Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TRGOVITE FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE SPECIALIZAREA MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR

STUDIU DE CAZ
Analiza trezoreriei ntreprinderii Cromsteel Industries din Trgovite

Masterand:

Introd !"r"

Creterea complexitii activitii financiare a ntreprinderii n contextul trecerii la economia de pia are profunde implicaii n procesul de adoptare a deciziilor manageriale care oblig la abandonarea rutinei i la utilzarea unor metode tiinifice bazate pe cunoaterea realitii, n vederea stabilirii legturilor cauzale dintre fenomenele economice i situaia financiar. Abordarea problemelor ce vizeaz activitatea financiar contabil a ntreprinderii prin prisma relaiei cauza efect impune studiul interdisciplinar al activitii economice i financiare, consumatoare de resurse, cu reflectare direct n performanele financiare ale acesteia. !arietatea i complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei ntreprinderii creeaz un amplu c"mp de analiz i dezbatere pentru specialitii i practicienii domeniului, cu at"t mai mult cu c"t acest subiect privete n mod practic activitile desfurate de toi agenii economici. #n perioadele de slbire a pieei financiare, de reducere a autofinanrii i de cretere a inflaiei, de limitare a creditului i de cretere a ratei dob"nzilor, devin tot mai relevante locul i rolul pe care le are trezoreria n viaa economic a unei entiti economice. Cei mai muli dintre utilizatorii informaiei contabile sunt interesai de fluiditatea activitii dintr o ntreprindere i n special de capacitatea acesteia de a asigura o vitez de rotaie corespunztoare pentru lic$iditi. %nei asemenea solicitri nu poate s i rspund informaia contabil oferit de o contabilitate de anga&amente i axat n principal pe profit. #n acest fel, se impune necesitatea exploatrii informaiei contabile, prin care s se cunoasc fluxurile de trezorerie, acestea fiind corespondentul fluxurilor patrimoniale ce tranziteaz ntreprinderea, cu impact imediat asupra lic$iditilor. Astfel, scopul principal urmrit n elaborarea acestui studiu de caz, a fost acela de a prezenta si analiza trezoreria unei ntreprinderii industriale, cu aplicabilitate direct i realist asupra 'ocietii Comerciale (Cromsteel )ndustries* '.A din +"rgovite prin elaborarea bilanului financiar, bilanului funcional, tabloului de finanare i situaiei fluxurilor de trezorerie.

Pr"#"nt$r" %"n"r$&' $ So!("t')(( Co*"r!($&" CROMSTEEL INDUSTRIES SA


'C C-.M'+//0 )12%'+-)/' 'A este constituit ca societate pe aciuni cu capital integral privat i funcioneaz ca persoan &uridic rom"n, cu sediul n +"rgovite. 0a nfiinare societatea a avut un capital social de ,.344 lei5ron6, acesta fiind ma&orat n data de 78.49.,44, la 77.8:4.;:; lei 5ron6, valoarea acestuia menin"ndu se p"n n prezent. <rincipala activitate a companiei o constituie Producia de metale feroase sub forme primare i feroaliaje-cod CAEN 2410 Compania Cromsteel )ndustries +argovite este o investiie a grupului internaional =A)+ din )talia. 2omeniul principal de activitate este producerea de bare i evi circulare din oel. #n prezent compania i desfoar activitatea pe o suprafa de 744.444 de metrii ptrai din care :4.444 de metrii ptrai sunt folosii pentru producie. 'ocietatea export ;4 > din producie n ri precum: '%A, Canada, Anglia, 'pania, =rana, ?ermania, .landa, <olonia, Ce$ia, %ngaria, 'lovacia, 'lovenia, )talia, @ulgaria, +urcia, -usia, %craina, +aiAan, C$ina i Coreea, potrivit paginii de internet a Cromsteel )ndustries +argovite. Compania produce peste ,.444 de tone lunar de bare circulare din oel. #n -om"nia i /uropa de /st, Cromsteel este unic productor de bare de precizie destinate industriei $idraulice i pneumatice i industriei sistemelor lineare. <e piaa /uropei de !est principalii competitori ai companiei sunt: A)'A C/1+-. )+A0)A, %-A1)/ =rana, '+/0M) '<A )+A0)A, /.0.? )+A0)A. Clienii companiei activeaz n domenii precum: automatizri, sisteme $idraulice i pneumatice, producia de roboi, rulmeni, ec$ipamente pentru sli de sport, fitness, etc. Cromsteel )ndustries +argovite a participat anul acesta la c"teva t"rguri internaionale: +A+/= )stambul, +urcia, +"rgul te$nic internaional <lovdiv, @ulgaria, +"rgul internaional de ec$ipamente $idraulice, pneumatice BatoAice, <olonia.

'ocietatea Comercial Cromsteel )ndustries 'A prezint urmtoarele situaii financiare la :7 decembrie ,474 B(&$n &$ d$t$ d" +, d"!"*-r(" ./,/ 0 lei D"n *(r"$ "&"*"nt & ( A A. AC+)!/ )M.@)0)CA+/ ). )M.@)0)CD-) 1/C.-<.-A0/ 7.Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i alte imobilizri necorporale +.+A0 5rd.476 )). )M.@)0)CD-) C.-<.-A0/ 7. +erenuri i construcii ,. )nstalaii te$nice i maini :. Alte instalaii, utila&e i mobilier E. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie +.+A0 5rd. 47 la 86 ))). )M.@)0)CD-) =)1A1C)A-/ 7. Aciuni deinute la entitile afiliate ,. Alte mprumuturi +.+A0 5rd. F la ;6 AC+)!/ )M.@)0)CA+/ G +.+A0 5rd. 4, H 9 H 746 @. AC+)!/ C)-C%0A1+/ ). '+.C%-) 7. Materii prime i materiale consumabile ,. <roducia n curs de execuie :. <roduse finite i mrfuri +.+A0 5rd. 7, la 7E6 )). C-/A1I/ 5'umele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.6 7. Creane comerciale ,. 'ume de ncasat de la entitile afiliate :. Alte creane +.+A0 5rd. 78 la 7F6 ))). )1!/'+)I)) </ +/-M/1 'C%-+ )!. CA'A J) C.1+%-) 0A @D1C) AC+)!/ C)-C%0A1+/ G +.+A0 5rd. 73 H 7; H ,4 H ,76 C. CK/0+%)/0) #1 A!A1' Nr1 rd1 B So&d &$2 +,1,.1.//3 , +,1,.1./,/ .

47 4, 4: 4E 43 48 49 4F 4; 74 77 7, 7: 7E 73

:E8.9,9 :E8.9,9 :4.4F,.E,8 :3.3,,.:;F E7E.83E ;.439 88.4,F.3:3 FE.9;3 ,9.F3: 77,.8EF 88.EF9.;74 7:.3EF.4F8 8.FE:.:;3 7:.778.,7E ::.349.8;3

7.,E4.89; 7.,E4.98; ,;.797.4:4 :4.,37.3:, :3:.,;F E.F88.978 8E.8E,.398 FE.9;3 ,F.47: 77,.F4F 83.;;8.48: 7E.;99.:E, 8.7,;.93, 74.E;7.EF, :7.3;F.398

78 79 7F 7; ,4 ,7 ,, ,:

7,.8EF.849 4 7.:47.,48 7:.;E;.F7: 4 ,.8E3.,F4 34.74,.9FF 78E.3FF

:E.779.84E 749.7,4 7:.4,F.,74 E9.,3,.;:E 4 8.498.974 FE.;,F.,,4 ,E8.48;

2. 2A+.-)): 'umele care trebuie pltite ntr o perioad de p"n un an 7. 'ume datorate instituiilor de credit ,. 2atorii comerciale G furnizori :. /fecte de comer de pltit E. 'ume datorate entitilor afiliate 3. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale +.+A0 5rd. ,E la ,F6 /. AC+)!/ C)-C%0A1+/ 1/+/L2A+.-)) C%-/1+/ 1/+/ 5rd. ,, H ,: G ,;6 =. +.+A0 AC+)!/ M)1%' 2A+.-)) C%-/1+/ 5rd. 77 H :46 ?. 2A+.-)): 'ume care trebuie pltite ntr o perioad mai mare de 7 an 7. 'ume datorate instituiilor de credit ,. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale +.+A0 5rd. :, la ::6 K. <-.!)C).A1/ 7. <rovizioane pentru impozite +.+A0 5rd. :36 ). !/1)+%-) #1 A!A1' 7. 'ubvenii pentru investiii +.+A0 5rd. :86 M. CA<)+A0 J) -/C/-!/ ). CA<)+A0 7. Capital subscris vrsat +.+A0 5rd. :F6 )). <-)M/ 2/ CA<)+A0 ))). -/C/-!/ 2)1 -//!A0%A-/ )!. -/C/-!/ 7. -ezerve legale ,. -ezerve reprezent"nd surplusul realizat din 3rezerve din reevaluare :. Alte rezerve +.+A0 5rd. E, la EE6 !. <-.=)+%0 'A% <)/-2/-/A -/<.-+A+5D6 '.02 C '.02 2 !). <-.=)+%0 'A% <)/-2/-/A /N/-C)I)%0%) =)1A1C)A'.02 C '.02 2 -epartizarea profitului 3

,E ,3 ,8 ,9 ,F ,; :4 :7

38.3:9.F;9 8.E77.;;8 ,,.344 ,E:.,9: :.3F8.FF; 88.F4,.333 78.3:3.79; E;.;,3.9:7

,F.;,8.7E3 ,;.9F;.F87 ,,.344 4 :.;F9.EF3 84.9,3.;;7 ,E.EEF.,;F ;4.EEE.:87

:, :: :E :3 :8 :9 :F :; E4 E7 E, E: EE E3 E8 E9 EF E; 34

:.;F7.E44 ;.FE;.3FE 7:.F:4.;FE 3F:.377 3F:.377 7.:9,.E3E 7.:9,.E3E 77.8:4.;:; 77.8:4.;:; 4 73.744.:F3 ,.,3;.944 7.74E.843 ,E.73:.,,4 ,9.379.3,3 4 4 4 ,4.4F:.489 4

:7.3E3.349 ;E3.,,4 :,.E;4.9,9 4 4 F.::,.FE7 F.::,.FE7 77.8:4.;:; 77.8:4.;:; 4 77.7,3.E,9 ,.:,8.7FF 3.49;.38E 77.89;.73: 7;.4FE.;43 4 4 9.FE8.474 4 88.EFF

CA<)+A0%-) <-.<-)) G +.+A0 5rd. :;HE4HE7H E3HE8 E9HEF E; 346 CA<)+A0%-) G +.+A0 5rd. 376

37 3,

:E.783.9F, :E.783.9F,

E;.8,4.9;: E;.8,4.9;: lei

Cont & d" 4ro5(t 6( 4("rd"r" $& 7ntr"4r(nd"r(( Cro*8t""& Ind 8tr("8 SA Nr1 Rd1 B 47 4, 4: 4E So&d &$2 +,1,.1.//3 . E3.47:.787 E:.7F,.:99 7.F:4.9FE 4 +,1,.1./,/ , 7EE.,F3.,;: 7:F.77F.E3: 8.,48.8E8 :;.F48

D"n *(r"$ "&"*"nt & ( A 7. Cifra de afaceri net 5rd. 4, la 4E6 <roducia v"ndut !enituri din v"nzarea mrfurilor -educeri comerciale acordate ,. !ariaia stocurilor de produse finite i a produciei n curs de execuie 'old C 'old 2 :. Alte venituri din exploatare !/1)+%-) 2)1 /N<0.A+A-/ G +.+A0 5rd. 47H43 48H496 E. a6 C$eltuieli cu materiile prime i materialele consumabile Alte c$eltuieli materiale b6 Alte c$eltuieli externe 5cu energie i ap6 c6 C$eltuieli privind mrfurile 3. C$eltuieli cu personalul 5rd. 78H796, din care: a6 'alarii i indemnizaii b6 C$eltuieli cu asigurrile i protecia social 8.a6 A&ustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale 5rd. 796 a.76 C$eltuieli b6 A&ustri de valoare privind activele circulante 5rd. ,4 7;6 b.76 C$eltuieli b.,6 !enituri 9. Alte c$eltuieli de exploatare 5rd. ,, la ,E6 9.7. C$eltuieli privind prestaiile externe 9.,. C$eltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate 9.:. C$eltuieli cu despgubiri, donaii i activele cedate A&ustri privind provizioanele 5rd. ,8 ,96 C$eltuieli !enituri CK/0+%)/0) 2/ /N<0.A+A-/ G +.+A0 5rd.4; la 8

43 48 49 4F 4; 74 77 7, 7: 7E 73 78 79 7F 7; ,4 ,7 ,, ,: ,E ,3 ,8 ,9 ,F

8.94;.E,9 :;,.99, :F.8;8.348 ,E.:7:.;8E E34.83E ,.347.:;: 7.8,;.398 ;.3:,.F98 9.8F9.F48 7.FE3.494 3.E34.989 3.E34.989 ,93.;:F ,93.;:F 4 F.,E7.77, 8.F38.F89 F3F.8:, 3,3.87: ;F.433 ;F.433 4 3,.E;E.::3

,.;8:.F4E :.33,.F4F 7EE.F9E.,;9 F8.F,,.F4E 9E,.F,E E.E8,.3:E 3.7F4.948 77.EEE.F7; ;.4E9.E94 ,.:;9.:E; 3.:4E.94; 3.:4E.94; :.3F3 :.3F3 4 ,4.EE8.494 7E.;;:.87: 7.4E;.3;8 E.E4,.F87 3F:.377 :7.;4: 873.E7E 7::.F,E.3E4

7,H7:H78H7FH,7H,36 <-.=)+%0 'A% <)/-2/-/A 2)1 /N<0.A+A-/: <rofit 5rd. 4F ,F6 <ierdere 5rd. ,F 4F6 F. !enituri din dob"nzi Alte venituri financiare !/1)+%-) =)1A1C)A-/ G +.+A0 5rd. :7H:,6 ;. C$eltuieli privind dob"nzile din care, c$eltuielile n relaia cu entitile afiliate Alte c$eltuieli financiare CK/0+%)/0) =)1A1C)A-/ G +.+A0 5rd. :EH:86 <-.=)+%0 'A% <)/-2/-/A =)1A1C)A-5D6: <ierdere 5rd. :9 ::6 74. <-.=)+%0 'A% <)/-2/-/A C%-/1+5D6: <rofit 5rd. 4FH:: ,F :96 <ierdere 5rd. ,FH:9 4F ::6 !/1)+%-) +.+A0/ 5rd. 4FH::6 CK/0+%)/0) +.+A0/ 5rd. ,FH:96 <-.=)+%0 'A% <)/-2/-/A @-%+5D6: <rofit 5rd. E7 E,6 <ierdere 5rd. E, E76 77. )mpozitul pe profit 7,. <-.=)+%0 'A% <)/-2/-/A 1/+5D6 A /N/-C)I)%0%) =)1A1C)A-: <rofit 5rd. E: E36 <ierdere 5rd. EEHE36

,; :4 :7 :, :: :E :3 :8 :9 :F :; E4 E7 E, E: EE E3 E8 E9

77.4E;.939 7:.9;9.F,; ;,.;43 7.;:3.,,3 ,.4:7.7:4 :.44F.944 4 3.,9;.447 F.,F9.947 8.,38.397 4 ,4.43E.E44 E4.9,9.8:8 84.9F,.4:8 4 ,4.43E.E44 ,F.889 4 ,4.4F:.889 8F.,;8 8.4,E.3:3 8.4;,.F:7 ,.F;8.87; 4 8.:F:.E3; ;.,F4.49F :.7F9.,E9 9.F8,.374 4 734.;89.7,F 7E:.74E.87F 9.F8,.374 4 78.344 9.FE8.474 4

2in notele explicative privind repartizarea profitului la data de :7.7,.,474, au fost reinute urmtoarele informaii: 88.EFF lei pentru ma&orarea rezervelor legale. 2in situaiile modificrilor capitalurilor proprii au fost extrase urmtoarele informaii 5n lei6: D"n *(r"$ "&"*"nt & ( Capital social vrsat -ezerve legale -ezerve reprezent"nd surplusul realizat din rezerve din reevaluare Alte rezerve So&d &$ 7n!"4 t & "9"r!1 .//3 77.8:4.;:; ,.,3;.944 7.4;9.4,E 73.878.8:; Cr"t"r( R"d !"r( So&d &$ 85:r(t & "9"r!1 .//3 77.8:4.;:; ,.,3;.944 7.74E.843 F.3:8.3F7 ,E.73:.,,4

9.3F7

D"n *(r"$ "&"*"nt & ( Capital social vrsat -ezerve legale -ezerve reprezent"nd surplusul realizat din rezerve din reevaluare Alte rezerve

So&d &$ 7n!"4 t & "9"r!1 ./,/ 77.8:4.;:; ,.,3;.944 7.74E.843 ,E.73:.,,4

Cr"t"r( 88.EFF

R"d !"r(

So&d &$ 85:r(t & "9"r!1 ./,/ 77.8:4.;:; ,.:,8.7FF 3.49;.38E 77.89;.73:

:.;9E.;3; 7,.E9E.48 9

'tructura datoriilor ntreprinderii pe termene de exigibilitate: lei D$tor(( Credite bancare pe termen mediu i lung Credite bancare pe termen scurt =urnizori Alte datorii de exploatare 2atorii fa de bugetul statului i asigurrile sociale, din care: impozitul pe profit Tot$& d$tor(( So&d r( &$ +,1,.1.//3 Tot$& 8 - , $n 8.FEF.489 ,.F88.889 3:.897.,:4 3:.897.,:4 8.E77.;;8 8.E77.;;8 ,83.99: ,83.99: 7:.E:8.E9: ,F.889 F4.8::.3:; :.3F8.FF; ,F.889 88.F4,.333 4"8t" , $n :.;F7.E44

;.FE;.3FE 7:.F:4.;FE lei

D$tor(( Credite bancare pe termen mediu i lung Credite bancare pe termen scurt =urnizori Alte datorii de exploatare 2atorii fa de bugetul statului i asigurrile sociale, din care: impozitul pe profit Tot$& d$tor((

So&d r( &$ +,1,.1./,/ Tot$& 8 - , $n :9.,9F.FE7 9.9::.::E ,7.7;,.F77 ,7.7;,.F77 ,;.9F;.F87 ,;.9F;.F87 ,,344 ,,344 E.;:,.943 78.344 ;:.,78.97F :.;F9.EF3 78.344 84.9,3.;;7

4"8t" , $n :7.3E3.349

;E3.,,4 :,.E;4.9,9

#n anul ,474, s a contractat un nou mprumut pe termen lung n sum de ,9.38E.749 lei i a fost rambursat suma de ,.F88.889 lei din mprumutul contractat anterior.

'tructura stocurilor: lei D"n *(r"$ "&"*"nt & ( Materii prime i materiale consumabile <roducia n curs de execuie <roduse finite i mrfuri +.+A0 So&d &$2 +,1,.1.//3 7:.3EF.4F8 8.FE:.:;3 7:.778.,7E ::.349.8;3 +,1,.1./,/ 7E.;99.:E, 8.7,;.93, 74.E;7.EF, :7.3;F.398

<e baza acestor informaii se elaboreaz bilanul financiar i se calculeaz fondul de rulment net i ratele de lic$iditate, bilanul funcional, se calculeaz fondul de rulment net global, nevoia de fond de rulment, trezoreria net, se explic evoluia trezorerie pe baza tabloului de finanare i se elaboreaz situaia fluxurilor de trezorerie prin metoda indirect. <entru Cromsteel )ndustries 'A, tabloul soldurilor intermediare de gestiune se prezint astfel: T$-&o & 8o&d r(&or (nt"r*"d($r" d" %"8t( n" lei Ind(!$tor( !enituri din v"nzarea mrfurilor C$eltuieli privind mrfurile M$r;$ !o*"r!($&' <roducia v"ndut <roducia stocat <roducia imobilizat Prod !)($ "9"r!()( & ( Consumuri provenind de la teri +otal din care: C$eltuieli privind prestaiile externe C$eltuieli cu materiile prime i materialele consumabile Alte c$eltuieli externe 5cu energie i ap6 Alte c$eltuieli materiale V$&o$r"$ $d' %$t' C$eltuieli cu personalul din care: C$eltuieli cu salarii i indemnizaii C$eltuieli cu asigurrile i protecia social C$eltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate E9!"d"nt & -r t d(n "94&o$t$r" C$eltuieli cu a&ustri de valoare privind activele circulante ; An & .//3 7.F:4.9FE 7.8,;.398 ./,1./< E:.7F,.:99 8.94;.E,9 4 +=1>?.13@/ :E.7,,.F9F 8.F38.F89 ,E.:7:.;8E ,.347.:;: E34.83E .1@@,1.</ ;.3:,.F98 9.8F9.F48 7.FE3.494 F3F.8:, 0?1<>/1..< ,93.;:F ./,/ 8.788.FE4 3.7F4.948 3<=1,+> 7:F.77F.E3: ,.;8:.F4E 4 ,+@1,@>1=>3 749.4,7.993 7E.;;:.87: F8.F,,.F4E E.E8,.3:E 9E,.F,E .31,,31//< 77.EEE.F7; ;.4E9.E94 ,.:;9.:E; 7.4E;.3;8 ,=1=.>1@3+ :.3F3

C$eltuieli cu a&ustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale C$eltuieli cu a&ustri privind provizioanele !enituri din a&ustri de valoare privind activele circulante !enituri din a&ustri privind provizioanele Alte venituri din exploatare Alte c$eltuieli din exploatare 5c$eltuieli cu despgubiri, donaii6 R"# &t$t & d(n "94&o$t$r" !enituri financiare din care: alte venituri financiare venituri din dob"nzi C$eltuieli financiare din care: c$eltuieli privind dob"nzile alte c$eltuieli financiare !e"ultatul fi#a#ciar R"# &t$t & ! r"nt )mpozitul pe profit R"# &t$t & n"t $& "9"r!()( & (

3.E34.989 ;F.433 4 4 :;,.99, 3,3.87: 0,+1?3?1<.3 ,.4:7.7:4 7.;:3.,,3 ;3.;43 F.,F9.947 :.44F.944 3.,9;.447 -$ 2%$ %&1 0./1/@>1>// ,F.889 0./1/<+1==?

3.:4E.94; :7.;4: 4 873.E7E :.33,.F4F E.E4,.F87 ,,1/>31?@? 8.4;,.F:7 8.4,E.3:3 8F.,;8 ;.,F4.49F ,.F;8.87; 8.:F:.E3; -' 1(& 24& ?1<=.1@,/ 78.344 ?1<>=1/,/

)ursa datelor* Co#tul de profit i pierdere publicat de )C Cromsteel +#dustries , )A

2eterminarea capacitii de autofinanare prin *"tod$ $d(t(A' B$d()(on$&'C2 lei Ind(!$tor( H -ezultatul net al exerciiului H C$eltuieli cu a&ustri de valoare privind activele circulante H C$eltuieli cu a&ustri de valoare privind imobilizarile corporale i necorporale H C$eltuieli cu a&ustri privind provizioanele !enituri din a&ustri de valoare privind activele circulante !enituri din a&ustri privind provizioanele D C$4$!(t$t"$ d" $ to5(n$n)$r" An & .//3 ,4.4F:.889 ,93.;:F 3.E34.989 ;F.433 4 4 0,>1.@<1+/? ./,/ 9.FE8.474 :.3F3 3.:4E.94; :7.;4: 4 873.E7E ,.1@?/1?3+

)ursa datelor* Co#tul de profit i pierdere publicat de )C Cromsteel +#dustries - )A

74

B(&$n & 5(n$n!($r &$ d$t$ d" +,1,.1./,/ B(n &"(C ACTIV A!t(A" (*o-(&(#$t" )mobilizari necorporale )mobilizari corporale )mobilizari financiare A!t(A" !(r! &$nt"2 stocuri creante disponibilitati 5 casa si conturi la banci 6 Solduri la sf. anului 2010 ==1><?13,/ :E8.9,9 88.4,F.3:3 77,.8EF @/1,/.1?<< ::.349.8;3 7:.;E;.F7: ,.8E3.,F4 Solduri la sf. anului 2011 PASIV Solduri la sf. anului 2010 >?133=1?== +>1,=@1?<. 77.8:4.;:; E,.879.;74 73.744.:F3 ,.,3;.944 7.74E.843 ,E.73:.,,4 ,4.4F:.489 ,+1<+/13<> =<1@3+13+. 8.E77.;;8 ,83.99: 3F:.377 :.3F8.FF; ,.F88.889 3:.897.,:4 ,,=1@3/1=3< Solduri la sf. anului 2011 <.1,,,1@./ >31=./1?3+ 77.8:4.;:; :4.,E4.::, 77.7,3.E,9 ,.,3;.944 3.49;.38E 77.89;.73: 9.FE8.474 +.1>3/1?.? =<1<,.1?=+ ,;.9F;.F87 4 :.;F9.EF3 9.9::.::E ,7.7;,.F77 ,@/13.>1.<+

=@133=1/=+ C$4(t$& r( 4"r*$n"nt" 7.,E4.98; C$4(t$& r( 4ro4r(( 8E.8E,.398 Capital subscris si varsat 77,.F4F -ezerve <>13.<1../ -ezerve din reevaluare :7.3;F.398 -ezerve legale -ezerve reprezentand surplusul E9.,3,.;:E realizat din rezerve din reevaluare Alte rezerve 8.498.974 -ezultalul exercitiului D$tor(( !" tr"- (" 4&$t(t" (ntr0o 4"r(o$d$ *$( *$r" d" n $n D$tor(( 4" t"r*"n 8! rt =urnizori Alte datorii de exploatare <rovizioane .bligatii fiscale si sociale Credite bancare pe termen mediu si lung: sume care trebuie platite intr o perioada de pana la 7 an Credite bancare pe termen scurt ,@/13.>1.<+ TOTAL PASIV

TOTAL ACTIV

,,=1@3/1=3<

=-1 4 O E9.;;8.988 88.EF9.;74 O 7F.E;7.7EE lei sau =-1 4 O 34.74,.9FF 8F.3;:.;:, O 7F.E;7.7EE lei =-1 7 O F,.777.3,4 83.;;8.48: O 78.773.E39 lei sau =-1 7 O FE.;,F.,,4 8F.F7,.98: O 78.773.E39 lei

- !ata lic-iditatii .e#erale / .lobale0 cure#te 1* -0? 4 O 2atorii.. pe..terme#..scurt O O 4,9: 8F.3;:.;:, -0? 7 O 2atorii.. pe..terme#..scurt O O 7,,: 8F.F7,.98: - !ata lic-iditatii reduse /i#dicatorul test acid sau i#dicatorul lic-iditatii imediate1* -0- 4 O -0- 7 O
Acti3e...circula#te )tocuri 34.74,.9FF ::.349.8;3 78.3;3.4;: O O O 4,,E 2atorii.. pe..terme#..scurt 8F.3;:.;:, 8F.3;:.;:, Acti3e...circula#te )tocuri FE.;,F.,,4 :7.3;F.398 3:.:,;.8EE O O O 4,99 2atorii.. pe..terme#..scurt 8F.F7,.98: 8F.3;:.;:, Acti3e...circula#te Acti3e...circula#te

34.74,.9FF

FE.;,F.,,4

-atele de lic$iditate calculate pentru 'C Cromsteel )ndustries 'A relev dificultile financiare cu care se confrunt ntreprinderea, astfel, ea nu va fi n msur s ac$ite facturile 5datoriile comerciale6 n termen i va trebui s recurg la credite bancare pe termen scurt. #n anul ,44;, datoriile pe termen scurt au crescut mai rapid dec"t activele circulante i rata lic$idit ii generale s a diminuat. Acesta este un prim semn al problemelor financiare.

7,

B(&$n & 5 n!(on$& Denumirea elementului UTILIZARI STABILE active imobilizate 5valoare bruta6 ACTIV CIRCULANT DE EEPLOATARE BRUT BACEC stocuri 5valoare bruta6 clienti 5valoare bruta6 c$eltuieli in avans ACTIV CIRCULANT BRUT IN AFARA EEPLOATARII BACAEC ACTIVE DE TREZORERIE BATC disponibilitati TOTAL ACTIV RESURSE DURABILE capitaluri proprii: provizioane pentru riscuri si c$eltuieli amortizari datorii financiare pe termen mediu si lung DATORII DE EEPLOATARE BDEC furnizori si alte datorii de exploatare datorii fiscale si sociale 5 cu exceptia impozitului pe profit6 DATORII IN AFARA EEPLOATARII BDAEC impozitul pe profitul datorat PASIVE DE TREZORERIE BPTC credite bancare curente TOTAL PASIV lei Solduri la: 31.12.2009 31.12.2010 ?,13+<1=?? ?,1+//1??. 97.;:F.899 97.:44.99, >?1<3<1/+> ?31,/,1,=> ::.9F:.8:: :7.84,.787 7:.;E;.F7: E9.,3,.;:E 78E.3FF ,E8.48; 0 0 .1=>@1.</ =1/?=1?,/ ,.8E3.,F4 8.498.974 ,..1><,133, ,@=1>?<1=>= >?1>..1,./ 3,1=3/13/@ :E.783.9F, E;.8F9.,F7 3F:.377 4 3.F,E.984 E.9,E.9F: 8.FEF.489 :9.,9F.FE7 ./1/<@1@?@ +>1?.<1@== 8.899.98; ,;.F7,.:87 7:.E49.F48 E.;78.,43 .<1==? ,=1@// ,F.889 78.344 @+1=?,1.+/ .,1,3.1<,, 3:.897.,:4 ,7.7;,.F77 ,.,1./?1@3. ,>?1=.<1?<.

7:

)nformaiile din bilanul funcional sunt utilizate pentru a calcula: =-1? 1=-/ 1=-A/ 1=+1 L$ +,1,.1.//3 ,E.378.339 ,9.F7,.E3; ,F.889 ,9.9F:.9;, 3,.:44.:E; L$ +,1,.1./,/ ,4.:;4.7:: EE.:9,.3;F 78.344 EE.:38.4;F ,:.;83.;83 lei Mod(5(!$r"$ $-8o& t' EE.;48.8;4 78.384.7:; 7,.789 78.39,.:48 ,F.::E.:FE

<e baza tabelului de mai sus se poate observa c =-1? P 1=-, fondul de rulment finan "nd astfel doar o parte a 1=-, diferena fiind finanat prin credite pe termen scurt. Aceast situaie se datoreaz unei cauze con&ucturale. Atunci c"nd s au redus comenziile, ntreprinderea nu a redus programul su de fabricaie. /a a estimat c scderea v"nzrilor este trectoare. ' a nregistrat astfel o ma&orare a stocurilor i nt"rzieri n ac$itarea furnizorilor i a celorlalte c$eltuieli de exploatare. #n consecin, nevoia de fond de rulment a crescut i trezoreria s a degradat. Modificarea fondului de rulment net global i modificarea trezoreriei le explicm cu a&utorul tabloului de finan are. <entru elaborarea tabloului de finanare vom calcula capacitatea de autofinanare cu a&utorul datelor din tabloul soldurilor intermediare de gestiune. +abloul de finanare explic variaiile patrimoniului ntreprinderii n cursul exerciiului ,474. /l se repartizeaz pe baza bilanurilor ntocmite nainte de repartizarea profitului de la nceputul i sf"ritul anului. <rima parte a tabloului explic modificarea absolut a =-1? prin elementele din partea superioar a bilan ului, pe baza relaiei: Q-2 Q%' O Q=-1? <artea a doua a tabloului de finanare explic modificarea =-1? pe baza elementelor din partea inferioar a bilanului: Q=-1? O Q1=- H Q+1

7E

T$-&o & d" 5(n$n$r" Utilizari -ambursarea datoriilor financiare pe termen mediu sau lung Tot$& t(&(#$r( =-1? O EE.;48.8;4 5resurse nete6 lei ,.F88.889 esurse CA= Cesiuni de reduceri de active imobilizate cesiuni de imobilizari corporale Tot$& r"8 r8" Utilizari lei 7,.394.9;: 9.8:F.E39 9.8:F.E39 E9.99:.:39 esurse ,.7F7.E9, ::.:4:.7,7 F7.EF7 ,:.:99.F83 ,E:.,9: F.E;7.847 E,.77;.E98 ,=1@=/1,+3 7,.789 7,.789 ,.1,=? ,=1@?.1+/= ,=1@?.1+/= :.E:7.E:4 F.::4.8EF .<1++>1+<> .<1++>1+<> ,3.33;.::9

,.F88.889

!ariatia activelor de exploatare stocuri si productie in curs clienti si conturi asimilate c$eltuieli in avans !ariatia datoriilor de exploatare furnizori alte datorii de exploatare datorii fiscale, cu exceptia impozitului pe profit +.+A0 A. Variatia neta a a!ti"elor si #asi"elor de e$#loatare !ariatia activelor si pasivelor in afara exploatarii !ariatia datoriilor privind impozitul pe profit +.+A0 %. Variatia neta a a!ti"elor si #asi"elor in afara e$#loatarii +.+A0 AH@ 1=- R 4 O utilizari 5alocari6 aditionale !ariatia trezoreriei !ariatia disponibilitatilor !ariatia creditelor pe termen scurt +.+A0 C 4ariatia tre"oreriei #ete/ 5N1

!ariatia activelor si pasivelor de exploatare

73

S(t $($ 5& 9 r(&or d" n *"r$r Denumirea elementului F& 9 r( d" n *"r$r d(n $!t(A(t$t( d" "94&o$t$r"2 <rofit brut A&ustari pentru: C$eltuieli cu amortizarea C$eltuieli cu provizioane si a&ustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare !enituri din reluari de provizioane si a&ustari pentru depreciere sau pierdere de valoare C$eltuieli financiare5c$eltuieli cu dobanzile6 !enituri financiare 5venituri din dobanzi6 !enituri din vanzarea activelor !ariatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante din exploatare !ariatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii din exploatare !ariatia soldurilor conturilor de stocuri Numerar .e#erat di# e6ploatare 2obanzi incasate 2obanzi platite )mpozit pe profit platit &umerar net din a!ti"itati de e$#loatare F& 9 r( d" tr"#or"r(" d(n $!t(A(t$t( d" (nA"8t(t("2 )ncasari din vanzarea de imobilizari corporale &umerar net din a!ti"itati de in"estitie F& 9 r( d" tr"#or"r(" d(n $!t(A(t$t( d" 5(n$nt$r"2 )ncasari din imprumuturi pe termen lung -ambursari de imprumuturi pe termen lung &umerar net din a!ti"itati de finantare Cr"8t"r"$ n"t$ $ n *"r$r & ( 8( "!F(A$&"nt"&or d" n *"r$r N *"r$r 8( "!F(A$&"nt" d" n *"r$r &$ (n!"4 t & "9"r!(t( & ( 5(n$n!($r N *"r$r 8( "!F(A$&"nt" d" n *"r$r &$ 85$r8(t & "9"r!(t( & ( 5(n$n!($r lei E9"r!(( & 5(n$n!($r ! r"nt 9.F8,.374 3.:4F.,;E :7.;4: 5873.E7E6 ,.F;8.87; 58F.,;86 59.8:F.E396 5::.:4:.7,76 7E.E3,.3:: ,.7F7.E9, ( 442 &4% 8F.,;8 5,.F;8.87;6 5E.:::6 ,,1.?@1>/, 9.8:F.E39 ?1=+<1>@? ,9.38E.749 5,.F88.8896 .>1=3?1>>/ .<1++>1+<> B@.1+//1+>3C B.+13=@13=@C

78

Con!& #(( -atele de lic$iditate calculate pentru ntreprinderea analizat relev un prim semn al problemelor financiare =-1? P 1=-, fondul de rulment finan"nd astfel doar o parte a 1=-, diferen a fiind finan at prin credite pe termen scurt. Aceast situaie se datoreaz unei cauze con&ucturale. Atunci c"nd s au redus comenziile, ntreprinderea nu a redus programul su de fabricaie. /a a estimat c scderea v"nzrilor este trectoare. ' a nregistrat astfel o ma&orare a stocurilor i nt"rzieri n ac$itarea furnizorilor i a celorlalte c$eltuieli de exploatare. #n consecin, nevoia de fond de rulment a crescut i trezoreria s a degradat. 'oldul trezoreriei din exploatare este pozitiv. Aceast variaie pozitiv a trezorerie nete a fost influenat n mare msur de existena unei trezorerii nete negative la sf"ritul exerciiului financiar ,474. =aptul c la sf"ritul perioadei trezoreria net a fost negativ a fcut ca ntreprinderea s nu fie ferit mpotriva riscurilor pe care le reprezint o trezorerie negativ, adic dependena fa de bnci i ali creditori financiari. #n aceast situaie, este necesar o reec$ilibrare a structurii financiare 5creterea capitalului6. <entru reec$ilibrarea structurii financiare se pot lua msuri de restructurare a prii superioare a bilanului 5pentru a se a&unge la o structur financiar stabil6, precum i de ameliorare a rentabilitii. #ntreprinderea trebuie s i consolideze fondul de rulment net prin cresterea capitalurilor permanente 5fie prin ma&orarea capitalului social, fie prin noi mprumuturi pe termen lung6. #n concluzie, nainte de apelarea la credite pentru acoperirea deficitului de trezorerie, se impun a fi luate msurile ce decurg dintr o logic fireasc a gestiunii trezoreriei. +rezoreria este astfel rezultanta tuturor fluxurilor financiare, iar evolu ia sa constituie o msur sintetic a sntii financiare a ntreprinderii. +rezorierul este cel care trebuie s sesizeze orice degradare a trezoreriei pentru a se determina cauzele i a se stabili msurile corespunztoare de reec$ilibrare a trezoreriei, cu scopul de a evita ncetarea plilor.

S-ar putea să vă placă și