Sunteți pe pagina 1din 1

PROBE PENTRU EXAMINAREA SCRIERII

1. Examinarea alfabetului: copiere si dictare de litere.


2. Examinarea silabei: se folosesc silabele care apar in consoanele surde si sonore
in copiere si dictare.
3. Examinarea silabelor in care pot aparea inversiuniile kinetice (cra-rac, etc)
4. Examinarea cuvintelor care prezinta dificultati si in care pot aparea inversiuni,
omisiuni, substituiri de silabe (constructor, aeroplan, planator, transformat).
5. Examinarea cifrelor si numerelor.
6. In functie de nivelul subiectului se dicteaza cuvinte sau fraze in care sa intervina
unele reguli de ortografie pe care elevul trebuie sa le cunoasca.
7. Compunere dupa tablouri. Copiere de texte cunoscute si necunoscute
corespunzatoare nivelului de pregatire al elevului.
8. Copiaza textul de pe table (se noteaza coeficientul de realizare).
9. Completeaza literele care lipsesc din cuvintele de mai jos:
ca_re

vul_ur

la_te

man_nca

co_arda

_epure

10. Citeste cu atentie textul de mai jos, compune si scrie corect:


Ni-cu-or-a-ple-cat-de-a-ca-s-s-se-scal-de--n-du-n-re. p-r-i-e-te-nul s-u-ia-s-pu-s-c-a-pa-e-s-te-pr-e-a-m-a-r-e--i-c--nu-s-e-p-oa-te-f-a-c-e-ba-i-e-dar-n-i-c-u--o-r-n-a-v-ru-t-s--as-c-u-l-te--i-e-ra-s--o-p-ea-s-c.
11. Scrie prima propozitie din textul de mai sus cu cuvintele despartite in silabe.
12. Cititi textul de mai jos. Despartiti cuvintele prin linii verticale. Puneti punctul si
litera mare acolo unde trebuie. Ca exemplu, prima propozitie este corectata:
O/ pasre / a / poposit / la/ streaina / casei / noastre./
corpuleiesteacoperitcupenenegrenfapenelesuntal
bearipilealungitesiascuiteasemeneacunitesgeico
adaestedespicatndoucaofurculiaceastvestitoar
e a p r i m v e r i i e c e a m a i n d r g i t d e n o i.