Sunteți pe pagina 1din 2

SC HADIA WOOD SRL

TG-CARBUNESTI
CUI 30897413

Proces verbal predare primire


UTILAJ:Locul predarii..................................Data.........................
PREDATOR:
SC HADIA WOOD SRL cu sediul in Tg-Carbunesti, jud. Gorj, avand CUI 30897413
PRIMITOR:
Nume/Prenume............................................domiciliat
in.............................................Str..........................................................Nr...... Jud.............................posesor
al BI/CI cu Seria..........Nr............................. cu functia de..........................................
AUTOVEHICUL:
Nr inmatriculare..............categoria..........................marca........................tipul..................
caroserie tip................................;
Nr. km la bord.........................................km; Motorina in rezervor..................litri, ............................cm
Stare de functionare...............................................;
Defectiuni constatate:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................
Impreuna cu autovehiculul s-au predat/primit si urmatoarele documente si accesorii:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Primitorul a preluat autovehiculul in dotare cu cele amintite mai sus, in urma unui inventar, fiind
raspunzator de lipsa oricaruia dintre cele amintite, precum si de defectiunile cauzate de neutilizarea
autovehiculului in mod corespunzator, conform specificatiilor cuprinse in fisa postului.
Observatii:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Am predat,
Nume/Prenume........................................

Semnatura................................................

Am preluat,
Nume/Prenume......................................
Semnatura...............................................

Prezentul formular a fost incheiat intr-un numar de ................... exemplare, din care ................. ramane la
predator si ........................ la primitor.