!.000
(1) terenul a fost reevaluat de la 1#.000@ reevaluarea nu este recunoscut fiscal.
() cheltuiala cu amorti%area contabil este de 10.000 u.m., iar cheltuiala cu amorti%area fiscal
este de 8.000 u.m.@ ba%a de impo%itare este de 3#.000 u.m.
(3) instalaiile au fost utili%ate ani din durata estimat din punct de vedere contabil de $ ani,
fiscal se amorti%ea% pe o durat de # ani@ at<t contabil c<t *i fiscal, metoda de amorti%are
aplicat este cea linear@
(&) venitul din dividende a fost contabili%at n e+erciiul 2@
(#) pentru stocuri s0a constituit n e+erciiul 2 o a.ustare pentru depreciere n valoare de 1.000
um, nedeductibil din punct de vedere fiscal@
(!) cheltuiala cu dob<n%ile a fost de #.000 u.m. n e+erciiul 2@ din punct de vedere fiscal,
dob<n%ile sunt deductibile n anul plii lor@
($) cheltuiala cu amen%ile aparine e+erciiului 2.
5e%ultatul contabil nainte de impo%itare este de 0.000 u.m. @ sold iniial la datorii de impo%it
am<nat 1."&0 um, sold iniial creane de impo%it am<nat #000 um, cota de impo%itare 1!G.
,e cere:
a) 1eterminai diferenele temporare *i contabili%ai impo%itele am<nate.
b) 3alculai *i contabili%ai impo%itul e+i'ibil.
c) 4+plicai relaia dintre re%ultatul contabil *i cheltuiala cu impo%itul pe profit.
Rezolvare:
a)
4lemente 6aloare
contabil
7a% fiscala 1iferene
temporare
impo%abile
1iferene
temporare
deductibile
Terenuri (1)
0.000 1#.000 #.000 0
Ntila.e ()
&0.000 3#.000 #.000 0
9nstalatii (3) #.000 1.000 &.000 0
3lieni 10.000 10.000 0 0
3reante din dividende (&) #.000 #.000 0 0
,tocuri (#) #.000 !.000 0 1.000
1isponibilitati #.000 #.000 0 0
1atorii bancare 3.$#0 3.$#0 0 0
1oban%i datorate (!) #.000 #.000 0 0
1atorii amen%i ($) !.000 !.000 0 0
Total 1&.000 1.000
(1) 5eevaluarea terenului nu este recunoscuta fiscal k ba%a fiscala ; 1#.000
() Ntila.e k ba%a fiscala ; 3#.000
(3) 9nstalatii:
6aloarea contabila
31.1.2
; #.000
1urata ramasa ; # ani
Amorti%are
contabilaFan
; #.000
1!&
6aloare bruta ; #.000-$ ; 3#.000
Amorti%are
fiscala
; 3#.000F# ; $.000
7a%a fiscala
31.1.2
; 1.000
(&) 6enitul din dividende a fost contabili%at in anul 2. 1ividendele nu sunt impo%itate k
7a%a fiscala ; #.000
(#) ,tocuri > a.ustare pentru depreciere 1.000 nedeductibila fiscal k ba%a fiscala ;
#.000/1.000 ; !.000
(!) 1oban%ile sunt deductibile in anul platii lor k 7a%a fiscala ; !.000
($) Amen%ile nu sunt deductibile fiscal k7a%a fiscala ; !.000
1iferente temporare impo%abile ; 1&.000 k1atorie de impo%it amanat ;
1&.000-1!G ; .&0
,old iniial la datorii de impo%it am<nat 1."&0
1eci k 1atorie de impo%it amanat de inre'istrat ; .&001."&0 ; 300
1iferente temporare deductibile ; 1.000 k 3reanta de impo%it amanat ; 1.000-1!G
; 1!0
,old iniial creane de impo%it am<nat #.000
1eci k= diminuare a creantei de impo%it amanat ; #.00001!0 ; &.8&0
- 3heltuieli cu impo%itul amanat ; datorii de impo%it amanat ; 300
- 3heltuieli cu impo%itul amanat ; creante de impo%it amanat ; &8&0
b) 3alcul impo%it e+i'ibil:
5e%ultat contabil ; 0.000
(/) Amorti%are contabila utila.e ; /10.000
(/) Amorti%are contabila instalatii ; / #.000
(/) 3helt provi%ioane depreciere stocuri ; / 1.000
(/) 3heltuieli cu amen%i ; / !.000
(0) Amorti%are fiscala utila.e ; 0 8.000
(0) Amorti%are fiscala instalatii ; 0 $.000
5e%ultat impo%abil ; $.000
1!#
9mpo%it e+i'ibil ; $.000-1!G ; &.30
c) 9A, 1.81 permite dou metode alternative de e+plicare a relaiei dintre cheltuiala cu
impo%itul *i profitul contabil:
0reconcilierea numeric ntre cheltuiala cu impo%itul *i produsul ntre re%ultatul contabil *i
cota de impo%it pe profit.
4lemente 2
5e%ultat contabil
5e%ultat contabil + cota de impo%it
(/) 4fectul fiscal al diferenelor permanente
Amen%i (!.000-1!G)
:rovi%ioane depreciere stocuri (1.000-1!G)
0.000
3.00
"!0
1!0
(;)3heltuiala total cu impo%itul pe profit &.30
,au:
- reconcilierea ntre cota medie de impo%it *i cota de impo%it utili%at:
V!.A2.-2012
1.7ilanul societilor A (absorbant) *i 7 (absorbit) nainte de fu%iune se pre%int astfel:
4lemente A 7
9mobili%ri necorporale (concesiuni la valoare brut)
Amorti%area imobili%rilor necorprale
!0.000
(1#.000)
#.000
(1.000)
9mobili%ri corporale la valoare brut
Amorti%area imobili%rilor corporale
00.000
(0.000)
0.000
(#.000)
Erfuri #0.000 1#.000
3lieni
A.ustarea valorii creanelor clieni
1#.000
(#.000)
1#.000
($.000)
1ebitori diver*i $.000 1.000
3onturi la bnci &0.000 8.000
Total activ &.000 #1.000
4lemente 2
3ota utili%at
(/) 4fectul fiscal al diferenelor permanente
Amen%i
:rovi%ioane depreciere stocuri
1!G
#,!G
(1.10F0.000)-100
(;) 3ota medie de impo%it 1,!0G
3heltuiala total cu impo%itul pe profit
(re%ultat contabil + cota medie)
&.30
1!!
3redite pe termen lun' 100.000 1#.000
8urni%ori 30.000 #.000
1atorii fiscale 10.000 3.000
3reditori diver*i .000 1.000
Total 1atorii 1&.000 &.000
3apital social 30.000
(30.000 aciuni)
1.000
(1.000 aciuni)
5e%erve #0.000 !.000
Total 3apitaluri proprii 80.000 $.000
Activele celor dou societi au fost evaluate astfel (la valoare brut):
0imobili%rile corporale ale societii A 30.000 lei@
0imobili%rile corporale ale societii 7 &#.000 lei.
, se contabili%e%e fu%iunea prin absorbie ntre societile A *i 7, independente.
Rezolvare
1@ Tablo'l .e eval'area a a%ort'rilor la ca%ital:
elemente
A absorbanta 7 absorbita
calcule aport calcule aport
O.proprii > active fictive
active fictive
80.000
0
0 $.000
0
A23 (bilant ctb)
/F0 corectii de reevaluare:
imobili%ari corporale
A23 ; total activ > total
datorii ; &.000 >
1&.000 ; 80.000
imobili% corp evaluate la
val bruta la 30.000, in
bilant 00.000
80.000
/ 30.000
A23 ; total activ >
total datorii ; #1.000 >
&.000 ; $.000
imobili% corp evaluate
la val bruta &#.000, in
bilant 0.000
$.000
/#.000
A23 cori.at (bilant econom.)
2umar actiuni
80.000 / 30.000 ;
310.000
310.000
30.000 act
$.000 / #.000 ;
#.000
#.000
1.000 act
6al. matematica intrinseca
(contabila) 6Ei
310.000F30.000 actiuni
; 1,3&$8
1,3&$8 #.000F1.000 actiuni ;
,&$!1
,&$!1
2@ calc'l'l ra%ort'l'i .e %aritate R%
5p ; 6mi7F6miA ; ,&$!1 F 1,3&$8 ; 1,83$1
/@ calc'l'l acti'nilor .etin'te .e A in B
2r.actiuni Ak7 ; A23 cori.at 7 F 6EiA ; #.000 F 1,3&$8 ; 38.#81 actiuni A
A23 cori.at 7 ; nr.actiuni 7 + 6Ei7 @ adica #.000 ; 1.000 actiuni + ,&$!1
,AN
2r.actiuni Ak7 ; nr. actiuni 7 / 6Ei7 ; nr. actiuni 7 + 5p ; 1.000 actiuni + 1,83$1 ;
38.#81 actiuni 6EiA
2@ .eter#inarea cre,terii .e ca%ital ,ocial a l'i A
cresterea 3, A ; nr.actiuni Ak7 + val.nominala a unei actiuni A ; 38.#81 + 1 leuFactiune ;
38.#81 lei
!@ calc'l'l %ri#ei .e "'zi'ne %ro%ri'-zi,e 9rez'lta .in cre,terea .e ca%ital ,ocial@
:rima de fu%iune ; nr.actiuni Ak7 + (6EiA > val.nominala a unei actiuni A) ; 38.#81 (1,3&$8
> 1) ; 13.&1" lei
5e'istrul .urnal de fu%iune
A absorbanta 7 absorbita
etape calcule 9nre'istrari contabile etape calcule inre'istrari contabile
Ea.orarea
3,
&#! G #.000 A23 7
1011 38.#81
10& 13.&1"
Transferul
activelor@
Totalul
activelor trsf
de 7 /F0
eventualele
corectii din
reeval
#1.000 /
#.000 ;
$!.000
&!1.01 ; $#83 $!.000
:rimirea $!.000 G ; G $!.000 ,coaterea !&.000 G ; G !&.000
1!$
aporturilor
de la
societatea 7,
la valoare
reevaluata
&#.000 >
#.000
amorti%area
; &0.000
&.000 'r.0 1! 1#.000
&0.000 'r.1 &01 #.000
1#.000 3$1 'r.&& 3.000
8.000 &111 &! 1.000
1.000 &!1 &#! #.000
8.000 #11
din 'estiune
a activelor
transferate
1.000 81+ 'r.0 #.000
#.000 81+ 'r.1 0.000
3$1 1#.000
$.000 &"1 &111 1#.000
&!1 1.000
#1.000 !#83 #11 8.000
5e'ulari%are
a 3,
1011 ; 101 38.#81 3alculul
re%ultatului
din fu%iune
6enit $!.000
0
chelt.#1.000
; #.000
$#83 ; 11+ $!.000
11+ ; !8#3 #1.000
re%ulta ,f3 11+ ; #.000
Transferul
datoriilor
G &!1.01 &.000
1! 1#.000
&01 #.000
'r.&& 3.000
&! 1.000
Transferul
capitalurilor
proprii
G &#! #.000
101 1.000
10! !.000
11+ #.000
5e'ulari%are
a soldurilor
ct.&#! si
&!1.01
&#! ; &!1.01 #.000
1!8

S-ar putea să vă placă și